Ұлттық зияткерлік меншік институтыPdf көрінісі
бет1/8
Дата13.10.2018
өлшемі5.01 Kb.
#86483
  1   2   3   4   5   6   7   8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Астана 
Қ
азақстан Республикасы Əділет министрлігі  
Зияткерлік меншік құқығы комитеті 
"Ұлттық зияткерлік меншік институты"  РМҚК 
 
 
 
(19)  KZ
 
 
 
 
 
 
 
Өнеркəсіп меншігі  
Ресми  бюллетень  
 
 
 
 
 
 
 
Ай сайынғы  бюллетень 
1993 жылдан шығарылады 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Осы  бюллетеньге орналастырылған мəліметтер 2012 жылдың 
16 шілдесінде жарияланған болып есептеледі  
2012 
№ 7 (I) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© ҚР ƏМ ЗМҚК "ҰЗМИ" РМҚК, 2012

Өнертабыстар 
FG2A  Инновациялық патенттер 
 
(13)  A4 (11)  25839 
(51)  A01H 1/00 (2011.01) 
(21) 2011/0745.1 
(22) 29.06.2011 
(72)  Рсалиев  Аралбек  Сырашович;  Рсалиев 
Шынболат  Сырашович;  Тилеубаева  Жанар 
Слямхановна; 
Агабаева 
Алтынкуль 
Чалгумбаевна  
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым 
министрлігі 
Ғылым 
комитетінің 
"Биологиялық  қауіпсіздік  проблемаларының 
ғылыми-зерттеу  институты"  шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
республикалық 
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ) 
(54)  САБАҚ ТАТЫНА ТӨЗІМДІ ЖАҢА ДƏНДІ 
ДАҚЫЛДАР 
СҰРЫПТАРЫН 
ЖАСАУ 
КЕЗІНДЕ 
БАСТАПҚЫ 
МАТЕРИАЛДАРДЫ 
АНЫҚТАУҒА 
АРНАЛҒАН PUCCINIA GRAMINIS 
PERS.F.SP. TRITICI TFK/R 
САҢЫРАУҚҰЛАҚ 
ПАТОТИПІ 
(ШТАММЫ) 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25840 
(51)  A23C 9/20 (2011.01) 
A23C 9/12 (2011.01) 
A23C 9/13 (2011.01) 
(21) 2012/0060.1 
(22) 12.01.2012 
(72)  Шарманов 
Торегельды 
Шарманович; 
Синявский Юрий Александрович  
(73) "ОО 
Қазақ 
тағамтану 
академиясы" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) 
(54)  БАЛАЛАР 
ТАМАҒЫНА 
АРНАЛҒАН 
АШЫТЫЛҒАН СҮТ ӨНІМІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25841 
(51)  A23C 9/123 (2011.01) 
(21) 2012/0059.1 
(22) 12.01.2012 
(72)  Шарманов 
Торегельды 
Шарманович; 
Синявский Юрий Александрович  
(73) "ОО 
Қазақ 
тағамтану 
академиясы" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) 
(54)  ЙОГУРТ ӨНДІРІСІНІҢ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25842 
(51)  A23C 19/076 (2011.01) 
(21) 2012/0061.1 
(22) 12.01.2012 
(72)  Шарманов 
Торегельды 
Шарманович; 
Синявский Юрий Александрович  
(73) "ОО 
Қазақ 
тағамтану 
академиясы" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) 
(54)  БАЛАЛАР 
ТАМАҒЫНА 
АРНАЛҒАН 
ІРІМШІК ӨНДІРІСІНІҢ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25843 
(51)  A23K 1/00 (2010.01) 
(21) 2011/0524.1 
(22) 19.05.2011 
(76)  Алимкулов  Жексенкул  Сарманкулович (KZ); 
Изтаев  Ауелбек  Изтаевич (KZ); Жиенбаева 
Сауле Тургановна (KZ) 
(54)  КҮРІШ 
ЗАУЫТТАРЫ 
ҚАЛДЫҚТАРЫНАН  ЖЕМДІК  ҚОСПА 
НЕГІЗІНДЕ  АУЫЛ  ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЖАНУАРЛАРЫНА  АРНАЛҒАН  ҚҰРАМА 
ЖЕМ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25844 
(51)  A23K 1/00 (2010.01) 
(21) 2011/0710.1 
(22) 23.06.2011 
(76)  Алимкулов  Жексенкул  Сарманкулович (KZ); 
Шаймерденова  Даригаш  Арыновна (KZ); 
Жиенбаева Сауле Тургановна (KZ) 
(54)  АРПАНЫ  ҚАЙТА  ӨҢДЕУДІҢ  ЖАНА 
ӨНІМДЕРІ 
НЕГІЗІНДЕ 
АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЖАНУАРЛАРЫНА 
АРНАЛҒАН ЖЕМДІК ҚОСПА 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25845 
(51)  A23L 1/317 (2010.01) 
A23J 1/02 (2010.01) 
(21) 2011/0785.1 
(22) 12.07.2011 
(72)  Рахимова  Сауле  Маратовна;  Туменова  Галия 
Тлеухановна;  Туменов  Серик  Ниязбекович; 
Тулеуов Елемес Тулеуович 
(73)  Рахимова Сауле Маратовна (KZ) 
(54)  ЕТ 
ӨНІМДЕРІН 
АҚУЫЗБЕН 
БАЙЫТҚЫШТЫ АЛУ ТƏСІЛІ 
 
(13)  A4 (11)  25846 
(51)  A47D 9/02 (2011.01) 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, № 7 

(21) 2011/1057.1 
(22) 13.10.2011 
(72)  Лакбаев Багдат Ибадилдаевич  
(73)  Лакбаев Багдат Ибадилдаевич(KZ); Шунреков 
Агабек Алпамышович (KZ) 
(54)  БЕСІК 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25847 
(51)  A61B 10/00 (2010.01) 
A61K 39/21 (2010.01) 
C12N 1/20 (2010.01) 
(21) 2011/0859.1 
(22) 29.07.2011 
(72)  Барамова  Шолпан  Аузаровна;  Бахтахунов 
Юлдаш Хевизович 
(73) "Қазақ 
ғылыми-зерттеу 
ветеринария 
институты" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(54)  ІРІ 
ҚАРА 
МАЛДЫҢ 
ЛЕЙКОЗЫН 
ДИАГНОСТИКАЛАУ  ҮШІН  ИММУН-
ФЕРМЕНТ ТЕСТ-ЖҮЙЕСІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25848 
(51)  A61B 17/88 (2011.01) 
A61K 33/00 (2011.01) 
A61K 33/18 (2011.01) 
(21) 2011/0764.1 
(22) 05.07.2011 
(72)  Абилдаев Тлеухан Шилдебаевич; Туткышбаев 
Серик  Оспанович;  Альходжаев  Саруарбек 
Султанбекович; 
Аманжолова 
Лайля 
Кусаиновна; 
Асканбай 
Ердыкасым 
Абдымомынович; 
Човдурбаев 
Нурпеис 
Жумабаевич; Ильясов Ерлан Нурдавлетович  
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 
министрлігінің  "Қазақстан  Республикасының 
туберкулез  проблемалары  ұлттық  орталығы" 
республикалық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кəсіпорны (KZ) 
(54)  СҮЙЕК 
БУЫН 
ТУБЕРКУЛЕЗІНІҢ 
ХИРУРГИЯЛЫҚ ЕМДЕУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25849 
(51)  A61K 31/00 (2011.01) 
A61P 9/12 (2011.01) 
(21) 2011/0484.1 
(22) 06.05.2011 
(72)  Мусина  Нургуль  Саликбековна;  Семенова 
Раиса Ивановна  
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 
министрлігінің  "С.Ж.Асфендияров  атындағы 
Қазақ 
ұлттық 
медицина 
университеті" 
шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ) 
(54)  БҮЙРЕКТЕРДІҢ III-V САТЫДАҒЫ 
СОЗЫЛМАЛЫ 
АУРУЫ 
КЕЗІНДЕ 
РЕЗИСТЕНТТІК 
АРТЕРИЯЛЫҚ 
ГИПЕРТОНИЯНЫ ЕМДЕУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25850 
(51)  A61K 31/00 (2011.01) 
A61P 35/00 (2011.01) 
A61P 35/04 (2011.01) 
C08L 75/08 (2011.01) 
(21) 2011/0759.1 
(22) 01.07.2011 
(72)  Батырбеков  Еркеш  Оразаевич;  Умерзакова 
Майра  Бердыгалиевна;  Исмаилова  Айганым 
Бактияровна; 
Рахимбаева 
Динара 
Жумабековна ; Жубанов Булат Ахметович  
(73)  А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  ІСІККЕ  ҚАРСЫ  ҰЗАҚ  ƏСЕРІ  БАР 
ПОЛИМЕРЛІ 
ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ 
КОМПОЗИЦИЯ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25851 
(51)  A61K 31/65 (2011.01) 
A61K 31/79 (2011.01) 
A61P 23/02 (2011.01) 
A61P 31/04 (2011.01) 
(21) 2011/0758.1 
(22) 01.07.2011 
(72)  Батырбеков  Еркеш  Оразаевич;  Умерзакова 
Майра  Бердыгалиевна;  Исмаилова  Айганым 
Бактияровна;  Мазур  Владимир  Васильевич; 
Жубанов Булат Ахметович 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  МИКРОБТАРҒА 
ҚАРСЫ 
ЖƏНЕ 
ЖЕРГІЛІКТІ  АУРУДЫ  БАСАТЫН  ҰЗАҚ 
ƏСЕРІ БАР ПОЛИМЕРЛІ КОМПОЗИЦИЯ 
 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25852 
(51)  A61K 31/445 (2011.01) 
A61K 31/724 (2011.01) 
A61P 31/06 (2011.01) 
C07D 211/14 (2011.01) 
C07D 211/16 (2011.01) 
C07D 211/68 (2011.01) 
(21) 2011/0797.1 
(22) 14.07.2011 
 
 

Өнертабыстар. Инновациялық патенттер 
5
(72)  Пралиев  Калдыбай  Джайловович;  Искакова 
Тыныштык  Кадыровна;  Абдильданова  Асель 
Абаевна; 
Ахматуллина 
Назира 
Бадретдиновна; 
Ташенова 
Айнам 
Алиппековна; Бисмилда Венера Лазаревна  
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  ТУБЕРКУЛЕЗГЕ ҚАРСЫ БЕЛСЕНДІЛІГІ 
БАР 1- (2-ГИДРОКСИЭТИЛ)-2,5-
ДИМЕТИЛ-4-
АЦЕТИЛОКСИИМИНОПИПЕРИДИННІ
Ң В-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕН КОМЛЕКСІ 
 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25853 
(51)  A61K 31/7068 (2011.01) 
A61N 5/10 (2011.01) 
(21) 2011/0804.1 
(22) 15.07.2011 
(72)  Адильбаев  Галым  Базенович;  Савхатов 
Доспул  Хайназарович;  Кыдырбаева  Гульжан 
Жанузаковна; Адильбай Даурен Гылымулы 
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 
министрлігінің 
шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
"Қазақ 
онкология 
жəне 
радиология 
ғылыми-зерттеу 
институты" 
республикалық мемлекеттік кəсіпорны (KZ) 
(54)  АҒЗАНЫ  САҚТАП  ҚАЛАТЫН  АУЫЗ 
ҚУЫСЫНДАҒЫ  ҚАТЕРЛІ  ІСІКТЕРДІ 
ЕМДЕУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25854 
(51)  A61K 35/74(2011.01) 
A61K 36/0 (2011.01) 
A61P 1/14 (2011.01) 
(21) 2011/0857.1 
(22) 29.07.2011 
(72)  Смаилова  Гульнара  Аскаровна;  Цой  Игорь 
Геленович; 
Сагинтаева 
Гульжаухар 
Леспековна; 
Шаймуратов 
Шауали 
Шаймуратович; 
Даирова 
Салтанат 
Мухамбеткызы 
(73)  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау 
министрлігінің  "Қазақстан  Республикасының 
туберкулез  проблемалары  ұлттық  орталығы" 
республикалық 
мемлекеттік 
қазыналық 
кəсіпорны (KZ) 
(54)  ДИСБАКТОРИОЗБЕН  БІРГЕ  АЛҒАШҚЫ 
РЕТ  АНЫҚТАЛҒАН  ТУБЕРКУЛЕЗБЕН 
АУЫРАТЫН  НАУҚАСТАРДЫ  ЕМДЕУ 
ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25855 
(51)  A61K 39/10 (2010.01) 
G01N 33/531 (2010.01
(21) 2011/0858.1 
(22) 29.07.2011 
(72)  Барамова  Шолпан  Аузаровна;  Султанов 
Ахметжан 
Акиевич; 
Мырзалиев 
Ахан 
Жахангерович; 
Адамбаева 
Акмарал 
Ауелхановна; Хизат Серик 
(73) "Қазақ 
ғылыми-зерттеу 
ветеринария 
институты" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(54)  АУЫЛ 
ШАРУАШЫЛЫҒЫ 
ЖАНУАРЛАРЫНЫҢ  САРЫП  АУРУЫН 
ДИАГНОСТИКАЛАУ 
КЕЗІНДЕ 
СЕРОЛОГИЯЛЫҚ 
РЕАКЦИЯ 
ҮШІН 
КЕШЕНДІ ТҮСТІ ТЕГІЖАТ АЛУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25856 
(51)  A61K 39/10 (2010.01) 
G01N 33/569 (2010.01) 
(21) 2011/0774.1 
(22) 08.07.2011 
(72)  Ахметсадыков 
Нурлан 
Нуролдинович; 
Иванов  Николай  Петрович;  Кожаев  Аскар 
Нурсултанович; 
Хусаинов 
Дамир 
Микдатович; 
Ахметсадыкова 
Шынар 
Нурлановна 
(73) "АНТИГЕН" 
ҒЫЛЫМИ-ӨНДІРІСТІК 
КƏСІПОРНЫ" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(54)  ЖАНУАРЛАРДЫҢ  САРЫП  АУРУЫНА 
ҚАРСЫ ВАКЦИНА АЛУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25857 
(51)  A61K 31/445 (2011.01) 
A61K 31/724 (2011.01) 
A61P 31/04 (2011.01) 
C07D 211/14 (2011.01) 
C07D 211/16 (2011.01) 
C07D 211/68 (2011.01) 
(21) 2011/0798.1 
(22) 14.07.2011 
(72)  Пралиев  Калдыбай  Джайловович;  Искакова 
Тыныштык  Кадыровна;  Абдильданова  Асель 
Абаевна; 
Ахматуллина 
Назира 
Бадретдиновна; 
Ташенова 
Айнам 
Алиппековна; Бисмилда Венера Лазаревна 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  МИКРОБҚА ҚАРСЫ ДƏРІЛІК ЗАТ 
 
 
 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, № 7 

(13)  A4 (11)  25858 
(51)  A61K 31/445 (2011.01
A61K 31/724 (2011.01) 
A61P 37/04 (2011.01) 
C07D 211/14 (2011.01) 
C07D 211/18 (2011.01) 
C07D 211/34 (2011.01) 
(21) 2011/0799.1 
(22) 14.07.2011 
(72)  Пралиев  Калдыбай  Джайловович;  Искакова 
Тыныштык  Кадыровна;  Орынбекова  Зауре 
Орынбековна; 
Тулеуханов 
Султан 
Тулеуханович; 
Бактыбаева 
Ляйля 
Кыргызбаевна 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  ИММУНДЫ 
ЫНТАЛАНДЫРУШЫ 
ҚҰРАЛ 
 
 
(13)  A4 (11)  25859 
(51)  A61K 31/445 (2011.01) 
A61K 31/724 (2011.01) 
A61P 37/04 (2011.01) 
C07D 211/14 (2011.01) 
C07D 211/18 (2011.01) 
C07D 211/34 (2011.01) 
(21) 2011/0800.1 
(22) 14.07.2011 
(72)  Искакова Тыныштык Кадыровна; Орынбекова 
Зауре  Орынбековна;  Пралиев  Калдыбай 
Джайловович; 
Тулеуханов 
Султан 
Тулеуханович; 
Бактыбаева 
Ляйля 
Кыргызбаевна 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  1-(2-ЭТОКСИЭТИЛ)-4-АЦЕТИЛОКСИ-4-
НОНИЛПИПЕРИДИН ОКСАЛАТЫНЫҢ 
В-ЦИКЛОДЕКСТРИНМЕН 
КОМПЛЕКСІНІҢ  ИМУНДЫҚ  ЖҮЙЕНІ 
КҮШЕЙТКІШ  ДƏРІЛІК  ЗАТ  РЕТІНДЕ 
ҚОЛДАНЫЛУЫ 
 
 
(13)  A4 (11)  25860 
(51)  A61M 1/34 (2011.01) 
(21) 2011/0719.1 
(22) 27.06.2011 
(76)  Ерекешов  Абубакир  Ерекешович (KZ); 
Разумов  Сергей  Андреевич (KZ); Жунусов 
Секен  Советович (KZ); Ерекешов  Асылжан 
Абубакирович (KZ) 
(54)  ІШ 
ҚУЫСЫНЫҢ 
ІРІҢДІ-ҚАБЫНУ 
АУРУЛАРЫН ЕМДЕУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25861 
(51)  B01F 15/04 (2011.01) 
(21) 2011/0806.1 
(22) 18.07.2011 
(72)  Пицаев  Мухтар  Алиевич;  Юрочкин  Михаил 
Владимирович 
(73) "ИЗНАВР" 
жауапкершілігі 
шектеулі 
серіктестігі (KZ) 
(54)  МӨЛШЕРЛЕУ КӨЛЕМІНІҢ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25862 
(51)  B21J 5/00 (2011.01) 
(21) 2011/0761.1 
(22) 02.07.2011 
(72)  Найзабеков 
Абдрахман 
Батырбекович; 
Лежнев  Сергей  Николаевич;  Панин  Евгений 
Александрович 
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым 
министрлігінің 
"Қарағанды 
мемлкеттік 
индустриялық  университеті"  шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
республикалық 
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ) 
(54)  МЕТАЛЛДАР  МЕН  ҚОРЫТПАЛАРДЫ 
ҮЗДІКСІЗ  СЫҒЫМДАУҒА  АРНАЛҒАН 
ҚҰРЫЛҒЫ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25863 
(51)  B21J 5/00 (2011.01) 
(21) 2011/0762.1 
(22) 02.07.2011 
(72)  Найзабеков 
Абдрахман 
Батырбекович; 
Лежнев  Сергей  Николаевич;  Панин  Евгений 
Александрович 
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым 
министрлігінің 
"Қарағанды 
мемлкеттік 
индустриялық  университеті"  шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
республикалық 
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ) 
(54)  МЕТАЛЛДЫ  ҮЗДІКСІЗ  СЫҒЫМДАУҒА 
АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25864 
(51)  B21J 5/00 (2011.01) 
(21) 2011/0817.1 
(22) 19.07.2011 
(72)  Найзабеков 
Абдрахман 
Батырбекович; 
Лежнев  Сергей  Николаевич;  Панин  Евгений 
Александрович 
(73)  Қазақстан  Республикасы  Білім  жəне  ғылым 
министрлігінің 
"Қарағанды 
мемлкеттік 
индустриялық  университеті"  шаруашылық 
жүргізу 
құқығындағы 
республикалық 
мемлекеттік кəсіпорыны (KZ) 
 
 

Өнертабыстар. Инновациялық патенттер 
7
(54)  МЕТАЛЛДЫ 
СЫҒЫМДАУҒА 
АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫ 
(13)  A4 (11)  25865 
(51)  B23P 15/28 (2011.01) 
(21) 2011/0080.1 
(22) 28.01.2011 
(72)  Исламкулов  Кайрат  Муканович;  Колмыкпаев 
Батырбек Камитович 
(73) "Академиялық  инновациялық  университет" 
білім мекемесі (KZ) 
(54)  МЕТАЛЛ 
КЕСЕТІН 
ҚҰРАЛДАРДЫ 
ӨҢДЕУ ТƏСІЛІ  
 
 
 
(13)  A4 (11)  25866 
(51)  B61B 11/00 (2011.01) 
(21) 2011/0780.1 
(22) 11.07.2011 
(76)  Чиркин  Юрий  Витальевич (KZ); Чиркин 
Александр Юрьевич (KZ) 
(54)  ЧИРКИННІҢ 
ТАУ 
ШАҢҒЫЛЫҚ 
БУГЕЛЬДІК БУКСИРІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25867 
(51)  B63H 1/18 (2011.01) 
B63H 1/26 (2011.01) 
(21) 2011/0794.1 
(22) 14.07.2011 
(76)  Алипбаев Бегендик Серикович (KZ) 
(54)  ЕСУ БҰРАНДАСЫ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25868 
(51)  B64C 27/68 (2011.01) 
(21) 2011/0001.1 
(22) 05.01.2011 
(76) [Салихов Халим Кейсматович] 
(54)  ЭЛЕКТР-ҰШАҚТЫҢ ҰШУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25869 
(51)  C01B 25/32 (2010.01) 
(21) 2010/0216.1 
(22) 22.02.2010 
(72)  Бишимбаев  Валихан  Козыкеевич;  Гафарова 
Алмира  Файзрахмановна;  Шефер  Лариса 
Иосифовна; 
Нурлыбекова 
Альмира 
Балтабаевна;  Супиева  Эльмира  Тургановна; 
Ботабаев  Бахит  Каратаевич;  Курмангазина 
Салтанат Самигуловна 
(73) "Оңтүстік 
Қазақстан 
сапа 
ұйым" 
жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (KZ) 
 
(54)  АУЫЗ-ҚУЫСЫ  КҮТІМІНЕ  АРНАЛҒАН 
ЖУҒЫШ ҚҰРАЛ 
(13)  A4 (11)  25870 
(51)  C01F 7/04 (2010.01) 
(21) 2011/0969.1 
(22) 16.09.2011 
(72)  Абдулвалиев  Ринат  Анварбекович;  Гладышев 
Сергей  Владиленович;  Ковзаленко  Вячеслав 
Александрович; 
Ибрагимов 
Алмаз 
Турдуметович; 
Сабитов 
Агибай 
Рахымжанович; Тастанов Ербулат Адиятович 
(73) "Жер  туралы  ғылым,  металлургия  жəне  кен 
байыту орталығы" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  АЛЮМИНАТ 
ЕРІТІНДІСІН 
ҚАЙТА 
ӨҢДЕУ ƏДІСІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25871 
(51)  C02F 7/00 (2011.01) 
(21) 2011/0602.1 
(22) 07.06.2011 
(72)  Тюленев  Анатолий  Павлович (KZ); Глушко 
Наталья  Анатольевна (RU); Глушко  Сергей 
Иванович (RU) 
(73)  Тюленев Анатолий Павлович (KZ) 
(74)  Искакова Шынар Хайрулловна 
(54)  СУ  АЙДЫНДАРДЫ  АЭРАЦИЯЛАУҒА 
АРНАЛҒАН ҚОНДЫРҒЫ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25872 
(51)  C04B 7/00 (2010.01) 
(21) 2010/1761.1 
(22) 21.12.2010 
(72)  Сагындыков 
Аймахамбет 
Абуталипович; 
Суранкулов 
Шаизхан 
Жувандыкович; 
Адырбеков 
Ерназ; 
Акылтаев 
Нуркат 
Дотанович; Каримбаев Амир Кайратович 
(73) "Қазақстан  Республикасы  білім  жəне  ғылым 
Министрлігінің М. Х. Дулати атындағы Тараз 
мемлекеттік  Университеті"  Республикалық 
мемлекеттік қазыналық кəсіпорыны (KZ) 
(54)  ТҰТҚЫРҒЫШ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25873 
(51)  C05B 11/10 (2011.01) 
(21) 2011/0757.1 
(22) 01.07.2011 
(72)  Джусипбеков 
Умирзак 
Жумасилович; 
Чернякова  Раиса  Михайловна;  Джунусова 
Лязиза Курмангалиевна 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  ФОСФОР  КАЛИЙ  ТЫҢАЙТҚЫШЫН 
 

Өнеркəсіп меншігі. Ресми бюллетень, 2012, № 7 

АЛУ ТƏСІЛІ 
 
 
(13)  A4 (11)  25874 
(51)  C05F 11/02 (2011.01) 
(21) 2011/1067.1 
(22) 17.10.2011 
(72)  Абдыкалыков 
Мейрам 
Ахмеджанович; 
Фазылов  Серик  Драхметович;  Молдыбаев 
Аман Бекенович 
(73)  Фазылов  Серик  Драхметович;  Абдыкалыков 
Мейрам Ахмеджанович (KZ) 
(54)  ГУМАТ 
ҚАБЫҚТАҒЫ 
ОРГАН-
МИНЕРАЛДЫ 
ТЫҢАЙТҚЫШ 
АЛУ 
ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25875 
(51)  C05F 11/02 (2011.01) 
(21) 2011/1081.1 
(22) 19.10.2011 
(76)  Абдыкалыков  Мейрам  Ахмеджанович (KZ); 
Фазылов Серик Драхметович (KZ) 
(54)  КЕШЕНДІ 
ОРГАН-МИНЕРАЛДЫ 
ГУМИНДІК ТЫҢАЙТҚЫШ АЛУ ТƏСІЛІ 
 
 
 
(13)  A4 (11)  25876 
(51)  C08L 37/00 (2011.01) 
(21) 2011/0760.1 
(22) 01.07.2011 
(72)  Жубанов 
Булат 
Ахметович; 
Кравцова 
Валентина 
Дмитриевна; 
Бекмагамбетова 
Куралай  Хамитовна;  Умерзакова  Майра 
Бердигалиевна 
(73) "А.Б.  Бектұров  атындағы  Химия  ғылымдары 
институты" акционерлік қоғамы (KZ) 
(54)  ЖАРҒАҚ 

Каталог: images -> bulleten -> 2011-2013 -> gazette -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет