Методичні вказівки «Формування здорового способу життя»бет1/7
Дата27.10.2018
өлшемі0.78 Mb.
#96045
түріМетодичні вказівки
  1   2   3   4   5   6   7

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Одеська національна академія харчових технологій

Кафедра фізичної культури та спорту

Методичні вказівки

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
для студентів усіх напрямків підготовки бакалаврів

денної форми навчання

Одеса ОНАХТ – 2016

Методичні вказівки «Формування здорового способу життя» для студентів усіх напрямків підготовки бакалаврів денної форми навчання/Уклад: С.В. Халайджі, В.П. Васильєв. – Одеса, ОНАХТ, 2016. – 28 с.

Укладач: доц. С.В. Халайджі, ст. викладач В.П.Васильєв

Відповідальний за випуск: зав. кафедри фізичної культури та спорту Т.П.Сергєєва.

За редакцією: Т.П. Сергєєвой, ст. викладача кафедри фізичної культури та спорту

ЗМІСТ

Умовні скорочення 4


РОЗДІЛ 1. Чинники здоров’я. Валеологічні методи діагностики
індивідуального здоров’я 5
РОЗДІЛ 2. Формування здорового способу життя людини 11

. 2.1 Раціональне харчування 11

2.2. Регламентації по споживанню алкоголю 16

2.3. Спостереження за артеріальним тиском 17

2.4. Раціональний руховий режим 18

2.5. Відмова ввід тютюнопаління 18


Список літератури 22
Додаток 1. Опитуванння з самооцінки здоров’я 23
Додаток 2. Визначення біологічного віку 24
Додаток 3. Показники фізичної тренованості 25
Додаток 4. Картка моніторингу факторів ризику та стану здоров’ я 26
Додаток 5. Моделі раціонів харчування, складені з продуктів
різних груп 28

УМОВНІ СКОРОЧЕННЯ

АГ

- артеріальна гіпертензія (група хвороб, що супроводжу-ються підвищенням АТ)

АТ

-

артеріальний тиск

Валеологія

-

наука про індивідуальне здоров’ я

Гіпотрофія

-

недостатня маса тіла

ГЛШ

-

гіпертрофія (потовщення) міокарда (серцевого м’ язу)лівого шлуночка

ГХС

-

гіперхолестеринемія (підвищення рівня загальногохолестерину крові)

ЗХС

-

загальний холестерин

ІМ

-

інфаркт міокарда (ускладнення ішемічної хвороби сер-ця, що супроводжується загибеллю частини серцевогом’ язу)

ІХС

-

ішемічна хвороба серця

ІМТ

-

індекс маси тіла

Карбокси-

-

комплекс чадного газу з дихальним ферментом крові,

гемоглобін
гемоглобіном, який обумовлює кисневе голодуваннятканин організму

МІ

-

мозковий інсульт

Нефропатія

-

судинне ураження нирок

НФА

-

низька фізична активність (гіподинамія)

Облітеруючий
стенотичне ураження артерій нижніх кінцівок, яке може

ендоартеріїт

-

ускладнитись гангреною

Ретинопатія

-

ураження судин очного дна

ССЗ

-

серцево-судинні захворювання

Стенокардія

-

варіант ІХС, що супроводжується больовим синдромом

ФР

-

фактор ризику

ХНІЗ

-

хронічні неінфекційні захворювання

4

РОЗДІЛ 1. ЧИННИКИ ЗДОРОВЯ. ВАЛЕОЛОГІЧНІ МЕТОДИ
ДІАГНОСТИКИ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗДОРОВЯ

Здоров’я, будуючи абсолютною людською цінністю, є водночас основ-ним правом людини, а збереження його — найважливішим обов’язком, місією держави до нації й особистості людини (рис. 1) [1].Рис. 1 Модель місії держави

Визначення Всесвітньої організації охорони здоров’ я (ВООЗ): Здоровя - це стан повного фізичного, духовного та соціального благополуччя людини, а

не тільки відсутність захворювань та фізичних дефектів. Досягнення можли-

вого найвищого рівня здоровя складає найбільш важливе глобальне завдання,

для вирішення якого необхідні спільні зусилля багатьох інших соціальних і еко-

номічних секторів, окрім медичного [2].

Глобальними передумовами реалізації людиною свого потенціалу здо-ров’я є мир, дах над головою, соціальна справедливість, освіта, харчування, прибуток, стабільна екосистема та сталі ресурси [3]. Поряд з наведеними пере-

думовами виділяють 4 групи чинників, комбінація яких зумовлює рівень здо-ров’я конкретної людини чи людської спільноти (табл. 1.1).

Залежно від змісту окремих чинників дія їх на здоров’ я може бути різно-спрямованою.

5

Соціально-економічні, середовищні, біологічні та поведінкові чинники, які призводять до погіршення здоров’ я чи до виникнення захворювань, нази-вають факторами ризик

Таблиця 1.1Структура чиннників здоров’я
ГрупиДетермінанти здоров’я

Частка

чинників


впливу, %
І. Умови і спосіб
·

Умови праці;

45-53%

життя
·

Матеріально-побутові умови;


·

Особливості харчування;


·

Освітній та культурний рівень;


·

Рівень урбанізації;


·

Стрес;


·

Споживання алкоголю, наркотиків;


·

Паління;


·

Гіподинамія
ІІ. Біологічні
·

Генетична схильність до

18-22%

(генетичні) чинники
виникнення захворюваньІІІ. Навколишнє
·

Рівень забруднення повітря, ґрунту,

17-20%

середовище
води;·

Геліокосмічні впливи
ІV. Медичні
·

Рівень медичної допомоги;

8-10%

чинники
·

Своєчасність медичної допомоги;·

Рівень профілактичної роботи


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет