Методичні вказівки до практичного заняття на тему "Функції органа зору" з дисципліни " Офтальмологія "Дата25.06.2017
өлшемі233.15 Kb.
түріМетодичні вказівки

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИСУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ3197 Методичні вказівки

до практичного заняття

на тему Функції органа зору
з дисципліни “ Офтальмологія ”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів спеціальності 7.110101

денної форми навчання

Суми

Сумський державний університет2011
Методичні вказівки до практичного заняття на тему “Функції органа зору” з дисципліни “Офтальмологія” (згідно з умовами Болонського процесу)/ укладач: С. Є. Лекішвілі. – Суми: Сумський державний університет, 2011. – 18 с.
Кафедра ортопедії та травматології

І. Актуальність теми

Орган зору забезпечує сприйняття навколишнього світу (до 90% інформації).

Функції ока такі: центральний зір, периферичний зір, кольоросприйняття, світлосприйняття. Порушення цих функцій веде до зниження працездатності людини, а втрата основних функцій призводить до інвалідності.
2. Конкретні цілі

У результаті проведення заняття студенти повинні :знати:

 • функціональне призначення кожного окремого анатомічного елемента і ока в цілому;

 • методи визначення функцій ока.

вміти:

 • визначити гостроту зору,поле зору, кольоросприйняття, світлосприйняття та оцінити їх стан. 1. Базові знання, вміння, навички, необхідні для вивчення теми

(міждисциплінарна інтеграція)Дисципліна

Знати

Вміти

1.Попередні (забезпечувальні)

а) нормальна анатомія

Анатомічну будову органа зору, особливості його кровопостачання та іннервації

Чітко розрізняти анатомічні елементи ока при зовнішньому огляді та біомікроскопії

б) гістологія та ембріологія

Знати особливості гістологічної будови елементів ока. Ембріогенез органа зору

Замалювати схематично гістологічні зрізи рогівки та сітківки з позначенням їх шарів,

схеми розвитку кришталика тасітківки

в)фізика

Оптичну силу лінз, одиниці вимірювання оптичної сили лінз, види лінз

Визначити оптичну силу лінзи в діоптріях

г)фізіологія

Функції зорового аналізатора: центральний зір, периферичний зір,кольоросприйняття, світлосприйняття

Визначити основні функції зорового аналізатора4. Завдання для самостійної роботи під час підготовки до заняття
4.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які

повинен засвоїти студент при підготовці до заняття.


Атаптація світлова

Зміна світлової чутливості зорового аналізатора при підвищенні рівня освітленості

Адаптація темнова

Зміна світлової чутливості зорового аналізатора при зниженні рівня освітленості

Адаптометрія

Визначення стану адаптаційної здатності ока за допомогою спеціальних приладів (адаптометр)

Ахромопсія

Відсутність здатності розрізняти кольори

Бінокулярний зір

Здійснюваний обома очима зір, при якому отримувані на сітківках очей зображення об’єднуються в одне

Гемеролопія

Зниження сутінкового зору

Гострота зору

Міра здатності ока виявляти і впізнавати об’єкти на оточуючому іх тлі, розрізняти форму і контури предметів

Дейтеранопія

Різновид дихромазії (випадіння функції зеленочутливого компонента)

Диплопія

Подвоєння зображення

Дихромазія

Порушення кольорочутливості – втрата функції одного з кольоровідчуваючих компонентів

Зорова лінія

Лінія, що з’єднує фіксовану точку об’єкта з центральною ямкою жовтої плями сітківки

Конвергенція очей

Фізіологічний акт зведення зорових осей обох очей на предметі, що фіксується

Кут зору

Кут, утворенний променями, що йдуть від крайніх точок об’єкта і зберігаються у вузловій точці ока

Поле зору

Простір, що одночасно сприймається фіксованим оком

Протанопія

Різновид дихромазії – випадіння функції червоночутливого компонента сітківки

Скотома

Дефект у полі зору, що не досягає його меж

Тританопія

Різновид дихромазії – випадіння функції синьочутливого компонента сітківки4.2. Теоретичні питання до заняття:


 1. Формування зорових образiв. Роль кори головного мозку у актi зору.

 2. Сiтчаста оболонка, iї будова, функцiї паличок та колбочок.

 3. Кришталик. Його функцiї.

 4. Будова орбiти та iї вмiст.

 5. Сутiнковий зiр, його порушення, методи дослiдження.

 6. Дослiдження гостроти зору. Формула гостроти зору.

 7. Принципи побудови таблиць для визначення гостроти зору. Кут зору.

 8. Периферичний зiр та його дослiдження. Види порушень поля зору.

 9. Кольоровiдчуття, його порушення, методи дослiдження. Теорiї кольоровiдчуття.


4.3. Практичні завдання (завдання, що виконуються на занятті)


 1. Визначення гостори зору суб’єктивним методом.

 2. Визначення кольоровідчуття за допомогою поліхроматичних таблиць.

 3. Визначення поля зору контрольним методом.

 4. Визначення поля зору за допомогою периметра.

 5. Визначити темнову адаптацію орієнтовним методом.

 6. Дослідити бінокулярний зір.


ЗМІСТ ТЕМИ
Структурно-логічна схема навчального матеріалу

Функції органа зору

центральний зірпериферичний зір

кольоросприйняття

світлосприйняттяМетодивізометрія

периметрія, кампіметрія,

контр. методза табл. Рабкіна,

аномалоскопія


дослідження:


світлова (темнова адаптація)

адаптометрія


Порушення функцій:


Зниження гостроти зору до повної її втрати

Скотоми, геміанопсії,

концентричне звуження поля зору до повної його втратиДихромазії, монохромазії,

ахромазіягемералопія


Матеріали для самоконтролю
А. Тести контролю вихідного рівня знань з попередніх (забезпечувальних) дисциплін.


Б І Л Е Т 1


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть основні функції зорового аналізатора.

1. Світлосприйняття.

2. Кольоровідчуття.

3. Центральний зір.

4. Периферичний зір.

5. Бінокулярний зір.

6. Акомодація.

7. Конвергенція.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Вплив м-холіноблокаторів на око:


 1. Мідріаз.

 2. Міоз.

 3. Підвищення внутрішньоочного тиску.

 4. Зниження внутрішньоочного тиску.

 5. Спазм акомодації.

 6. Параліч акомодації.


ФІЗИКА

Що таке фокус лінзи ?Б І Л Е Т 2

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Методи визначення центрального зору

1. Визначення гостроти зору за таблицями

2. Визначення гостроти зору за оптотипами

3. Ністагм-апарат.

4. Рефрактометр.

5. Периметр.

6. Іридоскопія.

7.Адаптометрія.


ФАРМАКОЛОГІЯ

Виписати атропіну сульфат для місцевого застосування.


ФІЗИКА

Назвіть аберації оптичної системи ока.НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть методи дослідження кольорового зору.


1. Поліхроматичні таблиці.

2. Аномалоскоп.

3. Периметрія.

4. Кампіметрія.

5. Офтальмоскопія.

6. Рефрактометрія.

7. Скіаскопія.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Вплив на око адреноміметичних засобів.


1. Мідріаз.

2. Міоз.


3. Підвищення внутрішньоочного тиску.

4. Зниження внутрішньоочного тиску.

5. Спазм акомодації.

6. Параліч акомодації.


ФІЗИКА


Що таке фокус розсіювальної лінзи?

Б І Л Е Т 4


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть методи дослідження периферичного зору.
1. Кампіметрія.

2. Периметрія.

3. Адаптометрія.

4. Гемералопія.


5. Геміанопсія.

6. Біомікроскопія.

7. Тонометрія.


ФАРМАКОЛОГІЯ

Виписати адреналіну гідрохлорид в очних краплях.


ФІЗИКА

Що таке фокус збиральної лінзи?Б І Л Е Т 5

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть методи дослідження бінокулярного зору.


 1. Чотириточковий кольоротест.

 2. Периметр.

 3. Кампіметр.

 4. Діоптриметр.

 5. Рефрактометр.

 6. Адаптометр.

 7. Офтальмометр.


ФАРМАКОЛОГІЯ

Вплив м-холіноміметиків на око:

1. Мідріаз.

2. Міоз.

3. Підвищення внутрішньоочного тиску.

4. Зниження внутрішньоочного тиску.

5. Спазм акомодації.

6. Параліч акомодації.
ФІЗИКА

Назвіть одиницю вимірювання оптичної сили лінз.
 1. Люмен.

 2. Люкс.

 3. Діоптрія.

 4. Градус.

 5. Паскаль.

 6. Кандела.


Б І Л Е Т 6

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Вплив на око парасимпатичного відділу вегетативної нервової системи.


1. Звуження зіниць.

2. Напруження акомодації.

3. Зниження ВОТ.

4. Розширення зіниць.

5. Звуження очної щілини.

6. Мигання.

7. Птоз.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Виписати пілокарпіну гідрохлорид для місцевого застосування
ФІЗИКА

Назвіть види аберацій оптичної системи ока.Б І Л Е Т 7НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Вплив на око симпатичного відділу вегетативної нервової системи.
1. Розширення зіниць.

2. Розслаблення акомодації.

3. Підвищення ВОТ.

4. Звуження зіниць.

5. Розширення очної щілини.

6. Ослаблення конвергенції.

7. Зниження адаптації.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Виберіть місцевоанестезучі засоби, що застосовують в офтальмології.


1. Анестезин.

2. Кокаїн.

3. Дикаїн.

4. Совкаїн.

5. Новокаін.

6. Тримекаїн.

7. Ксикаїн.

ФІЗИКА


Назвіть одиницю вимірювання оптичної сили лінз


 1. Люмен.

 2. Люкс.

 3. Діоптрія.

 4. Градус.

 5. Паскаль.

 6. Кандела.Б І Л Е Т 8

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть складові аферентної ланки зіничного рефлексу.

1. Сітківка.

2. Зоровий нерв.

3. Хіазма.

4. Зорові тракти.

5. Підкіркові центри зору (латеральне колінчасте тіло, верхні горби чотиригорбкового тіла).

6. Хоріоідея.

7. Війкове тіло.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Випишіть дикаїн в очних краплях.

ФІЗИКА

Що таке фокус розсіювальної лінзи?


БІЛЕТ 9


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть функції зовнішніх м'язів очного яблука.

1. Фіксація зображення на сітківці.

2. Конвергенція.

3. Сполучений рух очей.

4. Регулюють променевий потік.

5. Беруть участь в акті акомодації.

6. Виробляють внутрішньоочну рідину.

7. Рух ока.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Місцевоанестезуючі ліки використовують в офтальмології для таких видів місцевої анестезії:

1. Термінальної (поверхневої).

2. Внутрішньовенної.

3. Внутрішньоартеріальної.

4. Провідникової.

5. Внутрішньокісткової.

6. Інфільтраційної.

7. Новокаїнової блокади.

ФІЗИКА

Що таке фокус збиральної лінзи?


БІЛЕТ 10


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть функції внутрішніх м'язів ока.

1. Регулюють променевий потік.

2. Беруть участь в акті акомодащї.

3. Фіксують зображення на сітківці.

4. Конвергенція.

5. Екскреція ВОР.

6. Рух очних яблук.

7. Фіксація погляду.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Назвіть основи для очних мазей

ФІЗИКА


Назвіть види аберації оптичної системи ока.

БІЛЕТ 11


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Фізіологічне значення світлопровідного і фокусуючого апарата ока.

1. Формування чіткого зображення на сітківці.

2. Формування бінокулярного зору.

3. Акомодація.

4. Світловідчуття.

5. Передача імпульсу на сітківку.

6. Конвергенція.

7. Кольоровідчуття.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Дія на око антихолінестеразних препаратів.

1. Мідріаз.

2. Міоз.

3. Підвищення внутрішньоочного тиску.

4. Зниження внутрішньоочного тиску.

5. Спазм акомодації.

6. Параліч акомодації.

ФІЗИКА


Одиниця вимірювання оптичної сили лінз:

1. Люмен.

2. Люкс.

3. Діоптрія.

4. Градус.

5. Паскаль.

6. Кандела.

БІЛЕТ №12


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть основні функції рогової оболонки.

1.Захисна.

2. Світлопропускання.

3. Світлозаломлення.

4. Трофічна.

5. Акомодаційна.

6. Кольоровідчуття.

7. Конвергенція.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Антидоти при отруєнні групою ФОС

1.Адреналіну гідрохлорид.

2. Атропіну сульфат.

3. Галантаміну гідробромід.

4. Дипіроксим.

5. Ацеклідин.

6. Ізонітрозин.

ФІЗИКА


Що таке фокус збиральної лінзи?

БІЛЕТ 13

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ


Назвіть основні функції кришталика.

1. Світлозаломлення.

2. Акомодація.

3. Захисна.

4. Трофічна.

5. Механічна.

6. Світлопропускання.

7. Світловідчуття.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Випишіть пеніцилін в очній мазі.

ФІЗИКА

Що таке фокус розсіювальної лінзи?БІЛЕТ 14


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть основні функції вологи передньої камери ока.

1. Трофічна.

2. Світлопропускання.

3. Світлозаломлення.

4. Підтримка внутрішньоочного тиску.

5. Механічна функція.

6. Акомодаційна.

7. Кольоровідчуття.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Противірусні ліки, що застосовуються в офтальмології.

1. Борна кислота.

2. Інтерферон.

3. Левоміцетин.

4. Оксолін.

5. Дексаметазон.

6. Тауфон.

7. Дезоксирибонуклеаза.

8. Сульфацил-натрію.

9. Ідоксуридин.


ФІЗИКА

Що таке фокус лінзи ?


БІЛЕТ 15


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ

Назвіть складові еферентної ланки зіничного рефлексу.

1. Імпульси до парасимпатичних ядер окорухових нервів.

2. Прегангліонарні волокна до війкового вузла.

3. ІІостгангліонарні волокна від війкового вузла до сфінктера зіниці.

4. Палички.

5. Колбочки.

6. Підкіркові центри зору.

7. Еферентна ланка.

ФАРМАКОЛОГІЯ

Виписати оксолін в очній мазі.

ФІЗИКА


Назвіть види аберацій оптичної системи ока.

Еталони відповідей до контролю вихідного рівня знань з базисних дисциплін
БІЛЕТ 1

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,7,5,8.

ФАРМАКОЛОГІЯ: 1,3,6.

ФІЗИКА: Це точка, в якій збираються промені, що падають на лінзу паралельно головній оптичній осі.


БІЛЕТ 2

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2.

ФАРМАКОЛОГІЯ :Rp.: Sol Atropini sulfatis 1%-10,0.

DS: Очні краплі. По 2 краплі 4 рази в день у ліве око.

ФІЗИКА :1 – хроматична; 2 – астигматизм; 3 - сферична.
БІЛЕТ 3

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2.

ФАРМАКОЛОГІЯ :1,3,6.

ФІЗИКА : це уявна точка, що знаходиться перед лінзою, де збираються продовження розсіяних променів.

БІЛЕТ 4

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,3.ФАРМАКОЛОГІЯ : Rp.: Sol Adrenalini hydrochloridi 0,1% -10,0.

DS: Очні краплі. По 2 краплі 3 рази в день у ліве око.

ФІЗИКА : це дійсна точка, що знаходиться за лінзою відносно до джерела світла.
БІЛЕТ 5

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1.

ФАРМАКОЛОГІЯ : 2,4,5.

ФІЗИКА : 3.

БІЛЕТ 6

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,3ФАРМАКОЛОГІЯ: Rp.: Sol Pilocarpini hydrochloridi 1%-11,0

DS: Очні краплі. По 2 краплі 4 рази в день у ліве око.

ФІЗИКА: 1- хроматична; 2- астигматизм; 3- сферична.

БІЛЕТ 7


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,3.

ФАРМАКОЛОГІЯ: 3,5,6.

ФІЗИКА: 3.

БІЛЕТ 8


НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,3,4.

ФАРМАКОЛОГІЯ: Rp.: Sol Dicaini 0,25%-10,0.

DS: Очні краплі. По 2 краплі 4 рази в день у ліве око, 3-разова з інтервалом у 1 хвилину для анестезії рогівки та кон’юнктиви.

ФІЗИКА: це уявна точка, що знаходиться перед лінзою, де збираються продовження розсіяних променів.


БІЛЕТ 9

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2,3.

ФАРМАКОЛОГІЯ : 1,4,6.

ФІЗИКА : це дійсна точка, що знаходиться за лінзою відносно до джерела світла.


БІЛЕТ 10

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,2.

ФАРМАКОЛОГІЯ : вазелин.

ФІЗИКА: 1- хроматична; 2- астигматизм; 3- сферична.


БІЛЕТ 11

АНАТОМІЯ : 1, 3 - 9.

ГІСТОЛОГІЯ І ЕМБРІОЛОГІЯ : 1,3,12.

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1.

ФАРМАКОЛОГІЯ : 2, 4, 5.

ФІЗИКА:3.


БІЛЕТ 12

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1, 2, 3.

ФАРМАКОЛОГІЯ : 2,4,6.

ФІЗИКА : це дійсна точка, що знаходиться за лінзою відносно до джерела світла.


БІЛЕТ 13

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1, 2.

ФАРМАКОЛОГІЯ: Rp.: Benzylpenicillini-natrii-50000 Ed.

Vasellini pro ophthalmici 10,0

M. f. ung.

DS: Очна мазь. Закладати за нижнє повіко обох очей 3 рази на день.

ФІЗИКА : Це уявна точка, що знаходиться перед лінзою, де збираються продовження розсіяних променів.
БІЛЕТ 14

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ : 1,4,6,7.

ФАРМАКОЛОГІЯ : 2, 4, 7, 9.

ФІЗИКА : це точка , в якій збираються промені, що падають на лінзу паралельно головній оптичній осі.


БІЛЕТ 15

НОРМАЛЬНА ФІЗІОЛОГІЯ: 1,2,3.

ФАРМАКОЛОГІЯ: Rp.: Ung Oxolini 0,5%-10,0.

DS: Очна мазь. Закладати за нижню повіку обох очей 3 рази на день.ФІЗИКА : 1- хроматична; 2- астигматизм; 3- сферична.


Б. Задачи для самоконтролю. (Тести 3-го рівня)


Завдання

Еталон відповіді

Бали за завдання

ФУНКЦІЇ ОРГАНА ЗОРУ

Тестові завдання для перевірки початкового рівня знань


1. З якої відстані проводиться визначення гостроти зору в Україні:

 • 6 метрів;

 • 3 метрів;

 • 5 метрів?

5 метрів

1

2. Яка гострота зору у пацієнта, якщо він читає букви у першому рядку з відстані двох метрів:

 • 0,04;

 • 0,1;

 • 0,06;

 • 0,08?

0,04

1

3. Які елементи очного дна відповідають за центральний зір:

 • палички;

 • пігментний епітелій;

 • колбочки;

 • диск зорового нерва?

колбочки

1

4. Чим найбільш точно визначаються тип і ступінь кольороаномалії:

 • тестом з різнокольоровими нитками;

 • аномалоскопом;

 • поліхроматичними таблицями?

поліхроматичними таблицями

1

5. Що таке периферичний зір:

 • орієнтація в просторі;

 • здатність ока одночасно бачити всі точки певного обсягу простору;

 • межі центральної гостроти зору?

здатність ока одночасно бачити всі точки певного обсягу простору

1

6. Що таке скотома:

 • звуження поля зору;

 • “іскра” перед очима;

 • випадіння поля зору;

 • місце розміщення на очному дні диска зорового нерва?

випадіння поля зору

1

7. Що відповідає за сутінковий зір:

 • палички;

 • пігментний епітелій;

 • колбочки;

 • диск зорового нерва?

палички

1

8. Біткмпоральна гетеронімна геміанопсія виникає при ураженні:

 • перехрещених нервових волокон, які виходять від обох носових половин сітківки;

 • у хіазмі неперехрещених нервових волокон;

 • зорового тракту;

 • кіркових відділів зорового шляху
перехрещених нервових волокон, які виходять від обох носових половин сітківки

1

9. Який апарат використовується для визначення характеру бінокулярного зору:

 • чотириточковий кольоровий апарат;

 • проба Соколова;

 • стереоскоп;

 • синаптофор?

чотириточковий кольоровий апарат

1

10. За яких обставин порушується бінокулярний зір:

 • при довгому спостерігання за двома предметами, що рухаються в різні боки;

 • за наявності косоокості;

 • при порушенні нормального функціонування провідних зорових шляхів;

 • за наявності монокулярного зору

при порушенні нормального функціонування провідних зорових шляхів

110 балів

Тестові завдання для перевірки остаточного рівня знань


1. Назвіть гостроту зору, якщо пацієнт рахує пальці на відстані 1,5 м

0,03

1

2. Якій мінімальній величині на очному дні відповідає кут зору в 1 хвилину?

0,004 мм

1

3. Як досліджують гостроту зору у дітей 3-5 років?

за допомогою таблиці Орлової

1

4. Що таке стереоскопічний зір?

вищий ступінь бінокулярного зору

1

5. У якому віці діти досягають 100%-ої гостроти зору?

у 5 – 6 років

1

6. У якому віці в дитини появляється бінокулярна фіксація?

4 – 5 міс.

1

7. Який показник свідчить, що новонароджена дитина народилася зрячою?

реакція зіниці на світло

1

8. Назвіть 5 функцій зорового аналізатора:

центральний зір, периферичний зір, бінокулярний зір, кольоровідчуття, адаптація

1

9. Коли у дорослих фізіологічно починає знижуватися гострота зору?

після 40 років

1

 1. Зоровий шлях складається з відділів:

зоровий нерв, хіазма, зоровий тракт, зовнішні колінчасті тіла, зорова променистість, зоровий центр сприйняття

110 балів


Список літератури
ОСНОВНА:


 1. Очні хвороби /за ред. Г. Д. Жабоєдова. - Київ, 1999.

 2. Глазные болезни /под. ред. А. А.Бочкаревой. – М., 1989, С. 22-26; 52-104; 221-257.

 3. Ковалевський Е. И. Глазные болезни. – М., 1980.

 4. Ковалевский Е. И. Глазные болезни. Атлас.- М. , 1985.- С.275-297.

5. Клініка Віллса. Діагностика і лікування очних хвороб / за ред. Д. Каллома,

Б.Чанга.- Львів, 1999.

6.Терапевтична офтальмологія. / за ред. проф. Г Д. Жабоєдова, В. А. Ватченко – К., 2003.

7. Жабоєдов Г. Д., Кірєєв В. В./ Практикум з очних хвороб. - Здоров’я, 2002.


ДОДАТКОВА:


 1. Краснов М. Л. Клиническая анатомия органа зрения.

 2. Гистология. - М.,1987.160 с.

 3. Пучковская Н. А. Атлас глазных болезней. - М., 1981.

 4. Пучковская Н. А. Атлас глазных болезней. - М., 1981.

 5. Даниличев В. И. Современная офтальмология. - М., 2003.

 6. Копаева А. И. Анатомия органа зрения. - М., 2004.

7. Аветисов Э. С. Как беречь зрение. - М.: Ботар.медицина. –2000.
НАУКОВА:
8. Федоров С. Н. Глазные болезни. - М.: Издат. центр «Федоров», 2000.

9. Ферфильфайн И. М. Медико-социальная экспертиза при патологии глаз. -Д.: Пором, 2001.

10. Рожкова Г. И. Таблицы и тесты для оценки зрительных способностей -М.: Гуман. издат. центр ВЛАДОС, 2001.

11. Рыков С. А. Глаз как система. Структура. Функции. Взаимосвязь. К.: Мэдэкол., 2000.

12. Лекції кафедри.

Навчальне видання


Методичні вказівки

до практичного заняття3197 Методичні вказівки

до практичного заняття

на тему Функції органа зору
з дисципліни “ Офтальмологія ”

(згідно з умовами Болонського процесу)

для студентів спеціальності 7.110101

денної форми навчання

Відповідальний за випуск В. Д. Шищук

Редактор Т. Г. Чернишова

Комп’ютерне верстання С. Є. Лекішвілі

Підписано до друку 05. 10. 2011, поз.

Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 1,4. Обл.-вид. арк. 1,03. Тираж прим. Зам. №

Собівартість видання грн. коп.


Видавець і виготовлювач

Сумський державний університет,

Вул. Римського-Корсакова, 2, м. Суми, 40007

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи ДК№3062 від 17.12.2007


Каталог: library -> docs -> rio
rio -> Методичні вказівки для практичних занять та самостійної роботи для студентів Медичного інституту спеціальностей 1210001 «Лікувальна справа»
rio -> Методичні вказівки для доаудиторної підготовки до практичних занять на курсах тематичного удосконалення лікарів «віл-інфекція/снід. Дотестове та післятестове консультування на віл-інфекцію»
rio -> И вирусологии 2904 ситуационные задачи
rio -> Методичні вказівки з дисципліни „Пропедевтика педіатрії (згідно з умовами Болонського процесу) для студентів спеціальності 110101 «Лікувальна справа»


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет