Жануарлар д ниесiн мемлекеттiк ор ауPdf көрінісі
Дата10.01.2019
өлшемі62.85 Kb.

Жануарлар д ниесiн мемлекеттiк  ор ау:

ү

қ ғ


1)  жануарлар  д ниесiн 

ор ау, 

сiмiн 


ү

қ ғ


ө

молайту  ж не  пайдалану  саласында ы 

ә

ғ

ы   б зушылы тарды  болдырмау а  ж не құқ қ ұ

қ

ғә

оларды  жолын кесуге;

ң2) аза стан  Республикасыны   жануарлар 

Қ

қң

д ниесiн 

ор ау, 

сiмiн  молайту  ж не ү

қ ғ


ө

ә

пайдалану  саласында ы  за дарын  б зу ғ

ң

ұфактiлерi бойынша а паратты, талап  ою мен 

қ

қзге де материалдарды у кiлеттi ж не 

ы  


ө

ә

әқұқ қ

ор ау органдарына, сот а жiберуге мiндеттi.

қ ғ

қ


Жануарлар 

д ниесiн 

мемлекеттiк 

ор ауды  

ү

қ ғң

лауазымды адамдарына  аза стан Республикасыны  

Қ

қ

ңза дарында  белгiленген 

ң

т ртiппенә

 арнаулы 

ралдар 

құ

мен  ызметтiк  аруды  са тау а,  алып  ж руге  ж не қ

қ

қғ

ү

әолдану а р

сат берiледi.

қ

ғ

ұқ5.  Жануарлар  д ниесiн  мемлекеттiк 

ор ауды  

ү

қ ғң

лауазымды  адамдары 

аза стан  Республикасыны  

Қ

қң

за дарында  белгіленген  т ртiппен  айырым  белгілері 

ң

ә

бар  нысанды  киiммен  (погонсыз)  ж не  ызметтiк ә

қ

арумен  амтамасыз етiледi.қ

қ6.  Жануарлар  д ниесiн  мемлекеттiк  ор ау  ызметi 

ү

қ ғқ

аза стан 

Республикасыны  

кiметi 


бекiткен 

Қ

қң

Ү

Жануарлар  д ниесiн  мемлекеттiк ор ау  туралы

ү

қ ғережемен

 ай ындалады.

қ


оры шылы   ызметтi  негiзгi функциясы 

Қ

ққ қ

ң

( оры шылы   ызметі туралы ережені  11-т.):Қ

қ

қ қң

1)  жануарлар  д ниесіні   объектілерін  ж не  оларды   мекен ү

ң

әң

ету ортасын  ор ау;

қ ғ2)  белгіленген  жануарлар  д ниесін  пайдалану  ережесіні  ү

ң

б зылуын то тату;ұ

қ3) жануарларды  мекендейтiн ортасын, к бею жа дайларын, 

ң

өғ

рiс аудару жолдарын ж не шо ырлан ан жерлерiн  ор ауды 

ө

ә

ғғ

қ ғ


йымдастыру;

ұ4) жануарларды жасанды жа дайда  сіру;

ғ

ө5)  жануарлар  д ниесі  санын  есептеу  ж не  жай-к йіні  

ү

ә

үң

ндірістік мониторингін ж ргізу;

ө

ү6) 

жануарлар 

д ниесіні  

сімін 


молайту;

ү

ңө

7)  оры шыны  к нделiгiнде, аума ты  б лімшеге 

қ

қ

ң үқ қ ө

ж не санитарлы -эпидемиологиялы , 

ә

қ

қветеринариялы   ада алау (а шылы  

қ қ


ғ

ң

қшаруашылы ы субъектілері  шін) органдарына 

ғ

үбаяндау жазбаларында, рапорттарында к рсете 

ө

отырып, фенологиялы  бай ау ж ргiзу;қ

қ

ү8) а паратты  аншлагтарды , жем беру 

қ

қ

ңала

айларыны  ж не  ртке  арсы  ауiпсiздiк 

ңқ

ң ә


ө

қ

қережелерiнi

ң

 са талуын  амтамасыз ету;қ

қ9) ауру, д лей апаттар ж не бас а да себептер 

ү

әқ

салдарынан жойылу  аупі т нген жа дайда 

қ

ө

ғжануарлар а к мек к рсету;

ғ

өө

10) жануарлар д ниесіні  объектілерін  ор ау ж не ү

ң

қ ғә

т ра ты пайдалану идеясын насихаттау.

ұ қ


Қорықшының:

1)  аза стан Республикасыны   кiмшiлiк ы  б зушылы  туралы 

Қ

қң ә

құқ қ ұ


қ

за намасына  с йкес  кейiннен  оларды  жануарлар  д ниесiн  ор ау 

ң

ә

үқ ғ

ж нiндегi  мемлекеттiк  инспекторлар а,  у кiлеттi  орган а  не  сот а 

ө

ғ

әғ

қ

мiндеттi  т рде  беру  шiн  кiмшiлiк ы   б зушылы   туралы 

ү

үә

құқ қ


ұ

қ

хаттамалар толтыру а;ғ

2)  ызметтік  аруды алып ж руге ж не айырым белгілері бар арнаулы қ

қ

үә

киім 


киюге;

3)  жеке  ж не  за ды  т л аларды   а   аулау а  ж не  балы   аулау а 

ә

ң

ұ ғң ң

ғ

әқ

ғ

ы  беретін жаттарын тексеруге;

құқ қ


құ

4)  а   аулау  а идаларын  б з аны  шін  атыс  аруын  кейіннен  ішкі ң

қ ғ


ұ ғ

ү

қістер органдарына міндетті т рде беру  шін алып  ою а;

ү

үқ

ғ5)  аза стан  Республикасыны   жануарлар  д ниесiн  ор ау,  сiмiн 

Қ

қң

ү

қ ғө

молайту  ж не  пайдалану  саласында ы  за намасын  б за  отырып 

ә

ғ

ңұ

пайдаланыл ан  аулау 

ралдарын,  за сыз  аулап  алын ан  а   аулау 

ғ

құң

ғ

ңж не балы  аулау  німдерін, тыйым салын ан аулау а арнал ан  ару 

ә

қө

ғ

ғғ

қ

т рлерін  кейіннен  жануарлар  д ниесін  ор ау  ж ніндегі  мемлекеттік ү

ү

қ ғө

инспектор а беру  шін алып  ою а 

ы ы бар.

ғ

үқ

ғ құқ ғ


Сүт қоректілер

Жанат тәрізді итҚабан


Қарсақ


Құдыр


Түлкі


Өзен құндызы

Қоңыр аю (Тянь-Шань аюынан басқасы)Сібір елігі

Жанат


Марал


Бұлғын


Аскания бұғысы

Құну


Бұлан


Сарғыш күзен

Киік


Ақ қалақ


Сібір тау ешкісі

Ақкіс


Кәдімгі тиін

Сары күзенЗорман


Сасық күзен

Байбақ немесе дала суырыАмерикан су күзені

Сұр суыр немесе алтай-тянь-шань суырыБорсық


Ұзын құйрықты немесе қызыл суыр

Кәмшат (ортаазиялықтан басқасы)Ондатра немесе су тышқан

Cілеусін (түркістандықтан басқасы)Құм қоян


Ор қоян


Ақ қоян


Құстар

ызыл жемсаулы гагараҚ

Тундра ары

ққұ


ара жемсаулы гагара

ҚрҚұ

С р  азұ қ

Са ырау р

ң

құА ма дайлы  аз

қ ң

қС р 

р

ұ құырман аз


Қ

қГималай  лары

ұОт йрек

үКекілік

Сарыала азқ

Дала шіліБарылдауы

қШілЫсылда  ш регей

қ үСа алды шілқ

ырылда  ш регейҚ

қ ү


Б дене


ө

Боз  йрекү

ыр ауылҚ

ғСары айдар  йрек

үас алда

Қ қ


қ

ылйры

Қ

құқ

ДыркептерДауры па ш регей

қ

үТ зкептер

үЖалпа  т мсы

қ ұ


қ

К к кептерө

араша азҚ

қз кептер

Құыз ыш

Қ ғ


К дімгі т ркептер

ә

үК к с

гуір


ө

үңлкен т ркептер

Ү

үызылбас с

гуір

Қ

үңК жіркей


ү

Орындаан: Сакибаев.С.М

Тексерген: Жыл ыбаева.С.Дқ

Document Outline

  • Slide 1
  • Slide 2
  • Slide 3
  • Slide 4
  • Қорықшының:
  • Сүт қоректілер
  • Құстар
  • Slide 8

Каталог: stud.kz -> pdf -> prezent


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет