Немецко – казахско – русский терминологический словарь для специальностей физика математика информатика и информационные системыбет14/16
Дата27.04.2018
өлшемі2.88 Mb.
#72592
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

U

Überanstrengung f

артық салмақ

перегрузка


Überbestrahlung f

артық сәулелендіру

переоблучение


Überbrücker m

көпір

мостик, перемычка


Überbrückung f

көпір салу

шунтирование, перемыкание


Überdrehzahl f

тарқатпа

раскрутка


Überdruckdampf m

артық қысымның буы

пар избыточного давления


Überentladung f

қайта зарядталуы

перезарядка (аккумулятора)


Übergang m

өту

переход


Übergangsoperator m

көшу операторы

оператор перехода


Überleitfähigkeit f

асқын өткізгіштік

сверхпроводимость


Übersetzungsprogramm n

тарқатқыш

транслятор


Übertrager m

өтпелі трансформатор

переходный трансформатор


Übertragungsfrequenz f

беру жиілігі

частота передачи


Übertragungs-

geschwindigkeit der Informationselementeинформация тасымалдау жылдамдығы

скорость передачи информации


Übertragungskondensator m

өтпелі конденсатор

переходный конденсатор


Übertragungsprozess m

тасылмалдау процестері

процессы переноса


Übertragungssatellit m

спутник

ретрансляционный спутник


Übertragungsschaltung n

аудару, тарату сызбасы

трансляционная

схемаÜberverbrauch m

артық жұмсалу;

артық шығынперерасход


Überwachung f

байқау, бақылау

контроль, надзор


Überwachungsprogramm n

бақылау бағдарламасы

программа контроля


Überwachungstafel f

бақылау жайма тақта (қалқан)

контрольный щит


Überwärmung f

мейлінше қыздыру

перегрев


Überwärmungsschutz m

мейлінше қыздырудан қорғау

защита от перегрева


Uhrgang m

сағат жүрісі

ход часов


Uhrwerk n

сағат механизмі

часовой механизм


Ultrahochfrequenz f

ультражоғары жиілік

ультравысокая частота


Ultrakurzwellen f /Pl

ультрақысқа толқындар

ультракороткие волны


Ultralangwellen f /Pl

ультраұзын толқындар

очень длинные волны


Ultramikrometer n

жоғары өлшеу микрометрі

микрометр высокой точности


Ultramikroskop n

ультрамикроскоп

ультрамикроскоп


ultrarot

инфрақызыл

инфракрасный


Ultrarotstrahlung f

инфрақызыл сәулелену

инфракрасное излучение


Ultraschall m

ультрадыбыс

ультразвук


Ultraschallfrequenz f

ультрадыбыс тербелістерінің жиілігі

частота

ультразвуковых колебаний
Ultraschallgenerator m

ультрадыбыс генераторы

ультразвуковой генератор


Ultraschallschwinger m

ультрадыбыс вибраторы

ультразвуковой вибратор


Ultraschallverbrauch-

messer m


ультрадыбыс манометрі

ультразвуковой манометр


Ultraviolett

ультракүлгін

ультрафиолетовый


Ultraviolettbestrahlung f

ультракүлгін сәуле алу

облучение ультрафиолетовыми лучами


Ultraviolettstrahlung f

ультракүлгін сәулелену

ультрафиолетовая радиация


Umadressierung f

қайта адрестеу

переадресация


umfassende Dichte f

көлемдік тығыздық

объемная плотность


umlaufende Bewegung f

айнамалы қозғалыс

вращательное движение


Umsetzung f

орын ауыстыру

перемещение


Unbestimmtheitsrelation f

анықтолмағандық қатынасы

соотношение неопределенностей


unbestimmter Wert m

анықталмаған мән

неопределенное значение


unelastischer Stoß m

серпімсіз соқтығысу

неупругие соударения


ungerade Zahl f

тақ сан

нечетное число


ungleichwiegende Thermodynamik f

тепе-теңдіктегі емес термодинамика

неравновесная термодинамика


Universallgaskonstante f

универсал газ тұрақтысы

универсальная газовая постоянная


Unterbrechung f

үзіліс

прерывание


Unterbrechungstaste f

үзу пернесі

клавиша прерывания


Unterbrechungspunkt m

үзілу нұктесі

точка прерывания


Unterprogrammaufruf m

ішкі бағдарламаға жүгіну

обращение к подпрограмме

V

Vakuum n

вакуум

вакуум


Vakuummeter n

вакуумметр

вакуумметр


Variable f

айнымалы

переменная


Vektorfluß m

вектор ағыны

поток вектора


Venturidüse f

Вентури түтігі

трубка Вентури


Venturirohr n

Вентури түтігі

трубка Вентури


Veränderliche f

айнымалы

переменная


Verarbeitungsbreite f

разрядтылығы

разрядность


verbinden (a, u)

косу

подключать


Verbindung f

косу, косылу; тіркесім; теру

сочетание


Verbindungsregister n

байланыс буфері (байланыс аражады)

буфер связи


Verbindungswärme f

жылу құралу

теплота образования


Verbreiterung f

кенейту

расширение


Verbrennungswärme f

жану жылуы

теплота сгорания


Verdampfen n

булану

испарение


Verdampfung f

булану

испарение


Verdampfungswärme f

булану жылуы

теплота испарения


verdünnte Gase f

сиретілген газ

разреженный газ


Vereinbahrung f

шарт

условие


Verfahrbahrkeit f

программаның орын ауыстырымдылығы

мобильность программ


Verfahren n

жиынтық

совокупность


Verfestigung f

беріктену

упрочнение


Vergleichoperation f

салыстыру амалы

операция сравнения


vergütete Optik

жарықталынған оптика

просветленная оптика


Verhärtung f

беріктену

упрочнение


verknüpfen

байланыстыру, байлау, біріктеру

связывать


Verlustwinkel m

диэлектрліқ шығындар бұрышы

угол диэлектрических потерь


vernichten

жою, құрту

уничтожать


Verpacken n

жинақталу

упаковка


Verpackung f

жинақталу

упаковка


Verpackungskoeffizient m

жинақталу коэффициенті

упаковочный коэффициент


Versagen n

ақау

сбой


Verschiebungsstrom m

ығысу тоғы; ығысу ағыны

ток смещения;

поток смещения
Verteilung f

таралу

распределение


Vervielfältigung f

тираждау, кобейту

тиражирование


Verwahrung f

сақтау

сохранение


Verzögerungsintervall n

кідіру уақыты

время задержки


verzweigte Leitung f

der Reaktionреакцияның тармақталған тізбегі

разветвленные цепи реакции


Verzweigung f

тармақталу

ветвление


Verzweigungspunkt m

тармақталу нұқтесі

точка ветвления


Virus m

вирус

вирус


Viskosität f

тұтқырлық

вязкость


Vollmedium n

тұтас орта

сплошная среда


Vollspektrum n

тұтас спектр

сплошной спектр


Vorwärtsbewegung f

ілгермелі қозғалыс

поступательное движениеДостарыңызбен бөлісу:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет