ЖҰмыс бағдарламасы мамандық: «6М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау» Пән: «Денсаулықты нығайту және аурудың алдын-алу»Дата08.07.2017
өлшемі427.37 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасыҚРДСМ «Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы» ШЖҚ РМК

№1 Қоғамдық денсаулық сақтау кафедрасы044 -…/…-( )

1 беттің -беті

«Денсаулықты нығайту және аурудың алдын алу.» пәні бойынша жұмыс бағдарламасы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКАЛЫҚ АКАДЕМИЯСЫ

Кафедра «№1Қоғамдық денсаулық сақтау»

«БЕКІТЕМІН»

ОҚМФА-ның ғылыми-клиникалық

жұмысы бойынша проректоры, м.ғ.к., доцент Нурмашев Б.Қ.

_________“_________”______ 2014ж
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ

Мамандық: «6М110200- Қоғамдық денсаулық сақтау»

Пән: «Денсаулықты нығайту және аурудың алдын-алу»

Кредиттер саны: 1 кредит (45 сағат)

Оқу жылы (курс) : 1

Шымкент, 2014 ж

МЖМБС негізі бойынша «6М110200 «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығына құрастырылған жұмыс бағдарламасы Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігінің 29 шілде 2009 жылғы №387 бұйрығы бойынша бекітіліп енгізілді.


Жұмыс бағдарламасы Қазахстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2011 жылғы 20 қазандағы № 729 бұйрығымен бекітілген.
Жұмыс бағдарламасы кафедра мәжілісінде талқыланды.
Хаттама №___ «____»_____________2014 ж.
Кафедра меңгерушісі

м.ғ.д., профессор ________________________________ М.Ә.БөлешовОҚМФА магистратура және резидентура бойынша оқу-әдістемелік комиссиясымен келісілген.


Хаттама №___ «____»_____________2014 ж.Комиссия төрағасы


м ғд. профессор ______________________________ М.Ә. Бөлешов

Жұмыс бағдарламасы ОҚМФА Ғылыми Кеңесінде қарастырылды және мақұлданды.


Хаттама №___ «____»_____________2014 ж.

Бағдарлама

Пәннің қысқаша сипаттамасы

Медицина ғылымы мен тәжірибесі алдында қалың бұқара халықтың арасында денсаулықты уәждеудің қиын мәселесі ғана емес, сондай-ақ салауатты өмір салты туралы білім бар, осы білімдерді тәжірибе жүзіне ауыстыруға белсенді қатысу мәселесі де тұр. Денсаулыққа үйрету мәселесі қазіргі жылдам өзгеретін, біра қөзінің маңызды құндылықтары сақталған әлемдегі адамның ажыратылмас құрамдас мәселесі ретінде қарастырылады. Білім деңгейі қандай да бір әлеуметтік категорияға қатысты шамаға ұқсас денсаулық үшін қауіп-қатер дәрежесімен сипатталады. Алынған білім деңгейі басым көпшілікте әлеуметтік-экономикалық жағдайға байланысты болғандықтан, негізгі стратегия білім алу теңдігіне бөгет болатын қаражаттық мәдени және басқа кедергілерді жеңуде болуы тиіс.

Денсаулық өмір салтына тікелей байланысты келеді. Сондықтан денсаулық жоғары деңгейіне адамдарды ерте жастан бастап салауатты өмір салтына бағытталған жүйелі оқытусыз және саналы тұлғаның бағыттық қалыптасуынсыз жетуге болмайды. Адамның өз денсаулығына көңіл бөлуі – оның мәдени көрсеткіші. Ол адамның оқу және тәрбиелеу процестерінде, балалық шақтан бастап үйде баланы, баланы тәрбиелеу мекемелерінде, мектепте және ары қарай өздігінен тәрбие алу, өзін-өзі тәрбиелеу негізінде қалыптасады.

Денсаулық үшін қауіпті факторлар артық салмақ, аз қимылдау, тиімсіз тамақтану, психикалық зорығу, маскүнемдік, шылым шегу болып табылады. Салауатты өмір салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру ортасының жағдайын, еңбек пен демалыс тәртібін айтуға болады. Денсаулық бізге жоспарларымызды орындауға, өмірдегі негізгі міндеттерімізді ойдағыдай шешуге, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Адамның өзі жете ұғынып сақтайтын және нығайтатын мейірімді денсаулық оған ұзақ та белсенді өмірді қамтамасыз етеді.

Ғылыми мәліметтер адамдардың басым көпшілігі гигиеналық тәртіпті сақтаған жағдайда 100 және одан да көп жасқа дейін өмір сүре алатындығын куәландырады. Өкінішке орай көптеген адамдар ғылыммен негізделген салауатты өмір салтының қарапайым нормаларын сақтамайды. Біреулері аз қимылдайды, бұл ерте қартаюды туғызады, басқалары тамақты шамадан тыс жеп, семіру, тамыр склерозының , қант диабетінің дамуына әкеп соғады. Ал кейбіреулері тыныға білмейді. Өндірістік және тұрмыстық мәселелерден қол үзбей, үнемі мазасызданып, ұйқыдан қалады, ал бұл ақырында көптеген ішкі ағза ауруларына әкеліп соғады. Кейбір адамдар шылым шегу, ішімдік ішу сияқты зиянды әрекеттеріне дағдыланып, өз өмірін қысқартады.
Оқытудың мақсаты

Магистранттарда «Қоғамдық денсаулық сақтау» мамандығы бойынша терең білім, іскерлік пен машықтарды қалыптастыру және бекіту, магистранттарды өндірістік/зерттеу және педагогикалық практикадан өтуге, ғылыми-зерттеу/эксперименттік/зерттеу жұмыстарын орындауға даярлау.


Міндеттері

 • Магистранттарға даярлық бағытын (бейін) анықтайтын пәндер бойынша тұрақты түсінік, білім беру, машықтар мен іскерлікке уйрету;

 • Магистранттардың даярлық бағытын (бейінін) анықтайтын пәндердің шынайы орнын, қазіргі практикада, сондай-ақ ғылыми зерттеу және практикалық бағдарламаларды жүзеге асыру үдерісінде басқарушылық және клиникалық шешім қабылдауға үйрету;

 • Магистранттарға кәсіптік қызметі аясында кешенді тәртіпаралық, сектораралық мәселелерді шешу кезінде магистранттардың даярлық бағытын (бейінін) анықтайтын пәндердің құралдарын қолдану мүмкіндігі туралы түсінік берү;

 • Магистранттарды үнемі дамып отыратын шынайы ортада кәсіби икемділікке кепілдік беретін шектес ғылымдар бойынша іргелі біліммен қамтамасыз ету.

Магистрант істей алуы керек:

 1. Бейіндік даярлықтың таңдалған бағыты шеңберінде практикалық денсаулық сақтау саласы маманының жұмысын ұйымдастыруды;

 2. Басқарудың қазіргі тәсілдерін және менеджменттің аналитикалық әдістерін, диагностика, проблеманы шешу және талдау әдістерін;

 3. Бейіндік даярлықтың таңдалған бағыты шеңберінде ділелдерге негізделген денсаулық сақтау саласындағы практикалық қызмет принциптерін;

 4. Денсаулық сақтау саласындағы зерттеу қызметінің негізгі принциптерін;

 5. Зааматтардың денсаулығын қорғау туралы заңнаманы, медицина қызметкерлері қызметінің құқықтық негіздерін;

 6. ЖОО лық психология мен педагогика негіздерін және оларды практикалық қызметте қолдануды білуі тиіс;

Магистрант білуі керек:

 1. Зерттелетін үдерісті талдауда өркениетті, мәдени және ақпараттық тәсілдерге сүйеніп зерттеу тапсырмаларын шешуді;

 2. Кәсіптік функциясын жүзеге асырумен байланысты міндеттерді қалыптастыруды және мақсат қоюды;

 3. Дәлелдемелі медицина принциптері негізінде өзінің кәсіптік қызметі шеңберінде басқарушылық шешім қабылдауды;

 4. Өзінің кәсіптік қызметінің нәтижелерін болжауды;

 5. Жұмыс үдерісін бақылауды және оның нәтижелерін обьективті бағалауды;

 6. Кәсіптік қызметі аясында кешенді тәртіпаралық, сектораралық мәселелерді шешуді үйреніп алуы қажет.

Пәннің қысқаша мазмұны

Денсаулықты нығайту қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі бағыты ретінде. Денсаулықты анықтау. Денсаулық критериі. Денсаулықты анықтайтын этиологиялық факторлар. Өмір сүру салтының, тіршілік ортасының, экологиялық ерекшеліктердің, тұқым қуалаушылық факторларының денсаулықты қалыптастырудағы маңызы. Халық денсаулығының негізгі көрсеткіштері- қоршаған орта сапасының интеграциялық бағасы. Бірінші және екінші деңгейдің алдын алу. Жеке және қоғамдық денсаулық, профилактикалық тексерулердің денсаулықты нығайту мен қорғаудағы маңызы. Инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың алдын алу. Әлеуметтік маңызды аурулардың алғашқы, екінші және үшінші рет алдын алу бағдарламалары. ДДСҰ денсаулықты қорғау және нығайту саласындағы бағдарламасы. Қазақстан Республикасының қазіргі кезеңде денсаулықты сақтау саясаты. Денсаулықты нығайту қызметін ұйымдастыру және басқару.Сабақ беру әдіснамасы

 • Дәрістер: шолу- иллюстрациялық, проблемалық.

 • Практикалық сабақтар: ауызша сұрау, шағын топтарда жұмыс істеу, тестілеу, пікірталас, презентация, кері байланыс, медициналық әдебиеттермен жұмыс істеу, Ғаламторда ақпарат іздеу; жеке және топтық тапсырмалардың орындалу нәтижелерін талқылау.

 • Магистранттардың өзіндік жұмысы (МӨЖ): магистранттардың оқу және қосымша әдебиеттермен, электрондық тасымалдағыштардағы әдебиеттермен және Ғаламторда жұмыс істеу; тест тапсырмаларын дайындау және шешу, негізгі эпидемиологиялық терминдердің сөздігін құру, медициналық мақалаларды талдау бойынша жеке және топтық презентацияларды дайындау.


Сабақтың оқу-тақырыптық жоспары

№ р/с

Сабақтың тақырыптарыОқу сағаттарының саны

Барлық кредит

(сағат)


дәрістер


Практикалық сабақтар

ОЖМӨЖ

МӨЖ
Денсаулықты нығайту қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі бағыты ретінде

11Халық денсаулығының негізгі көрсеткіштері қоршаған орта сапасын интегралы бағалау ретінде.

11Бірінші және екінші деңгейдің алдын алу шаралары.

11Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың денсаулықты нығайту саласындағы қазіргі кезеңдегі саясаты.

1


1Денсаулықты нығайту қызметтерін ұйымдастыру және басқару

1


1Денсаулық критериі
1

1Денсаулықты анықтайтын этиологиялық факторлар
1

1Жеке және қоғамдық денсаулық
1

1Инфекциялық емес аурулардың алдын алу
1
1Инфекциялық аурулардың алдын алу
1
1Әлеуметтік маңызды аурулардың алғашқы рет алдын алу бағдарламалары.
1
1Әлеуметтік маңызды аурулардың екінші рет алдын алу бағдарламалары .
1
1Әлеуметтік маңызды аурулардың үшінші рет алдын алу бағдарламалары
1
1ДДСҰ денсаулықты қорғау және нығайту саласындағы бағдарламалары.
1
1Денсаулық сақтау саласындағы стратегиялық құжаттарда денсаулықты нығайту
1
1Саламатты өмір салты элементтері2

2Ана мен бала денсаулығын нығайту2

2Әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу.2

2Тамақтануға тәуелді аурулардың алдын алу2

2Туберкулездің және АИТВ/ЖИТСтің алдын алу2

2Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу2

2Жол-көлік жарақатының алдын алу2

2Мектеп оқушылары мен жасөспірімдердің арасында аурудың алдын алу2

2Саламатты өмір салтын ұстану негізін қалыптастыру2

2Үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес – қауымдастықтардың саламатты қалыптастырудағы рөлі2

2Отбасы денсаулығы2

2Әйелдердің денсаулығы2

2Бір жасқа дейінгі балалардың денсаулық мәселесі2

2Мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығы (1жастан 5 жасқа дейін)2

2Мектеп жасындағы балалардың денсаулығы2

2
Барлығы:

5

10

30

45

Дәрістердің тақырыптық жоспарыКредит№1


№ р/с

Дәріс тақырыптарының аталуы

Қысқаша мазмұны

Кредиттердің көлеміДенсаулықты нығайту қоғамдық денсаулық сақтаудың негізгі бағыты ретінде

Денсаулықты нығайту- тұрғындардың денсаулығын қорғау және жоғарылату үшін, олардың толық физикалық, ішкі дүниесі және әлеуметтік тыныштығы болып табылады. Қазіргі жағдайдағы нарықтық қатынаста Қазақстандағы әрбір азаматтың денсаулығы, бүкіл халықтың денсаулығының құрамды бөлігі болып табылады, ол оның тек өмір сүру қабілеттігі ғана емес оның мүмкіндіктерінің потенциалы. Халықтың денсаулық деңгейі өз кезегінде елдің әлеуметтік-экономикалық, мәдениетінің және индустриалды дамуын көрсетеді.

1Халық денсаулығының негізгі көрсеткіштері қоршаған орта сапасын интегралы бағалау ретінде.Денсаулық жоғары деңгейіне адамдарды ерте жастан бастап салауатты өмір салтына бағытталған жүйелі оқытусыз және саналы тұлғаның бағыттық қалыптасуынсыз жетуге болмайды. Денсаулық толық өмірдің негізі болып табылады. өкінішке орай көптеген адамдар салауатты өмір салтын сақтамайды. Денсаулыққа тікелей әсер ететін факторларға мыналар жатады:

 • Экология (сыртқы ортадағы факторлар)-20-25%

 • Тұқым қуалаушылық -20%

 • Денсаулықты сақтау-10%

Денсаулықтың этиологиялық факторларына кіретіндер:

 • Адамдардың өмір сүру сапасы

 • Тұқымқуалаушылық

Адамның өмір сүру салты

1Бірінші және екінші деңгейдің алдын алу шаралары.

Денсаулық өмір салтына тікелей байланысты келеді. Сондықтан денсаулық жоғары деңгейіне адамдарды ерте жастан бастап салауатты өмір салтына бағытталған жүйелі оқытусыз және саналы тұлғаның бағыттық қалыптасуынсыз жетуге болмайды. Адамның өз денсаулығына көңіл бөлуі – оның мәдени көрсеткіші. Ол адамның оқу және тәрбиелеу процестерінде, балалық шақтан бастап үйде баланы, баланы тәрбиелеу мекемелерінде, мектепте және ары қарай өздігінен тәрбие алу, өзін-өзі тәрбиелеу негізінде қалыптасады.

1Қазақстан Республикасы денсаулық сақтаудың денсаулықты нығайту саласындағы қазіргі кезеңдегі саясаты.

Денсаулық үшін қауіпті факторлар артық салмақ, аз қимылдау, тиімсіз тамақтану, психикалық зорығу, маскүнемдік, шылым шегу болып табылады. Салауатты өмір салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру ортасының жағдайын, еңбек пен демалыс тәртібін айтуға болады. Денсаулық бізге жоспарларымызды орындауға, өмірдегі негізгі міндеттерімізді ойдағыдай шешуге, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Адамның өзі жете ұғынып сақтайтын және нығайтатын мейірімді денсаулық оған ұзақ та белсенді өмірді қамтамасыз етеді.

1Денсаулықты нығайту қызметтерін ұйымдастыру және басқару

Мемлекеттiң басты әлеуметтiк мәселесі мен мiндетi тұрғындардың денсаулығын қорғау саласында мемлекеттiк реттеудi күшейтуi және адекватты қаржылау болды. Қазақстанның жаңғыруы денсаулық сақтау жүйесінде саяси, технологиялық, зияткерлiк, инфрақұрылымдық артта қалушылығының жойылуына және оның бәсекелесе алатындығын қамтамасыз етуге жүйелi түрде бағытталған болуы керек.

1

Практикалық сабақтардың тақырыптық жоспарыКредит№1


№ р/с

Практикалық сабақтардың тақырыптарының аталуы

Қысқаша мазмұны

Кредиттердің көлемі

1

Денсаулық критериі

Денсаулық (ДЖДСҰ ұйғарымы бойынша) - бұл тек қана физикалық ақаулармен аурудың жоқтығы ғана емес, толық физикалық, ішкі дүниесінің және әлеуметтік тыныштығы. Денсаулықтың 3 деңгейі бар:

 1. Жалпы биологиялық

 2. Популяциялық

 3. Жеке

1

2

Денсаулықты анықтайтын этиологиялық факторлар

Денсаулық өмір салтына тікелей байланысты келеді. Сондықтан денсаулық жоғары деңгейіне адамдарды ерте жастан бастап салауатты өмір салтына бағытталған жүйелі оқытусыз және саналы тұлғаның бағыттық қалыптасуынсыз жетуге болмайды. Денсаулық толық өмірдің негізі болып табылады. өкінішке орай көптеген адамдар салауатты өмір салтын сақтамайды. Денсаулыққа тікелей әсер ететін факторларға мыналар жатады:

 • Экология (сыртқы ортадағы факторлар)

20-25%

 • Тұқым қуалаушылық -20%

 • Денсаулықты сақтау-10%

Денсаулықтың этиологиялық факторларына кіретіндер:

 • Адамдардың өмір сүру сапасы

 • Тұқымқуалаушылық

Адамның өмір сүру салты

1


3

Жеке және қоғамдық денсаулық

Денсаулық үшін қауіпті факторлар артық салмақ, аз қимылдау, тиімсіз тамақтану, психикалық зорығу, маскүнемдік, шылым шегу болып табылады. Салауатты өмір салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру салтын қалыптастыратын негіз ретінде рефлекске қабілеттілікті, өмір сүру ортасының жағдайын, еңбек пен демалыс тәртібін айтуға болады. Денсаулық бізге жоспарларымызды орындауға, өмірдегі негізгі міндеттерімізді ойдағыдай шешуге, қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Адамның өзі жете ұғынып сақтайтын және нығайтатын мейірімді денсаулық оған ұзақ та белсенді өмірді қамтамасыз етеді.

1


4

Инфекциялық емес аурулардың алдын алу

Экономикалық дамыған елдердің көпшiлiгі ауру-сырқаулардың профилін өзгерiсiн айқын тағайындады: жүрек-қан тамыр және онкология аурулары тыныс мүшелерiнiң созылмалы ерекше аурулары және инфекциялық емес патологияның басқа пiшiндерi өлiм , жарымжандық және уақытша еңбекке жарамсыздықтың себебi болуда жетекшi орын алды. Инфекциялық емес аурулардың «жасаруға», әсiресе жүрек-қан -тамыр аурулары, қоғамның денсаулығына және еңбек ресурстарына өте елеулi зиян келтiретiн тенденциясы атап өтілген.

1


5

Инфекциялық аурулардың алдын алу

Ғылыми мәліметтер адамдардың басым көпшілігі гигиеналық тәртіпті сақтаған жағдайда 100 және одан да көп жасқа дейін өмір сүре алатындығын куәландырады. Өкінішке орай көптеген адамдар ғылыммен негізделген салауатты өмір салтының қарапайым нормаларын сақтамайды. Біреулері аз қимылдайды, бұл ерте қартаюды туғызады, басқалары тамақты шамадан тыс жеп, семіру, тамыр склерозының, қант диабетінің дамуына әкеп соғады. Ал кейбіреулері тыныға білмейді. Өндірістік және тұрмыстық мәселелерден қол үзбей, үнемі мазасызданып, ұйқыдан қалады, ал бұл ақырында көптеген ішкі ағза ауруларына әкеліп соғады. Кейбір адамдар шылым шегу, ішімдік ішу сияқты зиянды әрекеттеріне дағдыланып, өз өмірін қысқартады.

1

6

Әлеуметтік маңызды аурулардың алғашқы рет алдын алу бағдарламалары.

(primary prevention ) аурулардың алғашқы рет алдын алу- жеке аймақтық, әлеуметтiк, жастық, кәсiби және басқа топтар мен барлық тұрғындарға ортақ аурулар мен ауытқулардың дамуын ескертуге бағытталған медициналық және медициналық емес шаралар мен бағдарламалар кешені.
7

Әлеуметтік маңызды аурулардың екінші рет алдын алу бағдарламалары.

(secondary prevention ) Аурулардың екінші рет алдын алу бағдарламалары медициналық және медициналық емес, қоғамдық, санитарлық-гигиеналық, психологиялық және басқа да шаралар, ауруды ертерек анықтап, олардың асқынуын болдырмауға, созылмалы түріне айналмауға, еңбекке жарамсыздықты, мүгедектіктің, мезгiлсiз өлімнің алдын алуға бағытталған.

1

8

Әлеуметтік маңызды аурулардың үшінші рет алдын алу бағдарламалары

(rehabilitation ) Аурулардың үшінші рет алдын алу немесе (денсаулықты қалпына келтiру) ақтау - денсаулықты толық қалпына келтіруге бағытталған медициналық, психологиялық, педагогикалық, әлеуметтiк шаралары.

1

9

ДДСҰ денсаулықты қорғау және нығайту саласындағы бағдарламалары.

«Саламатты Қазақстан» 2011-2015ж.ж. мемлекеттік денсаулық сақтау бағдарламасы. Қазақстан Республикасының азаматтарының денсаулығын нығайту және елдiң әлеуметтiк-демографиялық дамуын қамтамасыз етеді.

1

10

Денсаулық сақтау саласындағы стратегиялық құжаттарда денсаулықты нығайту

Медициналық көмекті сапамен және қауіпсіздікпен қамтамасыз ету үшін уйымдарға жаңа технологиялар енгізіледі, зерттеулермен, емдеу,алдын алу шаралары (белгілі бір ауруда немесе патологиялық жағдайда) тек дәлелді медицинаның қағидаларымен сәйкес болған жағдайда ғана.

1
Барлығы:
10

ОЖМӨЖ/ МӨЖ
р/с


Тақырыптарының аталуы

Кредиттің көлемі

өткізу түрі

1

Саламатты өмір салты элементтері

2

шағын топтарда жұмыс істеу

2

Ана мен бала денсаулығын нығайту

2

пікірталас

3

Әлеуметтік маңызы бар аурулардың алдын алу.

2

шағын топтарда жұмыс істеу

4

Тамақтануға тәуелді аурулардың алдын алу

2

пікірталас

5

Туберкулездің және АИТВ/ЖИТСтің алдын алу

2

Іскерлік ойындар

6

Аса қауіпті инфекциялардың алдын алу

2

Тренинг

7

Жол-көлік жарақатының алдын алу

2

презентация

8

Мектеп оқушылары мен жасөспірімдердің арасында аурудың алдын алу

2

презентация

9

Саламатты өмір салтын ұстану негізін қалыптастыру

2

презентация

10

Үкіметтік емес ұйымдар мен бизнес – қауымдастықтардың саламатты қалыптастырудағы рөлі

2

презентация

11

Отбасы денсаулығы

2

Тест құру

12

Әйелдердің денсаулығы

2

Тест құру

13

Бір жасқа дейінгі балалардың денсаулық мәселесі

2

коллоквиум

14

Мектеп жасына дейінгі балалардың денсаулығы (1жастан 5 жасқа дейін)

2

коллоквиум

15

Мектеп жасындағы балалардың денсаулығы

2

реферат
Барлығы:

30


Оқытудың соңғы нәтижесі


Дублиндік дескрипторлар

ОҚМФА-да әзірленген мамандық құзыреттілігі

Пәнді оқытудың нәтижесі


Тұжырымдама бойынша оқытудың нәтижелері

А


Зерттеліп отырған саладағы алдыңғы қатарлы білім элементтерін қоса алғанда, сол сала бойынша білімі мен түсінігін көрсете білу.


Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік


ҚР денсаулық сақтау саласында Халық денсаулығы туралы Кодексті біледі
2010-2020ж біріккен ұлттық денсаулық сақтау жүйесін біледі

Әлеуметтік –экономикалық және басқа да факторлардың қолайлы әсеріне байланысты ауруларды және осыған сәйкес қоршаған ортаның қолайсыз әсеріне төзімділігін арттыруға,денсаулықты және физикалық дамуды нығайтуға, жұмысқа қабілеттілікті жоғарылатуға арналған сауықтыру шараларын біледі.

Тұрғындардың денсаулығының негізгі көрсеткіштерін біледі.

Науқастың денсаулық жағдайын комплексті бағалаудың өлшемдерін біледі

Кәсіпкерлік құзыреттілігі


Тұрғындарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру негіздерін біледіТұрғындардың жеке топтарына медициналық көмек көрсетуді ұйымдастырудың қағидаларын біледі.

Медициналық сақтандыру негізін, әлеуметтік сақтандыру және әлеуметтік қамтамасыз етілуіді біледі

Денсаулық сақтау жүйесінің, әртүрлі мекемелердің негізі көрсеткіштерін,

Типтік медициналық құжатты толтыру ережесін біледі

Уақытша еңбекке жарамсыздық туралы құжатты рәсімдеу ережесін біледі

Халық тұрғындарының және денсаулық сақтаудағы қазіргі заманғы медицинаның теориясын;

Әлемдегі денсаулық сақтау жүйесінің салыстырмалы сипаттамасын біледі

Денсаулық сақтау жүйесін қаржыландыруды біледі.


Денсаулық сақтау мекемелерін жоспарлауды, қаржыландыруды біледі

Денсаулық сақтауды реформалаудың негізгі бағыттарын біледі.

Медициналық қызметтің бағасын қалыптастырудың негізгі жағдайларын біледі

Денсаулық сақтаудағы маркетинг негіздерін біледі

Денсаулық сақтаудағы менеджмент негіздерін біледі

Медициналық көмекті сапалы басқару негіздерін біледі


Профилактикалық шараларды жүргізу және ұйымдастыру негіздерін біледі


«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Азаматтардың денсаулығын қорғау туралы заңын, Қазақстан Республикасының санитарлық, табиғатты қорғау туралы заңын, медициналық мекемелер мен ұжымдардағы мамандар қызметінің құқықтық негіздерін біледі
«Ғылыми зерттеу дағдылар» құзыреттілігі

Тұрғындардың денсаулық жағдайын зерттеуде статистикалық әдістерді қолдану негіздерін және медициналық көмекті ұйымдастыру негіздерін біледі
«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі (мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, өзге тілділік құзыреттілігі)

Медицина қызметкерлерінің этикалық және деонтологиялық аспектілерін
Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілігі

Профессиональды мәселелерді шешуде заманауй ақпараттық технологиялардың мүмкіндіктерін біледі
В


Осы білімі мен түсінігін кәсіби деңгейде қолдана білу.


Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік


Төменде көрсетілген ЕПМ қызметтерінің негізгі көрсеткіштерін түсіндіре алады, есептей алады, бағалай алады: емхана (ересек, әйелдер кеңесі), стационар (ересек, босану үйі)
Типтік медициналық құжаттарды рәсімдей алады

Кәсіпкерлік құзыреттілігі


Уақытша еңбекке жарамсыздықты дәлелдейтін құжаттарды рәсімдей алады
Кешенді денсаулық жағдайын бағалау критерйі бойынша науқастың топтық денсаулығын анықтай алады.

Әр деңгейдегі қоғамдық денсаулық сақтау мен мемлекеттік санитарлы-эпидемиологиялық қолданудағы басқару шешімдерін қабылдай алады

Медициналық сақтандыру жүйесінде қатысушылар арасындағы қарым-қатынас схемасын түсіндіре алады және ұсынып бере алады.

Медициналық қызметтің бағасын анықтауға, маркетингтік кешенді өңдеуге қабілетті.

Тұрғындар денсаулығының қауіпті факторын анықтай алады және бағалай алады, гигеналық оқу құралдарын, нақты жағдайдағы тәрбиеге байланысты әдістерін анықтай алады, сонымен бірге әлеуметтік қауіп тобындағы науқастарға

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Сапаны бағалауды және жеке дәрігерлер мен толық медициналық ұйымдардың жұмысының тиімділігін бағалауды іске асыра алады.
Өзінің кәсіби қызметінде сапалы заңдық базаны қолдана алады.

«Ғылыми зерттеу дағдылар» құзыреттілігі

Аурушаңдылықтың медико-демографиялық көрсеткіштерін есептей алады, бағалай алады және түсіндіріп бере алады.
Тұрғындар денсаулығы мен медициналық мекемелердің қызметін бағалауда статистикалық критерилерді қолдану және есептеу арқылы ұйымдастыруға қабілетті.

Тәжірибеде гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, шынайы ғылыми, медициналық-биологиялық және әртүрлі кәсіби және әлеуметтік қызметтегі клиникалық ғылыми әдістерді қолдана алады.

«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, өзге тілділік құзыреттілігі)

Ойлау мәдениеті жазбаша және ауызша (логикалық) сөйлеу қабілетінің нәтижесін дұрыс дайындау қабілеті барҚызмет етуге, қарым-қатынасқа қабілетті және дайын.

Орындаушылардың жұмысын ұйымдастыруын қадағалай алады, басқару шешімдерін таба алады және қабылдай алады.

Өз мүмкіншілігін жаңа білім алу қабілеттілігімен талдай алады.

Әр-түрлі оқыту формаларын қолдана алады.

Шиеліністерді шеше алады.

Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілігі

Организациялық техникаға ие
Ақпараттық-білім беру технологияларын қолдана алады.

Кәсіптік жағдайларды шешуде заманауй ақпараттық технологиялардың мүмкіндігін қолдануға қабілеті бар.

С

Дәйектемелер құрастыру және зерттеп отырған саласындағы проблемаларды шешу.

Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік


Адам денсаулығын қалыптастыратын факторларды (әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық, генетикалық) дифференциялайды және дәлелдерді тұжырымдайды.
Мүгедектік және физикалық даму көрсеткіштерін сыни түрде бағалайды.

Жеке дәрігерлер мен толық медициналық ұйымдардың жұмысының тиімділігін және сапаны бағалауын талдайды.

Кәсіпкерлік құзыреттілігі


Тұрғындардың денсаулығының қауып факторларын топтастырып бағалайды және олардың әсер етуіне дәлелдерді тұжырымдайды.
Салауатты өмір салтын қалыптастыру қызығушылығында,сақтау, денсаулықты нығайту мен ауруларды алдын-алуда гигиеналық оқыту мен тәрбиелеуде дәлелдерді тұжырымдайды.

Тұрғындар арасында салауатты өмір салтын насихаттауда дәлелдерді тұжырымдайды.

Тұрғындардың жеке топтарында медициналық көмекті ұйымдастыру қағидаларын енгізуде дәлелдерді тұжырымдайды.

Тәжірибеде медицинаның, халық санының және денсаулық сақтаудың заманауй теорияларын қолданады.

Медицина қызметкерлерінің қызметінің этикалық және деонтологиялық аспекттерін бекітеді.

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі


ҚР «Денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы» Кодексіне сілтеме жасайды.
Денсаулық сақтау жүйесінде әр-түрлі мекемелердің қызметінің негізгі көрсеткіштерін тексереді.

Медициналық сараптаманы (уақытша және тұрақты еңбекке қабілетсіздік) ұйымдастырудың негізгі сұрақтарын талқылайды.

Өзінің кәсіптік қызметінің саласында заңдық базаны қолдануда дәлелдерді тұжырымдайды.

«Ғылыми зерттеу дағдылар» құзыреттілігіТәжірибеде гуманитарлық, әлеуметтік, экономикалық, шынайы ғылыми, медициналық-биологиялық және әртүрлі кәсіби және әлеуметтік қызметтегі клиникалық ғылыми әдістерді қолданудың дәлелдерін тұжырымдайды.«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, өзге тілділік құзыреттілігі)

Шиеліністің пайда болуын алдын-алады.

Қызмет етуге, қарым-қатынас жасауға қабілеттілігін және дайындығын бағалайды.

Өз бетінше және жеке жұмысқа дайындығын тексереді.

Жаңа білімдерді алудың қажеттілігін дәлелдейді.

Оқытудың әр-түрлі формаларын ендіреді.Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілігі

Ақпараттық-білім беру технологиялардың мүмкіншіліктерін дәлелдейді.
Кәсіптік жағдайларды шешуде аудитория алдында заманауй ақпараттық технологиялардың мүмкіншілігін көрсетеді.

Организациялық техникамен қолдану қабілетін көрсетеді.

D

Әлеуметтік, этикалық және ғылыми көзқарастарды ескере отырып, пайымдаулар жасауға қажет ақпараттар жинауды және интерпретациялауды жүзеге асыру


Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік

Адам денсаулығын қалыптастыратын факторларды (әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық, генетикалық) диаграмма түрде көрсетеді және сыни баға береді.

Аурушаңдылықтың, мүгедектіктің, физикалық дамудың көрметкіштерін сонымен қатар ЕПМ -нің қызметін талдағанда, бағалағанда, медициналық көмекті жоспарлағанда қоғамдық денсаулықтың басқа көрсеткіштерін таблица түрінде демонстрациялау


Кәсіпкерлік құзыреттілігі

.Келесі келтірілген ЕПМ-нің: емхана, әйелдер кеңесінің,босану үйлерінің,стационарлардың, диспан серлердің қызметінің негізгі көрсеткіштерін есептеуге, бағалауға,түсіндіріп беруге қабілетін дәлелдейді.«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі

Медициналық сараптаманы ұйымдастырудың сұрақтарын тұжырымдайды.


«Ғылыми зерттеу дағдылар» құзыреттілігі

Статистикалық зерттеу әдісін қолдану негіздерін дифференциялайды
«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, өзге тілділік құзыреттілігі)

Өз бетінше, жеке жұмыс істеуге дайын қабілеттілігін дәлелдейді.
Қызмет етуге және қарым-қатынас жасауға қабілеттілігін және дайындығын көрнекі түрде көрсетеді.

Шиеленістерді шешуге қабілеттілігін дәлелдейді.Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілігі

Өзінің организациялық техникамен қолдану қабілетіне иелігін көрнекі түрде көрсетеді.
Аудитория алдында кәсіптік жағдайларды шешуде заманауй технологиялардың мүмкіншілігін дәлелдейді.

Е


Ақпаратты, идеяларды, проблемаларды және шешімдерді мамандарға да, маман еместерге де жеткізе білу қабілеттерінің болуын көздейді.


Жаратылыстану және арнайы ғылымдар саласындағы құзыреттілік


Студенттерге, мұғалімдерге, емтихан қабылдаушыларға азаматтардың денсаулығын қорғау туралы заңды, Қазақстан Республикасының санитарлық, табиғатты қорғау туралы заңын, медициналық мекемелер мен ұжымдардағы мамандар қызметінің құқықтық негіздері туралы өз білімін беруге қабілетті.

Типтік медициналық құжаттарды толтыру ережесін көрсетеді.

Кәсіпкерлік құзыреттілігі


Адам денсаулығын қалыптастыратын факторларды (әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық, генетикалық) көрнекі түрде көрсетуге қабілетті.
Медицинаның, халық санағының және денсаулық сақтаудың заманауй теориясын сынауға қабілетті.

Медицииналық сараптаманы (уақытша және толық еңбекке қабілетсіздік) ұйымдастырудың сұрақтарын талқылайды.

«Денсаулық адвокаты» құзыреттілігі


Студентерге ҚР «Денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы» Кодексін түсіндіруге қабілетті
«Ғылыми зерттеу дағдылар» құзыреттілігі


Адам денсаулығын қалыптастыратын факторларды (әлеуметтік, экологиялық, табиғи-климаттық, генетикалық) зерттейді.
«Коммуникативтік дағдылар» құзыреттілігі(мәдени құзыреттілік, сыни ойлау, жаңашылдық, командада жұмыс жасай білу қабілеттілігі, өзге тілділік құзыреттілігі)

Студенттердің жаңа білімдерді ала- алуын бағалауға ұсыныс жасайды.
Өз бетінше және жеке жұмысқа дайындығын көрсетеді
Компьютерлік және ақпараттық құзыреттілігі

Кәсіптік жағдайларды шешуде заманауй технологиялардың мүмкіншіліктерін қолданады.Білім алуды өз бетінше жалғастыра алу қабілеті
Алдағы білім алуы магистратурада немесе қоғамдық денсаулық сақтау маманы ретінде тәжірибелік қызмет

Әдебиеттер

Негізгі әдебиеттер: 1. Общественное здоровье и здравоохранение:учебник/ В.А. Медик, В.К. Юрьев.-3-изд.,перераб.и доп.- Москва, «ГОЭТАР-Медиа», 2010 г-288с.

 2. Общественное здоровье и здравоохранение. Н. В. Полунина. Медицинское информационное агентство ,2010 г.-544с.

Қосымша әдебиеттер:

 1. Общественное здоровье и здравоохранение. В. К. Юрьев, Г.И.Куценко. Санкт-Петербург, 2000г

 2. Общественное здоровье и здравоохранение. Ю.П.Лисицын, Н.В.Полунина. Москва, «Медицина», 2002 г.

 3. Здоровье населениярегиона и приоритеты здравоохранения/ под ред. Акад.РАМН,проф. О.П.Щепина,чл.корр.РАМН,проф.В.А. Медика.-М.: ГЭОТАР-Медиа,2010.-384с.Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет