«Кардиохирургия ( ересектер, балалар)»Pdf көрінісі
бет1/6
Дата11.08.2018
өлшемі0.57 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

ЖОБА  

 

 

 

 «Кардиохирургия (

ересектер, балалар)» кәсіби стандарты 

 

1. 

Жалпы ережелер  

1.

  «Кардиохирургия 

(

ересектер, балалар)» кәсіби стандарты: өзінің  кәсіби  қызметін  таңдауды  жүзеге  асыратын  медициналық 

институттардың талапкерлеріне; 

одан әрі кәсіптік даму бағдары ретінде «Кардиохирургия 

(

ересектер, балалар)» 

мамандығы 

бойынша 

денсаулық 

сақтау 

жүйесінің қызметкерлеріне; 

білім  беру  бағдарламаларын  жетілдіруге  арналған  бағдар  ретінде 

медициналық білім беру саласының қызметкерлеріне; 

денсаулық сақтау ұйымдарының кадрлық қызметтеріне; 

хирургиялық  қызметтің,  денсаулық  сақтау  ұйымдарының  және  ҚР 

Денсаулық  сақтау  және  әлеуметтік  даму  министрлігінің  адам  ресурстарды 

басқаруын жетілдіруге; 

жекелеген  ұйымдардағы  сияқты  жалпы  салада  ұтымды  кадрлық 

саясатты  жүзеге  асыруға  және  адами  ресурстарды  дамытуды  жоспарлауға 

арналған. 

2.

 

 Осы  кәсіби  стандартта  мынадай  терминдер  мен  анықтамалар қолданылады: 

біліктілік  –  қызметкердің  нақты  еңбек  функцияларын  сапалы 

орындауға дайяндық дәрежесі; 

біліктілік  деңгейі  –  қиындық  параметрлері,  еңбек  іс-қимылының 

стандартты  еместігімен,  жауапкершілікпен  және  дербестікпен  сараланатын 

қызметкердің  даярлығы  мен  құзырет  деңгейіне  қойылатын  талаптар 

жиынтығы; 

ұлттық  біліктілік  шеңбері  (ҰБШ)  –  еңбек  нарығында  танылған 

біліктілік  деңгейлерінің  құрылымдық сипаты; 

ұлттық  біліктілік  жүйесі  (ҰБЖ)  –  еңбек  нарығы  тарапынан 

мамандықтар  біліктілігіне  қойылатын  сұраныстар  мен  ұсыныстарды 

құқықтық және институтционалдық реттеу тетіктерінің жиынтығы; 

салалық  біліктілік  шеңбері  (СБШ)  –  салада  танылған  біліктілік 

деңгейлерінің  құрылымдық сипаты; 

кәсіби топ – жалпы ықпалдастырылған негізі бар (ұқсас немесе жақын 

тағайындамалар, объектілер, технологиялар, оның ішінде еңбек құралы) және 

оларды  орындауға  арналған  еңбек  функциялары  мен  құзыретінің  ұқсас 

жиынтығын болжайтын кәсіби кіші топтар жиынтығы;  

кәсіби  кіші  топ  –  еңбек  функцияларының  тұтастай  жиынтығымен қалыптастырылған  және  олардың  құзыреттерін  орындау  үшін  қажетті 

кәсіптердің жиынтығы; 

кәсіби  стандарт  (КС)  –  кәсіби  қызметтің  нақты  саласында  біліктілік 

деңгейіне,  құзыретке,  мазмұнына,  сапасына  және  еңбек  жағдайына 

қойылатын талаптарды айқындайтын стандарт; 

кәсіп  –  арнайы  даярлық  нәтижесінде  алынған  және  білім  беру  туралы 

тиісті  құжаттармен  расталатын  белгілік  бір  білімді, білікті және практикалық 

дағдыны талап ететін адамның еңбек қызметінің негізгі түрі; 

еңбек  функциясы  –  еңбек  процесінің  бір  немесе  бірнеше  міндеттерін 

шешуге бағытталған іс-қимылдардың өзара байланысының жинағы; 

білім  –  еңбек  функцияларын  орындау  кезінде  белгілі  бір  міндеттерді 

шешуге мүмкіндік беретін тексерілген ақпарат жиынтығын игеру; 

аурулардың халықаралық жіктемесі 10  қайта  қарау  (АХАЖ-10)  –  бұл 

Дүниежүзілік  денсаулық  сақтау  ұйымдарына  мүше  елдердегі  халықтың 

денсаулығын  зерделеу  кезіндегі  10  қайта  қараудың  негізгі  нормативтік 

құжаты  болып  табылатын  медициналық  ғылымды  дамытудың  заманауи 

кезеңін бейнелейтін  аурулар мен патологиялық жағдайлар тобының жүйесі; 

дағды  –  бірнеше  қайтара  қайталау  жолымен  автоматтандыруға  дейін 

жеткізілген  іс-қимыл;  

нормативтік  құқықтық  акт  –  референдумда  қабылданған  не  уәкiлеттi 

орган  немесе  мемлекеттiң  лауазымды  адамы  қабылдаған,  құқықтық 

нормаларды  белгiлейтiн,  олардың  қолданылуын  өзгертетiн,  тоқтататын 

немесе  тоқтата  тұратын  белгiленген  нысандағы  жазбаша  ресми  құжат, 

сондай-ақ  жазбаша  ресми  құжатпен  бірдей  және  электрондық  цифрлық 

қолтаңба арқылы куәландырылған электрондық-цифрлық нысандағы құжат; 

іскерлік  –  алынған  білімнің  жиынтығымен  қамтамасыз  етілетін  және 

жаттығулар  арқылы  қалыптастырылған  іс-қимылдарды  орындаудың 

игерілген тәсілі; 

бейінді  маман  –  белгілі  бір  мамандық  бойынша  сертификаты  бар 

жоғары медициналық білімді медицина қызметкері; 

денсаулық  -  аурулар  мен  дене  кемістіктерінің  болмауы  ғана  емес, 

тұтастай тәни, рухани (психикалық) және әлеуметтік  салауаттылық жағдайы; 

денсаулық  сақтау  ұйымы  –  денсаулық  сақтау  саласында  қызметті 

жүзеге асыратын заңды тұлға;  

инновациялық медициналық технологиялар - медицина (биомедицина) саласына, фармацияға және денсаулық сақтау саласындағы ақпараттандыруға 

енгізілуі  экономикалық  тұрғыдан  тиімді  және  (немесе)  әлеуметтік  мәні  бар 

болып  табылатын  ғылыми  және  ғылыми-техникалық қызметтің әдістері мен 

құралдарының жиынтығы;  

медицина  қызметкерлері  –  кәсіби  медициналық  білімі  бар  және 

медициналық қызметті жүзеге асыратын жеке тұлғалар; 

медициналық  көмек  –  халықтың  денсаулығын  сақтауға  және  қалпына 

келтіруге  бағытталған  медициналық  қызметтер  көрсетудің  дәрілік  көмекті 

қамтитын жиынтығы; 

медициналық  көмектің  сапасы  -  көрсетілетін  медициналық  көмектің 

уәкілетті  орган  бекіткен  және  медициналық  ғылым  мен  технологияның 

қазіргі  заманғы  даму  деңгейі  негізінде  белгіленген стандарттарға  сәйкестік 

деңгейі;  

денсаулық  сақтау  саласындағы  медициналық  сараптама  (денсаулық 

сақтау  саласындағы  сараптама)  -  денсаулық  сақтау  қызметінің  әртүрлі 

аяларындағы  құралдардың,  әдістердің,  технологиялардың,  көрсетілетін 

қызметтердің 

деңгейі 


мен 

сапасын 


анықтауға 

бағытталған 

ұйымдастырушылық,  талдамалық  және  практикалық  іс-шаралардың 

жиынтығы; 

денсаулық  сақтау  саласындағы  стандарт  (стандарт)  -  медициналық, 

фармацевтикалық  қызмет,  медициналық  және  фармацевтикалық  білім  беру 

саласындағы  қағидаларды,  жалпы  қағидаттар  мен  сипаттамаларды 

белгілейтін  нормативтік құқықтық акт; 

медициналық  қызмет – жоғары немесе орта кәсіби медициналық білім 

алған  жеке  тұлғалардың,  сондай-ақ  заңды  тұлғалардың  азаматтардың 

денсаулығын сақтауға бағытталған кәсіби қызметі; 

медициналық  қызметтер  көрсету  -  денсаулық  сақтау  субъектілерінің 

нақты  адамға  қатысты  профилактикалық,  диагностикалық,  емдеу  немесе 

оңалту бағыты бар іс-қимылы;  

медициналық  ұйым  –    негізгі  қызметі  медициналық  көмек  көрсету 

болып табылатын денсаулық сақтау ұйымы; 

пациент  –    медициналық  қызметтерді  тұтынушы  болып  табылатын 

жеке тұлға; 

диагностика  –  аурудың  болуы  немесе  болмауы  фактісін  белгілеуге 

бағытталған медициналық қызметтердің жиынтығы; 

динамикалық  байқау  -  халық  денсаулығының  жай-күйін  жүйелі  түрде 

байқау, сондай-ақ осы байқаудың нәтижелері бойынша қажетті медициналық 

көмек көрсету;  

донор – диагностика – комплекс медицинских услуг, направленных на 

установление факта наличия или отсутствия заболевания;  

емдеу - ауыруды жоюға, оның бетін қайтаруға және (немесе) барысын 

жеңілдетуге,  сондай-ақ  оның  асқынуының  алдын  алуға  бағытталған 

медициналық қызметтер көрсету кешені;   

консилиум  -  кемінде  үш  дәрігердің  қатысуымен  диагноз  қою,  емдеу тактикасын айқындау және ауруды болжау мақсатында адамды зерттеу;  

инвазиялық  әдістер  -  адам  организмнің  ішкі  ортасына  ену  жолымен 

жүзеге асырылатын диагностикалау мен емдеу әдістері;  

клиникаға  дейінгі  (клиникалық  емес)  зерттеу - адамның денсаулығына 

ерекше  әсер  етуін  және  (немесе)  қауіпсіздігін  зерделеу  мақсатында 

сыналатын  затты  немесе  физикалық  әсерді,  аурулар  профилактикасының, 

оларды  диагностикалау  мен  емдеудің  құралдарын,  әдістері  мен 

технологияларын  зерделеу  жөніндегі  химиялық,  физикалық,  биологиялық, 

микробиологиялық,  фармакологиялық,  токсикологиялық  және  басқа  да 

эксперименттік ғылыми зерттеулер немесе зерттеулер сериясы;  

клиникалық  зерттеу  -  субъект  ретінде  адамды  қатыстыра  отырып, 

аурулардың  профилактикасы,  оларды  диагностикалау  мен  емдеу 

құралдарының,  әдістері  мен  технологияларының  қауіпсіздігі  мен  тиімділігін 

анықтау немесе растау үшін жүргізілетін  зерттеу;  

профилактика  -  аурулардың  пайда  болуының,  олардың  ерте  сатыда 

өршуінің  алдын  алуға  және  орын  алған  асқынуларды, ағзалар мен тіндердің 

бүлінулерін бақылауға бағытталған медициналық және медициналық емес іс-

шаралар кешені;   

медициналық  оңалту  -  науқастар  мен  мүгедектер  организмінің 

бұзылған  және  (немесе)  жоғалтқан  функцияларын  сақтауға,  ішінара  немесе 

толық  қалпына  келтіруге  бағытталған  медициналық  қызметтер  көрсету 

кешені;   

реципиент  -  донорлық  қан  немесе  одан  бөлінген  компоненттер  және 

(немесе)  препараттар  құйылатын,  еркектің  немесе  әйелдің  донорлық 

материалы  (шәует  немесе  аналық  жасуша)  енгізілетін  не  донордан  алынған 

тіндерді және (немесе) ағзаны (ағзаның бөліктерін) транспланттау жасалатын 

пациент;  

тәуелсіз 

сарапшы 

денсаулық сақтау 

субъектілерінің 

қызметіне тәуелсіз 

сараптама 

жүргізу 

үшін белгіленген 

тәртіппен 

аккредиттелген жеке тұлға;   

Осы кәсіби стандартта мынадай қысқартулар қолданылады: 

БА–Басшылардың,  мамандардың  және  басқа  да  қызметкерлер 

лауазымдарының біліктілк  анықтамалығы; 

 

  АХАЖ-10 

–Аурулардың халықаралық жіктемесі 10 қайта қарау; 

 

  НҚА–Нормативтік құқықтық акт;  

  ЖОО–Жоғары оқу орыны; 

 

  БАҚ–Бұқаралық ақпарат құралы  

2.

 Кәсіби стандарт паспорты  

 

3. 

Кәсіби  стандарттың  атауы: 

«

Кардиохирургия  (ересектер, балалар)». 

 

4. 

Кәсіби стандартты әзірлеу мақсаты: 

«

Кардиохирургия (ересектер, балалар)»

 

  кәсіби  кіші  тобын  қызметкерлерінің  білімдеріне,  біліктеріне, дағдыларына және құзыреттеріне қойылатын талаптарға сәйкес келетін еңбек 

функцияларының,  оларды  іске  асыру  бойынша  міндеттердің  жүйелі  және 

құрылымдық сипаты. 

5.

 Кәсіби  стандарттың  қысқаша  сипаттамасы:  жүрек  қантамыры 

жүйесі  патологиясы  бар  пациенттерді  диагностикалау,  хирургиялық  емдеу, 

профилактикалау 

және 


оңалту; 

кардиохирургиядағы 

көрсетілетін 

медициналық  қызметтердің  көлемі  мен  сапасын  сараптау;  мамандарды 

даярлау  және  кардиохирургиялық  бейінді  зерттеу.  Мамандар  біліктілігі 

деңгейінің  өсуімен  әрбір  келесі  деңгей алдыңғы деңгейдің функцияларының 

орындалуын және оларды жаңа құзыреттерге сәйкес кеңейтуді көздейді. 

6.

 Негізгі  топ: дәрігерлік қызмет.  

Кәсіби топ: дәрігерлер. 

 

3. Кәсіптер карточкалары  

7.

 Кәсіптер тізбесі 

Кардиохирург  Кардиохирургия 

(

ересектер,  балалар)  –  СБШ  бойынша деңгейі – 7.1.В, 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А.; 

«Кардиохирургия 

(

ересектер, балалар)» мамандығы бойынша сарапшы дәрігер – СБШ бойынша деңгейі –7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

«Кардиохирургия 

(

ересектер, балалар)»  мамандығы бойынша оқытушы – СБШ бойынша деңгейі – 7.2.В, 7.3.В, 7.3.А, 7.4.В, 7.4.А, 8; 

«Кардиохирургия 

(

ересектер, балалар)»  мамандығы бойынша ғылыми қызметкер – СБШ бойынша деңгейі –7.2.В, 7.3.(А,В) 7.4.(А,В), 8. 

Кәсіптер карточкалары осы Кәсіби стандартқа қосымшада келтірілген. 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


 

«Кардиохирургия  (ересектер,  балалар)»   кәсіби  стандартына  

қосымша    

«Кардиохирург  дәрігер (ересектер, балалар)» кәсібінің карточкасы 

Код 


2221 

Кәсібі 


Кардиохирург  дәрігер  (ересектер,  балалар) 

СБШ 


бойынша 

біліктілік  деңгейі 

7.1.В. 

БА 


бойынша 

біліктілік  деңгейі Кәсіби білім  деңгейі 

ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылға дейін аяқтаған кезде: 

1.

 «Емдеу  ісі»  немесе  «педиатрия»  мамандығы  бойынша жоғары 

медициналық білім. 

2.

 

Хирургия  мамандығы бойынша интернатура 3.

 

«Кардиохирургия  (ересектер,  балалар)»  мамандығы  бойынша қайта даярлық немесе клиникалық ординатура 

ҚР медициналық ЖОО-ны 2009 жылдан кейін аяқтаған кезде: 

1.

 

«Жалпы медцина» арнайы жоғары білім 2.

 

Хирургия  мамандығы бойынша интернатура 3.

 

«Кардиохирургия, оның 

ішінде 


балалар»  мамандығы 

бойынша резидентура 

Практика  5  жылдан  астам  болмаған  кезде  «Кардиохирургия 

(ересектер,  балалар)»  мамандығы  бойынша  қайта  даярлықтан 

өту. 

Мамандық бойынша тәжірибе  талап етілмейді. Еңбек функциялары 

1)

 Жүрек-қан 

тамыры 


жүйелерінің 

диагностикаланған 

аурулары 

бар, 


хирургиялық 

емді 


талап 

ететін 


және 

кардиохирургта  диспансерлік  есепте  тұрған,  жүре-қан  тамыры 

жүйелерінің  патологиясы  бар  пациенттерді  амбулаториялық 

қабылдау. 

2)

 

Жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті  оперативтік емдеу  үшін  медициналық  ұйымның  тиісті  бөлімшесіне  емдеуге 

жатқызу. 

3)

 

«Кардиохирургия (ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті 

емдеу. 

4)

 Пациентті  және  оның  өкілдерін  хирургиялық  емдеуді  қажет 

ететін 


жүрек-қан 

тамыры 


жүйелерінің 

патологиялық 

жағдайлары, қауіптері  мен асқынулары бойынша хабардар  ету.   

3-еңбек функциясы 

 

Жүрек-қан  тамыры жүйелерінің 

диагностикаланған 

аурулары 

бар, 


хирургиялық 

емді 


талап  ететін  және 

кардиохирургта 

диспансерлік  есепте 

тұрған, 


жүре-қан 

Іскерлігі  мен дағдылары  

1.

 «Кардиохирургия 

(ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясына  күдік  бар 

пациентке  зерттеп-қараудың  физикалдық  әдістерін  қолдана 

отырып, алғашқы  қарап-тексеру  жүргізу  дағдылары. 

2.

 Кардиохирургия 

шеңберінде 

жүрек-қан 

тамыры 


патологиясына  күдік  бар  пациентке  негізделген  диагностикалық 

зерттеулер  тағайындау дағдылары.  

3.

 

Кардиохирургия шеңберінде 

жүрек-қан 

тамыры 

патологиясына  күдік  болған  кезде  пациенттің  диагностикалық зерттеу  нәтижелерін  (ЭКГ,  рентенгологиялық  зерттеулер,  жүрек 

 

тамыры  жүйелерінің патологиясы 

бар 


пациенттерді 

амбулаториялық 

қабылдау 

УДЗ, компьютерлік  томография,  коронарография)  дұрыс талдау. 

4.

 

«Кардиохирургия (ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясын  анықтаған  кезде 

АХЖ-10 сәйкес диагнозды дұрыс қоя білу  дағдылары. 

5.

 Жүрек  функциясының  созылмалы  жеткіліксіздігінің  және 

онда  патологиялық  процесс  айқындалған  кезде  жүрек-қан 

тамыры  жүйесінің  функционалдық  жеткіліксіздігінің  деңгейін 

бағалау  дағдылары. 

6.

 

Жүрек-қан  тамыры  жүйесі  ауруларының  асқынуын  уақтылы айқындау іскерлігі. 

7.

 «Кардиохирургия 

(ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  таңуларды  және  өкпе  қуысына  пункция  жүргізу 

дағдыларын  қоса  алғанда  жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар 

пациентке амбулаториялық емдеуді  тағайындау дағдылары. 

8.

 «Кардиохирургия 

(ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  науқастарды 

диспансерлеу дағдылары. 

9.

 

Оперативтік  араласу  үшін  жүрек-қан  тамыры  патологиясы бар пациентті емдеуге  жатқызуға  айғақты айқындау іскерлігі. 

10.


 

Жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті  хирургиялық 

емдеуге 

арналған 

жоспарлы 

емдеуге 


жатқызу 

үшін 


құжаттамаларды ресімдеу  дағдылары. 

11.


 

Емдеуге  жатқызу  порталы  бюросын,  Науқастар  тіркелімін 

толтыру дағдылары. 

12.


 

Амбулаториялық  қабылдау  бойынша  жылдық  есептілік 

дайындау дағдылары. 

13.


 

«Кардиохирургия 

(ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациент  үшін 

дәрілік  заттарға  қажеттіліктің  жылдық  көлемін  қалыптастыру 

дағдылары. 

14.

 

Операциядан  кейінгі  кезеңдегі  қауіпті  және  болуы  мүмкін асқынударды  дұрыс  және  уақтылы  айқындау,  сондай-ақ 

пациентті және оның заңды өкілдерін  хабардар  ету іскерлігі. 

15.

 

Мүдделі  тараптарды  ауыр,  диагностикалық  түсініксіз пациенттерді,  оперативтік  араласуларды талап ететін   жүрек-қан 

тамыры  жүйеслерінің  сирек  патологиялық  жағдайларын 

айқындау жағдайлары туралы уақтылы  хабардар ету іскерлігі. 

16.


 

Уақытша 


және 

тұрақты 


еңбекке 

жарамсыздыққа 

медициналық 

сараптама 

жүргізу 

және 


медициналық 

құжаттаманы ресімдеу  дағдылары. 

17.

 

Пациентті медициналық-әлеуметтік 

комиссияға 

және 

медициналық құжаттаманы ресімдеуге  жіберу  дағдылары. 18.

 

Медициналық-әлеуметтік сарптама 

комиссиясына 

медициналық қорытынды беру іскерлігі. 

19.


 

Инфекциялық  ауруларды  уақтылы  айқындау  және  бейінді 

маманға  немесе  денсаулық  сақату  саласындағы  уәкілетті  органға 

олар  туралы  уақтылы  ақпарат  беру  (шұғыл  хабарлама,  кеш 

емдеуге  жатқызу)  іскерлігі. 

Білімі 

1.

 НҚА  талаптарын,  «Кардиохирургия  (ересектер,  балалар)» 

мамандығы  шеңберіндегі  клиникалық  нұсқауларды  және  

клиникалық хаттамалардың 

(клиникалық 

нұсқаулардың) 

стандарттарын. 

2.

 

Науқастар  туралы мәліметті  жинау кезеңділігі  мен көлемі. 3.

 

Науқас  психологиясы. 4.

 

Медициналық этика және дентология ерекшеліктері. 5.

 

Қалыпты,  топографиялық  және  патологиялық  анатомия, қалыпты және патологиялық физиология,  биохимия. 

6.

 Жүрек-қан  тамыры  жүйесінің  құрылымы  мен  функциясы, 

бағалау  әдістері,  клиникалық білім. 

7.

 

Ішкі  аурулар  пропедевтикасы. 8.

 

Кардиохирургиядағы  зерттеп-қарау  әдістері. 9.

 

Жүрек-қан  тамыры  жүйесінің  зақымдануына  сай  келетін негізгі  симптомдар мен синдромдар. 

10.


 

Этиология,  патогенез,  жіктеме,  клиникалық  пайда  болулар, 

диагностика  және  жүрек-қан  тамыры  жүйесі  ауруларын 

хирургиялық  емдеу принциптері. 

11.

 

«Кардиохирургия (ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  жүкті  әйелдерді 

диагностикалау  және емдеу хаттамалары. 

12.


 

Емдеуге  жатқызу  бюросы порталыү 

13.

 

Науқастар  тіркелімі. 14.

 

Инфекциялық  аурулардың,  аурухана  ішілік  инфекцияларды клиникалық пайда болулар. 

15.


 

Инфекциялық  аурулар  және  аурухана  ішілік  инфекциялар 

айқындалған  кезде  НҚА  талаптарына  сәйкес  іс-қимыл,  шұғыл 

хабардар  ету алгоритмі. 

16.

 

Еңбекке  уақытша  және  тұрақты  жарамсыздық  белгілері (патологиялық жағдайлардың тізбесі). 

17.


 

Медициналық сараптама жүргізу  тәртібі. 

18.

 

Мүгедектік  тобын беру және оны алу тәртібі. 19.

 

Медицинлық  қорытындыны ресімдей отырып, медициналық сараптама  жүргізу  кезінде  медициналық  құжаттаманы  ресімдеу 

тәртібі. 

2-еңбек функциясы 

 

Жүрек-қан  тамыры патологиясы 

бар 


пациентті 

оперативтік 

емдеу 

үшін  медициналық ұйымның 

тиісті 


бөлімшесіне  емдеуге 

жатқызу 


Іскерлігі  мен дағдылары  

1. Пациентті 

оперативтік  емдеу  үшін  кардиохирургиялық 

стационарға  жоспарлы  емдеуге  жатқызуға  айғақтарды  бағалау 

дағдылары. 

2. «Кардиохирургия 

(ересектер, 

балалар)» 

мамандығы 

шеңберінде  стационардың  бейінді  бөлімшелеріне  шұғыл  емдеуге 

жатқызуға  айғақтарды бағалау  дағдылары. 

3. Жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті  күндізгі 

стационарға  жоспарлы  емдеуге  жатқызуды  жүзеге  асыру 

дағдылары. 

4. Жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті  тәуліктік 

стационарға  жоспарлы  емдеуге  жатқызуды  жүзеге  асыру 

дағдылары. 

5. Пациентке 

шұғыл  білікті  медициналық  көмек  көрсету 

дағдылары. 

6. Жүрек-қан  тамыры  патологиясы  бар  пациентті  реанимация 

және  қарқынды  терапия  бөлімшесіне  шұғыл  емдеуге  жатқызуға 

айғақтарды бағалау  дағдылары. 


 
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет