М д. Білик, О. В. ПавловськаДата05.04.2018
өлшемі30.26 Kb.
#65185
түріНавчальний посібник
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

імені ВАДИМА ГЕТЬМАНА

м. д. БІЛИК, О. В. ПАВЛОВСЬКА


Н. М. ПРИТУЛЯК, Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки України


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

м. д. БІЛИК


О. В. ПАВЛОВСЬКА

Н. М. ПРИТУЛЯК

Н. Ю. НЕВМЕРЖИЦЬКА

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗНавчальний посібник
Рекомендовано
Міністерством освіти і науки УкраїниББК 65.053

Б–61


Рецензенти:

Швець В. Г., д-р екон. наук, проф.
(Київський національний університет ім. Тараса Шевченка)
Сук Л. К., д-р екон. наук, проф.
(Національний аграрний університет)


Гриф надано Міністерством освіти і науки України
Лист № 14/18.2-2282 від 25.02.03Білик М. Д., Павловська О. В., Притуляк Н. М., Невмержицька Н. Ю.

Б–61 Фінансовий аналіз: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. —


592 с.

ISВN 966–574–799–1


Розглянуто значення та методичні основи фінансового аналізу; інформаційне забезпечення фінансового аналізу підприємства; фінансова звітність як інформаційна база фінансового аналізу; класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства; аналіз майна та капіталу підприємства; аналіз ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості підприємства; аналіз фінансових результатів; аналіз інвестиційної привабливості; аналіз руху грошових коштів, комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним для викладачів, аспірантів, фінансових аналітиків та менеджерів, бухгалтерів, аудиторів.ББК 65.053
Розповсюджувати та тиражувати

без офіційного дозволу КНЕУ заборонено
© М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк,  Н. Ю. Невмержицька, 2005

ІSBN 966–574–799–1 © КНЕУ, 2005

Навчальне виданняБІЛИК Марія Дмитрівна

ПАВЛОВСЬКА Олена Валентинівна

ПРИТУЛЯК Наталя Миколаївна

НЕВМЕРЖИЦЬКА Наталія Юріївна

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗНавчальний посібник

Редактор Н. Шевченко

Художник обкладинки Т. Зябліцева

Технічний редактор Т. Піхота

Коректор Л. Гордієнко

Комп’ютерна верстка Я. Бєльська


Підписано до друку 7.11.05. Формат 60×84/16. Папір офсет. № 1.


Гарнітура Тип Таймс. Друк офсет. Ум. друк. арк. 34,41.
Наклад 1500 пр. Зам. № 03-2677.

Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана


03680, м. Київ, проспект Перемоги, 54/1

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру


суб’єктів видавничої справи (серія ДК, № 235 від 07.11.2000)

Тел./факс (044) 537-61-41; тел. (044) 537-61-44


E-mail: publish@kneu.kiev.ua


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет