Жұмыс бағдарламасы 3-12 б. Силлабус 13- 23 б. Дәрістер 24-88 б. Практикалық сабақтар 89- 92 б. ОбсөЖ және СӨЖ 93-103 ббет1/16
Дата01.04.2018
өлшемі2.77 Mb.
түріЖұмыс бағдарламасы
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

«Бекітемін»

Жаратылстану- педагогикалық

факультетінің деканы ХАМИТОВА А.С.

«_____» _____________ 2012ж.


МҰҚЫТОВА Ж. Қ.

«ОТБАСЫНТАНУ» ПӘНІ БОЙЫНША


ОҚУ- ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕН

КӨКШЕТАУ 2012


Мазмұны

Жұмыс бағдарламасы 3-12 б.
Силлабус 13- 23 б.
Дәрістер 24-88 б.
Практикалық сабақтар 89- 92 б.
ОБСӨЖ және СӨЖ 93-103 б.

Емтихан сұрақтары 104- 105 б.
Тестілер 106-131 б.

Глоссарий 132-133 б.
Кестелер, сызбалар 134-152б.

Н.4.02-02


Қазақcтан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті

Факультет советінің шешімімен бекітілген

Факультет деканы:

ХамитоваА.С.____________

«____» _________2012___г.
ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
Пән: ОТБАСЫНТАНУ .
Мамандығы: 050102

Бастауыш оқытудың педагогикасы және әдістемесі


Кафедра :Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері
Факультет: Жаратылыстану- педагогикалық факультеті

Курс ___3___/_______/________

Семестр _____6_/_______/________

Барлық сағат саны (кредиттер) оқу жоспары бойынша: 3_______

Күндізгі оқу формасы бойынша: күндізгі /сырттай /дистанциалық

- лекциялар ___30____/____________/_______

- тәжірибелік ___15____/____________/_______

- өздік жұмыс ____45___/____________/_______Білімді қортынды тексеру формасы:

- емтихан __6__сем./ ____сем./ ____сем.

Көкшетау 2012

Студенттер үшін пән бағдарламасы элективтік пәндер каталогіне сәйкес құрылған.

Келесідей мамандық үшін Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі
Жұмыс бағдарламасын құрған ____Мұқытова_Ж. К._____

Әлеуметтік педагогика және оқыту әдістемелері кафедра отырысында қаралды

Хаттама №_10_____«__20__»______06____________2012__ ж.,
Кафедра меңгерушісі: Конурова-Идрисова З.К..

Жаратылыстану педагогикалық факультеттің оқу-әдістемелік комиссиясымен келісілген

хаттама № 10_ «_23_»____06.___2012__ ж.,
Факультеттің ОӘК төреайымы Сыздыкова Б.Р.___________

1. Пәннің мақсаты мен міндеті: «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі » мамандығы бойынша студенттерді қазіргі отбасынтану ғылымның теориялық негіздерімен қаруландырып, педагогикалық процесті түрлі типті оқу орындарында тиімді етіп ұйымдастыру үшін қажетті білім, білік, дағдылармен қаруландыру, өзін-өзі жетілдіріп отырудың қажеттілігін ұғындыру.

Пәнді оқыту міндеттері: Болашақ мамандарын түрлі отбасымен жұмыс жүргізүге және кездесетін қиындықтарды шешуге осы саладағы білімдерін жетілдіруге, іскерлікпен дағдыларын қалыптастыруды көздейді , болашақ мамандардың теорияны тәжірибемен ұштастыра білуге дағдыландырады;

2. Пән мазмұнын меңгеру дәрежесіне қойылатын талаптар: «Бастауыш оқыту педагогикасы және әдістемесі» мамандығы бойынша оқу семестірінің соңында студент алған білімдерін педагогикалық тәжірибеде қолдана білуі.

1. Отбасынтану пәнінің негізгі ұғымдарын,принциптерін, тәрбиелеу әдістерін, казіргі кездегі тәрбие бағыттарын, тәрбиенің ерекшеліктерін, отбасы типтерімен функцияларын, отбасындағы қарым -қатынас психологиясын т. б.білу;

2.Отбасын зерттеп проблемаларын анықтап, олармен түрлі жұмыс жүргізу әдістерін ,формаларын, пед. жағдаяттардың шешілу жолдарын,педагогтің отбасымен жүргізетін түрлі жұмыс формаларын игеру,т.б. Отбасынану пәнінен теориялық біліммен, тәжірибелік іскерлік пен дағдыны игеру, болашақ маманына қажет, себебі пән элективтік білім беретін пәндер санын құрайды.

Пәнді оқу барысында студенттер төмендегідей іскерлік дағдыларға ие болуға тиіс:

Отбасы туралы теориялық білімдермен қаруланып отбасымен әректтесуге дайындық алу;

тәжірибеде алған білімдерін қолдана біліуі;

отбасын зерттеу әдістерін меңгеру;

болшақта өз отбасын құрып, бақытты болу.


3. Пән көлемі және оқу жұмысының түрлері


Оқу жұмысының түрлері

Сағат бойынша пән көлемі (кредит бойынша)

Семестр

Жалпы еңбек көлемі

135

6

Аудиторлық сабақтар

90

6

Дәріс сабақтары

30

6

Практикалық (семинар) сабақтар

15

6

Зертханалық жұмыстар

-

6

Өздік жұмыстар

45

6

Курстық жұмыстар / рефераттар

-

-

Қорытынды бақылау түрі: экзамен/диф.сынақ

экзамен

6


4. Пән мазмұны

4.1. Пән бөлімдері және сабақ түрлері
Пән бөлімдері


Дәрістер

сағат саны
Практ.,

семинар

сабақтар

(сағ.)


Зертханалық

сабақтар (сағ.)

1

1.


2
Пәнді оқыту мақсаты, міндеттері.

Зерттеу объектісі,пәні. Негізгі категориялары, зерттеген ғалымдар. Негізгі ұғымдардың мәнін ашу.
3

2


4

5

2.


Отбасының пайда болуы, неке және отбасы тарихы. Отбасының адам өміріндегі орны. Қоғаммен отбасының әртүрлі кездегі байланысы. Қазақстанда отбасының дамып қалыптасуы. Қазыргі кездегі отбасындағы проблемалар.

2


1

3

4.

Отбасының негізгі қызметтері. Спецификалық және спецификалық емес функцияларына сипаттама. Отбасының әлеумет-тендірушілік функциясы.


Отбасының түрлі типтері және құрылымы. Жағдайсыз отбасының түрлері. Педагогтың түрлі типтердегі отбасыларын білу қажеттілігі.

2

21

1
.

5.


. Отбасының әлеуметтік және құқықтық негіздері.

Отбасы және неке туралы мәселелердің ҚР заңдарында шешілуі.Баланың құқтары туралы құжаттар.Неке және отбасы туралы Заң.Отбасына көрсетілетін көмек түрлері.2

1
6


. Отбасындағы тәрбие принциптері, механизімдері және әдістері.

Отбасындағы тәрбиенің принциптері және оларға сипаттама.Отбасындағы тәрбие әдістері және оларды қолдану жолдары.


2

1
7


Отбасындағы тәрбие беру мазмұны.Отбасында дене, енбек тәрбие беру жолдары. Отбасында отансүйгіштікке, сұллулыққа, адамгершілікке тәрбиелеу жолдары.

2


2
8.

9.

10.11.

Отбасында балаға тәрбие беруде ата - ананың рөлі. Қазіргі отбасының рөлдік құрылымы. Әейелдің кәсіптік және аналық рөлдерді орындауы, ондағы туындайтын проблемалар, гендірлік мәселелер. Отбасында балаға деген махаббат түрлері.

Отбасындағы тәрбие факторлары. Отбасындағы тәрбиеге әсер ететін сыртқы және ішкі факторлар.

Ата -аналар беделі.Бедел түрлері. Беделді құрайтын компоненттер. Жалған бедел түрлері.Отбасында теріс тәрбие беру себептері.
Отбасындағы қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынас стильдері. Отбасындағы ата-аналармен балалар арасындағы қарым-қатынас түрлері. Қарым-қатынасты анықтау жолдары. Отбасына көмек көрсету жолдары.


2

2


2

2


1

12

12


13.

Махаббат- отбасының моральдық негізі. Махаббат түрлері. Отбасылық өміргі даярлау, некеге тұруға әсер ететін мотивтер, үйлесімділік заңдылықтары.

Отбасындағы дау- дамайлар, зерттелу жайы.Дау- дамайлардың шығу себептері.Дау- дамайлардың түрлері, дамуы, шешілу жолдары.Ажырасу.Ажырасудың

баланың психикалық дамуына кері әсері. Ажырасқан отбасындағы балаға психологиялық педагогикалық көмек көрсету жолдары.


2

21

114.Отбасын диагностикалау және зерттеу әдістері.Зерттеу әдістерін таңдау,қолдану жолдары. Сурет әдісін қолдану әдістемесі.

2

1


.


15.Ата-аналардың пед.-лық мәдениетінің мәні, компоненттері. Ата- аналардың білімін жетілдіру формалары, әдістері. Педагогтың отбасымен өзара әрекеттесу формалары, әдістері, отбасымен жұмыс жүргізу формалары.

2

1
Итого:

30

154.2. Пән бөлімдерінің мазмұны
п/п

Тақырыптық жоспар

1

2

1.

Пәнді оқыту мақсаты,міндеттері, зерттеу нысаны,пәні көрсетіледі. «Бастауыш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі » мамандығы бойынша студенттерді қазіргі отбасынтану ғылымның теориялық негіздерімен қаруландырып, педагогикалық процесті түрлі типті оқу орындарында тиімді етіп ұйымдастыру үшін қажетті білім, білік, дағдылармен қаруландыру, өзін-өзі жетілдіріп отырудың қажеттілігін ұғындыру.


2.

Отбасынтану пәнінің негізгі ұғымдарын,принциптерін, тәрбиелеу әдістерін, казіргі кездегі тәрбие бағыттарын, тәрбиенің ерекшеліктерін, отбасы типтерімен функцияларын, отбасындағы қарым-қатынас психологиясын,дау дамайларды шешу жолдарын білу. Отбасын зерттеп проблемаларын анықтап, олармен түрлі жұмыс жүргізу әдістерін ,формаларын, пед. жағдаяттардың шешілу жолдарын,педагогтің отбасымен жүргізетін түрлі жұмыс формаларын игеру,т.б
3

. Пәнді оқу барысында студенттер төмендегідей іскерлік дағдыларға ие болуға тиіс:

Отбасы туралы теориялық білімдермен қаруланып отбасымен әректтесуге дайындық алу;

тәжірибеде алған білімдерін қолдана біліуі;

отбасын зерттеу әдістерін меңгеру;

болшақта өз отбасын құрып, бақытты болу..

4.3. Зертханалық практикум қарастырылмаған.5. Пәннің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі
5.1. Оқу әдебиетінің тізімі.


№ п/п

Атауы

Оқу тілі

Автор, баспа, басылған жылы

Кафедрадағы, кітапханадағы саны

Электрондық версия

1.

Казак отбасы

каз

Х.Аргынбаев Қайнар, 1996.

-


10
2

Семейное воспитание и домашнее воспитание

Русс.

Куликова Т.А.

1999


-

14

3

Семейная педагогика и домашнее воспитание

русс

Зверева О.Л.

2000


-

10

4

Отбасымен алеуметтик педагогикалык жумыс

русс

Баймуканова М.Т. Астана, 2005.

-

30

5

Отбасынтану

Каз.

Мукутова Ж.К.

-

1

Электрондық оқу залы

6

Отбасынтану

каз

Мукутова Ж.К.

-

10
7

Жарикбаев К.Ж.

каз

Әдеп және жантану

Хрестоматия

9
Негізгі әдебиеттер.

1Арғынбаев Х. Қазақ отбасы.,Алматы,Қайнар, 1996.

2.Баймұқанова М.Т Отбасымен әлеуметтік -педагогикалық жұмыс: Оқу құралы. Астана, 2005.

3. Куликова Т.А. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Учебник М.1999.

4. Зверева О.Л. Семейная педагогика и домашнее воспитание. Учебник М.2000.

5. Мукутова Ж.К. Отбасынтану, Кокшетау, 2009, 139стр.

6. Жарықбаев Қ. Әдеп және жантану. Хрестоматия . Алматы,1996.

7..Ковалев Психология семейных отношений М.1987.

8.Гребенников И.В. Основы семейной жизни, М.1991.

9.Владин и Капустин Д. Гармония семейных отношений.Алма-Ата,1991.

10.Разумихина Г. Мир семьи.М.1986.

11.Ковалев С.В. Психология современной семьи,М.1991.

12.Кронин А. Кронин Е.В. В главных ролях. ВЫ-МЫ-ОН- и Я. Психология значимых отношений.М.1989.

Қосымша әдебиетер

1.Хрестоматия по этике и психологии сем. жизни.М.Просвещение.1986.

2.Сухомлинский родительская педагогика,М.1987.

3.Подласый И.П. Педагогика М.2000.

4.Педагогика под ред. Пидкасистого М.1998.

5.Спок Б. Разговор с матерью.М.1991.

6.Мейрханова Қыздың жолы жіңішке,Алматы,1994.

7..Афанасьева.Т.М. Семья,Алматы. 1986.6. Пәннің материалды-техникалық қамтамассыз етілуі:слайдтар, кестелер, сызбалар.
8. Студенттердің өздік жұмыстары бойынша сабақ жоспары

№ тапсырма беру аптасы

Сабақ тақырыбы

СӨЖ тапсырма-

лары


Ұсынылатын әдебиеттер

ОБСӨЖ бақылау формасы

№ тапсырманы

тапсыру уақытыоқу құралбеті, § және тарау

1

2

3

4

5

6

7

1-2

Отбасынтану пәнінің негізгі ұғымдары

Конспект.

1

3-15.

әңгімелесу, шығарма жазу

2аптаның соңы.

3

Отбасы және қоғам.

баяндама

1.8.

20-50

Пікір алысу.

3 апта

4

Қазіргі отбасы түрлері,функциялары.

Ақпарат жинау

Жур.
Тексеру.

4апта

5

Отбасы туралы Зан.

конспект

Заң

30 б.

тексеру

5 апта.

6

Отбасының адам өміріндегі рөлі.

Шығарма.Оқу.

6апта.

7

Отбасында оқыту, тәрбие әдістері

Пед. жағдаяттар

Зверева сем. Пед.

25-30б.

Шығарту,әңгімелесу

7апта.

8

Ата -аналар беделі

оқу

Вос. Школь.

№1

2005


әңгімелесу.

8апта.

9

Отбасындағы дұрыс және теріс тәрбилер.

саралау

И.П.Подласый
әңгімелесу.

9апта.

10

Отбасының бақыты неге байланысты.

шығармаОқу,пікіралысу.

10 апта.

11

Отбасындағы дау- дамайлар.

Пед. Жағдаяттар.

Зверева,сем пед ....

25-30

шығарту

11 апта

12

Ажырасудың балаға кері әсері.

Сайысқа дайындық

8.11.20

70-75.

Пікірталасты

өткізу


12 апта.

13

Отбасын зерттеу әдістері.

жинастыру

8,19,20.кос.6

75-80

Көрсету.

13 апта.

14

Отбасымен әрекеттесу түрлері.

Сценарий құру.

9.20

20-49б.

Қорғау.

14 апта.

15

Портфолио қорғау.

Баяндама.Қорғау.

15 апта.


8.1 Студенттердің өздік жұмыстары:

1. Отбасынтану пәнінің негізгі ұғымдары бойынша кроссворд құру, шығарма жазу

2.Қоғаммен отбасының әртүрлі кездегі байланысы туралы мысалдар кетіру үшін статистикалық мәліметтер жинастыру.

3.Отбасының негізгі қызметтері, отбасының әлеуметтендірушілік функциялару туралы ақпарат жинастыру.

4. Баланың құқтары туралы құжаттарға, неке және отбасы туралы Заңға конспекті жасау.

5. Отбасының адам өміріндегі рөлі туралы шығарма жазу, пікірлер айту.

6. Отбасындағы тәрбие әдістерін пед. Жағдаяттарды шығару арқылы табу.

7. Ата -аналар беделі, жағдаяттарды шығару арқылы әңгімелеу.

8. Отбасындағы дұрыс және теріс тәрбилер. жағдаяттарды шығару арқылы қателерді табу.

9. Отбасының бақыты неге байланысты? Шығарма жазу.

10. Отбасындағы дау- дамайлар туралы жағдаяттарды жинастыру, оларды шығару арқылы әңгімелесу.

11. Ажырасудың балаға кері әсері. Ажырасқан отбасындағы балаға психологтың қолдау,көмек көрсету түрлерін мектеп психологі журналарынан жинастыру.

12. Отбасын зерттеу әдістері.Түрлі әдістердің қолдану жолдарын көрсету.

13.Сурет әдістерін саралау.

14. Отбасымен әрекеттесу түрлері. Ата- аналармен жүргізетін дара,топтық жұмыс түрлерін жинастыру.

15.Ата- аналармен жүргізілетін жиналыстар сценарилеін саралау.


Каталог: Книги
Книги -> Қазақстан Республикасының Білім және Ғылым Министрлігі
Книги -> Практикумы (цитология, эмбриология және гистология негіздері)
Книги -> А. Ж. Сейтембетова
Книги -> Қазақ әдебиетінің
Книги -> П. наумов омыртқалылар зоологиясы
Книги -> КАзАқстан республикасы білім, мәдениеТ және денсаулық сақтау министрліп сәкем сейфуллин атындағы
Книги -> Қазақстан республикасы білім және ғылым
Книги -> М. С. Байтенов Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігінің
Книги -> Педагогика тарихы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет