Конспект уроку з хімії в 7 класі з темиДата08.05.2017
өлшемі80.76 Kb.
түріКонспект


Конспект уроку з хімії

в 7 класі з теми

Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.


Розробила

вчитель хімії

Анатолівської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенівЖак Валентина Володимирівна

.
Тема. Відносна молекулярна маса речовини, її обчислення за хімічною формулою.

Цілі уроку:
-поглибити поняття про хімічну формулу, її використання для розрахунків;
-дати поняття про відносну молекулярну масу речовини;
-формувати вміння й навички обчислювання за хімічними формулами;
-навчити визначати відносну молекулярну масу простих і складних речовин за їх формулами;
-розвивати логічне мислення,
-розвивати вміння та навички:

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Методи і методичні прийоми:
• словесний (бесіда, розповідь, робота з підручником, періодичною системою хімічних елементів, складання опорного конспекту, виконання тренувальних вправ),

Обладнання: періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва.


Базові поняття та терміни: відносна атомна маса, відносна молекулярна маса, молекулярна маса, відносна формульна маса.

Епіграф уроку: Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Петроній


ХІД УРОКУ


І. Організаційний момент.

День добрий,друзі!

Ще один урок прийшов до нас

За розкладом сьогодні.

Отож давайте зробимо ще крок,

Щоб знов пірнуть у знань безодню!


Вчитель. На початку уроку я хочу прочитати уривок з твору Л.Керролла "Аліса в Країні чудес": "За кілька кроків від неї сидів на гілці Чеширський кіт."Скажіть будь- ласка , куди мені звідси йти?"- "А куди ти можеш потрапити?"- спитав у відповідь кіт.

"Мені все одно..."- сказала Аліса.

"Тоді все одно куди йти" - зауважив кіт.

Що хоче сказати цим кіт Алісі та навіщо я прочитала ці слова на початку уроку?

Так правильно , потрібно знати мету своєї роботи. І сьогодні на уроці ми будемо вчитися спостерігати та робити висновки. Ці вміння потрібні в житті кожній людини. Для нас спостерігати - це не просто помічати , адже спостереження - перший етап людського пізнання.

Тому постарайтесь сьогодні хоча б подумки , а іноді й уголос , починати свою відповідь словами : "А от я зрозумів ..." . Тож до роботи , друзі!ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Щоб хімію добряче знати,


Треба вміти рахувати.
Спочатку маси речовин,
Але це тільки на почин.
Проте почин – один з початків,
Формування вмінь й задатків.
Не навчишся, маси рахувати
Надалі важко буде хімію вивчати.

Так це чи ні, ми зможемо переконатися тільки через певний проміжок часу. Проте сьогодні ми почнемо вчитися робити перші розрахунки за хімічними формулами. А саме, навчимося розраховувати відносну молекулярну масу речовин. Це і є завданням нашого уроку, тема якого… (Оголошення теми та мети уроку).
ІІІ. Вивчення нового матеріалу
1. Актуалізація опорних знань.

Завдання 1


Скласти формули речовин за валентністю:
а) барій хлорид , б) натрій оксид, в) алюміній оксид.
Один учень працює біля дошки.

Бесіда.


 1. Прочитайте формули записаних речовин. Ці речовини є простими чи складними? Чому? (Речовини є складними, тому що кожна з речовин утворена двома хімічними елементами).
  2. Яким є їх кількісний склад? (барій хлорид – Барій та Хлор, натрій оксид – Натрій та Оксиген, алюміній оксид – Алюміній та Оксиген).
  3. Яким є їх якісний склад? (барій хлорид – 1:2, натрій оксид – 2:1, алюміній оксид – 2:3).
  Вам уже відомо, що атоми кожного елемента, мають певну масу, яка складається з мас протонів та нейтронів, які входять до їх складу.
  4. Як називають цю масу? (Відносна атомна маса).
  5. Як позначається відносна атомна маса елемента? (Ar).
  6. Чому вона називається відносною атомною масою? (Бо вона не є дійсною, а розрахована відносно атому Карбону).
  7. Де можна знайти відносну атомну масу елемента? (В періодичній системі хімічних елементів Д.І. Менделєєва).
  8. Чи можна обчислити масу всієї молекули речовини? (Так).
  9. Як саме можна це зробити? (Скласти маси атомів елементів, які утворюють речовину).
  10. Як би ви назвали ту масу, яку отримаєте? (Маса речовини).
  11. А з чого складається речовина? (З атомів та молекул).
  Таким чином, це є маса молекул речовини, або молекулярна маса.
  Таким чином, ми з вами дійшли висновку, що молекулярна маса речовини – це маса однієї молекули речовини. Проте ця маса теж не є реальною, бо вона складається з суми відносних атомних мас атомів елементів. Тому доречно сказати, що молекулярна маса також є відносною молекулярною масою.
  12. Давайте пригадаємо, що називають відносною атомною масою елемента? (Фізичну величину, яка показує у скільки разів маса атома більша за 1/12 масу атома Карбону).
  13. Спробуємо дати визначення відносній молекулярній масі. Це також фізична величина, що показує у скільки разів маса молекули речовини більша за 1/12 маси атома Карбону.

  2. Маси речовин.


  Відносна молекулярна маса позначається Mr, вона також є безрозмірною, обчислюється як сума відносних атомних мас усіх елементів, які входять до складу молекули з урахуванням кількості атомів кожного з елементів.
  Іноді застосовується молекулярна маса. Чисельно обидві маси співпадають, тільки молекулярна маса має одиниці вимірювання – а.о.м.
  Для умовних структурних частинок (формульних одиниць) не молекулярних речовин застосовують поняття формульна маса . Відносна формульна маса не молекулярних речовин також позначається Mr.

Відносна формульна маса складних йонів обчислюється в такий самій спосіб як і відносна молекулярна маса молекули .

Відносна формульна маса йонної речовини обчислюється двома способами. 1. Спосіб . Використовуємо відносні атомні маси.

 2. Спосіб . Використовуємо відносні формульні маси йонів.

Слід запам’ятати, що під час розрахунків більшість значень відносних атомних мас округлюються.

Алгоритм обчислення відносних молекулярних мас Mr


Послідовність дій

Приклади виконаних дій

1) Прочитайте текст задачі

Обчисліть відносну молеку лярну масу нітроген(У) оксиду

2) Запишіть скорочено умову і вимоги задачі з допомогою загальноприйнятих значень

Дано: N2O5

Mr(N2O5)-?3) Запишіть хімічну формулу речовини

N2O5

4) Користуючись довідковою таблицею, випишіть відносні атомні маси елементів, що входять до складу речовини

Аr(N) = 14

Аr(О) = 16
5) Складіть формулу розрахунку відносної молекулярної маси, розглядаючи Mr як суму добутків Ar (E) на число атомів кожного з них

Mr= Аr(Е1)•n1+Ar(Е2)•n2+...Mr (N2O5) = 2Ar(N) + 5Ar(O)

6) Розрахуйте Mr речовини за складеною формулою

Mr(N2O5)+14х2 + 16х5 = 108

7) Запишіть відповідь

Відповідь: Mr (N2O5) = 108

Завдання 2
Обчисліть відносні молекулярні маси для наведених на дошці речовин.
Mr(CaO) = Ar(Ca) +Ar(O) = 40 + 16 = 56 (а.о.м.)
Mr(O) = 2Ar(Na) +Ar(O) = 2∙23 + 16 = 62 (а.о.м.)

Mr(Al2O3) = 2Ar(Al) +3Ar(O) = 2∙27 + 3∙16 = 54+48=102 (а.о.м.)


Як правило, (а.о.м.) ми не пишемо.

Таким чином, хімічна формула речовини дозволяє обчислити відносну молекулярну масу речовини. Величини відносних молекулярних мас широко використовують у різних хімічних, фізичних і хіміко – технічних розрахунках. Тому важливо вміти їх обчислювати.

Завдання 3
Визначити відносну молекулярну масу складної речовини, яка складається з двох атомів Гідрогену, одного атому Сульфуру та чотирьох атомів Оксигену.
IV.Фізкультхвилинка.

Що стомились?Тож хвилинку відведем для відпочинку ( встали)

Широко руки хімія простягає ( руки в сторону ),

В усі сфери життя заглядає( колові рухи руками);

У медицину – раз( присідання),

У побут – два ( присідання),

У господарство - три( присідання) ,

Вправи знову почали.

Будівельник , енергетик , металург ( почергове відведення прямих рук назад)-

Усі без неї , як без рук ( руки в сторону),

Уперед крокує наука ця ( крокування на місці),

Їй не бачити кінця ( крокування на місці).

Продовжимо ми працювати ,

Щоб науку цю вивчати ( учні сідають за парти).V. Узагальнення та закріплення знань.
Завдання 5. Вправа «Розслідування ведуть знавці»

І варіант

Маючи формулу магніт фосфату (Mg3(PO4)2) напишіть, що можна дізнатися процю речовину. Обчисліть відносну молекулярну масу.

ІІ варіант

Про що можна дізнатися з формули ферум (ІІІ) нітрату (Fe(NO3)3) ? Обчислітьвідносну молекулярну масу.

ІІІ варіант

Що можна сказати про алюміній сульфат, маючи формулу Al2(SO4)3?Обчислітьвідносну молекулярну масу.

ІV варіант

За формулою ферум (ІІІ) сульфату (Fe2(SO4)3) напишіть, що можна дізнатися проречовину. Обчисліть відносну молекулярну масу.

Vваріант


Що показує формула Ca3(PO4)2? Обчисліть відносну молекулярну масу.

VІ варіант

Про що можна дізнатись з формули (NH4)2SO4 про амоній сульфат? Обчисліть

відносну молекулярну масу.

Завдання 6 . Працюємо з тренажерами . http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147937-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/ch08_05_05.swf

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147938-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/ch08_05_06.swfVІ Підведення підсумків уроку.

• Закінчити речення очікувань:


1. Я знаю, що відносна молекулярна маса речовини – це __________________________.
2. Я знаю, що відносна молекулярна маса позначається ___________________________ .
3. Я знаю, що для того, щоб розрахувати відносну атомну масу речовини необхідно ________________________________________ .
4. Я знаю, що відносну атомну масу кожного елемента можна знайти в _____________ .
5. Я знаю, що мені потрібно вміти обчислювати відносну атомну масу речовини, для того, щоб __________________________________ .


VIІ Домашнє завдання.
1) Опрацювати матеріал підручника
2) Виконати завдання додатково завдання

Список використаної літератури:
1. Усі уроки хімії. 7 клас/ І. Ю. Старовойтова, О.В. Люсай.-Х.: Вид. група "Основа", 2007.-144 с.
2. Гранкіна Т.М. Хімія 8 клас: Плани конспекти уроків /Т.М. Гранкіна, О.В. Григорович/.-Харків: Веста: Видавництво «Ранок», 2003.- 272 с.-(на допомогу
вчителю).

3. Інтернет ресурси http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147937-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/ch08_05_05.swf

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/bb147938-aae7-11db-abbd-0800200c9a66/ch08_05_06.swf


 


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет