«келісілді» «Қарағанды экспертиза» жшс директоры Н. М. Сейтова 2016 жДата26.10.2018
өлшемі311.62 Kb.
#94884
түріБілім беру бағдарламасы


«КЕЛІСІЛДІ»

«Қарағанды экспертиза» ЖШС

директоры

_________________ Н.М.Сейтова

«_____»________________2016 ж.

2016-2017 оқу жылындағы 5В090800 «Бағалау» (МЖМС 2012) мамандығының оқу жоспарына арналған элективті пәндер тізімі (2015 жылғы қабылдау)
р/р

Кредиттер саны/

ECTS/

кредиттер саны

Пәндердің тізімі

Білім беру бағдарламасы

"Жылжымайтын мүлікті бағалау"

Білім беру бағдарламасы

"Бизнесті бағалау"

1

2

3

4

1

5/3

(БзП)

GZh 2 модулі

Еkon 2210 «Эконометрика» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

Mat 1209 1-2-0-2

Постреквизиттері:

КЕ 4207 2-2-0-7

Пәннің мақсаты болып табылады: эконометриканың негізгі мақсаты нақты өзара модельдік байланысты сипаттаудан жасалады, келісілген ортақ сапалы заңдылығымен анықталады, экономикалық теорияны анықтау.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық ғылымдар жүйесіндегі пән бойынша білімді басқару. Эконометриканын мәні мен принциптері. Эконометриканың құрылымы. Экономикалық деректер ерекшелігі: кездейсоқ шамалардың статистикасы; көп өлшемді статистикалық талдау; статистика уақытша қатарлардың және кездейсоқ процестер; статистика объектілер, оның ішінде статистика аралық деректер.

Оқу қорытындысы: әртүрлі экономикалық көрсеткіштермен нақты статистикалық деректердін әдістерін қолдана отырып, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика арасындағы байланысты талдай білуі.

GZh 2 модулі

Еkon 2210 «Эконометрика» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

Mat 1209 1-2-0-2

Постреквизиттері:

КЕ 4207 2-2-0-7

Пәннің мақсаты болып табылады: эконометриканың негізгі мақсаты нақты өзара модельдік байланысты сипаттаудан жасалады, келісілген ортақ сапалы заңдылығымен анықталады, экономикалық теорияны анықтау.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: экономикалық ғылымдар жүйесіндегі пән бойынша білімді басқару. Эконометриканын мәні мен принциптері. Эконометриканың құрылымы. Экономикалық деректер ерекшелігі: кездейсоқ шамалардың статистикасы; көп өлшемді статистикалық талдау; статистика уақытша қатарлардың және кездейсоқ процестер; статистика объектілер, оның ішінде статистика аралық деректер.

Оқу қорытындысы: әртүрлі экономикалық көрсеткіштермен нақты статистикалық деректердін әдістерін қолдана отырып, ықтималдықтар теориясы және математикалық статистика арасындағы байланысты талдай білуі.1

2

3

4

2

3/2

(БзП)

KE 3 модулі


Mik 2212 «Микроэкономика» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

BB 1204 2-2-0-2

Постреквизиттері:

KE 4207 2-2-0-7

Пәннің мақсаты болып табылады: жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің және тұтыну нарығындағы көзқарасын зерттеу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Фирмалардаң максималды пайда алу мүмкіндігі жағдайында бәсекелестік нарығы, монополиялық және олигополистикалық ортаға. Өндіріс факторларының нарығы. Жалпы тепе-теңдік нарығы. Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер ұғым.

Оқу қорытындысы: негізгі ұғымдарды, принциптерді қолдану, шаруашылық жүргізуші субъектілерді талдау және экономикалық бәсекелестік жағдайда проблемаларды шешу.

KE 3 модулі


Mik 2212 «Микроэкономика» 1-1-0-3

Пререквизиттері:

BB 1204 2-2-0-2

Постреквизиттері:

KE 4207 2-2-0-7

Пәннің мақсаты болып табылады: жекелеген шаруашылық жүргізуші субъектілердің және тұтыну нарығындағы көзқарасын зерттеу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Өндіріс теориясы. Өндіріс шығындары. Фирмалардаң максималды пайда алу мүмкіндігі жағдайында бәсекелестік нарығы, монополиялық және олигополистикалық ортаға. Өндіріс факторларының нарығы. Жалпы тепе-теңдік нарығы. Қоғамдық игіліктер және сыртқы әсерлер ұғым.

Оқу қорытындысы: негізгі ұғымдарды, принциптерді қолдану, шаруашылық жүргізуші субъектілерді талдау және экономикалық бәсекелестік жағдайда проблемаларды шешу.

3

5/3

(БзП)

KE 3 модулі


Мак 2213 «Макроэкономика» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

ЕТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Пәннің мақсаты болып табылады: студенттерді негізгі экономикалық проблемалар мен таныстыру: инфляция, жұмыссыздық, құлдырау және экономикалық өсу бойынша ұсыныстар беруге, осы проблемаларды шешу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: макроэкономикалық мәселелер. Макроэкономикалық көрсеткіштер: жалпы ұлттық өнім, баға деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, таза экспорт. Макроэкономикалық нарықтағы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерде тепе-теңдік моделі, нарықтағы өзара болып жатқан өзгерістер моделі, сыртқы саясаттың ақша-кредит және салық-бюджет әсері.

Оқу қорытындысы: макроэкономикалық проблемаларды шешу үшін білімдерін қолдана білу, мемлекеттік саясатты білуге.

KE 3 модулі


Мак 2213 «Макроэкономика» 2-1-0-4

Пререквизиттері:

ЕТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Пәннің мақсаты болып табылады: студенттерді негізгі экономикалық проблемалар мен таныстыру: инфляция, жұмыссыздық, құлдырау және экономикалық өсу бойынша ұсыныстар беруге, осы проблемаларды шешу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: макроэкономикалық мәселелер. Макроэкономикалық көрсеткіштер: жалпы ұлттық өнім, баға деңгейі, жұмыссыздық деңгейі, таза экспорт. Макроэкономикалық нарықтағы қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді кезеңдерде тепе-теңдік моделі, нарықтағы өзара болып жатқан өзгерістер моделі, сыртқы саясаттың ақша-кредит және салық-бюджет әсері.

Оқу қорытындысы: макроэкономикалық проблемаларды шешу үшін білімдерін қолдана білу, мемлекеттік саясатты білуге.1

2

3

4


4


5/3

(БзП)

KE 3 модулі


Mar 3214 «Маркетинг» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

Мак 2213 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 3213 2-1-0-6

Пәннің мақсаты болып табылады: маркетингтін теориялық негіздерін зерттеу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары. Маркетингтік ортасы. Маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Тауар маркетинг жүйесіндегі. Баға саясаты маркетинг. Маркетингтегі өткізу саясаты. Жарнама маркетинг жүйесіндегі. Жоспарлау және бақылау маркетинг.

Оқу қорытындысы: негізгі ұғымдарды, принциптерін қолдану, әдістерін маркетингтік қызметін талдау және проблемаларды шешу бәсекелестік экономикалық жағдай.

KE 3 модулі


Mar 3214 «Маркетинг» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

Мак 2213 2-1-0-4

Постреквизиттері:

ККЕТ 3213 2-1-0-6

Пәннің мақсаты болып табылады: маркетингтін теориялық негіздерін зерттеу.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: маркетингтің теориялық негіздері мен концепциялары. Маркетингтік ортасы. Маркетингтік зерттеулер. Нарықты сегменттеу. Тауар маркетинг жүйесіндегі. Баға саясаты маркетинг. Маркетингтегі өткізу саясаты. Жарнама маркетинг жүйесіндегі. Жоспарлау және бақылау маркетинг.

Оқу қорытындысы: негізгі ұғымдарды, принциптерін қолдану, әдістерін маркетингтік қызметін талдау және проблемаларды шешу бәсекелестік экономикалық жағдай.


5

6/4

(БзП)


КВ 5 модулі

BB 1204 «Баға белгілеу» 2-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

ВТN 2203 1-2-0-4

Пәннің мақсаты болып табылады: баға белгілеу диалектиканың дамыту білім алу, экономикада мемлекеттік реттеу элементтері және оның үйлесімі.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: баға түсінігі, оның негізгі элементтері, бағаларға әсер ететін факторлар. Баға белгілеу теориясы мен тұжырымдамасы. Салық салу баға белгілеу әсері. Баға анықтау әдістері. әр түрлі өнеркәсіп салаларында баға белгілеудің негізгі кезеңдері. Трансферттік баға белгілеу.

Оқу қорытындысы: баға түрлерімен танысу оларды реттеу, баға белгілеу әдістері.

КВ 5 модулі

BB 1204 «Баға белгілеу» 2-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

ВТN 2203 1-2-0-4

Пәннің мақсаты болып табылады: баға белгілеу диалектиканың дамыту білім алу, экономикада мемлекеттік реттеу элементтері және оның үйлесімі.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: баға түсінігі, оның негізгі элементтері, бағаларға әсер ететін факторлар. Баға белгілеу теориясы мен тұжырымдамасы. Салық салу баға белгілеу әсері. Баға анықтау әдістері. әр түрлі өнеркәсіп салаларында баға белгілеудің негізгі кезеңдері. Трансферттік баға белгілеу.

Оқу қорытындысы: баға түрлерімен танысу оларды реттеу, баға белгілеу әдістері.
1

2

3

4

6

5/3

(БзП)


ZhEP 6 модулі

MКВ 2205 «Математиканың қосымша бөлімдері» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

Mat 1209 1-2-0-2

Постреквизиттері:

IZhTB 3309 2-1-0-6

Пәннің мақсаты болып табылады: математиканың териясын, коэффициенттерін, формуласын Негізгі бөлімдердің мазмұны оқып үйрену.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Ықтималдылықтар теориясы. Математикалық статистика. Оқиғалар алгебрасы. Ықтималдылықтардың классикалық анықтамасы. Оқиғалардың тәуелділігі мен тәуелсіздігі. Корреляция коэффициенті. Байес формуласы.

Оқу қорытындысы: экономикалық көрсеткіштерді талдау барысында қолдану.

ZhEP 6 модулі

MКВ 2205 «Математиканың қосымша бөлімдері» 1-2-0-3

Пререквизиттері:

Mat 1209 1-2-0-2

Постреквизиттері:

IZhTB 3309 2-1-0-6

Пәннің мақсаты болып табылады: математиканың териясын, коэффициенттерін, формуласын оқып үйрену.

Негізгі бөлімдердің мазмұны: Ықтималдылықтар теориясы. Математикалық статистика. Оқиғалар алгебрасы. Ықтималдылықтардың классикалық анықтамасы. Оқиғалардың тәуелділігі мен тәуелсіздігі. Корреляция коэффициенті. Байес формуласы.

Оқу қорытындысы: экономикалық көрсеткіштерді талдау барысында қолдану.

7

6/4

(БзП)


ZhEP 6 модулі

SSS 2206 «Салықтар және салық салу» 2-2-0-4

Пререквизиттері:

ОТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: салық түрлерімен, есептеу әдістерімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Салықтық жүйе ұғымы, міндетті төлемдер түрлері, негізгі элементтері, топтастыру. Салық органдары мен салық төлеушілердің міндеттері, құқығы. Корпоративтік табыс салығының салық салу ерекшелігі.

Оқыту нәтижелері: салық түрлерін және олардың мөлшерлемелерін білу дағдыларды меңгеруге, ұйымдастыру жүйесіндегі бақылау процесі шаруашылық жүргізуші субъектінің бюджетке салық төлеу.


ZhEP 6 модулі

SSS 2206 «Салықтар және салық салу» 2-2-0-4

Пререквизиттері:

ОТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: салық түрлерімен, есептеу әдістерімен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Салықтық жүйе ұғымы, міндетті төлемдер түрлері, негізгі элементтері, топтастыру. Салық органдары мен салық төлеушілердің міндеттері, құқығы. Корпоративтік табыс салығының салық салу ерекшелігі.

Оқыту нәтижелері: салық түрлерін және олардың мөлшерлемелерін білу дағдыларды меңгеруге, ұйымдастыру жүйесіндегі бақылау процесі шаруашылық жүргізуші субъектінің бюджетке салық төлеу.1

2

3

4

8

5/3

(БзП)


ZhEP 6 модулі

KЕ 4207 «Кәсіпорын экономикасы» 2-2-0-7

Пререквизиттері:

ОТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттердің экономикалық ойлау қабілетін даярлау, нарықтық типтегі шаруашылық жағдайы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қазақстан Республикасының экономикасын дамыту және оны мемлекеттік реттеу сипаттамасы. Кәсіпорынды шаруашылық объект ретінде. Кәсіпорынның негізгі капиталы. Шикізат, материалдық және отын-энергетикалық ресурстары. Айналым капиталы. Еңбек ресурстары. Еңбекке ақы төлеу.

Оқыту нәтижелері: қазіргі заманғы бизнесті даму үрдістері білу; экономикалық мәні өндірістік кәсіпорын ресурстары.

ZhEP 6 модулі

KK 4207 «Кәсіпкерлік» 2-2-0-7

Пререквизиттері:

Мак 2213 2-1-0-4

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерге бизнесті құру және ұйымдастыру үйрету, бизнесте нормативтік актілер реттеудегі құқықтық қатынастар.

Негізгі бөлімдер мазмұны: кәсіпкерлік қызметтің түрлері мен нысандары. Негіздері, бизнес-жоспар құру. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу. Жай-күйі. Негізгі проблемалар және оларды шешу жолдары кәсіпкерлік қызмет.

Оқыту нәтижелері: кәсіпкерлік қызметті ұйымдастыру негізгі ережелерін білу.

9

5/3

(БзП)


ZhEP 6 модулі

SI 3208 «Cақтандыру ісі» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

ОТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: сақтандыру ісі бойынша теориялық ілім үйрету. ҚР заңнамалық базаны сақтандыру қызметін жүзеге асыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сақтандырудың белгілері мен экономикалық мәні. Сақтандыруды топтастыру. Тәуекелділік ұғымы, экономикалық зардаптары. ҚР сақтандырудың заңнамалық негізі. Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру төлемдеріне кепіл беру қоры. Ұғымдар тәуекел және оның экономикалық салдары. Заңнамалық негізі сақтандыру. Институционалдық құрылымы сақтандыру нарығы. Қызметін ұйымдастыру, сақтандыру компаниялары. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. Жеке сақтандыру, зейнетақылық сақтандыру. Мүліктік сақтандыру. Қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және сақтандырушының төлем қабілеттілігі. Кәсіпкерлік тәуекелдерін сақтандыру. Қайта сақтандыруға құрамдас бөлігі қаржылық тұрақтылығын сақтандыру компаниясының. Шет елде білім алу теориясы бойынша сақтандыру.

Оқыту нәтижелері: Қазақстандағы сақтандыру ұйымының негізгі принциптерін түсіну.

ZhEP 6 модулі

SI 3208 «Cақтандыру ісі» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

ОТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: сақтандыру ісі бойынша теориялық ілім үйрету. ҚР заңнамалық базаны сақтандыру қызметін жүзеге асыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: сақтандырудың белгілері мен экономикалық мәні. Сақтандыруды топтастыру. Тәуекелділік ұғымы, экономикалық зардаптары. ҚР сақтандырудың заңнамалық негізі. Сақтандыру компаниясының қызметін ұйымдастыру. Сақтандыру төлемдеріне кепіл беру қоры. Ұғымдар тәуекел және оның экономикалық салдары. Заңнамалық негізі сақтандыру. Институционалдық құрылымы сақтандыру нарығы. Қызметін ұйымдастыру, сақтандыру компаниялары. Сақтандыру төлемдеріне кепілдік беру қоры. Жеке сақтандыру, зейнетақылық сақтандыру. Мүліктік сақтандыру. Қаржылық тұрақтылығын қамтамасыз ету және сақтандырушының төлем қабілеттілігі. Кәсіпкерлік тәуекелдерін сақтандыру. Қайта сақтандыруға құрамдас бөлігі қаржылық тұрақтылығын сақтандыру компаниясының. Шет елде білім алу теориясы бойынша сақтандыру.

Оқыту нәтижелері: Қазақстандағы сақтандыру ұйымының негізгі принциптерін түсіну.1

2

3

4

10

5/3

(БП)


ZhEP 6 модулі

IZhTB 3309 «Инвестициялық жобалардағы тиімділікті бағалау»

2-1-0-6

Пререквизиттері:

MКВ 2205 1-2-0-3

Постреквизиттері:

ВB 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: инвестициялық жобалаудың теориялық, практикалық ілімін қамту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Инвестицияны топтастыру мен экономикалық мазмұны. Инвестициялық жоба капиталының құнын бағалау. Залалсыздықты бағалау және кірісті жоспарлау. Инвестициялық жобалардың тиімді көрсеткіштерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: инвестициялық салада зерттеу нәтижелерін, бағыттарын меңгеру.

ZhEP 6 модулі

IZhTB 3309 «Инвестициялық жобалардағы тиімділікті бағалау»

2-1-0-6

Пререквизиттері:

MКВ 2205 1-2-0-3

Постреквизиттері:

ВB 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: инвестициялық жобалаудың теориялық, практикалық ілімін қамту.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Инвестицияны топтастыру мен экономикалық мазмұны. Инвестициялық жоба капиталының құнын бағалау. Залалсыздықты бағалау және кірісті жоспарлау. Инвестициялық жобалардың тиімді көрсеткіштерін бағалау.

Оқыту нәтижелері: инвестициялық салада зерттеу нәтижелерін, бағыттарын меңгеру.

11

5/3

(БзП)КЕКТDO 7 модулі


KBЕ 4211 «Компьютерлік бухгалтерлік есеп» 1-2-0-7

Пререквизиттері:

BEA 2202 1-2-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есептегі жаңа ақпараттық технологиялармен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 1С-Бухгалтерия 8 бағдарламасының Қазақстанға арналған ұғымы. Қаржылық қорытындының, еңбекақы төлеудің, ақша қаражаттарының, материалдардың, негізгі қаражаттардың автоматизацияланған есебі.

Оқыту нәтижелері: бухгалтерлік бағдарламалардың негізгі принциптерін практикалық тұрғыда меңгеру.

КЕКТDO 7 модулі


KBЕ 4211 «Компьютерлік бухгалтерлік есеп» 1-2-0-7

Пререквизиттері:

BEA 2202 1-2-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: студенттерді бухгалтерлік есептегі жаңа ақпараттық технологиялармен таныстыру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: 1С-Бухгалтерия 8 бағдарламасының Қазақстанға арналған ұғымы. Қаржылық қорытындының, еңбекақы төлеудің, ақша қаражаттарының, материалдардың, негізгі қаражаттардың автоматизацияланған есебі.

Оқыту нәтижелері: бухгалтерлік бағдарламалардың негізгі принциптерін практикалық тұрғыда меңгеру.
1

2

3

4


12

5/3

(БзП)

КЕКТDO 7 модулі


ЕВАТ 1212 «Экспертиза және бағалаудағы ақпараттық технологиялар»

1-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ақпараттық қол жетімділігі және қамтамасыз етілуі, жұмыс бағалаушыны. Экономикалық информатика және ақпараттық жүйелер. Жалпы сипаттамасы бағдарламалық қамтамасыз ету ақпараттық жүйелер. Нарық электрондық ақпарат. Автоматтандырылған жұмыс орны маманы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: рәсімдеуге тиісті құжаттама тәртібі және жүргізу технологиясы. Рәсімдеу туралы есепті бағалау. Бағалау және бағалау тәсілдері. Өнім сапасын сараптық бағалау, салмақтылық коэффициенттерін анықтау. Бағалаудың дифференциалды әдісі. Жүйелік талдау теориялық-қолданбалы зерттеу бағыты.

Оқыту нәтижелері:мүлікті бағалау қызметі бойынша барлық бағыттары, көлемін бағалау, болжамдар.

КЕКТDO 7 модулі


ЕВАТ 1212 «Экспертиза және бағалаудағы ақпараттық технологиялар»

1-2-0-2

Пререквизиттері:

Inf 1106 1-2-0-1

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Ақпараттық қол жетімділігі және қамтамасыз етілуі, жұмыс бағалаушыны. Экономикалық информатика және ақпараттық жүйелер. Жалпы сипаттамасы бағдарламалық қамтамасыз ету ақпараттық жүйелер. Нарық электрондық ақпарат. Автоматтандырылған жұмыс орны маманы.

Негізгі бөлімдер мазмұны: рәсімдеуге тиісті құжаттама тәртібі және жүргізу технологиясы. Рәсімдеу туралы есепті бағалау. Бағалау және бағалау тәсілдері. Өнім сапасын сараптық бағалау, салмақтылық коэффициенттерін анықтау. Бағалаудың дифференциалды әдісі. Жүйелік талдау теориялық-қолданбалы зерттеу бағыты.

Оқыту нәтижелері:мүлікті бағалау қызметі бойынша барлық бағыттары, көлемін бағалау, болжамдар.

13

5/3

(БзП)


КЕКТDO 7 модулі

ККЕТ 3213 «Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау » 2-1-0-6

Пререквизиттері:

ЕТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: базалық тұжырымдамалары экономикалық талдауда қарау, экономикалық талдау нәтижелерін пайдалану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭАДП әдіснамалық негіздері. Өлшеу тәсілдері, факторлардың әсер ету. Өнімді өткізу және өндірісті талдау. Еңбек ресурстарын талдау, пайдалану. негізгі өндірістік қорларды пайдалану және талдау.

Оқыту нәтижелері: барлық кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіштерін сатып алу дағдыларын талдау.

КЕКТDO 7 модулі

ККЕТ 3213 «Кәсіпорын қызметін экономикалық талдау » 2-1-0-6

Пререквизиттері:

ЕТN 2111 1-1-0-3

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: базалық тұжырымдамалары экономикалық талдауда қарау, экономикалық талдау нәтижелерін пайдалану.

Негізгі бөлімдер мазмұны: ЭАДП әдіснамалық негіздері. Өлшеу тәсілдері, факторлардың әсер ету. Өнімді өткізу және өндірісті талдау. Еңбек ресурстарын талдау, пайдалану. негізгі өндірістік қорларды пайдалану және талдау.

Оқыту нәтижелері: барлық кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіштерін сатып алу дағдыларын талдау.1

2

3

4

14

5/3

(БзП)
KКВЕ 8 модулі

ZhMTIE 2214 «Жылжымайтын мүліктің техникалық инвентаризациясы және экспертизасы » 2-1-0-4

Пререквизиттері:

BKKR 1218 2-1-0-1

Постреквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: техниканың рөлі түгендеу бойынша сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету, меншік құқықтарын одан әрі бағалау. Жүргізу технологиясы. Түгендеу және тиісті құжаттаманы ресімдеу тәртібі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: бағалаушы-сарапшының мүлікті бағалауда біліктілік сипаттамасы. Өзара байланыстарды заңгер және бағалаушы қажеттілігі. Ақпараттық қол жетімділігі және қамтамасыз етілуі, жұмыс бағалаушыны. Бағалаушының қызметінің этикалық нормалары мен ережелері.

Оқыту нәтижелері: мүлікті бағалау бойынша бағалау қызметінің барлық бағыттары, көлемі, болжамдар;бағалаудың әдістемелік негіздері, ұғымдар құнын, коэффициенттік талдау принциптері мен бағалау әдістері, бағалау құралдары, халықаралық стандарттар бағыттары бойынша бағалау.

KКВЕ 8 модулі

ZhMTIE 2214 «Жылжымайтын мүліктің техникалық инвентаризациясы және экспертизасы » 2-1-0-4

Пререквизиттері:

BKKR 1218 2-1-0-1

Постреквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Берілген пәнді оқыту мақсаты: техниканың рөлі түгендеу бойынша сенімді ақпаратпен қамтамасыз ету, меншік құқықтарын одан әрі бағалау. Жүргізу технологиясы. Түгендеу және тиісті құжаттаманы ресімдеу тәртібі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: бағалаушы-сарапшының мүлікті бағалауда біліктілік сипаттамасы. Өзара байланыстарды заңгер және бағалаушы қажеттілігі. Ақпараттық қол жетімділігі және қамтамасыз етілуі, жұмыс бағалаушыны. Бағалаушының қызметінің этикалық нормалары мен ережелері.

Оқыту нәтижелері: мүлікті бағалау бойынша бағалау қызметінің барлық бағыттары, көлемі, болжамдар;бағалаудың әдістемелік негіздері, ұғымдар құнын, коэффициенттік талдау принциптері мен бағалау әдістері, бағалау құралдары, халықаралық стандарттар бағыттары бойынша бағалау.

15

5/3

(БП)

KКВЕ 8 модулі


KMK 4315 «Құрылыс материалдары және конструкциялары»

2-1-0-7

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Құрылыс материалдары мен

бұйымдары. Физика-техникалық қасиеттері құрылыс материалдары.Негізгі бөлімдер мазмұны: Жалпы мәліметтер және классификациясы. Кіріспе. Керамикалық бұйымдар. Орман материалдары, және шыныдан жасалған бұйымдар. Органикалық емес байланыстырғыш заттар. Құрылыс ерітінділері және бетон. Құрғақ ерітінді қоспа. Темір-бетон конструкциялары. Болат конструкциялар. Полимерлі материалдар. Лак-бояу материалдары. Жылу өткізбейтін және акустикалық материалдар мен бұйымдар. Жабын және су оқшаулағыш материалдар.

Оқыту нәтижелері: құрылыс моделін материалдар және қасиеттері мен конструкциялар түрлері білуге.

KКВЕ 8 модулі


KMK 4315 «Құрылыс материалдары және конструкциялары»

2-1-0-7

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

Берілген пәнді оқыту мақсаты: Құрылыс материалдары мен бұйымдары. Физика-техникалық қасиеттері құрылыс материалдары.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жалпы мәліметтер және классификациясы. Кіріспе. Керамикалық бұйымдар. Орман материалдары, және шыныдан жасалған бұйымдар. Органикалық емес байланыстырғыш заттар. Құрылыс ерітінділері және бетон. Құрғақ ерітінді қоспа. Темір-бетон конструкциялары. Болат конструкциялар. Полимерлі материалдар. Лак-бояу материалдары. Жылу өткізбейтін және акустикалық материалдар мен бұйымдар. Жабын және су оқшаулағыш материалдар.

Оқыту нәтижелері: құрылыс моделін материалдар және қасиеттері мен конструкциялар түрлері білуге.


1

2

3

4


16

5/3

(БП)

KКВЕ 8 модулі


ZhSI 3316 «Жобалық -смета ісі» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ЖСІ бойынша теориялық, тәжірибелік ілімін беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоба, күрделі құрылысқа арналған белгілері. Инвестициялық-құрылыс қызметін ұйымдастыру. Құрылыс жұмыстарының көлемін қайта есептеудің ережесі, әдістемесі. Конструкция бұйымдарының материалдардың сметалық бағасын анықтау. Сметалық құжаттамалардың құрамы мен түрлері.

Оқыту нәтижелері: сметалық құжаттарды құра білуі керек.

KКВЕ 8 модулі


ZhSI 3316 «Жобалық -смета ісі» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: ЖСІ бойынша теориялық, тәжірибелік ілімін беру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Жоба, күрделі құрылысқа арналған белгілері. Инвестициялық-құрылыс қызметін ұйымдастыру. Құрылыс жұмыстарының көлемін қайта есептеудің ережесі, әдістемесі. Конструкция бұйымдарының материалдардың сметалық бағасын анықтау. Сметалық құжаттамалардың құрамы мен түрлері.

Оқыту нәтижелері: сметалық құжаттарды құра білуі керек.

17

3/2

(БП)

KКВЕ 8 модулі


EK 3317 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-5

Пререквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ТВ 3325 2-2-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: теориялық және практикалық даярлау, студенттердің мәселелерін шешу туралы және еңбек жағдайларын жеңілдету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары. Өндірістік ортаның метеорологиялық шарттары. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: пәнді оқу нәтижесінде студенттер практикалық дағдылар алады қолдану, аспаптарды, аппаратураны өлшеу үшін жұмыс ортасының параметрлерін, әдістерін және техникалық құралдарын қауіпті өндірістік факторлардаң қорғау.

KКВЕ 8 модулі


EK 3317 «Еңбекті қорғау» 1-0-1-5

Пререквизиттері:

TKN 1107 1-1-0-1

Постреквизиттері:

ТВ 3325 2-2-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: теориялық және практикалық даярлау, студенттердің мәселелерін шешу туралы және еңбек жағдайларын жеңілдету.

Негізгі бөлімдер мазмұны: Қорғаудың құқықтық және ұйымдастырушылық сұрақтары. Өндірістік ортаның метеорологиялық шарттары. Өрт қауіпсіздігі.

Оқыту нәтижелері: пәнді оқу нәтижесінде студенттер практикалық дағдылар алады қолдану, аспаптарды, аппаратураны өлшеу үшін жұмыс ортасының параметрлерін, әдістерін және техникалық құралдарын қауіпті өндірістік факторлардаң қорғау.1

2

3

4

18

5/3

(БзП)


ВВ 9 модулі

BKKR 1218 «Бағалау қызметін құқықтық реттеу»

2-1-0-1

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері:

KRUBS 3319 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әдіснамасын және әдістемесін бағалау, құқықтық базаны бағалау қызметі жүргізу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: функциялары, мазмұны және ұйымдастыру мәні білу, нарықтағы мүлікті жасау ережесі, мүлік нысандарын жасау тәртібі, әр түрлі мәмілелерді мен шарттарын бұзу.

Оқыту нәтижелері: қазіргі заманғы заңнама, әдістемелік, нормативтік және басқа да құқықтық құжаттарды реттейтін операциялар білу.

ВВ 9 модулі

BKKR 1218 «Бағалау қызметін құқықтық реттеу»

2-1-0-1

Пререквизиттері: -

Постреквизиттері:

KRUBS 3319 1-1-0-6

Берілген пәнді оқыту мақсаты: әдіснамасын және әдістемесін бағалау, құқықтық базаны бағалау қызметі жүргізу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: функциялары, мазмұны және ұйымдастыру мәні білу, нарықтағы мүлікті жасау ережесі, мүлік нысандарын жасау тәртібі, әр түрлі мәмілелерді мен шарттарын бұзу.

Оқыту нәтижелері: қазіргі заманғы заңнама, әдістемелік, нормативтік және басқа да құқықтық құжаттарды реттейтін операциялар білу.

19

5/3

(БП)


IММВ 10 модулі

MZhKKB 3321 «Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бағалау принциптері машиналар мен жабдықтар және олардың жіктелуі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: машиналар нарығының түрлері, жабдықтар және ерекшеліктері, оларды реттеу. Әлемдік нарықтың қалыптастыру ерекшеліктерін әсері, әлемдік бағалар. Пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар бағалау кезінде бағаларының түрлері Өнеркәсіптік жабдықтарын экспорттық және импорттық бағаларының есептеу әдіснамасы. Бастапқы және қайталама нарықтағы машиналар мен жабдықтар. Машиналар мен жабдықтарды бағалау әдістері: шығындық әдісі; сатуды салыстыру әдісі; параметрлік әдістері құнын анықтау; бағалау әдістері; кіріс әдістері. Бағалау машиналар мен сынып түрлері, тәуекелдерді талдау, тәуекелдерді есептеу, статистикалық және динамикалық тәуекелдер. Көлік құралдарының кіріс келтіретін құнын анықтау. Машиналар мен жабдықтар ішінара құқықтарын бағалау. Лизинг, оның мәні, түрлері және нысандары.

Оқыту нәтижелері: машиналардын жіктелуін, жабдықтар және көлік құралдары, машиналардын ерекшеліктері және міндеттері бағалау, жабдықтар және көлік құралдары; машиналар мен жабдықтарды бағалау принциптері.

IММВ 10 модулі

MZhKKB 3321 «Машиналарды, жабдықтарды және көлік құралдарын бағалау» 2-1-0-5

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: бағалау принциптері машиналар мен жабдықтар және олардың жіктелуі.

Негізгі бөлімдер мазмұны: машиналар нарығының түрлері, жабдықтар және ерекшеліктері, оларды реттеу. Әлемдік нарықтың қалыптастыру ерекшеліктерін әсері, әлемдік бағалар. Пайдаланылатын машиналар мен жабдықтар бағалау кезінде бағаларының түрлері Өнеркәсіптік жабдықтарын экспорттық және импорттық бағаларының есептеу әдіснамасы. Бастапқы және қайталама нарықтағы машиналар мен жабдықтар. Машиналар мен жабдықтарды бағалау әдістері: шығындық әдісі; сатуды салыстыру әдісі; параметрлік әдістері құнын анықтау; бағалау әдістері; кіріс әдістері. Бағалау машиналар мен сынып түрлері, тәуекелдерді талдау, тәуекелдерді есептеу, статистикалық және динамикалық тәуекелдер. Көлік құралдарының кіріс келтіретін құнын анықтау. Машиналар мен жабдықтар ішінара құқықтарын бағалау. Лизинг, оның мәні, түрлері және нысандары.

Оқыту нәтижелері: машиналардын жіктелуін, жабдықтар және көлік құралдары, машиналардын ерекшеліктері және міндеттері бағалау, жабдықтар және көлік құралдары; машиналар мен жабдықтарды бағалау принциптері.


1

2

3

4

20

5/3

(БП)


IММВ 10 модулі

ZhMB 3322 «Жылжымайтын мүлікті бағалау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қызмет түрлері жылжымайтын мүлік нарығында талап ететін басқару; мемлекеттік реттеу жер қатынастары.

Негізгі бөлімдер мазмұны: меншіктегі жылжымайтын мүлік түрлері мен нысандары; жылжымайтын мүлік нарық моделі; инвестиция ретінде жылжымайтын мүлік нарығының саласы; жылжымайтын мүлік нарығының түрлері; жылжымайтын мүлік құнын бағалау; техникалық түгендеу және жылжымайтын мүлік.

Оқыту нәтижелері: жылжымайтын мүлікпен мәміле түрлері және түсінігі; құрылымы шарт және принциптері; жылжымайтын мүлікпен мәмілелер кезінде құқықтық қатынастар; жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу.


IММВ 10 модулі

ZhMB 3322 «Жылжымайтын мүлікті бағалау» 2-1-0-6

Пререквизиттері:

EZhMB 3201 2-2-0-5

Постреквизиттері:

ВВ 4320 2-1-0-7

Берілген пәнді оқыту мақсаты: қызмет түрлері жылжымайтын мүлік нарығында талап ететін басқару; мемлекеттік реттеу жер қатынастары.

Негізгі бөлімдер мазмұны: меншіктегі жылжымайтын мүлік түрлері мен нысандары; жылжымайтын мүлік нарық моделі; инвестиция ретінде жылжымайтын мүлік нарығының саласы; жылжымайтын мүлік нарығының түрлері; жылжымайтын мүлік құнын бағалау; техникалық түгендеу және жылжымайтын мүлік.

Оқыту нәтижелері: жылжымайтын мүлікпен мәміле түрлері және түсінігі; құрылымы шарт және принциптері; жылжымайтын мүлікпен мәмілелер кезінде құқықтық қатынастар; жылжымайтын мүлікке құқықтарды және онымен жасалатын мәмілелерді мемлекеттік тіркеу.


21

5/3

(БП)


IММВ 10 модулі

IMMEAB 4323 «Интеллектуалдық меншікті және материалды емес активтерді бағалау» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизитері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: принциптері, міндеттері, мазмұны және экономикалық мәні бағалау (зияткерлік меншік (ЗМ) және материалдық емес активтердің (МЕА).

Негізгі бөлімдер мазмұны: идентификациялау әдістері объектілерін құқықтық қорғау. Ерекшелігі қабілетті АЖ құқықтарының және МЕА. Зияткерлік меншік құқықтары. Экономикалық-математикалық модельдер бағалау ЗМ және МЕА. Негіздері заңдық сараптама авторлық құқық және меншік құқығы интеллектуалдық меншік және материалдық емес активтер. Белгілеу әдістері шектеулер немесе тыйым салулар бойынша зияткерлік меншік объектілері және материалдық емес активтер. Белгілеу әдістері жасалатын мәміленің заңдылығы.

Оқыту нәтижелері: негізгі тәсілдері бағалау (зияткерлік меншік объектілерін және материалдық емес активтер, шығындық әдіс, табыстық әдіс, тәсіл, негізделген салыстырмалы сату.

IММВ 10 модулі

IMMEAB 4323 «Интеллектуалдық меншікті және материалды емес активтерді бағалау» 2-1-0-7

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизитері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: принциптері, міндеттері, мазмұны және экономикалық мәні бағалау (зияткерлік меншік (ЗМ) және материалдық емес активтердің (МЕА).

Негізгі бөлімдер мазмұны: идентификациялау әдістері объектілерін құқықтық қорғау. Ерекшелігі қабілетті АЖ құқықтарының және МЕА. Зияткерлік меншік құқықтары. Экономикалық-математикалық модельдер бағалау ЗМ және МЕА. Негіздері заңдық сараптама авторлық құқық және меншік құқығы интеллектуалдық меншік және материалдық емес активтер. Белгілеу әдістері шектеулер немесе тыйым салулар бойынша зияткерлік меншік объектілері және материалдық емес активтер. Белгілеу әдістері жасалатын мәміленің заңдылығы.

Оқыту нәтижелері: негізгі тәсілдері бағалау (зияткерлік меншік объектілерін және материалдық емес активтер, шығындық әдіс, табыстық әдіс, тәсіл, негізделген салыстырмалы сату.1

2

3

4

22

5/3

(БП)


КВZhK 11 модулі

ТМZhSB 11 модулі

KGUB 4324 «Конструкцияларды, ғимараттарды және үймереттерді бағалау»

MZhSB 4324 «Машина және жабдықтар сенімділігін бағалау»

2-1-0-7

2-1-0-7

Пререквизиттері:

Пререквизиттері:

MZhKKB 3321 2-1-0-5

Постреквизиттері: -

ZhMB 3322 2-1-0-6

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: тозуын анықтау және оның сыныпталуы. Анықтау әдістері экономикалық ескіру.

Негізгі бөлімдер мазмұны: классифекация ақаулар. Бағалау анықтау әдістері физикалық тозу. Анықтау әдістері функционалдық тозу.

Оқыту нәтижелері: жалпы тозу бағалау формуласы. Сенімділік түсінігі және оның көрсеткіштері.

Берілген пәнді оқыту мақсаты: мақсаты, міндеттері және негізгі ұғымдар. Ғимараттар мен құрылыстардын технологиясы және қайта құру, ұйымдастыру және жаңғырту

Негізгі бөлімдер мазмұны: құрылыс-монтаждау жұмыстарын қайта құру, қоғамдық және өндірістік ғимараттар. Түрлері мен мақсаты ғимараттар мен құрылыстардың конструкцияларын зерттеу әдістері.

Оқыту нәтижелері: инженерлік желілер мен құрылыстар реконструкциялау негіздері.23

3/2

(БП)


КВZhK 11 модулі

ZhBZhK 3325 «Жерді бағалау және жер кадастры» 2-2-0-6

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: жер кадастрының мазмұны, анықтамалық түрлері мен принциптерін тәртібін мәні, түрлері және принциптері. Жер кадастрының , өңдеу, талдау және сақтау өндіру әдістері .

Негізгі бөлімдер мазмұны: автоматтандырылған ақпараттық жүйелер. Құрамдас бөліктері жер кадастры. Тіркеу жер пайдалану. Жерлердің сандық және сапалық есебі. Жерді сапалық бағалау. Жерді экономикалық бағалау. Әдістері, қағидаттары және көрсеткіштері экономикалық жерді бағалау. Ақшалай (абсолюттік) бағалау, жерді. Жер бағасы. Жерді кадастрлық, нарықтық бағалау. Әдістемесі жерлерді бағамды аймақтандыру. Жер мониторингі. Жер үшін төленетін төлемдер. Принциптері мен әдістері, салық салу және жалдау ақысының жер үшін.

Оқыту нәтижелері: жер учаскелері, деректерді өңдеу, жер кадастры бағалау.

ТМZhSB 11 модулі

TB 3325 «Тәуекелділікті бағалау»

2-2-0-6

Пререквизиттері:

BTN 2203 1-2-0-4

Постреквизиттері: -

Берілген пәнді оқыту мақсаты: тәуекел және белгісіздік проблемаларды шешу үшін теориялық білім алу және практикалық міндеттерді орындау. Жағымсыз көріністерде, жеке тұлғалар мен өзара қарым-қатынаста тағатты, яғни толерантты болу.

Негізгі бөлімдер мазмұны: тәуекелдерді бағалау мәні және қажеттілігі. Тәуекелділікті бағалау әдістері. Негізгі ережелер тұжырымдамасы және тәуекелдерді бағалау. Құқықтық актілер мен нормативтік құжаттарды, шаруашылық жүргізуші субъектілердің тәуекелдерді бағалау.

Оқыту нәтижелері: стандарттық емес жағдайларда мәселелерді және практикалық міндеттерді шешу.


«Кәсіпорын экономика» кафедрасының меңгерушісі Б.А. Ахметжанов
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Беттің және ауыз қуысы ағзаларының туа пайда болған ауытқуларының көріністерін анықтай білу
2016 -> Анатомо-физиологические особенности кожи. Кожа это трехмерная пограничная ткань Кожа
2016 -> Аппарат для локальной криотерапии фирмы tur therapietachnik GmbH
2016 -> Анальный полип. Что такое анальный полип?
2016 -> Уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта; уметь распознавать проявления врожденной патологии лица и органов полости рта
2016 -> Дентальная имплантация


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет