Жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы мемлекеттік бақылау саласының тексеру парағыДата14.10.2018
өлшемі116.03 Kb.


Қазақстан Республикасы

Инвестициялар және даму министрінің

2015 жылғы «__» ________

№ ____


және Қазақстан Республикасы

Ұлттық экономика министрінің

2015 жылғы «___» ________

№ ___


бірлескен бұйрығына 2-қосымша

нысан


Жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы

мемлекеттік бақылау саласының тексеру парағы
Тексеруді тағайындаған мемлекеттік орган ___________________________

__________________________________________________________________


Тексеруді тағайындау туралы акт ___________________________________
(№, күні)

Тексерілетін субъектінің атауы (объекті) ______________________________


__________________________________________________________________
Тексерілетін субъектінің (объектінің) (ЖСН), БСН _________________________

__________________________________________________________________


Тұрған жердің мекен-жайы____________________________________________№ р/с

Талаптар тізбесі

Талап етіледі

Талап етілмейді

Талаптарға сәйкес

Талаптарға сәйкес емес

1

2

3

4

5

6

Көмірсутек шикізатын өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты

1

Тау-кендік жер бөлігінің шегінде өндіруді жүргізу

2

Қазақстан Республикасының жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясы ұсыныстарының орындалуы

3

Жер қойнауын зерттеу мен пайдалану жөніндегі уәкілетті органға келісімшарттық аумақтағы қызмет нәтижелері бойынша геологиялық есептілікті беру талаптарын сақтау

4

Ұңғыма жұмысының жобалық режимдерін сақтау және әзірлеуге арналған жобалық құжаттарда көзделген пайдалану объектісін орындау шартында нақты жылдық өндірудің жобадағыдан кем дегенде он пайыздан асуы.

5

Кен орындары бойынша жұмыс агентін, суды, көмірсутекті шикізатты айдауды есепке алудың болуы

6

Жер қойнауының жай-күйіне мониторинг жүргізуді және кен орындарын игеруге бақылауды ұйымдастыруды қамтамасыз ету талаптарын сақтау

7

Сыртқа шығарылатын және жер қойнауында сөндірілген шыққан негізгі және онымен бірге шөккен пайдалы қазбалар қорларын және ілеспе компоненттерді дұрыс есепке алуды жүргізу

8

Қорларды ашуды, дайындауды және қазып алудың толымдылығын қамтамасыз ететін, жер қойнауының бай учаскелерін таңдап өндіруді болғызбайтын бөлігінде жобалау құжаттарымен көзделген көрсеткіштерді және жобалық шешімдерді орындау

Көмірсутек шикізатын барлауды жүзеге асыратын үшін жер қойнауын пайдаланушыларға байланысты

9

Жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы жобалық шешімдердің және жобалық құжаттар мен көзделген көрсеткіштердің орындалуы

10

Геологиялық жер бөлігі шегінде барлау жүргізу

11

Тасбағанды іріктеп алумен ұңғымаларды бұрғылау

12

Жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органға бастапқы есепке алу материалдарына негізделген жер қойнауының жай-күйі туралы геологиялық есептілікті уақтылы және дұрыс ұсыну

Жерасты сулары мен емдік балшықтарды барлауды және өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты

13

Іздеу жұмыстары жобасы, бағалау жұмыстарының жобасының, тәулігіне екі мың және одан да көп текше метр көлемінде өндірістік-техникалық жерасты суларын барлауға және өндіруге рұқсаттың, кен орнын өнеркәсіптік игеру жобасының болуы

14

Жобалау құжаттарымен көзделген көрсеткіштерді және жобалау шешімдерін орындау

15

Су реттегіш қондырғыларымен, су есептегіш аспаптарымен жабдықталмаған, сондай-ақ жерасты сулары объектілерінің жай-күйі көрсеткіштерін бақылау пунктері құрылмаған жерасты суларының су жинау құрылыстарын пайдалануға беруге жол берілмеуі жөніндегі талаптарды сақтау

16

Кен орнында жерасты сулары мониторингінің режимдік желісінің болуы және бақылау жүргізілуі

17

Жерасты суларының деңгейін, дебитін, температурасын және химиялық құрамын бақылау талаптарын сақтау

Қатты және кең таралған пайдалы қазбаларды барлауды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты

18

Іздеу немесе бағалау жұмыстарын жүргізу кезінде іздеу жұмысы жобасының, бағалау жұмысы жобасының, тәжірибелік-өнеркәсіптік игеру жобасының болуы

19

Геологиялық жер бөлігі шегінде барлау жүргізу

20

Жобалық құжатпен көрсетілген геологиялық барлау жұмыстарының жүргізілуінің жобалық көлемін орындау

21

Зерттелетін жер қойнауын пайдалану объектісіне сәйкес таңдап алынған барлау әдістемесін, барлау желісінің тығыздығын және барлаудың таңдап алынған техникалық құралдарының ұтымдылығын сақтау

22

Қазақстан Республикасының жер қойнауын зерттеу және пайдалану саласындағы қорлар жөніндегі мемлекеттік комиссиясының ұсынымдарын сақтау

23

Геологиялық барлау жұмыстарының оның ішінде жер қойнауын зерттеу және пайдалану бөлігіндегі жұмыс бағдарламаларын орындау

24

Далалық бақылау журналдарының сынамалау, сынамаларды талдау, геофизикалық бақылауларды тіркеу (далалық құжаттама) журналдарының болуы

25

Орындалған жұмыстардың көлемі туралы дұрыс мәлімет ұсыну

26

Келісімшарт талаптарына сәйкес келісімшарт аумағын қайтарудың уақтылығы

27

Геологиялық барлау жұмыстарының барлық кезеңінде келісімшарттың аумағы шектерінде барлық пайдалы компоненттерін зерттеу кешенділігінің сақталуы

28

Оларды жүргізудің жүйелілігі мен кезеңдерін жүргізілуін сақтай отырып геологиялық барлау жұмыстарын жүргізу

29

Сынамаларды алу және өңдеу, талдау жұмыстарының барлау деректерінің сапасын бақылау нәтижелерінің болуы

30

Пайдалы қазбалардың сапасына және технологиялық қасиеттеріне жан-жақты зерттеу жүргізу

31

Геологиялық құжаттаманың уақтылы орындалуы (сынамалау жоспарлары, геологиялық карталары және олардың тілімдері, кенді денелердің, аймақтардың геологиялық контурларын енгізу, тау-кен барлау қазылымдарының суреттемесі)

32

Геологиялық құжаттаманың сапалы орындалуы (сынамалау жоспарлары, геологиялық карталары мен олардың тілімдері, кенді денелердің, аймақтардың геологиялық контурларын енгізу, тау-кен барлау қазылымдарының суреттемесі)

33

Ішкі және сыртқы геологиялық сынамалау бақылауының болуы, кемінде тоқсанына бір рет жүзеге асырылуы қажет

34

Барлау жүргізу процесінде өткен барлық барлау қазылымдарын құжаттау және жер қойнауын дұрыс зерттеу үшін қажетті барлық детальдарды көрсету талаптарын сақтау

Қатты және кең таралған пайдалы қазбаларды өндіруді жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты

35

Өндіру жұмыстарын жүргізген кезде пайдалы қазбалар шөккен алаңдарда құрылыстар салуға рұқсаттың, кен орындарын өнеркәсіптік игеру жобасының болуы

36

Тау-кен жер бөлігі шегінде өндіру жүргізу

37

Қазақстан Республикасының Қор жөніндегі мемлекеттік комиссиясының жер қойнауын зерттеу және пайдалану бөлігіндегі ұсыныстарының орындалуы

38

Кен орнын игерудің мына жобалық шешімдерін сақтау:

келісімшарттық аумақ шегіндегі келісімшарттың қолданылу мезімінің шегінде пайдалы қазбаны өндіру көлемі мен оның сапасының көрсеткіштерімен қоса тау-кендік жұмыстардың күнтізбелік кестесі;

қорларды өтеу кезектілігінің тәртібі;

пайдалы қазбалар кен орындарын ашу тәсілдері мен игеру жүйелері;

Мына жобалық көрсеткіштерді сақтау:

аршу көлемдері;

өндіру көлемдері;

күрделі тау-кендік, тау-кен- даярлық, кесу, пайдалану-барлау және толтыру жұмыстарының көлемі;

аршылған, дайындалған және шығаруға даяр пайдалы қазбалар қорларының нормативтері;

шығындар мен құнарсыздану нормативтері;

өндіру кезіндегі еңістік бұрыштары (игеру кезінде, өтеу кезінде)


39

Кен орнын ұтымды және кешенді игеруді қамтамасыз етудің болуы

40

Олардың өнеркәсіптік маңызының жойылуына немесе толық жоғалуына әкелетін кен орындарының, кенді денелердің және кен шоғырларының ең мол жерлерін және жеңіл қолжетімді учаскелерін іріктеп игеруге әкелетін аршу және игеру жүйелері нұсқаларына жол берілмеу талаптарын сақтау

41

Пайдалы қазбалардың уақытша белсенді емес қорларының түзілуіне, бекітілген жобалау құжаттарында көзделгендерді қоспағанда, қосылатын тау жыныстарымен байланыс негізінде және әлісз дене учаскелерінде (кен шоғырларында, қабаттарда) шығындарға жол берілмеу талаптарын сақтау

42

Жер қойнауында сақтауды немесе кейіннен оларды өнеркәсіптік игеру үшін теңгерімнен тыс қорларды қаттап тастау талалаптарын сақтау

43

Пайдалы қазбалар қорларының құрылымын және көлемін бағалаудың дұрыстығы үшін жер қойнауын алдын ала зерттеудің толықтығын қамтамасыз ету

44

Сыртқа шығарылатын және жер қойнауында қалдырылатын қорларды дұрыс есепке алуды қамтамасыз етудің болуы:

Пайдалы қазбалардың қорларын, шығындары мен құнарсыздануын бастапқы және жиынтық есепке алудың негізінде қорлардың жыл сайынғы есептік теңгерімін жасау талаптарын сақтау;

шығындар пен құнарсызданудың нақты көрсеткіштерін есепке алу;

белгіленген геологиялық және маркшейдерлік құжаттаманы толық көлемде және сапалы деңгейде жүргізу талаптарын сақтау;

аршылған, дайындалған және алуға дайын қорларды есепке алу;

уақытша-белсенді емес қорларды есепке алу;

пайдалы қазбалар қорларының жай-күйі мен қозғалысының есепке алынуы, шығындар және құнарсыздану көрсеткіштерінің нақты орындалуы және тау-кендік жұмыстардың жағдайы көрініс табатын паспортты жүргізу талаптарын сақтау;

барлық техногендік минералдық түзілімдерді, қалдықтар мен өңдеу өнімдерін (қалдық және шлам қоймаларын, таусылған кен, жыныстар, қож үйінділерін және тағы басқаларын) есепке алу және паспорттау45

Ойып алу бірліктерін өңдеудің толықтығы және оларды жою

46

Кен орнында жерасты сулары мониторингінің режимдік желісінің болуы және бақылау жүргізілуі

47

Қалдықтарды және алғашқы қайта өңделген өнімдер бойынша барлық компоненттерді орналастыру және жоғалтуларды бақылаудың болуы

48

Ойып алу бірлігін игеруге келісілген жергілікті жобаның болуы

49

Алғашкы өңдеу деректері бойынша мемлекеттік теңгерімде есепте тұрған пайдалы қазбалар қорын түзетуді болдырмау

Барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салуды және (немесе) пайдалануды жүзеге асыратын жер қойнауын пайдаланушыларға қатысты

50

Барлаумен және (немесе) өндірумен байланысты емес жерасты құрылыстарын салу және (немесе) пайдалану жобасының және жерасты сулары мониторингінің болуы

51

Объектіде жерасты сулары мониторингінің режимдік желісінің болуы

52

Объектіде жерасты сулары мониторингінің режимдік желісін бақылау нәтижелерінің болуы

53

Қоймалау (көму) көлемін есепке алудың болуы
Лауазымды тұлғалар____________ _________ __________________________


                                 (лауазымы)   (қолы)  (Т.А.Ә.А (ол бар болған жағдайда)

                               ___________ _________ _____________________________


                                 (лауазымы)  (қолы)   (Т.А.Ә.А (ол бар болған жағдайда)

Тексеру субъектісінің ________________________________________ ________


 басшысы                    (Т.А.Ә.А (ол бар болған жағдайда), лауазымы)  (қолы)
Каталог: sites -> default -> files -> pages
pages -> Өтінім берушінің өндіріс орны және/немесе қоймасы орналасқан облыстардан тысқары (республикалық маңызы бар Астана мен Алматы қалалары үшін тиісінше Ақмола мен Алматы облыстарынан тысқары) тасымалданатын дайын (өңделген) өнім тізбесі
pages -> Здравоохранения и социального развития республики казахстан
pages -> «Мемлекеттік әкімшілік қызметшінің лауазымдық нұсқаулығын әзірлеу мен бекіту қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері министрінің 2015 жылғы 29 желтоқсандағы №9 бұйрығы
pages -> Қоғамдық кеңес туралы үлгілік ережені бекіту туралы
pages -> Жолаушыларды, багажды, жүктерді, жүк-багажды және пошта жөнелтімдерін темір жол көлігімен тасымалдау қауіпсіздігіне
pages -> Термин сөздер қазақстан республикасы үкіметінің жанындағы республикалық терминология комиссиясының
pages -> Қазақстан республикасы үкіметінің жанындағы республикалық терминология комиссиясының


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет