Конденсор қандай рөл атқарадыДата02.07.2017
өлшемі76.97 Kb.логотип университета

АҚ «Астана медицина университеті»
С – 07.1.5-1

Шығарылған күні: 9.10.07ж.


Биология кафедрасы

Тексеріс күні: 29.08.2012ж.

Қайта қаралды:

Бет ден

ПӘН БОЙЫНША
Мамандығы: 051301 – «Жалпы медицина»

Курс: 1
Семестр: 1,2


Астана 2012ж.
 1. Микроскоптың механикалық бөлімдерін атаңыз

 2. Макрометрикалық және микрометрикалық бұрандалардың атқаратын қызметтерін түсіндіріңіз

 3. Микроскоптың оптикалық бөлімдерін атаңыз

 4. Окуляр дегеніміз не?

 5. Объектив дегеніміз не?

 6. Микроскоптың жарықтандыру жүйесі бөлімдерін атаңыз

 7. Конденсор қандай рөл атқарады?

 8. Эукариот жасушаларының қызметі мен құрылысының бірегей формасы, өлшемі. құрылымы.

 9. Прокариот және эукариот жасушаларының құрылымдық ерекшеліктері.

 10. Жасуша қабықшасының электронды- микроскопиялық құрылысы.

 11. Цитоплазманың құрылымдық құрылысы: негізгі заттар, органоидтар, қосындылар.

 12. Жасуша ядросының ультрақұрылымдық құрылысы.

 13. Нәруыздың кеңістіктегі құрылымына сипаттама беру.

 14. Нәруыз құрылымының негіздері.

 15. Нәруыз қызметінің негіздері.

 16. ДНҚ-ның құрылысы .

 17. ДНҚ-ның құрамы мен құрылысы.

 18. Репликацияның 1-шi кезеңіндегі ферменттерді атаңыз.

 19. Репликацияның 2-шi кезеңіндегі ферменттерді атаңыз.

 20. Репликацияның 3-шi кезеңіндегі ферменттерді атаңыз.

 21. ДНҚ – ның негізгі қасиеттерін атаңыз.

 22. РНҚ-ның қандай түрлері болады?

 23. тРНҚ, рРНҚ және аРНҚ жасушада қандай қызмет атқарады?

 24. РНҚ-ның ДНҚ-дан айырмашылығын атаңыз.

 25. Генетикалық код дегеніміз не?

 26. Генетикалық кодтың қасиеттерін атаңыз?

 27. Экспрессияның негізгі этаптары

 28. Транскрипцияның фазалары.

 29. Процессинг және сплайсинг процессі не үшін қажет?

 30. Ақуыз биосинтезі дегеніміз не?

 31. Трансляция фазасын атаңыз?

 32. Нәруыз биосинтезінің процесінде рибосомасының құрылысы кандай?

 33. Нәруыз биосинтезінің процесінде рибосомасының негізгі қызметі кандай?

 34. Фолдинг дегеніміз не?

 35. Шаперон дегеніміз не?

 36. Молекулалық биология, ғылым ретінде. Анықтама. Мәні.

 37. Молекулалық биология және медициналық генетика пәні мен тапсырмалары.

 38. Молекулалық биология және медициналық генетиканың ең басты жетістіктері.

 39. Молекулалық генетика зерттеулердің объектілері. Казіргі замандағы зерттеулердің негізгі бағыттары және даму жетістіктері.

 40. Молекулалық биология және медициналық генетика саласындағы шетел манадарының жетістіктері.Молекулалы- генетикалық біліміндегі клиникалық мәселелердегі шешімінің рөлі.

 41. Жасушаның молекулалық құрылысы мен қызметінің негізгі жиынтықтары: ядро, митохондрия, лизосома, цитоқаңқа.

 42. Жасушаның молекулалық құрылысы мен қызметінің негізгі жиынтықтары: Комплекс Гольджи, эндоплазмалық ретикулм, жасушалық орта, рибосома.

 43. Жалпы және арнайы органеллалар.

 44. Нәруыздың кеңістікте ұйымдасуының ерекшелігі. Қызметі мен құрылысы.

 45. ДНҚ-ның кеңістікте ұйымдасуының ерекшелігі. Қызметі мен құрылысы.

 46. ДНҚ митохондриясының құрылымдық ерекшеліктері. Құрылысы мен қызметі.

 47. тРНҚ, мРНҚ, рРНК кеңістікте ұйымдасуының ерекшелігі. Құрылысы мен қызметі.

 48. ДНҚ биосинтезі.(репликация). Репликация жиынтықтарының сипаттамасы.

 49. ДНҚ репликациясы молекулалық механизмдері. Кешігуші тізбектің молеклалық механизмдері.

 50. РНҚ транскрипциясының біріншіреттік синтезі. Процессинг, сплайсинг.

 51. Генетикалық код.

 52. Нәруыз биосинтезі. Фолдинг туралы түсінік. Нәруыз биосинтезі кезеңіндегі шаперондардың рөлі.

 53. Прокариот гендерінің экспрессиялы реттелуінің молекулалық механизмдері.

 54. Эукариот гендерінің экспрессиялы реттелуінің молекулалық механизмдері.

 55. Оперон теориясы. Индукция механизмдері бойынша реттелетін оперондардың құрылысы және реттелуі.

 56. Оперон теориясы. Репрессия механизмдері бойынша реттелетін оперондардың құрылысы және реттелуі.

 57. Генетикалық материалдың экспрессиясы деген не?

 58. Прокариот ДНҚ-сының функционалды бөліктерін атаңыз.

 59. Эукариот ДНҚ-сының функционалды бөліктерін анықтаңыз.

 60. Оперонның функционалды бөліктерін анықтаңыз.

 61. Индукция механизмі бойынша оперонның қызметі қалай атқарылады?

 62. Репрессия механизмі бойынша оперонның қызметі қалай атқарылады?

 63. Мутация дегеніміз не?

 64. Геномдық мутацияларды атаңыздар

 65. Хромосомалық мутацияларды атаңыздар

 66. Гендік мутацияларды атаңыздар

 67. Мутагенез дегеніміз не?

 68. Мутагендік факторларды аьаңыз

 69. Канцерогенез дегенимиз не?

 70. Ген туралы түсінік. Прокариот және эукариот гендерінің құрылымы.

 71. Гендердің жіктелуі. Кластерлік гендер. Геном туралы түсінік.

 72. Митохондриялар геномының құрылысы. Адам геномының құрылысы.

 73. Прокариот геномы.

 74. Хромосомалар. Хромосоманың құрылымдық ұйымының деңгейлері. Хроматин. Эухроматин, гетерохроматин.

 75. Адам кариотипі туралы түсінік. Хромосомалардың жіктелуі. Идиограмма

 76. Адам хромосомасының Денверлік жіктелу

 77. Мутагенез. Мутагенді факторлар. Жіктелуі.

 78. Мутация түрлері. Жіктелуі.

 79. Геномдық мутациялар.

 80. Хромосомалық мутациялар (абберациялар)

 81. Гендік мутациялар. Түзілу механизмдері, түрлері.

 82. ДНК репарациясы. Репарация типтері, репарацияның ферменттік жүйесі.

 83. Жасушаның антимутациялық барьерлері.

 84. Молекулалық-цитогенетикалық зерттеу әдістері және олардың медициналық қолданылуы. ДНҚ-диагностикалық әдісі

 85. ДНҚ-диагностикалық әдісі. Негізгі этаптары

 86. Тұқымқуалайтын аурулардың диагностикасында қолданылатын гендердің секвендеу әдістері.

 87. Гендер кітапханасы. Клонотека.

 88. Медицинадағы гендік инженерия әдістері

 89. Трансгендік ағзалар, фармацияда және медицинада қолданылуы.

 90. Ағзаларды клондау.

 91. Төменмолекулалы қосылыстардың жасуша арқылы тасымалдануының түрлерін атаңыз

 92. Эндоцитоз дегеніміз не? Эндоцитоздың түрлерін атаңыз

 93. Экзоцитоз дегеніміз не? Экзоцитоздың түрлерін атаңыз.

 94. Везикулалық тасымал дегеніміз не?

 95. Сигналдық молекулаға жалпы сипаттама беріңіз.

 96. Жасушаішілік медиаторларға түсінік беру.

 97. Жасушааралық сигналдық заттарды қандай үш топқа болуге болады№ Әрқайсысына сипаттама беріңіз.

 98. Гормонөндіруші құрылымдардың негізгі төрт түрін атаңыз?

 99. Полярлық құрылым бойынша гормондардың жіктелуі.

 100. Гистогормон мен гормондардың айырмашылығы.

 101. Гистогормондардың жіктелуін атаңыз?

 102. Нейромедиатор және нейромодуляторларға қысқаша сипаттама беріңіз.

 103. Сигналдық заттардың әрекет ету механизмдерін қысқаша сипаттаңыз және жіктеңіз?

 104. Биологиялық мембрананың молекулалық құрылысы.

 105. Биологиялық мембрананың қызметі.

 106. Мембрана липидтері мен нәруыздарының типтері.

 107. Мембрана липидтері мен нәруыздарының қызметі.

 108. Гликокаликс құрылысы.

 109. Гликокаликс қызметі.

 110. Жасушаның тіршілік әрекетіндегі мембрананың маңызы.

 111. Мембрана арқылы тасымалдау: белсенді және пассивті.

 112. Везикулалық тасымалдау туралы түсінік.

 113. Жасушааралық байланыс. Медициналық маңызы.

 114. Жасушааралық адгезия, жасушадан тыс матрикс. Медициналық маңызы.

 115. Сигналдық молекуланың жалпы сипаттамасы. Медициналық маңызы.

 116. Жасушалық цикл түсінігіне анықтама беріңдер.

 117. Пролиферация түсінігіне анықтама беріңдер.

 118. Жасушалық цикл фазаларын атап, сипаттама беріңдер.

 119. Митоз, интерфаза түсініктеріне анықтама беріңдер.

 120. Интерфаза кезеңдеріне сипаттама беріңдер.

 121. Митоз фазаларына сипаттама беріңдер.

 122. Митоздың биологиялық мәні қандай?

 123. Митоз кезінде қандай бірізділікпен бұзылыстар жүреді?

 124. Протеинкиназа дегеніміз не?

 125. Циклин ақуызы деген не?

 126. «Бақылау нүктесі» дегеніміз не?

 127. р53 ақуызы қандай рөл атқарады?

 128. Понятие о клеточном цикле. Фазы клеточного цикла.

 129. Митоз. Фазы митоза.

 130. Роль циклинов и циклинзависимых киназ в регуляция клеточного цикла в интерфазе.

 131. Роль циклинов и циклинзависимых киназ в регуляция клеточного цикла в митозе.

 132. Роль сверочных точек в регуляции клеточного цикла.

 133. Понятие об апоптозе. Общая характеристика молекулярных событий при апоптозе.

 134. Гаметогенез. Овогенез.

 135. Гаметогенез. Сперматогенез.

 136. Бесполое и половое размножение и их виды.

 137. Жеке дамудың генетикалық негіздері.

 138. Тератогенез және тератогендік факторлар.

 139. Адамдағы дамудың қатерлі кезеңдері.

 140. Дамудың туа біткен ақаулықтарының жіктелуі: тұқымқуалайтын, экзогендік, мультифакторлық.

 141. Ұрықтың даму сатысына байланысты туа біткен ақаулықтардың жіктелуі: гаметопатиялар, бластопатиялар, эмбриопатиялар, фетопатиялар.

 142. Ген – тұқымқуалаушылықтың қарапайым құрылымдық-қызметтік бірлігі.

 143. Гендердің жіктелуі.

 144. Генетиканың терминдері және негізгі түсініктері.

 145. Моногибридті будандастыру және оның цитологиялық негіздері.

 146. Адамдағы моногенді тұқымқуалау.

 147. Резус-фактор жүйесі және АВО жүйесі бойынша қан топтарының тұқымқуалауы.

 148. Генокопиялар және фенокопиялар туралы түсінік, медицинадағы маңызы.

 149. Тұқымқуалайтын аурулар туралы түсінік.

 150. Тұқымқуалайтын аурулардың жіктелуі.

 151. Тұқымқуалаудың классикалық түрімен моногендік аурулар.

 152. Тұқымқуалаудың дәстүрлі емес түрімен моногендік аурулар: жыныспен тіркес, Х-тіркес, доминантты, рецессивті, У-тіркес, голандриялық.

 153. Митохондриялық аурулар.

 154. Геномдық импритинг аурулары.

 155. Полигендік немесе мультифакторлық аурулар.


Каталог: student -> umkd training methodical package of disciplines -> 2013 -> biology-umkd
biology-umkd -> Биология кафедрасы
biology-umkd -> ЖҰмыс бағдарламасы пәні: молекулярлық биология және медициналық генетика пән коды: мвg 1201
biology-umkd -> Биология кафедрасы
biology-umkd -> ЖҰмыс бағдарламасы пәні: медициналық биология және генетика пән коды: mbmg 1201 Мамандығы: 051101 «Мейрбике ісі»
biology-umkd -> Биология кафедрасы
biology-umkd -> Силлабус 051301- жалпы медицина мамандығы бойынша «Молекулалық биология және медициналық генетика» пәнінің жұмыс бағдарламасы негізінде құрылған
biology-umkd -> Курсы: 1 Семестр: 1 Астана 2012
biology-umkd -> Кафедра меңгерушісі: Мамбетпаева Бахыт Смағұлқызы, медицина ғылымдарының кандидаты
biology-umkd -> Биология кафедрасы
biology-umkd -> Дата издания


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет