Маъруза 26 Мавзу: Олий асаб фаолияти (оаф)Дата10.04.2018
өлшемі445 b.
#65789


Маъруза 26

 • Мавзу:Олий асаб фаолияти (ОАФ).

 • Режа:

 • -Одамда ОАФ ни мохияти

 • -Шартли рефлексларни функцинал таърифи

 • -БМЯП вактинча богланиш механизмлари

 • -БМЯПда анализ ва синтез фаоляти


ОАФ хусусиятлари

 • ҚАФ организм фаолиятларини уйғунлаштира олмаганда ОНФ ишга тушиб уларни мослаштиради ва шу сабабли мия пустлоғини «фаолиятларни олий тақсимотчиси ва бошқарувчиси» деб қаралади. ОНФ туфайли организмлар биологик сигналларни айрим кўрсаткичларига аввалдан жавоб бериш қобилиятига эга бўлдилар. • ОАФ-рухий фаолиятга эквивалент бўлиб, яъни физиологик ва психик ходисалар таъсиротларга жавобан фақат битта тузилма - нейрон фаолиятининг 2 шакли сифатида намоён бўлади.Шартсиз рефлекс:

 • Шартсиз рефлекс:

 • 1.Турга боғлиқ

 • 2.Туғма

 • 3.Ш-сиз реф.ёйи

 • 4.МНТ тузилмалари

 • 5.Рецептор ва таъсиротга ихтисослашган

 • 6.Доимий, мустахкам

 • 7.Гемеостазни сақлашШартли рефлекс

 • Шартли рефлекс

 • 1. индивидуал

 • 2.орттирилган

 • 3.Ш-сиз+шли реф. Ёй

 • 4.МНТ+пўстлоқ

 • 5.Носпецефик рецептор ва таъсирот

 • 6.Вақтинча

 • 7. Шароитга мослашишСигнал рефлекслар

 • Адекват, туғма рефлексларга уларнинг сигналлари (белгилари) аввалдан таъсир этсагина организм ташқи мухит ўзгаришларига тез, аниқ аввалдан юқори даражада мослашиши мумкин. Шу асосда И.П.Павлов биринчи марта шартли рефлексларни сигналли рефлекслар деб атаган эди.ШР турлариШ-ли Р йўллариШартли рефлексларнинг хосил қилиш шартлари:

 • 1.Шартли ва шартсиз сигналларни кўп марта ва бирга таъсир этиши

 • 2.Шартли сигнални шартсиздан олдинроқ бошланиши

 • 3.Мия пўстлоғини ишчан холати

 • 4.Бошқа таъсиротларнинг бўлмаслиги

 • 5.Шартли таъсирот шартсиздан биологик жихатдан кучсизроқ бўлиши.

 • Шу шартлар туфайли бу рефлекслар кейинчалик шартли рефлекслар деб атала бошлади.Ш-ли Р.турлари (шартсиз реф.ўхшаш)

 • -табиий ва сунъий

 • -биологик нуқтаи назардан

 • -мусбат ва манфий

 • -оддий, комплекс ва занжирли

 • -вақтга боғлиқ

 • -бирламчи ва юқори тартибли (7)

 • -рецепторлар жойига қараб

 • -соматик ва вегетатив

 • -ўхшашлик

 • -экстраполяр

 • -аввалдан сезиш

 • -инструментал

 • -марказийШ-ли Р. ҳосил қилиш ва ёзишХатти-харакат фаолият тизимиШ-ли Р. компонентлари

 • Ш-ли Р.лар шартсиз рефлекслар каби организм кўп фаолиятларининг ўзгариши билан бирга амалга оширилади.

 • 1.Секретор

 • 2.Мотор (харакат)

 • 3.Қон айланиш

 • 4.Газ алмашинувини ўзгариши

 • 5.Модда алмашинувини ўзгаришиШ-ли Р. компонентлари

 • Ш-ли Р.лар шартсиз рефлекслар каби организм кўп фаолиятларининг ўзгариши билан бирга амалга оширилади.

 • 1.Секретор

 • 2.Мотор (харакат)

 • 3.Қон айланиш

 • 4.Газ алмашинувини ўзгариши

 • 5.Модда алмашинувини ўзгаришиШ-ли Р.ни хосил қилиш шароитлари (талаблари):

 • 1.Шартли таъсиротни аввал бошланиши (камида 0,1мсек)

 • 2.Шартли, шартсиз, таъсиротлар кучини муайян муносабатда бўлиши (ш-ли кучсизроқ)

 • 3.Мия пўстлоғида патологик холатларни йўқлиги

 • 4.Шартли ва шартсиз таъсиротларни кўп марта қайтарилиши

 • 5.Қўшимча, шароит таъсирларини бўлмаслиги (сукунат минораси) • Шартсиз ва шартли таъсиротлар кучининг мутаносиблиги шартли рефлексни хосил бўлиш тезлиги, кучи ва сақланишини таъминлайди, хусусан ш-сиз таъсирот кучли бўлиши шарт. Буларни мия пўстлоғида кучлар мутаносиблиги қонуни деб юритилади.И.П. Павлов бўйича Ш-ли Р. асослари

 • 1.Тузилма

 • 2.Детерминизм

 • 3.Анализ-синтез • Организм эволюцион поғонада қанчалик юқори табақага эга бўлса, шунчалик шартли рефлекс хосил қилувчи табиий сигналлар кўп бўлади.Бу айниқса, одамда яққол намоён бўлади: сўзлаш, ўқиш орқали билимларни эгаллаш. Буларнинг асосида Ш-ли Р. ётади.Ш-ли Р. вақтинча боғланиш механизми

 • Ш-ли.Р.лар бош мия яримшарлар пўстлоғида шартсиз ва шартли таъсирот қўзғатган марказлари орасида (кўп марта қайтарилувчи таъсиротлар туфайли) вақтинча боғланиш хосил бўлиш туфайли юзага келади. Бунда битта нерв марказининг доминантлиги мухим ахамиятга эга (Ш-сиз Р).Ш-ли Р. вақтинча боғланиш табиати

 • 1.Янги синапсларни ишга тушиши

 • 2.Янги боғланишларни шаклланиши

 • 3.Конвергенция ходисасиПўстлоқда синаптик боғланиш

 • Вақтинча боғланиш хосил бўлиши жараёнида таъсиротлар нейронларда нейрокимёвий жараёнларини фаоллаш- тиради. Шартли ва шартсиз таъсиротлар нейрон мембранасида “учрашиб”, хужайра ичига кириб, у ерда махсус моддаларни хосил қилади (РНК, ДНК). Бу хотирани ҳам тушунтиради.Пўстлоқ ости вақтинча боғланиши

 • Шартли рефлекс вақтинча боғланиши қуйи нерв тизими иштирокида хам бўлиши мумкин (балиқ, амфибия), хайвон филогенезида вақтинча боғланиш пўстлоқ ости тузилмасидан мия пўстлоғига кўчади.Ш-ли Р. боғланиш схемасиМия пўстлоғида фаолиятлар марказлариХотира механизмлари

 • Аниқланишича, хотира хосил бўлишида мия яримшарлар пўстлоғидаги вақтинча боғланиш асосида нейронларда синапсларда специфик моддаларни ҳосил бўлиши кузатилади. Айрим холда шундай моддалар ажратиб олинган ва синтезланган.Пўстлоқда анализ ва синтез

 • Пўстлоқдаги анализ ва синтез ходисасида атроф-мухит таъсиротларининг айрим қисмларини ажратиб олиш (анализ) ва уларнинг биологик зарурлиги нуқтаи назаридан бирлаштириш (синтез) ётади. Вақтинча боғланишни хосил бўлишига мураккаб синтетик жараён деб қаралади.Анализ, синтез механизмлари

 • Мия яримшарлар пўстлоғи аналитик ва синтетик фаолиятида нейрокимёвий табиатга эга бўлган пўстлоқ ости қисмларидан (РФ ) фаоллаштирувчи таъсирларнинг ахамияти мухимдир.Динамик стереотип (ДС)

 • Бу мустаҳкам из кўп вақт давомида комплекс таъсиротларга шакллантирилган шартли рефлекс мажмуи бўлиб, унда жавоб реакцияси таъсиротнинг ўзига боғлиқ бўлмай унинг қўлланиши ўрнига (тартибига) боғлиқ бўлади. Хаётда ДС мухим ахамиятга эга бўлиб, тартибли амалга оширади. ДС бузилганда ОНФ да бузилиш вужудга келади, у касалликларга сабаб бўлади.Секретор Ш-ли Р. ёруғликка ҳосил қилишШ-ли мухофаза рефлексини ёруғликка ҳосил қилиш1-2-3 тартибли Ш-ли Р. ҳосил бўлиши

Каталог: uum -> uum-normal-fiziologiya -> 3.amaliy-qism -> 1.maruza-materiallari -> ppt
ppt -> Маъруза №5 Мавзу: Хазм қилишнинг моҳияти ва ахамияти
ppt -> Функции органов пищеварения, пищеварение в полости рта и желудка
ppt -> Маъруза №7 Гемостаз ва фибринолиз
ppt -> Лекция №2 Биоэлектрические явления в возбудимых тканях План
ppt -> Анализаторларнинг умумий физиологияси. Тери анализатори. Анализаторлар тизими
ppt -> Лекция №10 Тема: Движение крови по сосудам Функциональная характеристика кровеносных сосудов
ppt -> Пищеварение в тонком и толстом кишечнике. Всасывание Переваривание патогенных веществ в тонком кишечнике


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет