Немецко – казахско – русский терминологический словарь для специальностей физика математика информатика и информационные системыбет4/16
Дата27.04.2018
өлшемі2.88 Mb.
#72592
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

C

Cache m

кэш

кэш


Cartrig Schrift f

картридж қаріпі

шрифт картриджа


Cauchysches Problem n

Коши есебі

задача Коши


Charakteristik f

сипатттама

характеристика


Chip m

чип

чип


Chronologie f

хронология

хронология


Chronometer m

хронометр

хронометр


Chronometrie f

хронометрия

хронометрия


CD f

компакт дискі, ықшам дискі

компакт диск


Celsiusskala f

Цельсий шкаласы

шкала Цельсия


Cluster m

кластер

кластер


Compiler m

тарқатқыш

транслятор


Computer m

компьютер

компьютер


Computersspiel n

компьютерлік ойын

компьютерная игра


Computervirus m

компьютерлік вирус

компьютерный

вирусCoulomb n

кулон

кулон


Cursor m

сілтер

курсор


Cursorsteuereinheit f

сілтерді басқару құрылғысы

устройство

управления

курсоромCursorumspeicherung f

сілтерді жылжыту,

курсордың орынын ауыстыруперемещение

курсора


D

Daltonsches Gesetz n

Дальтон заңы

Закон Дальтона


Dampf m

бу

пар


Dämpfungspotential n

тұтану потенциалы

потенциал з

ажиганияDatei f

файл атрибуты

атрибут файла


Dateiabschluß m

файлды жабу

закрытие файла


Datenanforderung f

мәлімет сұрау, талап ету

запрос данных


Datenarchivierung f

файлға жазу

запись файла


Datenbanksprache f

мәліметтер қорының тілі

язык базы данных


Datenbankverwalter m

мәліметтер қорының администраторы

администратор базы данных


Datenbasis f

архивтік мәліметтер қоры

база данных

архивнаяDatenblock m

мәліметтер блогы

блок данных


Datenbus m

мәліметтер шинасы

шина данных


Datencache m

жад кэш

кэш память


Datensatz m

жазу

запись


Datenträger m

ақпарат таратушы

носитель

информации
Datenverwalter m

мәліметтер администраторы

администратор

данныхDebugging m

пысықтау, пісіру, жөндеу, шындау

отладка


Debye n

дебай

дебай


Debye-Scherrer-Diagramm n

дебаеграмма

дебаеграмма


Dechsel f

тесла

тесла


Deduktion f

дедукция

дедукция


Defekt m

ақау

дефект


Defektelektron n

кемтік

дырка


Deformation f

деформация

деформация


Dehnungsmesser m

тензометр

тензометр


Deionisierung f

ионданудың тоқтауы

деионизация


Demodulation f

демодуляция

демодуляция


Densimeter n

денсиметр

денсиметр


Densimetrie f

денсиметрия

денсиметрия


Densitometrie f

денситометрия

денситометрия


Depolarisation f

деполяризациялау

деполяризация


Derivat n

туынды

производное


Derivierte f

туынды

производная


Desorption f

десорбция

десорбция


Destillierung f

дистелдеу

дистилляция


Detail n

бөлшек

частность


Detektion f

детектірлеу

детектирование


Detektor m

детектор

детектор


Determinante f

детерминант

детерминант


Detonation f

детонация

детонация


Deutеrium n

дейтерий

дейтерий


Deuteron n

дейтрон

дейтрон


Deviation f

девиация

девиация


Dezibel n

децибел

децибел


Dezimalbruch m

ондық бөлшек

десятичная дробь


Dezimallogarithmus m

оңдық логарифм

десятичный

логарифмDezimalbruch m

оңдық бөлшек

дробь десятичная


Diagonale f

диагонал

диагональ


Diagonalmatrix f

диагонал матрица

диагональная

матрицаDiagramm n

диаграмма

диаграмма


Diamagnetik f

диамагнетик

диамагнетик


Diamagnetismus m

диамагнетизм

диамагнетизм


Dichroismus m

дихроизм

дихроизм


Dichte f

тығыздық

плотность


Differential n

дифференциал

дифференциал


Differentialrechnung f

дифференциалдық қисап

дифференциальное исчисление


Differentialgleichung f

дифференциалдық теңдеу

дифференциальное уравнение


Differenzierung f

дифференциалдау

дифференцирование


Diffusion f

диффузия

диффузия


Diffusor m

диффузор

диффузор


Diffraktionsgitter n

дифракциялық тор

дифракционная решетка


Dilatometer m

дилатометр

дилатометр


Dielektrikum n

диэлектрик

диэлектрик


dielektrische Durchdringbarkeit f

диэлектрлік өтімділік

диэлектрическая проницаемость


dielektrischer

Durchschlag mдиэлектрліктін тесіп өтуі

пробои

диэлектрика
dielektrische Polarisation f

диэлектрикалық үйектелуі

поляризация диэлектрика


Dielektrische

Suszeptibilität fдиэлектрлік қабылдаушылық

диэлектрическая восприимчивость


Dichroismus m

дихроизм

дихроизм


Dichte f

тығыздық

плотность


Diffusion f

диффузия

диффузия


Diffusor m

диффузор

диффузор


Dilatometer m

дилатометр

дилатометр


Dilatometrie f

дилатометрия

дилатометрия


Dimension f

өлшем

размер;

размерность
Dimension

der physikalischen Größeфизикалық шамалардың өлшемділігі

размерность физической

величиныDimensionseffekt m

өлшемділік эффект

размерный эффект


dimensionslose Größe f

өлшемсіз шама

безразмерная величина


Dimensionsquantelung f

өлшемді квантталу

размерное

квантование
Diode f

диод

диод


Dioptik f

диоптрика

диоптрика


Dioptrie f

диоптрия

диоптрия


Dipolmoment n

диполдық электр моменті

дипольный электрический

моментDiracsche Gleichung f

Дирак тендеуі

уравнение Дирака


direkter Wärmekreislauf m

түзу термодинамикалық цикл

прямой термодинамический цикл


Disk f

диск

диск


Diskriminante f

дискриминант

дискриминант


Dislokation f

орын ауыстыру

перемещение


Dispatcher m

диспетчер

диспетчер


Dispergierung f

шашырау

рассеяние


Dispersität f

дисперстік

дисперсность


Dispersion f

дисперсия

дисперсия


Display n

дисплей

дисплей


Dissipation

шашырау

рассеяние


dissipative Struktur f

диссипативті құрылым

диссипативная структура


dissipatives System n

диссипативті жүйе

диссипативная

системаDissoziation f

диссоциация

диссоциация


Distorsion f

дисторсия

дисторсия


Divergenz f

дивергенция

дивергенция


Dividend m

бөлінгіш

делимое


Divisor m

бөлгіш

делитель


Doppelgänger m

екілік

двойник


Doppelstrahlenbrechung f

сәулінің қосарланып сынуы

двойное лучепреломление


Doppler-Verschiebung f

Доплер ығысуы

Доплеровское смещение


Dosimeter n

дозиметр

дозиметр


Dosimetrie f

дозиметрия

дозиметрия


Drall m

бұралу

кручение


Drehachse f

айналу осі

ось вращения


Dreieck n

үшбұрыш

треугольник


dreifache Linien f/Pl

триплет

триплет


dreifacher Punkt m

үштік нүкте

тройная точка


Dreifingerregel f der rechten Hand

сол қол ережесі

правила

правой руки
Dreipolröhre f

триод

триод


Driftgeschwindigkeit f

дрейфтік жылдамдық

дрейфовая скорость


Dritte kosmische Geschwindigkeit

Үшінші космостық жылдамдық

Третья космическая скорость


Drittes Newtonsches Grundgesetz n der Mechanik

Ньютонның үшінші заңы

Третий закон

НьютонаDriver m

драйвер

драйвер


Drosselung f

дросселденуі

дросселирование


Druck m

қысым

давление


Druckliste f

басып шығару

распечатка


Druckausgabe f

баспаға шығару

вывод на печать


Druckzahl f

қысымның коэффициенті

коэффициент

давленияDruckziffer f

қысымның коэффициенті

коэффициент

давленияDualismus m

дуализм

дуализм


Dunkelentladung f

қараңғы разряд

темный разряд


Durchgriff m

электрондық шамның өтімділігі

проницаемость электронной лампы


Durchlassen n

өткізу

пропускание


Durchmesser m

диаметр

диаметр


Durchsichtigkeit f

мөлдірлік

прозрачность


Durchschnitts-geschwindigkeit f

орташа жылдамдық

средняя скорость


Düse f

сопло

сопло


Dyn n

дин(а)

дин(а)


Dynamik f

динамика

динамика


dynamisch

динамикалық

динамическийДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет