«Мал патологиясы» пәнінің 5В120200 -«Ветеринариялық санитария», 5В120100 -«Ветеринариялық медицина» мамандығы бойынша оқытушыға арналған ОҚУ-Әдістемелік кешеніДата12.01.2017
өлшемі379.25 Kb.
#1740

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБУЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ3 ші деңгейлі СМЖ құжаты

ПОӘК

ПОӘК

042-18-23.1.04/

01-20__ПОӘК «Мал патологиясы» пәнінің оқытушыға арналған оқу-әдістемелік кешені

«___»______Баспа №1


«Мал патологиясы»

пәнінің 5В120200 -«Ветеринариялық санитария»,

5В120100 -«Ветеринариялық медицина»

мамандығы бойынша оқытушыға арналғанОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Семей


2014

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРЫЛДЫ

Құрастырушы: Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Ветеринариялық санитария» кафедрасының профессоры Х.Жумабеков, доценті м.а. М.Нуркенова «_____» __________ 20__ ж.

2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1 «Ветеринариялық санитария» кафедрасының отырысында

Хаттама « » 20__ ж. № 1

Кафедра меңгерушісі С.Дюсембаев

2.2 Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро отырысында

Хаттама « » 20__ ж. № 1

ОӘБ төрайымы Г.Джаманова

3 БЕКІТІЛДІ:

Униветситеттің оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында бекітіліп, баспаға ұсынылды

Хаттама « » 20__ ж. № 1

ОӘК ағасы Г. Искакова


 1. Алғаш рет еңгізілген


Мазмұны
 1. Қолдану аймағы

 2. Нормативтік нұсқаулар

 3. Жалпы жағдайлар

 4. Оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысты орындауға арналған тақырыптар

 6. Пән бойынша оқу әдістемелік картасы

 7. Оқу әдістемелік әдебиеттерді қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер 1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

«Мал патологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешені 5В120100-«Ветеринариялық медицина» және 5В120200- «Ветеринариялық санитария» мамандығының 2, 3, 4 курс студенттерінің оқу барысында игерілетін пән.

 1. НОРМАТИВТЕР

«Мал патологиясы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешен осы пән бойынша оқу үрдісін ұйымдастырудағы негіз болып саналады:

 • 051202-«Ветеринариялық санитария» және 051201-«Ветеринариялық медицина» мамандығының Типтік оқу бағдарламасына сәйкес дайындалған.

 • 051202-«Ветеринариялық санитария» және 051201-«Ветеринариялық медицина» мамандығының мемлекеттік жалпы міндетті білім беру стандартына сәйкес дайындалған.

 • СТУ 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты

 • ДП 042-1.01-2013 «Оқу-әдістемелік кешенінің құрылымы мен мазмұны» 1. ЖАЛПЫ МАҒЛҰМАТ  1. Пәннің қысқаша сипаттамасы:

Мал патологиясы пәні студенттерді осы пәннің мазмұнымен таныстырады, оның актуальдылығымен және қажеттілігін, курс саясатын оқу барысында олар тиісті практикалық-зертханалық тәжірибе алады.

3.2 Курстың мақсаты:

Бұл курстың мақсаты студенттерді тіршілік кезіндегі түрлі себептерге байланысты болатын денедегі аутқулар, осыған орай туындайтын патанатомиялық өзгерістерімен жан –жақты таныстырып, жалпы патологиялық процестерге үлкен мән беру, сонымен қатар түрлі індетті және инвазиялық аурулардың патоморфологиясына ерекше назар аудару. Аурудың материалдық негізін анықтау.

Мал патологиясының меңгеру үшін студенттер білуі керек: • Себебтердің, жағдайлардың және организм реактивтілігінің аурудың пайда болуындағы, дамуындағы және ақырындағы атқаратын ролі мен маңызын;

 • типтік патологиялық процестермен реакциялардың себептері мен механизмін, олардың әртүрлі аурулар кезінде организм үшін көріністері мен мәнін;

 • патологияның басқа биологиялық және ветеринариялық пәндер мен байланысын;

 • патологиялық үрдістердің морфологиялық мәнін және басты-басты мал ауруларының морфологиялық көрінісін және патогенезін.  1. Курстың міндеті:

Мал патологиясының міндеті: ауру организмдердегі функционалдық өзгерістерді, яғни патологиялық процестердің дамуының жалпы заңдылықтарын айқындап, аурудың пайда болуын және патогенезін зерттеу болып табылады.

Жалпы аурулардың, типтік патологиялық құбылыстардың, жеке органдармен жүйкелердің функционалдық бұзылуының себептерін және дамуының жалпы заңдылықтарын қарап зерттеу.  1. Пәнді игерген студенттер істей біліуі керек:

 • клиникалық пәндерді оқығанда алған білімдерін емдік алдын алу қызметінде қолдануды;

 • жалпы патологияның сұрақтарын талдауды және қазіргі кездегі ветеринариядағы теориялық көз қарастарымен бағыттарды дұрыс бағалауды;

 • жануарларға жасалатын тәжірибелерді жоспарлауды және жүргізуді,алынған нәтижелерді өңдеуді және талдауды, патологияның клиникалық белгілерін зерттеу үшін тәжірибе мағынасын дұрыс түсінуді.

игеру керек:

 • тыныс алудың пульстің жиілігімен сапасын, гемогловинді, фагоцитоз кезеңдерін, анемия кезіндегі эритроциттер мен лейкоциттердің, морфологиялық өзгеруін анықтауды.

 • мал өлексесін сойып зерттеуді, ауылшаруашылығы малдар ауруларына патологиялық морфологиялық диагноз қоюды, сойып зерттеу хаттамасын жазуды, қосымша зерттеулер жүргізу үшін патологиялық материалды алуды және зертханаға жіберуді.

3.5 Курстың пререквизиттері; жануарлар морфологиясы латын терминологиясымен, жануарлар физиололиясы, жануарлар биохимиясы.

3.6 Курстың постреквизиттері; ветеринариялық санитариялық сараптау, ветеринарлық гигиена, санитарлық паразитология.

3.7 Оқу жоспарынан көшірме:

1 кесте


Курс

Семестр

Кредит

Дәріс

Зерт ханалық

СОӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Бақылау түрі

2

4

3

15

30

22,5

67,5

135

емтихан

3

5

2

15

15

15

45

90

емтихан

4

7

2

15

15

15

45

90

емтихан

4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ

2 кестеТақырыптар аталуы мен мазмұны

Сағат саны

1

2

Дәрістер тақырыбы
Мал патологиясы -1

1 модуль

Жалпы патофизиология
Кіріспе. Патофизиологияның міндеттері мен мақсаты. Патофизиологияның мазмұны. Басқа ғылымдармен байланысы және малдәрігерін оқытып дайындау ісіндегі орны.

1

Жалпы нозология. Аурудың түрі, даму барысы, аурудың ақыры.

1

Жалпы этиология. Аурудың пайда болуында себеппен жағдайдың маңызы. Ауруға деген монокаузалистік және кондиционалистік көзқарастың кемшіліктері. Этиологияға қазіргі кездегі көзқарас. Себептері мен жағдайларына байланысты аурудың даму ерекшеліктері жөнінде түсініктеме беру.

1

Патогенез туралы түсінік. Этиологиялық факторларлдың патогенездегі маңызы

1

Типтік патологиялық процестер
Реактивтілік. Организімнің реактивтілік қасиеттерінің патологияда маңызы. Реактивтілік және резистенттілік туралы түсінік. Иммунологиялық реактивтілік.

1

Қабыну. Қабыну туралы түсінік, этиологиясы мен патогенезі.

1

Жеке патофизиология
Клеткалар мен ұлпалардың патофизиологиясы. Клеткалардың бүліну ерекшеліктері. Субклеткалық құрылымдардың зақымдануы. Гипербиотикалық және гипобиотикалық құбылыстар. Трансплантация. Ісіктер.

1

Қан жүйесінің патофизилогиясы. Қан көлемінің өзгеруі. Гипер- және гиповолемиялар. Қан құю және гемотрансфузиялық шок (есенгіреу). Анемиялар.

1

Қан айналысының патофизиологиясы. Жүрек қызметінің бұзылуына байланысты патологиялар:- миокардит, эндокардит, перикардит. Қан тамырлары патологиясы. Гипертония. Гипотония. Шок. Коллапс.

1

Тыныс алаудың патофизиологиясы. Гипоксия.

1

Ас қорыту патофизилогиясы. Алдынғы қарындағы азық қорытудың бұзылуы. Ішектегі ас қорытудың бұзылуы.

1

Бауыр патофизиологиясы. Бауыр патологиясы кезіндегі белоктардың, көмірсутектердің (углеводтардың) және майлардың алмасуының бұзылуы.

1

Бүйрек патофизилогиясы. Гипостенурия және изостенурия. Бүйрек тастарының пайда болуының этиологиясы мен патогенезі.

1

Ішкі секреция бездері қызметінің (эндокриндік жүйенің) бұзылуы.

1

Жүйке жүйесінің патофизиологиясы. Гиперкинездер, парездер, салдану.

1

Мал патологиясы-2

2 модуль

Альтеративтік процесстер
Кіріспе

1

Өлім. Танатогенез.

1

Некроз

1

Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.

1

Мезенхималық диспротеиноздар

1

Майлану дистрофиялары

1

Минералды диспротеиноздар

1

Қабыну және қайта қалпына келу процесстер
Бейімделу-еселеу процестері

1

Регенерация

1

Гипертрофия, гиперплазия

1

Гемодинамиканың бұзылуы

1

Тромбоз, эмболия,инфаркт

1

Қабыну

1

Қабынудың морфогенезі, жітелуі

1

Ісіктер

1

Мал патологиясы-3

3 модуль

Індетті және инвазиялық аурулар
Індеттердің клиникалық-морфологиялық нышандары. Патогенезі.

1

Жіті бактериялық індеттер. Сібір жарасы

1

Пастереллез.

1

Клостридиоздар.Қарасан.

1

Секіртпе. Энтеротоксемия.

1

Қылау. (Сальмонеллездер)

1

Шошқа тілмесі.

1

Вирусті індеттер. Шошқа обасы.

1

Еткоректілер мен құстар обасы.

1

Құтырық. Ауескі ауруы.

1

Шешек, аусыл.

1

Туберкулез

1

Паратуберкулез, бруцеллез.

1

Пироплазмоздар

1

Гельминтоздар

1

Зертханалық сабақтар
Мал патологиясы -1

1 модуль

Жалпы патофизиология
Патофизиологияның мазмұны мен міндеті.

1

Ауру туралы жалпы ілім

1

Жалпы этиология, патогенез, зиянды факторлардың организмге әсері.

1

Типтік патологиялық процестер
Реактивтілік және оның патологиядағы маңызы. Стресс, иммунопатология, аллергия.

1

Қабыну. Қабынудың этиологиясы, патогенезі, жіктелуі.

1

Қызынба. Жылу алмасу.

1

Жеке патофизиология
Жасушалармен ұлпалардың патофизиологиясы. Ісіктер.

1

Қан патофизиологиясы.Анемия, лейкоцитоз, лейкопения. Лейкоз.

1

Қан айналысының патофизиологиясы.

1

Тыныс алу патофизиологиясы.

1

Ас қорыту патофизиологиясы

1

Бауыр және бұйрек патофизиологиясы.

1

Ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы

1

Жұйке жұйесінің патофизиологиясы. Қимыл мен сезімталдықтын бұзылуы. Невроздар: іздік реакциялар.

1

Ас қорыту патофизиологиясы

1

Мал патологиясы-2

2 модуль

Альтеративтік процесстер
Мал өлексесін сойып зерттеу. Сойысты хаттамалау.

1

Хаттаманы талдау.

1

Некроздар. Олардың жіктелуі және морфогенезі.

1

Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.

1

Мезенхималық диспротеиноздар

1

Майлану дистрофиялар

1

Минеральды дистрофиялар. Гиостазбен конкременттер.

1

Қабыну және қайта қалпына келу процесстер
Бейнелеу-еселеу процестері

1

Регенерация. Оның тұрлері мен морфогенезі.

1

Гипертрофия. Гиперплазия.

1

Гемодинамиканың бұзылуы. Веналық гиперемия.

1

Тромбоз, эмболия, инфркт.

1

Қабыну. Морфогенезі. Жіктелуі.

1

Жалқақты қабыну.

1

Ісіктер. Этиологиясы. Жіктелуі. Морфогенезі.

1

Мал патологиясы-3

3 модуль

Індетті және инвазиялық аурулар
Сібір жарасы.

1

Пастереллез. Құстар холерасы.

1

Қарасан.

1

Брадзот (секіртпе). Энтеротоксемия.

1

Қылау (сальмонеллездер).

1

Дизентерия. Колибактериоз.

1

Шошқа тілмесі.

1

Шошқа обасы.

1

Еткоректілер мен құстар обасы

1

Құтырық. Ауескі ауруы

1

Аусыл, шешек.

1

Туберкулез, паратуберкулез.

1

Бруцеллез.

1

Пироплазмоздар.

1

Гельминтоздар. Фасциолез. Дикроцелиоз.

1 1. СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТЫ ОРЫНДАУҒА АРНАЛҒАН ТАҚЫРЫПТАР

Мал патологиясы-1

Жалпы этиология, патогенез, зиянды факторлардың организмге әсері

Реактивтілік және оның патологиядағы маңызы. Стресс, иммунопатология, аллергия.

Типтік патологиялық құбылыстар. Жергілікті қан айналысының бұзылуы. Қабыну.Қызынба.

Қан мен қан айналысының патофизиологиясы

Тыныс патофизиологиясы. Гипоксия

Ас қорыту, бауыр, бұйрек патофизиологиясы

Жұйке, ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы

Мал патологысы-2

Жалпы патологияның мазмұны,ветеринарлық ғылым мен практикадағы маңызы. Оның басқа пәндер мен байланысы

Өлу- кезеңдік процесс.

Жалпы патогенез

Типтік патологиялық процестер.

Зат алмасудың типтік бұзылу патологиясы.

Протеиндік дистрофиялар-диспротеиноздар.

Аралас протеиндік дистрофиялар.

Нуклеопротеидтер алмасуының бұзылуы.

Көмірсулар және майлар алмасуының бұзылуы.

Минералды дистрофиялар.

Гемодинамиканың бұзылуы.

Орын толтыру-бейімделу процестерінің морфологиялық көрінісі.

Қабыну. Оның биологиялық мәні.

Ісіктер.

Жүрек қан тамырлар аурулары.

Мал патологиясы-3

Курстық және дипломдық жұмыстар (жобалар)

1.Сібір жарасы

2.Ірі қара қарасаны

3.Ірі қара туберкулезі

4.Шошқа тілмесі

5.Шошқа обасы

6.Ет қоректілер обасы

7.Ит құтырығы

8.Жегі


9.Колибактериоз

10.Секіртпе

11.Төлдер қылауы

12.Ірі қара Паратуберкулезі

13.Ауеска індеті

14.Ірі қара теляриозы

15.Жылқы пироплазмозы

16.Иттердің токсоплазмозы

17.Қойлардың дикроцелиозы

18.Қойлардың фасцилоллезы

19.Айналма

20.Шошқалардың лептоспирозы

21.Қойлардың листериозы

22.Ірі қара актиномикозы

23.Тауықтардың туберкулезі

24.Жылқылардың параскаридозы

25.Жылқылардың делафондиозы

6. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кестеТақырыптар

Плакаттар, зертханалық стенд,

Өзіндік дайындалуға арналған сұрақтар

Бақылау түрі

Дәріс сабақ

Зертханалық сабақ

1

2

3

4

5

Патофизиологияның мазмұны мен міндеті.

Патофизиологияның мазмұны мен міндеті.

Тақта, мел, плакаттар

Патофизиологияның мазмұны мен міндеті.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Ауру туралы жалпы ілім

Ауру туралы жалпы ілім

Тақта, мел, плакаттар

Ауру туралы жалпы ілім

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Жалпы этиология

Жалпы этиология, патогенез, зиянды факторлардың организмге әсері.

Тақта, мел, плакаттар

Зиянды факторлардың организмге әсері.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Жалны патогенез

Реактивтілік және оның патологиядағы маңызы. Стресс, иммунопатология, аллергия.

Тақта, мел, плакаттар

Стресс, иммунопатология, аллергия.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Перифериялық қан айналысының патофизиологиясы.

Перифериялық қан айналысының патофизиологиясы. Домбығу.

Тақта, мел, плакаттар

Домбығу. Жіктелуі, патогенезі.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қабыну. Қабынудың этиологиясы, патогенезі, жіктелуі.

Қабыну. Қабынудың этиологиясы, патогенезі, жіктелуі.

Тақта, мел, плакаттар

Қабыну. Альтеративті және пролиферативті қабынулар.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қызынба. Жылу алмасу.

Қызынба. Жылу алмасу.

Тақта, мел, плакаттар

Қызынба. Жылу алмасу.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Жасушалар мен ұлпалардың патофизиологиясы. Ісіктер.

Жасушалармен ұлпалардың патофизиологиясы. Ісіктер.

Тақта, мел, плакаттар

Гипербиотикалық құбылыстар

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қан патофизиологиясы. Анемия, лейкоцитоз, лейкопения. Лейкоз.

Қан патофизиологиясы.Анемия, лейкоцитоз, лейкопения. Лейкоз.

Тақта, мел, плакаттар

Қан патофизиологиясы. Анемия, лейкоцитоз, лейкопения. Лейкоз

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қан айналысының патофизиологиясы.

Қан айналысының патофизиологиясы.

Тақта, мел, плакаттар

Қан тамырлары патологиясы

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Тыныс алу патофизиологиясы.

Тыныс алу патофизиологиясы.

Тақта, мел, плакаттар

Демікпелердің жіктелуі. Периодикалық тыныс типтері

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Ас қорыту патофизиологиясы

Ас қорыту патофизиологиясы

Тақта, мел, плакаттар

Ас қорыту жүйесі қызметінің бұзылуының жалпы механизмдері мен себептерін қарау.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Бауыр және бұйрек патофизиологиясы.

Бауыр және бұйрек патофизиологиясы.

Тақта, мел, плакаттар

Бүйрек қызметінің бұзылу механиздерін қарау.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы

Ішкі секрециялық бездерінің патофизиологиясы

Тақта, мел, плакаттар

Гипофиздің патофизиологиясы. Гипофиздің алдынғі бөлігінің гипер- және гипофункциясы

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Жұйке жұйесінің патофизиологиясы. Қимыл мен сезімталдықтын бұзылуы. Невроздар.

Жұйке жұйесінің патофизиологиясы. Қимыл мен сезімталдықтын бұзылуы. Невроздар.

Тақта, мел, плакаттар

Гиперкинез, парез, паралич. Эмоцияның бұзылуы.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Кіріспе

Мал өлексесін сойып зерттеу. Сойысты хаттамалау.

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Өлім. Танатогенез.

Хаттаманы талдау.

Тақта, мел, плакаттар

Өлімнің белгілері.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Некроз

Некроздар. Олардың жіктелуі және морфогенезі.

Тақта, мел, плакаттар

Нкроздың этиологиясы

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.

Дистрофиялар. Паренхималық диспротеиноздар.

Тақта, мел, плакаттар

Көмірсутегі алмасуының бұзылуы.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Мезенхималық диспротеиноздар.

Мезенхималық диспротеиноздар

Тақта, мел, плакаттар

Мезенхималық диспротеиноздардың жіктелуі.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Майлану дистрофиялары.

Майлану дистрофиялар

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Минералды диспротеиноздар.

Минеральды дистрофиялар. Гиостазбен конкременттер.

Тақта, мел, плакаттар

Тастардың пайда болуы.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Бейімделу-еселеу процестері

Бейнелеу-еселеу процестері

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Регенерация

Регенерация. Оның тұрлері мен морфогенезі.

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Гипертрофия, гиперплазия

Гипертрофия. Гиперплазия.

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Гемодинамиканың бұзылуы

Гемодинамиканың бұзылуы. Веналық гиперемия.

Тақта, мел, плакаттар
Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Тромбоз, эмболия,инфаркт

Тромбоз, эмболия, инфркт.

Тақта, мел, плакаттар

Шеткі қан айналысының бұзылуының жіктелуі.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қабыну

Қабыну. Морфогенезі. Жіктелуі.

Тақта, мел, плакаттар

Қабынудың этиологиясы мен морфогенезі

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қабынудың морфогенезі, жітелуі

Жалқақты қабыну.

Тақта, мел, плакаттар

Альтеративті процестер

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Ісіктер

Ісіктер. Этиологиясы. Жіктелуі. Морфогенезі.

Тақта, мел, плакаттар

Гипобиотикалық, гипербиотикалық құбылыстар

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Індеттердің клиникалық-морфологиялық нышандары. Патогенезі.

Сібір жарасы.

Тақта, мел, плакаттар

Этиологиясы, патогенезі

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Жіті бактериялық індеттер. Сібір жарасы.

Пастереллез. Құстар холерасы.

Тақта, мел, плакаттар

Жіті бактериялық індеттерінің сипаттамасы

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Пастереллез.

Қарасан.

Тақта, мел, плакаттар

Пастереллез. Этиолгися.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Клостридиоздар. Қарасан.

Брадзот (секіртпе). Энтеротоксемия.

Тақта, мел, плакаттар

Клостридиоздар. Қарасан.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Секіртпе. Энтеротоксемия.

Қылау (сальмонеллездер).

Тақта, мел, плакаттар

Секіртпе. Энтеротоксемия.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Қылау. (Сальмонеллездер)

Дизентерия. Колибактериоз.

Тақта, мел, плакаттар

Қылау. (Сальмонеллездер)

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Шошқа тілмесі.

Шошқа тілмесі.

Тақта, мел, плакаттар

Шошқа тілмесі.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Вирусті індеттер. Шошқа обасы.

Шошқа обасы.

Тақта, мел, плакаттар

Вирусті індеттер. Шошқа обасы.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Еткоректілер мен құстар обасы.

Еткоректілер мен құстар обасы

Тақта, мел, плакаттар

Обаның жалпы сипаттамасы

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Құтырық. Ауескі ауруы.

Құтырық. Ауескі ауруы

Тақта, мел, плакаттар

Құтырық. Ауескі ауруы.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Шешек, аусыл.

Аусыл, шешек.

Тақта, мел, плакаттар

Шешек, аусыл.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Туберкулез

Туберкулез, паратуберкулез.

Тақта, мел, плакаттар

Туберкулезбен құресу шаралары.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Паратуберкулез, бруцеллез.

Бруцеллез.

Тақта, мел, плакаттар

Паратуберкулез, бруцеллез. Алдын алу шаралары.

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Пироплазмоздар

Пироплазмоздар.

Тақта, мел, плакаттар

Пироплазмоздар

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

Гельминтоздар

Гельминтоздар. Фасциолез. Дикроцелиоз.

Тақта, мел, плакаттар

Гельминтоздар этиологиясы мен патогенезі

Ауызша, жазбаша бақылау жұмысы

7. ОҚУ ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕРДІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ КАРТАСЫ

4-кесте.Оқулықтар, оқу-әдістемелік нұсқаулар аталуы

Саны

Студент саны

Қамтамасыз етілу

%


1

2

3

4

Кожабеков З.К., Отенов А.М. Малдың патологиялық физилогиясы. Оқулық, Алматы. «Ана тілі», 1992


12

20

50

Қожабеков З.К. Мал аурулары. Аматы, Қайнар,1989.-384 б.


5

20

20

Жаров А.В., Налетов Н.А., Стрельников А.П. и др. Вскрытие и патологоанатомическая диагностика болезней с/х животных. М., Колос,1982.


50

30

100

Жаров А.В. Патологическая анатомия с/х животных М., 2001 .

50

30

100

Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина М.,2001.

50

30

100

Қаракөбенов. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.

30

30

100

Подред.акад.В.П.Шишкова и Н.А.Налетова. Патологическая анатомия с/х животных. М., Колос 1980.


340

40

100

Шишков В.П., Жаров А.В. Практикум по патологической анатомии С/х животных. М., Агропромиздат, 1989.

41

40

100

Ығылманұлы Малдың жалпы патологиялық анатомиясы. Алматы, Агроуниверситет 1997.


33

31

98

Жумабеков Х.С. Патологоанатомическая диагностика инвазионных

болезней домашных животных и птиц. Алматы, 2001 .
50

40

100

Керимбаев Е.Б. Физиология терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме сөздігі. Алматы. 1991.


70

40

100


8 Әдебиеттер
8.1. Негізгі әдебиеттер;
8.1.1 Кожабеков З.К., Отенов А.М. Малдың патологиялық физилогиясы.

Оқулық, Алматы. «Ана тілі», 1992ж. 285б.

8.1.2 Қожабеков З.К. Мал аурулары. Алматы, Қайнар,1989ж. 384 б.

8.1.3 Лютинский С.И. Патологическая физиология сельско-хозяйственных

животных. М., 2002.-496с

8.1.4 Лютинский С.И., Степин В.С. Практикум по патологической

физиологии с/х животных. М., 2001-115с

8.1.5 Жаров А.В., Налетов Н.А., Стрельников А.П. и др. Вскрытие и

патологоанатомическая диагностика болезней с/х животных.

М., Колос,1982.

8.1.6 Жаров А:В. Патологическая анатомия с/х животных М., 2001 .

8.1.7 Жаров А.В. Судебная ветеринарная медицина М., 2001.

8.1.8 Қаракөбенов Н.Н. Соттық медициналық сараптама. Алматы 1998ж.

8.1.9 Шишков В.П., Жаров А.В. Практикум по патологической анатомии

С/х животных. М., Агропромиздат, 1989.

8.1.10 Уголовно – процессуалный кодекс законов РК.

8.1.11 Жумабеков Х.С. Патологоанатомическая диагностика инвазионных

болезней домашных животных и птиц. Алматы, 2001.

8.1.12 Жумабеков Х.С., Дербышев К.Ю. Жануарлардың патологиялық

анатомиясы. Алматы, 2011. 364б.

8.1.13 Жумабеков Х.С. Онкология домашних животных. Алматы, 2006, 118с.

8.1.14 Жумабеков Х.С. Уродства у домашних животных. Алматы, 2007, 308с.

8.1.15 Жумабеков Х.С. Патоморфология гельминтозов. Алматы, 2007, 174 с.

8.2. Қосымша әдебиеттер;8.2.1 Керимбаев Е.Б. Физиология терминдерінің орысша-қазақша түсіндірме

сөздігі. Алматы. 1991 жыл.
Каталог: ebook -> umm
umm -> Зардап шеккендерге алғашқы медициналық көмек көрсету туралы әдістемелік нусқаулар 1-тарау. Жалпы ережелер
umm -> Тарау Пән бойынша глоссарий Тарау Лекциялардың қысқаша конспектісі Тарау соөЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар Тарау СӨЖ бойынша әдістемелік нұсқаулар Тарау Бақылау – тексеру құралдары. Тарау Пән бойынша глоссарий
umm -> Ауыр металдар
umm -> Бауыржанова А. З., Асенова Б. К., Тері және былғары өнімдерін өңдеу технологиясы Оқу құралы мазмұНЫ
umm -> Былғары және мех өҢдеу технологиясы


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет