Жұмыс бағдарламасы бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтын элективті пәндер каталогының негізінде әзірленгенДата02.07.2017
өлшемі183.06 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы
Жұмыс бағдарламасының

бекіту парағы Нысан

ПМУ ҰС 7.18.3/30
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Орындаушылық өнер кафедрасы

«Негізгі музыкалық аспап» пәні бойынша


5В010600 Музыкалық білім мамандығының студенттеріне арналған

(сырттай оқу түрі)ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

ПавлодарМемлекеттік элективті пәндер Нысан

каталогының негізінде әзірленген ПМУ ҰС 7.18.3/34

жұмыс оқу бағдарламасын бекіту парағы

БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

__________Н.Э. Пфейфер.

20_ ж «___»_____________
Құрастырушы: аға оқытушы ___________Орынбаев.Ж.Қ.

Орындаушылық өнер кафедрасы


«Негізгі музыкалық аспап» пәні бойынша

5В010600 «Музыкалық білім» мамандығының студенттеріне арналған

(сырттай оқу түрі)

ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жұмыс бағдарламасы _________бекітілген жұмыс оқу жоспарының және мамандықтын элективті пәндер каталогының негізінде әзірленген.


Кафедра отырысында ұсынылған 20 ____ж. «___»_________ № ___ Хаттама
Кафедра меңгерушісі ___________ Дукенбай Н.С. 20 ____ж. «___»______
Гуманитарлық-педагогикалық факультетінің оқу әдістемелік кеңесімен мақұлданды 20 ___ж. «_ »__________ № ___Хаттама
ОӘК төрайымы __________ Е.Н. Жұманқұлова 20 ____ж. «___»_________
КЕЛІСІЛДІ

Факультет деканы _____________Ж.Т.Сарбалаев «___» ______20 __ ж.МАҚҰЛДАНДЫ:

ОӘБ бастығы ___________ А.А. Варакута «__»_________20___ж.

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20___ж. «__»_________, № ___ Хаттама


1 Пәннің мақсаты

Негiзгi музыкалық аспап домбыра пәнiн жетiк игерiп, кәсiби дәрежеде меңгерiп, студенттердiң болашақ ұстаздық қызметiне ықпал жасау. Қазақ халқының ән-күйлерiнен бастап, шет ел композиторларының шығармаларын сапалы да саналы түрде меңгеру.Пәннің міндеті Болашақ музыка оқытушының мектептегі балалармен педагогикалық кәсіби шеберлігін дайындау.
Әрбiр шығарманың жанрлық ерекшелiгiн талдай бiлiп, оның авторын, туу себептерiн бiлу. Студенттердi домбырада мектеп әндерiн, билерiн ойнап, сүйемелдей бiлу дағдысына үйрету.Домбыра аспабын үйренгенде оның басқа пәндермен тығыз байланысын студенттерге айтып түсiндiрген жөн.

Пәнді игеру нәтижесінде тәлімгер білу керек

■ жеке көркемдік қабілетті қалыптастыру;

■ ой өрісін кеңейту және тұтас шығармашылық ұжымды көру;

■ шығармаларда кездесетін музыкалық, техникалық және динамикалық белгілері;

■ әртүрлі жанрды шығармаларды ойнау;

■ концерттік өнер көрсету.


2Пререквизиттер

мамандық

■ полифония;

■ квартет класс;

■ фортепиано;

■ камералық ансамбль.3 Постреквизиттер

Пәнді меңгеру кезінде алынған білім, икемділік және дағды-машықтар келесі пәндерді меңгеруі үшін қажет: педагогикалық практика4 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
4.1 Пәннің тақырыптық жоспары

(Күндізгі оқу түрі)

Тақырыптық атауларСабақ түрлері бойынша байланыс сабақ саны

1- сем.

2 сем.

жеке сабақ

сөж

жеке сабақ

сөж

Аспап аппаратының қойылымы.

10

20

-

-

Аспап техникасын меңгерудегі аппартты дайындау жұмыстар.

5

10

-

-

Аспапты негізгі позициялары

-

-

10

20

Негізгі музыкалық аспаптың қол қимылдардың принциптері.

-

-

5

10

Барлығы

15

30

15

30Тақырыптық атауларСабақ түрлері бойынша байланыс сабақ саны

3- сем.

4 сем.

жеке сабақ

сөж

жеке сабақ

сөж

Аспап біліктілік пен дағдыларды меңгеру.

10

20

-

-

Сүйемелдеусіз және сүйемелдеумен шығармалар.

5

10

-

-

алтерация белгілері

-

-

10

20

Әр түрлі күнделікті, көлемдегі және фактурадан шығармаларды техникасын бір жүйеде меңгеру.

-

-

5

10

Барлығы

15

30

15

30Тақырыптық атауларСабақ түрлері бойынша байланыс сабақ саны

5- сем.

6 сем.

жеке сабақ

сөж

жеке сабақ

сөж

Қазақтың халық күйлерінің орындау.

10

20

-

-

Классикалық шетел композиторлардың шығармаларын орындау ерешеліктері.

5

10

-

-

Құрманғазының «Сары Арқа», «Серпер», «Машина», Дина «Тойбастар», Тәттімбет «Қосбасар», күйлерін оркестрмен орындау.

-

-

10

20

Қазіргі заманның композиторлардың шығармалардың орындау. Ахметов «Темірбектің төкпесі», Құдайбергенов «Желдірме» А. Жайымов «Шалқыма»

-

-

5

10

Барлығы

15

30

15

30Тақырыптық атаулар

Сабақ түрлері бойынша байланыс сабақ саны

7 - семестр

Жеке саб.

сөж

Батыс Қазақтан күй үйрену мектебі

6

12

Домбырадағы позицияның схемасы

6

12

Халық күйлері, олардың шығу тарихы

6

12

Күй орындаудағы шеберлік дағдылар

6

12

Аспаптық шығарма ойнау ерекшеліктері

6

12

Барлығы

30

60


4.2 Тәжірбиелік сабақтардың мазмұны

Тақырып 1

Аспап аппаратының қойылымы.

Бірінші сабақтан бастап, студенттің орндыққа дұрыс отыруын қадағалау керек. Аппаратын қойылымына көңіл бөлу.Орындаушы кеудесін тік ұстап, орындыққа жартылай еркін отыруы тиістіТақырып 2

Аспап техникасын меңгерудегі аппартты дайындау жұмыстар.

Техникалық тындауында қойылатын талаптар: гамма мажор және параллель минорларды қысқа және ұзақ арпеджиолар кіреді.Тақырып 3

Аспапты негізгі позициялары

Сол қол мн оң қолдың еркін әрі табиғи түрде дұрыс қойып үйрету болып табылады.Орындаушылық қимыл әрекеттер тәсілдерінің негіздерін игеру,дұрыс отыруы, қолдың, саусақтардың дұрыс орналасуы.Тақырып 4

Негізгі музыкалық аспаптың қол қимылдардың принциптері.

Бастапқы оқудың ең қиын да күрделі жағы орындаушылық дағдыларды игеру.Қол координациясын дамыту. Он қолдың қимылын жеделдету.Тақырып 5

Аспап біліктілік пен дағдыларды меңгеру.

Музыкалық теориялық білімнің негіздерін меңгеру. Бұнда домбыраның шығу тарихын, оның негіздерін біліп, айырықша ерекшеліктері мен дыбыс шығару құпиясын түсіну.Тақырып 6

Сүйемелдеусіз және сүйемелдеумен шығармалар.

Аспапта сүйемелдеусіз және сүйемелдеумен шығармаларды ойнау кезеңі.Тақырып 7

Алтерация белгілері

Оң қолдағы қағыстардың бағыты мен таңбалы. Сол қолдың орналасы және кедесетін шартты белгілері. Дыбыс күші өзгешеліктерінің кестесі.


Тақырып 8

Әр түрлі күнделікті, көлемдегі және фактурадан шығармаларды техникасын бір жүйеде меңгеру.

Техникалық тындауында қойылатын талаптар: гамма мажор және параллель минорларды қысқа және ұзақ арпеджиолар кіреді. Музыкалық теориялық білімнің негіздерін меңгеру. Бұнда домбыраның шығу тарихын, оның негіздерін біліп, айырықша ерекшеліктері мен дыбыс шығару құпиясын түсіну.Тақырып 9

Қазақтың халық күйлерінің орындау.

Халық күйі «Телқоңыр», халық әні «Ахау керім», халық күйі «Көрұғлы» шығу тарихына шолу. Күйдің мазмұнын дұрыс жеткізе білу. Штрихтарға мән беру. Позициялармен жұмыс жасау.


Тақырып 10

Классикалық шетел композиторлардың шығармаларын орындау ерешеліктері. Д. Бизе «Кармен» операсына кіріспе, Огинский «Полонез» шығармаларын орындау және ерешеліктерін талдау. Шығу тарихына шолу.

Тақырып 11

Құрманғазының «Сары Арқа», «Серпер», «Машина», Дина «Тойбастар», Тәттімбет «Қосбасар», күйлерін оркестрмен орындау.

Күйдің жақсы орындалып, мазмұны ашылуы үшін студенттерді күйдің тарихымен таныстыру. Күйдің орындау сапасы артыруға себеп болуы.Тақырып 12

Қазіргі заманның композиторлардың шығармалардың орындау. Ахметов «Темірбектің төкпесі», Құдайбергенов «Желдірме» А. Жайымов «Шалқыма».Халық күйлерімен қатар бертіңгі композиторлардың шығармаларымен таныстыру. Әдіс амалдармен ерекшеліктерін үйрену. Оолардың әуездердің құлаққа құю.
Тақырып 13

Батыс Қазақстан күй үйрену мектебі .Күйшілік құрылымдық негізі мен орындау мәнеріне орай төкппе және шертпе деп аталатын екі үлкен орындаушылық дәстүрге бөлінеді. Әр дәстүр өз алдына бірнеше ммектептен тұрады. Төкпе кұй өзінің құрылымдық өзгешелігіне байланыстары (шартты түрде алғанда) бас, негізгі, орта буындар мен кіші және үлкен саға деп аталатын бірінше бөлімдерден тұрады.
Тақырып 14

Домбырадағы позициясының схемасы

Метрдер. Пунктирлі ырғақ. Синкопа. Барлық позицияларды меңгеру. Тремоло штрихтары. Күрделі метрлер мен өлшемдер. Аралас метрлер мен өлшемдер. Ауыспалы өлшемдер.Тақырып 15

Халық күйлері, олардың шығу тарихы.Халық күйлердің ең көне үлгілеріне аң құстардың атамен аталатын, жан жануарлар туралы күйлерді жатқызуға болады. Мәселең: «Аққу», «Қаз», «Нар», «Ақсақ құлан» т.с.. Бұл күйлердің әуендік иинтонациясына жоөтау әндер мен жыр толғауларды ырғақтық сарындары негіз болды. Тарихи, аңыз күйлер.
Тақырып1 6

Күй орындаудағы шеберлік дағдылар. Домбыраның негізгі ойнау тәсілдерімен меңгерген талапкер өз орындаушылық шеберлігін одан әрі жетілдірі түсу үшін күрделікрек қағыс түрлерін, әдіс амалдарды, ерекшеліктерді үйрену қажет. Этюд. Жаттығулар.
Тақырып 17

Аспаптық шығарма ойнау ерекшеліктері. Жас мамандар тек қана күйшілікке машықтанып қана қоймай, жан жақты музыкалық білім алады. Бұл жағдайда домбыраның орындаушылық, дыбыстың техникалық және әуездік мүмкіндіктері ескеріліп, шығармалар өзіндңк нақышымен, қоңыр сазымен, аспаптың төл туындысы табиғаты мен сәйкесуі, үндесуі керек.

4.3 Студенттердің өздік жұмысының мазмұны

4.3.1 СӨЖ түрлерінің тізімі

(к/о түрі)

СӨЖ түрі

Есеп беру түрі

Бақылау түрі

Сағатқа шаққандағы көлемі

1

сабаққа дайындық

Үй тапсырмасын орындау

Сабақтагы аузша жауап

120(120*1)

2

Аудиторлыќ таќырыптарѓа кірмей таќырыптар

Шығармашылық тапсырма (тақырыптарды өз бетімен оқу, аранжировкалау, аккомпанементті табу)

Сабақтагы аузша жауап

100

3

Межелік баќылауѓа дайындыќ

Шығармашылық есеп беру, концерттік орындау.


РК 1, РК 2


20

барлығы

240

4.3.2 Студенттердің өздігімен оқуына бөліеген тақырыптардың тізімі

1.Е. Дога «Вальс» к-ф «Мой ласковый и нежный зверь».

2. Үсенов «Майра» әніне жазылған фантазия.

3. Н. Тілендиев «Өз еім».5 Әдебиеттер тізімі

Негізгі:

1. Тiлендиев Н. Ата толғауы :академиялық шығармалар жинағы:күйлер/Нұрғиса Тiлендиев.-Алматы:Өнер. Т.1.-2005.-400 бет

2. Бисембаева З. Қобыз аспабын үйретуге арналған оқу-әдiстемелiк құралы:музыка оқу орындарының оқытушылары мен студенттерiне арналған оқу құралдары/З. Бисембаева; Құрманғазы атындағы қазақ ұлттық консерваториясы.- Алматы: Ценные бумаги,2006.-155 б.

3.Аравин, П. В. Даулеткерей и казахская домбровая музыка 19 века/ П. В. Аравин.- Алматы: Онер, 2008.- 240 с.

4.Мүсiреп, Е. Әлемге әйгiлi оркестр:деректi-суреттi тарихи

шежiре/ Еркебұлан Мүсiреп.-Алматы:Елнұр,2005.Қосымша:

5. Намазова, Қ. Б. Көне аспаптар күмбiрi:естелiк кiтап/Қ. Б.Намазова.-Алматы,2002.-75 б.

6. Қоразбаев. А. Ән-жырым саған, тұған жер:(әндер, күйлер,толғаулар)/А. Қоразбаев.-Алматы:Өнер,2007.-391 б.-(ғасырлар үнi).

7. Жұбанов, А. Абай: 4 перделi опера: [партитура]: 2 томдық[ Ноты ]/ А. Жұбанов, Л. Хамиди; либреттосы М. Әуезовтiкi.-Алматы:Таймас. Т. 1.-2007.-247 б.

Выписка из рабочего Форма

учебного плана Ф СО ПГУ 7.18.3/32

специальности


5В010600 «Музыкалық білім» мамандығына арналған жұмыс оқу жоспарынан алынған көшірме

Пән атауы Негізгі музыкалық аспап


Оқу

түрі


Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр бойынша бақылау түрі

Семестр

Семестр бойынша студенттердің жұмысы

Кредиттар саны

Аккадемиялық сағаттар саны

кред

Аудиторлық сабақтар

(ак. сағаттар)СӨЖ

(ак. сағаттар)барлығы

ауд.

СӨЖ

Емт..

Сынн.

КЖ

КЖ

барлығы

Дәр.

тәж.

Жеке саб.

барлығы

сөжө

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

1

-

-

-

1

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

2

-

-

-

2

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

3

-

-

-

3

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

4

-

-

-

4

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

5

-

-

-

5

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

1

45

15

30

6

-

-

-

6

1

15

-

-

15

30

7,5

Күндізгі О.Т.

2

90

30

60

7

-

-

-

7

2

30

-

-

30

60

15


Кафедра меңгерушісі____________ Н.Дукенбай
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет