Киберқауіпсіздік ТҰжырымдамасы («Қазақстанның киберқалқаны»)бет1/3
Дата24.04.2018
өлшемі0.49 Mb.
  1   2   3
Қазақстан Республикасы Үкіметінің

2017 жылғы «30» маусым № 407 қаулысымен

бекітілген

Киберқауіпсіздік

ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ

(«Қазақстанның киберқалқаны»)
Мазмұны

1. Кіріспе

2. Ағымдағы ахуалды талдау

3. Халықаралық тәжірибе

4. Мақсаты, міндеттері, күтілетін нәтижелер және іске асыру кезеңі

5. Негізгі қағидаттар мен тәсілдер

6. Тұжырымдаманы іске асыру көзделетін нормативтік құқықтық актілердің тізбесі
1. Кіріспе
Киберқауіпсіздік тұжырымдамасы («Қазақстанның киберқалқаны») (бұдан әрі – Тұжырымдама) Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 мемлекетінің қатарына енуі бойынша «Қазақстан-2050» Стратегиясының тәсілдерін ескере отырып, Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты Жолдауына сәйкес әзірленді.

Тұжырымдама мемлекеттік органдарды ақпараттандыру, мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру, «цифрлы» экономиканы дамыту және өнеркәсіптегі өндірістік процестерді технологиялық жаңғырту перспективалары, ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету аясын кеңейту саласындағы ағымдағы ахуалды бағалауға негізделген.

Тұжырымдама электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелер мен телекоммуникация желілерін қорғау, ақпараттық-коммуникациялық технологияларды (бұдан әрі – АКТ) қауіпсіз пайдалануды қамтамасыз ету саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырудың негізгі бағыттарын белгілейді.

Тұжырымдама мемлекеттік органдардың, жеке және заңды тұлғалардың ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мониторингіне, сондай-ақ ақпараттық қауіпсіздік инциденттерін, оның ішінде әлеуметтік, табиғи және техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар, төтенше немесе соғыс жағдайларын енгізу жағдайларында алдын алу және жедел ден қою тетіктерін жасау тәсілдерінің бірлігін қамтамасыз етуге арналған.

Тұжырымдаманы әзірлеу кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды әзірлеу және пайдалану саласындағы көшбастаушы мемлекеттердің, сол сияқты әлеуметтік-экономикалық даму мақсаттарына жету үшін оларды қолдану саласын кеңейтуге ұмтылған елдердің ұлттық ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымын қорғау тәсілдерін қалыптастыру саласындағы халықаралық тәжірибе зерделенді.

Осы Тұжырымдаманың орындалуы қазақстандық қоғамды одан әрі жаңғыртуға қызмет етеді және Қазақстанның БҰҰ-ның Киберқауіпсіздіктің жаһандық бағдарламасын іске асыруға қосқан үлесі болады.


Терминдер мен анықтамалар
Осы Тұжырымдаманың мақсаттары үшін киберқауіпсіздік бұл электрондық нысандағы ақпараттың және оның өңдеу, сақтау, беру (электрондық ақпараттық ресурстарды, ақпараттық жүйелер мен ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымды) ортасының сыртқы және ішкі қауіп-қатерлерден қорғалу жағдайы, яғни ақпараттандыру саласындағы ақпараттық қауіпсіздік деп түсіндіріледі.

Ақпаратты немесе электрондық ақпараттық ресурстарды және ақпараттық жүйелерді қорғау – ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге бағытталған физикалық, техникалық, бағдарламалық, криптографиялық және әкімшілік шаралар кешені.

Ақпараттық қауіпсіздіктің классикалық үлгісі ақпараттың қауіпсіздігі үшін маңызды үш белгіні қамтамасыз етуге негізделеді: құпиялық, тұтастық және қолжетімділік.

Ақпараттың құпиялығы онымен өзінің иесі белгілеген қатаң шектелген адамдар тобы ғана таныса алады дегенді білдіреді.

Егер ақпаратқа қолжетімділікті уәкілеттілігі жоқ адам алатын болса, рұқсат етілмеген қолжетімділікке немесе құпиялықтың бұзылуына жол беріледі.

Заң немесе иесі қорғайтын ақпараттың кейбір түрлері үшін құпиялық ең маңызды белгілерінің (қызметтік ақпарат, заңмен қорғалатын құпиялар түрлері, қолжетімділігі шектеулі жеке деректер, мысалы, банктің клиенттері, кредиторлары туралы мәліметтер, салықтық деректер, медицина мекемелерінің пациенттердің денсаулық жағдайы туралы мәліметтері және т.б.) бірі болып табылады.

Ақпараттың тұтастығы – ақпараттың (деректердің) бұрмаланбаған түрде сақталу қабілеті. Ақпараттың заңсыз және иесі көздемеген өзгеруі (оператор қатесінің немесе уәкілеттігі жоқ адамның қасақана іс-әрекетінің нәтижесінде) тұтастықтың бұзылуына алып келеді.

Әсіресе аса маңызды ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылым объектілерінің жұмыс істеуімен байланысты деректердің тұтастығы ерекше маңызды (мысалы, әуе қозғалысын, электрмен және энергиямен жабдықтауды басқарудың автоматтандырылған жүйелері және т.б.).

Ақпараттың қолжетімділігі ақпараттық жүйенің тиісті өкілеттіктері бар субъектілерге ақпаратқа дер кезінде бөгетсіз рұқсат беру қабілетімен анықталады. Ақпаратты жою немесе бұғаттау (қателіктің немесе қасақана іс-әрекеттің нәтижесінде) қолжетімділіктің жойылуына алып келеді.

Қолжетімділік – ақпараттық-коммуникациялық қызметтерді беру (теміржол және авиациялық билеттерді сатудың, банктік қызметтердің ақпараттық жүйелері, интернетте өнімдерді интернет-ресурстармен және электрондық БАҚ-пен тарату) жолымен клиенттерге қызмет көрсетуге бағытталған ақпараттық жүйелердің жұмыс істеуі үшін маңызды белгі. Уәкілетті пайдаланушы белгілі бір қызметтерге (көбінесе желілік) рұқсат ала алмайтын жағдайды қызмет көрсетуден бас тарту деп атайды.

Коммуникациялық (желілік) технологиялардың дамуына байланысты ақпараттық жүйені немесе басқарушы электрондық ақпараттық ресурсты алыстан пайдаланушы адамның жеке басына байланысты ақпараттық қауіпсіздіктің қосымша тағы екі ерекшелігін бөліп көрсетеді: аутенттілік және дәлелдегіштік.

Аутенттілігі – ақпараттық-коммуникациялық қызметтер көрсету саласында ақпаратқа немесе хабарға қатысты заңдық тұрғыдан маңызды іс-әрекеттің авторын дұрыс анықтау мүмкіндігі, мысалы, электрондық коммерцияда электрондық-цифрлық қолтаңба немесе түпнұсқаландырудың өзге тәсілі пайдаланылған кезде.

Дәлелдегіштік (бастартпаушылық) – авторлықтан бас тартқан кезде жасалған іс-әрекеттерді тіркеу жолымен ақпараттық жүйедегі немесе ресурстағы ақпаратқа қатысты іс-әрекет жасаған автор басқа ешкім емес, осы пайдаланушы болып табылатындығын дәлелдеу мүмкіндігі.

Түпнұсқаландыру (түпнұсқаға сәйкестігін анықтау) – қолжетімділік субъектісі көрсеткен сәйкестендіргіштің оған тиесілігін тексеру және оның түпнұсқаға сәйкестігін растау.

Сәйкестендіру – қолжетімділік субъектілеріне ақпараттық жүйеге рұқсат беру кезінде субъектінің сәйкестігін анықтауды және өкілеттіктерін белгілеуді қамтамасыз ететін жеке сәйкестендіргіштің ақпараттық жүйесіне немесе электрондық ресурсына қолжетімділік беру, жұмыс сеансы процесіндегі өкілеттіктерді бақылау және іс-әрекеттерді тіркеу.

Сәйкестендіру мен түпнұсқаландыру қазіргі заманғы бағдарламалық-техникалық құралдар қауіпсіздігінің негізі, өйткені кез келген АКТ-қызметтер мен сервистер, негізінен, пайдаланушы субъектілерге қызмет көрсетуге есептелген.

Ақпараттық қауіпсіздік қауіп-қатері – әбден болуы мүмкін оқиға, процесс немесе құбылыс, ол ақпаратқа немесе ақпараттық жүйенің немесе ресурстың компоненттеріне әсер ету арқылы иеленушілер мен пайдаланушылардың мүдделеріне тікелей немесе жанама зиян келтіруге әкеліп соқтыруы мүмкін.

Ақпараттық қауіпсіздіктің барынша көп таралған қауіп-қатерлері – бұл жабдықтың (кабельдік жүйенің, дискілік жүйелердің, серверлердің, жұмыс станцияларының және тағы басқалардың) іркілісі, архивтік деректердің дұрыс сақталмауы, деректерге қолжетімділік құқықтарының бұзылуы), пайдаланушылар мен қызмет көрсетуші жұмыскерлер құрамының жөнсіз жұмысы, ақпараттың жоғалуы (рұқсат етілмеген қолжетімділіктен немесе зиян келтіретін бағдарламалармен – компьютерлік вирустармен бүлінуден).

Компьютерлік атака – ақпаратқа, электрондық ресурсқа, ақпараттық жүйеге рұқсатсыз әсер ету немесе оларға бағдарламалық немесе бағдарламалық-ақпараттық құралдарды (немесе желілік өзара іс-әрекеттердің хаттамаларын) қолдана отырып қолжетімділік алу арқылы қауіп-қатер төндіруді іске асырудың мақсатты әрекеті.

Барлық өзге терминдер Қазақстан Республикасының Конституциясында, Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының кодексінде, «Қазақстан Республикасының ұлттық қауіпсіздігі туралы», «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Терроризмге қарсы іс-қимыл туралы», «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы», «Ақпараттандыру туралы», «Техникалық реттеу туралы», «Рұқсаттар мен хабарламалар туралы», «Бұқаралық ақпарат құралдары туралы», «Байланыс туралы», «Жеке деректер және оларды қорғау туралы», «Ақпаратқа қолжетімділік туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және ұлттық техникалық стандарттарда пайдаланылатын мағыналарда келтірілген.
2. Ағымдағы ахуалды талдау
Cоңғы онжылдықтарға тән ақпараттық-коммуникациялық технологиялар жетістіктерін енгізудің жалпы әлемдік үрдісі «ақпараттық қоғам» үшін қоғамдық және өндірістік қарым-қатынастарды пайдаланудың және нығайтудың мәдениетін қалыптастыру қарқынынан елеулі басымдыққа ие болып, киберқауіпсіздікті қамтамасыз ету бірінші кезектегі мәселеге айналуына байланысты бұл Қазақстанда да қолдауға ие болып отыр.

Дегенмен «Ұлттық ақпараттық инфрақұрылымды, ақпараттандыру процестерін қалыптастыру мен дамыту және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөніндегі жұмыстарды үйлестіру туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 1998 жылғы 31 желтоқсандағы № 1384 қаулысы қабылданған 1998 жылдан бері «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасы заңдарының 3 жаңа редакциясы (2003, 2007, 2015 жылдары) және оларға ақпараттарды (деректерді) берудің электрондық форматтары мәселелері бойынша, оның ішінде ақпараттық-коммуникациялық желілер, «электрондық үкімет» мәселелері бойынша тиісті өзгерістер енгізу туралы Қазақстан Республикасының бірнеше мамандандырылған заңдары қабылданды.Өткен кезеңде электрондық ақпараттық ресурстар және ақпараттық жүйелер мүліктік активтердің басқа түрлерімен бірге шаруашылық айналымға енгізілді, оларды нарықтық пайдалану саласы кеңейді.

Мемлекеттік көрсетілетін қызметтерді автоматтандыру саласы, электрондық коммерция мен электрондық төлемдер нарығы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды қолдану кезінде жеке адамның, қоғамның және мемлекеттің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, сондай-ақ ақпараттандыру және байланыс объектілерінің сенімділігі мен басқарылуын қамтамасыз ететін бірыңғай стандарттар негізінде қызметті жүзеге асыру қағидаттарында дамуда.

Ақпараттық қауіпсіздік мәселелері қалыптасқан кезеңнен бастап бар ақпараттың сипатын ескере отырып, көпшілікке қолжетімді және құпия электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелердің құқықтық режимдері сараланды, меншік иелерінің, оларды қорғау жөніндегі иеленушілер мен пайдаланушылардың құқықтары мен міндеттері белгіленді.

Мемлекеттік органдар және ақпараттандыру мен байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша басқа да субъектілердің қызметі олардың салалық құзыретіне, сондай-ақ АКТ пайдаланумен байланысты нысаналы салалардағы (байланысты және ақпараттық технологияларды реттеу, жеке деректерді қорғау, мемлекеттік құпияларды қорғау, шетелдік техникалық барлау қызметіне қарсы іс-қимыл, байланыс желілеріндегі жедел-іздестіру қызметі, АКТ пайдалану арқылы жасалатын қылмыстарды тергеу және басқалары) мақсаттары мен міндеттеріне сәйкес жүзеге асырылады.

Тұтастай алғанда, Қазақстан Республикасында ақпараттандыру мен байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті (киберқауіпсіздікті) қамтамасыз ету бойынша шаралар жүйесінің ұйымдастыру-құқықтық және техникалық негіздері «Ұлттық қауіпсіздік туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ақпараттық қауіпсіздіктің және ақпараттық кеңістік пен байланыс инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз етудің құрамдас бөліктері ретінде заңнамалық түрде бекітілді.Соңғы жылдары ақпараттандыру мен байланыс саласындағы ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің түрлі өзара байланысты аспектілері Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінде, «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде, «Мемлекеттік құпиялар туралы», «Жеке деректер және оларды қорғау туралы», «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы», «Байланыс туралы» Қазақстан Республикасының заңдарында және 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап күшіне енген «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасы Заңының жаңа редакциясын іске асыру үшін әзірленген заңға тәуелді бірқатар актілерде көрініс тапқан.

Соңғы кезде қабылданған заңға тәуелді бірқатар заңнамалық актілердің құқық қолдану тәжірибесі әлі өріс алған жоқ. Атап айтқанда, ұлттық және үйлестірілген стандарттардың құқықтық және техникалық нормаларын кодификациялауды білдіретін «Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар және ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы бірыңғай талаптарды бекіту туралы» (бұдан әрі – Бірыңғай талаптар) Қазақстан Республикасы Үкіметтің 2016 жылғы 20 желтоқсандағы қаулысы. Құжат заңмен қорғалатын ақпарат түрлерін өңдеу кезінде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану бойынша рәсімдер мен қағидаларды егжей-тегжейлі сипаттайды, ақпараттық инфрақұрылымның, ақпараттық жүйелер мен ресурстардың, бағдарламалық жасақтаманың, техникалық құралдардың әрекет ету циклінің барлық кезеңдеріндегі технологиялық қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша маңызды нормалардан тұрады.

Мемлекеттік, сонымен қатар мемлекеттік жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерді қамтитын «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерінің ақпараттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету мониторингі жүйесінің жұмыс істеуі заңнамалық деңгейде реттелген.

Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің міндетін атқарушының 2016 жылғы 26 қаңтардағы № 66 бұйрығымен бекітілген Ақпараттық қауіпсіздікті, «электрондық үкіметтің» ақпараттандыру объектілерін қорғау және оның қауіпсіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету мониторингін жүргізу қағидаларында технологиялық іркілістер немесе компьютерлік атакалар белгілері, сондай-ақ туындаған оқиғалар мен ақпараттық қауіпсіздік инциденттеріне ден қою алгоритмдері кезінде мүдделі тараптар арасындағы өзара іс-қимылдың негізгі қағидаттары көрсетілген.

«Электрондық үкіметтің» қауіпсіздік мониторингі орталығы күн сайын жойылмаған осалдықтарды анықтайды, шараларды қабылдау үшін бұл туралы оның компоненттері болып табылатын ақпараттық жүйелердің иелеріне хабарламалар жібереді. Анықталған осалдықтардың және оларға қатысты қабылданған шаралардың оң серпіні бар. Мысалы, 2014 жылы 1241 жойылмаған осалдық анықталды, 2015-те – 469, 2016-да – 355.

Сондай-ақ Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2016 жылғы 8 қыркүйектегі № 529 қаулысымен ерекше маңызды мемлекеттік және стратегиялық объектілер, сондай-ақ стратегиялық маңызы бар экономика саласының объектілері қатарынан Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілеріне жатқызу қағидалары мен өлшемшарттары бекітілді.

Ақпараттық-коммуникациялық инфрақұрылымның аса маңызды объектілері тізбесіне кірген осындай объектілерге Бірыңғай талаптар қолданылады, сондай-ақ олар заңнамада көзделген ақпараттық қауіпсіздік инциденттері туралы хабарлау міндетін қоса алғанда, олардың ақпараттық қауіпсіздігі, қорғалуы және қауіпсіз жұмыс істеуі мониторингін қамтамасыз ету бойынша бірлескен шараларға қатысуы қажет.

Ақпараттық жүйелерді өнеркәсіптік пайдалануға кіргізу рәсімі жетілдірілуде. Осыған байланысты ақпараттық жүйелерге олардың белгілі бір сынаққа жататындығына қарай қауіпсіздік шаралары заңнамалық түрде сараланды, ақпараттық жүйенің тәжірибелік пайдалану режимінде болу мерзімі шектелді.

Ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестік тұрғысынан мемлекеттік және мемлекеттік жүйемен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелерде 500-ден астам аттестациялық зерттеулер жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша өндірістік пайдалануға енгізу үшін негіз болып табылатын 199 аттестат берілді. Ақпараттық жүйелердің қалған бөлігі «Ақпараттандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес 2018 жылдың соңына дейін аттестаттаудан өтуге міндетті.

2016 жылғы 1 қаңтардан бастап мемлекеттік органдардың ақпараттық жүйелері, мемлекеттік ақпараттық жүйелермен интеграцияланатын мемлекеттік емес ақпараттық жүйелер тәжірибелік пайдалану кезеңінде ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан сынақтан өтеді. Сынақ кезінде шығыс кодтар, қауіпсіздік функцияларының теңшеуі тексеріледі, желілік және серверлік жабдықтар зерттеледі және жүктеме тестілеу жүзеге асырылады.

Сынақты өткізу нәтижелері ақпараттық жүйелердің қорғалуының және істен шығудан беріктігінің артуы, ақпараттық жүйелердің бағдарламалық жасақтаманың қауіпсіздігі, ақпараттық жүйелердің ақпараттық қауіпсіздігінің бұзылу факторлары ықпалының төмендеуі, ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін бақылау және мониторинг тетіктерін енгізу арқылы көрінеді.

Техникалық реттеу жүйесі бағдарламалық жасақтама мен телекоммуникациялық жабдықтың, соның ішінде олардың мемлекеттік секторда пайдаланылуы кезінде міндетті түрде сертификатталу жағдайларын айқындаумен сәйкес келуін растауды көздейді. Осы мақсаттарда жыл сайын ақпараттық қауіпсіздік, ақпаратты қорғау, ақпараттық технологиялардың қауіпсіздігі саласындағы ұлттық және үйлесімді техникалық стандарттар жиынтығы өзектілендіріледі. Қазіргі уақытта 68 техникалық стандарт бар.

Мемлекеттік органдардың интернетке қолжетімділіктің бірыңғай шлюзі арқылы интернетке қосылуын орталықтандырудың арқасында рұқсатсыз қолжетімділік қаупі және мемлекеттік органдардың электрондық ақпараттық ресурстарына зиян келтіретін ықпалдар айтарлықтай төмендеді. Күн сайын әртүрлі деңгейдегі 180 миллионнан астам атака тіркеліп, оларға тойтарыс беріледі.

Есептеу техникасының құралдарын пайдалана отырып өңделетін мемлекеттік құпиялардың құқықтық, ұйымдық, техникалық және криптографиялық шараларының жүйесі құрылып, жетілдірілуде.

Мемлекеттің қауіпсіздігі үшін неғұрлым сезімтал электрондық нысандағы ақпарат интернеттен бөлектенген және ақпаратты қорғаудың криптографиялық құралдарын пайдаланатын арнайы мақсаттағы телекоммуникация желілері арқылы ғана жіберіледі.

Жалпы пайдаланатын байланыс және телекоммуникациялар желілері инфрақұрылымының қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдері шекаралық жабдықта «электрондық шекара» тұжырымдамасын іске асыратын магистральдық байланыс операторларының мүмкіндіктері арқылы телекоммуникациялар желілерін орталықтан басқару жүйесінің айналасына тізіледі.

Интернеттің ұлттық сегменті заңнамаға сәйкес Қазақстан Республикасының аумағында орналастырылатын .КZ және .ҚАЗ домендеріндегі 120 мыңнан астам интернет-ресурсты құрайды. Ақпараттық ресурстар мен жүйелердің иелері мен пайдаланушыларына АТК-ны қауіпсіз пайдалану мәселелері бойынша жәрдемдеу мақсатында 2010 жылдан бастап КZ-СЕRТ Компьютерлік инциденттерге ықпал ету ұлттық қызметі жұмыс істейді. Қызмет бірқатар халықаралық ұйымдардың қатысушысы болып табылады, соның ішінде FIRST (Forum of Incident Responseand Security Teams), TI (Trusted Introducer for Security and Incident Response Teams), OIC-CERT (Компьютерлік инцидиенттерге ден қою қызметінің исламдық өзара іс-қимыл ұйымы).Қызмет шет елдердің бейіндік құрылымдарымен өзара түсіністік және ынтымақтастық туралы 20 меморандум жасап, ақпараттық қауіпсіздік инциденттерінің 66000-нан астамын тіркеді және өңдеді.

Қазақстандық нарықта ақпараттық қауіпсіздік талаптарына сәйкестігі тұрғысынан қорғалуын бағалау бойынша (енуді тестілеу арқылы) аспаптық аудитпен айналысатын және ақпараттық қауіпсіздік инциденттерінің мән-жайын, себептері мен жағдайларын зерттеуге, сондай-ақ зиянды бағдарламалық жасақтаманы техникалық зерделеуге мамандандырылған алғашқы отандық компаниялар пайда болды. Вирусқа қарсы алғашқы отандық құралдар әзірленді.

Бірнеше ұлттық компанияда және жеке құрылымдарда техникалық оқиғалар мен технологиялық процестердің мониторингісін жүргізетін бөлімшелер бар, олар штаттан тыс жағдайларға шұғыл ден қою үшін тәулік бойы кезекшілік жүргізеді.

Азаматтардың дербес деректерін электрондық түрде жинау, өңдеу мақсаттары, сондай-ақ оларды қорғау тәртібі мен шаралары заңнамалық тұрғыдан айқындалды. Заңнамада оларды тек азаматтардың келісімімен ғана жинау, сондай-ақ операторлардың олардың талабы бойынша дербес деректерді жою рәсімдері, сондай-ақ дербес деректерді ел аумағында қауіпсіз сақтау және трансшекаралық беру жағдайлары регламенттеледі.

Банктік ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігі бойынша талаптар ақпараттық жүйелердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі салалық және халықаралық талаптарды ескере отырып, Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкінің нормативтік-құқықтық актілерімен қамтамасыз етіледі.

2014 жылдан бері қолданыстағы Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің жаңа редакциясында ақпарат және байланыс саласында жасалатын қылмыстарға арналған жеке тарау көзделген. Саралау мән-жайларын ескере отырып, онда электрондық ақпараттық ресурстар мен жүйелерге немесе телекоммуникациялар желілеріне қарсы қылмыстардың 38 құрамы қамтылған.

«Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасының Кодексінде жасалғаны үшін әкімшілік жауапкершілік шаралары көзделген, соның ішінде электрондық ақпараттық ресурстарды қорғау құралдарын пайдалану жөніндегі талаптарды бұзу, Бірыңғай талаптарды орындамау, дербес деректерден тұратын ақпараттық жүйелердің меншік иесінің немесе иесінің оларды қорғау бойынша шараларды жүзеге асырмауы не тиісті жүзеге асырмауы түріндегі ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету бойынша міндеттерді орындамайтын лауазымды адамдар үшін бірқатар әкімшілік құқық бұзушылықтар құрамдары қамтылған.

Бүгінде «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығының оқу жоспарларына қолданбалы пәндерді оқудан басқа, қауіпсіздіктің интеграцияланған жүйелерінде пайдаланылатын микропроцессорлық жүйелер мен құрылғыларды қолданбалы бағдарламалау, радиоэлектрондық құрылғыларды автоматтандырылған түрде жобалау мен әзірлеу бойынша білімдер мен қабілеттерді қалыптастыратын пәндер қосылған.

Елдің жетекші техникалық жоғары оқу орындарында мынадай пәндер оқытылады: «Қолданбалы инженерлік бағдарламалар», «Микропроцессорлар мен микропроцессорлық жүйелер», «Бағдарламалау және құрамдас жүйелерді іске асыру».


Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Өтінім берушінің өндіріс орны және/немесе қоймасы орналасқан облыстардан тысқары (республикалық маңызы бар Астана мен Алматы қалалары үшін тиісінше Ақмола мен Алматы облыстарынан тысқары) тасымалданатын дайын (өңделген) өнім тізбесі
pages -> Здравоохранения и социального развития республики казахстан
pages -> «Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын әзірлеу мен бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №9 бұйрығы
pages -> Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережені бекіту туралы
pages -> Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және пошта жөнелтімдерін темір жол көлігімен тасымалдау қауіпсіздігіне
pages -> Термин сөздер қазақстан республикасы үкіметінің жанындағы республикалық терминология комиссиясының
pages -> Қазақстан республикасы үкіметінің жанындағы республикалық терминология комиссиясының


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет