Ж. Б. Исабеков Автоматтандыру және басқару кафедрасы 5В070200 «Автоматтандыру және басқару»Дата05.07.2018
өлшемі220.14 Kb.

Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы

Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/37


Қазақстан Республикасы білім және ғылым Министрлігі


С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Энергетикалық факультеті
Автоматтандыру және басқару кафедрасы

5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандық студенттеріне арналған


Бейсызықты автоматты басқару жүйесінің теориясы

ПӘНІ БОЙЫНША ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(Syllabus)

ПавлодарПәні бойынша оқыту бағдарламасын (Syllabus) бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/38

БЕКІТЕМІН

Энергетика факультеттнің деканы

___________________Кислов А.П.


20__ж. «___» ______________

Құрастырушы: аға оқытушы Ж.Б. Исабеков


Автоматтандыру және басқару кафедрасы
5В070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығының білім негізінде күндізгі оқу нысанындағы студенттеріне арналған Бейсызықты автоматты басқару жүйесінің теориясы пәні бойынша

пәні бойынша оқыту бағдарламасы (Syllabus)

Бағдарлама «___» _________20__ж. бекітілген жұмыс оқу бағдарламасының негізінде әзірленген.


20__ж. «___»____________кафедра отырысында ұсынылған №_____ хаттама.
Кафедра меңгерушісі ______________ Кибартас В.В. 20__ж. «____» ________
Энергетика факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен құпталған 20__ж. «_____»____________№____ хаттама
ОӘК төрағасы ______________ О.М. Талипов 20__ж. «_____»_________
1 Мәлімдеудің оқытушылар туралы және байланыс ақпарат

Аты жөні тегі–Исабеков Ж.Б.

Қызметі, ғылыми дәрежесі, атағы – техникалық ғылымы магитр, аға оқытушы

Автоматтандыру және басқару кафедрасының мекенжай тұралы: көш. Ломова, 64, үйдың А бөлігі, А-333 аудиториясы, байланыс телефоны 67-36-57


2 Пән туралы мәліметтер

Пәндің атау: «Бейсызықты автоматты басқару жүйесінің теориясы»

Сағаттың бөлінуі – 135

Сағаттың бөлінуі 6 семестр

7 семестр ішінде: 22,5 сағат дәріслық, 55 сағат тәріжибесітердің, 7,5 сағат зертеулердің, 90 сағат СӨЖ жұмыстардың.

Жұмыстардың өткізу орыны - кестеге сәйкес.

Бақылау түрі пәндіңнен - емтихан.
3 Пән көп еңбек сіңіруді керек қылушылық


Семестр

Кредиттер сан

Аудитория сабағының түрі бойынша сағатар саны

СӨЖ сағаттардың саны

Бақылау формасы

барлығы

Дәріс

Тәжіри-белік

Зертеу-лік

Студия-лық

жеке

барлығы

СӨЖ

5

3

135

22,5

15

7,5

-

-

90

45

емтихан

барлығы

3

135

22,5

15

7,5

-

-

90

45

емтихан


4 Пәннің мақсаттары мен міндеттері

Автоматты басқару сызықсыз жүйелерінің теория оқытуы мақсатымен біліктілігі жоғары маман дайындау, терең білетін негіздері автоматты басқару теориялары және жасаумен есеп айыратын жұмыстар істің ебін білгенді орындау және автоматты жүйелердің қанауына енгізуге құралдардың кең қолдануымен замандас компьютерліктің техниктер келеді.


5 Пән оқу нәтижесінде студенттер:

білу қажет:

- роль және техникалық объектілердің автоматтандыру мақсаттарында автоматты жүйелердің орын және өндірістердің;

- пәннің даму тарихы;

- сызықсыз жүйелердің теория негіздері: математикалық суреттеу әдістері және үлгілеудің ,өте маңызды қасиеттер, сызықсыз жүйелердің үлгілері;

-әдістері тұрақтылық зерттеулері, оқтын- оқтын тәртіптердің дәлдіктері және өтетін процестердің сызықсыздарды жүйелерде;

- дисктретті жүйе теориясының негіздері: математикалық суреттеу әдістері, тұрақтылық зерттеулері және реттеудің сапалары;

- машиналық талдаудың тәсілдері және автоматты басқару сызықсыз жүйесінің талдауы.

жасай білу қажет:

- математикалық тәсілдерді жалпы сызықсыз жүйелердің қасиеттерін талдауын қолдана білу, осының негізінде автоматты басқару сызықсыз жүйелердің талдауы мен топтауына ие болу;

- тұрақтылық талдауы бойынша есептік жұмыстар істеу білу, нақтылық және сызықсыз жүйелердің сапасы, құрамына топтау және қызметтік жүйенің сапасына берілген реттеу параметрі ;

- автоматты басқару сызықсыз жүйелердің зерттеуі бойынша негізгі есептік жұмыстар істей білу;

- автоматты басқару дискретті жүйелердің зерттеуі бойынша негізгі есептік жұмыстар істей білу;

- автоматты басқару сызықсыз жүйелердің талдауы мен топтауын қазіргі заманға сай бағдарламалық өнімді ЭВМ-нің қолдануымен істей білу;

- автоматты басқару теориясының жаңа жетістіктерін өз бетімен жұмысында қолдану.
6 Пререквизиттер

- Физика - тараулары: Электрлік. Магниттілік;

- Математика - тараулары: Дифференциалды теңдеулерді шешу. Жиынды ауыспалының функциялары. Көрсеткіштік функциялары. Дифференциалдық теңдеулер шешуінің сандық әдістері. Фурье-Лаплас түрлендіруі. Векторлық амалдар;

- Информатика - тараулары: Бағдарламалау. ЭЕМ – да теңдеулер жүйелерін шешу әдістері. Қолданбалы бағдарламалар MS Office и MATLAB.


7 Постреквизиттер

Пәндер, білімдердің тізім, іскерліктердің және дағдыларды ұстаушылар, қажеттілердің оқылатын пәннің игеруіне арналған:

- Қолданбалы ақпараттар теорисы;

- Метрология және өлшеулер.


8 Тақырыптық жоспары

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ

Орта білім негізінде күндізгі оқу түріТақырып аттауы

Сағат саныДәр

Тәж

Зерт.

СӨЖ

1

2

3

4

5

6

1

Сызықсыз жүйенің тұрақтылығы автотолқуын фазалық жазықтық тәсілімен зерттеу

2,5

3

1,5

20

2

Сызықсыз жүйенің тұрақтылығын Ляпуновтың түзуі тәсілімен зерттеу

5

3

1

20

3

Гармоникалық сызықтау тәсілінің қолдануымен сызықсыз жүйенің тұрақтылығын зерттеу

5

3

1

20

4

Математикалық үлгінің құрылымы, АБЖ-нің дискретті және импульсті тұрақтылығын талдау

5

3

2
5

Дискретті және импульсті АБЖ басқару сапасын талдау

5

3

2

30

Қорытынды

22,5

15

7,5

90


9 Пәннің ќысќаша сиппатауі

Пәні зерттеуі нәтижесінде автоматты реттеу негіздеріне маман жалпы теоретикалық терең дайындауды тиісті алу және басқарулар және есеп айыратын жұмыстардың орындалу берік практикалық дағдылары автоматты жүйелердің жасауымен.


10 Курс компоненттері
Теориялық курстың тақырыптары

Тақырып 1. Сызықсыз жүйенің тұрақтылығы автотолқуын фазалық жазықтық тәсілімен зерттеу.

Тақырып 2. Сызықсыз жүйенің тұрақтылығын Ляпуновтың түзуі тәсілімен зерттеу.

Тақырып 3. Гармоникалық сызықтау тәсілінің қолдануымен сызықсыз жүйенің тұрақтылығын зерттеу

Тақырып 4. Математикалық үлгінің құрылымы, АБЖ-нің дискретті және импульсті тұрақтылығын талдау.

Тақырып 5. Дискретті және импульсті АБЖ басқару сапасын талдау.
Тәжірибелік сабақтың мазмұны

Тақырып 1. Сызықсыз жүйенің тұрақтылығы автотолқуын фазалық жазықтық тәсілімен зерттеу.

Тақырып 2. Сызықсыз жүйенің тұрақтылығын Ляпуновтың түзуі тәсілімен зерттеу.

Тақырып 3. Гармоникалық сызықтау тәсілінің қолдануымен сызықсыз жүйенің тұрақтылығын зерттеу

Тақырып 4. Математикалық үлгінің құрылымы, АБЖ-нің дискретті және импульсті тұрақтылығын талдау.

Тақырып 5. Дискретті және импульсті АБЖ басқару сапасын талдау.


Зертханалық сабақтың мазмұны

Тақырып 1. Автоматтық басқару жүйесінің Simulink ортасында құрылыс жобасының талдауы.

Тақырып 2. Уақытты ортада басқару жүйесін зерттеу.

Тақырып 3. Жиілік ортада басқару жүйелерін зерттеу.

Тақырып 4. Проектталған басқару жүйесіне реттеуші таңдау.

Тақырып 5. Жүйелерді қалыптық ортада зерттеу.

Тақырып 6. Жүйелерді мешеумен зерттеу.

Тақырып 7. Жүйелер релейлі элементімен зерттеу.

Тақырып 8. Жүйелерді кездейсоқ әсер ету кезінде зерттеу .

CӨЖ мазмұны
СӨЖ түрі

Есептілік түрі

Бақылау түрі

Сағаттарда обьем

1

Дәрістікке жұмыстарға дайындау
Жұмыстарға қатысу

10

2

Тәжірибелікке жұмыстарға дайындау

Жұмысшы дәптер

Жұмыстарға қатысу

10

3

Дәрісханалыққа жұмыстарға дайындау

Есеп ЗЖ

ЗЖ болысу

10

4

Материал зерттеуі, емес кіргенді дәрісханалық жұмыстардың ұстауына
Сұрақ

20

5

Курстық жоба орындалуы

КЖ

КЖ болысу

30

6

Бақылау шараларға дайындау
1ШБ, 2ШБ,

тестілеу


10

Барлығы

90

«Бессыздық автоматты басқару жүйесінің» пәні бойынша 5B070200 «Автоматтандыру және басқару» мамандығы бойынша іштей оқу нысанындағы студенттерге арналған бақылау шараларының күнтізбелік кестесі1 рейтинг (8 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

1

2

3

4

5

6

7

8

Барлығы

Максималды балл

11

39

26

24

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 7,8

40

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

3

10

10

10

10

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 7,8

40

Бақылау нысаны

 

У

У

У

У

Макс.балл

2

10

10

10

10

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

 

ӨОҮТ1

 

ӨО

ҮТ2


 

 

10

Бақылау нысаны

 

 

 

 

К

 

К

 

 

Макс.балл

 

 

 

 

5

 

5

 

 

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

 

 

 

ПТД

 

 

ПТД

 

 

10

Бақылау нысаны

 

 

 

Т1

 

 

Т2

 

 

Макс.балл

 

 

 

5

 

 

5

 

 
2 рейтинг (8 семестр)

Апталар

1 сабақ үшін макс. балл

9

10

11

12

13

14

15

Барлығы

Апта ішіндегі максды балл

13

33

17

37

100

Дәрістерге қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ДҮТ 1,2

ДҮТ 3,4

ДҮТ 5,6

ДҮТ 5,6

35

Бақылау нысаны

У

У

У

У

Макс.балл

10

10

10

5

Практикалық сабақтарға қатысу және дайындалу

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны

ПҮТ 1,2

ПҮТ 3,4

ПҮТ 5,6

ПҮТ 5,6

35

Бақылау нысаны

У

У

У

У

Макс.балл

10

10

10

5

Материалды өздігінен меңгеру

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
 

ӨОҮТ1

ӨОҮТ1

20

Бақылау нысаны
 

К

К

Макс.балл
 

15

5

Пән тақырыптары бойынша білімді бақылау

СӨЖ түрі/есеп беру нысаны
ПТД

 

ПТД

10

Бақылау нысаны
Т1

 

Т1

Макс.балл
5

 

5

Шартты белгілеулер: 1 ДҮТ – №1 дәрісті дайындау үшін берілетін үй тапсырмасы; Қ – оқу үрдісіне қатысу; ПҮТ 1 – №1 практикалық сабақтарға дайындалу үшін үй тапсырмасы; 1 зертхҮТ – №1 зертханалық сабаққа дайындалу үшін үй тапсырмасы; Д – рұқсат қағазы; Е – есеп; 1ЗҚ – №1 зертханалық жұмысты қорғау; КЖБ 1– курстық жұмыстың №1 бөлімі; Т – тексеру; ӨОҮТ1 – материалды өздігінен оқуға №1 үй тапсырмасы; К – коллоквиум; 1Т –№1 тест.
Пән бойынша қорытынды рейтинг ұпайлар бойынша мына формула бойынша есептеледі:

Қ=СР*0,3+КЖ*0,3+Е*0,4 мұндағы: СР – семестрлік рейтинг, КЖ- Курстық жобаның, Е – емтиханда алынған ұпайлар саны

Емтихан тест түрінде жүргізіледі.

Бақылау түрлері бойынша үлестердің таралымыЕмтихан

0,4

Курстық жобаның

0,3

Ағымдағы бақылау

0,3

Студент білімінің қорытынды бағалануыҚорытынды баға (балмен) (И)

Баллдың сандық баламасы

(Ц)


Әріптік жүйедегі баға

Дәстүрлік жүйедегі баға

Емтихан, кірікт. сынақ

сынақ

95 - 100

4

A

Үздік

сынақ

90 - 94

3,67

A-

85 - 89

3,33

B+

Жасы

80 - 84

3,0

B

75 - 79

2,67

B-

70 - 74

2,33

C+

Қанағат

65 – 69

2,0

C

60 – 64

1,67

C-

55 – 59

1,33

D+

50 – 54

1,0

D

0 - 49

0

F

Қанағатта-нарлықсыз

Сынақ жоқ


11 Курс саясаты

Курсы практикалық курс болып саналады. Сондықтан міндетті түрде ағымдағы бақылаудың негізгі түрін құрайтын барлық практикалық, зертханалық, өздік жұмыс тапсырмаларын орындау міндетті болып табылады.

Егер Сіз барлық сабақтарға кешікпей қатысатын болсаңыз, барлық сабақтарға дайындықпен және белсенді қатысып отырсаңыз, барлық тапсырманы уақытында және сапалы орындап отыратын болсаңыз, онда бақылау шараларының күнтізбелік кестесінде көрсетілгендей жоғарғы ұпай жинайсыз.

Сабақтарға қатысу міндетті болып табылады. Себепті босатулар студентті зертханалық, практикалық және өз бетімен жұмыстар кешенін орындамауынан босатпайды. Осындай жағдайда оқытушының кеңес беру уақытымен сәйкес студенттің жеке тапсырмалары бойынша қайта тапсыруына мүмкіндігі бар.

Дербес компьютермен жұмыстардан алынған практикалық дағдылар пән бойынша өз бетімен жұмысты орындау дұрыстылығымен бағаланады.

Студент сабаққа кешігетін болса, сабаққа кіргізілмейді және босатылған сабақты қайта тапсыруға мүмкіндігі болмайды. Сабақтағы ережені бұзғаны үшін айып салынады – бір сабақтан 5 ұпай алынып тасталады.

Барлық аудиторлық уақыттар дәрістік сабақтарға, практикалық, зертханалық жұмыстарға және оқытушымен студенттің өздік жұмысы тапсырмалары бөлінеді. Әр сабаққа дайындық және барлық материалдарды оқу міндетті. Сіздің дайындықтарыңыз ауызша сұраулармен, бақылау жұмыстарымен және межелік бақылаулар тестілері мен тапсырмаларымен тексеріледі. Өздік жұмысы өз нұсқаңызға сәйкес орындалуы қажет, әйтпесе жұмыс есептелінбейді. Тапсырма нұсқаларын оқытушы тағайындайды.

Барлық тапсырмалар уақытында орындалуып, тапсырылуы қажет. Кешіктірілген тапсырмалар төмен бағаланады. Бақылау жұмыстарын кез келгенін көшіруге және емтиханда көшіруге тыйым салынады. Айыптық санкция бақылаудың осы түрі үшін ұпайдың 80%-ын құрайды.

Егер бақылау шараларын өткізу уақытында қандай да бір себептермен қатыса алмасаңыз, онда оқытушының кеңес беру кестесімен қайта тапсыруға мүмкіндігіңіз болады.

Семестрде компьютерлік тестілеу бойынша екі межелік бақылау қарастырылған. Тестілеу сәйкес блоктың материалдарына сай жүргізіледі.

Семестрлік рейтинг мына формула бойынша есептеледі:

, мұндағы: Р1 – рейтинг1; Р2 – рейтинг2
12 Әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиет

1 Ерофеев А.А. Теория автоматического управления: Учебник для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: Политехника, 2005. – 302 с.

2 Мирошник И.В. Теория автоматического управления. Линейные сис­темы. – СПб.: Питер, 2005. – 336 с.

3 Бороденко В.А. Практический курс теории линейных систем автоматического регулирования. – Павлодар : Изд-во ПГУ, 2007. – 260 с.Қосымша әдебиет

4 Сборник задач по теории автоматического регулирования и управле­ния: Под ред. В.А. Бесекерского. – 5-е изд. – М.: Наука, 1978. – 512 с.5 Электрические системы. Математические задачи электроэнергетики: Учебник для студентов вузов / Под ред. В.А. Веникова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. школа, 1981. – 288 с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет