Үкімет дағдарысқа қарсы шараларды орындау барысында ауқымды іс тындыраPdf көрінісі
бет3/6
Дата15.08.2018
өлшемі0.76 Mb.
1   2   3   4   5   6

асылбек ҚОЖахМЕТОВ, 

«Шаңырақ» республикалық қозғалысының жетекшісі: 

– Әкімшіліктің дәл осындай сын сәтте кешірімділік танытқандары 

ізгі іс болды. Оны қолдаймын, әрине. Десек те, «Шаңырақ» бой 

көтергелі бері он жылдан астам уақыт өтті. Әкімшілік осы уақытқа 

дейін барлығын реттесе, қайда қалды? Дұрыс мән бермеді, 

немкеттілік танытты. Өз басым басты кінәні биліктегілерден көремін. 

ал тұрғындардың бар кемшілігі – құжаттарын рәсімдеуді ұзаққа 

созып жібергендері шығар. алайда баспаналарын заңдастыру 

кезінде қарапайым жұрттың бюрократтарға тап болғандарын да 

ұмытпайық. 

Онсыз да қиын-қыстау жағдайда күнелтіп жатқан қарапайым 

жұртты «ауылдан көшіп келді де, жерді басып алды» деп 

айыптауымыз артықтау болар. Бұл – нарық заманы тудырып 

отырған құбылыс. Былайша айтқанда, ауылдағы ағайынды 

осындай халге душар еткен – елдегі экономикалық жағдай. 

Реті келгенде айта кетейін, біз бөлініп жатқан жерлердің үйлері су 

астында қалған жандардың тізімі бойынша берілуін қадағалайтын 

боламыз. Әйтпесе төмендегілердің амалын тауып, өзгенің несібесіне 

ауыз салғысы келетіндері жасырын емес. «Шаңырақтағы» түйінді 

түйткілдердің қордаланып қалуы дәл осындай осал тұсымыздың 

кесірінен емес пе? 

Дайындаған Ләззат БИЛан

сіне  тереңінен  үңіліп  көрейікші.  Сол 

жер  лерді басып алып жатқанда, әкімші­

лік  қайда  қарады?  Үйлердің  іргетасы 

қаланбай жатып шешулері тиіс еді ғой. 

Жоқ.  Үйлерін  тұрғызып,  үй ре ніп  қал

­

ғанда жан­жақтан түртпек теді келіп. иә, олардың  қолдарында  –  жал ған  құжат. 

Алайда дәл сол кезде қа рапайым халық 

біліп пе алданғандарын? Тиісті органдар 

дер  кезінде  ажыратпады  ма  ақ  пен 

қараны  Арты  суымай  алаяқ тарды  да 

әшкере етер еді. Мұндай құ былыс әлі де 

қайталанып  жатыр.  Жал ғаса  беруі  де 

мүмкін. Егер әкімшілік пен құзырлы сала 

өткеннен сабақ алмаса. 

Қиыншылыққа тап болған адам дар­

ға жергілікті әкімшілік қол ұшын бер ме­

генде,  басқа  кімнен  қайыр.  Бұл  –  кез 

кел ген әкімшілікке жүктелетін көп шар  ­

уа   ның бірі. 

Қысқасы, Алматы қалалық әкімшілі­

гінің  «Шаңырақтағы»  табиғат  апатына 

бай ланысты шығарған шешімге заңсыз­

дыққа  барғандарды  іліндіруі  дұрыс. 

Өйт кені  нүктесі  қойылмай  отырған 

«Ша  ңырақ»  шырғалаңын  тудырған 

шенді­шекпенділердің өздері. 

Т

ү

ЙІ

н

Қостанай облысындағы перзентханалардың санитарлық-

гигиеналық жағдайы кәдімгі шошқа қораның деңгейіне 

жеткен. адам өмірін аман алып қалуға асығудың орнына 

облыс дәрігерлерінің жарамдылық мерзімі өткен дәрі-

дәрмекті пайдалану фактілері жиі орын алуда. Бұл туралы 

облыстық прокуратура өкілдері мәлім етті. 

?

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

А л А ш т ы   А л А ң д А т Қ А н   с А у А л

Мұрат ЖҰРЫнОВ, 

ҚР Ұлттық ғылым 

академиясының 

президенті, 

академик:

Сәкен ӨЗБЕКҰЛЫ, 

ҚР Заң ғылымы 

академиясының 

президенті, 

профессор:

амангелді 

аЙТаЛЫ, 

философия 

ғылымының 

докторы, профессор:

Дайындаған Серік ЖҰМаБаЕВ

Диссертациялардың қазақ тілінде қорғалмауы мемлекеттік тілдің қоғамдағы рөлінің әлсіздігінен бе, әлде талаптың аздығынан ба?

– Біз, Ұлттық ғылым академиясы, өзіміздің жиналыстары­

мыз ды  қазақ  тілінде  жүргіземіз.  Қазақ  тілі  ғылымға  да,  тех­

никаға да – барлық салаға енуі керек. Біздің заңымыздың өзі 

мемлекеттік тілді білсең де болады, білмесең де болады деген 

сияқты екіұшты болып тұр. Осының қазақ тіліне үлкен зияны 

бар. Кейбіреулер екі­үш тілді білгісі келмейді. "Тек бір орыстың 

тілін білсек, жетеді" деп ойлайды. Өзіміздің қазақтар да бар 

соның  ішінде.  Ал  орыстар  тіпті  басын  ауыртқысы  келмейді. 

Жалпы, "қазақ тілі неге анда жоқ, неге мұнда жоқ?" деп айта 

бер геннен ештеңе шешілмейді. Біз тілге қажеттілік туғызуымыз 

керек. Мысалы, бірінші кезекте мемлекеттік органдарға мем­

ле кеттік тілді білмейтін адамды қабылдамау керек. Бұл – бір. 

Екін ші, Қазақстан – дербес мемлекет. Мұның балабақшасын, 

мектебін (қандай мектеп болсын: қазақ па, орыс па, ұйғыр, 

өзбек  пе  –  барлығын)  қазақшалауымыз  қажет.  Тіпті  мемле­

кет тік тілді толық меңгермеген балаға мемлекеттік аттестатты 

бер мейтіндей, тек қана жақсы алып кеткенде ғана ұстататын 

та лап қойсақ, міне, осы кезде барлығы шешіледі. 

– Тәуелсіздік алғаннан кейін шын мәнінде бәріміз қазақ 

тілі өркендейді, көгереді, гүлдейді деп бөркімізді аспанға 

атып қуандық. Бірақ... әлі де сол баяғы шинелімізді шешіп 

тас тай  алмай  жүрміз.  Диссертацияларымыздың  қазақша 

қор ға луының өзі 14­15 пайыздан аспайды. Бұл нені көр се­

теді? Біріншіден, қазақша жазатын адамдардың аздығын, 

кө бісі бұрынғы дәстүр бойынша орысша жазады. Неге? Се­

бебі  орыс ша  деректер  де,  кітаптар  да  көп.  Қазақша  жаз­

ғанның өзінде орысшадан аударады. Мәскеуден жазылған 

дайын  диссертацияны  алып  келеді  де,  соны  өзінің  атына 

ауда ра тындар баршылық. Қазір енді мұның барлығын сала 

минис тр лігі қатты қадағалауда. Тіпті көшірілген не болмаса 

бір же рінен мін табылса, еңбек жоққа шығарылады. Қатаң 

бақылап отырмыз дегенмен де, көшіріп жазу әлі тыйылған 

жоқ. Бұл үшін не істеу керек? Әрине, біріншіден, эксперттік 

кеңестің рө лін күшейтуіміз қажет. Сондай­ақ жабық рецен­

зияларды қа таңдатуды ойластыруымыз тиіс.

–  Қазақ  тілінің  ғылым  тілінде  қолданылуы  әлсіз.  Бір  сөзбен 

айтқанда, қазақ тілі әлі жаңа ғылыми кеңістікке икемделе алмай жа­

тыр. Бұл – қазақ тілінің тілдік қорының кедейлігінен емес, соны бүгінгі 

күні  пайдалану  деңгейіміздің  төмендігінен.  Қазір  ғылымға  жаңадан 

кел ген толқын қазақ тіліне көп бейімділеу болғанымен, сол жас ғалым­

дары мыздың  ғылыми  жетекшілері,  ғылыми  диссертацияларға  баға 

беретін сарапшылар кеңес заманында білім алғандықтан, көбіне­көп 

диссер та циялардың қорғалуы орыс тілінде өткенін қалайды. Сонымен 

бірге  ғылымда  дөрекілеу  айтсақ,  ұрлық  көп.  Мысалы,  орыс  тілінен 

көшіріп алу байқалып тұрады. Сондықтан бұл тақырыпта әлі де терең 

ой қозғауға болады. Оның объективтік се бептері әлі де болса қазақ 

тілінің ғылыми кеңістікке енуінің күр де лілігін көрсетсе, екінші жағынан, 

қазақ тілін пайдаланатын ғалым дар дың аздығы да бай қа лады. Сон­

дықтан қазақ тілі қаншалықты бай бола тұр са да, ол сон ша лықты 

сандықта  жатқан  алтын  сияқты,  бірақ  ол  алтыннан  біз  түр ліше 

тартымды бұйымдар жасай алмай отырмыз. 

назгүл МуСИна,

облыстық ІІД тіл саясаты және ақпарат бөлімінің бастығы:

  –  Әзірге  нақты  ештеңе  айта  алмаймыз,  қылмыстық  іс  қозғалған.  Тергеу  амалдары 

аяқталған соң ақпарат тарататын боламыз.

Есенбек СанаТҰЛЫ,

 Павлодар


4

РеспубликалыҚ ҚоҒамдыҚ-саяси аҚпаРаттыҚ газет

№91 (91) 

9.06.2009 жыл, сейсенбi

www.alashainasy.kz

?

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

Б i л г i м   к е л г е н   Б i р   с џ р а ћ

нарық


тмд эк

ономик


асы

отандық өндіріс

банктер

ауыл


МеМлекеттік қолдау – 

протекционизМ еМес

«самұрық-қазына»  мемлекеттік  хол-

дин  гіне қарасты Kaznex экспортты дамыту 

жә не  алға  бастыру  корпорациясы  осы 

сауал  ға  жауап  іздеп,  экспортқа  тауар 

шы    ға рып  жатқан,  сондай  мүмкіндігі  бар 

және  экспортқа  енді  ұмтылып  отырған 

кә  сіп орындардың арасында зерт теу жүр-

гіз ген.  нәтиже  мынау:  біздің  кәсіп кер-

лер үшін экс порт қа тауар шығарудағы ең 

бас  ты ке дергі, шетелдік нарықтар туралы 

ақ па рат  тың жоқтығына кеп тіреледі екен. 

дамыған  елдерде  шетелдің  нарығын 

зерт   теу сырт  қы маркетингтік саясатқа үл-

кен  көңіл  бө  ле ді.  Финляндия,  Жапония, 

оңтүстік корея секілді елдерде экспортқа 

өнім  шыға  ра тындармен,  жұмыс  істейтін 

бү тін  бір  мем лекеттік  агенттік  құрылған. 

олар  экс порт   таушыларына  өзге  елдерде 

кө мек  көр  сететін  инфрақұрылымдар  жа-

сау мен,  қо сым ша  мәлімет  жинаумен  ай-

на  лы са ды. 

ал бізде сыртқы нарықты зерттеу бы-

лай тұрсын, өзімізге келіп жатқан им порт 

тауар дың көлемі туралы нақты дерек жоқ. 

алыс қа  бармай,  көрші  қытаймен  сауда 

қаты на сымызды  алайық.  экономист  ға-

лым  рахман  алшановтың  айтуынша,  екі Экспортты қолдау — ішкі нарықты қорғау деген сөз

екінші дүниежүзілік соғыстан кейін екіге бөлінген кореяның 

экономикасы да қақ жарылды. негізгі өнеркәсіп коммунистік 

солтүстікте қалды, ал кореяның түскейі қашан да аграрлық аймақ боп 

келді. сондықтан оңтүстік корея басшылығы экспортқа бағытталған 

экономика құруға талпынды. көп ұзамай жаңа саясат өз нәтижесін 

берді: бірінің артынан бірі электроника, автокөлік жасау, мұнай-

химия, кеме құрастыру салалары пайда болды. Өткен ғасырдың 

50-жылдары күріш өсіріп қана жүрген корей шаруасының баласы 

бүгінде LG, Samsung, Hyundai сияқты әлемге әйгілі компаниялардың 

қожасы болып отыр. Мобильді экономика моделін құрған оңтүстік 

корея экспорттық алпауытқа айналу үшін қазыналы жері мен үлкен 

аумақтың болуы міндетті емес екенін көрсетіп берді. ең бастысы – 

жақсы, сапалы және ерекше тауар шығара білу қажет. 

демек, сыртқы нарықтың есігін ешкім кеп айқара ашып бермейді

оған кіру үшін өзінше жол, жаңа дәліз жасау керек. Бір қарағанда, бәрі 

түсінікті. ал іс жүзіне келсек, бізде «экспортты дамытуға не кедергі» 

деген сауал жауапсыз қалады.

елдің  тауар  қатынасында  3-4  млрд  дол-

лар ға дейін алшақтық бар. Яғни қытай дан 

келген тауардың бір бөлігі біздің шека ра-

мыз дан өте салысымен, ұшты-күйлі жоға-

лып кетеді. ресми дерекке сенген кәсіпкер 

«бізге мына тауар аз келеді екен, осындай 

өнім  шығарайын»  деп  несие  алады.  ал 

шека рада  жоғалып  кеткен  әлгі  тауарлар 

ба зар да  айналымда  жүр.  Яғни  біздің 

кә сіп кер  ісін  бастамай  жатып,  тақырға 

отырды деген сөз. Экспортты қолдап отырМыз Ба, 

әлде иМпортты қорғап

отырМыз Ба?

біздің елде тігілген киімді еуропа сатып 

алады  дегенге  сенесіз  бе?  Шетелдіктер 

тіпті арзанға алу үшін ат арытып алматыға 

келеді. Әлемдік додаларға қатысып жүр-

ген  велоспортшыларымыздың  үстін де гі 

киімін  де  отандық  тігін  фабрикасы  тіге-

ді.  «текстилайн»  деп  аталатын  тігін  ком-

паниясы  қазір  Made  in  Kazakhstan  деген 

белгімен  әлемнің  50  еліне  өнімін  сата-

ды.  құдай  бұйыртса,  Mango  секілді  ше-

телдік  брендтердің  бәсекелесі  бо ла тын 

қазақтың  тұңғыш  дербес  брендін  шы-

ға руды  жоспарлауда.  Әлемді  қыспаққа 

алған  қаржы  дағдарысының  салқыны 

Трансұлттық  корпорацияға  айнал­

ған  «Тойотаның»  өзі  шетелде  өкілдік 

ашып, сыртқы нарықты зерттеуге жұм­

са ған шығынына жапон үкіметінен өте­

ма қы алады. Жалпы, әлемде экспорт тан 

түс кен әрбір 10 мың АҚШ дол ларының 

11 долларын экспортты қол дау ға, көр­

ші  елдердің  нарығын  зерттеу  ге  жұм­

сай ды.  Бізде  әрбір  10  мың  дол лар  дан 

1 доллар ғана осы мақсат қа жұм сала­

ды.  Есесіне,  мемлекет  мар ке тинг тік 

зерт теу лер жағынан кө мек тес кен кәсіп ­

орын ның тауары шет ке сатылатын бол­

са, компанияға көр се тіл ген әр 1 дол лар 

мемлекетке 500 дол лар боп қай та ды.

керек тастың ауырлығы жоқ

олар ға да тиген, сұраныс азайып, тапсы-

рыс кеміген. мұның бәрі өтер-кетер, бірақ 

өзіміздікілердің өзекке тепкені жығыл ған-

ға  жұдырық  боп  тиюде.  мәселе  былай. 

кә сіп орынның  маркетинг  жөніндегі  ди-

рек  торы  инна  апенконың  айтуынша, 

был тыр  Швейцарияның  кедені  «тексти-

лайн» өнімін тиеген жүк көліктерін тексеру 

ке зін де  қазақстанның  кеден  қызметіне 

жүк тің  қазақстаннан  келгені  туралы  жә-

не бұл компанияның қазақстандық тауар 

өндіруші екенін растайтын қағаз жі  бе руді 

сұрайды.  орталық  кеден  ко ми теті  бұл 

жұмысты  алматыдағы  өкіл ді гіне  ысы ра 

салыпты. алайда ол жақ тан келген жауап-

қа швейцариялық ке ден шілер «тиісті дең-

гей де емес» деп қана ғат тан баған. осы  ның 

кесірінен  кішкентай  отан дық  компа ния-

ның өнімі шетелдік кеден қыз ме тінің қой-

ма ла рында  бір  жыл  жатып  қал ды.  олар 

өз  өнімін  сата  алмағаны  былай  тұр сын, 

сатып алушыларының алдында ұятқа қал-

ды,  оның  үстіне  Швейцарияның  кеден 

қыз  метінің  талабын  орындамағаны  үшін 

үлкен айыппұл төлеуге мәжбүр болды.қағазБастылық 

«ауызБастырыққа» әкеледі

елімізде  қабылданған  экспорттау шы-

ларға  арналған  техникалық  регла мент-

тер дің  ұзын-санын  тізімдеп  жатуға  уақыт 

жет пейді.  олардың  бәрі  өнімнің  толық 

өңделгенін растауды талап етеді.

  қазақстанның  тағам  және  өңдеуші 

өнеркәсібінің  тауар  өндірушілері  одағы -

ның президенті әрі «рахат» кондитер фаб  -

ри  касының  президенті  анатолий  Попе-

люш  ко ның  айтуынша,  шетелде  мұн дай 

талаптың  біреуі  жоқ.  ол  жақтағы  са тып 

алушы  ондай  қағазыңды  сұрамайды  да. 

Шетелдіктер  үшін  өнімің  қауіпсіздік  та-

лап та рына  сай  болса  болды.  экспортқа 

шы ғу ға қажет рұқсат қағаздар алу – қазақ 

тауар ларын  сыртқы  нарыққа  шығарудың 

жо лын да  кесе-көлденең  тұрған  кедер гі-

лер дің  бірі.  қағаз  көп  болғасын,  біріне-

бірі қарама-қайшы келетін тұстары да кө-

бейе ді. осы жерде жемқорлықтың да иісі 

шы ға келеді.

бізде,  тіпті,  қандай  өнімді  «қосымша 

құны жоғары» деп айтуға болатыны ту ра-

лы  нақты  анықтама  жоқ.  елімізде  ондай 

өнім қатарына қосымша құны 25 пайыз-

дан асқан тауар жатқызылады. бұл – өте 

жоғары көрсеткіш. бізде қосымша құны 25 

пайыздан жоғары өнім шығаратын кәсіп-

орынды  табу  өте  қиын.  сонда  мемлекет 

кім ге көмектеспек?

 дәл осындай өнімді «рахат» кондитер 

фаб рикасы  шығарады.  соның  өзінде 

фаб  ри ка экспортқа өнім шығаруда қиын-

дық қа ұшырайды. қызықты қараңыз, ше-

тел ден келген тауарлардың жеңілдігі бар 

да,  біздің  кәсіпорындарда  жеңілдік  жоқ. 

осыдан  кейін  мемлекетінен  көмек  алып 

отырған  украин  кәмпиттері  ресей  асып 

келсе де, елімізде арзан тұратынына таң-

ға лудың қажеті жоқ. 

бір  қуантарлығы,  соңғы  кездері  экс-

порт тық  тауарда  шағын  және  орта  кәсіп-

орын дардың  үлесі  тез  өсіп  келе  жатыр. 

Әрине,  шикізат  әлі  де  басым.  өңделген, 

өзін дік құны жоғары, жаңа технологиямен 

жа салған  өнім  үлесі  шамалы.  қазақстан 

үшін мұның жағымсыз әсері көп: бірін ші-

ден, қосымша құнның басым бөлігі бас қа 

елдерде қалады, сөйтіп қазақстан ше тел-

қр зейнетақымен қамтамасыз ету ту  ра   -

лы заңының 23-бабына сәйкес, мүгедек     ті-

гі  ғұмырлық  деп  танылған  1  және  2  топ-

та ғы  дене  мүмкіндігі  шектелген  жан дар 

зей нетақы  қорында  жинағы  бар  бол  са, 

зей нетақы  төлемін  мерзімінен  бұ рын  ала 

бас тауға құқылы. Зейнетақы тө леу ере же-

сіне сәйкес, салымшы қор ға мына құ жат-

тар ды өткізуі керек: зей не тақы та ғайын дау 

туралы  өтініш,  салымшының  жеке  ба     сын 

куәландыратын  құ жат  көшір ме сін,  жи  -

нақ   таушы зейнетақы қоры мен са лым    шы 

ара сында бекітілген зей не та қымен қамта   -

масыз  ету  туралы  ке лі сім  шарты,  мем   ле-

кет тік  зейнетақы  тө леу  орталығы  бе ретін 

зей  нетақы мен жәр дем ақы ны тағайындау 

не гізі туралы куәлік кө шір ме сін, дәрігерлік-

әлеуметтік бөлімі бе ре тін мүгедектік то бын 

тағайындау ту ра лы анық тама кө шір   ме сін. 

осы құжаттар өткізіл ген соң 15 жұмыс күні 

«Валюттранзитбанк» ақшамды қашан қайтарады?

қарындасымның «Валюттранзитбанкке» салған депозитін қайтара 

алмай жүргенімізге екі жылдан асты. Бұл процедура неге соншалықты 

ұзақ уақытқа созылады?

 алмас әліМ, Қарағанды

қазір тарату комиссиясы үшінші ке зек -

тегі  қазақстан  салымдарға  кепілдік  бе  ру 

қорына берешегін өтеп жатыр. 29 ма  мыр -

дағы мәліметке сәйкес, жарна қа ры  зының 

17,86 пайызы өтелген. Заңға сәй  кес, ха-

лық тан депозит жинағысы келген банктер 

осы  қорға  тоқсан  сайын  жарна  аударып 

оты ру ға  міндетті.  Жеке  тұл ғалар  дың  са-

лым  дары қорға борыш өтеліп біт кен соң 

ғана  қайтарыла  бастайды.  бұдан  бұрын 

бел сен ді  салымшылар  тобы  қазақ стан 

де по зиттерге  кепілдік  беру  қо ры  боры-

шы  нан бұрын салымшылар ақша сын қай-

та ру ды талап еткен еді. бі рақ заңда «қор 

талабы  үшінші  кезекте  өте ле ді»  де лін ген 

соң,  сот  бұл  шағымды  қа на ғат тан дыр-

ма ды. депозиттерді тө леу ді жарияланған 

аук цион дардың  өт пеуі  де  қиындатып 

отыр. өйткені банк қара ма ғын дағы ғима-

рат тар мен дүние-мүлікке сұра ныс жоқ.

дене мүмкіндігі шектелген жандарға жеңілдік бар ма?1 және 2 топтағы мүгедектер зейнетақы жинағы есебінен зейнетақы 

төлемін ала ала ма? жинақтаушы зейнетақы қорына қандай құжаттар 

өткізу керек?

 Гүлсара әМірБекоВа, Алматы

ішінде  зейнетақы  қо ры  са лым шыға  қо-

сым ша  келісімшарт  ұсы на ды.  онда  зей-

нетақы төлемдерінің кес те сі көр се ті ле ді.

Fitch  ratings  қазақстанның  валюта 

тү ріндегі  ұзақ  мерзімді  дефолт  рей-

тин гін  «ВВВ-»  деңгейінде  және  ұлт тық 

валютадағы  қарызын  қайтару  ықти мал-

дығы рейтингін «ВВВ» деңгейінде қал дыр-

ды. 19 ақпаннан бері Rating Watch, яғни 

«өзгертілуі  ықтимал»  позициядағы  бол-

жам ды «негативті» деп ауыстырды. деген-

мен  агенттік  сарапшылары  бта  банк  пен 

«альянс  банкке»  салымшылар  сенімінің 

жойыл мағанына назар аударып отыр. қы-

тай мен кореядан 15 млрд доллар ин вес-

ти цияның  келетіні  оң  өзгерістер  ретінде 

ба ға лануда.  мұнай  бағасы  барреліне  55 

доллардан жоғары болып тұрғаны да сау-

да  операцияларының  оң  сальдосын  шы-

ға руға  әсер  етпек.  мемлекет  банктерді 

қол дау ға  Жіө-нің  6  пайызы  мөлшерінде 

қар жы жұмсауы мүмкін. сарапшылардың 

ба ғам дауынша,  Үкіметтің  қолдауына  қа-

ра мас тан,  банктердің  активтері  нашар-

лай ды.  қазірдің  өзінде  бта  банк  пен 

«альянс банкті» есепке алмағанда, төлемі 

кешік тірілген  немесе  реструктуризация 

жа сал ған  несиелер  үлесі  25  пайыздан 

асып кеткен.анар қуанышБекоВа

«альянс банк» 

рейтингі «D» 

деңгейіне түсті

Standard  and  Poor’s  агенттігі  «альянс 

банк тің»  ұзақ  мерзімді  және  қысқа  мер-

зім ді кре дит тік рейтингін «SD/SD» (ішіна-

ра  дефолт)  деңгейінен  «D/D»  (дефолт) 

дең гейі не төмендетті. «бұл қадам банк тің 

өз қа ры зын қайтару шарттарын өзгертуі не 

бай ла нысты  қабылданды»,  –  деп  мә лім-

деді несие сарапшысы екатерина трофи-

мо ва.  банк  өз  кредиторларына  4,2  млрд 

дол лар  шамасындағы  борышын  өтеудің 

бір не ше әдісін ұсынып отыр:

–  борыштық  міндеттемелерді  80 

пайыз дық жеңілдікпен кері сатып алу;

– борышты қайтару мерзімін жеті жыл-

ға  шегеріп,  50  пайыздық  жеңілдік  жасау 

жә не несие ставкасын төмендету;

– борышты қайтару мерзімін 15 жылға 

ұзар ту және несие ставкасын түсіру 

кредиторлар  комитеті  қарызды  ре-

струк  туризациялаудың  соңғы  вариан тын 

10 шіл деде бекітетін сыңайлы. 15 шілдеге 

дейін банк пен кредиторлар өзара келісім-

ге  келмесе,  қаржыны  бақылау  және  қа-

да ға лау агенттігі «альянс банк» қызметін 

тоқ та  тып, банкрот деп жариялайды.Fitch ratings 

болжамын 

«негативті» деп 

өзгертті

туыстар арасындағы жанжал

былтырғы жылдың қазан айында мәс-

кеу  минскіге  2  млрд  доллар  қарыз  бе-

руге  келіскен  еді.  қаржының  бір  бөлігі 

–  қараша  айында,  екінші  бөлігі  наурызда 

аударылды.  Үшінші  бөлігіне  (500  млн 

доллар)  келгенде,  ресей  ойланып  отыр. 

өйткені  рФ  қаржы  министрі  алексей 

кудрин  2009-2010  жылдары  белорус-

сия  да дефолт болуы мүмкін деген бол жам 

айт ты.  Жалпы,  екі  ел  арасындағы  нес ие 

дағ дарысы осы көктемде басталды. бело-

рус  тар миллиардтап қарыз сұрайды, ресей 

тар  тын шақтайды. 2007 жылдан бері ресей 

осы  елге  3  млрд  доллар  көлемінде  несие 

бер  ген еді. а.кудрин белорус үкіметі эко-

но  миканы  тұрақтандыру  бағытында  еш-

қан дай  әрекет  жасамаса,  берілуге  тиіс 

қар жының қарасын да көрмейтінін хабар-

ла  ды.  ал  беларусь  премьер-министрі 

сергей сидорский: «біз ақшаны текке жеп 

жат  қан  жоқпыз,  жаңа,  тиімді  экономика 

құ  ру  ға жұмсап жатырмыз», – деп ақта ла -

ды.  оған  дәлел  ретінде  мынадай  де ре к  ті 

келтіреді:  белорус  экономикасы  ресей ге 

қарағанда  дағдарысқа  төтеп  бе ру  де.  мә-

се  лен,  ресейдің  Жіө  9,5  пайызға  кемісе, 

беларусьтікі аз да болса (1,1 пайыз ға) жо-

ға рылаған.  кудриннің  сөзіне  күйіп  кеткен 

сидорский  оны  «қойма шы ға»  те ңе се, 

а.лукашенко  «вякающие  отмороз ки»  деп 

тіпті  қатты  кетті.  беларусь  Прези ден  ті  мен 

премьерінің  өз  қаржы  министрін  жер  ден 

алып, жерге салып, сыбағанына қа  рап тұра 

ма,  дмитрий  медведев  те  ашуы  на  мінді. 

ол мұндай қылықтың дип ло     ма   тиялық эти-

каға жатпайтынын ескерт ті. 

қарыз  алуға  келгенде  а.лукашенко 

басқа майданда да белсенділік танытып-

ты.  бұған  дейін  Халықаралық  валюта 

қо рынан  –  2,56  млрд,  Венесуэладан 

500 млн доллар алып үлгерді. оның бұл Каталог: userdata -> editions -> pdf


Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет