Избирателен списъкДата02.04.2019
өлшемі0.57 Mb.
#102066
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ТРЪН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АДРИАНА НИКИФОРОВА БАЙКУШЕВА

АЛБЕНА САШОВА ПАВЛОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ЙОРДАНОВА

АЛЕКСАНДРА ТАНЬОВА АНТОВА

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ИВАНОВ

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ТОМОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР БОЯНОВ ЗЛАТКОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

АЛЕКСАНДЪР КОЛЕВ КРЪСТЕВ

АЛЕКСАНДЪР НЕНКОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛИПИЕВ

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧЕВ АЛЕКСИЕВ

АЛЕКСИ ВЕЛИЧКОВ РАДОЙЧЕВ

АНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

АНЕЛИЯ АЛЕКСИЕВА РАДОЙЧЕВА

АНЕЛИЯ ГРИГОРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

АНИ АЛЕКСАНДРОВА ГЕОРГИЕВА

АНИ ХРИСТОВА АСЕНОВА

АНИТА ЛЮБЕНОВА ГЪЛЪБОВА

АНКА СТОИЛОВА ГЕОРГИЕВА

АННА АЛЕКСАНДРОВА МИЛТЕНОВА

АННА ЗДРАВКОВА ЗАХАРИЕВА

АННА ИВАНОВА КАДЪНКОВА

АННА ЦВЕТКОВА КОЦЕВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ДИМОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ХРИСТОВА

АНТОН МИЛКОВ РУСИМОВ

АНТОН МЛАДЕНОВ АНАЧКОВ

АНТОН РАНГЕЛОВ ХРИСТОВ

АНТОН СИМОВ АНТОНОВ

АРАХАНГЕЛ КОСТАДИНОВ КОЦЕВ

АСЕН ЗДРАВКОВ АСЕНОВ

АСЕН ИВАНОВ МИТОВ

АСЕН МИХАЙЛОВ АСЕНОВ

АСКА АНДОНОВА ХРИСТОВА

АТАНАС СЛАВОВ МЛАДЕНОВ

БИСЕР АЛЕКСАНДРОВ ЗЛАТКОВ

БИСЕР САДКОВ АНГЕЛОВ

БИСТРА ПЕТРОВА ТОДОРОВА

БЛАГА ХРИСТОВА БЕЛУХОВА

БЛАГОЙ ЕВЛОГИЕВ СИМЕОНОВ

БОГДАН АСЕНОВ ГИГОВ

БОГДАН НИКОЛОВ КОЛЕВ

БОГДАН СЛАВЧОВ ИЛКОВ

БОГДАН СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

БОГИНА СЛАВЧОВА СОТИРОВА

БОГИНЯ ИВАНОВА БОГОСЛОВОВА

БОГИНЯ ИВАНОВА ИСАЕВА

БОГОМИЛ ДИМИТРОВ АНЧЕВ

БОЖИДАР ИЛИЕВ АХЧИЙСКИ

БОЖИДАР ТОДОРОВ БАЙКУШЕВ

БОЖИДАР ХРИСТОВ АСЕНОВ

БОЖУРКА ЙОРДАНОВА ЯНКОВА

БОЙКА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА

БОЙКА АЛЕКСАНДРОВА МИРЧЕВА

БОЙЧО КИРОВ СТАНКОВ

БОРИС ВИДЕНОВ БОРИСОВ

БОРИС ВИДЕНОВ НАЙДЕНОВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ ДУБИЧИН

БОРИС ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ТОМОВ

БОРИС НИКОЛОВ ГРИГОРОВ

БОРИС ПЪРВАНОВ АЛЕКСОВ

БОРИСЛАВ ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

БОРИСЛАВ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИСЛАВ ПАВЛИНОВ СТАНОЕВ

БОРИСЛАВ ПЕТРОВ СЛАВЧЕВ

БОРИСЛАВ СТАМЕНКОВ ЦВЕТКОВ

БОРИСЛАВ СТАМЕНОВ ЦВЕТКОВ

БОРЯНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА

БОЯНКА БОРИСОВА МИХОВА

БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИНЕВА

БОЯНКА ПЕТРОВА МИЛОШЕВА

ВАЛЕНТИН ЕВТИМОВ КИРКОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЕВА КИРИЛОВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ РАБАКОВ

ВАЛЕРИ ТОДОРОВ КИРИЛОВ

ВАСИЛ БОНЕВ САВОВ

ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ МАРИНОВ

ВАСИЛ МИРЧЕВ МИРЧЕВ

ВАСИЛЕНА БОРИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

ВАСИЛКА БОГОМИЛОВА СОТИРОВА

ВАСИЛКА МИЛКОВА КРЪСТЕВА

ВАСИЛКА СЛАВЧЕВА ДИНЕВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТОМОВА

ВЕЛКО ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ВЕНЕЛИН АЛЕКСИЕВ РАДОЙЧЕВ

ВЕНЕЛИНА БОЙЧОВА КИРИЛОВА

ВЕНЕТКА МИТОВА ГИЦОВА

ВЕНКО ИВАНОВ МИЛТЕНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЯНОВ

ВЕРА РУМЕНОВА СТОЯНОВА

ВЕРА СЛАВЧЕВА МИХАЛКОВА

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ВЕРКА ИВАНОВА ЗЛАТКОВА

ВЕРОСЛАВ ЮРИЕВ ПАВЛОВ

ВЕСЕЛИН РУМЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ВЕСЕЛИНКА СТОИЛОВА КОКИНОВА

ВЕЦКА БОЖИЛОВА ИЛИЕВА

ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА

ВИОЛЕТА БЛАГОЕВА КИРКОВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ГЬОРЕВА

ВИОЛЕТА ЛЮБОМИРОВА АЛЕКСОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТКА ВЛАДИМИРОВА ДИМОВА

ВИТКА ИВАНОВА КОЛЕВА

ВЛАДИ ПАВЛОВ ЧИФЛИЧКИ

ВЛАДИМИР ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ

ВЛАДИМИР РАНГЕЛОВ ВЛАДИМИРОВ

ВЛАДИМИР ЦВЕТКОВ ВЪЛКОВ

ВЛАДИСЛАВА БОРИСЛАВОВА МАРИНОВА

ГАЛИНА СЛАВЧЕВА КОКИНОВА

ГАЛЯ ЛАЗАРОВА СТАЙКОВА

ГАЛЯ СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

ГЕНАДИ ЕВТИМОВ СОТИРОВ

ГЕНАДИ ЦВЕТКОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ВАЛЕРИЕВ РАБАКОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ АНДРЕЕВ

ГЕОРГИ ПАВЛОВ КОЛЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ МИЛТЕНОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АЛЕКСИЕВ

ГЕОРГИ ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

ГИНКА ЕНЧОВА ТОДОРОВА

ГОРАН РАНГЕЛОВ

ГОШО ВАСИЛЕВ ЯНКОВ

ГРИГОР БОРИСЛАВОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ГРИГОР СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

ГРИГОР СТАВРИЕВ ВАКЛИНОВ

ДАНИЕЛА БОЯНОВА ИВАНОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КИРКОВА

ДАНКА СТОЯНОВА ПЕНЕВА

ДАРИНА ИВАНОВА АСЕНОВА-СТОЯНОВА

ДАФИНА ТАСКОВА НЕНКОВА

ДАФИНКА ДИМИТРОВА СТОИЛОВА

ДАЦА БЛАГОЕВА ГОЦЕВА

ДАЯНА АНТОНОВА РУСИМОВА

ДЕНИЦА АРХАНГЕЛОВА КОЦЕВА

ДЕНЧО АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

ДЕСИСЛАВ СТЕФАНОВ БАНКОВ

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА МИЛТЕНОВА-ГРИГОРОВА

ДЕСИСЛАВА СТРАХИЛОВА ЯНАКИЕВА

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА РОЗАНОВА

ДЕТЕЛИНА РОСЕНОВА ФАКИРСКА

ДЖУЛИЯ РУМЕНОВА МИТЕВА

ДИЛЯНА РАДЕВА ЦВЕТКОВА

ДИМИТРИНА ВЪЛЧЕВА ДИМОВА

ДИМИТРИНА СЛАВЧЕВА КОКИНОВА

ДИМИТРИНА ТОДОРОВА БОЯНОВА

ДИМИТЪР БЛАГОЕВ СТАЙКОВ

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МАРКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТЕФАНОВ

ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ГИЦОВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ СПАСОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ ДИМИТРОВ

ДОБРИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ

ДОБРИН СТРАТИЕВ НЕНКОВ

ДОБРИНКА КОСТАДИНОВА ИСКРЕНОВА

ДОНИКА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА

ДОНКА ГЕНАДИЕВА АНДРЕЕВА

ДОНКА МИЛАНОВА ТОШЕВА

ДОНКА ТАКОВА ПЕТРОВА

ДОНЧО СЛАВЧЕВ ИЛИЕВ

ЕВА ВАЛЕНТИНОВА ЕВТИМОВА

ЕВГЕНИ ТОДОРОВ ГОНЧЕВ

ЕВГЕНИЯ БОЯНОВА МИЛАНОВА

ЕВЕЛИНА СТОИЛОВА МЛАДЕНОВА

ЕВЛОГИ БЛАГОЕВ СИМЕОНОВ

ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ СИМЕОНОВ

ЕВСТАТИ ЗЛАТКОВ ЕВСТАТИЕВ

ЕВТИМ СТОИЛОВ КИРКОВ

ЕКАТЕРИНА СТОИЛОВА ЦВЕТАНОВА

ЕЛА ГРИГОРОВА СЕГМЕНСКА

ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА БАЙКУШЕВА

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ЕЛЕНА МИРЧЕВА ГАЙДАРОВА

ЕЛЕНА СИМОВА АНГЕЛОВА

ЕЛЕНКА АЛЕКСАНДРОВА МИТОВА

ЕЛЕНКА ИГНАТОВА МИТОВА

ЕЛЕНКА НИКОДИМОВА ЗАХАРИЕВА

ЕЛЕНКА НИКОЛОВА ШИШКОВА

ЕЛЕОНОРА ХАРАЛАМПИЕВА СЛАВЧЕВА

ЕЛКА ТОДОРОВА МАНОЛОВА

ЕМИЛ ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ

ЕМИЛ МИЛЧЕВ ПАВЛОВ

ЕМИЛ ПАВЛОВ ИВАНОВ

ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ТОШЕВА

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА ЯНКОВА

ЕМИЛИЯ ИЛЧЕВА ИЛИЕВА

ЕМИЛИЯ КИРИЛОВА МИЛАНОВА

ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА БОРИСОВА

ЕНЧО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

ЕФТИМ ГЕНАДИЕВ ЕФТИМОВ

ЖЕЧКА АЛБЕРТОВА АСЕНОВА

ЗАХАРИ ЛЮБЕНОВ ЗАХАРИЕВ

ЗАХАРИНА ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРИЕВА

ЗДРАВКА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

ЗДРАВКА СТЕФАНОВА СТОИЛОВА

ЗДРАВКО АСЕНОВ ПАНЧЕВ

ЗЛАТАН ПЕТРОВ КИТАНОВ

ЗЛАТКО ЕВСТАТИЕВ ЗЛАТКОВ

ЗОРА ГРИГОРОВА МИЛТЕНОВА

ЗОРА ЦЕНЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

ЗОЯ БОЯНОВА ИВАНОВА

ЗОЯ ГЕНАДИЕВА ГОНЧЕВА

ИВАЙЛА СТАНКОВА ИВАНОВА

ИВАЙЛО БОГДАНОВ СТАНИМИРОВ

ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ БОНЕВ

ИВАЙЛО ЕМИЛОВ ЛИЛОВ

ИВАЙЛО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО ЛЮБОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН БОРИСОВ ИСКРЕНОВ

ИВАН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИЛТЕНОВ

ИВАН ЕМИЛОВ ИВАНОВ

ИВАН ИВАНОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ЙОРДАНОВ

ИВАН КРАСИМИРОВ ИСАЕВ

ИВАН ЛИЛЯНОВ СТАНОЕВ

ИВАН МАРИНОВ МИШЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

ИВАН СТОЯНОВ МИЛАНОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЦОНЕВ

ИВАНКА АНАЧКОВА ИВКОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА РАДОСОВА

ИВАНКА ИГНАТОВА ЗАХАРИЕВА

ИВАНКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА-СПАСОВА

ИВАНКА МЛАДЕНОВА НАЙДЕНОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА АЛИПИЕВА

ИВАНКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ИЛИНА МИТОВА СОКОЛОВА

ИЛИЧО ГРИГОРОВ РОМАНОВ

ИЛИЯН ВАНЬОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ВАСИЛЕВ РАДОСОВ

ИЛИЯН ЕВГЕНИЕВ ТОДОРОВ

ИЛИЯНА БОЖИДАРОВА АХЧИЙСКА

ИЛИЯНА ЦВЕТКОВА ДИМИТРОВА

ИРИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

ИРИНЕЙ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ИСАЙ ИЛЧЕВ СИМОВ

ЙОНКА ЗЛАТИЕВА ХРИСТОВА

ЙОРДАН БОЯНОВ ДИМИТРОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ВАСИЛЕВ

ЙОРДАН ЛАЗАРОВ СТАЙКОВ

ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ТОШЕВ

ЙОРДАН МИЧОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН СТОИЛОВ ВЕЛКОВ

ЙОРДАНКА ТАКОВА СТОИЛКОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА СТОИЛКОВА

ЙОРДАНКА ЦВЕТКОВА РАДИВОЕВА

ЙОСИФ ЕВСТАТИЕВ ЗЛАТКОВ

КАЛИНА БОГДАНОВА ИВАНОВА

КАТЕРИНА СТАНКОВА ИВАНОВА

КАТИ ИВАНОВА МАРКОВА

КАТЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

КАТЯ НИКОЛОВА ХРИСТОВА

КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ГОЦЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

КИРИЛ МАРТИНОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ СТАВРИЕВ РОЗАНОВ

КОЛЯ РАНГЕЛОВ КРЪСТЕВ

КОНА ДИМИТРОВА АХЧИЙСКА

КОНСТАНТИН АРАХАНГЕЛОВ КОЦЕВ

КОСТА ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

КРАСИМИР ТОДОРОВ ИСАЕВ

КРИСТИЯН СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

КРУМ СТАВРЕВ ЦВЕТКОВ

ЛАЗАР ЙОРДАНОВ СТАЙКОВ

ЛАЛКА НИКОЛОВА ТОМОВА

ЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА СТАЙКОВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА СТАНОЕВА

ЛИДИЯ СЛАВЧОВА ИВАНОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАУМОВА

ЛИЛИЯ МЕТОДИЕВА ЗЛАТКОВА

ЛИЛЯНА БОГОСЛОВОВА МИЛАНОВА

ЛИЛЯНА КИРИЛОВА ИЛИЕВА

ЛИЛЯНА ТОДОРОВА МАРКОВА

ЛИНА СИМОВА МИРЧЕВА

ЛОЗА ПЕТРОВА АНАЧКОВА

ЛЮБА КИРИЛОВА ТОДОРОВА

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ СПАСОВ

ЛЮБЕН ДОБРЕВ МИРЧЕВ

ЛЮБЕН ЗАХАРИЕВ БОЯНОВ

ЛЮБЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ

ЛЮБИМА МИЛЧОВА ДИМИТРОВА

ЛЮБКА СТАНОЕВА ИВАНОВА

ЛЮБОМИР БОРИСОВ АЛЕКСОВ

ЛЮБОМИР ДОБРЕВ ЗАХАРИЕВ

ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИР ЙОРДАНОВ ИВАНОВ

ЛЮБОМИР МИЛЕВ ПЕТРОВ

ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА СТОИЛКОВА

ЛЮБОМИРА ЙОРДАНОВА ЛЮБОМИРОВА

МАГДАЛЕНА ГЕНАДИЕВА СТОИЛКОВА

МАГДАЛЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

МАГДАЛЕНА ИСТАЛИЯНОВА ТАКОВА

МАЛИНА ЛЕВЧЕВА ЙОТОВА

МАЛИНКА КИРОВА ЙОЦЕВА

МАНОЛ СПИРОВ ПЕТРОВ

МАРА ГЕОРГИЕВА МИЛОШОВА

МАРА СТОЯНОВА ИЛИЕВА

МАРГАРИТА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

МАРГАРИТА БОЖИЛОВА ТКАЧОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА РАБАКОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА ЛЮБЕНОВА

МАРГАРИТА ИЛИЕВА КИРКОВА

МАРГАРИТА ЛЕВЧОВА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА СТОИЛОВА АХЧИЙСКА

МАРИАН ЗЛАТИЕВ ХРИСТОВ

МАРИАНА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

МАРИН ПЪРВАНОВ РАДИВОЕВ

МАРИО ВАЛЕНТИНОВ ЕВТИМОВ

МАРИО КИРИЛОВ РОЗАНОВ

МАРИО РОСЕНОВ ПЪРВАНОВ

МАРИЯ БЛАГОЕВА СИМЕОНОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАТОВА

МАРИЯ ЙОРДАНОВА ПАУНОВА

МАРИЯ ЛЮБОМИРОВА БОГОЕВА

МАРИЯ МИЛАНОВА СТОЯНОВА

МАРИЯ НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

МАРИЯ РУМЕНОВА БОНЕВА

МАРИЯН КАМЕНОВ ЦЕКОВ

МАРТИН ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

МАЯ ГРИГОРОВА ШИШКОВА

МЕТОДИ МЛАДЕНОВ АНАЧКОВ

МЕТОДИ ПЕТРОВ МОМЧИЛОВ

МИЛАН ЙОРДАНОВ МИЛАНОВ

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ДЖЕРЕКАРОВ

МИЛЕНА ВИКТОРОВА ВЛАДИМИРОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

МИЛЕНА КОЛЕВА КРЪСТЕВА

МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ДЖЕРЕКАРОВА

МИЛЕНА ХРИСТОВА МАРИНОВА

МИЛКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

МИЛКА МЕТОДИЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

МИЛКА ПЕТРОВА МИТОВА

МИЛКА РАДЕВА ЦВЕТКОВА

МИЛКО БОГДАНОВ АСЕНОВ

МИЛКО ЛЮБОМИРОВ МИЛЕВ

МИЛКО СТРАТИЕВ МАРЯНОВ

МИЛЧО СЛАВЧЕВ СТЕФАНОВ

МИРОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЗАХАРИЕВ

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

МИРОСЛАВА МИЛЧЕВА АЛЕКСИЕВА

МИТА БОРИСОВ ТКАЧОВ

МИТКО МИРЧЕВ КИТАНОВ

МИТКО ПАВЛОВ КОЛЕВ

МИТКО ТАКОВ АХЧИЙСКИ

МИТО МАНОЛОВ ЙОЦЕВ

МИХАИЛ АСЕНОВ ГЕОРГИЕВ

МИХАИЛ ХАРАЛАМБИЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАЙЛ ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ

МИЦА НИКОЛОВА МИХАЙЛОВА

МЛАДЕНКА ТОДОРОВА СТОЯНОВА

НАДА МИТКОВА ЦОНЕВА

НАДЕЖДА СОТИРОВА ДУБИЧИНА

НАДЕЖДА СТАВРИЕВА СОТИРОВА

НАДЕЖДА СТЕФАНОВА КИРИЛОВА

НАДКА ГРИГОРОВА МИЛАНОВА

НАДКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

НАДЯ ХРИСТОВА ВЕЛКОВА

НЕВЕНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ИВАНОВА

НЕНКО АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

НИКОЛА ГРИГОРОВ АНДРЕЕВ

НИКОЛА ДРАГАНОВ АНТОВ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

НИКОЛАЙ ДОБРИНОВ ГЕОРГИЕВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТКОВ ЕВСТАТИЕВ

НИКОЛАЙ МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЖЕРЕКАРОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТАКОВ

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ КИРКОВ

НИКОЛИНА АНАНИЕВА ЙОРДАНОВА

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА РАДОЙЧЕВА

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

НИКОЛИЧКА ВИТАНОВА БАЛКАНДЖИЕВА

НИКОЛИЧКА СТЕФАНОВА ИЛИЕВА

ОГНЯН МЕТОДИЕВ СТОИЛОВ

ОГНЯН ОГНЯНОВ СТОИЛОВ

ОЛГА ЕВЛОГИЕВА РАДЕНКОВА

ОЛЕГ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ОЛЯ ОЛЕГОВА ИВАНОВА

ПАВЕЛ СТЕФАНОВ СТОЯНОВ

ПАВЛИНА МИТКОВА ПАВЛОВА

ПАВЛИНА СТАНКОВА ТОШЕВА

ПАРАСКЕВА СТЕФАНОВА БОЯНОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

ПЕНКА ЦВЕТКОВА СТОИЛОВА

ПЕРУНКА НИКОЛОВА ВАКЛИНОВА

ПЕТКО АНДРЕЕВ СЛАВЧЕВ

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ПЕТРАНКА ТАКОВА ЦВЕТКОВА

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДЖЕРЕКАРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КОЛЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ АНАЧКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИНЕВ

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ МЛАДЕНОВ

ПЕТЪР МИТОВ ТОНЧЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ХРИСТЕВ

ПЕТЬО ПЕТКОВ ИВАНОВ

ПЕТЯ ЛЮБЕНОВА ЗАХАРИЕВА

ПЛАМЕН НИКОЛОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ПЛАМЕН ПЕТРОВ ХРИСТЕВ

ПЛАМЕН ХРИСТОВ ВЕЛКОВ

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ

ПЪРВАН БОРИСОВ АЛЕКСИЕВ

РАДКА СТОЯНОВА СТОЙНЕВА

РАДМИЛА АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТКОВА

РАДМИЛА МОМИРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

РАДОСЛАВ БОЯНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ СЛАВЧОВ КОКИНОВ

РАДОСЛАВ СТАНИМИРОВ АНГЕЛОВ

РАИНКА ТОДОРОВА РУСИМОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ЗАХАРИЕВА

РАЙНА КРЪСТЕВА СПАХИЙСКА

РАЙНА МАРИНОВА КОКИНОВА

РАЙНА СИМОВА ТОНЧЕВА

РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ПАВЛОВ

РАЙЧО РАНГЕЛОВ ТОЗЕВ

РАНГЕЛ БОЙЧЕВ ПАУНОВ

РАНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ ХРИСТОВ

РАНГЕЛ КРЪСТЕВ ЗЛАТКОВ

РАШКО ТОДОРОВ СТОЯДИНОВ

РЕНИ ЕВТИМОВА СТОЯДИНОВА

РОЗАЛИНА БОРИСОВА ГАВРИЛОВА

РОСЕН ПЪРВАНОВ СТОЯНОВ

РОСИЦА ЙОСИФОВА АХЧИЙСКА

РОСИЦА СТОЯДИНОВА СТОИЛОВА

РОСКА ДИМИТРОВА СПАСОВА

РУЖА ДИМИТРОВА КОЛЕВА

РУМЕН ГРИГОРОВ ВАКЛИНОВ

РУМЕН ЗАХАРИЕВ БОЯНОВ

РУМЕН МИТОВ МАНОЛОВ

РУМЯНА ВИКТОРОВА ЛИЛОВА

РУМЯНА СТЕФЧОВА ЦВЕТКОВА

РУСАНКА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

САЙКО МАНОЛОВ ИВКОВ

САША ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

САШКА ИВАНОВА САВОВА

СВЕТЛА НИКОЛОВА СТАНКОВА

СВЕТЛАНА БОРИСОВА ВЕЛКОВА

СВЕТЛИН САЙКОВ ИВКОВ

СВЕТЛОМИР МИНЧЕВ КОЛЕВ

СВЕТОСЛАВ КИРИЛОВ РОЗАНОВ

СИЛВАНА РУМЕНОВА ЗАХАРИЕВА

СИЛВИЯ АЛЕКСАНДРОВА ЗЛАТКОВА

СИЛВИЯ КАРАМФИЛОВА АСЕНОВА

СИЛВИЯ КИРИЛОВА ПАВЛОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ХРИСТОВА

СИМЕОН МЛАДЕНОВ СИМОВ

СИМОНА РАДОСЛАВОВА МИНЕВА

СЛАВЕНА НИКОЛОВА ЙОСИФОВА

СЛАВИ ДОНЧЕВ ИЛИЕВ

СЛАВКА БОРИСОВА ПАНЧЕВА

СЛАВКА ЕВТИМОВА КИТАНОВА

СЛАВКА СТАМЕНОВА МИРЧЕВА

СЛАВЧО ВЕЛКОВ ИЛКОВ

СЛАВЧО ПЪРВАНОВ КОКИНОВ

СНЕЖАНА МАНОЛОВА ГИГОВА

СНЕЖАНА РАДКОВА ИВАНОВА

СНЕЖАНА СЛАВЧЕВА ХРИСТОВА

СНЕЖАНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНКА ГЕОРГИЕВА КОКИНОВА

СНЕЖАНКА СТОЯНОВА БОРИСОВА

СОНЯ СТЕФАНОВА МИЛАНОВА

СПАСА ИВАНОВА ДЖЕРЕКАРОВА

СПИРИДОН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАМЕНКА МИЛЧЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

СТАНА ГЕНАДИЕВА КОЛЕВА

СТАНИКА АСЕНОВА МАРЯНОВА

СТАНИСЛАВ АСЕНОВ ИВАНОВ

СТАНИСЛАВ ГОШОВ ВАСИЛЕВ

СТАНИСЛАВ ИВАНОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ

СТАНИСЛАВА АСЕНОВА АЛЕКСИЕВА

СТАНКА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

СТАНКА ЛЮБОМИРОВА БАНКОВА

СТАНКО ВАСИЛЕВ СТАНКОВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН ТАКОВ ГАЙДАРОВ

СТЕФАН ТОМОВ БАНКОВ

СТЕФАН ЦВЕТКОВ ЙОРДАНОВ

СТЕФАНКА КРЪСТЕВА ВИТАНОВА

СТЕФАНКА СТОЯНОВА ПАВЛОВА

СТЕФАНКА ТОШЕВА СПАХИЙСКА

СТОИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

СТОИЛ ЖИВКОВ ПЕТРОВ

СТОИЛ ЦВЕТАНОВ СТОИЛОВ

СТОЙНА ОГНЯНОВА АНАЧКОВА

СТОЯН БОЖИДАРОВ АХЧИЙСКИ

СТОЯН ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

ТАНЯ ИВАНОВА СИМОВА

ТАСИКА ЯНКОВА АНГЕЛОВА

ТАСКА ПЪРВАНОВА ЙОНЕВА

ТАТЯНА АНТОНОВА ДИМОВА

ТАТЯНА НИКОЛОВА ХАРАЛАМБИЕВА

ТЕМЕНУГА ВЕРГИЛОВА АЛЕКСИЕВА

ТЕМЕНУЖКА ЖИВКОВА ПЕТРОВА

ТЕМЕНУЖКА ЙОРДАНОВА СТАЙКОВА

ТЕМЕНУЖКА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ТЕОДОРА ЛЮБОМИРОВА ЗАХАРИЕВА

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ИСАЕВА

ТОДОР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ

ТОДОР ИВАНОВ ПАВЛОВ

ТОДОР КИРИЛОВ ПЕНЕВ

ТОДОР КРАСИМИРОВ ИСАЕВ

ТОДОРА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА АСЕНОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА НАКОВА ИВАНОВА

ФИЛИПИНА ВАЛЕНТИНОВА ЦВЕТКОВА

ХАРАЛАМБИ МЕТОДИЕВ ХАРАЛАМБИЕВ

ХИНО ДОНЧЕВ ХИНОВ

ХРИСТИНА БОРИСОВА ГОЦЕВА

ХРИСТИНА ХАРАЛАМПИЕВА ДИМИТРОВА

ХРИСТИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ ДИМИТРОВ

ХРИСТО ВЕЛКОВ ЙОЦЕВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ЕНЧЕВ ДИМИТРОВ

ЦАНА ВЛАДИМИРОВА МИЛТЕНОВА

ЦАНИ ОГНЯНОВ СТОИЛОВ

ЦВЕТАН КИРИЛОВ ЦВЕТАНОВ

ЦВЕТАНКА БОЙЧЕВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА ИЛКОВА

ЦВЕТАНКА МИХАЙЛОВА РАНГЕЛОВА

ЦВЕТАНКА РОЗАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА СИМОВА КОЛЕВА

ЦВЕТЕЛИНА ЛЮДМИЛОВА СИМОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ЮЛИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЮЛИЯ КРЪСТЕВА АЛЕКСОВА

ЮЛИЯ ПЕТРОВА СИМЕОНОВА

ЮРИ ЗЛАТАНОВ ПАВЛОВ

ЯНКА МИТКОВА ПЕТРОВА

ЯСЕН МИРЧЕВ МИЛАНОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ТРЪН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 002

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АВРАМ ЯНАЧКОВ ЗЛАТАНОВ

АЛБЕНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

АЛБЕНА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА-ИВАНОВА

АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВА ПЕЙЧЕВА

АЛЕКСАНДРА ЙОРДАНОВА КАДЪНКОВА

АЛЕКСАНДРА ОЛЕГОВА АСЕНОВА

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР КРУМОВ ТИХОМИРОВ

АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ БАЙКУШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ПЪРВАНОВ ПЕЙЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ЦВЕТКОВ

АНАНИ ВАСИЛЕВ ИГНАТОВ

АНАЧКО ИВАНОВ ЯНКОВ

АНГЕЛ БОРИСОВ МАРЯНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ЛАКОВ

АНГЕЛ ОГНЯНОВ АЗОВ

АНЕЛИЯ АСЕНОВА ДЪНКОВА

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА СЛАВЧЕВА

АНЕТА ИВАНОВА ПЕТРОВА

АНИ ЯНЧЕВА БЛАГОЕВА

АНКА ПАВЛОВА ХРИСТОВА

АНКА СИМОВА НИКОЛОВА

АННА БОЖИДАРОВА МАНЧЕВА

АНТОАНЕТА МИХАЙЛОВА ПАРАКОСОВА

АНТОН ИЛИЕВ ИСАКОВ

АНТОНИЙ ИВАЙЛОВ СТАНИМИРОВ

АСЕН ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ

АСЕН ИВАНОВ ХАРИЗАНОВ

АСЕН ЙОРДАНОВ КОКИНОВ

АСЕН НИКОЛОВ ИНДЖЕВ

АСЕН РУМЕНОВ АСЕНОВ

АСЕНКА ВЕЛИНОВА ДИНЧЕВА

АСЯ МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА

АТАНАС СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

БИЛИЯН КИРИЛОВ ДЪНКОВ

БИСЕРКА НИКОЛОВА МИЛУШЕВА

БОБИ РУМЕНОВ АСЕНОВ

БОГДАН АЛЕКСАНДРОВ ДИМОВ

БОГДАНКА ЗАХАРИЕВА ПЕТКОВА

БОГДАНКА КОСТОВА ЦВЕТКОВА

БОГДАНКА НИКОЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

БОГИНА АЛЕКСИЕВА ВЕЛКОВА

БОГОМИЛ КРЪСТЕВ ДИМИТРОВ

БОГОМИЛ ПЕТРОВ ПОЛЯКОВ

БОГОМИЛ ПЕТРОВ СТАНКОВ

БОЖАНА БЛАГОЕВА РАДИЧЕВА

БОЖИДАР НИКОЛОВ ИЛИЕВ

БОЖИДАРКА ДИМИТРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

БОЙКА ВЛАДИМИРОВА РАНГЕЛОВА

БОЙКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

БОЙКО АСЕНОВ ИВАНОВ

БОЙКО НИКОЛОВ БОЯНОВ

БОЙЧО ЛЕВЧОВ ХАРАЛАМПИЕВ

БОРИС ДИМИТРОВ ТОШЕВ

БОРИС КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

БОРИС МЛАДЕНОВ АНГЕЛОВ

БОРИС ХРИСТОВ ГРИГОРОВ

БОРИСЛАВ БОГОМИЛОВ РАДИЧЕВ

БОРИСЛАВ КОСТОВ ЦВЕТКОВ

БОРЯНА ВАЛЕНТИНОВА СТРАХИЛОВА

БОРЯНА САШОВА ЕВТИМОВА

БОЯН ВАСИЛЕВ МАРКОВ

БОЯН РАНГЕЛОВ ДЪНКОВ

БОЯНКА РАШКОВА ТОШЕВА

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ВАЛЕНТИН ПЕКОВ СТРАХИЛОВ

ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛКОВА

ВАЛЕНТИНА НИКОЛОВА МИЛЕНОВА

ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВА МАТЕЕВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ВАЛЕРИ АЛЕКСАНДРОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ВАЛЕРИ ВЛАДОВ ВЕЛИЧКОВ

ВАЛЕРИ СВЕТОСЛАВОВ ЕВТИМОВ

ВАЛЕРИ ТРЕНДАФИЛОВ КОЛЕВ

ВАНЯ КАРАМФИЛОВА БОРИСОВА

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ КОКИНОВ

ВАСИЛ БОРИСОВ ТЕОДОСИЕВ

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ГРИГОРОВ МИЛАНОВ

ВАСИЛКА БОРИСОВА ДЪНКОВА

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА МЛАДЕНОВА

ВАСИЛКА СКРИМОВА БОЯНОВА

ВАСКА БОЯНОВА САВОВА

ВЕЗЕРКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ВЕЛИКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНЕТА АВРАМОВА ЗЛАТАНОВА

ВЕНЕТА ЙОСИФОВА ВЕЛИНОВА

ВЕНЕТА ПЕТРОВА ИСАКОВА

ВЕНЕТА ЦОНЕВА АНГЕЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ АСЕНОВ ПЕТРУНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ МИЛУШЕВ

ВЕНЦИСЛАВ МИТОВ БОРИСОВ

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ВЕНЧО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ВЕРА НЕНКОВА СТАНОЕВА

ВЕРА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ДИМОВА

ВЕРКА ЙОРДАНОВА СОКОЛОВА

ВЕРОНИКА ЛЮБОМИРОВА ДАМЯНОВА

ВЕСА ГРИГОРОВА ГРИГОРОВА

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЦОНЕВ

ВЕСЕЛИН РОМАНОВ ГИГОВ

ВЕСЕЛИНА ХРИСТОВА ШИШКОВА

ВЕСКА ГЕОРГИЕВА ЗЛАТКОВА

ВЕСКО СТОЯНОВ СТЕФАНОВ

ВИКТОР ТОДОРОВ БОЯНОВ

ВИКТОРИЯ ЛЮБОМИРОВА ЦОКОВА

ВИОЛЕТА РУМЕНОВА ПАРАКОСОВА

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ СТЕФАНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ГАНКА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА

ГЕОРГИ АНАНИЕВ ВАСИЛЕВ

ГЕОРГИ КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ РАНГЕЛОВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ ВИДЕНОВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ВЕЛКОВ

ГЕОРГИ РАНГЕЛОВ ТОМОВ

ГИГО БОРИСОВ БАЙКУШЕВ

ГИНА ДЕЛЧЕВА ЯКИМОВА

ГИНКА МЛАДЕНОВА ХРИСТОВА

ГРИГОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ГРИГОР МАТЕЕВ МАТЕЕВ

ГРИГОР ПЕТРОВ МИЛАНОВ

ГРИГОР СЛАВЧЕВ ГОПИН

ГРИГОР СПАСОВ РАДИЧЕВ

ГЮРГА АСЕНОВА МЛАДЕНОВА

ГЮРГИЦА БОЖИЛОВА ТЕРЗИЙСКА

ДАНИЕЛА ВИДЕНОВА СТЕФАНОВА

ДАНИЕЛА ЙОРДАНОВА ПЕЙЧЕВА

ДАНИЕЛА СПАСЕНКОВА ГЕОРГИЕВА

ДАРИНА АНДОНОВА СТОЯНОВА

ДАФИНКА ИВАНОВА ИСАЕВА

ДЕСИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА СИМОВА

ДЕТЕЛИНА ВЕНЦИСЛАВОВА ЯНКОВА

ДИАНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ДИАНА ЕМИЛОВА МАНЧЕВА

ДИАНА ИВАНОВА БОРИСОВА

ДИАНА ИЦОВА ЦОНЕВА

ДИМИТРИНА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА

ДИМИТРИНКА МИЛЕВА ПЕТРОВА

ДИМИТРИНКА ХРИСТОВА СЛАВЧЕВА

ДИМИТЪР БОРИСЛАВОВ ГЮРОВ

ДИМИТЪР БОРИСОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ ГОГИН

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ

ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ АНАЧКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ БОГДАНОВ

ДИМИТЪР ИСАЕВ КРУМОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ МИЛАНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИНЕВ

ДИМИТЪР СПАСЕНКОВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ГРИГОРОВ

ДИМЧО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ДОБРИНКА РОМАНОВА МАРКОВА

ДОНКА КОСТАДИНОВА СИВКОВА

ДРАГАН СПАСОВ ПЕТРОВ

ДРАГОМИР МЕТОДИЕВ ИВАНОВ

ДЪМЯНКА КРЪСТЕВА МИТОВА

ЕВГЕНИ ГРИГОРОВ РАДИЧЕВ

ЕВГЕНИЯ НЕДЯЛКОВА ТАКОВА

ЕВТИМ МИЛЕВ ЕВТИМОВ

ЕКАТЕРИНА ТАКОВА ЦВЕТКОВА

ЕЛЕНА РАНГЕЛОВА СЛАВЧЕВА

ЕЛЕНА СПАСОВА АНТОВА

ЕЛЕНКА МИХАЙЛОВА АНАЧКОВА

ЕЛЕНКА ПЕТРОВА ГОЦЕВА

ЕЛЕНКА РАНГЕЛОВА СОКОЛОВА

ЕЛИЗАБЕТ РАНГЕЛОВА ЛИЛОВА

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА ТЕОДОСИЕВА

ЕЛИСАВЕТА МАЛИНОВА ЛАКОВА

ЕМИЛ АСЕНОВ ГАНЧЕВ

ЕМИЛ БОРИСОВ ДИНОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ЕМИЛ МИЛЕВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛ СВЕТОСЛАВОВ ЕВТИМОВ

ЕМИЛ СТОЯНОВ ГРИГОРОВ

ЕМИЛИЯ ЙОСИФОВА ЛИЛОВА

ЕМИЛИЯ МИЛЧЕВА МИЛАНОВА

ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА ВЕЛИНОВА

ЕМИЛИЯН НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

ЕФТИМ ИСАКОВ НАЙДЕНОВ

ЖАНЕТА АСЕНОВА РАДОСЛАВОВА

ЖИВКА АСЕНОВА АЗОВА

ЗАНА ГЕОРГИЕВА СТРАТИЕВА

ЗАНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

ЗАРИНКА СПИРОВА ХАРИЗАНОВА

ЗАХАРИ МИХАЙЛОВ ТОНКИН

ЗАХАРИНА ДРАГАНОВА КОЛЕВА

ЗДРАВКА МИХАЙЛОВА ДРАГАНОВА

ЗДРАВКА СТОЯНОВА ИВАНОВА

ИВА РАНГЕЛОВА БОРИСОВА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ БОРИСОВ

ИВАЙЛО РАФАИЛОВ ДЖЕРЕКАРОВ

ИВАН БОГОСЛОВОВ МИЛАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ГОПИН

ИВАН ДИМИТРОВ РАШЕВ

ИВАН КРЪСТЕВ ИЛИЕВ

ИВАН МИЛКОВ ИЛИЕВ

ИВАН МОМИРОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НЕДЯЛКОВ ТАКОВ

ИВАН НИКОЛАЕВ МАНЧЕВ

ИВАН РАДКОВ ДИМИТРОВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ДЪНКОВ

ИВАН СЛАВЧЕВ КОЛЕВ

ИВАНКА ИГНАТОВА ГЪЛЪБОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ПЕТРОВА

ИВКО ПЛАМЕНОВ КУНГЬОВ

ИГЛИДА ВЛАДИМИРОВА МИЛОШОВА

ИЛИАНА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ ДРАГАНОВ АНТОВ

ИЛИЯ МИТОВ ДИМИТРОВ

ИЛИЯ РАДЕВ СПАСОВ

ИЛИЯ ТАСЕВ СТАВРИЕВ

ИЦО ЦОНЕВ ПЕТРОВ

ЙОРДАН БОНЕВ САВОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ КАДЪНКОВ

ЙОРДАН КРУМОВ АНТОВ

ЙОРДАН СИМОВ КОВАЧЕВ

ЙОРДАНКА БОЙЧЕВА МЛАДЕНОВА

КАМЕЛИЯ ГЕНЧОВА ИСКРЕНОВА-ИГНАТОВА

КАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВА ДЖЕРЕКАРОВА

КАТЯ ИВКОВА ПЛАМЕНОВА-НИКОЛОВА

КИРИЛ БОЯНОВ ДЪНКОВ

КИРИЛ ГРИГОРОВ ЗЛАТКОВ

КИРИЛ КИРИЛОВ МИЛАНОВ

КИРИЛ МИЛАНОВ АНАЧКОВ

КОЛЬО ЙОРДАНОВ ДРАГАНОВ

КОНА НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ

КОСТАДИНКА ДИМИТРОВА КРУМОВА

КРАСИМИР МИЛАНОВ ЙОРДАНОВ

КРАСИМИРА СТЕФАНОВА РАНГЕЛОВА

КРАСИМИРА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

КРУМ ГЕОРГИЕВ МИХАЛКОВ

КРЪСТАНА ИВАНОВА КОВАЧЕВА

ЛЕНА РАНГЕЛОВА СИМОВА

ЛЕНКА МИРЧЕВА ДИМИТРОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА ГОПИНА

ЛИЛЯНА ЕВГЕНИЕВА АСЕНОВА

ЛИЛЯНА ПАВЛИНОВА СТАНОЕВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ДЪНКОВА

ЛЮБЕН ИВАНОВ ГЪЛЪБОВ

ЛЮБКА ГОЦЕВА НИКОЛОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА ЛАЗАРОВА

ЛЮБОМИР ГРИГОРОВ СЕРБЕЗОВ

ЛЮБОМИР ЙОСИФОВ ДАНЧУЛОВ

ЛЮБОМИР РАЧЕВ ЦОКОВ

ЛЮДМИЛА СПАСОВА ИВАНОВА

МАГДА МИТКОВА ТОНЕВА

МАГДАЛЕНА БОГДАНОВА СТАНКОВА

МАГДЕЛЕНА ПЕТРОВА МАРЯНОВА

МАКАРИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

МАРГАРИТА ИВАНОВА НИКОЛОВА

МАРИАНА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЙКА ВИДЕНОВА МИХАЛКОВА

МАРИЙКА МИТКОВА АНАЧКОВА

МАРИЙКА СТОЯНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА БАТАЛОВА

МАРИЯ АНГЕЛОВА ДЖЕРЕКАРОВА

МАРИЯ МИТКОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРИЯ НАКОВА КОКИНОВА

МАРИЯ РАДКОВА КРАУТ

МАРИЯ СТОЙОВА ТРЕНДАФИЛОВА

МАРТИН АНГЕЛОВ ЛАКОВ

МАРТИН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

МАЯ КИРИЛОВА ПЕТРОВА

МЕТОДИ ИВАНОВ ИВАНОВ

МИГЛЕНА КИРИЛОВА ТРАЙКОВА

МИЛАН БОЯНОВ

МИЛЕ ЕФТИМОВ ЦВЕТКОВ

МИЛЕНА АЛЕКСИЕВА МИЛАНОВА

МИЛЕНА МИТКОВА САВОВА

МИЛЕНА СПАСОВА АНТОВА

МИЛЕНА СТОИЛОВА ПАРАКОСОВА

МИЛКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

МИЛКА НИКОЛОВА РАНГЕЛОВА

МИЛКО ТОНЧЕВ РУСИМОВ

МИЛУШКА БОРИСОВА СТРАХИЛОВА

МИЛЧО ДИМИТРОВ СТАНОЕВ

МИРОСЛАВ БОГОМИЛОВ РАНГЕЛОВ

МИТКО БОЖИЛОВ САВОВ

МИТКО ИВАНОВ БОРИСОВ

МИТКО НИКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ МАРИНОВ ГЪЛЪБОВ

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ МАНЧЕВ

МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЛКОВ

МИЦА ВЛАДИМИРОВА ТОМОВА

МОМИР ГЪЛЪБОВ ГЕОРГИЕВ

НАДА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

НАДЕЖДА КОСТОВА ИЛИЕВА

НАДЕЖДА ТАКОВА ХАРИЗАНОВА

НАДКА МАРИНОВА ГЪЛЪБОВА

НАДЯ СТАНИСЛАВОВА ВИДЕНОВА

НАДЯ ТОДОРОВА БОЯНОВА

НАСТА ИВАНОВА ГАНЧЕВА

НАТАЛИЯ ЙОРДАНОВА КАДЪНКОВА

НАТАША ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА

НЕВЕНА ИЛИЕВА ТОШКОВА

НЕДЯЛКО ТАКОВ СТОИЛКОВ

НЕЛИ АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

НЕЛИ СТАВРЕВА НИЧЕВА

НИКОЛА БОЯНОВ СТЕФАНОВ

НИКОЛАЙ АВРАМОВ ЗЛАТАНОВ

НИКОЛАЙ АСЕНОВ НИКОЛОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАНЧЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙЧОВ ПАНОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ТОМОВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МИТОВ

НИКОЛАЙЧО ПАНОВ СТАНКОВ

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ИГНАТОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ПАВЛОВА

НИКОЛИНА СТЕФАНОВА МИХАЛКОВА

НИКОЛИНКА ИЛИЕВА ЧИФЛИЧКА

НИКОЛИЧКА БОРИСОВА ТОДОРОВА

ОГНЯН КАМЕНОВ АЗОВ

ОЛЕГ ДИМИТРОВ АСЕНОВ

ОЛЕГ СПАСОВ КРЪСТЕВ

ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВ НИЧЕВ

ПАВЕЛ КРУМОВ ЧИФЛИЧКИ

ПАВЕЛ МАТЕЕВ МАТЕЕВ

ПАВЛИНА БОРИСОВА КОСТОВА-НИКОЛОВА

ПАВЛИНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

ПАВЛИНА ТАЧОВА ЛАЗАРОВА

ПАВЛИНКА ТОДОРОВА ЗЛАТКОВА

ПАРАСКЕВА ДРАГОМИРОВА СПАСОВА

ПЕНКА СЛАВЧЕВА ТИХОМИРОВА

ПЕТЪР ГРИГОРОВ МИЛАНОВ

ПЕТЪР ИЛИЕВ ДАСКАЛОВ

ПЕТЪР КОСТОВ ИЛИЕВ

ПЕТЪР МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР МЛАДЕНОВ ГЪЛЪБОВ

ПЕТЪР СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ПЕТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР СТОЙЧЕВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ ГАНЧЕВ

ПЕТЪР ТОМОВ СТЕФАНОВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПЛАТИНА НАЙДЕНОВА ПАВЛОВА

РАДОСЛАВ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСТИН АНГЕЛОВ БОРИСОВ

РАДОСТИНА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА

РАЙНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА

РАЙНА ИВАНОВА МИХАЛКОВА

РАЙНА ПЕТРОВА РУСИМОВА

РАЙЧО ЕВТИМОВ ГИКОВ

РАЙЧО СТОЯНОВ ТАКОВ

РАНГЕЛ СЛАВЧЕВ АНАЧКОВ

РАНГЕЛ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

РАЧО НИНОВ ЦОКОВ

РЕНГИЯ СТОЯДИНОВА ТАКОВА

РЕНИ МИХАЙЛОВА ПЕТРОВА

РОЗА МАНОЛОВА АНТОНОВА

РОСЕН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

РОСИЦА БОГДАНОВА ИВАНОВА

РОСИЦА ЙОРДАНОВА АНАЧКОВА

РОСИЦА СТАМОВА ПАРАКОСОВА

РОСИЦА СТАНКОВА ЙОРДАНОВА

РОСИЦА СТРАШИМИРОВА МИЛТЕНОВА

РУЙКА КРУМОВА ИВАНОВА

РУМЕН АНГЕЛОВ БОЯДЖИЕВ

РУМЕН БОРИСОВ МИХАЙЛОВ

РУМЕН СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

РУМЯНА ОГНЯНОВА ЗЛАТКОВА

РУМЯНА ТОДОРОВА ПЕНЕВА

РУСКА ГРИГОРОВА ИЛИЕВА

САБИНА ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВА

САШКА АЛЕКСАНДРОВА ТИХОМИРОВА

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕРИЕВ СОКОЛОВ

СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ МЛАДЕНОВ

СВЕТОСЛАВ ИВАНОВ БОГОСЛОВОВ

СВЕТОСЛАВ ИЛИЕВ ЕВТИМОВ

СЕКА ТОЗЕВА ДЖЕРЕКАРОВА

СЕРГЕЙ ВЕРОВ ИВАНОВ

СИМЕОН ДРАГАНОВ КУЛКИН

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ АТАНАСОВ

СЛАВИ ИВАНОВ КОЛЕВ

СЛАВКА БОЙКОВА СТАНКОВА

СЛАВКА ГРИГОРОВА НИЧЕВА

СЛАВКА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

СЛАВЧО ЗАФИРОВ КОЛЕВ

СЛАВЧО МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ

СМИЛЯ ДИМИТРОВА МИЛАНОВА

СОНЯ БОРИСОВА СТЕФАНОВА

СОНЯ ДОНЧЕВА ЕВТИМОВА

СПАСЕНКО ГЕОРГИЕВ ТОНЧЕВ

СТАМАТКА ИВАНОВА СТЕФАНОВА

СТАМО СТЕФАНОВ ПАРАКОСОВ

СТАНА ГЮРОВА ИВАНОВА

СТАНА ДИМИТРОВА МИХАЛКОВА

СТАНИКА ТОДОРОВА МИШИНА

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ТИХОМИРОВ

СТАНИСЛАВ ДРАГАНОВ ПЕТРОВ

СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ ВИДЕНОВ

СТАНИСЛАВ СТАНКОВ СТОЯНОВ

СТАНИСЛАВА БОЙКОВА ИВАНОВА

СТАНИСЛАВА ВЕНЦИСЛАВОВА МИЛУШЕВА

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА БОРИСОВА

СТАНИСЛАВА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

СТАНКА АСЕНОВА НИКОЛОВА

СТАНКО ЙОРДАНОВ СТАНКОВ

СТАНКО СТОЯНОВ ХРИСТОВ

СТЕЛА ВАСИЛЕВА СТЕФАНОВА

СТЕЛИЯН КОЛЕВ ДРАГАНОВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ СТЕФАНОВ

СТЕФАН КРУМОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН РАНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ

СТЕФАН СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН СТАМЕНОВ ПАРАКОСОВ

СТЕФАН ТОДОРОВ ИСАЕВ

СТЕФАН ЦВЕТКОВ МИЛТЕНОВ

СТОЯН ПАВЛОВ ИВАНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ СТАНКОВ

СТОЯН СТАНКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

СТОЯН СТОЯНОВ ХРИСТОВ

СТОЯН ТОДОРОВ СТЕФАНОВ

СТОЯНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА АСЕНОВА ЛАЗАРОВА

СТОЯНКА ИВАНОВА ТОШЕВА

СТРАШИМИР ПЕТРОВ ТОНЕВ

ТАНЯ АЛЕКСАНДРОВА ПЕТРОВА

ТАНЯ АНГЕЛОВА БОЯДЖИЕВА

ТАЧО МИТКОВ ЛАЗАРОВ

ТЕМЕНУЖКА РАЙЧЕВА СТАНКОВА

ТЕОДОРА БОЯНОВА ГЮРОВА

ТИНКА ПЕТРОВА АНТОВА

ТОДОР ИСАЕВ КРУМОВ

ТОДОР КРУМОВ ИСАЕВ

ТОДОРКА АСЕНОВА ДИМОВА

ТОДОРКА ГРИГОРОВА АЛЕКСОВА

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ЗЛАТКОВА

ТОДОРКА СЛАВЧЕВА ВЕЛКОВА

ТОМА ИВАНОВ АНТОНОВ

ТОНА ГЕОРГИЕВА КОЛЕВА

ХАРАЛАМПИ ПЕТРОВ ХАРАЛАМПИЕВ

ХРИСТИНА СЛАВЧЕВА ВИДЕНОВА

ХРИСТО РАНГЕЛОВ БЛАГОЕВ

ЦВЕТАНА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ТОНЧЕВА

ЦВЕТАНКА МАРКОВА КОЛЕВА

ЦВЕТАНКА МЛАДЕНОВА АВРАМОВА

ЦВЕТАНКА НИКОЛОВА САВОВА

ЦВЕТАНКА РАНГЕЛОВА РАДОЙЧЕВА

ЦВЕТАНКА ТРИФОНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

ЦВЕТЕЛИНА ДИМИТРОВА ЕВТИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА ВАСИЛЕВА

ЦВЕТИСЛАВА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЦВЕТКО ГРИГОРОВ ИВАНОВ

ЦЕЦА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

ЦЕЦА СТРАШИМИРОВА ЗЛАТАНОВА

ЦОНЬО ПЕТРОВ ЦОНЕВ

ЦОНЮ ДИМИТРОВ ЧЕРВЕНСКИ

ЮКСЕЛ ИСУФОВ АХМЕДОВ

ЮЛИАН АЛЕКСАНДРОВ КРЪСТЕВ

ЮЛИЯ КОСТАДИНОВА ХАРАЛАМПИЕВА

ЮЛКА ВАСИЛЕВА ТАСЕВА

ЯБЛЕНА АСЕНОВА АНГЕЛОВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ТРЪН КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 003

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АЛБЕНА НИКОЛАЙЧОВА ЯКИМОВА

АЛЕКСАНДАР ДАНЕВ

АЛЕКСАНДЪР АЛЕКСАНДРОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ВЕЛИЧКОВ

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЕКСАНДЪР ВЕЛИЗАРОВ СИМЕОНОВСКИ

АЛЕКСАНДЪР ВЯЧЕСЛАВОВ ХРИСТОВ

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ БЛАГОЕВ

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ ТОШЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ГОЦЕВ

АЛЕКСАНДЪР МИТОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР СТАВРЕВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР ТАКОВ АЛЕКСАНДРОВ

АЛЬОША ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАЛАЧИНОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ МИЛАНОВ

АНГЕЛ МИЛАНОВ СТОИЧКОВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА БЛАГОЕВА-МУСТАФИЧ

АНГЕЛИНА МЛАДЕНОВА ВЕСЕЛИНОВА

АНГЕЛИНА ПАВЛОВА АСЕНОВА

АНДРЕЯН ГЕОРГИЕВ ТЕРЗИЕВ

АНЕТА НИКОЛОВА БАЙКУШЕВА

АННА МИХАЙЛОВА СТАНКОВА

АННА СТАНИМИРОВА ДИМИТРОВА

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА СТРАХИЛОВА

АНТОАНЕТА КРУМОВА ЛАЗАРОВА

АНТОН БОЯНОВ МИЛУШЕВ

АНТОН НИКОЛОВ ХРИСТОВ

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ДИМАНОВ

АСЕН ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

АСЕН РАНГЕЛОВ МИРКОВ

АСЕН РАНГЕЛОВ МИРКОВ

АСЕН СТОЯНОВ ВИДЕНОВ

АСЕН ЦВЕТАНОВ НАЙДЕНОВ

АСЯ ЦВЕТКОВА МИЛКОВА

БИЛЯНА ЙОРДАНОВА ПЕТРОВА

БИСЕР ИВАНОВ ЗАХАРИЕВ

БИСЕР ЛЮБЕВ ИВАНОВ

БИСТРА СТАНОЕВА МИЛТЕНОВА

БИСТРА СТОЯНОВА МИЛТЕНОВА

БЛАГОЙ ВИДЕНОВ НАЙДЕНОВ

БОГДАН БОРИСОВ АНАКИЕВ

БОГДАН ВЛАДИСЛАВОВ ПЕТРОВ

БОГДАНКА ЗАХАРИЕВА ВЕЛИНОВА

БОГДАНКА СЛАВЧЕВА ИВАНОВА

БОГОСЛОВ ИВАНОВ ДОБРИНОВ

БОГОСЛОВ ХРИСТОВ СТАНОЕВ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

БОЖИДАР ИЛИЕВ СТРАХИЛОВ

БОЙКА НАКОВА ГРИГОРОВА

БОЙКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

БОРИС ИЛИЕВ РАДИВОЕВ

БОРИС МИХАЙЛОВ СТАНКОВ

БОРИС СТОЯНОВ БОРИСОВ

БОРИС ТАКОВ МЛАДЕНОВ

БОРИСЛАВ БОРИСОВ ИЛИЕВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ БЛАГОЕВ

БОРИСЛАВ НАЙЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ

БОРИСЛАВА БОРИСЛАВОВА АЛЕКСАНДРОВА

БОРИСЛАВА МАТЕЕВА ЦОНЕВА

БОРИСЛАВА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

БОТЬО ГРИГОРОВ ГЮРОВ

БОЯН ИВАНОВ СТОИЛОВ

БОЯН МИЛОШОВ СТОЯНОВ

БОЯНКА ВЛАДОВА ИЛИЕВА

ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ВАЛЕНТИН КРЪСТАНОВ КРЪСТАНОВ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ИЛИЕВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ВАЛЕНТИН ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ВАЛЕНТИНА СЛАВЧЕВА СТРАТИЕВА

ВАЛЕНТИНА СТАНКОВА МИТОВА

ВАЛЕРИ ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ВАЛЕРИ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕРИ КИРИЛОВ ЧАКЪРОВ

ВАЛЕРИ МАТЕЕВ МОМЧИЛОВ

ВАЛЕРИ СТРАШИМИРОВ БАЙКУШЕВ

ВАНЯ ПЕТРОВА КРУМОВА

ВАСИЛ ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ МИЛКОВ

ВАСИЛ РАДКОВ ЙОРДАНОВ

ВАСИЛ РУМЕНОВ ИВАНОВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ МИРЧЕВ

ВАСИЛЕНА ТАКОВА БЛАГОЕВА

ВЕЗЕРКА ТОДОРОВА НАЙДЕНОВА

ВЕЛИЗАР АНДРЕЕВ СИМЕОНОВСКИ

ВЕЛИКА ДИМОВА СИМОВА

ВЕЛИН ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

ВЕЛИН НЕНКОВ СТОИЛКОВ

ВЕЛИЧКА АНДОНОВА АНДОНОВА

ВЕЛЬО ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ВЕНЕТА БОРИСОВА МИЛТЕНОВА

ВЕНЕТА ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ЮРУКОВ

ВЕНЦИСЛАВ АНТОНОВ МЛАДЕНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ИВАНОВ СТАНОЕВ

ВЕНЦИСЛАВ КИРИЛОВ ВАСИЛЕВ

ВЕРА МИХАЙЛОВА ТОДОРОВА

ВЕСА АЛЕКСАНДРОВА ТОШЕВА

ВЕСЕЛИН НИКОЛОВ ЛАЛОВ

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ЛЮБОМИРОВА

ВЕСКА НИКИФОРОВА МИХАЛКОВА

ВЕСКА ТИХОМИРОВА МИХАЛКОВА

ВЕЦА ЦВЕТКОВА СЛАВЧЕВА

ВИДА ФИЛИПОВА СТАНКОВА

ВИКТОРИЯ ГРИГОРОВА НАЙДЕНОВА

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

ВИОЛЕТА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ВИОЛЕТА СИМЕОНОВА ВИДЕНОВА

ВИОЛЕТА СТАНОЕВА КОЛЕВА

ВИТА ПЕТРОВА ЦВЕТКОВА

ВЛАДИМИР ЯНЕВ ГАНЧЕВ

ВЯЧЕСЛАВ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ГАЛИН ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

ГАЛИНА РАНГЕЛОВА ДОБРИНОВА

ГЕНАДИ ЕВТИМОВ СЛАВКОВ

ГЕНАДИ РАНГЕЛОВ ЛЮБОМИРОВ

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ СТАВРИЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ ИВАНОВ

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ БОРИСОВ

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОЖИЛОВ

ГЕОРГИ КОСТАДИНОВ МИЛЕНКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ АНАЧКОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ АНДОНОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ СПАСОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ МИТОВ

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ВЛАДИМИРОВА ВАСИЛЕВА

ГЕРГАНА ИЛЧОВА ГЕОРГИЕВА

ГИНА ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

ГИНА ФИЛИПОВА МИЛАНОВА

ГИНКА ГРИГОРОВА БРЕЯНОВА

ГОРАН ДИМИТРОВ

ГОРАНКА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА

ГОРКА ЦВЕТКОВА МЛАДЕНОВА

ГРИГОР ИВАНОВ ТОШЕВ

ГРИГОР МИЛКОВ МАРКОВ

ГРИГОР ЦВЕТКОВ СТАМЕНОВ

ГРОЗДАНКА ЦВЕТКОВА БОНЕВА

ДАНАИЛ НАКОВ ЦОНЕВ

ДАНИЕЛ АСЕНОВ ВИТОМИРОВ

ДАНИЕЛА ПЕТКОВА АНДОНОВА

ДАНИЕЛА ПЕТРОВА АНДОНОВА

ДАНИСЛАВ РУМЕНОВ ПАВЛОВ

ДАНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

ДАФИНА АНДРЕЕВА БАЙКУШЕВА

ДАФИНА ХРИСТОВА БАЙКУШЕВА

ДЕБОРА ДАНАИЛОВА ЧАКЪРОВА

ДЕЛКА ТОДОРОВА БОНЕВА

ДЕНИС СТЕФАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДЕСИСЛАВ ЕВТИМОВ ГРИГОРОВ

ДЕСИСЛАВА СЛАВЧЕВА АНДОНОВА

ДИАНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДИАНА СТЕФЧОВА АМЗОВА

ДИЛЯНА ЦВЕТКОВА ЙОРДАНОВА

ДИМИТРИНА ПЕТКОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА АНАЧКОВА

ДИМИТРИНКА ПЕТРОВА АНАКИЕВА

ДИМИТРИНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕНОВ

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ЕВТИМОВ ИСАКОВ

ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР МИЛКОВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР МИЛЧЕВ СТАНОЕВ

ДИМИТЪР МИРЧЕВ ТРАЙКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ АНАЧКОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР РАДКОВ МИЛТЕНОВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ БАЙКУШЕВ

ДИМИТЪР СЛАВЧЕВ ЗАХАРИЕВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ВЕЛКОВ

ДИМИТЪР ТОМОВ ЦВЕТКОВ

ДИМИТЪР ХАРАЛАМПИЕВ НИКОЛОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ МИТОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ МИТОВ

ДИМО СИМОВ БОНЕВ

ДОБРИ БОРИСОВ НЕНКОВ

ДОБРИН ИВАНОВ ДОБРИНОВ

ДОНКА БЛАГОЕВА СТОИЛКОВА

ДОНКО ВАСИЛЕВ ДОНКОВ

ДРАГАН ЛЮБЕНОВ

ДРАГАНКА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА

ДРАГОМИР БОГДАНОВ АНАКИЕВ

ДРЕНКА СТАНИСЛАВОВА СТОИЛОВА

ЕВГЕНИЯ СТАНОЕВА МИЛТЕНОВА

ЕВДОКИЯ СТАНИМИРОВА ПЕТРОВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЕВЕЛИНА ИГНАТОВА КИРИЛОВА

ЕВТИМ ГЕНАДИЕВ СЛАВКОВ

ЕЛЕНКА ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА

ЕЛЕНКА НЕНКОВА МИЛЕНКОВА

ЕЛЕНКА СОТИРОВА ЙОЦЕВА

ЕЛИАНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ЕЛИЗАБЕТА ЦВЕТКОВА СТАМЕНКОВА

ЕЛИСАВЕТА ИВАНЧОВА ИСАЕВА

ЕЛИЦА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЕМИЛ БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ЕМИЛ МИЛКОВ МАРКОВ

ЕМИЛ СЛАВЧЕВ ХРИСТОВ

ЕМИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЕМИЛИЯ ВЕЛИНОВА БЛАГОЕВА

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ТАКОВА

ЕМИЛИЯ ГРИГОРОВА ВАСИЛЕВА

ЕМИЛИЯ ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

ЕМИЛИЯ ДОБРИНОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ ЕВТИМОВА ИСАКОВА

ЕМИЛИЯ МАНОЛОВА СЛАВКОВА

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ РОМАНОВА АНДРЕЕВА

ЕМИЛИЯ СТОЯНОВА МИТОВА

ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА МИТОВА

ЖАНЕТА ЕНЧЕВА СОЛАРОВА

ЖИВКА КРУМОВА ЛАЗАРОВА

ЗАРА МИТОВ СТОЯНОВ

ЗДРАВКА КРУМОВА СИМОВА

ЗЛАТКА СПАСОВА ИВАНОВА

ЗОРА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА

ЗОЯ ИВАНОВА ГРИГОРОВА

ИВА МИЛАНОВА

ИВА СТАНИСЛАВОВА ИВАНОВА-ГИКОВА

ИВАЙЛО ДИМИТРОВ МИРЧЕВ

ИВАЙЛО ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ

ИВАЙЛО КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

ИВАН МИЛАНОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ГРИГОРОВ

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ

ИВАН ГРИГОРОВ ТОШЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ АНАЧКОВ

ИВАН ДОНКОВ ДОНКОВ

ИВАН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

ИВАН РАНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

ИВАН ЦВЕТАНОВ ОГНЯНОВ

ИВАНКА АВРАМОВА СОКОЛОВА

ИВАНКА БОЯНОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА МЛАДЕНОВА

ИВАНКА КОСТАДИНОВА МЕТОДИЕВА

ИВАНКА ПАВЛОВА НЕДЕЛКОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ИВО ИВАНОВ ГРИГОРОВ

ИВО ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

ИКОНИЯ ЕФТИМОВА СТОИЧКОВА

ИЛИАН БОЖИДАРОВ СТРАХИЛОВ

ИЛИАНА МАРТИНОВА МАРИНКОВА

ИЛИЯН АЛЕКСАНДРОВ ЮРУКОВ

ИРИНА ЮРИЕВА СТОЙЧЕВА

ИСАК ЕФТИМОВ НАЙДЕНОВ

ИСКРА СЛАВЧЕВА ВИДЕНОВА

ИСКРА СТАНКОВА КАМЕНОВА

ИСКРЕН КИРИЛОВ ВЕСЕЛИНОВ

ИСУС ВЕНЦИСЛАВОВ МЛАДЕНОВ

ЙОРДАН ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ЙОРДАНКА АНТОАНЕТОВА КИРИЛОВА

ЙОРДАНКА БОЯНОВА ЗАХАРИЕВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА ЙОСИФОВА

ЙОРДАНКА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

ЙОСИФКА СТАНКОВА БЛАГОЕВА

КАТЕРИНА МИТКОВА СТАРКОВА

КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ЧАКЪРОВ

КИРИЛ ВАСИЛЕВ АХЧИЙСКИ

КИРИЛ ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛОВ

КИРИЛ ГРИГОРОВ ВУКАНСКИ

КИРИЛ КРУМОВ ТИХОМИРОВ

КИРИЛ ПАВЛОВ ТОДОРОВ

КИРИЛ СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ КИРИЛОВ

КЛАРА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

КОНСТАНТИН ХРИСТОВ СТАНОЕВ

КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МИЛЕНКОВ

КОСТАДИН МИТКОВ АВРАМОВ

КРИСТИНА ТОДОРОВА ГРИГОРОВА

КРУМ БОЯНОВ МИЛАНОВ

КРУМ ВИТОМИРОВ ГЪЛЪБОВ

КРУМ СТОЯНОВ ТОДОРОВ

КРУНА КРУМОВА НИКОЛОВА

КРЪСТАНКА АСЕНОВА МАЛАЧИНОВА

КРЪСТИНА ФИДАНОВА АНГЕЛКОВА

ЛАЗАРИНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛАЛКА МЕТОДИЕВА ИВАНОВА

ЛЕВЧО МАРИНОВ ИЛИЕВ

ЛЕВЧО СЛАВЧЕВ СТРАТИЕВ

ЛЕТКА КРУМОВА ТОДОРОВА

ЛИЛИ ИВАНОВА ЧАВДАРОВА

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА МАРИНКОВА

ЛИЛИЯ КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА СТАВРИЕВА

ЛИЛЯНА ПЕТРОВА ВЛАДИМИРОВА

ЛИЛЯНА РАНГЕЛОВА ДЪНКОВА

ЛИНА МАНОЛОВА ИВАНОВА

ЛОЗАНА РУМЕНОВА МАРКОВА

ЛЮБА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

ЛЮБКА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА МИХАЙЛОВА

ЛЮБКА ДИМИТРОВА СТРАТИЕВА

ЛЮБКА ИВАНОВА МОМЧИЛОВА

ЛЮБКА МАРИНОВА СТРАТИЕВА

ЛЮБКА МИЛЧЕВА ВАСИЛЕВА

ЛЮБКА СЛАВЧЕВА АНДРЕЕВА

ЛЮБКА ТОДОРОВА БАЙКУШЕВА

ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ ХРИСТОВ

ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ЛЮДМИЛА ГРИГОРОВА ГЮРОВА

МАГДА АСЕНОВА ИЛИЕВА

МАГДА ТОДОРОВА БОНЕВА

МАКАРИНА ПЕТРОВА ОГНЯНОВА

МАКАРИНА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА

МАРГАРИТА ПАВЛОВА ИВАНОВА

МАРИЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

МАРИЕЛА ДИМИТРОВА ЕФТИМОВА

МАРИЕТА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

МАРИЙКА ЙОРДАНОВА ДЗИПИНА

МАРИЙКА СЛАВЧЕВА АНАЧКОВА

МАРИЙКА ТАНЕВА МИРКОВА

МАРИН МИХАЙЛОВ КОСТОВ

МАРИО ВАСИЛЕВ СТОЯНОВ

МАРИО РАДЕНКОВ ТОНЧЕВ

МАРИЦА АНГЕЛОВА МИРЧЕВА

МАРИЯ АНТОНОВА НИКОЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ПАНАЙОТОВА

МАРИЯ МИХАЙЛОВА МИЛАНОВА

МАРИЯ СТОЯНОВА ХРИСТОВА

МАРИЯ ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯН КРЪСТЕВ СИМОВ

МАРИЯНА МАРИНОВА НАЙДЕНОВА

МАЯ ВЕНЦИСЛАВОВА КРУМОВА

МЕТОДИ КРЪСТЕВ СПАСОВ

МЕТОДИ РУМЕНОВ ИВАНОВ

МИГЛЕНА СИМЕОНОВА ВАЛЕНТИНОВА

МИЛА АНГЕЛОВА СИМЕОНОВСКА

МИЛАН ДАНЕВ

МИЛАН КИРИЛОВ МИЛАНОВ

МИЛАНКА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

МИЛКО ДИМИТРОВ МИЛКОВ

МИЛКО МАРКОВ СТОЯДИНОВ

МИЛОЙЕ МИЛАНОВ

МИЛЧА ГЕОРГИЕВ ВЕСЕЛИНОВ

МИЛЧО ВИТОМИРОВ ФИЛИПОВ

МИМИ ДИМИТРОВА НИКОЛОВА

МИНКА ТОТЕВА ЙОНЧЕВА

МИРОСЛАВ ИЛИЕВ БОРИСЛАВОВ

МИРОСЛАВ ПАВЛОВ ВЕЛИНОВ

МИРЧО ТИХОМИРОВ МИРЧЕВ

МИХАИЛ ИВАНОВ ЦВЕТАНОВ

МИХАИЛ ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

МИЦА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МИША ДИМИТРИЕВИЧ

НАДЕЖДА БОРИСОВА МИТОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА АНАЧКОВА

НАДЕЖДА ДИМИТРОВА МИХАЛКОВА

НАДЕЖДА ДРАГАНОВА МИЛЕНОВА

НАДЕЖДА ИЛЕВА ТОШЕВА

НАДЕЖДА ИСАКОВА НАЙДЕНОВА

НАДЕЖДА ПЕТРОВА СТАНОЕВА

НАДЕЖДА ТИХОМИРОВА МЛАДЕНОВА

НАДЯ ДИМИТРОВА БОНЕВА

НАДЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

НАДЯ НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

НАСТЯ ЦВЕТКОВА СЛАВЧЕВА

НАТАЛИЯ ИВАНОВА БОРИСОВА

НАТАША ЦВЕТКОВА ЧАКЪРОВА

НЕДЕЛКО СТАМЕНКОВ НЕДЕЛКОВ

НЕДЕЛКО ЦВЕТКОВ СТАМЕНКОВ

НЕЛИ СПАСОВА СПАСОВА

НЕНКО ВЕЛИЧКОВ СТОИЛКОВ

НИКОЛА ВЕСЕЛИНОВ ЛАЛОВ

НИКОЛА ЦВЕТКОВ МИТОВ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ КАМЕНОВ

НИКОЛАЙ БОРИСОВ СТАНКОВ

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ БЛАГОЕВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ АНГЕЛОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛОВ АНДОНОВ

НИКОЛАЙ РОСЕНОВ КАРТАЛОВ

НИКОЛИНА ДИМИТРОВА БОНЕВА

НИКОЛИНА ИЦКОВА ГЮРОВА

НИКОЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

НИКОЛИНА СИМЕОНОВА ВАЛЕНТИНОВА

НИКОЛИНА СТОЯНОВА ВЕЛКОВА

НИКОЛИЧКА СТАНКОВА ЙОСИФОВА

НИНА КИРИЛОВА ВАСИЛЕВА

НИНОСЛАВ ЙОРДАНОВ

НОРА ГРИГОРОВА ХРИСТОВА

ОЛГА АСЕНОВА ГЬОРЕВА

ПАВЕЛ ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ИВАНОВ

ПАВЕЛ ИВАНОВ ТОДОРОВ

ПАВЕЛ ТОШКОВ РАДИВОЕВ

ПАВЛИНА БОГОСЛОВОВА СТЕФАНОВА

ПАВЛИНА ТОДОРОВА БОНЕВА

ПАВЛИНКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ПАВЛИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ПАУНКА МИХАЙЛОВА ТАНЧЕВА

ПЕНКА БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

ПЕНКА ВАСИЛЕВА ГИГОВА

ПЕНКА МИТОВА ПЕТРОВА

ПЕТЪР ВЕЛИНОВ БЛАГОЕВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ АНАЧКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МИТОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

ПЕТЪР МИЛАНОВ КИТАНОВ

ПЕТЪР ПАВЛОВ ИВАНОВ

ПЕТЪР СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

ПЕТЪР ТИХОМИРОВ ИЛИЕВ

ПЕТЯ МАТЕЕВА ИЛКОВА

ПЕТЯ НИКОЛАЕВА ЗАХАРИЕВА

ПЛАМЕН АСЕНОВ ИЗИДОРОВ

ПЛАМЕН ВАЛЕНТИНОВ СТОЯНОВ

ПЛАМЕН ИВАНОВ РАНГЕЛОВ

ПЛАМЕН ТОДОРОВ ВЕЛИНОВ

ПОЛИНА РУМЕНОВА ПАВЛОВА

ПЪРВАН ВЛАДИМИРОВ ЙОЦЕВ

РАДЕНКО ТОНЧЕВ

РАДКА ИВАНОВА АТАНАСОВА

РАДКА ИВАНОВА ТРАЙКОВА

РАДКА МИЛАНОВА СТОИЛКОВА

РАДКА СТОЯНОВА ПОЧЕКАИНА

РАДКО ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

РАДОСЛАВ ЕВТИМОВ СЛАВКОВ

РАДОСЛАВ ИВАЙЛОВ ДИМИТРОВ

РАДОСЛАВА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА АЛЕКСАНДРОВА ДИМИТРОВА

РАЙНА АСЕНОВА ТОДОРОВА

РАЙНА БЛАГОЕВА ВИДЕНОВА

РАЙНА БОГДАНОВА ЯНКОВА

РАЙНА ЗДРАВКОВА ИСАКОВА

РАЙНА КИРИЛОВА ГЪЛЪБОВА

РАЙНА ПЕТРОВА ТОШКОВА

РАЙНА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА

РАЙНА СПАСКОВА ИВАНОВА

РАЛИЦА БОГОМИЛОВА РАНГЕЛОВА

РЕНАТА СВЕТЛОМИРОВА ЛАЗАРОВА

РЕНЕТА НАСКОВА МИЛТЕНОВА

РЕНИ ВАЛЕНТИНОВА СТОЯНОВА

РОСА ТАНЧЕВА МУТАВИНА

РОСЕН БОРИСОВ ИЛИЕВ

РОСЕН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

РОСИЦА БОРИСЛАВОВА БЛАГОЕВА

РОСИЦА ВАСИЛЕВА ЛАЛОВА

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ

РУМЕН ПАВЛОВ ИВАНОВ

РУМЕН ХРИСТОВ МАРИНОВ

РУМЕНЧО ИВАНЧЕВ ИСАЕВ

РУМЯНА БОЯНОВА ИВАНОВА

РУМЯНА СТОЯНОВА МЛАДЕНОВА

РУСИЯ БОЙЧЕВА СТАНКОВА

РУСКА СТОЯНОВА ТОШЕВА

САРА СЛАВЧЕВА БЛАГОЕВА

САШО САДКОВ АНГЕЛОВ

СВЕТЛА МАКАРИЕВА ХРИСТОВА

СВЕТЛА ПЕТРОВА МИХАЛКОВА

СВЕТЛАНА ПЕТКОВА ВИДЕНОВА

СВЕТЛОМИР МИТКОВ ЛАЗАРОВ

СВЕТЛОМИР ФИЛИПОВ ХРИСТОВ

СЕРГЕЙ ДИМОВ СИМОВ

СИЙКА СТАНИШЕВА РАДЕВА

СИЛВАНА СТОЯНОВА ГРИГОРОВА

СИЛВАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

СИЛВИЯ ПЕТКОВА ВИДЕНОВА

СИЛВИЯ СИМОВА БОНЕВА

СИЛВИЯ ХРИСТОВА МИТОВА

СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ ПЕТРОВ

СИМЕОН МЕТОДИЕВ СТОИЛОВ

СИМЕОНКА ГОРЧЕВА БЛАГОЕВА

СИМО ТОДОРОВ БОНЕВ

СЛАВКА МИТОВА ДИМИТРОВА

СЛАВЧО АНДОНОВ АНДОНОВ

СЛАВЧО БЛАГОЕВ ВИДЕНОВ

СЛАВЧО ЕМИЛОВ ВЕЛИНОВ

СЛАВЧО МАКАРИЕВ СТРАТИЕВ

СЛАВЧО НИКОЛОВ ЦВЕТКОВ

СЛАВЧО СТОЯДИНОВ ХРИСТОВ

СЛАВЧО СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ

СНЕЖАНА ИВАНОВА НАЙДЕНОВА

СНЕЖАНА МИЛАЧКОВА ТОНЧЕВА

СНЕЖАНКА ЦВЕТКОВА ЗАХАРИЕВА

СНЕЖКА МАКСИМОВА ЙОРДАНОВА

СОФИЯ ТОДОРОВА ГЮРОВА

СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

СПАС ДИМИТРОВ ЕВТИМОВ

СТАНА ЦЕНЕВА ТАКОВА

СТАНИКА САНДОВА АВРАМОВА

СТАНИМИР САЗДОВ ДИМИТРОВ

СТАНИСЛАВ АНТОНОВ НИКОЛОВ

СТАНИСЛАВ ВАЛЕРИЕВ БАЙКУШЕВ

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ

СТАНИСЛАВА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

СТАНКА АСЕНОВА БАЙКУШЕВА

СТАНКА ГРИГОРОВА АХЧИЙСКА

СТАНКА ГРИГОРОВА ИВАНОВА

СТАНКИЯ ИВАНОВА ДИМАНОВА

СТАНКО МОМЧИЛОВ ЦВЕТКОВ

СТАНКО ПАВЛОВ ВАСИЛЕВ

СТАНОЙ ТОДОРОВ МИЛТЕНОВ

СТЕЛА БОРИСОВА СТЕФАНОВА

СТЕФАН АЛЕКСАНДРОВ СТОИЧКОВ

СТЕФАН ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

СТЕФАН КИРИЛОВ МЛАДЕНОВ

СТЕФАН МИТКОВ СИМОВ

СТЕФАН РАНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТЕФАН СПАСОВ АСЕНОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ СТАНКОВ

СТОЯН ТАКОВ

СТОЯН БОРИСОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ МИТОВ

СТОЯН ИСАКОВ НАЙДЕНОВ

СТОЯН ПЕТКОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ПЕТРОВ ПАВЛОВ

СТОЯН СТАВРЕВ ИГНАТОВ

СТОЯН СТАНКОВ ВАСИЛЕВ

СТОЯНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

СУЗАНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА

ТАКО БОРИСОВ МЛАДЕНОВ

ТАКО ГЕОРГИЕВ СТАМЕНКОВ

ТАНЯ БОРИСОВА ИЛИЕВА

ТАЧКО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

ТЕМЕНУЖКА ТРАЙЧЕВА ХАРАЛАМПИЕВА

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА

ТИНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА

ТИХОМИР МИРЧЕВ ТАКОВ

ТОДОР АНАНИЕВ РАНГЕЛОВ

ТОДОР БОЯНОВ ВЕЛИНОВ

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ГЮРОВ

ТОДОР ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

ТОДОР ДОНКОВ ВАСИЛЕВ

ТОДОР ЛАЗАРИНОВ НЕНОВ

ТОДОР МЛАДЕНОВ ЦВЕТКОВ

ТОДОР СИМОВ БОНЕВ

ТОДОР СИМОВ БОНЕВ

ТОДОР СТАНОЕВ МИЛТЕНОВ

ТОДОР СТОЯНОВ СТАНКОВ

ТОДОР ТОДОРОВ МИХАЙЛОВ

ТОДОРА ПАВЛОВА ВЕЛИНОВА

ТОДОРКА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ТОДОРКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА КРУМОВА ДИМИТРОВА

ТОДОРКА СТОИЛОВА РАДИВОЕВА

ТОШКО МАРИНОВ МИХАЙЛОВ

ХРИСТИНА БЛАГОЕВА ТОДОРОВА

ХРИСТО ВЯЧЕСЛАВОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО КРУМОВ ЙОНЧЕВ

ХРИСТО МАРИНОВ ГЮРОВ

ХРИСТО СЛАВЧЕВ МИТОВ

ХРИСТО СТАНОЕВ ХРИСТОВ

ЦВЕТАН ВЕНКОВ МАРИНОВ

ЦВЕТАНКА ВЛАДИМИРОВА МИРЧЕВА

ЦВЕТАНКА КИРИЛОВА МАЛАЧИНОВА

ЦВЕТАНКА РАДИВОЕВА БОНЕВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ТОНЕВА

ЦВЕТЕЛИНА РУМЕНОВА ИВАНОВА

ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЕТКО СЛАВЧЕВ ТОДОРОВ

ЦВЕТКО СТАМЕНКОВ НЕДЕЛКОВ

ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА

ЦЕНКА ПАВЛОВА МИРЧЕВА

ЮЛИАН ИГНАТОВ ИВАНОВ

ЮЛИЯ БОРИСОВА ЦВЕТКОВА

ЮЛИЯН ДИМИТРОВ ЦВЕТКОВ

ЮЛИЯН ЯНЕВ ГАНЧЕВ

ЮЛИЯНА НЕДЕЛКОВА СТАМЕНКОВА

ЯНИ ГАНЧЕВ КОЛЕВ

ЯНЧО БОЯНОВ ЯНАКИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕРУЛ КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 013

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ

БОГДАН ДИМИТРОВ МИХОВ

БОРИС СТРАТИЕВ ТОНЕВ

ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛОВ МЕТОДИЕВ

ВИКТОР РАНГЕЛОВ ШИШКОВ

ГРИГОР ИВАНЧОВ ЙОСИФОВ

ЕВГЕНИ МИХАЙЛОВ БУХАНЦОВ

ИВАН ДИМИТРОВ МИХОВ

ИВАН ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ИВАНКА СТАВРЕВА ВЕЛЕВА

КАДИФКА КОСТАДИНОВА МИХОВА

КИРИЛ СОТИРОВ КОЛЕВ

КОСТАДИНКА ПЕТРОВА СТОЙЧЕВА

ЛЮДМИЛ ХАРАЛАМПИЕВ БОРИСОВ

МАЛИНЧО ПЕТРОВ МАНОИЛОВ

МАРИН РУМЕНОВ МАНУИЛОВ

МАРИЯ ЙОРДАНОВА АЛЕКСОВА

МИХАИЛ ЕВГЕНИЕВ БУХАНЦОВ

НАДКА БОРИСОВА КАНАЗИРОВА

НИКОЛА РАНГЕЛОВ ВЕЛИЧКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ МИХОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

РАДКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

РОБЕРТ СПАСОВ ПЕТРОВ

РУМЕН МАЛИНОВ МАНУИЛОВ

СИМЕОН БОРИСОВ ДИМИТРОВ

СНЕЖА СТАМЕНОВА ШИШКОВА

СПАСА НИКОЛОВА МАРИНКОВА

СПАСКА ТОМОВА МАНОИЛОВА

СТЕФАН КИРИЛОВ НИКОЛОВ

ТАКО ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

ЦЕНО ИВАНОВ ШИШКОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ГЛОГОВИЦА КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 014

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АНГЕЛ СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

АНКА ГЕНАДИЕВА ЗЛАТКОВА

АНКА ЗАХАРИЕВА СТОИЛКОВА

БОЯН ДРАГОМАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ

ВЕНЕТКА ПЕТРОВА АНГЕЛКОВА

ВЕРКА НИКОЛОВА СТАМЕНОВА

ВИОЛЕТА РАДКОВА ЛИЛОВА

ВИТА СТОЯНОВА ЗЛАТКОВА

ВОИН ТОДОРОВ ВОЙНОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЗЛАТКОВ

ГЮЦА ТАКОВА ЗАХАРИЕВА

ДАНЧО АНДОНОВ СТАВРИЕВ

ДЖУНА СТОЯНОВА ЙОНЕВА

ДОНА ТОМОВА ЗЛАТКОВА

ЕЛЕНА МАНОЛОВА СТАНКОВА

ЕМИЛ ДАНЧЕВ АНДОНОВ

ЕМИЛ СОНЧЕВ ПЕТРОВ

ЕМИЛ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

ЕМИЛИЯ ПАВЛОВА АНГЕЛОВА

ЗАНКА ПЕТРОВА ЛИЛОВА

ИВАН АВРАМОВ СОКОЛОВ

ИВАН АСЕНОВ ГРИГОРОВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ

ИВАН ДИМИТРОВ ДАНЧЕВ

ИСТАЛИЯН ТАШКОВ СТОЯНОВ

ЙОРДАН НИКОЛОВ ЙОРДАНОВ

КИРИЛ ПАВЛОВ ЙОНЕВ

КРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ИЛИЕВА

ЛЕДЕНЧО ПЪРВАНОВ ИВАНОВ

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ПАВЛОВА

МАРГАРИТА НИКОЛОВА ЯНКОВА

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ВЕСЕЛИНОВА

МАРИЙКА НИКОЛОВА ПЕТРОВА

МАРИКА ГЕНАДИЕВА ПЕЙЧЕВА

МАРИЦА МАРКОВА ДИНЕВА

МИЛАН ГЕНАДИЕВ МАРКОВ

МИЛКО МИЛАНОВ ПЕТРОВ

МИХО БОРИСОВ МИХОВ

МЛАДЕН СТОЯНОВ ДОЙЧИНОВ

НЕВЕНКА СТОЯНЧОВА ЛИЛОВА

НЕДА ГЕОРГИЕВА РАДЕНКОВА

НИКОЛА РАНГЕЛОВ НИКОЛОВ

НИКОЛИЧКА МАРКОВА РАДЕНКОВА

ПАВЛИНА СТАВРИЕВА СТАНОЕВА

ПЪРВАН ВЛАДИМИРОВ ИВАНОВ

РАЙНА СТОЯНОВА ИВАНОВА

РАНГЕЛ АЛЕКСОВ РАДЕНКОВ

РАНГЕЛ ИВАНОВ ЛИЛОВ

РАНГЕЛ ПЪРВАНОВ ИВКОВ

РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХАРИЗАНОВ

РУСАНДА ТАНЧЕВА МАРКОВА

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ГЕОРОВА

СТАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

СТАНИКА БОРИСОВА ИВАНОВА

СТАНИЯ ИЛИЕВА ГРИГОРОВА

СТАНКО СТОЯНОВ СТАНКОВ

СТЕФАН САМУИЛОВ ЯНКОВ

СТЕФАН СТЕФАНОВ ЯНКОВ

СТОЙКА ЯНЕВА ВЛАДИМИРОВА

СТОЯН ДИМИТРОВ СПАСОВ

СТОЯН МИЛАНОВ ПЕТРОВ

ТОДОР БОЯНОВ ЗЛАТКОВ

ХРИСТИНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ЖИВКОВА

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(за публикуване на интернет страницата на общината)

за провеждане на национален референдум на 27 януари 2013 Г.

(по чл.8,ал.2 от ЗПУГДВМС вр. чл.54,ал.4 от ИК)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 14 - ПЕРНИШКИ ОБЩИНА: ТРЪН

НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЕЗДИМИРЦИ КМЕТСТВО: ...................... СЕКЦИЯ № 019

адрес на избирателна секция: ................................

----------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име на гласоподавателя

----------------------------------------------------

АНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

БОГОМИЛ РАНГЕЛОВ СТЕФАНОВ

БОЯН ТОМОВ ГОЦЕВ

ВАЛЕНТИН ГРИГОРОВ АВРАМОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕНЕВ

ВАСИЛКА ВАСИЛЕВА ПЕНЕВА

ВЕНКА СЛАВЧОВА ГИГОВА

ВЕРА РАЙЧЕВА ГРИГОРОВА

ВЕСКА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

ВИКТОР КОСТАДИНОВ ДИМИТРОВ

ВИКТОР МИТКОВ ИВАНОВ

ГРИГОР РАНГЕЛОВ ИЛИЕВ

ДЖЕНКА КАЛЕВА ЛОЗАНОВА

ИЛИЯ ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ

ИНА ВИКТОРОВА ИВАНОВА

ЙОРДАНКА КРУМОВА ПЕТРОВА

ЛЕНКА КИРИЛОВА ГОЦЕВА

ЛЮБОМИР ЗАХАРИЕВ ГЕОРГИЕВ

МАГА СИМОВА СТАНКОВА

МАРИЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

МАРТИН ГЕОРГИЕВ ГРИГОРОВ

МИЛЧО ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

МИТКО ПЕТРОВ ПЕНЕВ

НАДЕЖДА ВАСИЛЕВА ВЕРГИЛОВА

НАСТА ВЕЛИЧКОВА ЛАЗАРОВА

ПАВЕЛ КИРИЛОВ ХРИСТОВ

ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ПЕТРОВ

РАЙНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

РАЙЧО КИРИЛОВ ПЕНЕВ

РОСИЦА ЦВЕТАНОВА ВАСИЛЕВА

РУМЯНА НАЙДЕНОВА ИВАНОВА

РУСАНКА БОРИСОВА ИЛИЕВА

СИКА ЗАХАРИЕВА ИЛИЕВА

СЛАВКА СЛАВЧЕВА ПЕНЕВА

СПАСКА ЛОЗАНОВА НАЙДЕНОВА

СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ПЕНЕВ

СТРАХИЛ СЛАВЧОВ СТАНКОВ

ТОДОР ПЕТРОВ ПЕНЕВ

ЦВЕТА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

ЯНЧО БЛАГОЕВ ПЕНЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет