Конституция – біздің аскақ абыройымыз! Қазақстан Республикасының КонституциясыДата03.08.2018
өлшемі445 b.
#81706


Конституция – біздің аскақ абыройымыз!


Қазақстан Республикасының Конституциясы

 • Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясын Қазақстан Республикасының Президенті ұсынып, оны халық 1995 жылғы 30 тамыздағы республиқалық референдумда қабылдады. Республиқалык референдум қорытындыларының ресми түрде жариялануына және Конституцияның 1995 жылғы 5 қырқүйектен бастап күшіне енуіне байланысты.Бiз, ортақ тарихи тағдыр бiрiктiрген Қазақстан халқы, байырғы қазақ жерiнде мемлекеттiлiк құра отырып, өзiмiздi еркiндiк, теңдiк және татулық мұраттарына берiлген бейбiтшiл азаматтық қоғам деп ұғына отырып, дүниежүзiлiк қоғамдастықта лайықты орын алуды тiлей отырып, қазiргi және болашақ ұрпақтар алдындағы жоғары жауапкершiлiгiмiздi сезiне отырып, өзiмiздiң егемендiк құқығымызды негiзге ала отырып, осы Конституцияны қабылдаймыз.Конституция Республики Казахстан, принятая на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года (с последующими изменениями и дополнениями от 1998 и 2007 годов) — как основной закон страны отражает волю народа Казахстана, его стремление к утверждению страны «в качестве демократического, светского, правового и социального государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы» (Н. Назарбаев).Ш.Шаймерденов. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері

 • Шаймерденов Ш. Қазақстан Республикасының тәуелсіздік рәміздері = Символы независимости Республики Казахстан / Ш. Шаймерденов. - Алматы : Алматыкітап баспасы, 2008. - 240 б.

 • Кітапқа еліміздің мемлекеттік рәміздері туралы зерттеу еңбектер және Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізілген Конституциясының ресми мәтіні енгізілген. Ата заңымыз бен ұлттық зердемізге, ой-санамызға бойтұмар болар рәміздердің мән-мағынасын жақсы білу баршамыздың, әсіресе өскелең ұрпақтың парызы.Н. Назарбаев. Қазақстан жолы

 • Назарбаев, Н. А. Қазақстан жолы / Н. А. Назарбаев. - Астана, 2007. - 372 б.

 • Елбасының кітабы Қазақстанның қазіргі тарихының аса күрделі де жарқын сәттерінен баяндайды. Тараулардың әрқайсысы, тәуелсіз жас мемлекетіміздің қалыптасу жолындағы айшықты қадамдарын ашып көрсетеді. Кітап Президенттің ел жастарына үндеуі түрінде ойластырылған. Автор бұл кітаптың Қазақстан көшбасшыларына жаңа буыны үшін қолдан түсірмейтін құралға айналар деп сенедіҚазақстан Республикасының Конституциясы. Түсініктеме.

 • Қазақстан Республикасының Конституциясы. Түсініктеме.-А.: “Жеті жарғы”, 1999.-424 б.

 • Аталған еңбекте Қазақстан Республикасының 1995 жылғы Конституциясына ғылыми құқықтық түсініктеме беріледі. Барлық баптары мен қағидалары кіріспесінен бастап егжей-тегжейлі талдана отырып, Конституцияға қатысты нормативтік құқықтық актілер негізінде қазіргі заманғы заң ғылымы көзқарасы тұрғысынан зерденеледі. Қажетті реттерде Конституцияның құқықтық қағидаларын іске асыруға қатысты материалдар да пайдаланылған.Конституция Республики Казахстан

 • Конституция Республики Казахстан. Научно-правовой комментарий.-А.: Нұр-пресс, 2004.-560с.

 • В работе дается научно-правовое разъяснение Конституции Республики Казахстан 1995 г. Все статьи и положения Конституции прокомментированы с позиции современной правовой науки с достаточно полным использованием нормативно-правовых актов, составляющих действующее право Республики Казахстан и относящихся прямо или косвенно Конституции Республики Казахстан. В определенной степени использованы материалы, связанные с реализацией правовых идей, принципов и норм Конституции.30 тамыз – Конституция күніН.Назарбаев. Казахстанский путь

 • Назарбаев, Н. А. Казахстанский путь / Н. А. Назарбаев. - Караганда, 2006. - 372 с.

 • Книга Главы государства рассказывает о самых трудных и ярких моментах в новейшей истории Казахстана. Каждая глава раскрывает знаковые шаги на пути становления молодого независимого государства. Книга задумана как обращение Президента к молодежи страны. Автор надеется, что эта книга станет настольной для нового поколения лидеров Казахстана.Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата заңдарының (Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы

 • Табанов, С. А., Оразова, А. Ә.

 • Күрделі заманның өтпелі кезеңдеріндегі қазақ қоғамы Ата заңдарының (Конституцияларының) тарихи-құқықтық сабақтастығы.-А.: Жеті жарғы, 2005.-360 б.

 • Ұсынылып отырған еңбектің басты желісі – еліміздің эволюциялық тарихи-конституциялық даму сатыларын бейнелейтін негізгі Ата заңдарымыздың оң және теріс жақтарын айқындау. Мұның өзі, ескі Конституциялардың тұжырымдамаларын жай ғана қайталап, көшіріп жазу емес, керісінше, өмірге сай келетін тұрымдармен толықтырып, керекті жерлерін өзгертіп, өндеп, түзетулер енгігу, ал қажет болса оның кейбір мазмұндарынан ада болу, - деген сөз.Тәуелсіздік шежіресі I том

 • Тәуелсіздік шежіресі: 1991-2000 жж.- Астана: “Күлтегін” баспасы, 2008.- Т.1.- 424 б.

 • Бірінші томға тәуелсіз Қазақстанның алғашқы он жылдығында (1991-2000 жж.) мемлекетті және мемлекеттілікті қалыптастыру мен нығайтуға, экономикалық және саяси құрылыстың іргетасын қалауға бағытталған орасан зор маңызы бар тәуелсіздік, шекара, қарулы күштер, ұлттық қауіпсіздік, тіл, ұлттық валюта туралы және тағы басқа көптеген іргелі құжаттар енгізілді.Тәуелсіздік шежіресі II том

 • Тәуелсіздік шежіресі: 1991-2000 жж.- Астана: “Күлтегін” баспасы, 2008.- Т.2.- 424 б.

 • Басылымның екінші томына 2001-2005 жылдар аралығында Қазақстан Республикасы Парламетінде қабылданып, Президент Н. Назарбаевтың құптауының арқасында өмірге жолдама алған тағдыршешті Заңдардың, Елбасының Конституция берген жеке құқымен қол қойған Жарлықтарының, Өкімдерінің атаулары енген.Тәуелсіздік шежіресі III том

 • Тәуелсіздік шежіресі: 1991-2000 жж.- Астана: “Күлтегін” баспасы, 2008.- Т.3.- 424 б.

 • Басылымның үшінші томына 2006-2008 жылдар аралығында Елбасы Н. Назарбаевтың құзырымен бекітіліп, еліміздің замана талабына сай ілгерілеуіне, түрлі саладағы реформалардың терендетіле жүргізілуіне жол бастаған Қазақстан Республикасы Заңдарының, Президенттің Жарлықтарының, Өкімдерінің атаулары енгізілген.Конституционное право Республики Казахстан

 • Сапаргалиев, Г.

 • Конституционное право Республики Казахстан.-А.: Жеті жарғы, 2007.-544 с.

 • Академический курс “Конституционное право Республики Казахстан” представляет систематизированное исследование проблем и изложение материалов, связанных с процессом становления и развития конституционного права Республики Казахстан в течении 10 лет№ Наряду с традиционными в курсе излагаются новые теоретические и прикладные вопросы, позволяющие углубленно изучать конституционное право."Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалом свободы, равенства и согласия, желая занять достойное место в мировом сообществе, осознавая свою высокую ответственность перед нынешним и будущими поколениями, исходя из своего суверенного права, принимаем настоящую Конституцию!" - именно так начинается Конституция нашей республики, принятая 30 августа 1995 года на республиканском референдуме. Этот день празднуется, как День Конституции.Қазақстан Республикасы. Энциклопедиялық анықтамалық

 • Қазақстан Республикасы. Энциклопедиялық анықтамалық.-А.: Қазақ энциклопедиясы, 2001.-576 б.

 • Бұл анықтамалықта тәуелсіздік Қазақстан республикасының жері, тарихы, мемлекеттік құрылымы, конституция, мемлекеттік рәміздері, экономикасы туралы мәлемет берілгенҚазақстан: мемлекеттік кезендері. Конституциялық актілер – Казахстан: этапы государственности

 • Қазақстан: мемлекеттік кезендері. Конституциялық актілер – Казахстан: этапы государственности. Конституционные акты.-А.: “Жеті жарғы”, 1997.- 496 б.

 • Жинаққа мемлекетіміздің негізгі заңдарының ресми мәтіндері кейіннен енгізілген өзгерістерімен қоса беріліп отыр. Ол “Алаш” партиясының бағдарламасынан (1917ж.) бастап, Қазақстан Республикасының соңғы (1995ж.) Конституциясына дейінгі аралықты қамтиды.К.Токаев. Свет и тень

 • Токаев К. Свет и тень / К. Токаев. - Астана : АО "Астана полиграфия", 2007. - 576 с.

 • Книга известного политика и дипломата Касым-Жомарта Токаева "Свет и тень" посвящена истории становления, развития и укрепления внешнеполитического курса Казахстана. Большое внимание автор уделил рассказу о многогранной международной деятельности президента Н. Назарбаева. В книге содержатся интереснейшие наблюдения, касающиеся личностей видных политиков и дипломатов современности. Автором использованы уникальные материалы и сведения, не публиковавшиеся в мировой политологической литературе. Книга содержит множество исторических фактов, ознакомление с которыми дает целостное представление о развитии современного Казахстана. • Біздің Виртуалды көрмемізді тамашалағаныңызға рахмет, келесі кездескенше!

 • Мы рады что вы посетили

 • нашу Виртуальную выставку,

 • до новых встреч!

Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет