Методические указания по выполнению практических работ для специальностей 5В071200 «Машиностроение», 5В012000 «Профессиональное обучения»Дата01.01.2017
өлшемі350.83 Kb.
#932
түріМетодические указания
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева
Машина жасау және

Көлік факультетінің деканы

М. Дудкин

БЕКІТЕМІН

___________________2013 ж.

МЕТАЛЛКЕСКІШ ҚҰРАЛДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ ЕСЕПТЕУ

5В071200- «Машина жасау», 5В012000 – «Кәсіптік оқыту» мамандықтарына практикалық жұмыстарға орындауға барлық оқу түріне арналған әдістемелік нұсқауларПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕТАЛЛОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА

Методические указания по выполнению практических работ для специальностей

5В071200 – «Машиностроение», 5В012000 – «Профессиональное обучения» всех форм обучения

Өскемен


Усть-Каменогорск

2013


Әдістемелік нұсқаулар «Жоғарғы білім. Бакалавриат. Негізгі ережелер» ҚР МЕМСТ және негізгі оқу жоспары негізінде «Машинажасау және құрылымдық материалдар технологиясы» кафедрасында дайындалып 5В071200-Машинажасау мамандығында оқитын студенттерге арналған

МжҚМТ кафедрасының отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі К.Комбаев

№____ хаттама ____________________2013 ж.

Жасаған С. Капаева

Қызметі доцент

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова
1 Жону кескішін жобалау және есептеу
1.1 Мақсаты
1.1.1 Қатты қорытпа мен тез кесетін болаттан жасалған әр түрлі типті кескіштердің МЕМСТ- мен танысу (МЕМСТ- Мемлекетіқ стандарт).

1.1.2 Кескіштің параметрлерін таңдауды зерттеу әдістемесі және қораптың құралын беріктік пен мықтылыққа есептеу.

1.1.3 Жонғыш өтпе кескішті мысалға ала, кескіштің геометриялық параметрін таңдау принципін зерттеу.
1.2 Жалпы жағдай
1.2.1 Берілген мәліметтер бойынша (сыртқы өңдеу сапасы) өңдеу түрін (таза, жартылай таза, алғашқы түр) анықтап, кескіш бөлімге және оның қорабына және құралдық материалдың маркасы таңдалып, құралдың табандылықкезеңі кезінде (1,2,5) қолданылады. Құралды дайындау талаптарына сәйкес барлық құралдық бөлігіне қаттылықпен берілген қаттылықта термоөңдеуді жүргізу (4)

1.2.2 Кесу режімі белгіленеді

1.2.3 Жону түріне байланысты, геометриялық элементтердің жүздері таңдалады. (1,2,3,4)

1.2.4 Берілген операция үшін және кескіштің түріне байланысты МЕМСтандарт анықталады. Қатты қорытпадан жасалған, жапсырылған тілімшелері бар жоңғыш кескіштің негізгі өлшемдері төменгі стандарттарда көрсетілген: МЕМСТ 18877-73 *,қатты қорытпадан жасалған қайырмалы тілімшесі бар жоңғыш кескіш. Конструкция және өлшемдері; МЕМСТ 18878-73* қатты қорытпадан жасалған өтпелі түзу тілімшесі бар жоңғыш кескіш. Конструкция және өлшемдері; МЕМСТ 18879-73* қатты қорытпадан жасалған тіремелі өтпелі тілімшесі бар жоңғыш кескіш. Конструкция және өлшемдері; МЕМСТ 18880-73* қатты қорытпадан жасалған тіліктейтін қайырылған тілімшесі бар жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемдері;МЕМСТ 18881-73*қатты қорытпадан жасалған таза өңдейтін тілімшесі бар кескіш.Құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18882-73*қатты қорытпадан жасалған кеңей жоңғыш қатты тілімшесі бар кескіш. Құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18883-73* қатты қорытпадан жасалған кеңей жоңғыш жабық саңылауға арналған тілімшесі бар жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемдері; МЕМСТ 18885-73* қатты қорытпадан жасалған бұрандалы тілімшесі бар жоңғыш кескіш құрылымы мен өлшемі тез кесетін болаттан жасалған тілімшесі бар кескіш төменгі стандарттан таңдалады:МЕМСТ 18870-73* тез кесетін болаттан жасалған өтпелі тіремелі жоңғыш кескіш: құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18871-73* тез кесетін болаттан жасалған өтпелі тіремелі кескіш: құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18872-73* ашық саңылауды өңдеуге арналған кеңей жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемі: МЕМСТ 18873-73* жабық саңылауды өңдеуге арналған жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18874-73* кесетін және кертіктейтін кескіш жоңғыш. Құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18875-73* тез кесетін болаттан жасалған қисықжиекті жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемі; МЕМСТ 18876-73* тез кесетін болаттан жасалған бұрандалы жоңғыш кескіш. Құрылымы мен өлшемі;

1.2.5 Өңдеу шарты, кесу режімінің белгіленген қуаты мен кесу күші есептелінеді.

1.2.6 Кескіш тұрқының белгіленген көлденең қимасының формасы мен тұрқының көлденең қимасының жүктемесіне байланысты есептелінеді.

Тік бұрышты қима пішіні кескіш ұстағыштарға ие. Тілімшенің кірекесуі тқмен болғандықтан қорапты әлсіретеді. Кеңей жону және автоматты – бұрылу кескіші үшін қолданылады. Ол білдектің ортаңғы сызығынан беттердің тіректі кескішіне дейін жеткіліксіздігі жоғары болған жағдайларда қолданылады. шеңбер пішінді қорап қимасы жону бұрандасы және де басқа автоматты ЧПУ білдектері үшін қолданылады. ол кескіштің бұрылуын және қайрау бұрышының өзгеруін қамтамасыз етеді.

Кескіш қорабының көлденең қима өлшемін–кесу күшіне, қорап материялына, кескіштің ұшуына және де басқа факторларға байланысты таңдайды.

Кескіш қорабының көлденең қимасының қалыпты өлшемін МЕМСТ бойынша кескіштің түріне сәйкес таңдайды.

Кескіш қорабының көлденең қимасының b ұзындығын және d диаметрін төменгі формула бойынша анықталады:

Шаршы қима кезінде (h=b)

Тік бұрышты қима кезіндеДөңгелек қима кезіндеPz – кесуді құрайтын басты күш, Н;

L – кескіштің ұшуы, мм;

би.д– қораптың иілу материалының шаұтамалы кернеуі, МПа; (көміртекті болат үшін би.д = 200...300 МПа, қораптың көміртекті болат үшін, термиялық өңдеуді режім бойынша тез кесетін білдектер, би.д максималды түрде 2 есе үлкейтуге болады. Кесу жылдамдығы би.д =100...150 МПа қабылдайды.

Бұдан кейін кесілетін кескішті есептеу кезінде оның беріктігін де есепке алады. Жұмыс бөлігінің өту орынындағы қорабы кесілетін кескіштің қауіпті ұимасы болып табылады. Ең кең тараған кескіштердің қима өлшемдерінің қатынасы:

Барлық кескіш түрлеріндегі максималды жүктемесі, кескіштің кең тараған қима өлшемдері қораптың беріктігіне жол береді:

Тікбұрышты қима кескіші үшін

Дөңгелек қима кескіші үшінМаксималды жүктемесі, кескіштің ұатаңдыққа жол беруі кескіштің иілім сидағы есепке алынып анықталады

– кескіштің иілім сидағының алдын ала жонуы, , нақты жону кезінде ;

- кескіш материалының серпімдік модулі. Көміртекті болат үшін Е= 1,9 105-2,1*105

-қорапты қиғандағы инерция моменті (тік бұрышты қима үшін , дөңгелек қима үшін);

-қаралып отырған (қауіпті) қимаға дейін кескіш төбесінің ара қашықтығы (кескіштің шашырауы), (мм), негізгі максималды 30...40 мм ара қашықтығы.

Шақтаманың максималды жүктемесі және күшінен артық болуы қажет немесе тең:

Барлық қабылданған метрлік деректер ЕСКД жүйесіне сәйкес келуі керек.

1.2.7 Құралдардың жұмыс сызбасындағы техникалық құжаттарды ұсынады және берілген құралдық кескіштің бөлігіндегі қайрау бұрышын үш түрлі түсірімі және негізгі өлшемдерінің дәлдік шегі және пішіннің ауытқууы, доландық беті құралдың сызбасын құрайды. Сызба барлық ЕСКД талаптарына қанағаттандыруы қажет.

Кескіштерге техникалық талаптар, қатты қорытпадан тұратын тілімше жабдықтары МЕМСТ 5688-61*Еқатты қорытпалардың жону кескіштерінің тілімшелері келтірілген. Техникалық талаптар; кескіштердің техникалық талаптары тез кесетін болаттар үшін МЕМСТ 10047-62*. Тез кесетін болаттарды жону кескіші.Техникалық талаптар.

2 Бұрғыны жобалау және есептеу

2.1 Жұмыстың мақсаты

2.1.1 Бұрғылаудың әр түрлі типтегі МЕМСТтарымен танысу

2.1.2 Бұрғының параметрлерін таңдауды зерттеу әдістемесі және қораптың құрамын есептеу.

2.1.3 Спитальді бұрғылауды мысалға ала, бұрғылаудың геометриялық параметрін таңдау принціпін зерттеу.


2.2 Жалпы жағдай
2.2.1 Тапсырмаға сәйкес МЕМСТ 19257-73,МЕМСТ ГОСТ 885-77 бойынша бұрғылау түрі мен диаметрі анықталады.

2.2.2 Кесу тәртібін тағайындау [1,2]

2.2.3осьтік кесу күші және М с.р.[1] кесу кезіндегі қарсылық көрсету моменті (айналу моменті)

2.2.4 Бұрғының артқы ілмектерінің конустық құйырлары конустық Морзеге ие. Ол МЕМСТ25557-82 құрал жабдықты конусы арқылы орындалады. Негізгі өлшемдері (кенте 1) де көрсетілген.

Сурет 1- Бұрғының конустық құйырлы күш сызбасы.Кескіштің күшін қамтитын екі күшке орналастыруға болады:-конутың әрекеттегі қалыпты жасаушысы-құйырдың конустық бұрышы;

- радиалды бағыттағы күш әрекеті және конустық беттің нүктеге қарсы теңестіретін реакциясы.

-күші жанама құрайтын Т күшінен тұрады; төлке қабырғасына байланысты конустық үйкеліс коеффициентінің есептелуі

Құйыр және төлке арасындағы үйкеліс моментіҮйкеліс моментін максималды моменттің қарсыласудағы кесу күшіне теңестіреміз яғни, бұрғының жұмыс барысында мұқалануы пайда болады. Олар бұрғыныңқалыпты жұмысы моментпен салыстырғанда3 ретке дейін көбейеді:Конус құйырының орташа диаметрінемесе,
- болаттан болатқа дейінгі үйкеліс коэффициенті;

-конустық құйырдың бұрышы;

-конустық бұрыштың ауыткууы.
Жақын Морзе конусын және оның негізгі құрайтын өлшемдерін МЕМСТ 25557-82 кесте 2 таңдаймыз.
Кесте 2 - Морзенің табаншамен бірге конустық құралдарының негізгі сыртқы өлшемдері.


Конустық мөлшердің белгіленуі

Морзенің конусы


0

1

2

3

4

5

6

Конустықта

1:19,212= =0,05205

1:20,047==0,04988

1:20,020==0,04995

1:19,922= =0,05020

1:19,254==0,05194

1:19,002==0,05263

1:19,180==0,05214

D


9,045

12,65

17,780

23,825

31,267

44,399

63,348

D1

9,2

12,2

18,0

24,1

31,6

44,7

63,8

d2

6,1

9,0

14,0

19,1

25,2

36,5

52,4

d3max

6,0

8,7

13,5

18,5

24,5

35,7

51,0

l3max

56,5

62,0

75,0

94,0

117,5

149,5

210,0

l4max

49,5

65,5

80,0

99,0

124,0

156,0

218,0

a

3,0

3,5

5,0

5,0

6,5

6,5

8,0

bh13

3,9

5,2

6,3

7,9

11,9

15,9

19,0

c

6,5

8,5

10,0

13,0

16,0

19,0

27,0

emax

10,5

13,5

16,0

20,0

24,0

29,0

40,0

R

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

10,0

13,0

R1

1,0

1,2

1,6

2,0

2,5

3,0

4,0

v

0,06

0,06

0,065

0,065

0,07

0,07

0,07

Ескерту:

1 D1 және d2 диаметр D - ға сәйкес және номиналды өлшемдері и l3теориялық болып табылады.

2 Конустық Морзенің шырқау шегі - АТ8 (МЕМСТ 2.230-82 Шырқау шегін жағудағы ережелері).

3 Орталық саңылаулар – B пішіні (МЕМСТ 14034-74* Орталық саңылаулар. Пішіні мен өлшемдері).

2.2.5 Жұмыс бөлігінің ұзындығы, құйыры, бұрғы мойыны анықталады. Олар МЕМСТ10908-75 или МЕМСТ 4010-77 бойынша қабылдануы мүмкін.

2.2.6 Геометриялық және бұрғының жұмыс бөлігіндегі құрастырушы параметрлері анықталады.

Негізгі өлшемдері мен бұрғы жүзінің бұрышы бұрғының жұмыс бөлігінің геометриялық элементтері дайындама материалына тәуелді және бұрғыны бұрғы диаметрі үшін 10 мм, бұрғылау үшін құрал –жабдықты болаттар (Кесте 2) көрсетілген. Қатты құймалар (Кесте 3)


Кесте 2 - Бұрыштардың көлбеу бұрама ойықтары ω және жоспардағы 2φ спиарльді бұрама диаметрі 10 мм жоғары болуын ұсынады.

Дайындама материалы


ω˚

σВ = МПа (кгс/мм2) болат:500ден (ге 50)

35

116

500 – 700 (≈50 – 70)

30

116-118

700 – 1000 (≈70 – 100)

25

120

1000 – 1400 (≈100 – 140)

20

125

Коррозиаға мықтылығы

25

120

Сұр шойын

25-30

116-120

Қызыл мыс

35-45

125

Мысты құймалар жәнежез

25-30

130

Қола НВ:100 ден жоғары

15-20

135

100 ге дейін

8-12

125

Құйылмалы алюминилық коспалар

35-45

130

Деформациялық алюминии қоспалары

45

140

Пластмассалар, эбонит, бакелит

8-12

60-100

Кесте 3 – Бұрғының қатты қорытпалармен жабдықталған алдыңғы γ бұрышы және сызбадағы төбелік 2φ бұрышы:

Дайындама материалдары


γ˚

Болат:

Конструкциялық,көміртекті және легірленген0-4

116-118

Құрал-саймандық

-3

116-118

Марганецті қатты

0

116-118

Құйылған

-3

116-118

Термиялық өңделген

-3

130-135

Шойын,НВ:

200-ге дейін6

116-118

200-ден жоғары

0

116-118

Қола, жез, алюминий

4-6

116-118

Баббит

4-6

140

Пластмассалар

0-2

60-100

12 мм-ге дейңнгі диаметрлі бұрғылар үшін көлденең кесу жиегінің көлбеу бұрышы деп алады,12мм-ден үлкен диаметрлі бұрғылар үшін .Артқы бұрышы кесуші жиектің әр нүктесінде әр түрлі.Стандартты спиральдыбұрғыларда бұрғы осінен алыс орналасқан нүктеде ,ал оське жақын нүктеде .Қатты қорытпалармен жабдықталғанбұрғының артқы бұрыштары және тең болады.Келтірілген мәндерден аз бұрыштар үлкен диаметрлі бұрғыларға жатады,үлкен мәнді-кіші диаметрлі бұрғыларға жатады.Кесуші жиектің қайрауының пішіні мен өлшемі,далдағы(мойнағы) және таспалары нормативтерде [1,3,4] келтірілген.

2.2.7 Бұрама жырашық қадамы және бұрғы өзекшесінің қалыңдығы анықталады(мм):мұнда,

-бұрама жырашықтың көлбеу бұрышы.
Бұрғы өзекшесінің қалыңдығы бұрғы диаметріне байланысты таңдалады. Бұрғы өзегінің қалыңдығы бұрғының алдыңғы ұшында:


D, мм

0,25-1,25

1,5-12,0

13,0-80,0

d, мм

(0,28-0,20)D

(0,19-0,15)D

(0,14-0,25)D

100 мм ұзындықты бұрғының жұмыс бөлігінде тұтқаға бағыттас өзекше қалыңдығы 1,4..1,8мм болады.

Бұрғының кері конустылығы құрау керек:D, мм

6 дейін

6 жоғары

18жоғары

Кері конустылық

0,03-0,08

0,04-0,10

0,05-0,12

2.2.8 Таспа ені (қосалқы артқы беті) және К арқалықты желке биіктігі анықталады.

Бұрғының 0,2 ден 50мм дейінгі диаметрінде таспа ені 0,2-2мм тағайындалады. К=1,5- 4 мм.

2.2.9 Бұрғының баспа ені(мм) мына формуламен есептеледі:


2.2.10 Бұрғының бұрама жырашығын жоңғылау үшін жоңғы кескіні аналогиялық тәсілмен анықталады.Табылған өлшемдермен жырашықты жоңғы кескінін тұрғызамыз (2-сурет).

Сурет 2- Жырашықты жоңғы кескіні.

Кескіннің үлкен радиусы анықталады(мм):,

,
,
,
мұнда: -жоңғы диаметрі (мм),

-бұрғы диаметрі (мм).

Кескіннің кіші радиусы (мм),,

мұнда,Жоңғының жырашық кескінінің ені

(мм)
2.2.11Спиральді бұрғыны дайындаудың техникалық талаптары ГОСТ 2034-80*Е көрсетілген.Спиральді бұрғылар.Техниаклық шарттары.

3 Жоңғыны есептеу және жобалау
3.1 Жұмыстың мақсаты
3.1.1 Цилиндрлі жоңғыны мысалға ала отырып жоңғылардың геометриялық параметрлерін таңда уқағидаларын үйрену.

3.1.2 Құрал тұрқысын қатаңдылыққа және беріктілікке есептеу әдістемесін үйрену.3.2 Жалпы жағдай
3.2.1 Жоңғы диаметрін анықтау.Сыртқы D диаметрі құралбілік диаметріне,өңделген беттер өлшемдеріне,өңдеу әдібіне және басқа да факторларға тәуелді.Әдетте құралбілік және цилиндрлі жоңғы диаметрлерін анықтау үшін жоңғыны құрылымдау кезінде келесі арақатынас қолданылады: .

3.2.2 Кесу күшін-осьтік күшті Ро -құрайтын кесу режімдерін және кесуге қарсылық моментін анықтау(айналу моменті) [1,5].

3.2.3 Жоңғы жүзінің геометриялық элементтерін нормативтен [3] және анықтамадан [1,4] алуға болады.

Тілікше пішінін және өлшемін және қатты қорытпалардан жасалған тәждерді ГОСТ 2209-90 таңдайды.’’Кесуші құралға арналған жапсырмаланған қатты қорытпалы тілікшелер.Техниаклық шарттары”.Қатты қорытпалардың маркасын ГОСТ 3882-74* таңдайды.”Күйежентектелген қаттықорытпалы қорытпалар.Маркалар”.Дәнекер материалы Л86 алынады.Цилиндрлі саңылаулы салма жоңғыны бекіту элементтері ГОСТ 9472-90 бойынша таңдалады.”Құралбіліктерде құралдардың бекітілуі.Түрлері және өлшемдері”.Цилиндрлі тұтқалардың диаметрлері ГОСТ 25334-94 бойынша таңдалады.”Жоңғыларға арналған тұтқалар”.Конусты және метрлік Морзе тұтқалары үшін негізгі өлшемдер ГОСТ 25557-82 бойынша алынады.”Құрал-сайманды конустар.Негізгі өлшемдері”.Салма бүйірлі жоңғылар үшін конусты 7:24 тұтқалы құралбіліктерді ГОСТ 13785-68* бойынша таңдайды.”Салма бүйірлі жоңғылар үшін конусты 7:24 тұтқалы құралбіліктер”.

3.2.4 Жоңғыш құралбіліктерде және айналдырық соңында бекітілген жоңғының жалғастыру өлшемдері ГОСТ 27066-86 бойынша таңдалады.Құралбілікке бірнеше жоңғыларды орнатқан кезде құралбілік диаметрін максималды үлкейту керек.Құралбілік диаметрін жоңғыға ықпал ететін күшті ала отырып есептеуге болады.Құралбіліктегі саңылау диамтрі:

мұнда, -иілу кезіндегі жиынтық момент және құралбіліктің ширатылуы,мұнда, -бірқалыпты ықпал ететін және күштері;;-жоңғыш құралбіліктің тіректері арасындағы арақашықтық,мм;

-конструкциялық болаттар үшін құралбіліктің иілуінің шектік кернеуі;.

3.2.5 Жоңғының тістер саны:,

мұнда, -жоңғы типіне тәуелді коэффициент.

Цилиндрлі жоңғылар

Тұтас:ірі тістілер

1,05

ұсақ тістілер

0,9

Құрама:
= 20

0,9

= 45

0,8

Түйісімді тұтас
ірі тістілер

1,2

ұсақ тістілер

2

Бұрышты

2,5-2,8

Фасонды

1,5-2,0

Дискті

2

3.2.6 Құрама жоңғылардың конструкциясы және бірнеше типті жоңғыларға арналған пышақтарды бекіту әдістері стандартталған;пышақтарды бекітудің әртүрлі құрылымының сипаттамасы анықтама әдебиеттерінде келтірілген. Бұдырлаудың негізгі өлшемдері,пышақтардың көлбеу бұрыштары және кесуші құралдың ойықшалары ГОСТ 2568-71* келтірілген. «Бұдырлау және кесуші құралдың көлбеу бұрыштары.Өлшемдері». Пышақтары механикалық бекітілген түйісімді жоңғылардың тістер саны пышақтардың бекітілу тәсіліне тәуелді және нормалар бойынша таңдалады.4 Геометриялық параметрлерді таңдаудың оңтайландырылған алгоритмі
4.1 Мақсаты
4.1.1 Металкескіш құралдарды есептеу және жобалау үшін САПР аумағында білімімізді пайдалану.

4.1.2 Диалогтық режімде есептеу программасын құру.


4.2 Жалпы жағдай
4.2.1 Алгоритм жасауда тапсырмадардың шешімі алдын-ала талдануы керек және барлық бастапқы ақпараттар жүйеленуі керек.Программа жұмысының алгоритмі оңтайландырылған және барлық цилиндрлі жоңғыларды жобалауда олар келесі тізбектелген процедуралардыңорындалуын қарастырады:диалогтық режімге бастапқы ақпараттарды енгізу,дәрежелі көрсеткіштерді,коэффициенттерді,құралдың тістер санын,кесу режімін таңдау.
Кесте 4- Жоңғыны есептеу үшін бастапқы мәліметтер

Кесте 5- Жоңғыны есептеу үшін аралық мәліметтер
Кесте 6- Есептеу нәтижелері

4.2.2 Оңтайлы таңдау программасы және цилиндрлі жоңғылардың геометриялық параметрлерін жобалау диалогтық режімде құрастырылған және БЕЙСИК программалық тілінде жасалған.

4.2.3 Автоматтандырылған жобалау алдында алынған тапсырманы зерттеу керек.Программаны дисплейге жуктеуден кейін бастапқы мәліметтер енгізу үшін сұрақтар қорытындыланады.Соңғы сұраққа жауап берген соң есептеу жүреді және басып шығарудағы нәтижелер қорытындыланады.Цилиндрлі жоңғылардың геометриялық параметрлерін жобалау мысалы,бастапқыларды енгізу протоколы және аралық мәліметтер төменде келтірілген.

5. Практикалық жұмысты тіркеудегі талаптар

Практикалық жұмыс есептік және графикалық бөлімдерден тұруы керек.Мәтінді бөлімде келесілер болуы керек:титулды бет,мазмұн,тапсырма,есептік бөлім және әдебиеттер тізімі.

Титулды бет жұмыстың бірінші беті болады.Онда бет нөмірі қойылмайды.А4 форматты бетте орындалады,қара тушьпен,қара сиямен толтырылады немесе компьютермен теріледі.Сөздердің тасымалдануына тыйым салынады.

Мазмұндаманың сол жағында бөлім мен бөлімшелердің бет нөмірлері көрсетіледі,сосын бөлімнің атауы және бет нөмірі.Беттер дің нөмірлері бағаналарға жазылады,”бет ”сөзі жазылмайды.

Есептеу бөлімінде есептің тізбектілігі,сандық мәндері қойылған кескінді есептеуге арналған формулалар ұсынылады.Осы және баықа да параметрлерді таңдау нұсқамалармен сәйкес әдебиеттерге сүйемелденуі керек.

Графикалық бөлім А3,А4 форматтарда орындалады.

Құралдың жұмыс сызбасы үш проекцияда болуы керек (сызба кезінде бұрамалы сызықтарды түзу сызықтармен алмастырады). Кесу жиегінің геометриялық параметрлі қайрау пішінін,орталықтандырылған саңылауды.Сызбада сонымен қатар негізгі техникалық талаптар көрсетіледі.Әдебиеттер тізімі
1 Справочник технолога-машиностроителя. Т.1,2. /В.Б. Борисов, Е.И. Борисов, В.Н. Васильев и др./Под ред. А.Г. Косиловой и Р.К. Мещерекова. М. : Машиностроение, 1985.
2 Общемашиностроительные нормативы режимов резания для технического нормирования работ на металлорежущих станках. Изд.2-е. М.: Машиностроение,1974. Части 1,2,3.
3 Справочник технолога-машиностроителя. Т. 2/В.Н. Гриднев, В.В. Досчатов, В.С. Замалин и др./Пол ред.А.Н. Малова. Изд. 3-е, М.: Машиностроевние,1972.
4 Справочник металлиста. Т. 3./Е.Д. Баклунов, А.К. Белопухов, М.И. Жебин и др. /Под ред. А.Н. Малова. М.: Машиностроение, 1977.
5 Нефедов.Н.А., Осипов К.А. Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту. 4-е изд., перераб. и доп.М. : Машиностроение, 1984.
6 Семенченко И.И., Матюшин В.М., Сахаров Г.Н. Проектирование металлорежущих инструментов. М.: Машгиз, 1963.
7 Быков В.П. Методическое обеспечение САПР в машиностроении. Л.: 1989.


Қосымша А


1 Практикалық жұмыстарға арналған тапсырмалар


    1. 1 Практикалық жұмысқа арналған тапсырмалар

Кесте А.1Вар

Дайындама материалы

D,мм

d,мм

Кедір-бұдырлылық параметрлері, мкм

l,мм

Жұмыс шарты

1

Болат 40ХН,в=1000МПа

200

180

Rz=16

60

Білдек-дайындама-құрал жүйесі жеткіліксіз қатаң

2

Болат ХГ, в=1100МПа

250

188

Тіреуге бунау

3

Сұр шойын СЧ 30, 200НВ

50

42

Rz=32

4

Сұр шойын СЧ15, 175НВ

100

93

Rа=2

40

=30

5

Қола Бр АЖН11-6-6

150

145

6

Мыс М3

36

31

7

Болат СТ3, в=400МПа

30

22

Rz=63

30

Дайындама ұзындығы 300мм

8

Болат Ст5, в=600МПа

42

33

Rz=32

Кесте А.2

Вар

Болат-дайындама материалы

D, мм

d, мм
Кескіштің орындалуы

9

У10, в=1100МПа

75

55

Оң

10

100

80

11

150

130

Сол

12

Ст2, в=400МПа

35

25

Оң

13

50

40

14

75

60

Сол

15

40

30

Сол

Кескіштің негізгі өлшемдерін ГОСТ 18871-73* аламыз. Қатты қорытпадан жасалған тілімшелі жону өтпе тіреуішті кескіштер.Құрылымы және өлшемдері.
1.2 №2 практикалық жұмысқа арналған тапсырмалар

Кесте А.3Вариант

Бұрғыны тағайындау

Бұрғылау тереңдігі,

мм


1

Бұрандаға 1 ½

40

2

Үңгіге d=16мм

60

3

Ұңғыға d=35мм

70

4

Тойтармаға М24

30

5

Үңгіге d=40

100

6

Бұрандаға М16

25

7

Ұңғыға d=14

30

8

Үңгіге d =16

20

9

Тойтармаға d=19мм

10

10

Бұрандаға М201,5

25

11

Үңгіге d=40

100

12

Бұрандаға М16

25

13

Ұңғыға d=14

30

14

Үңгіге d =16

20

15

Тойтармаға d=19мм

10

1-8 варианттарға дайындама материалы–болат 45ХН, 207НВ; 9-15варианттарға –шойын СЧ35, 243НВ
1.3 №3 Практикалық жұмысқа арналған тапсырмалар.

Кесте А.4

Вариант№


Дайындама материалы

В

h

мм

1

2

3

4

1

Болат 40Х, σв=750 Мпа

130

12

2

Шойын СЧ 20, 170НВ

140

8

3

Мыс М4,80НВ

60

12

4

Қола БрА7, 90НВ

100

8

5

Болат 35Х, σв=950 МПа

80

12

6

Болат 15Г, σв=400 МПа

100

4

7

Болат 40ХС,225НВ

120

5

8

Болат 40ХН, σв=650 МПа

50

4

9

Болат 60,225НВ

60

5

10

Шойын СЧ 30,220НВ

70

8

11

Болат 40Х, σв=750 МПа

130

12

12

Шойын СЧ 20, 1 70НВ

140

8

Кесте А.4 жалғасы.1

2

3

4

13

Мыс М4,80НВ

60

12

14

Қола БрА7, 90НВ

100

8

15

Болат 35Х, σв=950 Мпа

80

12

Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> 1 дәріс : Кіріспе. Негізгі түсініктер мен анықтамалар. Тиеу-түсіру жұмыстары жөніндегі жалпы түсініктер
MethodBook -> Методические указания по итоговому контролю Мамандық: 5В071200- «Машина жасау» Оқу түрі: күндізгі күндізгі қысқартылған Өскемен
MethodBook -> Kазақстан Республикасының бiлiм және ғылым министрлiгi Д. Серiкбаев
MethodBook -> Лекциялар тақырыптары толығымен 30 сағат көлемінде слайдтың сүйемелдеуімен компьютерлық аудиторияларда оқылады
MethodBook -> А. М. Сидоренко автокөлік құралдары
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық: 5В070600 Геология және пайдалы казбалар кенорындарын барлау Өскемен Усть-Каменогорск 2014 Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Геология және кен ісі»
MethodBook -> Қ.Қ. Комбаев метрология, стандарттау және сапаны басқару


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет