НҰСҚаулар 6 «Қант диабеті және жүрек-қан тамыр жүйесінің аурулары. Клиникалық тироидология. Репродуктивті эндокринология»Дата20.03.2017
өлшемі112.71 Kb.
#6468
түріНұсқаулар

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ КАФЕДРАСЫ

ӨЗІНДІК ЖҰМЫСҚА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

1.6 «ҚАНТ ДИАБЕТІ ЖӘНЕ ЖҮРЕК-ҚАН ТАМЫР ЖҮЙЕСІНІҢ АУРУЛАРЫ. КЛИНИКАЛЫҚ ТИРОИДОЛОГИЯ. РЕПРОДУКТИВТІ ЭНДОКРИНОЛОГИЯ»

электив пәні бойынша

СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Курс: 5


Семестр – IX-X

2 ТАҚЫРЫП: Диабеттік автономды кардиальды нейропатияның емі

Алматы 2012
«Қант диабеті және жүрек-қан тамыр жүйесі аурулары. Клиникалық тироидология. Репродуктивті эндокринология» элективті циклі бойынша өзіндік жұмысқа арналған әдістемелік нұсқаулар эндокринология кафедрасының отырысында қаралды және бекітілді

хаттама № ____ от «_____»__________2012 ж.

Кафедра меңгерушісі

м.ғ.д., профессор __________________________________ Абылайұлы Ж.1. №2 тақырып: Диабеттік автономды кардиальды нейропатияның емі
2. Мақсаты: Қант диабеті мен диабеттік автономды кардиальды нейропатияның заманауи ем ұстанымдары дайында білімді қалыптастыру.
3. Тапсырмалар:

1 нұсқа. «Қант диабетінің 2 типі және диабеттік кардиопатиясы бар науқас» тақырыбына жағдайлық тапсырма дайындау.Аурудың клиникалық көрінісі, диагностикасы, емі бойынша сұрақтар құрастыру, оларға дұрыс жауап эталонын беру.

2 нұсқа. «Қант диабетінің 2 типі, диабеттік кардиопатиясы және ЖИА бар науқас» тақырыбына жағдайлық тапсырма дайындау.Аурудың клиникалық көрінісі, диагностикасы, емі бойынша сұрақтар құрастыру, оларға дұрыс жауап эталонын беру.

3 нұсқа. «Қант диабетінің 2 типі, орташа ауырлықта, декомпенсация сатысы. Диабеттік автономды кардиальды нейропатия » клиникалық диагнозын эссе түрінде негіздеу.

4 нұсқа. Диабеттік автономды кардиальды нейропатияның диагностикалық алгоритмін дайындау.
4. Орынду формасы:


 1. Аурудың диагностикасы мен еміне клиникалық тапсырма

 2. Сабақ тақырыбына сәйкес диагностикалық зерттеу алгоритмін көрсету.

 3. Эссе


5. Орындау критерийлері:

Ауру диагностикасы мен оның асқынуларының алгоритмі
Диагностика алгоритмінің үлгілік құрылымы:
- титульді парақ ( форма бойынша безендіріледі);
- диагностика алгоритмінің өзектілігін анықтау;
- аурудың түріне, ауырлық дәрежесіне, асқынуларына байланысты ағым ерекшеліктерін көрсетумен қорытынды;
- таңдалған әдебиеттер адекваттылығы, оның дұрыс рәсімделуі.
Диагностика алгортмін рәсімдеуге талаптар:
- тапсырма көлемі алгоритмге жеткілікті болуы керек;
- жұмыс сауатты орындлуы тиіс;
- библиографияның дұрыс безендірілуі.Диагностика мен емі бойынша клиникалық (ситуациялық) есептер
Клиникалық (жағдайлық) есептердің үлгілі құрылымы:
- титульді парақ (форма бойынша безендіріледі);
- төл-құжаттық бөлім;
- науқастың шағымдары;
- ауру тарихы (динамикада жүргізілген зерттеу әдістері мен емін ескерумен ауру ағымын хронологиялық тізімде көрсету);
- ауру тарихы – беірлген науқасқа байланысты мәліметтерді көрсету;
- науқасты қарап-тексеру (барлық жүйе бойынша қысқаша және патологиялық өзгерісі бар мүшені толық сипаттаумен;

- жауаптың дұрыс эталонын көрсету – болжама диагноз : • Нозологиялық форманың атауы

 • Ауырлық дәрежесі

 • Ағымы

 • Фазасы

 • Асқынуларының болуы

 • Мүшенің функционалды жағдайы (мүше жүйесі) – патологиялық мүшенің жетіспеушілігі (дәрежесі, стадия, функциональды класс)


Клиникалық (жағдайлық) тапсырмаларға қойылатын талаптар:
- тапсырма көлемі диагноз қоюға жеткілікті көлемде болуы керек;
- клиникалық жағдайлық тапсырма жеткізу мәдениетін сақтаумен сауатты орындалуы тиіс;
- қолданылған әдебиеттердің адекваттылығы, оның дұрыс безендірілуі
Эссе

Эссені орындаудың ұсынылыған формалары:

- этапты эпикриз түрінде;

- диспансерлік бақылауға алу эпикризі;

- ауыстыру эпикризі;

- шығару эпикризі (амбулаторлық картадан көшірме);

- клиникалық диагнозды негіздеу;

Эссені орындау формасының өзектілігі

Эссені безендіруге қойылатын талаптар
- титульді парақ (форма бойынша безендіріледі);
- эссені орындаудың таңдалған формасының актуалдылығы;

- эссенің ақпараттылығы;

- көрнекі материалдарды орынды қолдану;
- жеткізу мәдениетін сақтаумен сауатты орындалуы тиіс;

- эссе көлемі жеткілікті болуы керек;


- қолданылған әдебиеттердің адекваттылығы, оның дұрыс безендірілуі
6. тапсыру мерзімі: 2 тәжірибелік сабақтың соңында
7. Бағалау критерийлері:
Клиникалық жағдайлық тапсырмаларды құрастыруды бағалау критерийлері

Критерийлер


5 балл

4 балл

3 балл

2 балл

Ауру тарихы мен шағымдарын дурыс сипаттау

Барлық жауаптар нақты жеткізілді

Ауру тарихы мен шағымдарды сипаттауда бірқатар қателіктер бар

Ауру тарихы мен шағым мәліметтері айқын қателіктермен жеткізілді

Ауру тарихы мен шағым мәліметтері дурыс емес жеткізілді

Аурудың объективті мәліметтерінің дұрыс сипатталуы

Объективті мәліметтер нақты сипатталды

Объективті мәліметтерді сипаттауда бірқатар қателіктер бар

Объективті мәліметтерде айқын қателіктер бар

Объективті мәліметтер дурыс жеткізілмеді

Қосымша зерттеу мәліметтерін интерпретациялау және сипаттаудың дұрыстығы, дәлелді медицина тұрғысынан емдеу принциптерін көрсету

Қосымша зерттеу мәліметтерін дұрыс интерпретациялау және сипаттау, дәлелді медицина тұрғысынан емдеу принциптерін дұрыс көрсету

Қосымша зерттеу мәліметтерін интерпретациялауда және сипаттауда, дәлелді медицина тұрғысынан емдеу принциптерін көрсетуде бірқатар қателіктер бар

Қосымша зерттеу мәліметтерін интерпретациялауда айқын қателіктер бар, емдеу принциптері көрсетілген , бірақ дәлелдер жоқ

Қосымша зерттеу мәліметтерін интерпретациялау және сипаттау дұрыс емес, емдеу принциптері көрсетілмеген

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын негізгі әдебиеттер тізімінің болуы (монографиялар, кезеңді әдебиеттер)

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық әдебиеттер тізімінің болуы

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық емес әдебиеттер тізімінің болуы

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттамайтын ескі әдебиеттер тізімінің болуы

Тізімдер жоқ

Бақылау сұрақтарына жауап

Материалды жан-жақты және терең білу

Тақырып материалдарын білу, бірақ жауап нақты емес

3 сұраққа 1 ғана жауап беру

Ешкандай сұраққа жауап бермеу

Түзету коэффициенті: 4

Мысалы: 5 критерий бойынша алғаны 25 балл х 4 =100 балл


Диагностика алгоритмін бағалау критерийлері

Критерийлер


5

балл

4

балл

3

балл

2

бал

Өзектіліктің және резюменің болуы

Өзектіліктің көрсетілуі және резюменің болуы

Өзектіліктің көрсетілуі және резюменің болуында бірқатар қателіктер бар

Өзектіліктің көрсетілуі және резюменің болуында айқын қателіктер бар

Өзектіліктің көрсетілуі және резюмесі дұрыс емес

Талданып жатқан патология бойынша науқастарды зерттеу алгоритмінің дұрыстығы

Алгоритм дұрыс құрастырылған

Алгоритмнің құрылуында бірқатар қателіктер бар

Алгоритм айқын қателіктермен құрылған

Алгоритм дұрыс құрастырылмаған

Алгоритм құрастыру барысында кестелер мен сызбалардың қолданылуы

Көрнекіліктер ақпараттылығы жоғары

Көрнекіліктер ақпараттылығы орташа

Көрнекіліктер ақпараттылығы жеткіліксіз

Көрнекіліктер жоқ

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын негізгі әдебиеттер тізімінің болуы (монографиялар, кезеңді әдебиеттер)

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық әдебиеттер тізімінің болуы

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттайтын толық емес әдебиеттер тізімінің болуы

Сұрақты заманауи тұрғыда сипаттамайтын ескі әдебиеттер тізімінің болуы

Тізімдер жоқ

Бақылау сұрақтарына жауап беру

Материалды жан-жақты және терең білу

Тақырып материалдарын білу, бірақ жауап нақты емес

3 сұраққа 1 ғана жауап беру

Ешкандай сұраққа жауап бермеу

Түзету коэффициенті: 4

Мысалы: 5 критерий бойынша 25 балл алды х 4 =100 балл

Эссені бағалау критерийлері

СӨЖ сапасын бағалау критерийлері

0 балл

2 балл

3 балл

4 балл

5 балл

1. Таңдалған эссе түрінің мәселелерінің дұрыстығы

Барлық мәселелері бойынша дұрыс көрсетілмеген

Қойылған мәселелерінің көбісі дұрыс көрсетілмеген

Қойылған мәселелері толық көрсетілмеген

Қойылған мәселелерінде кейбір кемшіліктер бар

Барлық мәселелері дұрыс және қазіргі заманға сай көрсетілген

2. Таңдалған эссе түрінің мәселелерінің толықтығы

Қойылған мәселелер көрсетілмеген

Мәселелері нашар көрсетілген

Қойылған мәселелерінің көбісі толық көрсетілмеген

Кейбір мәселелері толық көрсетілмеген

Барлық мәселелері толық және қазіргі заманға сай көрсетілген

3. Таңдалған эссе түрінің ақпараттылығы

Таңдалған эссе түрінің ақпараттылығы жоқ

Таңдалған эссе түрінің ақпараттылығы аз, сапасы төмен

Таңдалған эссе түрінің ақпараттылығы жеткіліксіз

Таңдалған эссе түрінің ақпараттылығы толық

Таңдалған эссе түрінде жоғары дәрежелі ақпарат бар

4. Резюмесі, оның сапасы

Резюмесі жоқ

Резюмесі қисынды, анық емес

Резюмесінің ақпараты аз, жұмысы туралы анық мағлұмат бермейді

Резюмесінің ақпараты толық, бірақ жұмысы туралы анық мағлұмат бермейді

Резюмесі қысқаша, анық, ақпараты толық

5. Эссе құрастырғанда әдебиеттің тізімін дұрыс таңдап қолдануы

Тізімі жоқ

Тізім оқу әдебиетімен шектелген

Тізімде ескі әдебиеттер, қазіргі заманғы жағдайды қамтымайды.

Қазіргі заманғы сұрақтарды қамтитын әдеби тізімі толық емес.

Қазіргі заманғы сұрақтарды қамтитын толық әдеби тізімі бар.

Түзету коэффициенті: 4. Мысалы: 5 критерий бойынша 25 балл х 4 =100 балл
8. Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер

1. Дедов И.И., Мельниченко Г.А., Фадеев В.В. Эндокринология: учебник.- М., 2008.- 432 с.

2. Нурбекова А.А. Сахарный диабет (диагностика, осложнения, лечение). Учебное пособие. 2011, 80с.

Қосымша әдебиеттер


 1. Рациональная фармакотерапия заболеваний эндокринной системы и нарушения обмена веществ. Рук.для практикующих врачей. / Под общ. ред. И.И.Дедова, Г.А.Мельниченко. -М.: «Литтерра», 2006, 1980с.

 2. Балаболкин М.И., Мамаева Г.Г. и др. Артериальная гипертензия у больных сахарным диабетом. Генетические аспекты и особенности терапии. Пособие для врачей. М.:2003, 69с. (электронный вариант)*

 3. Дедов И.И.. Шестакова М.В. Сахарный диабет и артериальная гипертензия. М.:ООО Медицинское информационное агентство, 2006-344с. (электронный вариант)

 4. Ишемическая болезнь сердца и сахарный диабет: алгоритм диагностики, профилактики и лечение. Пособие для врачей / под ред. акад. Дедова И.И. 2007, 24с. (электронный вариант)

 5. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом. 5-й выпуск. Под ред. Дедова И.И., 2011, 72с. (электронный вариант)

 6. Питер Дж.Уоткинс. Сахарный диабет./ 2-е издание. Пер. с англ. М.: издательство БИНОМ, 2006, 134с.

 7. Бун Н., Колледж Н., Уокер Е. Эндокринология по Дэвидсону: учебное пособие/пер. с англ. под ред. Г.А.Мельниченко.- М., 2008.-300 с.

 8. Гурвич М.М.Диета при сахарном диабете.- М., 2006.-288 с.

 9. Мкртумян А.М., Нелаева А.А. Неотложная эндокринология: руководство/ пер. с англ. под ред.-2-е изд.М., 2008.-128 с.

*Әдебиеттер көзінің электронды нұсқасын кафедрадан алуға болады немесе ( СD-дискте), кафедраның пошта жәшігінен өз бетімен шығару endocrinology1@rambler.ru , пароль kaznmu2011


Интернет жүйесіндегі іздестіру сайттары, шетелдік медицина журналдары мен кітапханалардың сайтттардың мекен-жайлары:

 1. Medscape
  http://www.medscape.com
  Глобальная поисковая медицинская система.

 2. Pub Med
  http://www4.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
  База данных Medline.

 3. National Library of Medicine
  http://www.nlm.nih.gov/
  Национальная медицинская библиотека США

 4. http://www.ama-assn.org/
  Американская Медицинская Ассоциация. Медицинская литература.

 5. HealthGate
  http://www.healthgate.com
  Медицинская база данных, поиск литературы по различным темам.

 6. http://www.consilium-medicum.com/ Журнал «Сonsilium-Medicum»

 7. http://www.rmj.ru/ - Русский медицинский журнал

 8. www.medliter.ru – специализированная медицинская литература (монографии, учебники, справочники)


9. Бақылау

 1. Диабеттік нейропатияның патогенезі

 2. Вальсальва сынағын өткізу әдісі

 3. Шелонг сынағын өткізу әдісі .
8 беттің беті

Каталог: rus -> wp-content -> uploads -> 2013
2013 -> Цой Натальи Олеговны «Влияние алиментарного фактора на развитие и степень тяжести акне у детей и лиц молодого возраста»
2013 -> 1 Клиникалық тапсырма
2013 -> Д. асфендиярова локальді этикалық комиссия
2013 -> Затонских Веры Владимировны «Эпидемиологическая оценка заболеваемости раком гортани в Казахстане» Актуальность темы исследования
2013 -> А-1 нысан. Зерттеуге қатысуға берілетін ақпараттық келісім (Титулдық бет) зерттеуге қатысуға берілетін


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет