Немецко – казахско – русский терминологический словарь для специальностей физика математика информатика и информационные системыбет3/16
Дата27.04.2018
өлшемі2.88 Mb.
#72592
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

B

ballistische Traektorie f

баллистикалық траектория

баллистическая траектория


Bar n(Maßeinheit)

бар

бар


Basis f

база

база


Basis f

негіз ; дәреже негізі

базис; основание степени


Basisadressenregister n

негізгі тіркегіш

базовый регистр


Basisnetz n

негізгі желі

базовая сеть


Basisseite f

негізгі бет

базовая страница


Basiszugriffsmethode f

негізгі кіру әдісі

базисный метод доступа


barometrische Formel f

барометрлік өрнек

барометрическая формула


Baud n

бод

бод


bedeutend

маңызды

значительный


bedingte

Schwingungsperiode fтербелістің шартты мерзімі

условный период колебаний


Bedürfnis n

қажеттілік , мұқтаждық

потребность, нужда


beeinflussen

әсер ету, ықпалы тию

влиять, оказывать влияние


Befehl m

команда

команда


Befehlsabbruch m

сигналды не команданы болдырмау

отмена сигнала

или команды
Beginn m

басы, бастау

начало


Begriff m

ұғым

понятие


benutzen

қолдану

использовать, применять


Benutzerbibliothek f

пайдаланушының кітапханасы

библиотека пользователя

Berechnung f

қисап, есептеу

исчисление


Berechnungsalgorithmus m

есептеу алгоритмі

вычислительный алгоритм


Berechnungsfile m

есепке алу файлы

учетный файл


Bereich m

облыс

область, сфера


Beschleunigung f

үдеу

ускорение


Beschleunigungsmesser m

акселерометр

акселерометр


beseitigen

алып тастау, кесіп тастау

удалять,вырезать


besitzen (a, e)

ие болу

иметь, владеть


Bestandteil m

құрама бөлім

составная часть


bestimmen

тағайындау

назначить


Bestimmungsfile m

есепке алу файлы

учетный файл


Beta-Zerfall m

Бета-ыдырау

Бета-распад


Betriebsfähigket f

жұмыс қабілеті

работоспособность


betriebssicher

қалтқысыз

безотказный


Betriebs(zustand)weise f

жұмыс тәртібі

ежим работы


Beugungsgitter n

дифракциялық тор

дифракционная решетка


Beweglichkeitsgrad m

степени свободы

еркіндік дәрежелері


Bewegung f

қозғалыс

движение


Bewegungsenergie f

кинетикалық энергия

кинетическая энергия


Bewegungsgleichung f

қозғалыс тендеуі

уравнение движения


Bewegungsstabilität f

қозғалыстың тұрақтылығы

устойчивость

движенияBewegungszustand m

жүйенің күйі

состояние системы


Beweis m

дәлелдеу

доказательство


Bezeichnung f

белгілеу

обозначение


Beziehung f

көңіл болу , байланыс

отношение, связь


bezüglich

салыстырмалы

относительно


Bezugssystem n

санақ жүйесі

система отсчета


Bibliothek f von Standartprogrammen

қолданбалы ішкі бағдармалар кітапханасы

библиотека стандартных подпрограмм


Bilanz f

бюджет

бюджет


Bildpaar n

стереопара

стереопара


Bildraum m

кескін

пространство


Bildschirm m

экран

экран


Bildschirmtext m, BTx

телемәтін

телетекст


Binärkode f

екілік код

двоичный код


binodal

бинодалдық

бинодальный


Binom n

бином

бином


Binormale f

бинормаль

бинормаль


binomisch

биномдық

биномиальный


Biquadrat n

биквадрат

биквадрат


biradial

бирадиалды

бирадиальный


birational

бирационалды

бирациональный


Bisektrix f

биссектриса

биссектриса


Blasekammer f

көпіршіктік камера

пузырьковая

камераBlickwinkel m

көру бұрышы

угол зрения


Blockschaltbild n

блок-сұлба

блок-схема


Brechungsexponent m

сыну көрсеткіші

показатель преломления


Brechungsindex m

сыну көрсеткіші

показатель преломления


Brechungswinkel m

шағылу бұрыш

угол преломления


Breite f

ені

ширина


Bremsstrahlung f

тежеуші сәулелену

тормозное

излучение
Brennstoff m

отын

топливо


Brennstoffelement n

отындық элемент

топливный элемент


Bogenentladung f

доғалық разряд

дуговой разряд


De Broglie Welle

Де Бройль толқындары

волны де Бройля


Brownsche Molekularbewegung f

Броундық қозғалыс

Броуновское

движениеBolid m

болид

болид(тер)


Boltzmannsches Gesetz n

Больцман заңы

Закон Больцмана


Boltzmann-Konstante f

Больцман тұрақтасы

постоянная

Больцмана
Borsches Magneton n

Бор магнетоны

Магнетон Бора


Bose-Teilchen n

Бозе-бөлшек

Бозе-частица


Brechungssindex m

сыну көрсеткіші

показатель преломления


Brechungsexponent m

сыну көрсеткіші

показатель преломления


Bruchgeräusch

бөлшектеу шу

дробовой шум


Brucheffekt n

бөлшектік эффект

дробовой эффект


Bruch m

бөлшек

дробь


Byte n

байт

байтДостарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет