Методичні рекомендації з самостійної роботи студентів з опанування навчального матеріалуДата25.10.2018
өлшемі55.39 Kb.
түріМетодичні рекомендації
Міністерство освіти і науки України

Національний авіаційний університет

Навчально-науковий Гуманітарний інститут

КАФЕДРА АВІАЦІЙНОЇ ПСИХОЛОГІЇ

Методичні рекомендації
з самостійної роботи студентів
з опанування навчального матеріалу

з дисципліни «Методика проведення психологічної

експертизи в різних галузях психології»

за спеціальністю 053 «Психологія»

Укладач:

Старший викладач кафедри авіаційної

психології О.М.Долгова


Методичні рекомендації розглянуті та схвалені на засіданні кафедри авіаційної психології
Протокол № ____ від «___»________ 2016 р.
Завідувач кафедри Л.В.Помиткіна

Зразок методичних рекомендації до
виконання самостійної роботи

Тема 1. Визначення науки, предмет, напрямки дослідження, зв’язок з іншими науковими дисциплінами, завдання. Місце психогенетики у дослідженні індивідуальності.

План

1.Визначення науки, її предмету, напрямків дослідження

2.Завдання психогенетики та її звязок з іншими дисциплінами,

3.Дослідження індивідуальності у психогенетиці, історія формування психогенетики.Література

 1. Атраментова Л. А. Введение в психогенетику: Учеб. пособие / Л. А. Атраментова, О. В. Филипцова. – М.: Флинта: Московский психолого-социальный институт, 2004. – 472 с.

 2. Александров А. А. Психогенетика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2010. – 192 с.: ил.

 3. Малых С.Б., Егорова М.С., Мешкова Т.А. Психогенетика: Учебник для вузов. Том 1. – СПб.: Питер, 2008. – 408с.

 4. Равич-Щербо И. В. и др. Психогенетика. Учебник / И. В. Равич-Щербо, Т. М. Марютина, Е. Л. Григоренко. Под ред. И. В. Равич-Щербо – М.: Аспект Пресс, 2000. – 447 с.

1.Говорячи про психогенетику, як про область психології, необхідно зазначити, що психогенетика виходить з психології індивідуальних відмінностей, або диференціальної психології. Саме диференціальна психологія вивчає та досліджує ті фактори, котрі впливають на формування індивідуальності, а також визначають індивідуальні відмінності між людьми. Що стосується зв’язку психогенетики з генетикою безпосередньо, то, звичайно, психогенетика являється частиною таких розділів генетики, як генетика людини, популяційна генетика, генетика поведінки та інших.

Під час підготовки треба звернути увагу на основні напрямки дослідження психогенетики, якими є наступні: дослідження нормального розвитку людини, вивчення ознак і характеристик людини у нормі та дослідження різноманітних генетично обумовлених соматичних та психічних захворювань, причин їх виникнення та можливості їх запобіганню.

2.Зв’язок з іншими науковими дисциплінами. Психогенетика тісно пов’язана як з психологічними, так і з медичними галузями знань.

Що стосується психологічних, то сюди можна віднести диференціальну психологію, загальну психологію, соціальну психологію, клінічну психологію (а саме, патопсихологію), вікову психологію, психофізіологію, психологію девіантної поведінки, психодіагностику тощо.

Стосовно медичних галузей знань, то варто згадати медичну генетику, біологію, психіатрію, неврологію тощо. Генетика фактично є основою психогенетики, оскільки психогенетика використовує частину методів генетики, законів генетики тощо. Зверніть увагу, на перелік завдань, які виконує психогенетика. Він досить широкий, і потребує аналізу і пошуку прикладів до кожного з них, . Основними завданнями психогенетики є:1)вивчення генетичних засад та факторів середовища у виникненні психічних розладів. До даного напрямку можна віднести дослідження того, у якому взаємозв’язку генетика та середовище впливають на етіологію та патогенез, наприклад, онтогенетичних розладів, розладів центральної нервової системи тощо; 2)вивчення генетичних засад та факторів середовища у виникненні девіантних форм поведінки, таких як хімічні залежності, розлади самоконтролю та інші; 3)дослідження властивостей нервової системи, що представлені більшою мірою дослідженнями впливу спадкових факторів на особливості формування загальних та парціальних властивостей нервової системи; 4)дослідження психофізіологічних характеристик. До даного напряму відносяться дослідження ролі факторів генотипу та середовища у розвитку всіх психофізіологічних особливостей людини; 5)дослідження психологічних характеристик. Даний напрямок дослідження виник порівняно нещодавно і включає в себе вивчення ролі спадкових факторів і факторів середовища у розвитку індивідуальних відмінностей у когнітивній та особистісній сферах;6)генетичні основи інтелектуальних розбіжностей, геніальності та специфічних здібностей. Зрозуміло, що даний напрямок дослідження представлений вивченням генетичних засад інтелекту, а також розвитку інтелекту в онтогенезі;7)генетика популяцій, що вивчає виникнення індивідуальних психологічних відмінностей в популяціях.

Таким чином, саме психогенетика вивчає людину як біосоціальну істоту, беручи до уваги два полюси у формуванні індивідуальності: генетичні передумови та соціальний вплив. Отже, можна дати таке визначення: психогенетика – це наука, що виникла на стику психології та генетики, і вивчає роль спадковості та середовища у формуванні психічних та психофізіологічних властивостей людини

3. Як відомо, протягом досить тривалого часу, на жаль, не було жодних можливостей проводити дослідження в області генетики. Це пов’язано з тим, що у зв’язку із заборонами на вивчення біології людини, вчені не могли ані досліджувати людину, ані висловлюватися про свої здогадки чи відкриття. І лише в середині ХІХ ст. був опублікований знаменитий трактат .«Походження видів шляхом природного відбору», Не можна не згадати відому теорію пангенезису Ч.Дарвіна. Еволюційна теорія значно вплинула на погляди видатного англійського дослідника Френсіса Гальтона, котрий вважається, власне, засновником психогенетики. В 1865 р. вийшла стаття Ф. Гальтона «Спадковий талант і характер», що стало початком цілої серії досліджень спадковості В своїх дослідах Ф. Гальтон намагався знайти спосіб, котрий би дозволив математично описати ті закономірності, яким підпорядковані індивідуальні варіації. Так, він створив математичні методи визначення кореляційних зв’язків між властивостями індивіда. Цей метод знаходиться в основі відомого нині факторного аналізу. Надалі психогенетику очікував бурхливий розвиток. Вся історія розвитку науки налічує пять етапів, кожен з яких мав свої власні неповторні наукові події та відкриття.
Термінологічний словник

психогенетика, індивідуальність, генетичні фактори, фактори середовища, спадкове, соціальне, набуте, вроджене, «геном людини», клонування.Питання для самоперевірки:

 1. Що вивчає психогенетика?

 2. Зв’язок психогенетики з іншими науками?

 3. Які є напрямки досліджень психогенетики?

 4. Основні завдання психогенетики?

 5. Які фактори лежать в основі індивідуальних відмінностей?

 6. Які погляди існували в стародавні часи на індивідуальність і які існують сьогодні?

Творчі завдання:

 1. Законспектувати роботу Ф. Гальтона «Спадковість таланту» (один розділ – на вибір, та обов’язково – розділ «Порівняльні переваги різних рас»).

 2. Підготуватись до дискусії на тему: «Спадковість і расова політика».

 3. Розробити опитувальник з 10-15 питань та провести соціологічне опитування на тему: «Чи є необхідність у стерилізації людей, котрі мають спадкові захворювання?»

Каталог: bitstream -> NAU
NAU -> Аббревиация как один из способов образования авиационных терминов
NAU -> Вступ. Вступ. Лексикографія
NAU -> Нормативный психотип как констелляция психических функций
NAU -> 3. Газова хроматографія. Загальні положення
NAU -> Контрольна робота №1 Пояснити, як залежить випаровування від температури
NAU -> Навчальна програма дисципліни "Будова макромолекул"
NAU -> Ольга Дробот доктор психологічних наук, м. Київ свідомість філолога в термінах психосемантики


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет