Жалпы психология "Псюхе" ұғымы келесi мағынаны бiлдiредiДата09.07.2017
өлшемі0.58 Mb.
Жалпы психология
“Псюхе” ұғымы келесi мағынаны бiлдiредi

A) сана;


B) мiнез-құлық;

C) iс-әрекет;

D) жан;

E) ойлау
Психологияда қарастырылатын барлық психикалық құбылыстардың жиынтығы, бұл

A) психика;

B) iс-әрекет;

C) мiнез-құлық;

D) апперцепция;

E) ойлау
Психологиялық ғылымдардың негiзiн қалайтын саласы

A) әлеуметтiк психология

B) психодиагностика

C) жалпы психология

D) психотерапия

E) генетикалық психология

Әлеуметтiк психология төмендегi жағдайларды зерттейдi

A) адамдармен қарым-қатынаста және өзара әрекет пайда болатын құбылыстарды

B) адамның қасиеттерi және қалпына психологиялық баға беру проблемеларын

C) адамның мiнез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтарын

D) адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау әрi емдеу әдiстерiн

E) адамның мiнез-құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдерiн

Жалпы психологияның зерттейтiнi

A) адамдармен өзара әрекет және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар

B) адамның қалпы мен қасиеттерiн психологиялық бағалау проблемалары

C) адамның мiнез-құлқы мен психиканың жалпы заңдылықтары

D)адамның психикалық және жүйке ауруларын емдеу, анықтау әдiстерi

E) адамның мiнез-құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдерi

Жас ерекшелiгi психологиясының зерттейтiнi

A) адамдардың мiнез-құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдерiндегi даму ерекшелiктерiн

C) оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерiн

D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстар

E) адамдардың мiнез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтары

Психодиагностика мынаны зерттейдi

A) адамдардың мiнез-құлқы мен психологиялық жалпы заңдылықтарын

B) адамның қалпы мен қасиеттерiне психологиялық баға беру проблемаларын

C) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды

D) адамның психикалық және жүйке ауруларын емдеу, анықтау әдiстерiн

E) адамның мiнез-құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдерiн

Педагогикалық психология зерттейдi

A) адамның мiнез-құлқы мен психикасының тұқым қуалаушылық механизмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдегi даму ерекшелiктерiн

C) адамдардың мiнез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтарын

D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды

E) оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерiн

Генетикалық психология мынаны зерттейдi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың тұқым қуалаушылық механизмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдегi даму ерекшелiктерiн

C) оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерiн

D) адамдармен өзара әрекетте және қарым-қатынаста пайда болатын құбылыстарды

E) адамдардың мiнез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтарын

Практикалық психологияның бағыты ретiндегi психотерапия мынаны зерттейдi

A) адамның мiнез-құлқы мен психиканың тұқым қуалаушылық механизмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдегi даму ерекшелiктерiн

C) оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерiн

D) адамның психикалық және жүйке ауруларын емдеу, анықтау әдiстерiн

E) адамдардың мiнез-құлықтық және психологиялық айырмашылықтарын

Тұқым қуалаушылық механизмдердiң адамның мiнез құлқына әсер етуiн зерттейтiн пән

A) әлеуметтiк психология

B) психодиагностика

C) жалпы психология

D) психотерапия

E) генетикалық психология

Адамның психикалық және жүйке ауруларын анықтау, емдеу мәселелерiмен айналысатын пән

A) әлеуметтiк психология

B) психотерапия

C) жалпы психология

D) психодиагностика

E) дифференциалды психология

Адамның қалпы мен қасиеттерiне психологиялық баға беруге көмектесетiн пән

A) әлеуметтiк психология

B) психотерапия

C) жалпы психология

D) психодиагностика

E) дифференциалды психология

Психология дербес ғылым болды: қай ғасырдан

A) XVI ғғ

B) XVII ғғ

C) XX ғғ


D) XIX ғғ

E) XV ғғ
Бiрiншi рет эксперименталды психологиялық лаборатория ашылды

A) 1897ж


B) 1889ж

C) 1899ж


D) 1900ж

E) 1879ж
Тұңғыш эксперименталды психологиялық лабораторияның негiзiн қалаушы

A) З. Фрейд

B) И. П. Павлов

C) B. Вундт

D) И. И. Сеченов

E) Дж. Уотсон

Интроспекция келесi сөздiң синонимi

A) өзiн-өзi бақылау

B) терапия

C) психика

D) өзiн-өзi белсендiру

E) белсендiлiк

Бақылау – бұл

A) зерттелетiн құбылысты жүйелi және мақсатқа сай бағыттай отырып қабылдау

B) зерттеу жағдайларын алдын-ала белгiленген және мақсатқа бағыттай отырып жасау

C) стандартталған психологиялық сынау

D) сұрақтар жүйесiне индивидтiң ой-пiкiрi

E) оқып-меңгерiлетiн феноменнiң жасанды моделiн құрастыру

Психологиялық зерттеу жағдайларын құрай алу және өзгерту мүмкiндiгiне ие болу – ең басты жетiстiк…

A) бақылаудың

B) эксперименттiң

C) сұраудың

D) модельдiң

E) тесттiң

Эксперимент дегенiмiз

A) оқып зерттелетiн құбылыстың жасанды моделiн құрастыру

B) зерттеу жағдайларын алдын-ала белгiлеп және мақсатты түрде жасау

C) стандартталған психологиялық сынау

D) индивидтiң белгiлi бiр сұрақтар жүйесiне ой-пiкiр

E) зерттелетiн құбылысты жүйелi және мақсатты түрде қабылдау

Белгiлi бiр шкалалар бойынша стандартты сұрақтар мен тапсырмалар қолданылу арқылы сипатталады

A) бақылау

B) эксперимент

C) сұрау


D) модельдеу

E) тест
Тест әдiсi – бұл

A) зерттелетiн құбылыстың жасанды моделiн құрастыру

B) зерттеу жағдайларын алдын-ала және мақсатты түрде жасау

C) стандартталған психологиялық сынау

D) индивидтiң сұрақтар жүйесiне жазбаша талдау және ауызша пiкiр бiлдiруi

E) зерттелiнетiн құбылыстың жүйелi және мақсатты түрде қабылдануы

Анкеттеу және интервью – бұл

A) зерттелiнетiн құбылыстың жасанды моделiн жасау

B) зерттеу жағдайларын алдын-ала және мақсатты түрде жасау

C) стандартталған психологиялық сынау

D) индивидтiң сұрақтар жүйесiне жазбаша талдау және ауызша пiкiр бiлдiруi

E) зерттелiнетiн құбылыстың жүйелi және мақсатты түрде қабылдануы

Индивидтiң сұрақтар жүйесiне ауызша немесе жазбаша жауаптарды талдау және жинақтау

A) модельдеу

B) эксперимент

C) тестiлеу

D) бақылау

E) сауалнама

Психологиялық құбылыстарды формула немесе схема түрiнде бейнелеу – басты ерекшелiгi

A) модельдеудiң

B) эксперименттiң

C) тесттiң

D) бақылаудың

E) сауалдың

Зерттелушiнiң өз бетiмен дербес толтыратын жазбаша сауалнамасы

A) соцоиметрия

B) интервью

C) анкета

D) интроспекция

E) контенттi талдау

Интервью келесi әдiс тобына кiредi

A) социометрия

B) контенттi талдау

C) интроспекция

D) ауызша сұрау

E) жазбаша сұрау

Топтағы өзара жеке тұлғалар арасындағы қатынастарды психологиялық зерттеу әдiсi

A) социометрия

B) корреляция

C) шкалалау

D)интроспекция

E) контенттi талдау

Қиялдағы немесе сюжеттi белгiсiз жағдайды қолдану, тән болатын тест түрi

A) жетiстiктер тестiсi

B) қабiлiттер тестiсi

C) кәсiптiк жорамалдық тестiсi

D) проективтi тестiсi

E) интеллект тестiсi

Арнаулы жабдықтар көмегiмен арнайы жабдықталған және бақылынатын жағдайда өткiзiлетiн эксперимент түрi

A) лабораториялық

B) табиғи

C) пилотажды

D) далалық

E) констотациялық

Кәдiмгi өмiрде өтетiн жағдайлар барысына зерттеушi ешқандай араласпайтын эксперимент

A) лабораториялық

B) табиғи

C) пилотажды

D) констотациялық

E) далалық

Зерттеушi бұл әдiс көмегiмен қолтаңба, суреттi немесе түрлi мәтiндер мазмұнын зерттейдi

A) интервью

B) сырттай бақылау

C) қызмет нәтижесiн талдау

D) социометрия

E) интроспекция

Келесi сөз жұптарындағы қате жұпты ата

A) интервью – ауызша сұрау

B) социометрия – топты зерттеу

C) лабораториялық эксперимент – зерттеу жағдайларын бақылау

D) проективтi тест – стандартталған бақылау

E) интроспекция - өзiн-өзi бақылау

Антикалық (көнE) психологияның зерттеу пәнi

A) жан


B) мiнез-құлық

C) сана


D) iс-әрекет

E) санадан тыс нәрсе

Гиппократ келесi ұғым авторы

A) темперамент

B) форма құраушы

C) логос


D) идея әлемi

E) атом
Жаңа ғасырда (XVIIғ) психология ненi зерттейдi

A) жанды


B) мiнез-құлықты

C) сананы

D) iс-әрекеттi

E) санадан тысты

Бихевиоризм зерттейдi

A) жанды


B) мiнез-құлықты

C) сананы

D) iс-әрекеттi

E) санадан тысты

Психоанализ зерттейдi

A) жанды


B) мiнез-құлықты

C) сананы

D) iс-әрекеттi

E) санадан тысты

З.Фрейд негiзiн қалады

A) психоанализдiң

B) бихевиоризмнiң

C) гештальт психологияның

D) гуманисттiк психологияның

E) ассоциативтi психологияның

Дж.Уотсон негiзiн қалаған

A) психоанализ

B) бихевиоризм

C) гештальт психология

D) гуманисттiк психология

E) ассоциативтi психология

М.Вертгеймер негiзiн қалаған

A) психоанализ

B) бихевиоризм

C) гештальт психология

D) гуманисттiк психология

E) ассоциативтi психология

Выготский – негiзiн қалаушы

A) бағдар теориясының

B) мәдени-тарихи теорияның

C) алаң теориясының

D) үйрету теориясының

E) ассоциативтi теорияның

Шартты рефлекс ұғымын ұсынған

A) И.П.Павлов

B) Л.C.Выготский

C) П.Я.Гальперин

D) И.М. Сеченов

E) A.Ф.Лазурский

Шартты рефлекс – бұл

A) ойлаудың тежелуi

B) ағзаның реакциясы

C) басты тiтiркендiргiш

D) сезгiштiктiң артуы

E) сәтсiздiктi қойғызу

Адамның санасы бейнеленедi

A) рецепторлар мен талдағыштар арқылы

B) стимулдар мен реакциялар арқылы

C) рефлекс пен тiтiркендiргiштер арқылы

D) бейнелер мен ұғымдар арқылы

E) инстинк пен трупизмдер көмегiмен

Сана дегенiмiз

A) психикалық бейнелеудiң жоғарғы деңгейi

B) арнаулы органикалық құрылым

C) туа берiлген мiнез-құлық түрi

D) жүре қалыптасқан ағза реакциясы

E) ақыл-ой қабiлеттерiнiң бiрлестiгi

Адамға ғана тән психикалық бейнелеу түрi қалай аталады

A) рефлекс

B) сана

C) инстинкD) интеллект

E) дағды
Санаға жат сипат

A) рефлексияның болуы

B) қарым-қатынас мүмкiндiгi

C) инстинктивтi басқару

D) қиялдау мүмкiндiгi

E) қорыта алғыштық

Жануарға жат сипат

A) инстинкт

B) рефлекс

C) интеллект

D) сана

E) жүйке-жүйесi

Адамның өзiн және шындықты қайта құруға бағытталған белсендiлiк түрi

A) iс-әрекет

B) рефлекс

C) интеллект

D) инстинкт

E) инсайт

Iс-әрекет дегенiмiз

A) туа берiлген мiнез-құлық түрi

B) жоғары деңгейдегi психикалық бейнелеу

C) сана арқылы басқарылатын белсендiлiк

D) жүре пайда болған ағза реакциясы

E) ақыл-ой қабiлеттерiнiң жиынтығы

Iс-әрекет құрылымына енедi

A) мотивтер мен мақсаттар

B) дағды мен инстинкттер

C) стимул мен реакциялар

D) рефлекстер мен тiтiркендiргiштер

E) бейнелер мен ұғымдар

Адамды iс-әрекетке жетелейтiн

A) рефлекс

B) стимул

C) инстинкт

D) мотив

E) гипноз

Адамның iс-әрекетiне жат нәрсе

A) өнiмдiлiк

B) заттылық

C) туа берiлгiштiк

D) мақсатқа бағытталғандық

E) бiрлесушiлiк

Қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта жасауға бағытталған өнiмсiз шартты әрекет

A) еңбек


B) қарым-қатынас

C) оқу


D) ойын

E) мiнез-құлық

Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған iс-әрекет түрi

A) еңбек


B) қарым-қатынас

C) оқу


D) ойын

E) мiнез-құлық

Адамның танымдық белсендiлiгiн ұйымдастырушы әрекет түрi

A) еңбек


B) қарым-қатынас

C) оқу


D) ойын

E) мiнез-құлық

Қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты өзгертуге және қайта құруға бағытталған iс-әрекет түрi

A) еңбек


B) қарым-қатынас

C) оқу


D) ойын

E) мiнез-құлық

Ойын дегенiмiз

A) қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

Еңбек бұл…

A) қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

Қарым-қатынас бұл…

A) қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

Оқу бұл…

A) қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн шындықты қайта жасау

B) қоғамдық тәжiрибенi меңгеру және қайта құру

C) адамдар арасындағы хабар алмасу

D) танымдық аумақтың қалыптасуы

E) жеке тұлғаның мiнез құлық көрсетуi

Психологиялық қайта құруларға әкелiп соғатын әрекет

A) перцептивтi

B) сыртқы практикалық

C) орындаушы

D) бағдарланушы

E) жетекшi

Ес – бұл…

A) перцептивтi әрекет

B) интеллектуалды әрекет

C) мнемикалық әрекет

D) инстинктивтi әрекет

E) рефлекторлық әрекет

Сөздiк, вербальды қарым-қатынас қолданады

A) тiлдi (сөздi)

B) ишарат (жест)

C) мимика

D) пантомимика

E) көз байланысы

Тiлдiк емес белгiлiк жүйелердi қолданатын қарым-қатынас түрi

A) топтық қарым-қатынас

B) iскерлiк қарым-қатынас

C) сөздiк (вервальдi) қарым-қатынас

D) сөздiк емес қарым-қатынас (вервальдi емеC)

E) формальды емес қарым-қатынас

Адамның өзiне-өзi арнаған тiлi немесе сөзi

A) эффективтi

B) эгоцентрикалық

C) диалогты

D) жанама

E) синтетикалық

Қарым-қатынас үшiн қолданылатын жазбаша белгiлер мен символдар, дыбыс белгiлерiнiң жүйесi

A) тiл


B) ұғым

C) бейнелер

D) абстракция

E) идеометрика

Адам тiлiнiң пайда болуы, қалыптасуы және психологиялық ерекшелiктерi жайлы ғылым

A) психогенетика

B) психотехника

C) психодиагностика

D) психоанализ

E) психолингвистика

Афазия – бұл…

A) ойлаудың бұзылуы

B) естiң бұзылуы

C) сөйлеудiң бұзылуы

D) интеллектiнiң кемiстiгi

E) зейiннiң бұзылуы

Ереже, нормаларға адам бағдарланатын этолондық, үлгi топ…

A) диффуздық топ

B) формалды емес топ

C) номиналды топ

D) референттi топ

E) лабораториялық топ

Референттi топтың сипаты

A) адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдайды

B) адам оның мақсаты мен құндылықтарын қабылдамайды

C) бұл топта ауыз бiршiлiк жоқ

D) бұл топ жасанды құралады

E) бұл топтың барлық мүшелерi (лидер) белсендi болады

Бiрлескен әрекетпен ауыз бiршiлiк жоқ топ

A) диффузды топ

B) формалды емес топ

C) номиналды топ

D) референттi топ

E) лабораториялық топ

Қызығушылықтар мен достық негiзiнде еркiн бiрiккен топ

A) диффузды топ

B) формалды емес топ

C) номиналды топ

D) референттi топ

E) лабораториялық топ

Басқарудың қатал тәсiлдерi, құлшынбаулықтың жоқтығы

A) анархиялы басқару түрi

B) либералды басқару

C) директивтi басқару

D) деммократиялық басқару

E) немқұрайлы басқару

Тiтiркендiргiш өзгерiсiн қабылдау немесе жақын тiтiркендiргiштi айыру қабiлеттiлiгi

A) абсолюттi сезгiштiк

B) дифференциалды сезгiштiк

C) қатыстылық сезгiштiк

D) адаптация

E) сенцивилизация

Белгi берiлу кезеңi уақытынан оның пайда болу кезеңi аралығындағы қашықтық

A) дифференциалды түйсiк табалдырығы

B) уақытша түйсiк табалдырығы

C) кеңiстiк түсiк табалдырығы

D) реакциялың латенттi кезеңi

E) абсолюттi түйсiк табалдырығы

Өте аз түйсiк тудыратын, кiшi көлемдегi тiтiркендiргiш қай түйсiк табалдырығы

A) төменгi абсолюттi

B) дифференциалды

C) уақытша

D) жоғарғы абсолюттi

E) ауру
Түйсiктi тудыратын, сонымен бiрге оны өзгертетiн тiтiргендiргiштiң шамасы

A) абсолюттiк төменгi табалдырық

B) түйсiктiң салыстырмалы табалдырығы

C) түйсiктiң уақыттық табалдырығы

D) интенсивтiлiктi сезiну диапазоны

E) абсолюттiк жоғарғы табалдырық

Түйсiктiң табалдырығы, анализаторды адекватты сәйкес қабылдауға мүмкiндiк беретiн тiтiркендiргiштiң максималды шамасы былай деп аталады

A) төменгi абсолюттiк

B) дифференциалды

C) уақыттық

D) жоғарғы абсолюттiк

E) ауру туғызатын

Түйсiк – бұл…

A) қылықты саналы басқару

B) ертеде қабылданған бейне

C) шындықты шығармашылық тұрғыда қайта құру

D) сананың бағыттылығы

E) заттардың жеке қасиеттерiнiң бейнеленуi

Экстериоцептивтi түйсiктер

A) сезiмдер мен эмоцияны бiлдiредi

B) iшкi сезiм мүшелерiнiң қалпы жайлы хабар бередi

C) кеңiстiкте дененiң қалпын тiркеп отырады

D) түйсiктерiн ғана бiрiктiредi

E) сезiм мүшелерi қабылдайтын тiтiркендiргiштерге сүйенедi

Қозғалысты қабылдауға қатысатын талдағыштар тобы

A) есту және тактильдi

B) көру және ауруды сезiну

C) көру және қозғалыс

D) температуралық және есту

E) температуралық және көру

Iшкi факторлар әсерiнен талдағыштар сезгiштiгiнiң артуы

A) синестезия

B) аккомодация

C) сенсибилизация

D) түйсiк табалдырығы

E) түрлiше табалдырығы

Кеңiстiк және уақытты бағдарлаудың жойылуына әкелiп соғатын сенсорлық жетiспеушiлiк

A) синтетикалық

B) дереализация

C) девальвация

D) деавтоматизация

E) деструкция

Адамның сырт жағындағы сезiм мүшелерiне әсер етуден туатын түйсiк

A) синтетикалық

B) интериорецептивтi

C) проприорецептивтi

D) интерактивтi

E) экстереорецептивтi

Iшкi мүшелердiң әсрiнен туындайтын түйсiк түрi

A) экстереорецепторлар

B) интериорецепторлар

C) проприорецепторлар

D) метарецепторлар

E) квазирецепторлар

Дистантты (аралық) түйсiктер

A) температуралық

B) органикалық

C) вибрациялық

D) көру

E) дәмдiк

Есту түйсiктерiнiң тiтiркендiргiштерi көру түйсiгiн тудыратын құбылыс

A) синестезия

B) аккомодация

C) конвергенция

D) сенсибилизация

E) апперцепция

Көрудегi түс, естудегi тон, тембр сияқты түйсiктiң сапалы сипаты қандай

A) модельдi

B) кеңiстiктiк

C) уақытша

D) интенсивтi

E) полимодалды

Негiзгi психофизикалық заң кiмнiң заңы?

A) Вебер-Фехнер

B) Бунзен-Роско

C) Гельмгольц

D) Стивенс

E) Пиаже
Сананың белгiлi бiр затқа құбылысқа аударылуы

A) рефлексия

B) қабылдау

C) зейiн


D) ес

E) ойлау
Зейiннiң белгiлi бiр нақты затқа айқын, нақты аударылуы

A) таңдамалылығы

B) толқуы

C) бөлiнуi

D) ауысуы

E) көлемi

“Бағдарлану рефлексi” ұғымын ғылыми сөздiкке кiм енгiздi?

A) В. М. Бехтерев

B) И. И. Сеченов

C) И. П. Павлов

D) A. A. Ухтомский

E) A. Ф. Лазурский

Көру және есту зейiнiн жинақтау негiзi

A) жетекшi талдағыш

B) бейнелеу заты

C) материяның өмiр сүру түрi

D) тәжiрибе мен байланыс сипаты

E) белгiлiк сигналды жүйе

Ерiк күшiнiң қатысуынсыз зейiннiң объектiге аударылуы

A) көру


B) ерiктi

C) үйреншiктi

D) ерiксiз

E) аудиалды

Бiр уақытта бiрнеше әрекеттi орындауға немесе объектiнi қабылдауға қабiлеттiлiк

A) зейiннiң бөлiнгiштiгi

B) зейiннiң тұрақтылығы

C) зейiннiң көлемi

D) зейiннiң ұзақтығы

E) зейiннiң толқуы

Сананың объектiге шоғырлану деңгейi

A) зейiннiң табандылығы

B) зейiннiң көлемi

C) зейiннiң тұрақтылығы

D) зейiннiң бөлiнгiштiгi

E) зейiннiң ауысуы

Бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны

A) зейiннiң шоғырлануы

B) зейiннiң ауысуы

C) зейiннiң бөлiнуi

D) зейiннiң толқуы

E) зейiннiң көлемi

Адамның өз зейiн бағытын өзгерте алу қабiлеттiлiгi

A) зейiннiң шоғырлануы

B) зейiннiң бөлiнуi

C) зейiннiң ауысуы

D) зейiннiң көлемi

E) зейiннiң тұрақтылығы

Ұзақ уақыт бойы қандай да бiр объектiде зейiннiң сақталуы

A) көлемi

B) таңдамалығы

C) тұрақтылығы

D) бөлiнуi

E) ауысуы

Зейiннiң көлемi бұл…

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiге шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E) бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны

Зейiннiң ауысуы…

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiге шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E) бiр мезгiлде қабылданатын объектiлер саны

Зейiннiң шоғырлануы

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiге шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E) бiр мезгiлде қабылданатын объектiлер саны

Зейiннiң тұрақтылығы

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiге шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E) бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны

Зейiннiң бөлiнуi

A) зейiннiң ұзақ уақытқа сақталуы

B) зейiннiң бiр объектiден екiншiге ауысуы

C) сананың объектiге шоғырлану деңгейi

D) бiрнеше әрекеттердiң бiр уақытта орындалуы

E) бiр уақытта қабылданатын объектiлер саны

Естiң жоқтығы

A) амнезия

B) фрустрация

C) аффазия

D) тежелу

E) реминисценция

Генетикалық тұрғыдағы естiң алғашқы түрi

A) қозғалыс

B) бейнелiк

C) эмоционалды

D) сөздiк

E) жанама

Есте қалатын материалдың мәндiк байланыстарын анықтауға негiзделген ес түрi

A) механикалық

B) логикалық

C) эмоционалды

D) аудиалды

E) эйдетикалық

Адамның көрнекi бейне, түстердi жақсы есте қалдыратын ес түрi

A) эйдетикалық

B) көрнекi-бейнелiк

C) феноменалды

D) эмоционалды

E) оперативтi

Адамның бастан кешкен сезiмдерi сақталып қайта жаңғыратын ес түрi

A) көрнекi-бейнелiк

B) феноменалды

C) эмоционалды

D) сөздiк-логикалық

E) эйдетикалық

Қабылдаған нәрселердi бүкiл бөлшектермен ұзақ сақтайтын көру есiнiң типi

A) эйдетикалық

B) көрнекi-бейнелiк

C) эмоционалды

D) сөздiк-логикалық

E) механикалық

Материалдың мағынасына мән бермей, қайталауға негiзделген ес түрi

A) ұзақ мерзiмдi

B) эмоционалды

C) ерiктi

D) механикалық

E) көрнекi-бейнелiк

Сол немесе материалдың есте сақталуы анықталмайды

A) тұлғаның мотивтiк әрекетi арқылы

B) тұлғаның мақсатты әрекетi арқылы

C) тұлғаның әрекет тәсiлдерiмен

D) субъектiлердiң жыныстық айырмашылықтары арқылы

E) тұлғаның белсендiлiгi арқылы

Белгiлi әрекет мақсатына жету үшiн өте қажеттi, мәлiметтi есте қалдыру процесiндегi ес түрi

A) оперативтi

B) эмоционалды

C) қозғалыстық

D) өң

E) механикалық

Оперативтi естiң негiзгi сипаты

A) логикалық формада мәлiметтердi сақтау

B) сезiм деңгейiнде мәлiметтердi сақтау

C) ұзақ мерзiмге мәлiмет сақтау

D) белгiлi бiр уақыт аралығында мәлiметтi есте сақтау

E) қысқа уақытта мәлiметтi есте қалдыру

Естiң ерте генетикалық түрi қандай есте қалдыру?

A) ерiксiз

B) ерiктi

C) ерiктiден кейiнгi

D) оперативтi

E) ұзақ мерзiмдi

Жаттау әдiсiнiң авторы және кезектес қайта жаңғырту әдiсiн жасаған кiм?

A) Ж. Пиаже

B) D. Норманн

C) Г. Эббингауз

D) A. Бэддели

E) В. Келер

Кез келген тәртiптегi бөлшектер қатарын бiрiншi рет қатесiз қайта жаңғырту үшiн қажеттi қайталаулар саны

A) мобилизациялық дайындық

B) ойдың икемдiлiгi

C) есте сақтау

D) ұмыту

E) субъектiнiң эмоциялық күйi

Есте қалдырудың берiктiгi тәуелдi емес

A) субъектiнiң әрекетiндегi тиiстi материалдық қатысу деңгейiне

B) алдағы мақсатқа жету үшiн тиiстi материалдық маңыздылығына

C) субъектiнiң эмоциялық күйi

D) естiң көлемiне

E) субъектiнiң бағытынан

Естiң ерiктi, ерiксiз болып бөлiнуiне негiз болатын

A) жетекшi талдағыш

B) бейнелеу заңы

C) субъектiнiң белсендiлiгi

D) ерiк

E) әрекеттiк қорыту деңгейi

Бiр өзектi психикалық құбылыс артынан өзге құбылысты тудырып өзара байланысады

A) аккомодациялар

B) ассоциациялар

C) акцентуация

D) адаптация

E) ассимиляция

Екi қарама-қарсы құбылыстарды ассоциация байланыстырады

A) ұқсастық

B) мән-мағыналық

C) қарама-қарсы

D) iргелестiк

E) жылдамдық

Апперсепция бұл

A) адамның жеке қасиеттерiне қабылдаудың тәуелдiлiгi

B) өткен тәжiрибенiң қабылдауға терiс әсерi

C) өткен тәжiрибенiң қабылдауға жағымды әсерi

D) заттың қасиеттерiне қабылдаудың тәуелдiлiгi

E) адамның өмiрлiк тәжiрибесiне қабылдаудың тәуелдiлiгi

Кеңiстiктi қабылдауда негiзгi роль атқаратын талдағыштар

A) көру, кинестетикалық

B) терi, есту

C) қозғалыс, көру

D) көру, есту

E) терi, кинестетикалық

Шындықтағы зат құбылыстарды қате қабылдау

A) агнозия

B) аффект

C) иллюзия

D) сандырақ

E) амнезия

Тактильдi және қозғалыстық түйсiктер негiзiнде пайда болатын қабылдау түрi

A) есту


B) көру

C) дәм


D) сипап-сезу

E) иiс
Кейде құмыра, кейде екi адамның келбетi болып қабылданатын сурет үлгiсi қандай заңды бiлдiредi

A) транспозиция заңы

B) фигура мен фон заңы

C) прегнанттылық заңы

D) константтылық заңы

E) амплификация заңы

Фонның өзгеруiне қарамастан фигура параметрлерiнiң қатысты тәуелсiздiгi

A) иллюзия

B) константалық

C) тұтастық

D) заттылық

E) мағыналық

Заттың мәнiн ұғынуда қабылдаудың ойлау мен түсiнумен байланысты қасиетi

A) тұрақтылық

B) мағыналық

C) таңдамалық

D) тұтастық

E) иллюзия

Затты толық емес немесе қате бейнелеуде адамның қабылдауының қандай қасиетi байқалады

A) тұтастық

B) заттылық

C) константтылық

D) құрылымдық

E) таңдамалылық

Жануарлар психикасының адам психикасынан негiзгi айырмашылығы

A) ситуативтiлiк

B) эмоционалдық

C) әр нәрсенi тануға ұмытушылық

D) импульсивтiлiк

E) қызығушылық

Бүкiл әлемге танымал кеңестi психологияның iрi өкiлi

A) Петровский A. В.

B) Лурия A. Р.

C) Мухина В. C.

D) Выгодский Л. C.

E) Леонтьев A. Н.

Қазақстанда алғашқы рет психология ғылымының докторы болған кiм

A) Петровский A. В.

B) Муханов М. М.

C) Жарықбаев Қ. Б.

D) Шабельников A. C.

E) Аймаутов Ж.

Қазақстанда алғаш рет психология кафедрасы қайда ашылды

A) Әл-Фараби атындағы ҚҰУ

B) Қыздар педагогикалық институты

C) Абай атындағы ҚҰПУ

D) Қазақтың Мемлекеттiк Құқық Академиясы

E) Қайнар Университетi

Қазақ тiлiнде “психология” оқулығының тұңғыш авторы кiм?

A) Құнанбаев А.

B) Мұқанов М. М.

C) Әл-Фараби

D) Петровский A. В.

E) Аймаутов Ж.

Қазақстанда алғаш рет психология ғылымдарының диссертациялық кеңесi қай оқу орнында ашылды?

A) Қазақ Ұлттық Университетi

B) Абай атындағы ҚҰПУ

C) Қыздар Педагогикалық Институты

D) Қазақ Мемлекеттiк Құқық Академиясы

E) I)Жансүгiров атындағы Жетiсу Мемлекеттiк Университетi

Танымдық процестер – бұл

A) iс-әрекет

B) темперамент

C) қабiлет

D) нышан

E) түйсiк, қабылдау,ойлау,қиял

Iс-әрекеттiң негiзгi түрлерi

A) құрастыру, жапсыру

B) көркем-өнер, ән

C) құрылыс, бейнелеу өнерi

D) еңбек, оқу, ойын

E) әрекет, операция

Өмiр сүру үшiн қоршаған ортаның әсерiне биологиялық тұрғыда тiрi организмдердiң жауап беруi

A) тiтiркену

B) қозғалыс

C) ойын


D) белсендiлiк

E) бейiмделу

Түйсiк – бұл…

A) рефлекс

B) импульс

C) заттардың жеке қасиеттермен бейнеленуi

D) сигнал, белгi

E) тiтiркену

Сыртқы әсерлердiң дененiң сырт жағындағы рецепторлар әсерiнен пайда болатын түйсiктер

A) экстерорецептивтi

B) интерорецептивтi

C) проприорецептивтi

D) интерактивтi

E) синтетикалық

Ағзаның iшкi мүшелер әсерiнен пайда болатын түйсiктер тобы

A) экстерорецептивтi

B) интерорецептивтi

C) белсендi

D) пассивтi

E) интерактивтi

Хабар алмасуды қамтамасыз ететiн қарым-қатынас функциясы

A) интерактивтi

B) персептивтi

C) әлеуметтiк

D) коммуникативтi

E) iшкi
Қандай да бiр затқа, құбылысқа сапаның аударылуы

A) түйсiк

B) қабылдау

C) зейiн


D) ес

E) ойлау
Адамның белгiлi бiр объектiнi қажетсiнiп оны мида бейнелеуi

A) мотив


B) қажеттiлiк

C) мақсат

D) әрекет

E) операция

Адам қалайтын нәтиженiң бейнесi

A) қажеттiлiк

B) әрекет

C) операция

D) мақсат

E) мотив
Бiр мезгiлде бiрнеше әрекеттi орындау қабiлеттiлiгi

A) зейiннiң бөлiнгiштiгi

B) ойдың ептiлiгi

C) талдау

D) бiрiктiру

E) зейiннiң шашыранқылығы

Жаңа бейнелердi құруға негiзделген психикалық процесс

A) сөйлеу

B) түйсiк

C) қиял


D) қарым-қатынас

E) iс-әрекет

Заттар немесе құбылыстарды олардың жалпы және мәндi сипаттарына қарай бiрiктiру

A) талдау

B) бiрiктiру

C) бөлiктердi бөлiа алу

D) жинақтау

E) абстракция

Негiзгi сипаттардың ұқсастығына қарай затарды топтастыру

A) гипербола

B) салыстыру

C) жинақтау

D) абстракция

E) талдау

Күрделi объектiнi оның бөлiктерiне бөлу

A) талдау

B) салыстыру

C) жинақтау

D) бiрiктiру

E) абстракция

Темпераменттi бiрiншi рет сипаттаған

A) Арестотель

B) Платон

C) Гиппократ

D) Павлов

E) Кречмер

Адамның мiнезi… анықталады

A) эмоциялық көңiл күйi арқылы

B) ситуация арқылы

C) қоршаған орта әсерi арқылы

D) адамға қатынасы

E) қызығушылықтар арқылы

Бағынуға негiзделген өзара қарым-қатынастардың түрi

A) либералды

B) авторетарлық

C) демократиялық

D) қамқорлыққа алу

E) конфронтация

Жеке тұлғаның туа берiлген тұлғалық ерекшелiктерi

A) темперамент

B) ес

C) ойлау


D) ерiк

E) зейiн
Темпераменттiң физиологиялық негiзiн алғаш рет ашқан кiм?

A) Петровский A. В.

B) Гиппокат

C) Леонтьев Н. C.

D) Выготский Л. C.

E) Павлов И. П.

Қиял процесiндегi объектiнiң үлкеюi

A) гипербола

B) типтiк бейнелер

C) схематизация

D) бейiмделу

E) агулитинация

Пiкiрталастық қатынас негiзiндегi өзара тұлғалық қатынастар түрi

A) либералды

B) авторитарлы

C) демократиялық

D) қамқорлыққа алу

E) конфронтация

Су перiсi айдахар бейнелерiн жасағандағы қолданылатын тәсiлi

A) агглютинация

B) гипербола

C) нақтылау

D) типтiк бейнелер

E) талдау

Алыптар бейнесiн құрудағы қажеттi қиял тәсiлi

A) агглютинация

B) гипербола

C) нақтылау

D) типтiк бейнелер

E) бiрiктiру

Практикалық мiндеттердi шешуге бағытталған ойлау түрi

A) көрнекi-бейнелiк

B) логикалық

C) практикалық

D) теориялық

E) заттық-әрекеттiк

Көру бейнесiне негiзделген ойлау түрi

A) заттық-әрекеттiк

B) көрнекi-бейнелiк

C) абстракты-логикалық

D) практикалық

E) теориялық

Жеке тұлғаның өзiне-өзi баға беруi

A) ұмтылыс

B) сендiру

C) өзiн-өзi бағалау

D) сын

E) талаптану деңгейi

Жеке тұлғаның өзiн-өзiн бағалауын қалау деңгейi

A) қызығушылық

B) талаптану деңгейi

C) сендiру

D) елiктеушiлiк

E) инстинкт

Қабiлеттiң дамуының табиғм алғы шарттары

A) нышандар

B) шеберлiктер

C) бiлiм


D) дағды

E) тәжiрибе

Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi

A) қарым-қатынас

B) әлеуметтiк нормалар

C) топтық мiнез-құлық

D) қылықтар, әрекеттер

E) байланыс

Адамның мiнез-құлқын басқаратын

A) ес


B) қабiлет

C) ерiк


D) нышан

E) рефлекс

Адамның қорқуы, бұл…

A) аффект

B) стресс

C) фрустрация

D) рефлексия

E) фобия
Жоғалтуды бастан кешiру

A) қайғы


B) ар-ұят

C) ыза


D) қорқыныш

E) фрустрация

Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесi және ондағы өзiңнiң орының

A) ықпал ету

B) қажеттiлiк

C) тұлғалық мазмұн

D) мотив

E) дүниетаным

Инстинкт дегенiмiз…

A) адам мен жануарлардың туа берiлген психика құрылымдарының бiрлестiгi

B) қажеттiлiктер негiзiнде саналы мiнез-құлық

C) санадан тыс жолмен шындықты бейнелеу

D) қалау

E) мотивтердi мойындау

Алғашқы кезде психология ғылым ретiнде қай ғылымның шеңберiнде дамыды?

A) медицина

B) жаратылыстану

C) экономика

D) биология

E) философия

“Доминантты” ұғымын ғылыми қолданысқа кiм енгiздi?

A) Петровский A. В.

B) Бехтеров В. М.

C) Ухтомский A. A.

D) Гальперин П. Я.

E) Риббо Т.

Ойлау процесiнде жалпыдан жекеге қарай логикалық ауысу қалай аталады?

A) индукция

B) дедукция

C) ұғым


D) пiкiр

E) редукция

Көрнекi – бейнелiк ойлау айқын байқалады

A) ерте балалық шақта

B) мектепке дейiнгi жаста

C) кiшi бастауыш кезеңде

D) жеткiншек шақта

E) ерте бозбалалық кезеңде

Дифференциалды психология ненi зерттейдi?

A) адамдардың психикасы мен мiнез-құлқының тұқымқуалаушылық механизмдерiн

B) адамның түрлi өмiр сүру кезеңдерiндегi даму ерекшклiктерiн

C) оқыту мен тәрбиелеудiң психологиялық негiздерiн

D) адамдармен өзара әрекеттесу және қарым-қытынаста пайда болатын құбылыстарды

E) адамдардың психологиялық және мiнез-құлық ерекшелiктерiн

Ғылыми көзқарасқа “психология” терминi алғаш рет қай ғасырда ендi?

A) XVIғғ


B) XVIIғғ

C) XIIIғғ

D) XIVғғ

E) XVғғ
“Мен ойлаймын, яғни өмiр сүремiн” кiмнiң сөзi?

A) Ж. Ж. Руссо

B) Г. B. Лейбниц

C) Дж. Локк

D) Р. Декарт

E) Б. Спиноза

Кеңестiк психология ненi зерттейдi?

A) жанды


B) мiнез-құлықты

C) сананы

D) iс-әрекеттi

E) санадан тысты

Iшкi келiспеу кезiндегi индивидтiң топтың әсерiне сырттай бағынуы

A) диспозиция

B) авториторизм

C) конформ

D) кикiлжiң

E) аффект

Жеке тұлға ретiндегi адамның тұрақты ерекшелiктерiнiң жиынтығы

A) мiнез


B) ойлау

C) ерiк


D) эмоция

E) сезiм
Жоғары эмоционалдылығы және аса қозғыштылығымен ерекшеленетiн темперамент типi

A) флегматик

B) халерик

C) мелонхолик

D) сангвеник

E) шизофреник

Аса байыпты ұстамдылығымен ерекшеленетiн темперамент типi

A) халерик

B) сангвеник

C) флегматик

D) меланхолик

E) романтик

Адамның өзiнiң психологиялық сапарын сезiнуi, түйсiнуi

A) өзiн-өзi бағалау

B) сана сезiм

C) қажеттiлiк

D) мақсатқа бағытталғандық

E) даралық

Өзiн-өзi меңгерумен, мiнезiнiң байыптылығы және ерiк күшiнiң ерiктiлiгiмен сипатталатын темперамент типi

A) флегматик

B) меланхолик

C) халерик

D) сангвеник

E) гуманистiк

Адамның өмiр жағдайларының өзгерiстерiне икемделуi

A) бейiмделу

B) сенсибилизация

C) синестезия

D) апперцепция

E) аккомодация

Адамдарға өшпендiлiктi сипаттайтын мiне-құлық сипаты

A) бейiмделу

B) досқұмарлық

C) агрессивтiлiк

D) бiлуге құмарлық

E) өзiн-өзi сынағыш

Аса құнды және жағымды мiнез-құлық нормаларының жиынтығы

A) мотивтер

B) қызығушылықтар

C) идеал


D) қажеттiлiк

E) арман
Адамның өз құндылық мұратына сай әрекет етуге итермелейтiн жеке тұлғаның саналы қажеттiлiгi

A) қажеттiлiктер

B) қызығушылықтар

C) фантазия

D) сендiру

E) идеал
Кеңестiк психология тұжырымдамасына сәйкес психика келесi процесте қалыптасады

A) өзiндiк сана

B) өзiн-өзi белсендiру

C) әлеуметтендiру

D) өзiн идеалға сәйкестендiру

E) белсендi әрекет

Туғаннан бастап дүниеден қайтқанға дейiнгi аралықта организмдегi қайта құрулардың жиынтығы

A) антогинез

B) өсу

C) филогонезD) қартаю

E) есею
Жер бетiнде өмiрдiң даму тарихы

A) онтогенез

B) өсу

C) филогенезD) қартаю

E) есею
Депрессияға жақын темперамент типi

A) меланхолик

B) флегматик

C) сангвеник

D) халерик

E) астеник

Ерте қабылдап объектiнi қайта жаңғырту

A) ұмыту


B) қабылдау

C) түйсiк

D) тану

E) есте қалдыру

Адамның қорқыныш сезiмiн жеңе алуы

A) қорқақтық

B) егоизм

C) батырлық

D) сын

E) эмоционалдылық

Танымдық әрекетпен байланысты сезiмдер

A) моральдық

B) эстетикалық

C) практикалық

D) стресс

E) интеллектуалдық

Адамның өзге адамдарға қатысты қайғыру өкiнумен байланысты сезiмдерi:

A) моральдық

B) интеллектуалдық

C) эстетикалық

D) практикалық

E) аффективтiлiк

Сыртқы заттық әрекеттердiң iшкi ақыл-ой әрекетiне ауысуы деп аталады

A) интериоризация

B) интерференция

C) интерракция

D) интроверсия

E) интроспекция

Қажеттiлiктiң толық қанағаттандырылуына байланысты сезiм түрi:

A) көңiл

B) кейiп

C) эмоция

D) қуаныш

E) тыңдау

Өте күштi эмоциялық әрекет көрiнiсi

A) стресс

B) эффект

C) аффект

D) эмпатия

E) фрустрация

Балалардың оқып, бiлiм алуына, шығармашылық пен өнерге үйренуiне негiз жоғарғы сезiмнiң түрi

A) эстетикалық

B) кинестетикалық

C) интеллектiк

D) адамгершiлiк

E) моральдық

Объективтiк шындықты бейнелеп, оның әсемдiгi мен сұлулығына әсерленудегi пайда болатын күрделi сезiмнiң түрi

A) ақыл-ой

B) адамгершiлiк

C) эстетикалық

D) моральдық

E) қозғалыстық

Жеке адамның әлеметтiк тұлға ретiнде қалыптасуының биологиялық негiзiн танытатын психологиялық қасиет

A) мiнез

B) қабiлет

C) сезiм

D) темперамент

E) ерiк
Сипаты тiкелей темпераменттен көрiнетiн адам қасиетi

A) әрекет қимыл

B) сана

C) мiнез

D) сезiм

E) қабiлет

Темпераменттiк қасиеттер басқа психикалық құбылыстарға қарағанда

A) тұрақтанған

B) ауыспалы

C) динамикалы

D) өзгермелi

E) икемдескiш

Темперменттер жөнiндегi ғылымның iрге тасын қалаған ежелгi грек дәргерi

A) Гален

B) Фалес

C) Солон

D) Аристотель

E) Гиппократ

Темперамент түрлерiн анықтауда Павлов негiзге алған фактор

A) дене сұйықтықтары

B) дене құрылымы

C) жүйке процестерi

D) қимыл көрiнiсi

E) физиологиялық болмыс

Күштi, қозуы басым темперамент

A) сангвиник

B) флегматик

C) холерик

D) меланхолик

E) пикник

Сангвиник темпераменттiң жүйкелiк сипаты

A) әлсiз

B) күштi, қозуы басым

C) күштi, қозуы мен тежелуi теңдей, салғырт

D) күштi, қозуы мен тежелуi тең, қозғалмалы

E) қозудан тежелуәi басым

Адамның жүйке жүйесiнiң типi

A) тәрбиеден

B) қоршаған ортадан

C) тума берiледi

D) тарихи категория

E) әлеуметтiк туынды

Адамның сыртқы әсерлерге бейiмделе алуы

A) сезiмталдық

B) шапшаңдық

C) икемдiлiк

D) қызбалық

E) қарқындылық

Холерик адам қасиеттерi

A) белсендiлiгi басым, ұстамсыз, қызба

B) ырықсыз

C) әрекет енжар, өте қуатты iскер

D) сезiмтал

E) көңiлдi

Еңбек әрекетi тәсiлдерiн ықпал етушi тума психологиялық қасиет

A) нәсiлдiк

B) генотип

C) шабыт


D) теперамент

E) дарын
көп, жалықтыратын, қарапайым iстердi атқаруға бейiм тип

A) флегматик

B) атлетик

C) холерик

D) меланхолик

E) сангвиник

Тұрақты, бiр тәртiппен орындалатын қызметтерде темперамент типi

A) холерик

B) сангвиник

C) флегматик

D) иксоматик

E) меланхолик

Меланхоликтiң сезiмдiк сипаты

A) белсендi

B) өкпешiл

C) байсалды

D) дүлей

E) көпшiл

Жеке адамның өзiне тән қылық-әрекеттерiнде, тiл қатынасында тұрақты қалыптасатын дара ерекшелiктер жиынтығы

A) темперамент

B) қабiлет

C) мiнез


D) сезiм

E) ерiк
Мiнездiң қалыптасу негiзi

A) нәсiлден

B) тума берiледi

C) өмiр жағдайлары

D) рухани болмыс

E) бәрiде қатынас

Мiнез көрсеткiшi

A) терең ой, қиял әрекеттерi

B) тұрақты, таңдаулы қасиеттерi

C) ауытқулы мол сезiмдер

D) ырықты ерiк күштерi

E) жан-жақты дамыған қабiлеттер

Мiнездiң нақты қалыптасуына себепшi фактор

A) қоғамдық шарттар

B) тұрмыстық қалыптар

C) нәсiлдiк байланыс

D) әлеуметтiк топтар ықпалы

E) тума нышандар

Адам босбелбеулiгi мен мәнезсiздiгiнiң белгiсi

A) ой тоқырауы

B) мақсат болмауы

C) әрекеттегi епсiздiк

D) ерiк әлсiздiгi

E) сезiм күнгiрттiгi

Жеке адамның елiктегiш мiнезiнiң себебi

A) ой сараңдығы

B) дербестiк кемдiгi

C) шабыт болмауы

D) қиял тарлығы

E) қатынастар үйлесiмсiздiгi

Мiнез құлқын зерттеушi психология саласы

A) логика

B) физиология

C) характерология

D) типология

E) деффектология

Адма мiнезiн туған күнiмен байланыстыра түсiндiрушi iлiм

A) графалогия

B) дерматоглифика

C) хиромантия

D) гороскоп

E) физиогномика

Адамдардың сыртқы келбетiне қарай топқа бiрiктiрiп, олардың мiнез сипатын анықтайтын бiлiм

A) жұлдызнама

B) физиогномика

C) хиромантия

D) дерматоглифика

E) графология

Графологиялық мiнез тану негiзi

A) туған күн

B) жазу таңбасы

C) дене құрылымы

D) алақан бедерлерi

E) барлық терiсiндегi iздер

Мiнез бiтiстерiнiң қалыптасу шарттары

A) нәсiлден

B) жеке адам табиғатынан

C) жоғары күштен

D) өмiр барысынан

E) психикалық болмыстан

Қатал мiнез бiтiсiнiң көрсеткiшi

A) қорқақтық

B) өжеттiк

C) икемшiлдiк

D) келiсiмпаз

E) белсендiлiк

Адам қасиеттерiнiң бәрi өзара үндес болған жағдайдағы мiнез белгiсi

A) қайшылықты

B) кең

C) адаптивтiD) тыңғылықты

E) конфликтi

Мiнез темпераментi әртүрлi құбылыс, дегенмен байланысты, өзара жақындық негiзi

A) нәсiлдiкте

B) жүйке жүйесiнде

C) қоршаған орта ықпалында

D) психологиялық бiрлiкте

E) арнайы тәрбиеде

Мiнез дамуына негiз болар психологиялық қасиет

A) қабiлет

B) көңiл

C) ерiк


D) нышан

E) темперамент

Мiнездiң қатаң, күштi әрi табанды болуының негiзi

A) ой


B) ақыл

C) сезiм


D) ерiк

E) сана
Мiнезсiздiктiң түпкi себебi

A) қорқақтық

B) сенiмсiздiк

C) ерiксiздiк

D) жүрексiздiк

E) тәуекелсiздiк

Альтурист адамдағы жетекшi мiнез бiтiсi

A) қайырымды

B) жалтақшыл

C) күдiкшiл

D) секемшiл

E) қорқақ

Үйлесiмдi мiнез типiне сай қасиет

A) жағдайға бағыну

B) икемшiл

C) ыңғайлы

D) эмоциялы

E) тұрақсыз

Шамданғыш, ұнамсыз эмоциялары басым мiнез типi

A) бағыт-бағдары тұрақсыз

B) үйлесiмдi

C) икемi кем, конфликтi

D) тиянақсыз

E) iштей қайшылықты, сырттай келiсiмдi

Тиянақсыз мiнез типiнiң негiзгi белгiсi

A) жағымпаздық

B) өжеттiк

C) тұрақсыз

D) рационал

E) қоғамдық үйлесiмдi

Әрбiр ұлт пен ұлысқа тән мiнез қасиеттерiн зерттейтiн психология ғылым саласы

A) әлеуметтiк психология

B) этникалық психология

C) педагогикалық психология

D) жеке адам психологиясы

E) жас ерекшелiк психологиясы

Әртүрлi iс-әрекеттi орындауына қажет және сол iстiң тиiмдi нәтижесiн қамтамасыз етушi жеке адам сапасы

A) мiнез


B) сезiм

C) қабiлет

D) темперамент

E) ой
Қабiлеттер тобына кiретiн адам мүмкiндiгi

A) көру


B) есту

C) тiк жүру

D) сөйлеу

E) ән салу

Кейбiр адамдардың арнайы оқып, үйренбей-ақ күрделi қызметтердi атқара алуының негiзi

A) ойланудан

B) қиялдан

C) мiнезден

D) қабiлiеттен

E) сөйлеуден

Iс-әрекеттiң нәтижесi, орындалу деңгейi мен тәсiлдерi тәуелдi

A) сезiмге

B) түйсiкке

C) қабылдауға

D) қабiлеттке

E) қиялдауға

Адамның қабiлет ерекшелiгiн оның бас сүйегiнiң сыртқы формасымен байланыстыра зерттейтiн психологиялық бағыт

A) гистология

B) френология

C) хиромантия

D) графология

E) бихевиоризм

Ақыл-ес қабiлеттерi негiзiнде жатқан ми қызметiмен байланысты Павлов ашқан құбылыс

A) стериотип

B) генотип

C) ассоциация

D) уақытша-саналық

E) оперативтiк

Көбiне екiншi сигналдық жүйеге негiзделген қабiлеттер типi

A) аралас

B) кинестетикалық

C) көркемөнерлiк

D) ақыл-саналық

E) оперативтiк

Талдау мен элементтердi ажырата тануға шебер қабiлет иелерi

A) суреткерлер

B) ойшылдар

C) қалыпты адам

D) күйшiлер

E) ақындар

Адамның тума нышандық белгiлерiне негiзделген қабiлеттер

A) көркемөнерлiк

B) ғалымдық

C) спорттық

D) техникалық

E) қарапайым қызметтiк

Адамның қабiлетiндегi айырмашылықтардың көрiну кезнңi

A) iс-әрекеттi жоспарлау

B) орындауда

C) нәтижеде

D) ниеттеуде

E) талдауда

Тіршілік көрінісін сырттай танытушы категория)

A) Ой


B) Сана

C) Инстинг

D) Дағды

E) Әрекет

Барша тіршілік иелерінің қоршаған дүниемен өмірлік байланыстар жасап әрі оларды өз қажетіне орай өзгерте алу қабілеті

A) Әрекет

B) Белсенділік

C) Инстинг

D) Дағды

E) Интелект

Іс-әрекеттің психологиялық мәні

A) Тума қабілет

B) Жаттанды орындау

C) Белсенді жасампаздық

D) Дағдыны қайталау

E) Нұсқауларға бағыну

Іс-әрекеттің дан қабілеттерімен байланысын зерттеуші ғылым

A) Физиология

B) Психология

C) Логика

D) Педагогика

E) Дефектология

Адамның нақты өнімді пайда келтіруімен шұғылдану түрі

A) Операция

B) Қимыл

C) Қозғалыс

D) Әрекет

E) Іс-әрекет

Іс-әрекеттің қалыптасуына себепші фактор

A) Нәсілдік

B) Биологиялық жағдай

C) Адамның өз қалауы

D) Қоғамдық тарихи жағдай

E) Дағдылану

Іс-әрекет түзілуінің негізі

A) Субъектің қалауы

B) Сыртқы қасиеттер тума қажеттілік

C) Сыртқы күштер

D) Тума қажеттілік

E) Субъектің объектімен байланысы

Іс-әрекет қырларының ішінде психологияны зерттейтіні

A) Объекті құрылымы

B) Субъект жоспары

C) Іс-әрекет мазмұны

D) Іс нәтижесі

E) Қызмет барысы

Белгілі жағдайда адамды нақты іс-әрекетке бағыттайтын фактор

A) Сыртқы күш

B) Түрткі

C) Мақсат

D) Қажеттілік

E) Қалау
Қажеттілікті қамтамассыз етудің шарты

A) Жеке мүдде

B) Қоғамдық мүдде

C) Жеке және қоғамдық мүдде байланысы

D) Сыртқы ықпалдар бірлігі

E) Органикалық мүдделер

Әрекет-қылықтық түрткісі дегеніміз (мотиві)

A) Инстинкті қажетсіну

B) Импулстік ниеттер

C) Сыртқы ықпал нәтижесі

D) Жеке бастың қызығуы

E) Саналы қабылданған қажеттілік

Іс-әрекеттің болашақ нәтижесін күні бұрын болжауы (идеалды)

A) Ниет


B) Түрткі

C) Мақсат белгілеу

D) Қажеттілік

E) Қызығу

Әлі орындалмаған іс-әрекет нәтижесінің санадағы бейнесі

A) Жоспар

B) Болжам

C) Ой


D) Пікір

E) Ұғым
Сыртқы нақты іс-әрекеттің саналы ішкі әрекетке айналуы

A) Экстериоризация

B) Интериоризация

C) Адаптация

D) Синестезия

E) Сенсибилизация

Экстериоризация дегеніміз

A) Икемделу

B) Сезім артуы

C) Сезім кемуі

D) Саналық бейненің заттасуы

E) Іс-әрекеттің саналық сипатқа өтуі

Іс-әрекеттің қажетті белгісі

A) Саналы мақсат

B) Сезім

C) Жеке бастың қызығуы

D) Импулстер

E) Ұмыту

Қоғамдық қызметке бағытталған әрекеттер жиынтығы

A) Манипуляция

B) Операция

C) Қозғалыс

D) Еңбек

E) Қимыл
Әрекеттің орындалу барысында сана аймағынан шығып, өздігінен орындалуы бұл

A) Жаттығу

B) Дағдылану

C) автоматтану

D) Апперцепциялану

E) Аккомодациялану

Саналы іс-әрекеттің автоматты түрде орындалуы

A) Инстинкт

B) Интеллект

C) Дағды


D) Апперцепция

E) Аккомодация

Қандай да бір әрекетті қажетсінуден пайда болатын адам қасиеті

A) Ептілік

B) Дағды

C) Әдет


D) Шеберлік

E) Талант

Қимылдық әрекеттің функциясы

A) Орындалу

B) Бақылау

C) Реттеу

D) өңдеу

E) Салыстыру

Адамдар арасындағы силастық пен араздықтың сенім мен күдіктенуден тұратын қатнас түрі

A) Қоғамдық қатнас

B) Топтық қатнас

C) Жеке қатнас

D) Қызметтік қатнас

E) Әлеуметтік қатнас

Өзара терең силастық жалаған ортадағы қатнас түрі

A) Қайшылықты

B) Үйлесімді

C) Дау-дамайлы

D) Бейтарап

E) Тәуелді

Азаматтық қасиеттердің тұрақталуына негіз болар адамаралық қатнастар жас кезеңі

A) Орта жаста

B) Жігіттік шақта

C) Балалық шақта

D) Жас ауған шақта

E) Қартайғанда

Адамаралық қатнастардағы айырықша сезімдер мен ықыластарға кезігу мазмұны

A) Рационалды

B) Эмоционалды

C) Ирроционалды

D) кинетикалы

E) Вибрациялы

Жеке қатнастар әр адамның тұлғалық оң не теріс қасиеттеріне сай келе бермейді, себебі олар:

A) Субъективтік сипаты

B) Объективті нышанды

C) Мазмұнға сай

D) Жоспарлы

E) Қатнастардың дәл бейнесі

Әрбір тұлғаның көңіл-күйіне бағына бермейтін қатынастар түрі:

A) Жеке


B) Ресми

C) Ұжымдық

D) Анархиялық

E) Кәсіптік

Адамдардың қатнас түрлері

A) Жеке бастың қалауы

B) өмірлік қажеттілік

C) Инстинкт

D) Интелект

E) Биологиялық мұқтаждық

Ресми байланыстардың кедергісі

A) Үйлестік

B) Үйлеспеушілік

C) Бейтараптық

D) Омбиваленттік

E) Остранизм

Адамдар арасындағы қатнастардың өзгеруіне ықпалды себеп

A) Табиғи жағдайлар

B) Экологиялық аутқулар

C) Әлеуметтік психологиялық орта

D) Жеке адам қалауы

E) Жаратылыстан тыс күш

Арақатнастардың орнығуының кедергі жеке адам қасиеті:

A) Ақ көңіл

B) Үйіршеңдік

C) Сенімсіздік

D) Достық

E) Ұжымшылдық

Адам өзі жөніндегі шындықты білуінің негізі

A) өз пайымдауы

B) Басқалар қатнасы

C) Табиғи қасиет

D) Аян

E) Жоқ
Адамдардың тұрмыс-еңбек барысында тәсіл идеялармен болжамдар бөлісуі, алмасу құралы

A) Ой


B) Зейін

C) Тіл


D) Қиял

E) Сезім
Тілдесу қызметінің нәтижесі

A) өзгеретін өнім

B) Қайта жасалған зат

C) Болжам ой

D) Нақты пікір

E) Адамаралық қатнас

Тіл қатнасы үшін міндетті шарт

A) Бір объект

B) Екі объект

C) Екі субъект


D) Бір субъект

E) Объекті мен субъектінің болуы

Адамдар арасындағы іс-әрекет қажеттілігінен туындаған тіл байланыстарының бастау көзі

A) Сөз


B) Сөйлеу

C) Дыбыс


D) Ым-ишара

E) Қиял
Коммуникативті қатнас мәні

A) Ақпарат беру

B) Ақпарат алу

C) Ақпарат алмасу

D) Ықпал жасау

E) Өзара түйсіну

Ықпал жасау қатнасын білдіретін психологиялық термин

A) Коммуникатив

B) Интерактив

C) Перцептив

D) Сегнификатив

E) Вербальдық

Адам арасындағы мәнді қатнастардың жүргізілуіне себепші ең маңызды тәсіл

A) Вербальды

B) Каммуникативті

C) Перцептивті

D) Интерактивті

E) Сегникативті

Толыққанды ақпарат алмасу үшін қажетті басты тіл құралы

A) Сөз


B) Сөйлесу

C) Дыбыс


D) Ырғақ

E) Әуен
Әр адамның тілдесу сипатымен мазмұнын айқындайтын құбылыс

A) Жеке адам табиғаты

B) Ойы

C) ЗейініD) Қоғамдық қызметі

E) Қалауы

Адамдардың өзара ықпал жасау қатнасын қамтамассыз етуші тіл қызметінің түрі

A) Ақпараттық

B) Реттеу

C) Сезім білдіру

D) Бейнелеу

E) Дыбыстау

Сана қызметінің тіл әрекетінің негізгі айырмашылығы

A) Дыбыстануда

B) Сөздерді қолдануда

C) Болмысты денеге келтіруде

D) Шартты таңбаларға негізделуде

E) Сөйлеуде

Ой мен сезімді толық жеткізуге арналған екеу ара қатнас құралы

A) Тіл


B) Сөйлеу

C) Сөз


D) Дыбыс

E) Ым-ишара

Ой мен сананы таңбалау ретінде танылған сөз қызметі

A) Коммуникативтік

B) Сигнфикативтік

C) Перцептвті

D) Вербальдық

E) Диалогтық

Сөйлеу әрекетінің коммуникативтік сипатқа ие болудағы басты шарт

A) Сөз формасы

B) Дыбысталуы

C) Заттық мағына

D) Тыңдаушының болуы

E) Сөйлеушінің болуы

Сөзбаяндағы іркіліс, ырғақ, тыныс белгілерімен көрінетін адам психикасының түрі

A) Ой


B) Қабілет

C) Зейін


D) Көңіл-күй

E) Мінез
Сөйлеу процесінің негізгі тірегі

A) Тыңдау

B) Қабылдау

C) Баяндау

D) Түсіну

E) Дыбыстау
Сөздің пайда болу көзі

A) Табиғат

B) Нәсілдік

C) Қоғам


D) Болмыстан тыс

E) Ген қажеті

Сөйлеудің саналы әрекетке айналуы үшін қажетті фактор

A) Мазмұн айқындығы

B) Форма өрнектілігі

C) Дыбыстың жеткізілуіD) Айтылу әдістері

E) Мақсаттың нақтылығы


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет