Мені в. Н. Каразіна українсько російсько англійський словник з екології та природоохоронної діяльності 2Pdf көрінісі
бет1/50
Дата13.10.2018
өлшемі6.01 Mb.
#85926
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50

 

 ;МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

УКРАЇНИ 


 

 

 ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АВТОМОБІЛЬНО-ДОРОЖНІЙ 

УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  ІМЕНІ В.Н. КАРАЗІНА 

 

 УКРАЇНСЬКО- 

РОСІЙСЬКО- 

АНГЛІЙСЬКИЙ 

СЛОВНИК З 

ЕКОЛОГІЇ ТА 

ПРИРОДООХОРОННОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 

 

  

 


 

 УДК 504 (038) 

ББК 28.081я2 

В 75 

 

Воронова  Є.М.  Українсько-російсько-англійський  словник  з  екології та  природоохоронної  діяльності:  словник  /  Воронова  Є.М.,  Внукова  Н.В., 

Черкашина Н.І. – Цифра принт, 2012. 456 с. 

 

Рецензенти:  

Колбіна Т.В. 

Доктор педагогічних наук, професор кафедри іноземних мов та перекладу 

(Харківський національний економічний університет) 

Пересадько В.А. 

Доктор географічних наук, професор кафедри фізичної географії та 

картографії 

(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 

Піхтовнікова Л.С. 

Доктор філологічних наук, професор кафедри німецької філології та 

перекладу 

(Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна) 

 

 

 Словник  містить  термінологію  з  екологічної  та  природоохоронної 

тематики, а також із суміжних галузей, зокрема таких, як біохімія, геохімія, 

заповідна справа. У додатках наведено списки термінів-абревіатур і символів, 

що  використовуються  у  сучасних  наукових  і  науково-публіцистичних 

текстах  зазначеної  тематики,  а  також  перелік  міжнародних  екологічних 

організацій різних рівнів. 

Словник  призначений  для  студентів  факультетів  екології  та  охорони 

навколишнього  середовища,  магістрів,  аспірантів,  по  шукачів,  та  наукових 

працівників,  які  спеціалізуються  в  даній  сфері,  так  само,  як  і  для  широкого 

кола осіб, які цікавляться зазначеною тематикою. 

УДК 504 (038) 

ББК 28.081я2+81.2 

 

©Друкарня ТОВ «Цифра принт», 2012  

 Український алфавіт 

 

Літери друковані 

Назва літери 

Літери 

друковані Назва літери 

А а 


Б б 

В в 


Г г 

Ґ ґ 


Д д 

Е е 


Є є 

Ж ж 


З з 

И и 


І і 

Ї ї 


Й й 

К к 


Л л 

М м 


[а] 

[бе] 


[ве] 

[ге] 


[ґе] 

[де] 


[е] 

[є] 


[же] 

[зе] 


[и] 

[і] 


[ї] 

[йот] 


[ка] 

[ел] 


[ем] 

Н н 


О о 

П п 


Р р 

С с 


Т т 

У у 


Ф ф 

Х х 


Ц ц 

Ч ч 


Ш ш 

Щ щ 


Ь ь 

 

Ю ю Я я 

[ен] 


[о] 

[пе] 


[ер] 

[ес] 


[те] 

[у] 


[еф] 

[ха] 


[це] 

[че] 


[ша] 

[ща] 


[знак 

м‘якшення] 

[ю] 

[я] 


 

 Передмова 

 

  

Українсько-російсько-англійський  словник  складається  з  10 000 

лексичних одиниць, що найчастіше використовуються в сучасних наукових і 

науково-публіцистичних  текстах.  Словник  містить  сучасні  загальні  і 

спеціальні  терміни  та  словосполучення  з  екології  та  природоохоронної 

діяльності  з  ландшафтної  екології,  охорони  навколишнього  середовища, 

природоохоронної діяльності, біогеохімії, заповідної справи, тощо. 

 

Основні зусилля авторів були спрямовані на пошук і аналіз актуальних лексичних  одиниць,  визначення  їх  стилістичних  властивостей  і  частотності 

вживання  у  сучасних  англомовних,  російсько  та  українськомовних 

монографіях, збірниках, наукових працях і періодичних виданнях зазначеної 

тематики. 

 

Словникові  статті  розміщуються  за  алфавітом.  Після  кожної  одиниці наведено  її  російський  та  англійський  відповідники.  Лексичним  одиницям 

грецького походження надано етимологічні пояснення. 

 

Словник  також  містить  додатки,  у  яких  наведено  списки  термінів-абревіатур  і  символів,  а  також  перелік  сучасних  міжнародних  екологічних 

організацій різних рівнів. 

При відборі термінів, автори керувалися рамками навчальних програм з 

основних  курсів,  які  читають  по  даній  проблемі  на  факультетах  та 

відділеннях екології в Харківських університетах. 

У словнику викладено українською, російською та англійською мовами 

основний  понятійно-термінологічний  апарат  екології,  який  є  обов‘язковим 

при вивченні курсу з екології.  

Словник  має  досить  чітку  структуру,  реєстр  слів  упорядковано  за 

абеткою.  Статті  подано  в  початковій  формі,  кожна  стаття  містить  одне 

реєстрове слово.  

Цей  словник  є  першим  в  Україні  українсько-російсько-англійським  з 

екології  та  охорони  навколишнього  середовища,  та  природоохоронної 

діяльності. 

Метою  словника  є  допомога  студентам,  аспірантам  і  пошукачам 

факультетів  і  відділень  екології  вищих  навчальних  закладів  у  накопиченні 

термінологічної лексики при перекладі спеціальної літератури, підготовці до 

участі  в  наукових  конференціях,  а  також  при  підготовці  до  кандидатських 

іспитів  з  англійської  мови.  Словник  також  може  бути  корисним  для 

перекладачів і наукових працівників. 

 

Словник призначається для студентів, аспірантів, викладачів, наукових працівників,  та  всіх,  хто  вивчає  англійську  мову.  Він  може  бути  також 

корисним  носієм  англійської  та  російської  мов,  які  вивчають  українську 

мову.

 


 

 Зміст

 

Український алфавіт.......................................................................................3 Передмова........................................................................................................4 

А.......................................................................................................................6 

Б......................................................................................................................35 

В......................................................................................................................61 

Г......................................................................................................................94 

Ґ....................................................................................................................111 

Д....................................................................................................................112 

Е....................................................................................................................128 

Є....................................................................................................................144 

Ж...................................................................................................................145 

З....................................................................................................................147 

І.....................................................................................................................179 

Ї.....................................................................................................................188 

Й...................................................................................................................189 

К....................................................................................................................190 

Л....................................................................................................................223 

М...................................................................................................................233 

Н...................................................................................................................253 

О...................................................................................................................268 

П...................................................................................................................288 

Р....................................................................................................................332 

С....................................................................................................................358 

Т....................................................................................................................390 

У...................................................................................................................403 

Ф...................................................................................................................411 

Х...................................................................................................................421 

Ц...................................................................................................................425 

Ч....................................................................................................................428 

Ш..................................................................................................................432 

Щ..................................................................................................................437 

Ю..................................................................................................................438 

Я....................................................................................................................439 

Таблиця скорочень.....................................................................................441 

Загальний перелік екологічних організацій…………………………….444 

Перелік основних екологічних організацій…………………………….451 

Символи, які використовуються в екології …………………………….453 

     


 

  

 

  

A

АБА 

абар (інсектицид) 

 

абар (инсектицид)  

abar 


абат (пестицид) 

 

абат (пестицид)  

abate 


аберантний 

 

аберрантный  

aberrant аберація 

 

аберрация  

aberration абіогенез 

 

абиогенез  

abiogenesis абіосестон 

 

абиосестон  

abiosesnot абіосфера 

 

абиосфера  

abiosphere абіотичне середовище 

 

абиотическая среда  

abiotic environment абіотичний 

 

абиотический  

abiotic 


абіофізіологія 

 

абиофизиология  

abiophysiology абіоцен 

 

абиоцен АБС 

 

abiocoen абісаль 

 

абиссаль 

 

abyssal 


абіссопелагіаль 

 

абиссопелагиаль  

abyssopelagial абластини 

 

абластины 

 

ablastins абляція 

 

абляция 


 

ablation абориген 

 

абориген  

aboriginе аборигенний 

 

аборигенный  

aboriginal аборт 

 

аборт  

abortion абортивний 

 

абортивный  

abortive абортування 

 

абортирование  

abortion абразія 

 

абразия 


 

abrasion абсорбент 

 

 АБС 

 

абсорбент  

absorbent абсорбер 

 

абсорбер  

absorber абсорбціометр 

 

абсорбциометр  

absorptiometer абсорбція 

 

абсорбция  

absorption абстиненція 

 

абстиненция  

abstinence абсцес 

абсцесс 


 

apostasis  авадекс 

 

авадекс  

avadex 


аванпорт 

 

аванпорт  

outer harbour аварійна зупинка 

 

аварийная остановка  

abend 


аварія  

 

авария   

accident аварія біологічна 

 

авария биологическая  

biological accident аварія гідродинамічна 

 

авария гидродинамическая 

 

hydrodynamic accident  аварія гіпотетична 

 

авария гипотетическая АВА                                         А 

 

anticipated accident  аварія екологічна 

 

авария экологическая  

accident ecological аварія з великою течею 

 

авария с большой течью  

large-break accident аварія з розплавленням 

активної зони 

 

авария с расплавлением активной зоны 

 

core-melt accident аварія з руйнуванням 

активної зони 

 

авария с разрушением активной зоны 

 

core heat-up accident аварія на атомній станції 

 

авария на атомной станции 

 

nuclear accident аварія надкритична 

 

авария надкритичная  

criticality accident аварія на морський буровій 

вишці 

 

авария на морской буровой вышке 

 

offshore drilling accident аварія на промисловому 

підприємстві 

 

авария на промышленном предприятии 

 

accident at an industrial enterprise 

аварія на території 

підприємства 

 


 

 АВА 

 

авария на территории предприятия 

 

in-plant accident аварія непередбачувана 

(позапроектна) 

 

авария непредвиденная   

beyond the design-basis 

accident  

аварія передбачувана 

(проектна) 

 

авария предвиденная   

design-basis accident  аварія, пов’язана з переходом 

до миттєво-критичного 

режиму 

 

авария, связанная с переходом в мгновенно-

критический режим 

 

prompt-period accident аварія промислова 

 

авария промышленная  

industrial accident  аварія радіаційна 

 

авария радиационная  

radiation accident аварія радіаційно-ядерна 

 

авария радиационно-ядерная 

 

nuclear radiation accident аварія ядерна 

 

авария ядерная  

nuclear accident аварія, яка враховується в 

проекті 

 

авария, которая учитывается в проекте 

 

considered in the design accident 

АВТ 

авіаоблік 

 

авиаучет  

aerotaxation авіаобприскування 

 

авиаопрыскивание  

aerospraying авіапідживлення 

 

авиаподкормка 

 

top dressing from airplane авіахімборотьба 

 

авиахимборьба 

 

airplane chemical control автогамія 

 

автогамия 

 

autogamy автоінгібування 

 

автоингибирование  

autoinhibition автоліз 

 

автолиз  

autolysis автоматизований 

 

автоматизированный  

automated автоміксис 

 

автомиксис  

automixis автомобіль 

 

автомобиль  

vehicle 


aвтомобіль із двигуном, що 

працює на метанолі 

 

автомобиль с двигателем, работающим на метанол 

 

methanol vehicle автомобіль із двигуном, що 

працює на природному газі 

 

 

 АВТ 

 

автомобиль с двигателем, работающим на природном 

газу 


 

natural gas vehicle автомобіль на водневому 

паливі 

 

автомобиль на водородном топливе 

 

hydrogen-powered vehicle авторегуляція 

 

авторегуляция  

autoregulation авторегуляція в природі 

 

авторегуляция в природе  

autoregulation in the nature авторегуляція природних 

процесів 

 

авторегуляция природных процессов 

 

autoregulation of natural processes 

авторегуляція природних 

систем 

 

авторегуляция природных систем 

 

autoregulation of natural system 

автоспора 

 

aвтоспора  

autospore автотомія 

 

автотомия  

autotomy автотроф 

 

автотроф  

autotroph автотрофія 

 

автотрофия АГЕ                                         А 

 

autotrophy автотрофний 

 

автотрофный  

autotrophic автохор 

 

автохор  

autochore автохорний 

 

автохорный  

autochorous автохтон 

 

автохтон  

autochthon автохтонний 

 

автохтонный  

autochtonian; autochtonous агар-агар 

 

агар-агар  

agar-agar агент 

 

агент  

agent 


агент біологічний особливо 

небезпечний 

 

агент биологический особо опасный 

 

biological select agent агент забруднювальний 

 

агент загрязняющий  

pollutant agent агент інфекційний 

 

агент инфекционный  

infectious agent агент хімічний 

 

агент химический  

chemical agent агенція 

 

агентство  

 

10 АГЕ 

 

agency агенція з надання допомоги 

 

агентство по оказанию помощи 

 

relief agency агенція з охорони 

навколишнього середовища 

 

агентство по охране окружающей среды 

 

Environmental Protection Agency  

агломеліорація 

 

агломелиорация  

aglomelioration агломерація 

 

агломерация  

agglomeration аглютинація 

 

агглютинация  

agglutination агоністичний 

 

агонистический  

agonistic агорафобія 

 

агорафобия  

agoraphobia аграрний 

 

аграрный 

 

agricultural агрегат 

 

агрегат  

aggregate агрегат ґрунтовий 

 

агрегат почвенный  

soil aggregate агрегація 

агрегация 

aggregation 

АГР 

агрегованість 

 

агрегированность  

aggregation агресивний 

агрессивный 

aggressive 

агресивність  

 

агрессивность   

agressiveness агресивність води 

 

агрессивность воды  

water agressiveness агробізнес 

 

агробизнес  

agribusiness Каталог: bitstream -> 123456789
123456789 -> Системная терапия метастатического рака почки
123456789 -> Ортопедические методы лечения в комплексном лечении заболеваний пародонта
123456789 -> Иммуно-морфологическая характеристика различныхформ атопического дерматита у детей
123456789 -> Лекции Предмет материаловедение Основные физико-химические свойства стомат материалов
123456789 -> Восстановление твердых тканей зубов вкладками и штифтовыми конструкциями
123456789 -> Методические рекомендации для студентов Харьков 2015
123456789 -> Янішен І. В. к мед н., Масловський О. С. к мед н.,Сидорова О. В


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   50
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет