Курсы: 2 Шымкент 2013 жбет1/3
Дата18.07.2017
өлшемі0.56 Mb.
  1   2   3


ҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

Биохимия, биология және микробиология кафедрасы044 -30/9-18-

03.3 - ( )

44 беттің беті


Тәжірибелік және зертханалық сабққа арналған әдістемелік өңдеу

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Биохимия, биология және микробиология кафедрасы

Тәжірибелік және зертханалық сабаққа арналған

әдістемелік өңдеу

Пән: «Биологиялық химия»

Мамандығы: 5В1101400 «Медициналық-профилактикалық іс»

Курсы: 2

Шымкент – 2013 ж

Кафедра мәжілісінде талқыланып, бекітілген

хаттама № « » 2013ж
Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к: Есиркепов М.М.

Кредит 1

1 сабақ 1. Тақырыбы: Толық бағалы тағамның негізгі компоненттері: көмірсулар, липидтер, белоктар. Маңызы мен құрылысы. Тағамның алмастырылмайтын факторлары туралы түсінік. Тағамда белоктың жетіспеушілігі (квашиоркор, алиментарлы маразм) Витаминдер. Витаминдерге жалпы сипаттама. Жіктелуі. Суда еритін витаминдердің құрылысы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, коферменттік функциясы. Майда еритін витаминдердің құрылысы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы, функциясы. Гипервитаминоздар туралы түсінік.

2. Мақсаты:

1. Тағамның негізгі компонентері туралы білімді қалыптастыру. 2. Bитаминдердің биохимиялық үдерістерге қатысатын биологиялық белсенді заттар ретіндегі рөлін түсіну.

3. гипо- және авитаминоз туралы білім аурудың алдын алу және емдеу үшін қажеттігін түсіну.

3. Оқыту мақсаты:

1. Ақуыздар, көмірсулар, липидтердің химиялық құрылысын түсіндіру ;

2. Bитаминдердің жіктелуін және номенклатурасы, гипо- гипервитаминоз, провитаминдер, антивитаминдер, витамерлер туралы түсінік беру;

3. Майда және суда еритін витаминдердің зат алмасудағы ролін түсіндіру.

4. Организм үшін толық бағалы тағамның маңызын түсіндіру;

5. Салауатты өмір сүруде толық бағалы тағамның рөлі туралы білімді пайдалану.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Ақуыздардың құрылысы мен қызметтері. 2. Көмірсулардың құрылысы мен қызметтері. 3. Липидтердің құрылысы мен қызметтері. 4. Құнды тағамданудың негізгі компоненттері: ақуыздар, көмірсулар, майлар. 5. Тағамның алмастырылмайтын компоненттері. Тағамның ақуыз жетіспеушілігі (квашиоркор, алиментарлы маразм ). 6. Дәрумендер. Дәрумендердің жалпы сипаттамасы. Құрылысы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы. Суда еритін дәрумендердің коферменттік қызметі.

7. Майда еритін дәрумендердің құрылысы, тәуліктік қажеттілігі, табиғатта таралуы. Гипервитаминоз туралы түсінік.

5. Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау, алғашқы білім деңгейін бағалау

6. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Т.С. Сейтембетов, Биологиялык химия, Алматы-2011 ж.

2. С.О. Тапбергенов, Медициналық биохимия, Алматы-2011ж

3. 3.С.Сеитов, Биологиялық химия, 2012ж.

4. П.К.Кенжебеков, Биологиялық химия (арнайы бөлімдері), -Шымкент, 2005 ж.

Қосымша:


 1. Биохимия сұрақтары мен жауаптары. ҚР ҰҒА корр., проф. С.М.Адекеновтің ред.басшылығымен.-Алматы, 2011

Орыс тілінде

негізгі:

1. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М., 2007.

3. Биохимия, под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М., 2011

4. Строев Е.А. Биологическая химия. 1986, Москва,

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. Москва, М., 2007қосымша:

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. Для вузов-М., 2008

2. Кухта В.К. Основы биохимии – М., 2007

3. Биохимия. Тесты и задачи: Учебное пособие для студентов медвузов ,

под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005.

4. Биохимия в вопросах и ответах. Под. Ред. Чл.-корр. НАН РК, д.х.н.,

проф. С.М.Адекенова.-Алматы, 2011

Ағылшын тілінде

1. Lehninger «Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L. Nelson, Michael M. Cox, 2005.

2. Murray R. K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry. 1988.

3. Saini A.S. , Kaur J., Textbook of biochemistry.-New Delhi, 1995.


7. Бақылау: Тест тапсырмалары.

Ақуыздардың ерігіштігінің төмендеуі.

а). Гидратация деңгейінің өзгеруі.

б) Ақуыздардың қайтымды тұнбасы.

в) Ақуыздардың қайтымсыз тұнбасы.

г) Нативті құрылымының сақталуы.

д) Молекулалық массасының өзгеруі.


 1. Ақуыздардың жеке өкілдеріне бөлу және тазалау физикалық-химиялық қасиеттерінің қандай айырмашылықтарына негізделген?

1-иондану

2-гидратация

3-молекулалық масса

а) ультрацентрифуга әдісі

б) электрофорез әдісі

в) гель-фильтрация

г) ионды алмасу хроматография

д) бейтарап тұзды ерітінділер

е) диализ әдісі


 1. Ақуыз изоэлектрлік нүктеде.

а) ерігіштікке ие

б) зарядқа ие

в) катион болып табылады

г) анион болып табылады

д) электірлік өрісте өте үлкен жылдамдыққа ие.


 1. Глобулярлы ақуыздарға жатады.

а) миозин

б) креатин

в) фиброин

г) гемоглобин

д) актин

Фибриллярлы ақуыздарѓа жатады

а) миозин б) альбумин в) пепсин г) глобулин д) актин

7 Изоэлектірлік нүктенің өлшем бірлігі

а) заряд саны б) джоуль в) сантиметр г) рН мәні д) грамм


 1. Сау адамның қан плазмасындаѓы ақуыз құрамы

а) 45-55 г/л б) 55-63 г/л в) 65-85 г/л г) 85-105 г/л д) 105-115 г/л

 1. Жай ақуыздарѓа жатпайды

а) альбумин б) глобулин в) гистон г) протамин д) гемоглобин

 1. Ақуыздарды тұздау арқылы тұндыру қандай жолмен жүреді

а) денатурация

б) зарядтың бейтараптануы

в) су қабатын жоѓалтуы

г) зарядтың бейтараптануы және су қабатының жоѓалуы

д) денатурация жғне зарядтың бейтараптануы

11. Д витаминін анықта:

а) никотинамид

б) ретинол

в) кальциферол

г) тиамин

д) рибофлавин

12. Витаминдердің қажеттігін эксперимент жүзінде дәлелдеген ғалым:

а) К Функ б) Эйкман в) Гопкинс г) Лунин д)Сент-Дьери

13. А витаминінің туындысы.

а) ретинол

б) каротин в) перидоксаль г) филлохинон д) холестерин

14. А витаминін қабылдау ағзада қай заттың болуына байланысты.

а) ақуыз б) глюкоза в) бос май қышқылдары г) микроэлементтер д) холестерин

16. Қызыл иек қанаѓыштыѓы қай витаминнің жетіспеуінен болады?

а) А б) В12 в) Д г) С д) К

17. Ксероофтальмия кезінде қажет витамин:

а) Д б) С в) Е г) А д) В6

18. Витамин Д өзінің биологиялық функциясын қай формада атқарады?

а) кальциферол

б) холекальциферол

в) эргокальциферол

г) 2,5 оксикальциферол

д) 1,25 диоксикальцеферол

19. Ѓ витамині неден тұрады:

а) полиқанықпаған май қышқылдары

б) алмаспайтын аминқышқылдар

в) қанақпаѓан май қышқылдары

г) витамин тәріздес заттар

д) метал иондары

20. Экзогенді авитаминоз -бұл:

а) апофермент синтезінің бұзылуы

б) витаминнің таѓаммен аз түсуі

в) асқорыту жолының ауруы нәтижесінде витамин қабылдаудың бұзылуы

г) витаминнің коферментті формасының түзілуінің бұзылуы

д) барлыѓы дұрыс

2 сабақ

1. Тақырыбы: Ферменттерге жалпы сипаттама. Ферменттердің жіктелуі және жалпы қасиеттері.

2. Мақсаты:

1. ферменттік катализ ерекшеліктері туралы білімді қалыптастыру;

2. катализденетін реакция түрлері туралы білімді қалыптастыру;

3. ферменттік реакцияларда кофакторлардың құрылысы мен рөлі және ферменттер белсенділігінің реттелуі механизмдері туралы білімді қалыптастыру;

4. энзимопатия эәне энзимодиагностика негіздерімен танысу.
3. Оқыту мақсаты:

1. термодинамика заңдарын үйрету; 2. катализ теориясының негізгі ережелерін түсіндіру; 3. ақуыздардың құрылысы мен қызметтерін түсіндіру.

4. ферменттердің қасиеттерін түсіндіруде ақуыздардың құрылысы мен қасиеттерін туралы білімді қолдана білуді үйрету; 5. температура мен рН-тың ферменттің белсенділігіне әсерін сілекей амилазасы мысалында көрсету.
4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Ферменттер. Ферменттердің жалпы сипаттамасы.

2. Ферменттердің жіктелуі және жалпы қасиеттері. Биокатализ механизмдері.

3. Ферменттердің құрылымдық және функционалды ұйымдасуы.

4. Ферменттердің әсер ету механизмі.

5. Ферменттердің талғампаздығы. Фишера мен Кошленд гипотезалары.

6. Ферменттер белсенділігіне әсер етуші факторлар.

7. Қоршаған ортаның зиянды факторларының ферменттер белсенділігіне әсері.5. Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау, тестілеу

6. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Т.С. Сейтембетов, Биологиялык химия, Алматы-2011 ж.

2. С.О. Тапбергенов, Медициналық биохимия, Алматы-2011ж

3. 3.С.Сеитов, Биологиялық химия, 2012ж.

4. П.К.Кенжебеков, Биологиялық химия (арнайы бөлімдері), -Шымкент, 2005 ж.

қосымша:

1. Биохимия сұрақтары мен жауаптары. ҚР ҰҒА корр., проф. С.М.Адекеновтің ред.басшылығымен.-Алматы, 2011Орыс тілінде

негізгі:

1. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М., 2007.

3. Биохимия, под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М., 2011

4. Строев Е.А. Биологическая химия. 1986, Москва,

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. Москва, М., 2007қосымша:

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. Для вузов-М., 2008

2. Кухта В.К. Основы биохимии – М., 2007

3. Биохимия. Тесты и задачи: Учебное пособие для студентов медвузов ,

под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005.

4. Биохимия в вопросах и ответах. Под. Ред. чл.-корр. НАН РК, д.х.н.,проф. С.М.Адекенова.-Алматы, 2011


Ағылшын тілінде

1. Lehninger «Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L. Nelson, Michael M. Cox, 2005.

2. Murray R. K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry. 1988.

3. Saini A.S. , Kaur J., Textbook of biochemistry.-New Delhi, 1995.7. Бақылау: Тест тапсырмалары

1. Ферменттерді класстарға бөлу неге негізделген

а) субстраттың құрылысына

б) реакция өнімдерінің құрылысына

в) апофермент құрылысына

г) кофермент құрылысына

д) катализдейтін реакция түріне .

2. Екі компонентті ферменттің активті түрі қалай аталады:

а) апофермент

б) кофермент

в) кофактор

г) холофермент

д) апофермент

3. Кофактор болып табылмайды:

а) витамин

б) нуклеотидтер

в) метал иондары

г) гем


д) амин қышқылдары

4. Тыныс алу ферменті қай классқа жатады

а) гидролаза

б) трансфераза

в) оксидоредуктаза

г) лигаза

д) изомераза

5. Қайсы фермент абсолютті талғампаздыққа ие

а) липаза

б) аргиназа

в) пепсин

г) трипсин

д) фосфолипаза

6. Изоферменттің ұқсастық негізіне не жатады?

а) молекулалық масса

б) таралуы

в) біріншілік құрылым

г) катализдейтін реакция түрі

д) тежелу түрлері

7. Екі компонентті ферменттер қай жерде синтезделінеді.

а) агрунулярлы ЭПТ

б) рибосомада

в) гранулярлы ЭПТ

г) цитоплазмада

д) Гольджи комплексінде

8. Митохондрияның сыртқы мембранасына қажет арнайы ферментті комплекс:

а) Май қышқылының молекуласын ұзартуға қатысатын ферменттер.

б) Май қышқылының молекуласын қысқартуға қатысатын ферменттер

в) Май қышқылдарын изомерлейтін ферменттер

г) Май қышқылдарын декарбоксилдейтін ферменттер

д) Май қышқылдарын карбоксилдейтін ферменттер

9. Митохондрия матриксіне тән фермент:

а) фосфоенолпируваткарбоксилаза

б) пируваттранслаказа

в) дигидролипоилацетилтрансфераза

г) пируваткиназа

д) пируватдегидрогеназа

10. НАДН2 толық тотыққанда қанша молекула АТФ түзіледі?

а) 6 б) 5 в) 4 г) 3 д) 2
3 сабақ

1. Тақырыбы: Көмірсулардың, белоктардың және липидтердің катаболизмінің арнайы жолдары. Үшкарбон қышқылдарының циклі. Биологиялық тотығу және тотығып фосфорлану. Көмірсулардың қорытылуы мен сіңірілуі. Бауырдың глюкостатикалық функциясы. Глюкозаның тотығу жолдары. Энергетикалық балансы.

2. Мақсаты:

1. негізгі макроэргиялық қосылыс АТФ-тің құрылысы мен қызметтері туралы білімді қалыптастыру;

2. үшкарбонды қышқылдар ферменттік айналымын үйрену (Кребс айналымы);

3. аэробты гликолиз және пируваттың тотыға декарбоксилденуі мәселелерін қарастыру;

4. ас қорыту механизмдері және асқорытушы ферменттер туралы білімді қалыптастыру.

3. Оқыту мақсаты:

1. энергия алмасудың негізгі кезеңдерін түсіндіру;

2. метаболизмнің анаболиттік және катаболиттік жолдарының незгізгі сатыларын түсіндіру;

3. метаболизм реттелуінің негізгі принциптерін түсіндіру;

4. тағамның негізгі компоненттері катаболизмінің арнайы жолдарын түсіндіру.

5. энергия алмасуы сатыларының өзара байланысуын анықтауды үйрету;

6. тағам компоненттері ыдырауындағы энергетикалық бағалылықты есептеуді үйрету;

7. ас қорыту ферменттерінің белсенділігін анықтауды үйрету.


4. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Зат және энергия алмасуы туралы түсінік. 2. Негізгі тағамдық заттар катаболизмі (ақуыздардың, көмірсулардың, майлардың). 3. Үшкарбон қышқылы айналымы және оның негізгі қызметтері. Кребс айналымының сутегірегенерлеуші реакциялары. 4. Митохондриялық ЭТТ ферменттерінің құрылысы мен қасиеттері. 5. Биологиялық тотығу. 6. Көмірсулардың қорытылуы мен сіңірілуі. 7. Бауырдың глюкостатикалық қызметі. Анаэробты және аэробты ликолиз. Энергетикалық баланс.5. Білім берудің және оқытудың әдістері: ауызша сұрау, жағдайлық есептер, тестілеу

6. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Т.С. Сейтембетов, Биологиялык химия, Алматы-2011 ж.

2. С.О. Тапбергенов, Медициналық биохимия, Алматы-2011ж

3. 3.С.Сеитов, Биологиялық химия, 2012ж.

4. П.К.Кенжебеков, Биологиялық химия (арнайы бөлімдері), -Шымкент, 2005 ж.

қосымша:

1. Биохимия сұрақтары мен жауаптары. ҚР ҰҒА корр., проф. С.М.Адекеновтің ред.басшылығымен.-Алматы, 2011Орыс тілінде

негізгі:

1. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М., 2007.

3. Биохимия, под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М., 2011

4. Строев Е.А. Биологическая химия. 1986, Москва,

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. Москва, М., 2007қосымша:

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. Для вузов-М., 2008

2. Кухта В.К. Основы биохимии – М., 2007

3. Биохимия. Тесты и задачи: Учебное пособие для студентов медвузов ,

под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005.

4. Биохимия в вопросах и ответах. Под. Ред. чл.-корр. НАН РК, д.х.н.,

проф. С.М.Адекенова.-Алматы, 2011
Ағылшын тілінде

1. Lehninger «Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L. Nelson, Michael M. Cox, 2005.

2. Murray R. K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry. 1988.

3. Saini A.S. , Kaur J., Textbook of biochemistry.-New Delhi, 1995.7. Бақылау: Тест тапсырмалары.

1. Тәулігіне адам ағзасына қажетті өсімдік майы:

а) 20-25 г.

б) 75-80 г.

в) 50-55г.

г) 30-35 г.

д) 40-45г.

2. Қан сарысуында бос май қышқылдарының еруін қамтамасыз етеді:

а) -глобулин б) -глобулин в) -глобулин г) церуллоплазмин д) альбумин

3.Табиғатта кең таралған және тағам құрамында көп мөлшерде кездесетін липид.

а) үшглицерид б) холестерин в) гликолипид г) фосфолипид д) сфинголипид

4. Ағзадағы құрылыстық-пластикалық липидті көрсетіңіз:

а) құрсақ майы

б) тері асты май

в) сүт безінің майы

г) бүйрек жаны майы

д) мембрана фосфолипидтері

5. Панкреатиттік липаза ферменті нені қорытуға қатысады:

а) көмірсуды

б) ақуызды

в) үшглицеридтерді

г) фосфолипидтерді

д) холестерин эфирлерін


 1. 12 елі ішектегі панкреаттік протеолиттік ферменттерді активтеуші фермент;

а) НСl

б) химоденин

в) энтирокиназа

г) секретин

д) гастриксин.


 1. Ұйқы безінің секрециясын күшейтеді.

а) секретин

б) химоденин

в) ренин

г) гастриксин

д) НСL


 1. Асқазан сөлінің тұз қышқылы қандай процеске қатыспайды

а) ақуыздардың ісінуі

б) ақуыздардың денатурациясы

в) бактерицидтердің әсері

г) трансиногеннің активтенуі

д) пепсиногеннің активтенуі


 1. Ауыр дене еңбегімен айналысатын ересек адамның тәуліктік ақуыз қажеттілігі

а) 400-450 г

б) 70-80 г

в) 100-110 г

г) 150-160 г

д) 300-350 г

10. Адамның көмірсуға тәуліктік қажеттілігі (г):

а) 200-300

б) 20-100

в) 400-500

г) 150-200

д) 100-200

11. Гликолизге қатыспайтын фермент:

а) альдолаза

б) фосфораза

в) енолаза

г) пируваткиназа

д) фосфофруктаза

12. Глицерольдегидрогеназа коферменті:

а) липой қышқылы

б) НАД


в) ФАДФ

г) ФАД


д) ФМН

13. Глюконеогенез реакциясын катализдейтін фермент оксолоацетат- фосфоенольпируват:

а) глюкоза -6-фосфатоза

б) малатдегидрогеназа (митохондрилі)

в) фосфоенолпируват карбоксилаза

г) пируваткарбоксилаза

д) малатдегидрогеназа (цитоплазмалық)

14. Гликолиз процесінде субстратты фосфорлану нәтижесінде синтезделетін АТФ саны:

а) 38

б) 30


в) 6

г) 4


д) 0

4 сабақ 1. Тақырыбы: Зертханалық практикум: «Қан мен зәрде глюкоза мөлшерін анықтау». Липидтердің қорытылуы мен сіңірілуі. Липидтердің тасымалдану формалары. Липидтердің негізгі метаболизм жолдары: липолиз, липогенез. Бос май қышқылдарының тотығуы мен синтезі.

 2. Мақсаты:

1. диагностикалық тұрғыдан қанда және несепте глюкозаны анықтауды жүргізе алу;

2. организмдегі липидтердің биологиялық ролі және құрылысымен танысу;

3. липидтерлің аралық алмасуын, негізінен ЖМҚ бетта - тотығуын оқып-үйрену.


 1. Оқыту мақсаты:

1. гликоген алмасуының физиологиялық маңызын түсіндіру;

2. көмірсу алмасуының реттелуіндегі гормондардың рөлін түсіндіру;

3. липидтердің және көмірсулардың биологиялық маңызын түсіндіру;

4. ішекте липидтердің қорытылу механизмі, осы процеске қатысатын ферменттерді үйрету.

5. биологиялық сұйықтықтардағы глюкозаны сандық анықтауды үйрету;

6. лабораториялық жұмыс бойынша қорытынды шығару.
 1. Тақырыптың негізгі сұрақтары:

1. Қанда және несепте глюкозаны анықтаудың диагностикалық маңызы. 2. Ішекте липидтердің қорытылу механизмдері, осы процеске қатысатын ферменттер.

3. Липидтердің ішекте сіңірілуі. Липидтердің ресинтезі. 4. Липидтер метаболизмінің негізгі жолдары: липолиз, липогенез. 5. Май қышқылдарының биосинтезі және тотығуы.


5. Білім берудің және оқытудың әдістері: зертханалық жұмыс ауызша сұрау, тестілеу

 1. Әдебиеттер:

Қазақ тілінде

негізгі:

1. Т.С. Сейтембетов, Биологиялык химия, Алматы-2011 ж.

2. С.О. Тапбергенов, Медициналық биохимия, Алматы-2011ж

3. 3.С.Сеитов, Биологиялық химия, 2012ж.

4. П.К.Кенжебеков, Биологиялық химия (арнайы бөлімдері), -Шымкент, 2005 ж.

қосымша:

1. Биохимия сұрақтары мен жауаптары. ҚР ҰҒА корр., проф. С.М.Адекеновтің ред.басшылығымен.-Алматы, 2011Орыс тілінде

негізгі:

1. Тапбергенов С.О. Медицинская биохимия.- Астана, 2001.

2. Березов Т.Т., Коровкин Б.Ф. Биологическая химия.- М., 2007.

3. Биохимия, под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М., 2011

4. Строев Е.А. Биологическая химия. 1986, Москва,

5. Николаев А.Я. Биологическая химия. Москва, М., 2007қосымша:

1. Комов В.П. Биохимия: учеб. Для вузов-М., 2008

2. Кухта В.К. Основы биохимии – М., 2007

3. Биохимия. Тесты и задачи: Учебное пособие для студентов медвузов ,

под ред. Чл.-корр. РАН, проф. Е.С. Северина.- М.,2005.

4. Биохимия в вопросах и ответах. Под. Ред. чл.-корр. НАН РК, д.х.н.,

проф. С.М.Адекенова.-Алматы, 2011
Ағылшын тілінде

1. Lehninger «Principles of biochemistry», Fourth Edition, David L. Nelson, Michael M. Cox, 2005.

2. Murray R. K., Granner D.K., Mayes P.A., Rodwell V.W., Harpers Biochemistry. 1988.

3. Saini A.S. , Kaur J., Textbook of biochemistry.-New Delhi, 1995.
 1. Бақылау: Тест тапсырмалары.

1.Ағзадағы айналуына тәуелсіз үшглицерид ыдырағанда түзілетін глицерин:

а) тотығады

б) фосфорланады

в) тотықсызданады

г) метилденеді

д) ацилденеді

2. Жоғарғы май қышқылдары алмасуының бұзылу жолы:

а) тотықсыздану

б) -тотығу

в) -тотығу

г) -тотығу

д) декарбоксилдену

Көміртегі атомы бар гормондық әсері бар май қышқылының туындысы:

а) тиретропин

б) ауксин

в) гибберрилин

г) гербицид

д) простогландин

4. 3-фосфоглицерин қышқылының май қышқылына және стеролға өтуі қандай жолмен жүреді:

а) ацетил-КоА

б) 1,3-дифосфоглицерат

в) фосфодиоксиацетон

г) рибоза

д) глюкоза

5. Өттің түзілуі және бөліну процесінің бұзылуы қандай ауруға әкеледі:

а) атеросклероз

б) семіру

в) кахексия

г) стеаторея

д) фенилкетонурия

6. Кетогенез қай жерде жүреді:

а) ішекте

б) бауырда

в) бүйректе

г) қанда

д) миокардта

7. Кетонды денелердің синтезінің ұйытқысы болып табылады:

а) ацетил-КоА

б) малонил-КоА

в) глутарил-КоА

г) ацетон

д) гидроксиметил-КоА

8. Липолизді қайсы гормон активтендірмейді:

а) адреналин

б) норадреналин

в) инсулин

г) глюкагон

д) тироксин

9. Қай ферменттің жетіспеуі хиломикронемия ауруын тудырады:

а) фосфолипаза

б) панкреатиттік липаза

в) ұлпалық липаза

г) холестеролэстераза

д) липопротеидлипаза

10. Кетогенез және холестерин синтезінің реакциялары қай сатыға дейін ұқсас:

а) ацетоацетил-КоА

б) ацетоацетат

в) мевалон қышқылы

г) сквален

д) гидроксметилглутарил-КоА

11. Өт қышқылдары неден түзіледі.

а) фосфолипидтерден.

б) май қышқылдарынан

в) простогландиндер

г) ганглиозиндер

д) холестерин

12. Холестерин қай жерде қорытылады

а) ауыз қуысында

б) асқазанда

в) аш ішекте

г) тоқ ішекте

д) қорытылмайды

13. Қазіргі кездегі өт тас ауруын емдеуге және алдын алуға қолданатын әдіс.

а) май тағамдарын пайдалану.

б) холестеринге бай тағам.

в) хенодезоксихол қышқылын пайдалану

г) ақуызға бай тағамды пайдалану.

д) уақытша ашығу.

14. Ішекте май қорытылу процессіне не қатыспайды.

а) өт қышқылдары

б) тұз қышқылы

в) бикарбонат

г) липаза

д) өт пигменттері

15. Майда еритін витаминдерге жатады

а) А, Д, Е, К ;

б) В1, В2, В3;

в) С, Р, РР.

г) А, С, Р.

д) Д, В6, С, В12.I.16. Липидтердің ресинтезі қай жерде жүреді

а) бауырда

б) қанда

в) өкпеде

г) ішектің кілегейлі қабатында

д) бүйректе


17. Хиломикрондар қай жерде түзіледі ?

а) бауырда

б) бүйректе

в) қан тамырының эндотемиясында

г) ішектің кілегейлі қабатында

д) өкпеде

18. Хиломикрондағы ҮАГ құрамы

а) 2%


б) 10%

в) 30%


г) 50%

д) 90%


19. Алмасатын май қышқылдарын көрсетіңіз

а) олеин


б) линолен

в) липол


г) арахидон

д) жартылай қанықпаған май қышқылдары


5 сабақ 1. Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет