Казахская государственность. ИстокиPdf көрінісі
бет1/16
Дата03.08.2018
өлшемі1.01 Mb.
#81602
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
81602

Елімнің тұғыры - 
ТӘУЕЛСІЗДІК

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
2

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
3
Өткеннің өнегесі - 
ертеңге үлгі 

С
ан  ғасырлық  отандық  тарихымыздың  қай 
белесінде  болсын  әрдайым  Тәуелсіздік  деген 
қасиетті ұғымның шоқтығы биік тұрғаны белгілі. 
Өткеніміз бен бүгінімізге зер салсақ, Қазақ елінің 
азаттығы  үшін  арпалысқан  ұлы  тұлғалардың 
бар  арман-мақсаты  –  ұлттық  мемлекетімізді  құру  болғанын 
көреміз.  Тіпті,  сонау  көне  дәуірде  ел  бірлігін  ойлаған  көк 
түріктің даңқты қолбасшысы Білге қағанның “Түркі халқы үшін 
түнде  ұйықтамадым,  күндіз  отырмадым.  Жалаңаш  халықты 
киімді, жарлы халықты бай қылдым, аз халықты көп қылдым” 
деген тәубасын мәңгілік тасқа қашатып қалдыруы тегін болма-
са керек. Ал одан бергі тарихымыздағы Қазақ хандығы мен 
Алаш автономиясын құрған нар тұлғалардың аңсаған арманы, 
көздеген мақсаты тағы да осы әз-тәуелсіздік пен баянды мем-
лекет болды емес пе? 
Қысқасы, киелі тәуелсіздік ұғымы неше ықылым заманалар 
өтсе де ұрпақтан-ұрпаққа жалғасып, қағандар мен хандардың 
өсиеті болып тасқа түсіп, халықтың батырлық жыр-дас тандары, 
жыраулардың алдаспан толғаулары болып өрілді, зиялылардың 
хаттары мен жан тебіренісі болып тарихқа қатталды. 
Тәуелсіздік  –  жалпы  дүниеде  теңдесі  жоқ,  тәтті  сөз. 
Бірақ  оның  оңайлықпен  келмейтіні  түсінікті.  XX  ғасырдың 
90-жылдары  әлемдегі  алып  империяның  бірі  –  Кеңес 
одағы  ыдырап  тараған  тұста,  тұңғыш  Президентіміз 
Н.Назарбаевтың басшылығымен ежелден егемендікті көк сеген 
ата-бабаларымыздың сол арман-тілегі, мақсат-мүддесі алғаш 
жүзеге  асып,  тәуелсіз  Қазақстан  мемлекеті  құрылды.  Міне, 
содан бері де тура 23 жыл! Қазір азат Қазақстан әлем та-
нып, мойындаған саяси-экономикалық даму қуаты күшті іргелі 
мем лекетке айналды. Сондай-ақ ел игілігіне, мемлекеттігімізді 
нығайтуға қатысты қыруар ке лелі істер атқарылуда. Ең басты-
сы, қазақ са харасының төрінде тәуелсіздіктің ныша нындай бо-
лып ел жүрегі – Астана қаласы бой түзеді. Жаңа елорданың 
сәні  де,  мәні  де,  сәулеті  де,  дәулеті  де  Қазақ  елін  әлемге 
танытатындай  қалыптасып  дамыды.  Мұнда  өңірлік  емес, 
халықаралық жиындар, басқосулар өтуі – қалыпты жағдайға 
айналды.  Ұлт  көшбасшымыздың  беделі  елдің  абыройын 
асқақтатып, жаңа межелер мен бағдарлар анықталды. Мұның 
бәрі «Қазақстан-2050» Стратегиясында көрініс тапты.
Әлем  назарын  өзіне  ау дарған  ерекше  архитектуралық 
әсем  үлгідегі  әрі  саяси-экономикалық,  мәдени  әлеуеті  күшті 
Астана  екі  жылдан  кейін  «ЭКСПО-2017»  көрмесін  атап 
өтуге  қызу  дайын дық  үстінде.  Елорда  жаңа  ғасырда  жаң-
ғырған Қазақстанның, тәуелсіз мем лекетіміздің жасампаздық 
істерінің жарқын бел гісіндей болып ел мәңгілігінің көшін ба-
стады. 
Ал енді бүгінде әлемдік нарыққа сай қайта құрылып, жаңарған 
Қазақстанның жаңа өмір кезеңдері, тіпті керек десеңіз, жаңа 
тарихы жасалып жатқаны баршаға белгілі. Біз оны ешуақытта 
ұмытпауға, естен шығармауға тиіспіз.
ТӘУЕЛСІЗДІК
 
 ЖӘНЕ
 
ЕЛДІК САНА 
БЕЛЕСІ
ТӘУЕЛСІЗДІК
 
 ЖӘНЕ
 
ЕЛДІК САНА 
БЕЛЕСІ

Ерлан СЫДЫҚОВ, 
Қазақстан тарихшылары 
ұлттық конгресінің төрағасы
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD

РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
6

ақын-жазушының басын қосқан еліміздегі ең алғашқы және ең ірі 
шығармашылық бірлестіктердің бірі екенін атап өтті.
«Бұл  –  еліміздің  мәдени  өмірінің  дамуына,  моральдық  және 
рухани  құндылықтардың  нығая  түсуіне,  жастар  тәрбиесіне  зор 
үлес қосып отырған іргелі ұжым. Жазушылардың бүгінгі буыны – 
Қазақстан әдебиетінің кешегі Абай Құнанбаев, Жамбыл Жабаев, 
Шәкәрім Құдайбердиев, Мұхтар Әуезов, Сәкен Сейфуллин, Ілияс 
Жансүгіров,  Ғабит  Мүсірепов,  Морис  Симашко,  Иван  Щеголи-
хин сынды көптеген көрнекті тұлғаларының баға жетпес мұраларын 
лайықты жалғастырушы ізбасарлары», – делінген құттықтауда.
Қазақстан  Президенті  сондай-ақ  мемлекетіміз  Тәуелсіздіктің 
алғашқы  күндерінен  жазушыларға  қолдау  білдіріп,  қоғамдағы 
шығармашылық  орта  мен  жасампаздық  рухты  қалыптастыруға 
ұдайы қамқорлық жасап келе жатқандығына тоқталды.   
«Әдебиет саласындағы Мемлекеттік сыйлық бар, жас таланттарға 
Мемлекеттік  «Дарын»  жастар  сыйлығы  беріледі.  Жыл  сайын 
қаламгерлерге Президенттік және Мемлекеттік стипендиялар тап-
сырылады.  Мемлекеттік  тапсырыс  аясында  қазақстандық  үздік 
авторлардың  жүздеген  кітаптарын  шығару  игі  үрдіске  айналды», 
– деп атап өтеді Нұрсұлтан Назарбаев.
Мемлекет  басшысы  рухани  кемелдену,  жалпыұлттық 
құндылықтарды  дамытып,  бейбітшілік  пен  келісімнің  асыл 
мұраттарын  ұлықтау    –  «Қазақстан-2050»  Стратегиясының  ба-
сты  міндеттерінің  бірі  екеніне  назар  аударды.  Бұл  орайда,  жаңа 
қазақстандық  патриотизмді  қалыптастыруға  белсене  араласатын 
зиялы қауым осы міндеттерді орындауда шешуші рөлге ие болуы 
тиіс.
Соңында Қазақстан Президенті Жазушылар Одағының алдағы 
уақытта да зиялыларымызды ұйыстыра беретініне сенім білдіріп, 
оның  мүшелеріне  зор  денсаулық,  береке-бірлік,  шығармашылық 
табыстар және сүбелі туындыларды өмірге әкелуін тіледі. Бұл – 
ұлттық мақта ны шы мызға лайықты ұлағатты үлкен Сөз!
Біз  де  тәуел сіз  ел  тарихшылары  мен  жазушыларын,  жур-
налистері мен саясаттанушыларын, сце наристері мен режиссерлерін, 
суретшілері мен кинематографистерін, ғылыми және шығармашылық 
қауымның барлық өкілдерін тәуелсіз Қазақстанның шын мәніндегі 
жаңа  жылнамасының  негізін  жасауға  қабілет-қарымын  барын-
ша жұмсауға шақырамыз. Біздің өз дәуіріміздің шынайы рухани 
сұранысы мен ақиқатын айтуға арналған ғы лыми еңбектеріміз бен 
көркем шығар ма ла рымыз жаңа тарихымыздың іргетасы берік қа-
лануына қызмет етуі тиіс. Оны кемел ке зеңнің келер ұрпағы орын-
ды мақтан етуі керек. Өз басым бұл елдің көкейінде жүрген пікір 
деп есептеймін. Және де бұған қоса айтарым, алдағы уақытта мек-
тептерде, жо ғары және орта буын оқу орындарында ұлттық, жалпы 
халықтық рух беретін тәуел сіз Қазақстанның тарихы ар найы курс, 
жеке пән түрін де оқытылуы бүгінгіден де тереңдей түсуі тиіс.
Біз  өз  тарихымызды  түбегейлі  түсініп,  та нып  білмейінше, 
ұлтжанды әрі отансүйгіш ұр пақты тәрбиелеп өсіре алмаймыз. Ең 
ал дымен, тәуелсіз мелекетіміз туралы ұлттық, жалпы елдік сана-
ны қалыптастыруымыз қажет. Өйткені, бүгінгісін жете ұғынбаған 
жастар өткендегі тарихын қалайша бағалап, есте ұстайды? Бұл ара-
да  біз  Елбасы  Нұр сұлтан  Әбішұлының  “Тарих  толқынында”  кі-
табында: “Қазақтың сана-сезімі өткендегі, қазіргі және болашақтағы 
–  тарихтың  тол қы нында  өзінің  ұлттық  “мен”  дегізерлік  қасиетін 
түсінуге  тұңғыш  рет  енді  ғана  мүмкіндік  алып  отыр...  Бірақ 
бұл  мүмкіндік  қана;  ол  шындыққа,  тек  қазақтардың  ғана  емес, 
барлық  қазақстандықтың  жаппай  санасына  орныққан  фактіге  ай-
налуы қажет. Ал осы міндет біздің алдымызға тек қана бір ұлы 
мүмкіндік түрінде ғана емес, қатал қа жеттілік түрінде де қойылып 
отыр.  Оны  шешсек,  біз  тарихтың  өзімізге  шақталған  мезгіліне 
сәйкес  боламыз,  тарихи  болым сызд ықтың  бос  қуысында  босқа 
қарманып  жүрмейміз”,  –  деп  жазғанынан  “Ұлттық  келбетімізді 
ұлықтайтын уақыт жетті, тәуелсіз Қазақстанның тарихы одан әрі 
байыпталып, жүйеленіп, тұжырымдамаларымен халыққа жетуі ке-
рек”  деген  үлкен  қорытынды  шығарып,  терең  ой  түюіміз  керек. 
Мысалға, екінші дү ние жүзілік соғыстан кейінгі Жапон мем леке тін 
алып  қарайық.  Қираған  эконо ми ка,  қансыраған,  сансыраған  ел... 
Алғашқыда соғыстың салған жарасы жазылмастай болып көрінген 
еді. Алайда, елдің қайсар рухы қысқа мерзімде жапон мемлекетін 
қайта  тү ле тіп,  әлемдегі  дамыған  алдыңғы  қатарға  ал ып  шықты. 
Жапон  елі  қазір  күллі  әлемді  же рас ты  байлығымен  емес,  адами 
капиталымен мей лінше тамсандырып аузына қаратып отыр. 
Әрине,  құдай  соғыстың  бетін  әрі  қылсын,  бірақ  дәл  сон-
дай  “күйзелген  шаруашылық,  күйреген  экономика,  тоқтаған 
өндіріс,  тоқыраған  ғылым”  секілді  ауыр  күйді  күні  кеше  Кеңес 
одағы  быт-шыт  болып  тараған  кезде  біздер,  қазақстандықтар 
бастан  кеш тік.  Тәуелсіздікке  ие  болған  осы  бір  та рихта  теңдесі 
жоқ  жасампаздыққа  толы  жыл дардың  ішінде  Қазақстан  бүкіл 
әлемге та нылып, алдыңғы қатарлы дамыған өр ке ниетті елу елдің 
қатарынан  өзіне  лайықты  орын  алуға  ұмтылды.  Жалпы,  ұлы 
мұраттарға ұм тылған елдің әрдайым рухы биік, арманы ас қақ бо-
лып келеді дейді. Олай болса, біздер жар қын болашаққа ұлттық 
қа сиетімізбен  тәуелсіз  Қазақстанның  ғы лыми-техникалық,  саяси-
экономикалық, мә дени-рухани және т.б. әлеуеттерін барынша арт-
тыра  отырып  жол  салуымыз  керек.  Ол  қа зірдің  өзінде  әлемдік 
өркениетке “Қазақстан жолы” ретінде танымал болып отырған жол 
екенін білеміз.
Тәуелсіз ел атанған осы 23 жылдық тарихымызда талай-талай 
қиындықтарды бастан өткерумен қатар, әрине, әлем таңқаларлық 
тамаша  жетістіктерге  де  қол  жеткіздік.  Ал  оның  бәрі  Мемлекет 
басшысы Н.Назарбаевтың жыл сайынғы Қазақстан халқына жол-
дауларында,  «Қазақстан  –  2050»  Стра тегиясында,  “Қазақстан 
жолы” тұжырымдамалы еңбегінде жан-жақты әрі айқын айтылған. 
Демек,  бүкіл  бір  мемлекеттің  өмірін  терең  талдап,  сараптауға 
құрылған бұл еңбектердің өзін үшінші мыңжылдыққа батыл қадам 
басқан “Нұрлы Жолдың” жыл намасы десек, еш қателеспейміз. 
Осы  орай да  зиялы  қауымның  жоғарыдағы  үн деудегі  “Бүгінде 
әлемде Нұрсұлтан Назарбаевты жаңа Қазақстанның негізін салу-
шы  деп  орынды  атайды  және  оның  есімін  АҚШ-тың  алғашқы 
президенті  Джордж  Вашингтон  мен  қазіргі  замандық  Түркияны 
қалыптастырған Кемал Ататүрікпен қатар қояды” деген сындарлы 
ойын байыптай кетсек. 
Ұлы  тұлғаны  заман  тудыратынын,  ал  оның  белгілі  бір 
қажеттіліктен  барып  өмірге  келетінін  тарих  ешуақытта  жоққа 
шығармайды. Демек, тарихи тұлғаны сол замандағы оқиғалардан 
мүлде жеке бөліп алып қарауға болмайды. Жалпы тәуелсіздік де-
генде  ел  санасында  тұңғыш  Президентіміз  туралы  таным-түсінік 
қалыптасуы керек. Белгілі философ-ғалым Ғарифолла Есім “Қазақ 
ренессансы” еңбегінде: “Тұлғаны дер кезінде тану осал шаруа емес. 
Тұлғаны  тану  үшін  уақыт  және  ізгілік  пен  парасаттылық  туралы 
түсінік  керек,”–  дей  келіп,  –  “Бүгінгі  Қазақстан  Республикасы 
жаңғырған  ренессанстық  мемлекет,  оның  Президенті  Нұрсұлтан 
Назарбаев  –  ренессанстық  тұлға.  Ренессанс  заманы  алыптар-
ды  туғызатыны  рас  болса,  сондай  айырықша  тұлға  –  Прези-
дент Нұрсұлтан Назарбаев. Ол деген сөз халық бойындағы асыл 
мұраттардың  өркениеттердің  тоғысу  дәуірінде,  ақпараттық  қоғам 
заманында  тарихи  қажеттіліктен  туған  құбылыс.  Сондықтан  мен 
бүгінгі егеменді Қазақстанның жағдайын нағыз ренессанс заманы 
деп ойлаймын”– деп айтады.
 Бұл – шындық. Бүгінгі күннің шындығы.
Дана Абайдың ғақлияларында кемел немесе толық адам туралы 
ой айтатыны естеріңізде шығар. Бұл ұғымның Шығыс пен қазақта 
айқындалған нақты анықтамасы да бар. Қазақстан халқы мен қазақ 
ұлты үшін күн-түн демей жанын шүберекке түйіп, арымен қызмет 
етіп жүрген Елбасын кемел адам деуге толық негіз бар. Тәуелсіздік 
пен  ел  тағдыры  туралы  жалпы  сөз  бола  қалған  кезде,  ең  алды-
мен,  жаңа  арнадағы  Қазақстан  мемлекетінің  іргетасын  қалаушы 
Тұңғыш  Президентіміз  Нұрсұлтан  Назарбаев тың  есімі  ұлттық 
мақтанышымыз ретінде ерекше құрметпен айтылуы да сондықтан. 
Егемен  еліміздің,  тәуелсіз  мемлекетіміздің  құрылу,  өсіп-
өркендеу, тіпті керек десеңіз, күллі әлемге қазақ деген ұлттың және 
қа зақстандықтар деген халықтың танылуы – бүгінгі заманның үлесі, 
елдік сана тарихы. Біз Елбасымызбен де, жаңа тари хымызбен де 
мақтанамыз, мерейленеміз. Бұл баянды болғай деп тілейміз.
РЕДАКТОР ПАЙЫМЫ
СЛОВО РЕДАКТОРА
EDITOR-IN-CHIEF’S WORD
7

8
МАЗМҰНЫ   *   СОДЕРЖАНИЕ   *   CONTENT
МАЗМҰНЫ   *   СОДЕРЖАНИЕ   *   CONTENT
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ  РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ   EDITORIAL BOARD 
Ахмет ТОҚТАБАЕВ
Әбсаттар ДЕРБІСӘЛІ 
Бағлан МАЙЛЫБАЕВ 
Бауыржан БАЙТАНАЕВ
Бүркітбай АЯГАН
Георгий КАН
Ғаділбек ШАЛАХМЕТОВ
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жұлдызбек ӘБІЛХОЖИН
Зиябек ҚАБЫЛДИНОВ
Иманғали ТАСМАҒАМБЕТОВ
Қаржаубай САРТҚОЖАҰЛЫ
Марат ТАЖИН 
Махмұд ҚАСЫМБЕКОВ 
Мұхтар ҚҰЛ-МҰХАММЕД
Нұрcан ӘЛІМБАЙ
Уәлихан ҚАЛИЖАН
Хангелді ӘБЖАНОВ
Ахмет ТОКТАБАЕВ
Абсаттар ДЕРБИСАЛИ
Баглан МАЙЛЫБАЕВ 
Бауыржан БАЙТАНАЕВ
Буркитбай АЯГАН
Гадильбек ШАЛАХМЕТОВ
Георгий КАН
Дихан ҚАМЗАБЕКҰЛЫ
Ерлан СЫДЫКОВ
Жулдызбек АБЫЛХОЖИН
Зиябек КАБУЛЬДИНОВ
Имангали ТАСМАГАМБЕТОВ
Каржаубай САРТКОЖАУЛЫ
Марат ТАЖИН 
Мухтар КУЛ-МУХАММЕД
Махмуд КАСЫМБЕКОВ
Нурcан АЛИМБАЙ
Уалихан КАЛИЖАН
Хангелды АБЖАНОВ
Akhmet TOKTABAYEV
Absattar DERBISALI
Baglan MAYLYBAYEV
Bauirzhan BAYTANAYEV
Burkitbay AYAGAN
Gadilbek SHALAKHMETOV
Georgy KAN
Dikhan KAMZABEKULY
Yerlan SYDYKOV
Zhuldyzbek ABYLKHOZHYN
Ziyabek KABUL’DINOV
Imangali TASMAGAMBETOV
Karzhaubay SARTKOZHAULY
Marat TAZHIN
Mukhtar KUL-MUKHAMMED
Makhmud KASSYMBEKOV
Nursan ALIMBAY
Ualikhan KALIZHAN
Khangeldi ABZHANOV
4-7 
 Е Сыдықов. Тәуелсіздік және елдік сана  белесі
 
 Е. Сыдыков. От народного осознания к государственной  независимости
 
 Y.Sydykov. From national awareness to state independence
ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ  *  КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ  * 
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
12-39   А. Подушкин. Өгем: тас жүрегінің жылуы 
 
 А. Подушкин. Тепло каменного сердца страны Угам
 
 A. Podushkin.Warmth of the Ugham’s stone heart...
 
ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА  *  В ПОТОКЕ ИСТОРИИ  *  IN THE STREAM OF HISTORY
42-47   М. Бочарников.  Тарихи тартылыстың өзара шарты
 
 М. Бочарников.  Взаимное притяжение обусловлено исторически
 
 M.Bocharnikov. Nutual attraction is historically determined
КӨШПЕЛІЛЕРДІҢ ҰЛЫ МҰРАСЫ  *  ВЕЛИКОЕ НАСЛЕДИЕ НОМАДОВ  * 
THE GREAT HERITAGE OF NOMADS
50-57   Ш. Дороги. Еділ қағаннан Түркі тілдес елдер  Парламенттік Ассамблеясына дейін
 
 Ш. Дороги. От Аттилы до ТюркПА 
 
 S. Dorogi. From Attila to TurkPA
58-61   А. Биро. Мадиярлар: түркілердің бір бұтағы
 
 А. Биро. Венгры. Тюркское происхождение
 
 A.Biro. Hungarians. Turkic origin
ШЕКАРА АСҚАН ОТАНДАСТАР  *  СООТЕЧЕСТВЕННИКИ. РУБЕЖ  *  COMPATRIOTS. FRONTIER
64-89   Ә. Ахметов. Көне түркі өркениеті
 
 A. Aхметов. Древнетюркская цивилизация
 
 A. Akhmetov Migration of the Ancient Ancestors of American “Indians”from Asia and their Altaic origin
АШАРШЫЛЫҚ 
92-95   Г. Салық. Әйтпесе, біз не үшін...
 
 Г. Салык. Иначе, зачем мы...
 
 G. Salyk. Why to live... 

«Mangi El» халықаралық ғылыми-көпшілік тарихи журналы 
02.08.2013ж. ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп,
№13768-Ж куәлігі берілген.
Құрылтайшы: «Қазақстан тарихшылары ұлттық конгресі»
қоғамдық бірлестігі
Международный научно-популярный исторический журнал «Mangi Еl» 
Зарегистрированно в Министерстве культуры и информации РК 
Свидетельство №13768-Ж от 02.08.2013
Учредитель: Общественное объединение 
«Национальный конгресс историков Казахстана»
International popular scientific historical magazine “Mangi El” 
Registered in the Ministry of Culture and Information 
of the Republic of Kazakhstan. Certificate № 13768-Ж from 02.08.2013
Founder: public association 
«The National Congress of the Historians of Kazakhstan»
Бас редактор: 
Ерлан СЫДЫҚОВ
Жауапты редактор: 
Еркежан СӘДУАҚАС
Қазақ бөлімінің редакторы:
Базарбек ТҮКІБАЙ
Ағылшын бөлімінің редакторы:
Олеся КОМОВА
Журналистер:
Дина ИГСАТОВА
Данияр КАСЫМОВ
Корректорлар:
Гүлзабира ШӘУЕНОВА
Фаина ТҮСІПОВА 
Көркемдеушілер:
Динара СЕМБАЕВА
Кирилл ПЛЕШКОВ
Беттеушілер:
Динара СЕМБАЕВА
Контент-сапа жөніндегі 
техник-оператор
 
Артем ДЕМИДОВ
Фототілші: 
Ербол ЕРДЕНБЕК
Главный редактор: 
Ерлан СЫДЫКОВ 
Ответственный редактор:
Еркежан САДВАКАСОВА
Редактор казахской редакции: 
Базарбек ТУКИБАЙ
Редактор английской редакции: 
Олеся КОМОВА
Журналисты:
Дина ИГСАТОВА
Данияр КАСЫМОВ 
Корректоры:
Гулзабира ШАУЕНОВА
Фаина ТУСУПОВА
Дизайнеры:
Динара СЕМБАЕВА
Кирилл ПЛЕШКОВ
Верстальщики:
Динара СЕМБАЕВА
Техник-оператор контент-
качества 
Артем ДЕМИДОВ
Фотограф:
Ербол ЕРДЕНБЕК
Editor-in-chief:
Yerlan SYDYKOV 
Managing editor: 
Yerkezhan SADVAKASSOVA
Editor of Kazakh version:
Bazarbek TUKIBAY
Editor of English version: 
Olesya KOMOVA
Journalists:
Dina IGSATOVA
Daniyar KASSYMOV
Proof-readers:
Gul’zabira SHAUENOVA
Faina TUSSUPOVA
Designers:
Dinara SEMBAYEVA
Kirill PLESHKOV
Pagemakers:
Dinara SEMBAYEVA
Оperator technician 
of content analysis 
Artem DEMIDOV
Photographer:
Yerbol YERDENBEK
Мекенжай: 
Қазақстан Республикасы, 
010008, Астана қаласы, 
Мирзоян көшесі, 2.
Л.Н.Гумилев атындағы
 Еуразия ұлттық университеті
Бас әкімшілік ғимарат, 136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 709-500 
(ішкі байла ныс: 31-116, 31-118)
e-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Таралымы: 3000 дана
Шығу мерзімі:
 екі айда 1 рет
Журнал «Print House Gerona» 
баспаханасында басылып шықты. 
Мекен- жайы: Алматы қаласы, 
Сәтбаев көшесі 30А/3, офис 124
Контакты:
Казахстан, 010008,
 г. Астана, ул. Мирзояна, 2.
Евразийский национальный 
университет имени Л.Н. Гумилева
Главный административный корпус, 
136 кабинет
Тел.: +7 (7172) 709-548, 
709-500 (вн.31-116, 31-118)
е-mail: Mangilik.el.history@gmail.com
Тираж: 3000 экз.
Периодичность:
 1 раз в два месяца
Отпечатано в типографии 
«Print House Gerona». 
г. Алматы, ул.Сатпаева, 30А/3, 
офис 124
Contacts: 
010008, Mirzoyan str. 2, 
Astana, Kazakhstan
L.N. Gumilyov Eurasian 
National University
The main administrative campus, 
office 136
Tel.: +7 (7172) 709-548,
 709-500 (internal 31-116, 31-118)
E-mail: Mangilik.el.history@gmail.com 
Circulation: 3000 issues
Periodicity: 
once every two months
Printed in «Print House Gerona» 
printing-office. 
Almaty, Satpayeva street, 30А/3, 
office 124
С
ЖУСАН  *  ДЖУСАН  *  ZHUSSAN
98-103    Б. Түкібай. Елеусіз қалған балерина
 
  Б. Тукибай. Безымянная  балерина. 
 
  B. Tukibai. Nameless ballerina 
104-111   Кеңсайдағы самалдың сыбыры
 
  О чем шепчет вольный ветер Кенсая
 
  What the wind of Kensay whispers 
МЕН ЖАНБАСАМ...  *  ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ БЫТЬ  *  IN ORDER TO BE
114-119   Д. Қасымов. Өзге батыр көшелері
 
  Д. Касымов. Улицы не наших героев
 
  D. Kassymov. The Streets of Strange Heroes
ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ ЖЕМІСІ * ЦЕНА ПОБЕДЫ * THE PRICE OF VICTORY
122-123   Б. Түкібай. Аспан адамы 
 
  Б. Тукибай.Человек неба 
 
  B. Tukibai. Man of the sky
126-127   Д. Игсатова. Көктегі қыран
 
  Д. Игсатова. Оставшийся в небе 
 
  D. Igsatova. Left in the sky
128-135   Д. Иманғалиев. Қайта оралған есімдер: 1942 жыл - “Харьков шайқасындағы” қазақтар 
 
  Д. Имангалиев. Возвращенные имена. Казахи «Харьковского котла». 1942 год.
 
  D. Imangaliyev. Redeemed Names. Kazakhs in the Second Battle of Kharkov
АЙТАЙЫН ДЕГЕНІМ  *  К СЛОВУ СКАЗАТЬ  *  BY THE WAY
138-143   Н. Кәрімова. «Дифан чжи»: Қазақтардың тарихы
 
  Н. Каримова «Дифан чжи»: История казахов
 
  N. Karimova. History of Kazakhs in “Diwang shiji” records
 
ОҚИҒАЛАР. ЕСІМДЕР  *  СОБЫТИЯ. ИМЕНА  *  EVENTS. NAMES
146-149  «Нұрлы жол – Болашаққа бағыт». ҚР Президентінің Жолдауынан
 
  «Нұрлы жол – Путь в будущее». За строкой Послания Президента РК
 
  «Nurly Jol - path to the future».   By-line  address by the President of the Republic of Kazakhstan
МАЗМҰНЫ   *   СОДЕРЖАНИЕ   *   CONTENT
МАЗМҰНЫ   *   СОДЕРЖАНИЕ   *   CONTENT

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD 
Біз ұлан ғайыр  кең даламызбен, ұлы қалаларымызбен 
және тамыры терең көне тарихымызбен мақтана аламыз.
Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ
Нам надлежит гордиться тем, что мы — страна с необозримыми просторами,
 великолепными городами и освященной древностью историей!
Нурсултан НАЗАРБАЕВ 
 We are to be proud of our country’s vast spaces, magnificent cities and venerable history!
Nursultan NAZARBAYEV
Вечерний Угамский хребет накануне грозы. Фото Александра Поду
шкина

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
12
КАМЕННОГО
СЕРДЦА
КАМЕННОГО
СЕРДЦА
ТЕП ЛО 
ТЕП ЛО 
СТРАНЫ
УГАМ
СТРАНЫ
УГАМ

КАМЕННОГО
СЕРДЦА
КАМЕННОГО
СЕРДЦА
ТЕП ЛО 
ТЕП ЛО 
СТРАНЫ
УГАМ
СТРАНЫ
УГАМ
Еще и еще раз просматриваю фотографии. Суетный мир исчез, растворился в той самой туманной дымке вековеч-
ных гор, и наступила оглушающая тишина, время остановилось. Это великолепие, величие - неизбывное, невесомое, 
оглушающее, дикое. Будто та самая Даль скрывает себя, погружается в себя, размышляет над собой. 
С детства были две мечты - либо вершить справедливый суд во всем мире, либо стать археологом. На что, зная 
мой  неуемный характер,  родителем  было твердо сказано:  «Ну, поскольку ты учишься из рук вон плохо, со шко-
лы выгоняют, в колодцы, набитые всякой нечистью, на спор прыгаешь, тебе совсем не грозит осуществить свои ве-
ликие желания. А иди-ка, ты милая, на бухгалтера, глядишь, поумнеешь...» .. Но 134 cоветских рубля, выделенные 
специально для познания таинственных и неведомых цифр, не определили жизненный путь и благополучно были по-
трачены на  тщетные поиски Шамбалы (почему-то в горах Узбекистана... туда добраться было легче всего).
Фотографии, присланные в «MgE»  Александром Николаевичем Подушкиным, заставили вспомнить вновь не-
осуществленные мечты. Но только сейчас, глядя на них, стало  понятным, давние мечты все-таки превращаются в 
реальность, пусть частично! Каждый присланный материал, где сквозит совершеннейшая любовь к своему делу – 
целое достояние. Ибо в них – преклонение перед величием Вечности, величием Истории. 
Я просила этот материал у Александра Николаевича еще ранней осенью. На что он обстоятельно ответил: вот за-
кончу полевые работы, сяду за стол, и отпишусь. Условие поставил сразу: сокращать по минимуму. Имена всех, о 
которых упоминал в материале, оставлять.
Это не каприз. Вся работа пронизана огромной любовью к своему труду.  Сын учёного-археолога Николая Пав-
ловича Подушкина Александр Николаевич, наш, казахстанский археолог, доктор исторических наук, профессор 
Международного Казахско-Турецкого университета имени Х. А. Ясави открывает  уникальные памятники древней 
архитектуры: городище Культобе, раскопки поселения Ак-Булак... артефакты, принадлежащие малоизученной древ-
ней скифской цивилизации Кангюй, Угам... Находки потрясают воображение, о них говорит мир.  
Свою лепту в историю становления Казахской государственности, 550-летие которой страна будет широко отме-
чать в 2015 году, на протяжении нескольких десятков лет вносит южно-казахстанский ученый Александр Николае-
вич Подушкин. Итоги летних полевых работ уходящего 2014 года  – перед вами, уважаемые читатели. 
Все  фотографии любезно предоставлены автором.
Еркежан САДВАКАСОВА
Александр ПОДУШКИН
Долина р. Угам. Вид с перевала Кырыккыз

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
14
Ю
жный Казахстан – удивительный край по кон-
трастности  и  красоте  ландшафтов.  Снежные 
шапки ледников, горные хребты и урочища, до-
лины  больших  и  малых  рек,  бескрайние  каме-
нистые  плато  и  песчаные  пустыни  –  всего  этого  в  избытке  на 
нашей земле. Каждый из ландшафтов имеет свой неповторимый 
облик, растительный и животный мир, влекущие к себе своих ис-
следователей и почитателей уединения в чистой атмосфере живой 
первозданной природы.
В их числе – долина реки Угам, к которой в последние не-
сколько лет приковано внимание ученых, поскольку здесь, в отно-
сительно замкнутой горной местности стало возможным выявить 
и первоначально обследовать несколько уникальных археологиче-
ских объектов, чьи материалы своей новизной и информативно-
стью претендуют на роль подлинного научного открытия. 
Каржантау и Угам. 
От статистики к  научной и народной ономастике
 Угамская долина находится на юго-восточной оконечности Юж-
но-Казахстанской  области,  вблизи  границы  с  Узбекистаном.  Она 
как  бы  «зажата»  между  двумя  горными  хребтами  Угамским    и 
Каржантау, представляя собой достаточно замкнутый и благодаря 
горам – относительно труднодоступный район. Склоны названных 
хребтов  определяют  водосток  и  узкую  долину  реки  Угам,  очень 
быстрая, бурная, а потому опасная при переправах за счёт большого 
перепада высоты.
Названия горных хребтов, как и значение слова «Угам» имеют 
древнее происхождение. В свете ономастики и топонимики проис-
хождение слов «каржантау» и «угам» связаны с древними иран-
скими составляющими (формантами). В первом случае это «гар» 
(видоизменённое «кар») в значении «гора – горы» (при этом по-
следующий формант «тау», что с тюркского означает тоже «горы», 
иллюстрирует процесс калькирования); во втором – «кем» (видо-
изменённое «гам») со значением «вода».
Между  тем,  основной  массе  людей,  посещавших  этот  регион, 
гораздо ближе и понятнее поэтичная, красивая и где-то близкая к 
реальному  восприятию  горного  хребта  с  заснеженными  вершина-
ми народная трактовка (этимология) слова «Каржантау» как «гора 
снежной души». 
Если обратиться к географическим, административным и другим 
характеристикам  долины  Угам,  то  всё  выглядит  следующим  об-
разом: Угамское урочище – это территория Казыгуртского района 
Южно-Казахстанской  области,  ныне  это  Сайрам-Угамский  госу-
дарственный национальный природный парк площадью более 149 
тысяч гектаров при средней высоте над уровнем моря порядка 1500 
метров.  Высота хребтов Угамский и Каржантау над уровнем моря 
в зоне самой долины соответственно 3195 м и 2000 м (перевал 
Кырыккыз); длина реки Угам от истоков в урочище Кумгезен до 
впадения в водосброс Чарвакского водохранилища около 70 км.
Чтобы добраться до долины, необходимо преодолеть почти 20 
км затяжного перевала через хребет Каржантау, по которому сер-
пантином пролегает обычная грунтовая дорога. В самой Угамской 
долине имеется небольшой посёлок под названием Кызылтал, что 
означает «Красный тальник».
На своём пути Угам преодолевает и несколько каньонов: первый 
- в местности Таскопр в верхнем течении; второй - Кокбель у по-
сёлка Кызылтал в среднем течении,  третий каньон – Темирши 
- в нижнем течении. Слева и справа Угам обрамляют живописные 
склоны  хребтов  Угамский  и  Каржантау,  испещренные  многочис-
ленными  саями  и  крупными  ущельями  с    небольшими  реками, 
ручьями, родниками.  Каждое из этих ущелий или урочищ имеет 
своё название. 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
15
Вот с такими  образными  названиями этих  ущелий и урочищ 
вы встретитесь по принципу сверху-вниз по течению реки: левая 
сторона знаменитой реки (склон Угамского хребта) – Кумгезен; 
Кунекты;  Джетыунгур;  Пиазсай;  Алмалысай;  Макпалсай;  Дер-
менбастау; Жантеке; Азартеке (Хазартеке); Чиликенсай; Минг-
токумсай; Каразиндан; Танаберды; Лочинхана и Караташ; правая 
сторона (склон хребта Каржантау) – Текенек; Жаужурек; Ай-
гыржиирган; Таскарасай; Темирши и Бакчелпек. В этих казахских 
названиях хорошо отражены некоторые характерные топографиче-
ские, экологические и даже исторические особенности конкретной 
горной местности. 
Например, Джетыунгур (дословно: «семь гротов» или пещер) 
явно свидетельствует о наличии в этом урочище естественных по-
лостей-гротов (или пещер), которые вполне могли использоваться 
древним  человеком  в  качестве  жилища.  А  названия  Пиазсай  и 
Алмалысай говорят сами за себя: в этих местностях растут гор-
ный подвид лука (пскемский лук) и дикие яблоки. Что касается 
названий Азартеке (Хазартеке), Жантеке, Текенек, Чиликенсай 
и Лочинхана («Соколиный дом»), то без сомнения, в этих уро-
чищах обитают соответственно горные козлы тау-теке, каменная 
куропатка кеклик и, конечно, соколы. Ну, а название Дерменба-
стау (или мельничный родник) прямо говорит о том, что когда-то 
в  этом  месте  функционировала  мельница  (кстати,  почти  целые 
массивные жернова от этой мельницы лежат здесь до сих пор.
 Не менее поэтичны, и в то же время содержательны по смыслу 
и другие названия урочищ в долине Угама: Каразиндан («Чёр-
ная тюрьма»), Жаужурек («Сердце врага»), Темирши («Желез-
ный»),  Теректысай  («Тополиный  лог»),  Таскопр  («Каменный 
мост»), они дают достаточно полное представление о микротопо-
нимике Угамской долины.
Угам. Археологический и исторический экскурс
Уникальность и разнообразие ландшафта Угамской долины, её 
экология, водные ресурсы собственно реки Угам и многочислен-
ных  горных речек и родников, наличие плодородных лёссовых 
террас,  стабильный  для  замкнутого  микро-региона  горный  кли-
мат предопределили факт освоения данной территории человеком, 
начиная  с  глубокой  древности.  Свидетельство  тому  –  наличие 
многообразных памятников археологии, относящихся к различным 
временным эпохам.
Нужно  сказать,  что    попытки  выявления,  картографической 
фиксации, первоначального обследования Угамского урочища на 
предмет  наличия  памятников  археологии  предпринимались  учё-
ными  два  десятилетия  назад.  Силами  археологического  отряда 
Чимкентского педагогического института в середине девяностых 
годов XX века, в рамках паспортизации памятников археологии 
Южного  Казахстана  здесь  были  обнаружены  первые  объекты, 
которые, к сожалению, не вошли  в изданный «Свод памятников 
истории и культуры Казахстана» (1994 год). 
В конце двадцатого века совместная казахстанско-французская 
поисковая  экспедиция  (Международный  археолого-этнологиче-
ский  Центр  и  археологический  отряд  АН  Французской  Респу-
блики в лице Национального Центра исследований в г. Нантер) 
расширила наши представления о памятниках археологии на терри-
тории Угамского урочища. Зафиксированы некоторые поселения, 
городище,  погребальные  сооружения,    обнаружены  артефакты 
эпохи  камня  времени  среднего  -  позднего  палеолита  (древний 
каменный век; 80 – 40 тыс. до н. э.). 
В начале XXI века   объединённый отряд Института архео-
логии Российской Академии наук (руководитель академик А.П. 
Деревянко) и Института археологии МКТУ им. А. Яссави (руко-
Разливы Угама в районе с. Кызылтал

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
16
водитель З.К. Исабеков) предприняли попытку более углубленно 
обследовать Угамскую долину в плане наличия памятников архео-
логии древнего каменного века (палеолит), однако результаты этих 
усилий пока неизвестны.
В 2008 году Международный археолого-этнологический Центр 
(Шымкент) вновь организовал поисковую экспедицию в Угамское 
урочище,  в  ходе  которой  были  первоначально  обследованы  поч-
ти  все  крупные  археологические  объекты  (описание,  фотофикса-
ция, сбор подъёмного материала), а затем Центр, уже совместно 
с Южным научным Центром (Российская Академия наук) про-
должил поисковые научные исследования памятников археологии в 
Угамском урочище.
Наконец, с 2012 года на основе научно-исследовательской про-
граммы «Всадники Великой Степи: традиции и новации» проект 
«Культурно-исторические процессы в Казахских степях в древно-
сти и средневековье: традиции и инновации» филиала «Институт 
археологии им. А.Х. Маргулана» КН МОН РК в городе Астана, 
была  организована    Южно-Казахстанская    археологическая  экс-
педиция, которая на стационарной основе начала исследования па-
мятников археологии в Угамской долине.
В  состав  экспедиции  вошли  ученые-археологи  Казахстана  (З. 
Самашев, А. Подушкин), России (Б. Раев, М. Белов), Узбекиста-
на (Р. Сулейманов). Этот интернациональный коллектив плодот-
ворно работал в течение трех полевых сезонов (2012 – 2014 годы), 
некоторые значимые для науки и общества результаты этой работы 
освещены в данной работе.
Археологические памятники долины Угама. 
Первые открытия
Памятники  археологии  в  Угамском  урочище  зафиксированы  во 
всех ландшафтных зонах: равнинной (пойма реки Угам в долине, 
надпойменные  террасы  правого  берега  реки  Угам),  среднегорной 
(перевал  Кырыккыз).  Типологически  объекты  многообразны,  так 
как относятся к разным археологическим эпохам и датируются раз-
личным временем. Временной диапазон памятников характеризу-
ется  следующими  рамками:  эпоха  камня    -  средний  и  верхний 
палеолит (древний каменный век, 100 – 40 тыс. до н. э.); неолит 
(новый каменный век, V  тыс. до н. э.); железный век (первые 
века до – первые века н. э.); средневековье (ранее и развитое IV 
– XII в. в.).
Виды археологических объектов Угамского урочища, выявленных 
на сегодняшний день, характеризуются следующими параметрами:
1. Памятники эпохи камня: древние выработки на твёрдые по-
роды камня, пригодного для изготовления каменных орудий труда 
(окремненный известняк); местонахождение орудий труда камен-
ного века эпохи палеолита (древний каменный век); местонахож-
дение  артефактов  (орудий  труда)  каменного  века  эпохи  неолита 
(новый каменный век).
2. Памятники железного века: погребальные сооружения курумы 
и каменно-насыпанные курганы.
3. Памятники средневековья: поселения различных типов (посе-
ления-убежища, укреплённые поселение-тобе и городище-убежище 
на надпойменной террасе  - укреплённый торткуль).
Прямо  в  зоне  перевала  Кырыккыз  имеется  могильник,  вклю-
чающий четыре погребальных сооружения, расположенных на не-
большом горном кряже: это два так называемых курума (каменно-
насыпные холмы на скальном основании с искусственно созданной 
Перевал Кырыккыз. Окаменевшая девушка в арчевнике

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
17
Перевал Кырыккыз. Девушки, застывшие в камне

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
18
внутренней полостью) и два простых каменно-насыпных кургана. 
Курумы носят ярко выраженные следы ограбления в древности 
(отмечены  грабительские  воронки),  а  курганы  выглядят  непо-
тревоженными.  Судя  по  особенностям  каменных  насыпей,  этот 
могильник можно датировать временем позднего железного века 
(I в. до -  III в. н. э.), и соотнести их с погребениями кочевни-
ков-номадов, населявших в то время регион Южного Казахстана. 
Недалеко от перевала Кырыккыз зафиксировано также место-
нахождение артефактов эпохи нового каменного века - неолита. 
Пока найдены несколько отщепов из кремня, яшмы и один так 
называемый нуклеус (каменный желвак, с которого в древности 
скалывали ножевидные пластины), характерный для времени не-
олита (V  тыс. до н. э.).
Название  перевала  имеет  прямое  отношение  к  легендарному 
творчеству местного коренного казахского населения, и связано с 
историческими событиями гораздо более позднего времени: речь 
идет о ... джунгарском нашествии XVII – XVIII веков, которое, 
судя по красивой легенде,  добралось и до гор Каржантау. 
А  легенда  гласит:  когда  джунгары-ойраты-калмаки  прибыли 
в  эти  места,  перебили  всех  казахских  мужчин-воинов  (потому 
что  силы  были  неравными),  а  их  девушек  (женщин)  пожелали 
взять себе в качестве рабынь-наложниц.  Однако гордые казашки 
решили  разделить  участь  своих  мужчин,  и,  дабы  не  достаться 
врагу, они предпочли смерть, сбросившись в ущелье с высокой 
скалы. 
Их поистине героический поступок не исчез во времени: мать-
природа увековечила девушек в высоких пирамидальных, напо-
минающих стройные человеческие фигуры, каменных известковых 
стеллах, которые двумя группами молчаливо и величественно сто-
ят на перевале Кырыккыз в память потомкам о драматическом 
прошлом казахского народа; причем некоторые из них чрезвычай-
но напоминают ...тюркские каменные женские изваяния в одеж-
дах и высоких головных уборах!
Интересно, но джунгарская тематика неожиданно получила свое 
продолжение в археологическом «формате», когда мы спустились 
в долину реки Угам, и занялись разведкой по выявлению памят-
ников  археологии.  Одним  из  первых  стало  древнее  поселение, 
расположенное непосредственно на территории поселка Кызылтал 
– каково же было наше удивление, когда аксакалы нам сказали, 
что  оно  называется  ...  Калмактобе(!)  как    яркое  свидетельство 
памяти  народной  о  тяжелых  временах  и  «годах  великого  бед-
ствия»... Между  тем название «Калмактобе» отражает факт зна-
чительно более позднего присутствия в регионе Каржантау - Угам 
кочевников-номадов, джунгар, и не связан с реальным временем 
жизни средневекового населения этого поселения.  
Калмактобе  располагается  вблизи  родника,  и,  судя  по  всему, 
это было небольшое поселение-усадьба. Обнажившиеся в резуль-
тате эрозии и деятельности человека  культурные слои поселения 
дали возможность получить достаточно выразительный для исто-
рических и хронологических заключений археологический матери-
ал, включающий неглазурированную и глазурированную или по-
ливную (покрытую тонким слоем прозрачного стекла) керамику. 
Это фрагменты столовой посуды, а также венчики и части донцев 
керамических  сосудов,  на  которых  отмечены  подглазурная  ро-
спись и орнамент, располагающийся концентрически по краю вен-
чиков и в центре. Ключевой мотив орнамента - геометрический, 
при  котором  доминируют  треугольники  с  вписанными  вовнутрь 
завитками и квадраты, внутреннее пространство которых разде-
лено  на  треугольники  и  внедрены  кресты;  отмечена  и  арабская 
эпиграфика.  Отмечено  хорошее  качество  глазури,  разнообразие 
подглазурной цветовой палитры: на белом фоне осуществлялась 
роспись красной, тёмно-коричневой, зелёной и жёлтой красками. 
Подобного качества керамика и приёмы её декора указывают на 
то, что Калмактобе начало функционировать в тюрко-согдийское 
время (VI-VIII в. в.), а закончило своё существование в период 
становления и расцвета государства Караханидов (X-XII в. в.).
Научно-поисковые  интересы    нашей  экспедиции  простерлись 
на другие объекты долины Угама, результатом которых стало от-
 Калмактобе. Фрагменты столовой глазурирован-
ной керамики. X-XII в.в.
Предметы быта и украшения Ушбастобе.

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
19
крытие около тридцати неизвестных ранее памятников археологии, 
в  том  числе  –  каменного  века.  После  таких  событий  возникла 
острая необходимость создать археологическую экспедицию с це-
лью  планомерного  и  долговременного  исследования  памятников 
археологии Угамской долины и близлежащих территорий. Вскоре 
был организован полевой археологический лагерь, и начались на-
сыщенные археологические будни.
Вначале  один  из  поисковых  отрядов  отправился  в  урочище 
Теректысай, где, по информации местного старожила В. Вагне-
ра, находились древние выработки камня. И действительно, на 
правой стороне крутого скального склона реки Угам, недалеко от 
каньона Темирши, у подножия террас вулканического происхож-
дения, были обнаружены каменоломни по добыче твердого камня 
для изготовления орудий труда. Они представляют собой мощные 
естественные выходы окремненного известняка желтовато-корич-
невого  и  серого  цвета  со  многими  оттенками  в  виде  аморфной 
формы и различного размера каменных блоков, часть которых в 
результате эрозивных процессов разрушается и осыпается, а часть 
сохраняет монолитность. 
Судя  по  зафиксированным  многочисленным  сколам-негати-
вам  различных  размеров  как  с  крупных  монолитов  (вертикаль-
ных, горизонтальных), так и с отдельных блоков, каменоломни 
Теректысая  активно  использовались  древним  народонаселением 
региона, начиная с эпохи камня и вплоть до начала бронзового 
(железного)  веков  на  протяжении  длительного  времени,  о  чем 
свидетельствуют каменные артефакты (сколы, отщепы, нуклеусы, 
орудия труда на отщепах.
Интересно, но здесь обнаружен небольшой грот. Он находится 
в зоне каменных выходов каменоломни Теректысай, и функцио-
нально с ней связан. Грот расположен непосредственно в скаль-
ном основании вулканической террасы, по этой причине как близ-
лежащие к гроту каменные блоки, так и внутренняя часть стенок 
полого  грота  носят  следы  добывающей  деятельности  древнего 
человека (фиксируются сколы-негативы, отдельные крупные ну-
клеусо-образные камни, различные отщепы. 
Внутри грота, помимо массы крупных сколов, отщепов и дру-
гих  артефактов,  руководителем  проекта  Зейнуллой  Самашевым 
обнаружен небольшой фрагмент керамики неолитического облика. 
Назначение грота Теректысай, судя по всему, связано с времен-
ным  местом  пристанища  древних  насельников,  занимающихся 
этим видом промысла, и, возможно – с мастерской по первич-
ной переработке каменного сырья и изготовлению орудий труда. 
Предварительная датировка грота в урочище Теректысай (как и 
древних выработок-каменоломен) достаточно широка - от эпохи 
верхнего палеолита до неолита, то есть с 40 по 5 тыс. до н. э.
После  обнаружения  каменоломен  Теректысая  наши  поиски  и 
усилия  по  исследованию  памятников  эпохи  камня  в  Угамском 
урочище вновь увенчались успехом: впервые в археологии Юж-
ного Казахстана в зоне гор Каржантау были зафиксированы сразу 
несколько местонахождений орудий труда так называемого лес-
сового палеолита. На одном из самых перспективных из них под 
названием Угам 3, помимо подъемного сбора артефактов, были 
проведены рекогносцировочные раскопки. 
Каково было наше удивление, когда на глубине около 1,7 – 1, 
8 м в толще лессовой породы in situ появились изделия из кам-
ня! По признанию крупного специалиста в этой области доктора 
исторических наук  профессора Рустама Сулейманова, результаты 
этих работ превзошли все ожидания - было найдено около двух 
сотен полноценных каменных артефактов (нуклеусы, орудия тру-
да различных типов, отщепы, сколы) эпохи древнего каменного 
века.  По  научной  классификации  найденные  артефакты  близки 
к  так называемому ашелльскому типу каменных орудий труда, 
которыми человекоподобные гоминиды пользовались в среднем 
и верхнем палеолите, то есть около 100 -  40 тысяч лет до н. э. 
Это обстоятельство с полным основанием позволяет трактовать 
обнаружение и первые результаты обследования местонахождений 
лессового палеолита в Каржантау и Угаме как серьезное научное 
открытие, выходящее за рамки региона Южного Казахстана.
Антропоморфные и зооморфные артефакты 
Ушбастобе
Части железного серпа кангюйского времени с костяной ручкой и 
каменные зернотерки.

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТІНІҢ БАСТАУ БҰЛАҒЫ
КАЗАХСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ. ИСТОКИ
THE SOURCES OF KAZAKH STATEHOOD
20
Следующий неординарный объект нашего исследования относит-
ся к иному, значительно более позднему времени. Это каменные 
валы, представляющие собой длинные, в несколько сотен метров 
и даже километровые гряды из обкатанных водой валунов боль-
ших и средних размеров, обрамляющие  пока непонятной аморфной 
формы достаточно большие, в несколько гектаров территории. На-
значение таких сооружений неясно: одни длинные валы замкнутой 
периметральной  конструкции,  другие  тянутся  длинной  лентой  от 
одного края горного склона до другого (или завершаются у берега 
реки Угам).
Зафиксированы два местонахождения длинных каменных валов, 
и они концентрируются на конусах выноса двух небольших ручьев, 
впадающих  справа  в  реку  Угам.  Предварительно  данные  валы 
можно интерпретировать как межевые территориальные разделите-
ли или конструкции, имеющие отношение к загонной охоте периода 
позднего железного века (первые века до – первые века н. э.).
Ранние объекты долины Угама, 
раскопки поселения Ушбастобе
Благодатная по своим ландшафтным, климатическим, гидроло-
гическим и почвенным параметрам долина реки Угам активно об-
живалась  в  последующие  после  каменного  века  эпохи,  в  раннем 
железном  веке  и  раннем  средневековье.  Здесь,  вблизи  поселка 
Кызылтал, где Угам течет разливами по достаточно широкой гор-
ной долине, нам удалось зафиксировать одновременно несколько 
крупных  археологических  объектов,  которые  компактной  группой 
расположились по берегам реки. 
Это поселения и городища с оригинальными, и даже поэтичными 
названиями, отражающими в какой-то степени информированность 
местного казахского населения об истории, топографии региона: уже 
известное  Калмактобе  («Холм  калмаков),  Кобелектобе  («Холм 
бабочек»), Таскоратобе (холм с функцией «каменного загона для 
скота»), Торткультобе («Холм четырех углов» со значением «кре-
пость»),  Ушбастобе  («Холм  трех  голов»)  и,  наконец  –  Жанте-
кетобе («Холм души теке»; теке – каменный козел). Почти все 
указанные памятники (за исключением Калмактобе) расположены 
на  высоких,  лессово-щебнистых  надпойменных  террасах  Угама,  и 
имеют вид холмов с системой фортификации, основную роль ко-
торой играют естественные защитные функции надпоймы (крутые 
склоны) и рукотворные рвы.
Анализ подъёмного материала с поселений Жантекетобе, Таско-
ратобе и Ушбастобе позволяет достаточно аргументировано отнести 
время их функционирования к IV – VI в.в., а городище Торткуль-
тобе к VI - IX в.в. 
Исторически  - это период падения государства Кангюй, затем - 
время упадка Западно-тюркского каганата, образования и распада 
ряда тюркских союзов племен тюргешей, карлуков, огузов,  вплоть 
до начала формирования государства Караханидов.
Отдельно в ряду ранних поселений стоит Ушбастобе. Как мощ-
ная крепость с почти неприступными крутыми склонами и рвами по 
периметру, стратегически она как бы «прикрывает» всю восточную Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет