Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы 1 – бөлім. Жалпы бөлім Осы Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалық (бтба)бет1/10
Дата06.07.2017
өлшемі2.01 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Қазақстан Республикасы

Еңбек және халықты

әлеуметтік қорғау министрінің

2012 жылғы ____________

№ ___ бұйрығымен

бекітілгенЖұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалығы

1 – бөлім. Жалпы бөлім
1. Осы Бірыңғай тарифтік-біліктілік анықтамалық (БТБА) 64 шығарылымы «Ауыл шаруашылық, су және орман шаруашылығындағы механикаландырылған және қол еңбегінің жұмыстарын тарифтеу бойынша анықтамалық» бөлімдерінен тұрады. Оны әзірлеу өндіріс технологиясының өзгеруінен, өндірістік қызметте ғылыми-технологиялық процесс ролінің артуынан, жұмысшылардың жалпы білімі мен арнайы даярлық біліктілігінің деңгейіне, ішкі және сыртқы нарықтағы бәсекелестікке қабілеттілік сапасына қойылатын талаптардың артуынан, сондай-ақ еңбек мазмұнының өзгеруінен туындайды.

2. Осы шығарылым төрт бөлімнен тұрады. Бірінші тараудың бөлімдерінде өсімдік, су және орман шаруашылығында тракторлармен, тіркемелі, тоспалы, өздігінен жүретін машиналармен және қуатты қозғағышқа және жетек сыныбына байланысты үш топқа топтастырылған механикаландырылған жұмыстар орналастырылған. Біртектес жұмыстарды орындау қиындықтарын ескере отырып, оларға тарифтік разрядтар белгіленген.

3. Екінші тараудың бөлімдерінде өсімдік, су және орман шаруашылықтарында қарапайым еңбек құралдарын, механизмдерін және жұмыс көлігі ретінде жануарларды пайдалана отырып орындалатын жұмыстар келтірілген және осы жұмыстардың тарифтік разрядтары белгіленген.

4. Аталған шығарылымның бірінші және екінші бөлімдерінде мазмұндалған тарифтелген барлық жұмыстар технологиялық орындау мен жүйелілікте орналастырылған. Өз реттік нөмірлері бар біртектес жұмыстар айқындамада біріктірілді. Ерекше жұмыстар дербес бөлімдерге бөлінді.

5. Үшінші тараудың бөлімінде өсімдік, су және орман шаруашылығы жұмысшыларының мамандықтары жұмыстарының сипаттамасы келтірілді.

6. Төртінші тарауда «Мал шаруашылығындағы жұмыстар мен мамандықтар» бөлімі мазмұндалған. Ол мал шаруашылығындағы жұмысшылар мамандықтарының тарифтік разрядтары мен тарифтік-біліктілік сипаттамаларынан тұрады.

7. Жұмыс разрядтары олардың еңбек жағдайларының қиындығын ескермей (еңбектің қиындығының деңгейіне және орындаушының біліктілігіне қойылатын талаптарын күшейтуге әсер ететін тәжірибелік жағдайларсыз) белгіленген. Әрбір мамандықтың тарифтік-біліктілік сипаттамасы екі бөлімнен тұрады. «Жұмыс сипаттамасы» жұмысшы орындай білуге тиіс жұмыстарды сипаттайды. «Білуге тиіс» бөлімінде арнайы білім, ережені, нұсқаулықты және басқа басшылыққа алынатын материалдар, жұмысшы қолдануға тиіс әдістер мен тәсілдерге қатысты жұмысшыға қойылатын негізгі талаптар мазмұндалады.

8. Тарифтік-біліктілік сипаттамаларында аталған жұмысшы анағұрлым мамандығына тән жұмыстардың тізімі беріледі. Бұл тізім жұмысшы орындауы мүмкін және орындауға тиіс барлық жұмыстарды шектемейді. Ұйым әкімдігі кәсіподақ комитетімен және басқа уәкілетті қызметкерлердің, өкілді органның келісімі бойынша тиісті разрядтардың жұмысшы мамандықтарының тарифтік-біліктілік сипаттамаларын мазмұндайтын оларды орындау қиындығы бойынша тиісті жұмыстардың қосымша тізімін әзірлеп және бекіте алады.

9. Жұмысшы «Жұмыстар сипаттамасы» бөлімінде көзделген жұмыстардан басқа ауысымды қабылдау және тапсыру, жұмыс орнын, айлабұйымдарды жинау бойынша жұмыстарды, сондай-ақ олардың тиісті жағдайдағы сипаттамасы белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізу бойынша жұмыстарды орындауға тиіс.

10. Жұмысшы «Білуге тиіс» бөлімінде қамтылған теориялық және практикалық талаптармен қоса еңбекті қорғау; өндірістік санитария және өртке қарсы қауіпсіздік; жеке қорғану құралдарын қолдану ережелерін; орындалатын жұмыс (қызмет) сапасына қойылатын талаптарды; ақау түрлерін және оның алдын алу және жою тәсілдерін; өндірістік дабылды; жұмыс орнында еңбекті ұтымды ұйымдастыру тәсілдерін білуге тиіс.

11. Анағұрлым жоғары білікті жұмысшы тарифтік-біліктілік сипаттамасында көрсетілген жұмыстармен қоса анағұрлым төмен білікті жұмысшылардың тарифтік-біліктілік сипаттамасында қарастырылған жұмыстарды орындай білуі, сондай-ақ осы кәсіптің анағұрлым төмен жұмысшыларына басшылық ете білуге тиіс. Осыған байланысты біліктілігі анағұрлым төмен разрядтар кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамаларында көрсетілген жұмыстар анағұрлым жоғары разрядтар сипаттамаларында берілмейді.

12. Жұмысшылардың жұмыстары мен кәсіптерінің тарифтік-біліктілік сипаттамалары алты разрядты тарифтік кестені негізге ала отырып әзірленген.Жұмысшының еңбек кітапшасын толтыру, сондай-ақ тарифтік разрядты өзгерту кезінде оның мамандығының атауы БТБА-ға сәйкес жазылады.

13. Кәсіптердің тарифтік-біліктілік сипаттамалары ерекше айтылған жағдайлардан басқа, осы бөлімде көрсетілген өндірістер мен жұмыс түрлері бар ұйымдарда, меншік және ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан, ерекше белгіленген жағдайларды қоспағанда, жұмыстарды тарифтеу және жұмысшыларға біліктілік разрядтарын беру кезінде міндетті болып табылады.

14. БТБА-ның бұрын қолданыста болған шығарылымы бойынша атаулары көрсетілген, осы «Мал шаруашылығындағы жұмыс» бөлімінде көзделген жұмысшылар кәсіптері атауларының тізбесі БТБА-ның (64-шығарылым) 2-қосымшасында көрсетілген.I - бөлік

Ауыл,су және орман шаруашылығындағы механикаландырылған жұмыстар
Жұмыстардың тарифтік разрядтарын саралау үшін тракторлар, экскаваторлар, бульдозерлер, жүк тиегіштер, комбайндар және басқа да өздегінен жүретін машиналар тобы

I топ


Жетек сыныбы1,4-дейін және қозғағышының қуаты 58,8 кВт (80 л.с.) дейін дөңгелекті– МТЗ-50, МТЗ-80, МТЗ-80Х, МТЗ-82, МТЗ-82р, ЮМЗ-6Л, ЮМЗ-6КЛ, ВТЗ-45, Т-40А, Т-40АМ, Т-40АНМ, Т-30, Т-80А, Т-30А, Т-25А, СШ-28, Т-16М, Т-16ММЧ, СШ-0611, Т-16МТ, ЛТЗ-60А, ЛТЗ-60АВ, КСС-2,6, АП-100 «Простор», «Универсал 445-V» (Румыния) тракторлары, сондай-ақ қозғағышының қуаты ұқсас жүк тиегіштер мен басқа да машиналар.

II топ


Жетек сыныбы 1,4-тен 3 дейін (қоса алғанда) және қозғағышының қуаты: 73,5 кВт (100 л.с.) дейін шынжыр табанды, 58,8-ден 95,5 кВт (от 80 до 130 л.с.) дейін дөңгелекті – МТЗ-100, МТЗ-102, ДТ-75Н, ДТ-75МВ, ДТ-75В, ДТ-75БВ, Т-70С, ЛХТ-55, ТДТ-55, Т-54В-С3 «Болгар», ТДТ-60, ТДТ-75 тракторлары; ЭТЦ-202Б, ЭТЦ-163, ЭО-2621В, ЭО-3211Д, ЭО-3322Д, Э-304Д, ЭТЦ-165А, Э-304В, ЭТЦ-161, ЭО-3322А, ЭТР-162, Т-3М, Э-1015А, ЭО-432, ЭО-3122, ЭО-3332А, ЭО-3321, ЭО-3323, ЭО-4111В, ЭО-4321А экскаваторлары, сондай-ақ қозғағышының қуаты ұқсас бульдозерлер, жүк тиегіштер, комбайндар мен басқа да машиналар.

III топ


Жетек сыныбы 3-тен жоғары және қозғағышының қуаты 73,6 кВт (100 л.с.) және жоғары шынжыр табан, 95,5 кВт (130 л.с.) және одан жоғары дөңгелекті Т-130, Т-130-1, Т-130Б, Т-130БГ-3, Т-130МБГ, Т-130МГ, Т-130МГ-5, Т-150КН, ДТ-175С, ДТ-175Т, Т-4А, ВТ-100, ЛТЗ-155, ТЛТ-100, ЛХТ-100, ЛХТ-4, ТТ-4, К-700А, К-701, К-701М, К-702, К-703, Т-100, Т-100М, Т-180Г, Т-330, ДЭТ-250М, Т-100МБ тракторлары; МТП-72, МТП-71А, Д-659А, ЭТР-201Б, ЭТР-204, ЭТР-132, ЭТР-134, ЭТР-224А, ЭО-611БС, Э-10011Д, ЭТР-172, Э-652Б, ЭО-4121, ЭО-4124, ЭО-4111В, ЭО-4121Б, ЭО-5116, ЭО-5124, ЭО-6123, ЭО-7111В, ЭКГ-4У, ЭКГ-5А, ЭТЦ-252А экскаваторлары; Джон Дир, Массейс Фергюсон; (Дон-1500, Енисей-1200)астық жинайтын, картофель, қызылша, жүгері жинайтын комбайндар; жүк тиегіштер, бульдозерлер және қозғағышы ұқсас басқа да машиналар.

2 - бөлім. Өсімдік су және орман шаруашылығында жалпы механикаландырылған жұмыстар
Параграф 1. Жер қыртысын өңдеу
15. Жерді ысырып және ысырмай жырту:

- ертеде жыртылған жерлерді, тың, тыңайған жерлерді, көп жылдық шөптердің топырақ қабатын; орман және көп жылдық көшеттерді отырғызуға плантажды және қабатты жырту; тазартылған орманды жерлерді, шабындықтарды, құрғатылған батпақты жерлерді және басқа ауыл шаруашылық алқаптарын аммиак суын енгізбей жырту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6 разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7 разряд

-. бір мезгілде аммиак суын енгізе отырып

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7 разряд

16. 10º-тен жоғары баурайларды білікше, микролимандар және атыздар жасай отырып баурайға көлденең жырту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7 разряд

17. Сабанның түбін және өсімдіктерді сақтай отырып, жазық кескіштермен, терең қопсытқыштармен қайта жырту, өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7 разряд
18. Ысырмай өңдеу, егіс алдында және жаппай культиваторлау, аспалы және тіркемелі қарулармен дискілеу, сыдыра жырту, аммиак суын енгізбей чизелдеу және фрездеп өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5 разряд

- бір мезгілде аммиак суын енгізе отырып

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

19. Астық, картофель және басқа егістіктерді тырмалау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4 разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

20. Қар тоқтату, еріген суды ұстау үшін егістік телімдеріне үю

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

21.Жерді, шалғындықты, жайылымды жырту, егіс алдында топырақты тегістеу, топырақ қабатын, құрғатылған сазды тегістеу, топырақ кесектерін ұсату, жерді қырнап өңдеу және кішірейту, ылғалды ротациялық жұмыс органдары бар қару-жарақпен жабу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

22. Жеміс және басқаға, егістіктерге, ашық жерлерге тізбек қазу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд


Параграф 2. Тыңайтқыштарды дайындау және енгізу
23. Минералды тыңайтқыштарды, известь және басқа тұқымдарды арнайы ұсатқыштарда, бетонды алаңдарда ұсату тракторларымен ұсату

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

24. Известі және басқа тұқымдарды механикалық елекпен себу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

25. Шымтезек жинайтын машиналар және бульдозерлермен шымтезек қиқымын дайындау, кертпелеу және қаттап салу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

26. Шымтезек және әртүрлі қоспалар дайындау және қаттап салу: минералды тыңайтқыштар, қи, шымтезек қосу, араластыру; қоспаларды бульдозерлермен, жер тегістегіштермен, араластырғыштармен және жүк тиегіштермен кертпелеу , қатарлау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

27. Қатып қалған қидың кертпелерін және қоспаларды бөлу

I топ тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

28. Қиды, шымтезекті, қоспаларды қатарлардан және үйіндіден жан-жаққа шашып тастау, известі, минералды тыңайтқыштарды, оргаминералды қоспаларды арнайы машиналармен топыраққа енгізу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

29. Топыраққа өсімдіктің тамырдан тыс қосымша қоректендіруін енгізу:

- суйық тыңайтқыштар және сұйық нәжіс

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

- аммиак суы немесе сұйық аммиак

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

Параграф 3. Тұқым дайындау, егу және отырғызу
30. Астық, бұршақ, шөп, қызылша, зығыр, кендір, жеміс және басқа өнімдердің тұқымдарын арнайы машиналармен және механикаландырылған бағытта тазалау мен сұрыптау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

31. Қызылша, жүгері, күбағыс және басқа өнімдер тұқымдарын машиналармен және механикаландырылған бағытта калибрлеу, қорғау-ынталандырғыш өнімдермен өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

32. Кейбір тұқымдардың сабағын механикалық кесу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

33. Кортофель сұрыптайтын пункттерге қызмет көрсету

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

34. Егу және отырғызу материалдарын дәрілеу кезінде машиналар мен агрегаттарға қызмет көрсету

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

35. Тұқымдарды лазерлі өңдеу, отырғызатын материалдарды бактериалды дәрі-дәрмекпен өңдеу және өңдеудің басқа түрлері

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

36. Жеміс-жидек дақылдарын, ағаш-бұта тұқымдарын қоса алғанда ауыл шаруашылық өнімдерін егу және отырғызу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

37. Егетін және отырғызатын өнімдерді механикалық тиеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

38. Картофель, жеміс және басқа өнімдердің көшеттерін отырғызу үшін бұршақтарды, тарақшаларды кесу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

39. Культиваторды пайдалана отырып, картофель түйнегін жауып бекіту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

40. Бульдозер, экскаватор, басқа машиналар мен қару-жарақтардың көмегімен сүрлем, пішендеме, картофель кертпелерін, тамыр-жемісті өсімдіктермен аналық қызылша, сәбіз және басқа өнімдерінің кагаттарын ашу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

41. Картофель кертпелері мен траншеяларын, аналық қызылша мен азықтық тамыр-жеміс өсімдіктері тамырларын арнайы машиналармен сұрыптау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 4. Ауыл шаруашылық өнімдерін егу мен отырғызу үшін күтім
42. Қызылша, сәбіз және басқа өнімдерді көктегенге дейін және көктегеннен кейін жаппай қопсыту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

43. Қатарлар арасын тырмалау, өңдеу, отайтын өнімдерді қопсыту, шабықтау (қорғау аймақтарында және қатарларда арам шөптерді топыраққа көму) :

- тыңайтқышпен

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

- тыңайтқышсыз

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

44. Өсімдіктер шығысының жиілігін қалыптастыру, қызылшаны, қозаны, кефаны және басқа өнімді шоқтау және кесу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 5. Өсімдіктерді қорғау және химиялық өңдеу


45. Өсімдіктерді қорғаудың химиялық және биологиялық құралдарын және уландырылған еліктіргіштерді механикалық дайындау, шайқау (тиеу, құю)

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

46. Аэрозольді генераторлар мен тракторлық бүркігіштерді пайдалана отырып қоймалар мен сақтау орындарын ылғалды дезинфекциялау және дезинсекциялау; дәнді дақылдар өнімдерін түтіндету, әртүрлі өнімдерді дәрілеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

47. Арнайы машинаның көмегімен кейбір өнімдер егістігіне аушы жырашығын қазу, жырашықтарда аушы құдықтарын бұрғылау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

48. Зиянкестердің, аурулардың және арам шөптердің алдын алу үшін ауыл шаруашылық өнімдері мен көп жылдық көшеттерді өңдеу (дәрі бүрку немесе себу), кейбір ауыл шаруашылық өнімдерін дефолианттармен және досиканттармен өңдеу, көп жылдық көшеттерді аэрозольдармен өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 6. Дәнді, дәнді-бұршақты дақылдарды, жүгеріні, зәйтүнді және басқа өнімдерді жинау


49. Дәнді, дәнді-бұршақты дақылдарды, қызылша, зәйтүн және басқа өнімдердің ұрық безін ені:

- 6 м дейін

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

-. 6 м жоғары егін ору машиналарымен ору

I топтарда тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

50. Дәнді дақылдарды, сүрлем шөптерді, тамыр-жемісті өсімдікті, жеміс өнімдерін тікелей ору; дестелерді шауып алу, дестелерді комбайндармен іріктеу және орау (сабақтарын ұсатып және ұсатпай)

I топтарда тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

51. Қонақ жүгеріні, джугарларды, қырыққабат, сәбіз және ұзын сабақты өнімдер тұқымдарын арнайы машинамен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

52. Жасыл бұршақты, сиыржоңышқаны, бұршақты және басқа өнімдерді дестелі орақтармен және әнбебап егін ору машиналарымен жинау:

- шауып алу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

- комбайндармен іріктеу және орау

I топтарда тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

53. Толық піскен және сүтті балауыз кезінде собықтарын айыра, сондай-ақ сүрлем үшін сабақтарын ұсақтай отырып жүгеріні:

- тіркемелі машинамен

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам  • өздігінен жүретін комбайындармен жинау

  • I, II, топтарда тарифициаланбағам

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

54. Машинистің жүгерінің собықтарын тазалауға арналған жұмысы

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

55. Жаңғақ пен бадананы дестелерге салып, арнайы машиналармен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

56. Бау байлау және суслондарға салып кунжут жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

57. Дәнді, дәнді-бұршақты дақылдар, техникалық өнімдер дестелерін, жүгері собықтарын, қант қызылшасы мен басқа өнімдердің, көп жылдық және бір жылдық шөптердің тұқымдарын ұсақтағыштармен және өздігінен жүретін комбайндармен, арнайы жабдықталған айлабұйымдармен ұсату

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

58. Жаңғақ бұршақтарын арнайы машиналармен жырту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

59. Кунжуттарды суслондардан бөліп алу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

60. Дәнді және әртүрлі өнімдер тұқымдарын астық пультімен, транспортерлермен және жүк тиегіштермен кертпелеу, белсенді кептіру және қайта жылжыту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

III топтарда тарифициаланбағам

61. Дәнді дақылдарды, қант қызылшасын және кейбір басқа өнімдерді өнімділігі:

- 20 т/ч дейін

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

- 20 т/ч артық

астық тазалаушы пункттердің механикандырылған ағымдық желілерінде жинаудан кейінгі сұрыптау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

62. Астықты, жүгеріні, тұқымдарды және басқа өнімдерді тазалауға, сұрыптауға, кептіруге, дайындауға және ыдысқа салуға арналған буып-түю желілерінің механикаландырылған астық тазалау пункттеріне қызмет көрсету

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

63.Арнайы машиналармен, буып-түю желілерінде:

- қаптарды тікпей

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 1разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

-қаптарды арнайы машиналармен тігіп астықты ыдысқа салу, қаптарға және қораптарға орналастыру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

64. Астықты, дәнді-бұршақты дақыл, бұршақ, күнбағыс, қант қызылшасы, зәйтүн өнімдерін, зығыр, кендір, жеміс, бақша, шөп, ағашты-бұталы тұқымды және басқаларды:

кептіргіштерде және арнайы машиналарда кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 7. Шитті мақтаны жинау
65. Бұрылыс жолақтарын астықты жинау алдында грейдермен жобалау

I топтарда тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

66. Шитті мақтаны бірінші және екінші машиналы жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 7разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

67. Құрақты жинау және машинамен жинағаннан кейін шитті мақтаны іріктеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

68. Шитті мақтаны, машина жинаған құрақты тазалау, жерден алу және оны жылы кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

69. Қоза сабақтарын арнайы машиналармен тамырымен жұлу, іріктеу және тракторлық талшықтармен жер телімінің шетіне шығару

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 8. Қант қызылшасы мен басқа тамыр-жемісті өсімдікті жинау
70. Бір мезгілде көлік құралына тией отырып, ұсақтау орағымен және сабақ жинайтын машиналармен сабақтарды жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

71. Астықты жинау алдында арнайы егу құралымен қатарлар арасын қабат-қабатпен қопсыту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

72. Қант қызылшасы мен басқа тамыр-жемісті өсімдіктерді қапсырма шегемен және арнайы машиналармен қазу, жырту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

73. Басын тазалап, қабыстырып қант қызылшасы мен басқа тамыр-жеміс өсімдіктерін бір мезгілде көлік құралына немесе:

- тіркемелі, аспалы тамыр жинағыш машиналар, комбайндар

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

- өздігінен жүретін тамыр жинағыш машиналар, комбайндар дестелеріне сала отырып жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

74. Көлікке немесе бункер жинақтағышқа тией отырып, біліктерден тамыр жеміс өсімдіктерін іріктеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

75. Көлік құралдарына уақытша кагаттардан тамыр-жемісті өсімдіктерді іріктеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

76. Аналық қызылша тамырларын өңдеу үстелдерінде және механикаландырылған жүйелерде қыста сақтауға арналған траншеяларға сала отырып, тазалау және сұрыптау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 9. Эфир майы және дәрі өнімдерін жинау
77. - комбайнмен және айлабұйымдармен

I топ тарифициленген емес

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

- контейнерге тией отырып комбайнмен

I топ тарифициленген емес

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

- айлабұйымы және орағы бар егін жинайтын машиналармен кориандр, дәрілік, базилик, мускатты шатыраш, бұрышты жалбыз, анис, фенхел дайындамаларын және басқа өнімдерді жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

78. Ұсақтай отырып, жалбыз талшықтарын іріктеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

79. Арнайы машиналарда жалбызды кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

80. Комбайндармен кориандра, анис, тмин, фенхел талшықтарын іріктеу және уату

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

81. Бұталы өсімдікті кесу және оны жасарту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

82. Бұталы өсімдікті жинайтын машинамен бұталы өсімдік гүлшоғын жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

83. Бұталы өсімдік бұталарын ұсатып және кесілген массаны шашып тастай отырып кесу, тамыр сабақтарын тазалау және тарау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

84. Раушан бұталарын механикаландырылған кесу

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

I, III топтарда тарифициаланбағам

85. Контейнерлерді қолдана отырып, эфир майы өнімдерін механикандырылған жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

86. Сабанды жинау, сабан шөмелесін қысып буу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

87. Машинамен қара күйелерді жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 10. Долгунц зығырын жинау және қайта өңдеу
88. Зығырды бір мезгілде жұқалап жайып немесе баумен байлай отырып комбайнмен түту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

89. Таспадан зығырдың трестері мен сабақтарын ірктеу және аударып қою

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

90. Кептіру пункітінде зығыр қопсығын кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

91. Зығыр қопсығын ұсақтағыш-веялкада ұсату

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

92. Зығыр дәндерін егіс алдындағы нормасына жеткізу (кептіру және тазалау)

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

93. Зығырды бір мезгілде оны жұқалап жая отырып зығыр түткішпен түту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

94. Долгунц зығырын таспада қопсыту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

95. Зығыр трестерін таспада аудару

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

96. Зығыр жинаушылардың бау байлай отырып таспада трестерді іріктеуі

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

97. Оларды кейіннен орай отырып, бауларды тиеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

98. Кептіргіштерде зығыр трестерін кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

99. Ұсату-түту агрегаттарында зығыр трестерін өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 11. Кендірлерді жинау және өңдеу


100. Ору машинасымен жасыл және тұқымдық кендірді:

- таспаға жұқалап жайып

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

- бау байлай отырып жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

101. Тұқымдарын ұсақтап және сабақтарын баумен байлай отырып кендірлерді жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

102. Кендір іріктеуші таспалардан кендірлерді іріктеу

I топтарда тарифициаланбағам

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

103. Арнайы машиналармен жасыл кендірлерді түтіп тарау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

104. Тұқымдық кендірді арнайы машиналармен орау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

105. Тұқымдарды тұқым тазалағыш машиналарда тазалаау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам
106. Кептіру камераларын толтыру, кептіргіш-булағыш құрылғыда кендір трестерін кептіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

107. Кендір трестерін ұсату-түту агрегатында өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

108. Толтыру және сулағыш шұңқырлардан кендір сабақтарын суырып алу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 12. Кенаф және кендірді жинау және өңдеу


109. Ору машиналарымен жасыл және тұқымдық кенафты жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

110. Тұқымдық кенаф пен кендірді ұсату

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

111. Кенаф пен кендір тұқымдарын тазалау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 13 Картофель жинау


112. Ұсата отырып, сабақты жойғыштармен және шөп шабатын машиналармен сабақтарын шабу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

III топтарда тарифициаланбағам

113. Картофельді :

картофель ұсақтағышпен

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

тіркемелі комбайндармен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

114. Картофельді қоймаларға және кертпелерге орналастыру, арнайы машиналармен түсіру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 14. Жемістер мен бақша өнімдерін жинау


115. Ерте пісетін қауданды және түрлі-түсті қырыққабатты, қызанақты, қиярды, баялдыны, бұрышты және жемістерді арнайы машиналармен жина

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

116. Қызанақты, қауданды қырыққабатты және қиярды комбайндармен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 6разряд

III топтарда тарифициаланбағам

117. Жемістерді әмбебап платформаның көмегімен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

118. Пияз-шалқанды арнайы машиналармен жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

III топтарда тарифициаланбағам

119. Сұрыптау-тазалау пункттерінің жинап алғаннан кейінгі өңдеу мен жемістерді сұрыптауына қызмет көрсету

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

120. Жеміс өнімдерінің тұқымдарын жуу, қызанақ, қияр және бақша тұқымдарын, тұқым бөлгіш және басқа машиналарда бөлу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

121. Пияз бен сарымсақты арнайы машиналарда сұрыптау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

I, III топтарда тарифициаланбағам

Параграф 15. Темекі мен махорканы жинау

122. Темекіні көлемдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

123. Махорканы жинау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 5разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

124. Махорканың сабақтарын жапыру

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

125. Арнайы қондырғылар мен желілерде темекіні кептіру және өңдеу

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 4разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

126. Темекі жапырақтарын машинамен бекіту

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 2разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам

127. Темекі жапырақтарын тығыздау

I топ тракторлар мен басқа да машиналар - 3разряд

II, III топтарда тарифициаланбағам
Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет