Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 2008 жылғы 1 мамырдағы ағымдағы жағдайыPdf көрінісі
Дата01.03.2019
өлшемі97.77 Kb.
#99662

 

1

Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің 2008 жылғы 1 мамырдағы ағымдағы жағдайы 

 

2008  жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  республикада 14 жинақтаушы  зейнет ақы  қоры  жұмыс  істеді. (бұдан  əрі – қорлар).  Зейнетақы  жарналарын  тарту  жəне 

зейнетақы  төлемдерін  жүзеге  асруға  лицензиялар 2008 жылғы  сəуір  айында  заңды 

тұлғаларға берілген жоқ. 

Зейнетақы  активтерін  инвестициялық  басқаруға  лицензия 13 заңды  тұлғада  бар, 

оның ішінде 8 қорда зенйетақы активтерін дербес басқаруға лицензия бар. 

Есепті  күнге 11 екінші  деңгейдегі  банк  кастодиандық  қызмет  атқарды.  Сонымен 

қатар,  қорларға  кастодиандық  қызметті 6 екінші  деңгейдегі  банк  көрсетті: «HSBC Банк 

Казахстан» АҚ еншілес банкі,  «Банк ЦентрКредит» АҚ, «Қазақстан Халық Жинақ Банкі» 

АҚ, «ТұранƏлем Банкі» АҚ еншілес ұйымы - «ТЕМІРБАНК» АҚ, «Еуразиялық Банкі» АҚ 

жəне «АТФ Банкі» АҚ.  Қорлардың салымшылары (алушылары) 

 

Қорлар жинақтаушы зейнетақы жүйесіне республиканың экономикалық камтылған халқын  тартуды  жалғастыруда,  нəтижесінде  салымшылардың  жеке  зейнетақы 

шоттарының «бұдан əрі – шот) саны  үнемі өсіп келеді. 

 

Сөйтіп, 2008 жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  салымшылардың (алушылардың)  міндетті  зейнет  ақы  жарналары  бойынша  жеке  зейнетақы  шоттарының 

саны 1 295,2 млрд.  теңге  жалпы  жинақталған  зейнетақы  қаражаттары    сомасымен    9 

322 932  болды.  Ағымдағы  жылдың  қаңтар-сəуір  айларында  міндетті  зейнетақы 

жарналарын  аударатын  салымшылардың  шоттарының  саны 99 220 немесе 1,08% өсті, 

оның ішінде сəуірде - 25 430 (0,27%). 

 2008 


жылғы 1 мамырда 14 қордың  ішінде  салымшылардың  (алушылардың) 

шоттарының  ең  көп  саны 4 қорда  шоғырланды: «МЖЗҚ» - 26,13%, «Қазақстан  Халық 

Банкі»  - 21,58%,«ҰларҮміт» – 14,74%  жəне  «БТА  Қазақстан» - 9,73% немесе  олардың 

үлесіне  барлық  қорлар  салымшыларының  жалпы  санының 72,18% келеді.  Ағымдағы 

жылдың сəуір айында 4 қор бойынша 0,04 пайыздық тармаққа төмендеген. 

 

Ерікті  зейнетақы  жарналары  бойынша  салымшылардың  (алушылардың) шоттарының  саны  сəуір  айында 85 (0,21%) өсіп, 2008 жылғы 1 мамырдағы  жағдай 

бойынша 849,7 млн. теңге жалпы жинақталған зейнетақы қаражаттары сомасымен 41 260 

болды.  Ерікті  зейнетақы  жарналары  бойынша  салымшылардың  шоттары  барлық  қорда 

болды. 


 2008 

жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша ерікті зейнетақы жарналары бойынша 

салымшылардың  (алушылардың)  ең  көп  шот  мынадай  қорларда  болды: «Сенім» – 

46,11%,«Капитал» – 18,52%, «ҰларҮміт» – 14,27% жəне    «  Д.А.  Қонаев  атындағы» - 

13,48% немесе 4 қордың үлесіне шоттардың жалпы санының 92,38%  келеді. 

 

Ерікті  зейнетақы  жарналары  бойынша  салымшылардың  шоттары  ағымдағы жылдың  сəуір  айында 45-ке  (1,14%-ға)  көбейіп, 2008 жылғы 1 мамырдағы  жағдай 

бойынша 58,3 млн.  теңге  жалпы  жинақталған  зейнетақы  қаражаттары  сомасымен 3 992 

болды.  Ерікті  зейнетақы  жарналары  бойынша  салымшылар  екі  қорда  ғана  болды: 

«ҰларҮміт» жəне «Қазақстан Халық Банкі». 

 

Салымшылардың (алушылардың) жинақталған зейнетақы қаражаттары 

 

 2008 


жылғы 1 мамырда  салымшылардың  (алушылардың)  жинақталған  зейнетақы 

қаражаттары 1 300,1 млрд.  теңгені  құрады  немесе  ағымдағы  жылдың 1 қаңтармен 

салыстырғанда 92,0 млрд.  теңгеге  немесе 7,62%-ға  ұлғайған.  Ағымдағы  жылдың    сəуір 

айында  жинақталған  зейнетақы  қаражаттардың  өсімі  30,8 млрд.теңге (2,43%) болды 

немесе осы жылдың наурыз айында  қалыптасқан өсімімен салыстырғанда 1,6 есе көп. 

 

Салымшылардың  (алушылардың)  жинақталған  зейнетақы  қаражаттары 2008  

2

жылғы қаңтар-сəуір айында мынадай көрсеткіштермен сипатталды:  

 (млрд. теңге) 

Күні 

 

Жинақталған зейнетақы қаражаттары сомасы 

 

Өсімі (алдыңғы аймен салыстырғанда) 

 

Өсу қарқыны  ( %-бен) 

 

01.01. 2008 ж.  

   1 208,1 

      43,5 

3,74 


01.02. 2008 ж. 

 

   1 221,4       13,3 

1,10 


01.03. 2008 ж. 

 

   1 249,8       28,4 

2,33 


01.04. 2008 ж. 

 

   1 269,3       19,5 

1,56 


01.05. 2008 ж. 

 

   1 300,1       30,8 

2,43 


 

 

Келтірілген  кестеден  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарының  өсімі  біркелкі  емес екенін  көрсетеді.  Бұл  ретте,  ағымдағы  жылдың  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарының 

ең  аз  сомасы - 13,3 млрд.  теңге  болды  немесе  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарының 

2007  жылғы  желтоқсанда  қалыптасқан  өсімінен 3,3 есе  кем.  Бірақ, 2007 жылғы  тиісті 

кезеңде  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарының  орташа  айлық  өсімі  19,3 млрд.теңге 

болып  қалыптасқан  кезде  2008 жылғы  қаңтар-  сəуір  айларында  жинақталған  зейнетақы 

қаражаттарының  орташа айлық өсімі 23,0 млрд.теңге болды,  немесе 19,17% өскен. 

 2008 

жылғы 1 мамырда 14 қордың  ішінде  ең  көп  жинақталған  зейнетақы қаражаттары 4 қорда: барлық қорлардың жинақталған зейнетақы қаражаттарының жалпы 

көлемінен  «Қазақстан  Халық  Банкі» - 383,1 млрд.  теңге (29,47), «ҰларҮміт» - 223,6 

млрд.теңге (17,20%), «МЖЗҚ» – 216,1 млрд. теңге (16,62%) жəне  «БТА Қазақстан» - 142,3 

млрд.теңге (10,94%) құрады  немесе  жиынтығында  осы 4 қорға  барлық  жинақталған 

зейнетақы қаражаттарының 74,23% келеді. 

 

Зейнетақы  жарналарының  жалпы  келіп  түсуі  сəуір  айында 23,4 млрд.  теңгеге  (2,41%)  ұлғайып, 2008 жылғы 1 мамырда 994,8 млрд.  теңге  болды. 2007 жылғы  қаңтар- 

сəуір  айларында  орташа  айлық  келіп  түсуі 16,9 млрд.теңге  болған  кезде,  ағымдағы 

жылдың қаңтар-сəуірде олар 20,7 млрд.теңге болды немесе өсімі 22,49% құрады. 

 

Зейнетақы  активтерін  инвестициялаудан  түскен,  салымшылар  мен  алушылардың шоттарына  есепке  алынған  «таза»  инвестициялық  кірістің  сомасы  (комиссиялық 

сыйақыларды  қоспағанда)  ағымдағы  жылдың    сəуір  айында 9,91 млрд.  теңгеге (2,83%) 

ұлғайып, 2008 жылғы  1 мамырдағы жағдай бойынша 360,1 млрд. теңгені құрады. 

 

«Таза»  инвестициялық  кірістің  өсу  қарқыны 2008 жылғы  қаңтар-сəуір  айларында мынадай көрсеткіштермен сипатталды: 

                     

 

 

                                                                         (млрд. теңгемен)                                                                                                                            

Күні 


 

«Таза» 


инвестициялық кіріс 

сомасы 


 

Өсімі (алдыңғы 

есептік аймен 

салыстырғанда) 

 

Өсу қарқыны  (%-бен) 

 

Жинақталған зейнетақы 

қаражаттары  ішіндегі 

«таза»  инвестициялық 

кірістің үлесі ( %-бен) 

 

01.01.2008 ж.  

339,3 


            19,9  

6,23 


28,09 

01.02.2008 ж. 

 

337,5  


-1,8 

0,53 


27,63 

01.03.2008 ж. 

 

348,9 11,4 3,38 

27,92 


01.04.2008 ж. 

 

350,2              1,3 

0,37 


27,59 

01.05.2008 ж. 

360,1 

             9,9 2,83 

27,70 


 

3

 Келтірілген  кестеден  ағымдағы  жылдың  сəуір  айында  «таза»  инвестициялық  кіріс 

сомасының алдыңғы есепті аймен салыстырған елеулі өскенін байқауға болады жəне өсім 

сомасы 8,6 млрд.теңге немесе ұлғаюы 7,6 есе болған. 

 

Салымшылардың  (алушылардың)  жинақталған  қаражаттары  сомасы  ішіндегі «таза»  инвестициялық  кірістің  үлесі 2008 жылғы 1 мамырда 27,70 болды  немесе  есепті 

айда үлес 0,11 пайыздық тармаққа ұлғайды.  

Зейнетақы жарналарының, «таза» инвестициялық кірістің жəне жинақталған 

зейнетақы қаражаттарының өзгеру динамикасы (млрд. теңгемен) 

912


930

951


971

995


339

337


349

350


360

1208


1221

1250


1300

1269


0

200


400

600


800

1000


1200

1400


01.01.2008

01.02.2008

01.03.2008

01.04.2008

01.05.2008

зейнетақы

жарналары 

инвесткіріс 

жинақталған

зейнетақы

қаражаттары  

 

Міндетті  зейнетақы  жарнларын  уақтылы  ұстамағаны  жəне  аудармағаны  жəне     жəне жинақталған зейнетақы қаражаттарын бір қордан екінші қорға аударымдарды жүзеге 

асырмағаны  үшін  өсімпұл  сомасы  өсуде,  ол 2008 жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша 

8,2 млрд. теңге болды немесе алдыңғы есептік аймен салыстырғанда 0,5 млрд.теңге (6,7%) 

өскен.  


 

Зейнетақы  төлемдері  мен  қорлардан  сақтандыру  ұйымдарына  аударымдар 2008 

жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 74,1 млрд. теңге болды немесе, ағымдағы жылдың 1 

сəуірімен салыстырғанда  2,56 млрд.теңгеге (3,58%) өскен.  2007 жылғы тиісті кезеңінде 

5,5  млрд.  теңге  төленген  кезде 2008 жылғы  қаңтар-сəуір  айларында  қорлармен  жалпы 

сомасы 11,0  млрд. теңге зейнетақы төлемдері жүзеге асырылған, немесе 2 есе көп. 

 

Салымшылардың  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарын  зейнетақы  аннуитеті шартына  сəйкес    сақтандыру  ұйымдарына  аудару 2008 жылғы  қаңтар-сəуір  айларында 

жалпы сомасы 73,1 млн. теңгеге 81 алушыға жүзеге асырылды. 

Жинақтаушы  зейнетақы  жүйесі  бойынша  ақпаратты  Агенттік  сайтында 

орналастыру, сондай-ақ, қорлармен ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарында жариялау 

салымшыларға  (алушыларға)  қорда  өз  бетімен  таңдауға  жəне  зейнетақы  заңнамасымен 

берілген  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарын  бір  қордан  екіншісіне  аудару  құқығын 

пайдалануға мүмкіндік береді. 

 

Нəтижесінде  жинақталған  зейнетақы  қаражаттарын  бір  қордан  екінішіге  аудару сəуір айында 10,7 млрд. теңгеге (4,58%) өсіп,  2008 жылғы 1 мамырдағы жағдай бойынша 

244,1 млрд. теңге болды. 2008 жылғы 1 қаңтармен салыстырғанда жинақталған зейнетақы 

қаражат аударымдары 34,3 млрд.теңгеге немесе 16,35%-ға өскен. 

 

Жинақтаушы зейнетақы қорларының зейнетақы активтерінің құрылымы 

2008  жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  ЗАИБЖАҰ-да

 

инвестициялық басқаруда зейнетақы активтерінің жиынтық көлемі

 

ағымдағы жылдың сəуір айында 

32,3 


млрд. теңгеге  немесе 2,54%-ға ұлғайып, 32,3 млрд. теңге болды.

 


 

4

2007 жылғы 1 мамырдан бастап 2008 жылғы 1 мамырға дейінгі кезеңде зейнетақы активтерінің орташа айлық өсуі 26,3 млрд. теңге болды. 

Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемінің өзгеру динамикасы 

986,7

1 015,7 1 043,8

1 070,3 1 087,1

1 107,9 1 132,2

1 167,6

1 211,9 1 222,2

1 251,9 1 270,4

1 302,7

0,0


200,0

400,0


600,0

800,0


1 000,0

1 200,0


1 400,0

01.0


5.20

07

01.07.20

07

01.09.20

07

01.11.20

07

01.01.20

08

01.03.20

08

01.05.20

08

  

Зейнетақы активтерінің жиынтық көлемінің бөлінуі 

ЗАИБЖАҰ

  

Зейнетақы активтері 

 

ЖЗҚ 

млн. теңге  

 

%-бен 

в % 

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ еншілес ұйымы «Қазақстан Халық 

Банкінің жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ  

 

384 096 

29,48 

 

«Жетісу» ЗАИБЖАҰ» АҚ  

 

243 318 

18,68 

«ҰларҮміт» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

224 059 


17,20 

«Қорғау» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

19 259 


1,48 

«МЖЗҚ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

216 591 

16,63 

«ТұранƏлем Банкі» АҚ еншілес ұйымы  «БТА Қазақстан» 

Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

  

142 591 

10,94 

«GRANTUM Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ 

 

77 849 

5,98 

«Грантум» Жинақтаушы зейнетақы қоры «Казкоммерцбанк» АҚ 

еншілес ұйымы)» АҚ 

 

77 849 5,98 

«Bailyk asset management» ЗАИБЖАҰ» АҚ 

  

42 825 

3,29 

«Сенім» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ («Еуразиялық банк» АҚ 

еншілес ұйымы) 

 

42 825 3,29 

«Капитал»ЖЗҚ» – «Банк ЦентрКередит» АҚ еншілес ұйымы» АҚ 

 

40 131 

3,08 

«Отан» Ашық жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 33 

575 

2,58 

 

5

 «Нефтегаз – ДЕМ» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

31 945 

2,45 

«Нур-Траст» ЗАИБЖАҰ» АҚ 

  

31 223 

2,40 

«Атамекен» Жинақтаушы зейнетақы қоры» «Нұрбанк» АҚ еншілес 

ұйымы» АҚ 

 

31 223 2,40 

«Д.А.Қонаев атындағы  Ашық  Жинақтаушы  Зейнетақы Қоры АҚ

 

28 458 

2,18 

«Қазақмыс» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

26 283 

2,02 

«Premier Asset Management» ЗАИБЖАҰ» АҚ 

 

3 793 

0,29 

«РЕСПУБЛИКА» Жинақтаушы зейнетақы қоры» АҚ 

 

3 793 


0,29 

Жиынтығы: 

 

1 302 678 

100 

 

2008 жылғы 1 мамырда инвестицияланған зейнетақы активтерінің көлемі ағымдағы жылдың  сəуір  айында 26,5 млрд.  теңгеге  немесе 2,12%-ға  ұлғайып, 1 279,4 млрд.  теңге 

болды. 


ЖЗҚ жиынтық инвестициялық портфелі 

01.05.2008ж.  

 

Қаржы құралдары 

 

млн. теңге 

  ҚР мемлекеттік бағалы қағаздары 

 

315 349 

24,65 

ҚР еурооблигациялары 

 

0 0,00 


Қаржы министрлігінің бағалы қағаздары 

 

274 590 21,46 

Ұлттық Банктің ноттары 

 

40 759 


3,19 

Шетел эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздары 

 

145 473 

11,37 

акциялар 

 

38 952 


3,04 

облигациялар 

 

106 521 


8,33 

Шетел инвестициялық қорларының пайлары 

 

0 0 

Халықаралық қаржы ұйымдарының бағалы қағаздары 

 

0 0 

Шетел эмитенттерінің мемлекеттік бағалы қағаздары 

 

25 426 

1,99 

Тазартылған алтын 

 

37 791 

2,95 

ҚР мемлекеттік емес бағалы қағаздары 

 

553 134 

43,23 

акциялар 

 

173 656 


13,57 

облигациялар, оның ішінде: 

 

379 478 


29,66 

Шетел валютасына номиниирленген 

 

2 562 


0,20 

Теңгеге номиниирленген 

 

376 916 


29,46 

Екінші деңгейдегі банктердегі салымдар 201 

214 

15,73 

 

6

 Туынды бағалы қағаздар 

 

972 0,08 

Жиынтығы 

 

1 279 359 

100 

Келтірілген  деректерден  инвестициялық  портфельде  ең  көп  үлесті  ҚР 

эмитенттерінің мемлекеттік емес бағалы қағаздар мен мемлекеттік бағалы қағаздар алады, 

олардың жалпы үлесі 67,88% құрайды немесе алдыңғы есептік аймен салыстырғанда 2,4 

пайыздық тармаққа төмендеген. 

Қорлардың номиналды кіріс коэффициенті туралы мəліметтер 

2008  жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  жинақтаушы  зейнетақы  қорларының 

зейнетақы  активтерінің  орташа  алынған  номиналды  кіріс  коэффициенттері  мыналарды 

құрады: 


- 2003 жылғы  сəуір -2008 жылғы  сəуір  кезеңіне - 46,94%. Түзетілген  орташа 

алынған  номиналды  кіріс  коэффициенті - 43,33%  (осыған  ұқсас  кезеңге  жинақталған 

инфляция деңгейі – 59,63%); 

- 2005 жылғы  сəуір – 2008 жылғы  сəуір  кезеңіне - 32,69% (осыған  ұқсас  кезеңге 

жинақталған инфляция деңгейі –  39,69%); 

- 2007 жылғы  сəуір – 2008 жылғы  сəуір  кезеңіне - 8,76% (осыған  ұқсас  кезеңге 

жинақталған инфляция деңгейі   – 19,10%). 

Ағымдағы жылдың сəуір айында жинақтаушы зейнетақы қорларының номиналды 

кіріс коэффициентінің өсуі мыналарды құрады: 

- номиналды кіріс коэффициенті бойынша 12 айда 43 базистік тармаққа; 

- номиналды кіріс коэффициенті бойынша 36 айда 76 базистік тармаққа; 

- номиналды кіріс коэффициенті бойынша 60 айда 32 базистік тармаққа ЖЗҚ зейнетақы активтерінің жəне номиналды кіріс коэффициентінің ара 

қатынасы

0

300600

900


1200

01.


01

.07


01.

02

.0701.03.0701

.04.07


01

.05.0


7

01

.06.07

01

.07.07

01

.08.07

01

.09.07

01

.10.07

01

.11.07

01.


12

.07


01.01

.08


01.02.0801

.03.0


8

01

.04.08

01

.05.08

мл

р

д

.те

н

ге

0

1020

30

4050

Зейнетақы активтері

Номиналды кіріс коэффиценті (12 ай)

Номиналды кіріс коэффиценті (36 ай)

Номиналды кіріс коэффиценті (60 ай)

 

 Қорлардың қаржылық жағдайы 

2008 жылғы жағдай бойынша қорлардың жиынтық капиталы 31,9  млрд. теңгені 

құрады, оның ішінде жарғылық капитал -  8,97 млрд. теңге немесе  жиынтық капиталдың 

көлемінен - 28,12%. 2008 жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  қорлар  бойынша 

активтердің  жалпы  сомасы  ағымдағы  жылдың  сəуір  айында 0,9 млрд.теңгеге  немесе 

52,74%-ға ұлғайып, 33,7 млрд.теңге құрады. 

2008 жылғы қаңтар – сəуірде 14 қордың ішіндегі 8 қор жалпы сомасы 3 345,4 млн. 

теңге  пайда  тапты  (табыс  салығын  төлегеннен  кейін),  жəне 6 қор  жалпы  сомасы  418,9  

7

млн.теңге зиян шекті немесе жалпы жүйе бойынша жалпы сомасы 2 926,5 млн.теңге пайда  табылды.  Зиян  шеккен  қорлар: «Атамекен», «Д.А.Қонаев  атындағы», (НефтеГаз-Дем», 

«Сенім», жəне «Республика». 

2008  жылғы 1 мамырдағы  жағдай  бойынша  қорлардың  меншікті  активтерін 

есебінен  қаржы  инвестициялары 25,48 млрд.  теңге  құрады  немесе  қорлардың  жиынтық 

капиталының  79,87%. 

Меншікті  активтерін  қорлар  инвестициялардың  жалпы  көлемінен  мемлекеттік 

бағалы  қағаздарға - 39,48%, шетел  эмитенттерінің  мемлекеттік  емес  бағалы  қағаздарға - 

0,32%  инвестициялады,  инвестициялардың  жалпы  көлемінен  екінші  деңгейдегі  банк 

салымдарына  - 10,18%, сондай-ақ,  инвестициялық  пай  қорлары  мен  «Кері  РЕПО» 

операцияларына орналастырды.  

Республика экономикасындағы зейнетақы секторының ролі 

 

Экономикадағы зейнетақы 

секторының  ролін  сипаттайтын 

салыстырмалы 

көрсеткіштерінің динамикасы 

 

01.01.04 01.01.05 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.05.08 

ЖІӨ млрд. теңгемен (Экономика 

жəне бюджеттік жоспарлау 

министрлігінің деректері 

бойынша) 

 

4 612,0 5870,1 

7 453,0 


10 139,5 

12 725,98 

15 046,7 

Жинақталған зейнетақы 

қаражаттарының ЖІӨ-ге 

қатынасы, %- бен 

 

7,99 8,24 8,70 8,97 9,49 8,64 Зейнетақы жарналарының ЖІӨ 

қатынасы, %- бен 

  

5,99 6,48 6,88 6,74 7,17 6,61 «Таза» инвестициялық кірістің 

ЖІӨ-ге қатынасы, %- бен  

2,15 1,95 2,08 2,52 2,67 2,39 

 

Қорлардың жиынтық капиталының ЖІӨ-ге қатынасы, 

%- бен  


 

0,14 0,14 0,16 0,20 0,23 0,21  

Каталог: cont -> kfn -> cont
cont -> Кәсіпкерлік тәуекелдікті сақтандыру туралы
cont -> Міндетті сақтандыру шартын жасау кезінде
cont -> Өсімдік шаруашылығын міндетті сақтандыру
cont -> Сақтандыру ұйымдары мен ауыл шаруашылық тауарларын өндірушілердің ынтымақтастығы туралы «Қазақстанның аргументтер және фактілер»
cont -> 2008 жылғы 1 қарашадағы жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ағымдағы жағдайы
cont -> 2008 жылғы 1 қазандағы жинақтаушы зейнетақы жүйесінің ағымдағы жағдайы


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет