Избирателен списък (за публикуване)Дата02.04.2019
өлшемі449.37 Kb.
#102057
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ


ОБЩИНА ЧАВДАР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧАВДАР КМЕТСТВО....................... СЕКЦИЯ № 001
адрес на избирателната секция............................................

----------------------------------------------------


СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТКОВ
АЛЕКСАНДЪР МИКОВ МИКОВ
АЛЕКСАНДЪР МИЛОШЕВ БАЧОВ
АЛЕКСАНДЪР РАДЕВ ИЛКОВ
АНА ВЪЛЧЕВА ЗАХАРИЕВА
АНА ГАНЧЕВА ЦВЕТКОВА
АНА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА
АНА ДОБРЕВА ХАРАЛАМПИЕВА
АНА НИКОЛОВА ДИНЧЕВА
АНА ПЕТРОВА СТАМЕНОВА
АНА СТОЙЧЕВА ГРОШЛЕВА
АНГЕЛ АНТОНОВ ЛАЗАРОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АТАНАСОВ
АНГЕЛ РАШКОВ БАЛОВ
АНГЕЛ ЦВЕТКОВ ЛАСКОВ
АНГЕЛ ЦОНКОВ АНГЕЛОВ
АНДРЕЯНКА ЗАНКОВА ПЕТРОВА
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА СТАНЧЕВА
АНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА
АНКА ИВАНОВА НЕШКОВА
АННА ИВАНОВА ИЛКОВА
АНТОН ЛАЗАРОВ МИТОВ
АСЯ СТОЯНОВА БАЛОВА
АТАНАС ДАНЧОВ БОНЧЕВ
АТАНАС КРЪСТЕВ СТОЯНОВ
АШИМА АТАНАСОВА УЗУНОВА
БОЖИН ДИМИТРОВ БОЖИНОВ
БОЖКО НИКОЛОВ КАНДЖУРОВ
БОЙКА СПАСОВА ТОМОВА
БОРИС АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
БОРИС ХРИСТОСКОВ ЧЕРВЕНКОВ
БОРЯНА ЦВЕТАНОВА ВАНИНА
БОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
БОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДИМИШКОВА
БОЯНКА РАДЕВА СЕВОВА
ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СПАСОВ
ВАЛЕНТИНА ИЛИЕВА МАРИНОВА
ВАЛЕНТИНА КИРИЛОВА БОНЕВА
ВАЛЯ ДИМИТРОВА НЕНОВА
ВАНГЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА
ВАНЯ ДЕЛЧЕВА БАЕВА
ВАСИЛ ДОБРЕВ ПАНЧЕВ
ВАСИЛ ЗАМФИРОВ ВАСКОВ
ВАСИЛ КОЙЧЕВ ЛУКОВ
ВАСИЛ ПАНЧОВ ВАСИЛОВ
ВАСИЛ ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ВАСИЛКА МЕТОДИЕВА БОЖИНОВА
ВАСИЛКА ЦВЕТАНОВА ГЕОРГИЕВА
ВАСКА ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
ВЕЛА ТОМЕВА ИВАНОВА
ВЕЛИКА ЗАХАРИЕВА НЕНОВА
ВЕЛИКА ЛУЛЧОВА КАРАМИХОВА
ВЕЛИЧКА ДИНЕВА ХАРАЛАМПИЕВА
ВЕЛИЧКА ИВАНОВА ВЕЛКОВА
ВЕЛЬО ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ВЕНЕТА БОРИСОВА МИТЕВА
ВЕНЕТА МЛАДЕНОВА МИКОВА
ВЕНКО МИТОВ ВЕЛЧЕВ
ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ НАНОВ
ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ВЕСЕЛИНА НЕНОВА ОГНЯНОВА
ВИЛИ НЕНОВ СТАМЕНОВ
ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА НЕШКОВА
ВИОЛЕТА ДОБРИНОВА МИНДИЛОВА
ВИОЛЕТА СТОИМЕНОВА СПАСОВА
ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ГИШИНА
ГАЛЯ ПАНЧЕВА КУНИНА
ГАНА ЛУКАНОВА НАЙДЕНОВА
ГАНА ПАНЧОВА ЛАСКОВА
ГЕНА ДИМИТРОВА ПАНКОВА
ГЕНА ИВАНОВА МАНЬОВА
ГЕНА НЕНОВА ВЪРБАНОВА
ГЕНКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
ГЕНКА ИВАНОВА СЕИЗОВА
ГЕНКА ПАНЧЕВА ГЕОРГИЕВА
ГЕНКА СТАНЧОВА МИШЕВА
ГЕНЧО ИВАНОВ НИЧЕВ
ГЕНЧО ТОДОРОВ ПЕТРОВ
ГЕНЧО ТРАЙКОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ БОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ СТАНОЕВ
ГЕОРГИ ДОБРЕВ КАВРЪКОВ
ГЕОРГИ ЕНЧЕВ МАРИНОВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ГЕОРГИ ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДЖОРДЖЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ДОНЧЕВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОМИТОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ КОМИТОВ
ГЕОРГИ НЕНОВ ВАНИН
ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОСТОВ
ГЕОРГИ РАДОВ ИЛКОВ
ГЕОРГИ СТАНКОВ СТАНКОВ
ГЕОРГИ СТАНЧЕВ СТАНЧЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГРОШЛЕВ
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДРАНЧИЛОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ НАНОВ
ГЕОРГИ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ГЕРГАНА ДИМОВА ДОЙЧЕВА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА НАНОВА
ГЕРГАНА РАДКОВА ВЪРБАНОВА
ГИНЧО СТАНОЙКОВ ГИНЧЕВ
ГРИГОР СТОЙКОВ МАЛИНОВ
ГЪЛЪБИНА ЗДРАВКОВА СТАНЧЕВА
ДАНА ГЕОРГИЕВА БЕЛКИНА
ДАНА ГЕОРГИЕВА СТАНКОВА
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА ПАВЛОВА
ДАНИЕЛА МИШЕВА БАЛОВА
ДАНИЕЛА ПЕТКОВА ИВАНОВА
ДАНИЕЛА ПЕТРОВА КОСТОВА
ДАНЧО ИВАНОВ ДАКОВ
ДАНЧО ПЕТРОВ ГИНИН
ДАФИНА БОНЧОВА УШАНОВА
ДАФИНКА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА
ДЕЛА ГРИГОРОВА УЗУНОВА
ДЕЛА ДИМИТРОВА ДРЪНЧИЛОВА
ДЕЛА ИВАНОВА БОНЧЕВА
ДЕЛА ИВАНОВА ИЛИЕВА
ДЕЛА МАНОЛОВА ВЕЛКОВА
ДЕЛА ПАВЛОВА СВИНАРОВА
ДЕЛЧО АНГЕЛОВ АНТОВ
ДЕЛЧО БОРИСОВ БАНКОВ
ДЕЛЧО ПАНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
ДЕЛЧО СТОЙЧЕВ СТАМЕНОВ
ДЕЛЧО ХРИСТОВ БАЕВ
ДЕЛЧО ХРИСТОВ БАЕВ
ДЕЛЧО ЦВЕТАНОВ ГРОШЛЕВ
ДЕНКА АНГЕЛОВА МИНДИЛОВА
ДЕСИСЛАВА МИХАЙЛОВА СТОЯНОВА
ДИЛЯН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА КУЗМАНОВА
ДИМИТРА ИВАНОВА МИТКОВА
ДИМИТРА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ДИМИТРИНА СТАМЕНОВА ЧОТОВА
ДИМИТРИНА СТОЙКОВА ВЪРБАНОВА
ДИМИТРИЯ ГЕОРГИЕВА ВАНИНА
ДИМИТЪР АЙДЪНОВ МУСТАФОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР ДОБРЕВ ЕВТИМИНОВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ВЕЛКОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КАЛКАНДЖИЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАНКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ АТАНАСОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ КЮЧУКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИШЕВ
ДИМИТЪР ПАВЛОВ ХРИСТОВ
ДИМИТЪР ПАНЧЕВ ГРОШЛЕВ
ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ ЦАЧЕВ
ДИМИТЪР ТОМЕВ ГЕОРГИЕВ
ДИМИТЪР ТОМЕВ ТОМЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ТОМЕВ
ДИМКА ЦВЕТАНОВА ХРИСТОВА
ДИМО ИВАНОВ ДОЙЧЕВ
ДИНА ЛАЛОВА ДИШЛЯНОВА
ДОБРЕ НИКОЛОВ ЕВТИМИНОВ
ДОБРЕ ПАНЧЕВ ИВАНОВ
ДОБРИН ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ДОБРИНА ДИМИТРОВА ДРЪНЧИЛОВА
ДОБРИНА ЛУЛЧЕВА ПЕНЧЕВА
ДОБРИНКА ВЪРБАНОВА ПЕНЕЛОВА
ДОНКА ИВАНОВА АТАНАСОВА
ДРАГА НИКОЛОВА ПЕТКОВА
ЕЛЕНА ДАНЧЕВА ГИНИНА
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛЧЕВА
ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГЕРОВА
ЕЛЕНА СТАМЕНОВА ГЕРОВА
ЕЛЕНКА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА
ЕЛЕОНОРА ТОДОРОВА АНГЕЛОВА
ЕМА БОЯНОВА АНГЕЛОВА
ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ВАНИН
ЕНЬО АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
ЖИВКА АТАНАСОВА БОЙЧЕВА
ЗАХАРИ ИВАНОВ БАХЧЕВАНОВ
ЗДРАВКО ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ЗЛАТА ПЕТРОВА ГИНИНА
ЗЛАТАН ПЕТРОВ РАКОВ
ЗЛАТКА ИВАНОВА МИЛЕВА
ЗЛАТКА ПЕТРОВА ГИНИНА-ХРИСТОВА
ЗЛАТКО ХРИСТОСКОВ ЧЕРВЕНКОВ
ИВА ЦВЕТКОВА СТАМЕНОВА
ИВАН АСЕНОВ СТОЙКОВ
ИВАН АТАНАСОВ БОНЧЕВ
ИВАН ГЕНЧЕВ НИЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ КОМИТОВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ НОВТЕКОВ
ИВАН ДАКОВ ЛУКОВ
ИВАН ДАНЧЕВ БОНЧЕВ
ИВАН ДАНЧЕВ ДАКОВ
ИВАН ДИМИТРОВ ВЕЛКОВ
ИВАН ДИМОВ ДОЙЧЕВ
ИВАН ДОБРЕВ ПЕТКОВ
ИВАН ИВАНОВ БАЛОВ
ИВАН ИВАНОВ ВЪРБАНОВ
ИВАН ИЛИЕВ АТАНАСОВ
ИВАН ЛУКОВ ШЕНТОВ
ИВАН МАНЬОВ НЕШКОВ
ИВАН НАЙДЕНОВ УЗУНОВ
ИВАН НИКОЛОВ БАЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ НЯГУЛОВ
ИВАН НИКОЛОВ ПАНКОВ
ИВАН НИКОЛОВ ТЕРЗИЙСКИ
ИВАН ПАВЛОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ КУЗМАНОВ
ИВАН ПЕТРОВ ТЕРЗИЕВ
ИВАН РАДЕВ РАДЕВ
ИВАН РАДОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНОВ ИВАНОВ
ИВАН СТОЯНЧОВ НЕШКОВ
ИВАН ТОДОРОВ НЕШКОВ
ИВАН ТОДОРОВ СЕИЗОВ
ИВАН ХРИСТОВ БАЕВ
ИВАН ХРИСТОСКОВ ГЕТОВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ ВАНИН
ИВАНКА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ВАСИЛЕВА МАЧКОВА
ИВАНКА ВЪРБАНОВА ПЕНЕЛОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА СТАНОЙКОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА НЕНОВА
ИВАНКА ИВАНОВА КУЗМАНОВА
ИВАНКА КУЗМАНОВА НИКОЛОВА
ИВАНКА МИХАЙЛОВА МИТКОВА
ИВАНКА НЕСТОРОВА НЕШКОВА
ИВАНКА СТАМЕНОВА МАЛИНОВА
ИВАНКА СТОЯНОВА МУТАФЧИЙСКА
ИВАНКА ЦВЕТКОВА ЦАНОВА-ЦАЧЕВА
ИВЕЛИНА ПЕТРОВА АНЧЕВА
ИВЕТА ЦВЯТКОВА МУТАФЧИЙСКА
ИВО АЛЕКСАНДРОВ ИЛКОВ
ИГНАТ СТЕФАНОВ БЕЛКИН
ИЛИАНА АНТОНОВА ЛАЗАРОВА
ИЛИНКА ИВАНОВА КУНЕВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КАВРЪКОВ
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ КОМИТОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ НЕНОВ
ИЛИЯ ДИМИТРОВ ЦАЧЕВ
ИЛИЯ НЕДКОВ СТАМЕНОВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ИЛИЕВ
ИЛИЯ ПАВЛОВ ДОНЧЕВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ИЛИЯНА ГЕОРГИЕВА КАВРЪКОВА-ЧАН
ИРИНА СИМЕОНОВА ТОМЕВА
ЙОНКА АЛЕКСАНДРОВА КАЦАРОВА
ЙОРДАН ЛУЛЧОВ ГЕРОВ
ЙОРДАН ОГНЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАНА АНДРЕЕВА БЕЛКИНА
ЙОРДАНА ФИЛИПОВА СТАНЧЕВА
ЙОСИФ СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
КАЛУДКА ГЕОРГИЕВА МИНДИЛОВА
КАТЕРИНА ИВАНОВА ЕВТИМОВА
КАТЕРИНА КИРИЛОВА СТАНЧЕВА
КИРИЛ СТАМЕНОВ БОНЕВ
КОРНЕЛИЯ ДИМИТРОВА ХРИСТОВА
КОСТА ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МАСЛЕНКОВ
КОСТАДИН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ
КОСТАДИН ЦВЕТАНОВ ВАНИН
КОСТАДИНКА НЕДЯЛКОВА НИЧЕВА
КРАСИМИР ПЕТРОВ КОСТОВ
КРАСИМИР СТЕФАНОВ ОГНЯНОВ
КРАСИМИРА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
КРАСИМИРА ПАВЛОВА КРУМОВА
КРАСИМИРА СТОЯНОВА МАДЖАРОВА
КРИСТИНА ЗДРАВКОВА СТАНЧЕВА
КУНА НИКОЛОВА ГЕРДЖИЛОВА
ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
ЛАЛКА НИКОЛОВА НАНОВА
ЛАЛКА ЦВЕТКОВА ГЕРОВА
ЛИЛЯНА ИВОВА АСЕНОВА
ЛУКА ХРИСТОВ ПЕНЧЕВ
ЛУКА ХРИСТОВ ЧОТОВ
ЛУКАН ДИМИТРОВ КАЦАРОВ
ЛУКАН ХРИСТОВ ЧОТОВ
ЛУКАН ЦВЕТАНОВ ВЛЪЧКОВ
ЛУЛЧО ИВАНОВ ПИЖОВ
ЛУЛЧО ИВАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ЛУЛЧО МЛАДЕНОВ ВЛЪЧКОВ
ЛУЛЧО ЦВЕТКОВ МУТАФЧИЙСКИ
ЛЪЧЕЗАР ЙОРДАНОВ ГЕРОВ
ЛЮБА СТОЯНОВА МАДЖАРОВА
ЛЮБОМИР СПАСОВ ГЕОРГИЕВ
МАНЬО ГЕОРГИЕВ МАНЬОВ
МАНЯ ДЕЛЧЕВА ЛАЗАРОВА
МАРГАРИТА ВЕЛЕВА ВАНИНА
МАРИАНА ВЪРБАНОВА СТОЯНОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ДИКОВА
МАРИАНА ГЕОРГИЕВА ДОЙЧЕВА
МАРИАНА ИВАНОВА БАЛОВА
МАРИЙКА ТОТЕВА ИВАНОВА
МАРИН ХРИСТОВ МАДЖАРОВ
МАРИЯ БОРИСОВА СТОЙКОВА
МАРИЯ ВЕЛЬОВА ДЖУРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КОМИТОВА
МАРИЯ ДИМИТРОВА ТОМЕВА
МАРИЯ ДОБРЕВА ПЕНЕЛОВА
МАРИЯ ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
МАРИЯ ИВАНОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ ИВАНОВА ЧОТОВА
МАРИЯ НЕЙЧЕВА ГРИГОРОВА
МАРИЯ НЕНОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯ НИКОЛОВА АТАНАСОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПАНКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПЕТКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ПИЖОВА
МАРИЯ СТАМЕНОВА КОМИТОВА
МАРИЯ СТОИЛОВА ГЕРДЖИЛОВА
МАРИЯ СТОИМЕНОВА ЦАЧЕВА
МАРИЯ ТОДОРОВА МАСЛЕНКОВА
МАРИЯ ТОМЕВА НИЧЕВА
МАРИЯ ХРИСТОВА ГРОШЛЕВА
МАРИЯ ХРИСТОСКОВА СЕМЕРДЖИЕВА
МАРИЯ ЦВЕТАНОВА ВАНИНА
МАЯ ДЕЛЧОВА ПАНЧЕВА
МИКО НИКОЛОВ МИКОВ
МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ПАРАШКЕВОВА
МИЛКА АЛИПИЕВА МИТЕВА
МИЛКА ДЕЛЧЕВА ДУРЧЕВА
МИНА ПЕЙОВА ТОМЧЕВА
МИНА СТОЙНОВА ЦОНЧЕВА
МИНКО ПЕТРОВ СТАНЧЕВ
МИРКА ВЪЛЧЕВА ВАСИЛЕВА
МИРОСЛАВА СТОЯНОВА ГИШИНА
МИХАИЛ АСЕНОВ КОНОВСКИ
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
МИХАИЛ ПАВЛОВ КУЗМАНОВ
МОНИКА ДОНКОВА ИВАНОВА
НАДЕЖДА АСЕНОВА ГРОШЛЕВА
НАДКА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА
НАДКА СТОЯНОВА ЦАЧЕВА
НАДЯ ИЛИЕВА ДУРЧЕВА
НАЙДЕН ИВАНОВ УЗУНОВ
НАТАША ЯНКОВА ТОДОРОВА
НЕВЕНА ИВАНОВА СИНИГЕРСКА
НЕВЕНА ИВАНОВА СЛАВЧЕВА
НЕВЕНА СТОЯНОВА ГУГЛЕВА
НЕДЕЛКА ИЛИЕВА ПАВЛОВА
НЕДЕЛКА ПЕНЧОВА ДОНЧЕВА
НЕДКА ИЛИЕВА ИВАНОВА
НЕДЯЛКО ИЛИЕВ ПЕНЧЕВ
НЕДЯЛКО НЕНОВ МИНДИЛОВ
НЕЛИ КРАСИМИРОВА СПАСОВА
НЕЛИ ЦВЕТАНОВА МУТАФЧИЙСКА
НЕНА ГРИГОРОВА МАНЬОВА
НЕНКА БОЖКОВА СТАМЕНОВА
НЕНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
НЕНКО СТОЯНОВ СТАМЕНОВ
НЕНЧО ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
НИКОЛА ДЕЛЧОВ МИНДИЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ БАЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ БАЛОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ПАНКОВ
НИКОЛА ИЛИЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛА ЛУЛЧОВ КЮЧУКОВ
НИКОЛА ЛЮБОМИРОВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВ АНГЕЛОВ
НИКОЛАЙ БОЖКОВ РАДУНЧЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ МАЧКОВ
НИКОЛАЙ ВЕЛЕВ ВАНИН
НИКОЛАЙ ГАНЧЕВ НИКОЛОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МИШЕВ
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
НИКОЛАЙ ДОБРЕВ ЕВТИМИНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГЕРДЖИЛОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ КУНИН
НИКОЛАЙ ИВАНОВ МАДЖАРОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ НЕШКОВ
НИКОЛАЙ ИЛИЕВ АТАНАСОВ
НИКОЛАЙ МИКОВ МИКОВ
НИКОЛАЙ МИКОВ СТАНЧЕВ
НИКОЛАЙ СТАНКОВ СТАНКОВ
НИКОЛАЙ ТРАЙКОВ КАЦАРОВ
НИКОЛАЙ ХРИСТОСКОВ ДУРЧЕВ
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ВАНИН
НИКОЛЕТА ВИЛИ СТАМЕНОВА
НИКОЛЕТА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
НИКОЛИНА ДРАГАНОВА ПЕТКОВА
НИКОЛИНА НЕНКОВА ДУРЧЕВА
НОНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
НОНА ДИМИТРОВА КАВРЪКОВА
НОНА ЗАНКОВА СПАСОВА
НОНА ЛУЛЧОВА ЦВЕТКОВА
НОНКА АТАНАСОВА ДОНЧЕВА
НОНКА ДИМИТРОВА КЮЧУКОВА
ОГНЯН СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ
ПАВЕЛ БИСЕРОВ ОВЧАРОВ
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ПАВЛОВ
ПАВЕЛ ИВАНОВ СТАНОЕВ
ПАВЕЛ ИЛИЕВ ДОНЧЕВ
ПАВЕЛ НИКОЛАЕВ ПАВЛОВ
ПАВЛИНА ПАНАЙОТОВА ПАВЛОВА
ПАВЛИНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ПАВЛИНКА ИЛИЕВА ЦАЧЕВА
ПАНКА ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА
ПАНЧО КРЪСТЕВ УШАНОВ
ПАНЧО ПЕЙОВ ИЛИЕВ
ПАНЧО ТОДОРОВ ПОПЛЮВКОВ
ПЕЙЧО ПАНЧЕВ ИЛИЕВ
ПЕКА НИКОЛОВА ИВАНОВА
ПЕКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА
ПЕНА ИВАНОВА ПЕНЧЕВА
ПЕНА ТОДОРОВА ГРОШЛЕВА
ПЕНКА ЙОРДАНОВА НАНОВА
ПЕНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ПЕНКА СТОЙКОВА РАКОВА
ПЕПА ПЕТРОВА КОСТОВА
ПЕТКО ИВАНОВ АЛЕКСИЕВ
ПЕТКО ТОДОРОВ КОШИНСКИ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА ЕВТИМОВА
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА СЕИЗОВА
ПЕТРА НИКОЛОВА ИЛИЕВА
ПЕТРАНА ЛУКАНОВА ГИНЧЕВА
ПЕТРАНА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
ПЕТРАНКА ВЛАДОВА БАЕВА
ПЕТРАНКА МИНОВА ДИМИТРОВА
ПЕТРАНКА НИКОЛОВА МИНДИЛОВА
ПЕТРОСЛАВ СТОЯНОВ ИВАНОВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ДОБРЕВ
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НАНОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ НЕШКОВ
ПЕТЪР ИВАНОВ ТЕРЗИЕВ
ПЕТЪР КИРИЛОВ ГИНИН
ПЕТЪР КОСТОВ АТАНАСОВ
ПЕТЪР ПЕТРОВ СТАМЕНОВ
ПЕТЯ ИВАНОВА КОШИНСКА
ПЛАМЕН ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ
ПЛАМЕН ЖИВКОВ ДИМИТРОВ
ПЛАМЕН НИКОЛОВ КУНИН
ПЛАМЕН ПЕТРОВ ДОБРЕВ
ПЛАМЕН СТАЛИНОВ СИНИГЕРСКИ
ПОЛИНА ГАНЧОВА ДИШЛЯНОВА
РАДА ГРИГОРОВА МАНЬОВА
РАДА МАРКОВА МИШЕВА
РАДА СТАМЕНОВА КОВАЧЕВА
РАДА СТОЯНОВА ГРОШЛЕВА
РАДКА АЛЕКСАНДРОВА ПЕТКОВА
РАДКА ВЕЛЬОВА ВЪРБАНОВА
РАДКА ДИМИТРОВА ЕВТИМИНОВА
РАДКА ДОБРЕВА ПЕТКОВА
РАДКА ДОНКОВА КУЦАРОВА
РАДКА ДРАГАНОВА ПЕТКОВА
РАДКА ИВАНОВА ДОБРЕВА
РАДКА ИВАНОВА ЛАСКОВА
РАДКА ЙОРДАНОВА ГЕОРГИЕВА
РАДКО ИВАНОВ ИВАНОВ
РАДКО НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ
РАДКО ТОДОРОВ ВЪРБАНОВ
РАДКО ХРИСТОВ МИТКОВ
РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА
РАДОСЛАВА ЦВЕТАНОВА КАМДЖИЛОВА
РАЙНА ИВАНОВА ПАНКОВА
РАЙНА НИКОЛОВА КЮЧУКОВА
РОБЪРТ ИВАНОВ НЕЙКОВ
РУМЯНА ТОШКОВА РАЙКОВА
САШКА МИХАЙЛОВА ГИНЧЕВА
САШКА ЦВЕТАНОВА СТАНЧЕВА
СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ВЕЛКОВА
СИЛВИЯ ХРИСТОВА МАДЖАРОВА
СИМЕОН ПАВЛИНОВ ХРИСТОВ
СЛАВКА КОЦОВА ВАСИЛЕВА
СЛАВКА КРЪСТЕВА СТОЯНОВА
СЛАВКА ФИЛИПОВА СВИНАРОВА
СПАС БОЖКОВ РАДУНЧЕВ
СПАСКА ЗЛАТАНОВА СТАНОЕВА
СТАМЕН ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ
СТАМЕНА ЦОНЧЕВА НЕНОВА
СТАМЕНКА МАТЕЕВА ЧЕРВЕНКОВА
СТАНИСЛАВА ВАЛЕНТИНОВА ИЛИЕВА
СТАНКА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
СТАНЧО АНКОВ СТАНЧЕВ
СТАНЧО ГЕОРГИЕВ СТАНЧЕВ
СТЕЛА СТЕФАНОВА МЛАДЕНОВА
СТЕФАН ЙОСИФОВ ОГНЯНОВ
СТИЛЯН ДЕЛЧЕВ СТАМЕНОВ
СТОИМЕН ДИМИТРОВ ЦАЧЕВ
СТОИМЕН ТОДОРОВ ЦАЧЕВ
СТОЙЧО ДЕЛЧЕВ СТАМЕНОВ
СТОЯН ВЕЛЬОВ КАВРЪКОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГРОШЛЕВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ПОСТОЛОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ ДУРЧЕВ
СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ
СТОЯН МИТОВ ВЕЛЧЕВ
СТОЯН НИКОЛОВ НЯГУЛОВ
СТОЯН ПЕТРОВ ГРОШЛЕВ
СТОЯН СТАНОЙКОВ ГИНЧЕВ
СТОЯН ЦВЕТАНОВ ДУРЧЕВ
СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ДОНЧЕВА
СТОЯНКА ДИМИТРОВА САМАРДЖИЕВА
СТОЯНКА ИВАНОВА АЛЕКСИЕВА
СТОЯНКА ЛАЛОВА СТОЯНОВА
СТОЯНКА НИКОЛОВА БАЛОВА
СТОЯНКА НИКОЛОВА ЦАЧЕВА
СТОЯНЧО ИВАНОВ НЕШКОВ
ТЕМЕНУЖКА АЛЕКСАНДРОВА КАВРЪКОВА
ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ТЕОДОРА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ТЕОФАНА ГЕОРГИЕВА КАВРЪКОВА
ТИНКА НИКОЛОВА ТОМЕВА
ТОДОР ГЕОРГИЕВ МАСЛЕНКОВ
ТОДОР ДИМИТРОВ САМАРДЖИЕВ
ТОДОР ИВАНОВ НЕШКОВ
ТОДОР ИВАНОВ СЕИЗОВ
ТОДОР ИВАНОВ СЕИЗОВ
ТОДОР КРАСИМИРОВ ГИНЧЕВ
ТОДОР ПЕТРОВ КОСТОВ
ТОДОР ПЕТРОВ СТАМЕНОВ
ТОДОР РАДКОВ ВЪРБАНОВ
ТОДОР САВОВ ТОДОРОВ
ТОДОР СТОИМЕНОВ ЦАЧЕВ
ТОДОРКА БОРИСОВА АТАНАСОВА
ТОТКА ЛУЛЧЕВА ИВАНОВА
ТОТКА СПАСОВА ТЕРЗИЕВА
ТРАЙКО НИКОЛОВ КАЦАРОВ
ТРЕНДАФИЛА НЕДКОВА КУЗМАНОВА
ФИЛИП НИКОЛОВ СВИНАРОВ
ФИЛИП РАЙКОВ ЙОСИФОВ
ФИЛКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА
ХАРАЛАМПИ ИВАНОВ ХАРАЛАМПИЕВ
ХРИСТИНА ДИМИТРОВА ПАНКОВА
ХРИСТИНА ДОНКОВА ХРИСТОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОМИТОВА
ХРИСТИНА ИВАНОВА КОМИТОВА
ХРИСТИНА КИРИЛОВА СЕИЗОВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ПАНКОВА
ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ
ХРИСТО ДЕЛЧЕВ БАЕВ
ХРИСТО ДЕЛЧЕВ БАЕВ
ХРИСТО ДИМИТРОВ АТАНАСОВ
ХРИСТО ЛУЛЧЕВ ЧОТОВ
ХРИСТО МАРИНОВ МАДЖАРОВ
ХРИСТО МАРИНОВ НАЙДЕНОВ
ХРИСТО ЦВЕТКОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ЦАНКА ДИМИТРОВА БОЙЧЕВА
ЦАНКА ПЕТРОВА АНКОВА
ЦАНКА СТАНЧЕВА СТАНЧЕВА
ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЛАСКОВ
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ
ЦВЕТАН КРЪСТЕВ ЦОКОВ
ЦВЕТАН ЛУЛЧЕВ ВЛЪЧКОВ
ЦВЕТАН СТОЯНОВ ДУРЧЕВ
ЦВЕТАНА ИВАНОВА НЯГУЛОВА
ЦВЕТАНА ПАСКОВА СТОЯНОВА
ЦВЕТАНА ПЕТКОВА КАВРЪКОВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА БАЛОВА
ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ВЛЪЧКОВА
ЦВЕТЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ВАНИНА
ЦВЕТЕЛИНА ДОБРИНОВА МИНДИЛОВА
ЦВЕТКО ДИМИТРОВ СЕМЕРДЖИЕВ
ЦВЕТКО ДИМИТРОВ ТОМЕВ
ЦВЯТА ДОБРЕВА ВЪРБАНОВА
ЦВЯТА СТОЯНОВА КЮЧУКОВА
ЦВЯТКО ЛУЛЧЕВ МУТАФЧИЙСКИ
ЦЕНА РАЙКОВА АТАНАСОВА
ЦЕЦКА ДОБРЕВА ПЕТКОВА
ЦОНА ГРИГОРОВА ГЕОРГИЕВА
ЦОНА ЙОРДАНОВА ГРОШЛЕВА
ЦОНА ТОМЕВА ПАНЕВА
ЦОНА ХАРАЛАМПИЕВА МЛАДЕНОВА
ЦОНКА ГЕНЧЕВА ТОДОРОВА
ЦОНКА ДЕЛКОВА НИКОЛОВА
ЦОНКА ИВАНОВА АНГЕЛОВА
ЯНИС КРАСИМИРОВ ПЕТРОВ
ЯНКА ПЕТРОВА КОСТОВА

Кмет/Кметски наместник: ............


Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК


(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)
за произвеждане на избори за народни представители
на 26 март 2017 г.
(по чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ


ОБЩИНА ЧАВДАР
НАСЕЛЕНО МЯСТО С.ЧАВДАР КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 002
адрес на избирателната секция............................................

----------------------------------------------------


СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ
----------------------------------------------------
АЛЕКСАНДРА БОРИСОВА МУТАФЧИЙСКА
АЛЕКСАНДРА СТОЯНОВА ЛАЗАРОВА
АЛЕКСАНДЪР АНАТОЛИЕВ АНГЕЛОВ
АЛЕКСАНДЪР ЛУЛЧЕВ АЛЕКСАНДРОВ
АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ФЕЙЗОВ
АНА ДЕЛЧЕВА БАЛОВА
АНА НЕДЕЛЧЕВА ДАУЛОВА
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ
АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ФЕЙЗОВ
АНГЕЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ
АНГЕЛИНА СТОЙНЕВА АНГЕЛОВА
АНГЕЛИНКА НЕНЧЕВА ЙОРДАНОВА
АНДРЕЙ АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ
АНЕТА МАРКОВА ЛАЛОВА
АНКА ГЕОРГИЕВА СЕИЗОВА
АНКА ДИМИТРОВА НЕШКОВА
АННА ГЕОРГИЕВА КАНОВА
АПОСТОЛ АНДРЕЕВ АПОСТОЛОВ
АСЕН ЧЕРНЙОВ САЛЧЕВ
АСЕН ЯНКОВ ПАТИН
АСЯ ВИКТОРОВА АСЕНОВА
АСЯ ГЕОРГИЕВА МАРКОВА
АТАНАС НЕНКОВ КОЛЕВ
БОЖКО СТОИМЕНОВ ГЕОРГИЕВ
БОНЧО ГРИГОРОВ ИЛИЕВ
ВАНЯ ДИМИТРОВА ГУГЛЕВА
ВАНЯ ИВАНОВА ВЪРБАНОВА
ВАСИЛ ГАНЧОВ ДОБРЕВ
ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ НЕНОВ
ВАСИЛ ДИМИТРОВ МАЧКОВ
ВАСИЛ МАРИНОВ ПЕТКОВ
ВЕЛИЧКА ПАНЧЕВА ГУГОВА
ВЕЛКО ЛУЛЧЕВ ГЕРОВ
ВЕЛКО ТОДОРОВ ГЕРОВ
ВЕЛЬО СТАНЧЕВ ВЕЛЧЕВ
ВЕНИ ЗЛАТАНОВА НЕНОВА
ВЕРА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ВЕРА ЛУЛЧЕВА ГИНЧЕВА
ВЕРКА ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА
ВЕРКА ДИМИТРОВА КРЪСТЕВА
ВЕРКА МИНКОВА ГИНЧЕВА
ВЕСЕЛИН ХРИСТОСКОВ ЗАНКОВ
ВЕСЕЛИНА БИЛЯНОВА ИЛИЕВА
ВЕСЕЛИНКА ХРИСТОВА СТАНОЕВА
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА
ВЛАДИМИР ИВАНОВ КОЛЕВ
ГАНА ПЕЕВА РАДУНЧЕВА
ГАНА ТРАЙКОВА ГУГОВА
ГАНКА ИВАНОВА БАЛОВА
ГАНКА ХРИСТОВА ДОДЕКОВА
ГЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
ГЕНКА МИКОВА АЛЕКСАНДРОВА
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ
ГЕОРГИ АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ НЕНОВ
ГЕОРГИ ГАНЧЕВ СМОЛЕНОВ
ГЕОРГИ ИЛИЕВ ПРЕДЬОВ
ГЕОРГИ НЕНОВ ГЕОРГИЕВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ДОДЕКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПЕТКОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГУГОВ
ГЕОРГИ НИКОЛОВ ГУГОВ
ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
ГЕОРГИ ТОДОРОВ РАДЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КАНОВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КРЪСТЕВ
ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ КУНИН
ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ ДЕЛКОВ
ГЕРГАНА НИКОЛОВА КОСОВСКА
ГЕРГАНА ПЕТРОВА ДОБРЕВА
ГИНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА
ГИНЧО НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ГРИГОР НЕНОВ ДАУЛОВ
ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА КАНОВА
ДАНЧО НИКОЛАЕВ ГЕНЧЕВ
ДЕЛЧО НИКОЛАЕВ ГЕНЧЕВ
ДЕЛЧО ПЕТКОВ ПАНКОВ
ДЕЛЧО ПЕТРОВ ГЕЧЕВ
ДЕЛЧО ХРИСТОВ ГЕЧЕВ
ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГАЛИЛЕЕВА
ДЖЕНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
ДИЛЯНА ДАНЧОВА ГЕНЧЕВА
ДИМИТРА ПЕТКОВА ГЕЧЕВА
ДИМИТРИЙКА ИВАНОВА НАНОВА
ДИМИТРИНА МИНОВА ЗЕРИНОВА
ДИМИТРИНА НЕНЧОВА КАЙМАКАНОВА
ДИМИТРИНА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ МАЧКОВ
ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ
ДИМИТЪР ДОНЧЕВ ПЕНЕЛОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТАНОВ НЕНОВ
ДИМИТЪР ЗЛАТКОВ НЕШЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ КРЪСТЕВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
ДИМИТЪР ИВАНОВ СЛАВЧЕВ
ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ НЕШКОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГУГОВ
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЧОЛАКОВ
ДИМИТЪР СТОЯНОВ НАНОВ
ДИМИТЪР ЦВЕТАНОВ ГУГЛЕВ
ДИМИТЪР ЦОНЧОВ КОЛЕВ
ДОБРА ВЕЛКОВА КУНИНА
ДОБРЕНА ГАНЧЕВА ДОБРЕВА
ДОЙНО ПЕТРОВ ИЛКОВ
ДОНЧО ДИМИТРОВ ПЕНЕЛОВ
ДРАГНЬО ИВАНОВ ДРАГНЕВ
ДУКАТИНКА ИЛИЕВА ШЕНТОВА
ЕВА ГЕОРГИЕВА ЧУГАРСКА
ЕВГЕНИ НИКОЛАЕВ РАЧЕВ
ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТОМЕВА
ЕЛЕНА ИВАНОВА ВОРОТИНЦЕВА
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ГЕНЧЕВА
ЕЛЕНА ПЕТКОВА ПЕЕВА
ЕЛЕНКА ТОДОРОВА ПЕТКОВА
ЕМИЛ ИГНАТОВ САНДОВ
ЕМИЛ ПЕТРОВ КАЙМАКАНОВ
ЖЕКО ЛУКОВ ШЕНТОВ
ЖИВКА САВКОВА ГЕНЧЕВА
ЖУЛИЕТА КОЛЕВА ПЕТКОВА
ЗАХАРИНА МАРИНОВА ДИМИТРОВА
ЗДРАВКА ДИМИТРОВА ФИЛЧЕВА
ЗЛАТА ДОБРЕВА ЧЕРВЕНКОВА
ЗЛАТАН ГАНЧЕВ ДОБРЕВ
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ
ЗЛАТАН ДИМИТРОВ НЕНОВ
ЗЛАТАН СТОЯНОВ РАКОВ
ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ЛАЗАРОВА
ЗЛАТКО ДИМИТРОВ НЕШЕВ
ЗЛАТКО ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ
ЗОЯ ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА
ИВАЙЛО ПЕТКОВ ЗЛАТАНОВ
ИВАН АНГЕЛОВ ВЪРБАНОВ
ИВАН АНКОВ СТАНЧЕВ
ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
ИВАН ДИМИТРОВ СЛАВЧЕВ
ИВАН ИЛИЕВ СТАНОЕВ
ИВАН КОЛЕВ ИВАНОВ
ИВАН КРЪСТЕВ НИКОЛОВ
ИВАН МАРИНОВ МАДЖАРОВ
ИВАН МАРИНОВ РАДУНЧЕВ
ИВАН ПАНЧЕВ ИЛИЕВ
ИВАН ПЕНЧЕВ БАЛОВ
ИВАН ПЕТКОВ ИВАНОВ
ИВАН РАШКОВ БАЛОВ
ИВАН СЛАВЕВ ЕФТИМОВ
ИВАН ХРИСТОВ ГЕЧЕВ
ИВАН ЦВЕТАНОВ МАДЖАРОВ
ИВАН ЦВЕТКОВ СЕИЗОВ
ИВАНКА ВАСИЛЕВА ЛОЗАНОВА
ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА
ИВАНКА ДЕЛОВА НАНОВА
ИВАНКА ДИМИТРОВА БАЛОВА
ИВАНКА КИРИЛОВА ТОШКОВА
ИВАНКА ТАНЕВА ВАСИЛЕВА
ИВАНКА ТОДОРОВА КАНОВА
ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ ПРЕДЬОВ
ИЛИЯ ИВАНОВ СТАНОЕВ
ИЛИЯ НИКОЛОВ ГУГОВ
ИЛИЯ ХРИСТОВ ГЕЧЕВ
ИЛИЯНА БИСЕРОВА ДОБРЕВА
ИЛИЯНА ЖЕКОВА ШЕНТОВА
ЙОРДАН ЗАХАРИЕВ ЛАЗАРОВ
ЙОРДАН ЛАЗАРОВ ГЕОРГИЕВ
ЙОРДАН НЕНЧЕВ ЙОРДАНОВ
ЙОРДАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАН ПЕНЧЕВ ФИЛЧЕВ
ЙОРДАН ПЕТРОВ ШОПОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ НЕШКОВ
ЙОРДАН ТОДОРОВ НИКОЛОВ
ЙОРДАНКА АТАНАСОВА ДЕРМЕНДЖИЕВА
ЙОРДАНКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА
КАЛИН ДЕЛЧЕВ ГАНЧЕВ
КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ГУГОВА
КАТЯ МАРГАРИТОВА УДРЕНОВА
КРАЙО ПЕТРОВ КРАЙЧЕВ
КРАСИМИРА НИКОЛОВА ГАНЧЕВА
КРАСИМИРА ПАНЧЕВА ПРЕДЕВА
КРИСТИНА НИКОЛАЕВА БОЖКОВА
КРЪСТАНКА КИРИЛОВА ДИМИТРОВА
КУНА СТЕФАНОВА ГУГОВА
КЪНЧО ПЕТРОВ ШОПОВ
ЛАЗАР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ
ЛАЗАР МЕТОДИЕВ ФЕЙЗОВ
ЛАЗАРИНКА ЗЛАТКОВА ЛАЗАРОВА
ЛИДИЯ ВЕЛИКОВА ЛАЛОВА
ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ЧОЛАКОВА
ЛУКАН ВОЛОДИЕВ ЧЕРКЕЗКИ
ЛУКАН МАРИНОВ ШЕНТОВ
ЛУЛЧО АЛЕКСАНДРОВ ЛУЛЧЕВ
ЛУЛЧО АНГЕЛОВ АНЕВ
ЛУШКА СТАНЧОВА ВЕЛЧЕВА
ЛУШКА ТОДОРОВА РАДЕВА
ЛЪЧЕЗАР СТОИМЕНОВ СТЕФАНОВ
МАГДАЛЕНА НИКОЛАЕВА РАЧЕВА
МАГДАЛЕНА ТОМЕВА ПАНКОВА
МАЛИНА ТОДОРОВА ГЕНЧЕВА
МАРИАН СТОЯНОВ СЛАВЧЕВ
МАРИАНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИАНА ЗЛАТАНОВА СТЕФАНОВА
МАРИЙКА СПИРОВА ГОЛОГАНОВА
МАРИН ИВАНОВ РАДУНЧЕВ
МАРИН ЛУКОВ ШЕНТОВ
МАРИЯ АНГЕЛОВА ЛАЗАРОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КИТОВА
МАРИЯ ГЕОРГИЕВА МИКОВА
МАРИЯ МИРОСЛАВОВА ИЛИЕВА
МАРИЯ НЕНЧОВА СПАСОВА
МАРИЯ НИКОЛАЕВА УРУМОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ВЪЛКОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ТОДОРОВА
МАРИЯ НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
МАРИЯ ПЕТРОВА СТЕФАНОВА
МАРИЯ СТАМЕНОВА ПЕТРОВА
МАРИЯ ХРИСТОСКОВА ГЕОРГИЕВА
МАРИЯН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
МАРИЯН НЕНОВ ВАНИН
МАРИЯН ПАВЛОВ БОЖКОВ
МАРИЯНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
МАРИЯНА ИВАНОВА ФИЛИПОВА
МАРИЯНА СТЕФЧОВА ДИМИТРОВА
МАРТИН ЗЛАТКОВ НЕШЕВ
МАРТИН КАЛИНОВ ГАНЧЕВ
МАЯ АЛИПИЕВА БОГДАНОВА
МАЯ СТЕФАНОВА РАНЧЕВА
МЕТОДИ АЛЕКСАНДРОВ ФЕИЗОВ
МИГЛЕНА ПАНЧОВА ЗЕРИНОВА
МИЛЕН ДИМИТРОВ КРЪСТЕВ
МИЛЕНА СТОЙКОВА НЕШЕВА
МИЛЧО ВАСИЛЕВ НЕНОВ
МИМИ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА
МИНКО ХРИСТОСКОВ ГИНЧЕВ
МИРОСЛАВ АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ
МИРОСЛАВ ВАСИЛЕВ ПЕТКОВ
МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ВЕЛЧЕВ
МИТКО ХРИСТОВ ЧОТОВ
МИХАИЛ ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА
НАДКА ДОНЧОВА ШОПОВА
НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВА ГУГОВА-СТАНЧЕВА
НЕДЯЛКА ИВАНОВА УЗУНОВА
НЕДЯЛКА ТОДОРОВА КОЛЕВА
НЕДЯЛКА ХРИСТОВА ГЕРОВА
НЕЛИ СТАНКОВА ПЕТКОВА
НЕЛИ ТОДОРОВА ЛАЛОВА
НЕНА ИВАНОВА СТАНКОВА
НЕНА СТОЯНОВА ЗЕРИНОВА
НЕНКА БОЖКОВА ЦЕНОВА
НЕНКА ГАНЧЕВА МАЧКОВА
НЕНКА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА
НЕНКА ЖЕКОВА ШЕНТОВА
НЕНКА ПАВЛОВА КАРАДЖОВА
НЕНКА РАДОВА СЕИЗОВА
НЕНКО ПЕТРОВ КОЛЕВ
НЕНКО СТАНЧЕВ ВЕЛЧЕВ
НЕНО ЦВЕТАНОВ ВАНИН
НЕНЧО ЙОРДАНОВ НЕНЧОВ
НЕНЧО НИКОЛОВ ВЪЛКОВ
НИКОЛА АНГЕЛОВ СЛАВЧЕВ
НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПРЕДЕВ
НИКОЛА ИВАНОВ ДАНКОВ
НИКОЛА ИВАНОВ ДЖАМЯРОВ
НИКОЛА ИВАНОВ КОСОВСКИ
НИКОЛА ИЛИЕВ КУНИН
НИКОЛА ПАНЧЕВ ДИШЛЯНОВ
НИКОЛА РАДКОВ ЛАЛОВ
НИКОЛА РАДОВ РАДУНЧЕВ
НИКОЛА СТОЯНОВ НАНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ НАНОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ НИКОЛОВ
НИКОЛА СТОЯНОВ ЧОЛАКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ДОДЕКОВ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МУТАФЧИЙСКИ
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
НИКОЛАЙ ГИНЧЕВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ДЕЛЧЕВ ГЕНЧЕВ
НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ ДУРАКОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИВАНОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЛОЗАНОВ
НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ ПЕТКОВ
НИКОЛАЙ СТОИМЕНОВ ГУГОВ
НИКОЛАЙ СТОЯНОВ БОЖИНОВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ
НИКОЛАЙ ТОДОРОВ СТАНКОВ
НИКОЛЕТА ТОДОРОВА ЛАЛОВА
НИКОЛИНА НИКОЛОВА ПЕТКОВА-ЛУЛЧЕВА
НИКОЛИНА ХРИСТОСКОВА САЛЧЕВА
НИКОЛИНКА АТАНАСОВА НЕНЧОВА
НИНА НИКОЛОВА СТАНКОВА
НИНА ЦВЕТАНОВА ДУРЧЕВА-КОЛЕВА
НОНА НИКОЛОВА СТАМБОЛИЕВА
НОНКА ДЕЛЧЕВА ДУРЧЕВА
НОНКА ДИМИТРОВА ФЕЙЗОВА
НОНКА ИГНАТОВА ЗАНКОВА
НОНКА ПЕНЧОВА СЛАВЧЕВА
ПАВЕЛ ГАНЧОВ БОЖКОВ
ПАВЕЛ СТОЯНОВ ВОДЕНИЧАРОВ
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА СЛАВЧЕВА
ПАВЛИНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА
ПАВЛИНА ИЛИЕВА ГЕЧЕВА
ПАВЛИНА СТОЙКОВА ВЕЛЧЕВА
ПАНЧО НИКОЛОВ ДИШЛЯНОВ
ПАНЧО ТОМЕВ ЗЕРИНОВ
ПАРАСКЕВА ГЕОРГИЕВА СПАСОВА
ПАРАШКЕВА ЗЛАТАНОВА МАРИНОВА
ПЕНА ИВАНОВА СТАНЧОВА
ПЕНКА АЛЕКСАНДРОВА АНЕВА
ПЕНКА АТАНАСОВА ВОДЕНИЧАРОВА
ПЕНКА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА
ПЕНКА ИЛИЕВА ЗАНКОВА
ПЕНКА ТОДОРОВА ДИШЛЯНОВА
ПЕНЧО ИВАНОВ БАЛОВ
ПЕНЧО СТОЯНОВ ГЕРОВ
ПЕТКО ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
ПЕТКО СТОЯНОВ НАНОВ
ПЕТРА ГЕОРГИЕВА БОГДАНОВА
ПЕТРАНА ЦВЕТАНОВА КРЪСТЕВА
ПЕТРАНКА МИТКОВА МИТКОВА
ПЕТРУНА ТОДОРОВА ИЛКОВА
ПЕТЪР ГАНЧЕВ БОЖКОВ
ПЕТЪР ДОЙНОВ ИЛКОВ
ПЕТЪР ДРАГНЬОВ ДРАГНЕВ
ПЕТЪР ЗЛАТЕВ КАЙМАКАНОВ
ПЕТЪР ЗЛАТКОВ ЛАЗАРОВ
ПЕТЪР КЪНЧЕВ ШОПОВ
ПЕТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ
ПЕТЪР НЕНКОВ КОЛЕВ
ПЕТЪР САШОВ ПЕТРОВ
ПЕТЪР СТАНКОВ СТАНКОВ
ПЕТЯ НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА КАНОВА
ПЛАМЕН ЦОНЧОВ КОЛЕВ
ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА ГУГОВА
ПОЛИНА ИЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА
РАДА БОНЧЕВА РАШЕВА
РАДА НИКОЛОВА ДЮЛГЯРОВА
РАДА НИКОЛОВА КАНДЖУРОВА
РАДКА СИМЕОНОВА ПЕТРОВА
РАДКО НИКОЛОВ РАДУНЧЕВ
РАДОСЛАВ АЛЕКСАНДРОВ ИЛКОВ
РАДОСЛАВ САШОВ ПЕТРОВ
РАШКО ИВАНОВ БАЛОВ
РОСИЦА АСПАРУХОВА СЛАВЧЕВА
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА СЛАВЧЕВА
РУМЕН ГЕОРГИЕВ ХРИСТАКИЕВ
РУМЕНА ДИМИТРОВА РАДУНЧЕВА
РУМЯНА ПАВЛОВА ГЕОРГИЕВА
САШО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ
СЕВЕСТИЦА ПЕТРОВА ТОДОРОВА
СИЛВИЯ КИРИЛОВА БОЖКОВА
СИМЕОН ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ
СЛАВИМИР ТОДОРОВ ГЕНЧЕВ
СЛАВКА ГЕОРГИЕВА ПРЕДЕВА
СЛАВКА ТОДОРОВА СТАНКОВА
СНЕЖАНА НАЙДЕНОВА ГАНЧЕВА
СОНЯ ДЕЛКОВА ГЕОРГИЕВА
СТАМЕН НИКОЛОВ ДЕЛКОВ
СТАМЕН НИКОЛОВ ДЕЛЧЕВ
СТАМЕНКА ИВАНОВА СТОЯНОВА
СТАНИСЛАВ ВЕЛЬОВ ВЕЛЧЕВ
СТАНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА
СТАНКА ИЛИЕВА ЙОРДАНОВА
СТАНКО ПЕТРОВ СТАНКОВ
СТАНОЙ ГЕОРГИЕВ ПЕЕВ
СТАНОЯ ГЕОРГИЕВ СТАНОЕВ
СТЕФАН ЗЛАТАНОВ СТЕФАНОВ
СТЕФАН ХРИСТОВ СТЕФАНОВ
СТЕФКА ПЕТРОВА МИТКОВА
СТЕФЧО ЛУЛЧЕВ АНЕВ
СТОИМЕН ГЕОРГИЕВ ЦЕНОВ
СТОИМЕН ЛУЛЧОВ СТЕФАНОВ
СТОЯН ГЕОРГИЕВ СЛАВЧЕВ
СТОЯН ЗЛАТАНОВ РАКОВ
СТОЯН ИВАНОВ НЕШКОВ
СТОЯН НИКОЛОВ НАНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ НАНОВ
СТОЯН НИКОЛОВ НИКОЛОВ
СТОЯН ПЕТРОВ РАКОВ
СТОЯН СПАСОВ АНЕВ
СТОЯНКА БОЖКОВА ГЕОРГИЕВА
СТОЯНКА ВЪЛКОВА КАСАБОВА
СТОЯНКА НИКОЛОВА ЧОЛАКОВА
СТОЯНКА ПЕТРОВА СТАНКОВА
СТОЯНКА ХРИСТОВА МАДЖАРОВА
СЪБКА ХРИСТОВА РАКОВА
ТАНЯ ЛУЛЧОВА ИЛКОВА
ТАТЯНА СТОИМЕНОВА СТЕФАНОВА
ТАТЯНА ТОНЕВА НИКОЛОВА
ТЕРЕЗА СЕРАФИМОВА ДАУЛОВА
ТИНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА
ТОДОР ДЕЛЧЕВ ЦАЧЕВ
ТОДОР ИВАНОВ НЕШКОВ
ТОДОР ИВАНОВ ЧАКИНСКИ
ТОДОР НИКОЛАЕВ ГЕОРГИЕВ
ТОДОР НИКОЛОВ ДИШЛЯНОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ЛАЛОВ
ТОДОР НИКОЛОВ СТАНКОВ
ТОДОР НИКОЛОВ ТОДОРОВ
ТОДОР РАДЕВ ТОДОРОВ
ТОМА ГЕОРГИЕВ ТОМОВ
ТОМА ПЕТКОВ ПАНКОВ
ТОНИ ГЕОРГИЕВ ГАЛИЛЕЕВ
ТОТА ДОБРЕВА КАНДЖУРОВА
ТОТКА ИВАНОВА АНЕВА
ТОТКА КИРИЛОВА СТАНОЕВА
ТОТКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА
ФИЛИП ДИМИТРОВ ФИЛИПОВ
ХРИСТИНА ВЕЛЬОВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА
ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ВЕЛЧЕВА
ХРИСТИНА НИКОЛОВА ДЖУНЕВА
ХРИСТИНА ЦВЯТКОВА КАНОВА
ХРИСТО МИНКОВ ГИНЧЕВ
ХРИСТО СТАНОЕВ СТАНОЕВ
ЦВЕТА ДИМИТРОВА ЗАНКОВА
ЦВЕТА ЦВЕТКОВА СТАНЧЕВА
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ КАНОВ
ЦВЕТАН ДИМИТРОВ ГУГЛЕВ
ЦВЕТАН ДОЙНОВ ИЛКОВ
ЦВЕТАН ЗАХАРИЕВ ЗАХАРИЕВ
ЦВЕТАН НЕНОВ ВАНИН
ЦВЕТАН ХРИСТОСКОВ ЗАНКОВ
ЦВЕТАНА ВАСИЛЕВА ДОБРЕВА
ЦВЕТАНА СТОЯНОВА НЕНОВА
ЦВЕТАНКА АТАНАСОВА КОЛЕВА
ЦВЕТЕЛИН ГЕРГИНОВ КИРИЛОВ
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МАДЖАРОВА
ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ЦВЕТЕЛИНА ЛАЗАРОВА ФЕЙЗОВА
ЦВЕТЕЛИНА НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА
ЦВЯТКО НИКОЛОВ СТОЙКОВ
ЦЕНКА ДАКОВА ДИМИТРОВА
ЦОНКА КРЪСТЕВА НИКОЛОВА
ЦОНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА
ЦОНЧО ДИМИТРОВ КОЛЕВ
ЯГОДА ИВАНОВА ПРЕДЬОВА
ЯНКА ПАНЧЕВА РАКОВА

Кмет/Кметски наместник: ............


Секретар на община/район: ..........
Каталог: data -> uploads
uploads -> Депрессия — это психическое расстройство, характеризующееся депрессивной триадой: снижением настроения, утратой способности переживать радость, нарушениями мышления
uploads -> Вермишель отварная с маслом и сахаром
uploads -> Программа повторения к экзамену по мдк 02. 01 «Сестринский уход при различных заболеваниях и состояниях» пм 02 «Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах»
uploads -> Основные публикации по гидрологии и гидрофизике до 1993 года


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет