І межелік бақылау сұрақтарыДата17.07.2017
өлшемі494.52 Kb.
І - Межелік бақылау сұрақтары
@@@ Биология ғылымының даму тарихы.
$$$ 1

Биология ғылымы нені зерттейді.

A. тірі организмдерді және олардың қоршаған ортамен арақатынасын зерттейтін ғылым.

B. әртүрлі организмдердің қоршаған орталарымен байланысын саралайтын ілім.

C. организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс.

D. биологиялық молекулалар жүйелерінің бір-бірімен күрделі арақатынастарын зерттейді

E. жауабы жоқ
$$$ 2

“Биология” терминін ғылымға алғаш енгізілген жыл:

A. 1793жыл B. 1794жыл C. 1795жыл D. 1796жыл E. 1797жыл
$$$ 3

“Биология” терминін ғылымға алғаш енгізген ғалым.

A. Н. Грю B. Т. Руз C. Р.Гук D. Д. Борелли E. М. Мальпиги
$$$ 4

Биология ғылымы қай ғасырларда дами бастады.

A. X-V B. XI-II C. IX-III D. X-II E. XI-I
$$$ 5

Алғаш жануарлардың анатомиялық және морфологиялық құрылысына жүйелі түрде сипаттама берген ғалым.

А. Леонардо да Винчи В. Гиппократ

С. Гай Плиний D. К. Гален Е. Аристотель


$$$ 6

Аристотель ( 384 — 322) өз еңбектерінде жануарларды құрылысы мен тіршілік әрекеттеріне қарай неше топқа бөлді.

А. 6 В. 3 С. 4 D. 2 Е. 1
$$$ 7

Эволюция деген

А. Жауабы жоқ. В. Тірі организмдерді және олардың қоршаған ортамен арақатынасын зерттейтін ғылым. С. Организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс. D. Популяциялардың тұқым қуалайтын қасиеттері ұрпақтан-ұрпаққа табиғи сұрыпталу мен генетикалық дрифт нәтижесінде өзгеріске ұшырауы. Е. Тірі организмнің сипаттары мен белгілері геннің түпкі компонентінде - оның ДНҚ-сында генетикалық код түрінде жазылуы.
$$$ 8

Мидың құрылысына сипаттама берген ғалым

А. Эрасистрат В. Аристотель С. Гай Плиний D. К.Гален Е. Гиппократ
$$$ 9

Көне заманның зерттеушісі К.Гален қандай тәжірибе жасады?

А. жануарлардың анатомиялық және морфологиялық құрылысына жүйелі түрде сипаттама берген В. артерия және вена қан тамырларының арасындағы айырмашылықты ажыратты С. өсімдіктер мен жануарларға анатомиялық зерттеулер жүргізіп, адам мен жануарлар сүйектеріндегі ұқсастықтарды көрсетті. D. жануарлардың қозғалу механизмдерін сипаттау арқылы физиологияның дамуына жол салды. Е. сүтқоректілерге көптеген тәжірибелер жүргізіп, олардың орталық және шеткі жүйке жүйесі жайлы құнды мәліметтер қалдырды

$$$ 10


А. Везалий қандай еңбек жазды?

А. “Жануарлардағы жүрек пен қан қозғалысы туралы анатомиялық зерттеу” В. “Адам денесінің құрылысы жайлы жеті кітап” С. “Табиғат жүйесі” Д. “Өсімдіктер тарихы” Е. “Түрлердің шығу тегі”


$$$ 11

Молекулярлық биология деген не?

А. әртүрлі организмдердің қоршаған орталарымен байланысын саралайтын ілім. В. организмнің ұлпалары мен мүшелерінің химиялық және физикалық функциясын қарастырады С. биологиялық молекулалар жүйелерінің бір-бірімен күрделі ара қатынастарын зерттейді Д. тіршіліктің химиялық негізі ілімі Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушаны зерттейді
$$$ 12

Физиология деген не?

А. әртүрлі организмдердің қоршаған орталарымен байланысын саралайтын ілім. В. организмнің ұлпалары мен мүшелерінің химиялық және физикалық функциясын қарастырады С. биологиялық молекулалар жүйелерінің бір-бірімен күрделі арақатынастарын зерттейді Д. тіршіліктің химиялық негізі ілімі Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушаны зерттейді
$$$ 13

Қазақстанда алғашқы биологиялық ғылыми мекемелер қай жылы ұйымдастырылды.

А. 1958ж В. 1918ж С. 1928 ж Д. 1938 ж Е. 1948ж
$$$ 14

Қазақстанда молекулалық биологияның қалыптасуы қай академик есімімен байланысты.

А. М. Айтхожин В. А.Д. Долгушин С. Ғ.Бияшев Д. Б. Қалымбетов

Е. А. Ғаббасов


$$$ 15

Гомеостаз деген не?

А. әртүрлі организмдердің қоршаған орталарымен байланысын саралайтын ілім. В. организмнің ұлпалары мен мүшелерінің химиялық және физикалық функциясын қарастырады С. биологиялық молекулалар жүйелерінің бір-бірімен күрделі арақатынастарын зерттейді Д. организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушаны зерттейді
$$$ 16

1543 ж. бельгиялық ғалым қандай еңбегін жарыққа шығарып, ғылыми анатомияның негізін қалады.

А. “Табиғат жүйесі” В. “Жануарлардағы жүрек пен қан қозғалысы туралы анатомиялық зерттеу” С. “Адам денесінің құрылысы жайлы жеті кітап” Д. “Өсімдіктер тарихы” Е. “Табиғи тарих”
$$$ 17

“Тұқым қуалаушылықтың хромосомалық теориясын” қай ғалым ашты.

А. Герофил В. Т. Морган С. Леонардо да Винчи Д. Аристотель Е. А. Левенгук
$$$ 18

Қай ғасырда биология ғылымы тірі организмдер құрылысын зерттеуге қол жеткізді.

А. X IX ғ I ж В. XVIIғ IIж С. XX ғ Iж Д. XIXғ II ж Е. XX ғ IIж
$$$ 19

Д.Чех ғалымы Г.Мендель белгілердің тұқым қуалау заңдылығын қай жылы ашты.

А.1862 ж

В. 1869ж С. 1864 ж Д 1865 ж Е. 1861 ж


$$$ 20

“Мутация” деген терминді енгізген қай ғалым?

А. Де Фриз В. Эрасистрат С. Леонардо да Винчи Д. Аристотель Е. А.Левенгук
$$$ 21

Систематика деген не?

А. әртүрлі организмдердің қоршаған орталарымен байланысын саралайтын ілім. В. Организмнің ұлпаларымен мүшелерінің химиялық және физикалық функциясын қарастырады С. Түрлердің алуалтүрлілігін жөне осы алуантүрліліктің себептерін зерттейтін ғылым.

Д. организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушанызерттейді


$$$ 22

Өсімдіктердің физиологиясы деген

А. негізінен бактериялар мен кейбір саңырауқұлақтардан тұратын микроорганизмдердің өмірлік циклдарын зерттейтін ғылым

В. өсімдіктердің тіршілік процестерін, негізінен олардың зат алмасуын, қозғалуын, өсуін, даму ырғақтылығын зерттейтін ғылым. С. бұрынғы геологиялық кезеңдерде жойылып кеткен өсімдіктер туралы ғылым.

Д. организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушаны зерттейді
$$$ 23 С

Палеоботаника нені зерттейді

А .негізінен бактериялар мен кейбір саңырауқұлақтардан тұратын микроорганизмдердің өмірлік циклдарын зерттейтін ғылым В. өсімдіктердің тіршілік процестерін, негізінен олардың зат алмасуын, қозғалуын, өсуін, даму ырғақтылығын зерттейтін ғылым. С. бұрынғы геологиялық кезеңдерде жойылып кеткен өсімдіктер туралы ғылым. Д. организмнің қоршаған ортаға қарамастан өзінің ішкі ортасын қалыпты жағдайын ұстап тұруға бағытталған физиологиялық процесс Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі - жасушаны зерттейді
$$$ 24

Фитоценология (геоботаника)

А. негізінен бактериялар мен кейбір саңырауқұлақтардан тұратын микроорганизмдердің өмірлік циклдарын зерттейтін ғылым

В.өсімдіктердің тіршілік процестерін, негізінен олардың зат алмасуын, қозғалуын, өсуін, даму ырғақтылығын зерттейтін ғылым. С. бұрынғы геологиялық кезеңдерде жойылып кеткен өсімдіктер туралы ғылым. Д. тарихи қалыптасқан өсімдіктер қауымдастықтары туралы, олардың құрылыстары, дамуы, таралуы, пайдалануы жөне қайта жақсартудың мүмкіңдіктерінің заңдылықтары туралы ғылым

Е. барлық жанды нәрселердің құрушы бөлігі – жасушаны

25.Табиғат туралы ғылым:

A. жаратылыс ғылымдары

B. техникалық ғылымдар

C. гуманитарлық ғылымдар

D. медициналық ғылымдар

E. жоғарыда аталған ғылымдар
26.Тірі организмнің белгісі болып табылады:
A. жоғарыда аталғандардың барлығы

B. тітіркендіргіштік

C. өсу және даму

D. тұқымқуалаушылық

E. зат алмасу
27.Тірі организмдер туралы ғылым:

A. биология

B. математика

C. география

D. физика

E. химия
28.Тірі организмдердің құрылысы мен тіршілігін зерттейді:

A. биология

B. химия


C. физика

D. математика

E. география

29.Тірі организмнің құрылысын зерттейді:

A. анатомия және морфология

B. генетика

C. ботаника

D. палеоботаника

E. биогеография
30.Өсімдіктің құрлысын зерттейтін ғылым қалай аталады?

А. өсімдіктер анатомиясы мен морфологиясы

В. геоботаника

С. өсімдіктер экологиясы

D. микробиология

Е. вирусология

31.Цитология – бұл ... туралы ғылым:

A. жасуша

B. организмнің молекулалық құрылысы

C. тұқым қуалаушылық

D. организм

E. популяция


32.Мына төмендегі объектілердің қайсысы неғұрлым күрделі құрылымға ие:
A. саңырауқұлақтар
B. ақуыз
C. бактерия
D. амеба
E. амин қышқылдары
33.Өсімдіктердің ( немесе жануарлардың) системалық топтарға бірігуі:

A. классификация

B. эволюция

C. адаптация

D. селекция

E. акклиматизация


34.Жердегі тіршіліктің дамуы қандай заттың пайда болуымен басталады?

А. Нуклеин қышқылдары

В. Күкірт қышқылы

С. Хлорлы қышқыл

D. Азот

Е. Амин қышқылдары


35.Мәдениет терминіне анықтама беріңіз?

А. Адамның қолымен жасалған материалдық және рухани байлықтардың жиынтығы;

В. Тірі және өлі табиғаттың әсерінен пайда болған құбылыстар;

С. Адам мен қоғам арасындағы байланыс

D. Әлем туралы ғылым

Е. Табиғат пен адам арасындағы байланыс


36.Бір жасушалы жануарларға жатады:

A. қарапайымдылар

B. омыртқалылар

C. бунақденелілер

D. қосмекенділер

E. бауырмен жорғалаушылар


37.Тіршілік эволюциясының алғашқы кезеңдері байланысты:

A. оттексіз ортамен

B. азотпен

C. көмір қышқыл газымен

D. оттегімен

E. азот және оттегімен


38.Фундаментальдік ғылымдарға:

А. физика, химия, биология, психология

В. техникалық ғылымдар

С. космонавтика, радиоэлектроника

D. жаратылыстық ғылымдар

Е. қолданбалы ғылымдар қатысады


39.Ғылымның барлық саласында қолданылатын әдістер:

A. жоғарыда аталған барлығы

B. синтез

C. қорытындылау

D. моделдеу

E. анализ


40.Тіршіліктің белгісі болып табылады:
A. жоғарыда аталғандардың барлығы

B. тітіркендіргіштік

C. өсу және даму

D. тұқым қуалаушылық

E. Заттар алмасу
41.Біздің планетамызда алғашқы тіршілік пайда болды:

A. 2-4 млрд. жыл бұрын

B. 20-40 мың жыл бұрын

C. 2-4 мың жыл бұрын

D. 50 млрд. жыл бұрын

E. 100 млрд. жыл бұрын


42.Тірі организмдердің тіршілігін шектеуші факторларына жатады:

A. жоғарыда аталғандардың барлығы

B. ылғалдың жеткіліксіздігі

C. қорек элементтерінің жеткіліксіздігі

D. жарықтың қарқындылығы

E. атмосферадағы көмір қышқыл газының концентрациясы


43.Тыныс алу, қоректену, бөліп шығару процестерінің жиынтығы – бұл:

A. затар және энергия айналымы

B. тітіркендіргіш

C. өсу және даму

D. қозғалыс

E. көбею
44.Қоршаған ортаның өзгерісіне организмнің жауап беру реакциясы:

A. тітіркендіргіштік

B. өзгергіштік

C. өсу және даму

D. заттар алмасуы

E. тұқым қуалаушылық
45.Организмнің қоршаған ортамен әсерлесу кезінде өз белгілерін өзгерте алу қабілеті:

A. өзгергіштік

B. тұқым қуалаушылық

C. қозғалыс

D. көбею

E. тітіркендіргіш


46.Дүниеге және адамға, адамның қоршаған ортаға және өз өзіне қатынасы туралы көзқарастарының жүйесі:

A. дүние тану

B. тұрмыс

C. адамгершілік

D. ойлау

E. түсінік

47.Тұтас және де жеке таксономиялық топтар: тип ..., туыс ..., түр ретінде тірі организмдер дүниесінің тарихи дамуы - бұл:

A. филогенез

B. морфогенез

C. мутация

D. процесс

E. патология


48.Табиғат туралы тұтас ғылым:

A. жаратылыстану

B. математика

C. астрономия

D. биология

E. геология


49.Тіршіліктің ажыратылмайтын қасиеті болып табылады:

A. әрекеті, белсенділігі

B. құрылымы

C. тұрақтылығы

D. орталығының болуы

E. құрылысы

50.Бір территорияда өсетін өсімдік түрлерінің жиынтығы:

A. флора


B. фауна

C. ареал


D. экожүйе

E. биоценоз


51.Тіршіліктің белгісі болып табылады:
A. өсу және даму

B. формасы және түсі

C. форма

D. құрылысы

E. дұрыс жауабы жоқ
52.Тірінің өліден ерекшелігі:

А. жер шарында кеңінен таралған

В. матрицалық жолмен ақпарат көздері іске асады

С. қосымша бөліктері өзара байланысады

D. химиялық параметрлерге ие

Е. физикалық параметрлерге ие


53.Өсімдіктердің құрлыққа алғаш шыққан кезеңі?

А. Палеозой эрасы

В. Мезазой эрасы

С. Кайнозой эрасы

D. Протерозой эрасы

Е. Архей эрасы


54. «Тірінің» негізгі органикалық компоненті:

А. ақуыз


В. тұз

С. майлар

D. су

Е. көмірсулар


55. Жерде тіршіліктің пайда болу уақыты:

  1. 3 млрд жыл бұрын

  2. 6 млрд жыл бұрын

  3. 6млн жыл бұрын

  4. 2 млн жыл бұрын

  5. 3 млн жыл бұрын


@@@ Тіршіліктің ұйымдасу деңгейлері. Жасуша теориясы.
$$$ 1

Ген дегеніміз не?

A. ДНҚ молекуласы;

B. Функционалдық жағдайда бөлінбейтін генетикалық ақпарат бірлігі;

C. Ағзалардың элементарлы қасиеттері

D. Нуклеотид;

E. ДНҚ тізбегі.
$$$ 2

Бір жасушалы ағзалар әлемін ашқан ғалымды ата?

А. А.Левенгук, 1683ж.

В. Т.Шванн, 1839ж

С. Р.Броун, 1831ж.

D. Р.Гук, 1665ж.

Е. Мальпиги, Грю, 1671ж
$$$ 3

Жасуша теориясын ашқан кім?

А. Т.Шванн, М.Шлейден, 1839

В. В.Флеминг, Перемежко

С. В.И.Беляев, 1898

D. Д.И.Ивановский, 1892

Е. И.Д.Чистяков, 1874
$$$ 4

Прокариоттар – бұл...

А. Цитоплазмасында сақиналы ДНҚ бар ағзалар

В. Цитоплазмасында ядросы бар біржасушалы ағзалар

С. Ядросы бар көпжасушалы ағзалар

D. Мембраналық органоидтары мен ядросы бар жасуша

Е. ДНҚ бар ақуыз капсуласы
$$$ 5

Микроскопты қашан және кім ашты?

А. А.Левенгук, 1680

В. Р.Броун,1831

С. Янсен,1590

D. М.Шлейден,1839

Е. Мальпиги, 1671
$$$ 6

Қандай ағзалар эукариоттарға жатады?

А. Өсімдіктер және жануарлар

В. Бактериофагтар

С. Бактериялар

D. Кокктар

Е. Көк жасыл балдырлар
$$$ 7

Өсімдік жасушасының жануарлар жасушасынан айырмашылығы?

А. Жасуша қабырғасы, пластидтер

В. Ядросы және вакуолі

С. Митохондрия және рибосома

D. Гольджи комплексі және жасуша қабықшасы

Е. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 8

Өсімдіктер жасушасы мен жануарлар жасушасының ұқсастығы?

А. Ядро

В. Вакуолі;С. Жасуша қабырғасы

D. Плазмалары және ядросы

Е. Центриоль
$$$ 9

Гольджи аппаратының қызметі:

А. Тасымалдау және зат секрециясы

В. Липид синтезі

С. АТФ синтезі

D. АТФ-ң ыдырауы

Е. Жасуша ішіндегі қорытылу
$$$ 10

Не себептен митохондрияны жасушаның энергия көзі деп атайды?

А. АТФ синтезі жүретіндіктен;

В. Ақуыз синтезі жүретіндіктен

С. АТФ ыдырайды;

D. Органикалық заттардың синтезі жүреді;

Е. Көміртек синтезі жүретіндіктен.
$$$ 11

Қандай органоид арқасында фотосинтез іске асады?

А. Хлоропластар;

В. Митохондриялар;

С. Хромопластар;

D. Рибосомалар;

Е. Лейкопластар
$$$ 12

Эндоплазмалық тордың негізгі қызметі қандай?

А. Жасушадағы полипептид синтезі және тасымалдауы

В. Қоршаған ортадан жасушаны оқшауландыру

С. Энергетикалық және тыныс алу

D. Жасушаішілік қорыту

Е. Крахмал дәндерінің қорға жинау
$$$ 13

Митохондрияның негізгі қызметі қандай?

А. Энергетикалық және тыныс алу;

В. Қоршаған ортадан жасушаны оқшауландыру;

С. Жасушадағы полипептид синтезі және тасымалдауы;

D. Жасушаішілік қорыту;

Е. Крахмал дәндерінің қорға жинау.
$$$ 14

Гольджи аппаратының негізгі атқаратын қызметі:

А. Лизосоманың түзілуі, жасушы секретінің жинақталуы және тасымалдануы

В. Каротиноидтардың жинақталуы және синтезі

С. Жасушада заттардың қорытылуы

D. Фотосинтез

Е. Ақуыз синтезі
$$$ 15

Лизосоманың атқаратын қызметі қандай?

А. Заттардың ферменттік ыдырауы

В. Фотосинтез

С. Ақуыз синтезі

D. Липид синтезі

Е. Көмірсулар синтезі
$$$ 16

Рибосоманың атқаратын қызметі қандай?

А. Полипептид синтезі;

В. Жасуша ішіндегі ас қорыту;

С. Фосфорлау тотығы;

D. Липидтер синтезі;

Е. Көмірсулар синтезі.
$$$ 17

Өсімдік жасушасында фотосинтез қайда жүреді?

А. Хлоропластарда

В. Вакуольдерде

С. Хромосомаларда

D. Лейкопластарда

Е. Ядрода
$$$ 18

Аналық жыныс жасушасы қалай аталады?

А. Жұмыртқа жасушасы;

В. Гаметалар;

С. Сперматозидтар;

D. Редукциялық денешік;

Е. Бағыттаушы денешік.
$$$ 19

Аталық жыныс клеткалары қалай аталады?

А. Сперматозоидтар

В. Жұмыртқа жасушасы

С. Тұқым

D. Гамета

Е. Жыныс гормондары
$$$ 20

Жасуша құрылысы және оның тіршілік әрекеті туралы ғылым?

А. Цитология

В. Гигиена

С. Физиология

D. Анатомия

Е. Гистология
$$$ 21

Жануар және адам клеткаларында не болмайды?

А. Хлоропластар

В. Хромосома

С. Митохондрия

D. Лизосома

Е. Рибосомалар
$$$ 22

Мына аталған функциялардын қайсысын лизосома атқарады?

А. Түрлі заттарды ыдыратады

В. Клетка тыныс алуына қатысады

С. Фотосинтезге қатысады;

D. Эукариоттық кдетканың генетикалық матриалын сақтайды

Е. Нуклеин қышқылдарының синтезі
$$$ 23

Жануар жасушасында кездеспейтін құрылым?

А. Целлюлоза

В. Рибосома

С. Жасуша орталығы

D. Митохондрия

Е. Гольджи аппараты
$$$ 24

Өсімдік жасушасында сұйықтыққа толған ең үлкен органеллаға не жатады?

А. Вакуоль;

В. Лизосома

С. Митохондрия;

D. Ядро;


Е. Рибосома.
$$$ 25

Тірінің негізгі қасиеттеріне жатпайтыны:

А. Өздігінен қайта құрылуға қабілеттілігі

В. Зат және энергия алмасу

С. Химиялық құрамының бірлігі

D. Жиырылу

Е. Өсу және даму қабілеті
$$$ 26

Тегіс эндоплазмалық тор қандай қызмет атқарады?

А. Ақуыз синтезі

В. Эукариоттық клетканың генетикалық материалына ие болады

С. Клеткалық тыныс алуға қатысады

D. Липидтер синтезі

Е. Сұйық ортада клетканың қозғалуын қамтамасыз етеді
$$$ 27

Жасуша ядросы...

А. Бөліну ұршығының түзілуіне қатысады

В. Бейорганикалық заттардан органикалық заттар түзеді

С. Жасушаның тіршілік әрекеті мен дамуын басқарады

D. Ақуызды, майды, көмірсуды ыдыратады

Е. Рибосома түзеді
$$$ 28

Клетканы қорғайтын және оның алмасу процестерін іске асыратын клетканың негізгі құрылымдық компоненті ...

А. Сыртқы клеткалық мембрана;

В. Ядро;


С. Эндоплазмалық тор

D. Рибосома;

Е. Митохондрия.
$$$ 29

Соматикалық жасушаларға қандай бөліну тән?

А. Митоз

В. Мейоз


С. Амитоз

D. Эндорепродукция

Е. Полиплоидия
$$$ 30

Тірі организмдердің құрылымдық және функциональдық бірлігі қалай аталады?

А. жасуша

В. органоид

С. ұлпа

D. күше


Е. ядро
$$$ 31

Клетканың тұқым қуалау ақпаратын беру қызметін атқарушы органоид:

А. ядро

В. вакуольС. рибосомалар

D. пластидтер

Е. митохондрия
$$$ 32

Митохондриялар қандай қызмет атқарады?

А. тотықтыру-энергетикалық орталық

В. белок биосинтезі

С. ассимиляциялау

D. бөліп шығару

Е. ыдырату
$$$ 33

Жапырақта фотосинтез процесінің нәтижесінде не түзіледі?

А. органикалық заттар

В. бейорганикалық заттар

С. майлы заттар

D. минералдық заттар

Е. газды заттар
$$$ 34

Ядроның негізгі заты

А. цитоплазма

В. протопласт

С. кариоплазма

D. гиалоплазма

Е. протоплазма

$$$ 35


Эукариот жасушалар прокариоттардан немен ерекшеленеді?

A. ядросы бар

B. бөлінбейді

C. тұқым қуалаушылық материалдың болмауы

D. тұқым қуалаушылық материалдың болуы

E. бөлінеді (көбейеді)


$$$ 36

Қандай организмдер өсімдіктер мен жануарлардың ортақ ата-тегі болып табылады?

A. бактериялар

B. қыналар

C. саңырауқұлақтар

D. папоротниктер

E. балықтар
$$$ 37

Дамудың өте жоғарғы деңгейдегі тән:

A. сүтқоректілер

B. құрттар

C. бунақденелілер

D. балықтар

E. қарапайымдылар
$$$ 38

Қарапайым даму деңгейі тән:

A. қарапайымдылар

B. моллюскалар

C. бауырмен жорғалаушылар

D. бунақденелілер

E. сүтқоректілер
$$$ 39

Дамудың өте жоғарғы деңгейдегі тән:

A. құстар

B. құрттар

C. бунақденелілер

D. балықтар

E. қарапайымдылар
$$$ 40

Қарапайым даму деңгейі тән:

A. амебалар

B. моллюскалар

C. бауырмен жорғалаушылар

D. бунақденелілер

E. сүтқоректілер
$$$ 41

Жердегі тіршіліктің пайда болуының алғашқы қадамы:

A. органикалық заттардың бейорганикалық заттардан түзілуі

B. фотосинтез

C. зат алмасу процесі

D. заттар және энергия айналымы

E. судың болуы
$$$ 42 Фотосинтез процесінің нәтижесінде атмосфераға бөлінеді

A. оттегі

B. сутегі

C. озон


D. су

E. азот
$$$ 43

Фотосинтез процесі жүреді:

A. тек қана өсімдіктерде

B. атмосферада

C. күн сәулесінде

D. жануарлар клеткасында

E. топырақта


$$$ 44

Фотосинтез процесінің нәтижесінде түзіледі:

A. органикалық заттар

B. этил спирті

C. жарық

D. бейорганикалық заттар

E. су, спирт
$$$ 45

Қандай организмдердің әрекетінен атмосфера оттегімен толықтырылады?

A. жасыл өсімдіктер

B. саңырауқұлақтар

C. паразит өсімдіктер

D. бактериялар

E. дұрыс жауабы жоқ
$$$ 46

Жасуша тірі материяның ұйымдасқан негізгі формасы ретінде келесі қасиеттерге ие:

A. жоғарыда аталғандар

B. зат және энергия алмасады

C. сыртқы орта тітіркендіргіштеріне әсер етеді

D. қозғалу тән

E. өсу және көбею
$$$ 47

Тірішіліктің негізгі функционалдық бірлігі:

A. жасуша

B. молекула

C. ұлпа

D. атом


E. органоидтар
$$$ 48

Барлық тірі организмдердің биологиялық белсенділігінің негізгі бірлігі:

A. жасуша

B. хромосома

C. молекула

D. дара


E. атом
$$$ 49

Тіршілік басталады:

A. жасуша

B. ауа


C. қоректену

D. молекулалар

E. күн радиациясы
$$$ 50

Жасушалық құрылысы бар:

A. барлық тірі организмдер, вирустардан басқа

B. тек қана прокариоттар

C. барлық тірі организмдер

D. тек қана эукариоттар

E. вирустар
$$$ 51 Тіршіліктің құрылымдық және функционалдық бірлігі:

A. жасуша

B. популяция

C. атом


D. экожүйе

E. түр
$$$ 52

Тіршіліктің жоғарғы ұйымдасқан деңгейі:

A. биосфералық

B. молекулалық

C. мүшелік

D. популяциялық

E. жасушалық


$$$ 53

Тіршіліктің биогеоценотикалық деңгейін түзуші құрылымдық элемент:

A. популяция

B. түр


C. мүше

D. жасуша

E. ұлпа
$$$ 54

Тіршіліктің популяциялық-түрлік деңгейін түзуші құрылымдық элементі:

A. бір түр даралары

B. жасуша органоидтары

C. мүшелер жүйесі

D. биогеоценоздар

E. ұлпалар
$$$ 55

Тіршіліктің организмдік деңгейін түзуші құрылымдық элементі:

A. мүшелер жүйесі

B. жасуша органоидтары

C. молекулалы

D. популяция

E. бір түр даралары
$$$ 56

Тірі материяның түзілуінің бастапқы деңгейі:

A. молекулалық

B. жасушалық

C. ұлпалық

D. мүшелік

E. организмдік
$$$ 57

Тіршіліктің жасушалық деңгейін түзуші құрылымдық элемент:

A. жасуша органоидтар

B. молекулалар

C. мүшелер жүйесі

D. популяция

E. бір түр даралары
$$$ 58

Тіршіліктің молекулалық деңгейін түзуші құрылымдық элемент:

A. молекулалар

B. жасуша органоидтары

C. мүшелер жүйесі

D. популяция

E. даралардың бір түрі
59.Тіршіліктің биогеоценотикалық деңгейін түзуші құрылымдық элемент:

A. популяция

B. жасуша органоидтары

C. молекулалар

D. биогеоценоз

E. түр
$$$ 60

Тірі организмнің элементарлы бірлігі:

A. жасуша

B. түр

C. популяцияD. молекула

E. дара
$$$ 61

Барлық тірі организмдердің элементарлы құрылымдық бірлігі:

A. жасуша

B. хромосома

C. молекула

D. даралар

E. атом
$$ 62Тіршіліктің биосфералық деңгейін түзуші құрылымдық элемент:

A. биогеоценоз

B. жасуша органоидтары

C. молекулалар

D. популяция

E. түр
$$$ 63

Цитология – бұл ... туралы ғылым:

A. жасуша

B. организмнің молекулалық құрылысы

C. тұқым қуалаушылық

D. организм

E. популяция

$$$ 64


Мына төмендегі объектілердің қайсысы неғұрлым күрделі құрылымға ие:
A. саңырауқұлақтар
B. ақуыз
C. бактерия
D. амеба
E. амин қышқылдары
$$$ 65

Жасушалық емес тіршілік формасы:

A. вирустар

B. эукариоттар

C. балдырлар

D. бактериялар

E. прокариоттар
$$$ 66

Прокариоттарға жатады:

A. бактериялар

B. вирустар

C. сүтқоректілер

D. барлық өсімдіктер

E. барлық өсімдіктер жіне жануарлар
$$$ 67

Эукариоттарға жатады:

A. жануарлар

B. вирустар

C. көк-жасыл балдырлар

D. бактериялар

E. бактериялар және вирустар
$$$ 68

Прокариоттарға жатады:

A. көк-жасыл балдырлар

B. саңырауқұлақтар

C. жабық тұқымды өсімдіктер

D. омыртқалы жануарлар

E. барлық жануарлар
$$$ 69

Эукариоттарға жатады:

A. саңырауқұлақтар

B. бактериялар

C. вирустар

D. көк-жасыл балдырлар

E. бактериялар және вирустар
$$$ 70

Бір жасушалы жануарларға жатады:

A. қарапайымдылар

B. омыртқалылар

C. бунақденелілер

D. қосмекенділер

E. бауырмен жорғалаушылар
$$$ 71

Тірі организмдер қолдана алатын күн энергиясының бір бөлігінің химиялық энергияға айналу процесі қалай аталады:

A. фотосинтез

B. диссимилясия

C. қолдану

D. айналу

E. ассимиляция
$$$ 72

Фотосинтез процесі ... жасушасында жүреді:

A. өсімдік

B. саңырауқұлақ

C. бактерия

D. қарапайымдылар

E. вирустар
$$$ 73

Фотосинтез процесі нәтижесінде атмосфераға бөлінеді:

A. оттегі

B. азот


C. көмір қышқыл газы

D. су


E. газдар қоспасы
$$$ 74

Өсімдікте фотосинтез процесі жүреді:

A. тек қана жарықта

B. тек қана қараңғыда

C. күндіз және түнде

D. тәуліктің кез келген уақытында

E. тек қана қыста
$$$ 75

Тірішілік жүйесінің негізгі бірлігі:


A. түр

B. туыс


C. популяция

D. дара


E. класс
$$$ 76 Физикалық ортамен өзара байланысты Жердегі тірі организмдердің барлық жиынтығы аталады:
A. биосфера

B. ноосфера

C. биогеоценоз

D. биота


E. пропуляция
$$$ 77

Организмнің сыртқы белгілерінің жиынтығы – бұл:


A. фенотип

B. пішін


C. генотип

D. архетип

E. әлпет
$$$ 78

Тіршіліктің негізгі органикалық компоненті:

A. ақуыздар

B. тұздар

C. майлар

D. су


E. көмірсулар
 $$$ 79

Тірі өліден ерекшеленеді:

A. тұқым қуалау ақпараттың берілуі жүреді

B. Жер бетінде локалды таралған

C. құрамындағы заттар өзара әрекеттеседі

D. химиялық параметрлерге ие

E. физикалық параметрлерге ие
 $$$ 80

Тіршіліктің белгісі болып табылады:


A. жоғарыда аталғандар

B. реттелетін құрылым

C. өзін-өзі реттеуге қабілетті

D. өсу және даму

E. өзін-өзі өндіру
$$$ 81

Хромосомалар қандай қызмет атқарады?

A. тұқым қуалаушылық ақпараттың сақталатын орны

B. фотосинтезге қатысады

C. тыныс алуға қатысады

D. көмірсуларды синтездейді

E. клетканың қозғалысына әсер етеді
$$$ 82

Орта есеппен тірі организмдегі су мөлшері:

A. 80 %

B. 20 %


C. 50 %

D. 70 %


E. 1 %
$$$ 83

Тірі клеткада қандай органоидтар бар?

A. ядро

B. ақуыз


C. нуклеин қышқылдары

D. көмірсулар

E. майлар
$$$ 84

Тіршіліктің клеткалық емес формасы:

A. вирустар

B. эукариоттар

C. балдырлар

D. бактериялар

E. прокариоттар
$$$ 85

Прокариоттарға жатады:

A. бактериялар

B. вирустар

C. сүтқоректілер

D. барлық өсімдіктер

E. барлық өсімдіктер мен жануарлар
$$$ 86

Эукариоттарға жатады:

A. жануарлар

B. вирустар

C. көк-жасыл балдырлар

D. бактериялар

E. бактерия мен вирустар
$$$ 87

Прокариоттарға жатады:

A. көк-жасыл балдырлар

B. саңырауқұлақтар

C. жабық тұқымды өсімдіктер

D. омыртқалы жануарлар

E. барлық жануарлар
$$$ 88

Эукариоттарға жатады:

A. өсімдіктер

B. бактериялар

C. вирустар

D. көк-жасыл балдырлар

E. бактерия мен вирустар
$$$ 89

Бір клеткалы жануарларға жатады:

A. жасыл эвглена

B. омыртқалылар

C. бунақденелілер

D. қосмекенділер

E. бауырмен жорғалаушылар
$$$ 90

Ең жоғарғы ұйымдасу деңгейіне жатады:

A. сүтқоректілер

B. құрттар

C. бунақденелілер

D. балықтар

E. қарапайымдылар
$$$ 91

Қарапайым ұйымдасу деңгейі:

A. қарапайымдылар

B. моллюскалар

C. бауырмен жорғалаушылар

D. бунақденелілер

E. сүтқоректілер
$$$ 92

Жер бетіндегі тіршіліктің пайда болуының бірінші қадамы:

A. бейорганикалық заттардан органикалық заттардың түзілуі

B. фотосинтез

C. заттар алмасу процесі

D. заттар және энергия айналымы

E. тіршілік болған
$$$ 93

Фотосинтез процесінің нәтижесінде атмосфераға бөлінеді:

A. оттегі

B. сутегі

C. озон

D. су


E. азот
$$$ 94

Фотосинтез процесі жүреді:

A. тек қана өсімдіктерде

B. атмосферада

C. күн сәулесінің ағымында

D. жануарлар клеткасында

E. топырақта
$$$ 95

Классификацияда қабылданған ең ірі систематикалық бірлік:

A. патшалық

B. туыс


C. класс

D. бөлім


E. түр
$$$ 96 Тіршіліктің ажырамас қасиеті болып:

A. әрекеті, белсенділігі

B. құрылымы

C. тұрақтылығы

D. орталығының болуы

E. құрылысы


$$$ 97 Тіршіліктің пайда болуы Жердегі ұзақ эволюция нәтижесі деген ғылыми концепцияның авторы кім?

A. А.Опарин

B. И.Павлов

C. Ч.Дарвин

D. Л.Пастер

E. И.Мечников


$$$ 98

Ғылыми мәлімет бойынша тіршілік пайда болды:

A. суда

B. жерде


C. жер бетінде

D. тауда

E. жанартауда
$$$ 99

Клетка терминін ең алғаш енгізген кім?

А. Р. Гук

В. Т. Шван

С. Я. Пуркинье

D. М. Шлейден

E. П. Горянинов
$$$ 100

Тіршілік етуге барынша қолайлы фактор:

A. Максимум. 

B. Оптималды.

C. Биотикалық. 

D. Бейбиотикалық (абиотикалық). 

E. Минимум.
$$$ 101

Алғашқы көпклеткалылар қашан пайда болды?

A. 100 жыл бұрын

B.1 млрд. жыл бұрын

C. 1 млн жыл бұрын

D. 1 000 жыл бұрын

E. 200 жыл бұрын
$$$ 102

Негізгі тіршілік элементтері қайсысы және пайыздық қатынасы қандай?

A. Азот - 4%; фтор- 25%; оттегі – 70%;

B. Көміртегі - 50%; сутегі - 13%; калий - 3%;

C. Хлор - 3%; йод - 17%; азот - 70%; суттегі - 10%;

D. Оттегі - 3%; сутегі - 70%; оттегі - 10%; көміртегі - 17%;

EКөміртегі - 70%; оттегі - 17%; сутегі - 10%; азот - 3%.
$$$ 103

Homo sapiens және Homo faber арасында айырмашылық жоқ екенін дәлелдеген кім?

A. Ч.Дарвин

B. В.Феркис

C. Гейзенберг

D. Аристотель

E. И.Павлов
$$$ 104

Тіршіліктің мәні

А. біркелкі молекулалық қосылыстардан тұрады

В. тірі ағзалардың өзінен кейін үнемі ұрпақ калдырып отыруымен айқындалады.

С. замандардағы тарихи даму заңдылықтары.

Д. барлық тірі азғалар бір-біріне ұқсас біркелкі құрылымдық деңгейлері.

Е. Тірі азғалар мен қоршаған орта арасында зат алмасу процесі тоқтаған кез.
105.

"Тіршілік" ұғымына алғаш анықтаманы берген.

А. Гейзенберг

В. Ф.Энгельс.

С. Аристотель

Д. Ч.Дарвин

Е. И.Павлов
$$$ 106

Тіршілік ұғымындағы негізгі орында —

А. нәруыздар мен нуклеин қышқылдары тұрады.

В. нәруыздардың, көмірсулардың

С. органикалық және бейорганикалық заттардың

Д. күрделі молекулалар жиынтығын атауға болады.

Е. балдырлар және карапайым
$$$ 107

Тіршіліктін биосфералық деңгейде

А. бүкіл жер бетіндегі заттар мен энергияның айналымы жүріп отырады

В. биосферадағы барлық тірі ағзалардың тікелей қатысуы арқылы

жүріп отырады

С. биосфералық деңгейде "жанама заттар" қатысуы арқылы жүріп отырады

Д. тірі ағзалардың тіршілік әрекетінен пайда болған "биожанама

заттар" арқылы жүріп отырады

Е. энергия бір ағзадан екіншісіне беріліп отырады.
$$$ 108

Тіршіліктін биосфералық деңгейде

А. бүкіл жер бетіндегі заттар мен энергияның айналымы жүріп отырады

В. биосферадағы барлық тірі ағзалардың тікелей қатысуы арқылы

жүріп отырады

С. Биосфералық деңгейде "жанама заттар" қатысуы арқылы жүріп отырады

Д. тірі ағзалардың тіршілік әрекетінен пайда болған "биожанама

заттар" арқылы жүріп отырады

Е. энергия бір ағзадан екіншісіне беріліп отырады.
$$$ 109

Құрылымдық деңгейі әр түрлі бір табиғи орта жағдайында ғана тіршілік етуге бейімделген көп түрлі азғалар жиынтығын

А. Антропогенез дейді.

В. биогеоценоз дейді.

С. онтогенез дейді.

Д. филогенез дейді.

Е. симбиоз дейді.
$$$ 110

Тірі ағзалардың негізгі элементі болып қай элемент табылмайды

A. Көміртегі

B. Оттегі

C. Сутегі

D. Азот


E. Гелий
$$$ 111

Суда ерімейді

A. Спирт

B. Қант


C. Май қышқылдары

D. Амин қышқылдары

E. Альдегидте
$$$ 112

Липидтердің қызметі болып табылады

A. Ферменттердің активтенуі

B. Құрылымдық

C. Регуляторлық

D. Қорғаныштық

E. Жануарлар ағзасы үшін су көзі
$$$ 113

Көмірсулар өсімдіктерде не түрде сақталады

A. Гликоген

B. Крахмал

C. Хитин

D. Целлюлоза

E. Рибоза
$$$ 114

Көміртектің 6 атомын қамтитын моносахарид

A. Триоза

B. Пентоза

C. Тетроза

D. Гептоза

E. Гексоза
$$$ 115

Көмірсулардың мономері

A. Көміртегі, сутегі, оттегі

B. Моносахаридтер

C. Олигасахаридтер

D. Полисахаридтер

E. Дисасахаридтер
$$$ 116

Екі глюкоза молекулаларынан тұратын дисахарид

A. Мальтоза

B. Лактоза

C. Целлюлоза

D. Галактоза

E. Сахароза
$$$ 117

Ақуыздың мономерлері кайсысы

A. Стероидтер

B. Нуклеотидтер

C. Карбон қышқылдары

D. Май қашқылдары

E. Амин қышқылдары
$$$ 118

Амин қышқылының түрін белгілейтін функционалды топ қайсысы

A. Аминдік

B. Радикалдық

C. Карбоксильдік

D. Гидроксильдік

E. Карбонильдік
$$$ 119

Ақуыздың алғашқы структурасы

A. Спиральдық глобулаға жинақталуы

B. Күрделі ақуыздар

C. Полипептидті шынжырлардцң спиральдарға жинақталуы

D. Полипептидті шынжырлардағы аминқышқылдарының реті

E. Глобулярлы ақуыздар
$$$ 120

Ақуыздың молекуласының структуралық құрылымның жоғалтуы

A. Ренатурация

B. Элонгация

C. Денатурация

D. Терминация

E. Стерилизация
$$$ 121

Липидтердің неше түрі бар

A. 3

B. 2


C. 5

D. 4


E. 6
$$$ 122

Ақуыз құрылымының деңгейлерi неше

A. 2

B. 3


C. 4

D. 5


E. 6
$$$ 123

Ақуыздың екі үлкен топқа бөлінетін түрін ата

A. Протеиндер, протеидтер

B. Гомональды, қоржинайтын

C. Рецепторлық, ферментативті

D. Құрылыстық, гормональды

E. Транспорттық, каталитикалық
$$$ 124

РНҚ-ға тән нуклеотидті атаңыз

A. Тимин

B. Гуанин

C. Цитозин

D. Аденин

E. Урацил
$$$ 125

Ферменттердің функциясы

A. Катализаторлық

B. Транспорттық

C. Қысқартқыш

D. Құрылыстық

E. Гормональды
$$$ 126

ДНҚ молекуласының екі еселенуі

A. Транскрипция

B. Трансляция

C. Репликация

D. Денатурация

E. Ренатурация
$$$ 127

Фосфолипидтің қызметі қайсысы болып табылады

A. Гормональды

B. Қор жинайтын

C. Биологиялық мембрананың компоненті

D. Ферментативті

E. Рецепторлық
$$$ 128

ДНҚ және РНҚ-дағы түрлі болып келетін компоненті

A. Гуанин

B. Пентоза қанты

C. Фосфор қышқылының қалдығы

D. Цитозин

E. Аденин
$$$ 129

Белоктың құрамында қанша амин қышқылдардың түрі болады

A. 20

B. 15


C. 10

D. 25


E. 5
$$$ 130

1г май ыдырауының нәтижесінде қанша энергия бөлінеді

A. 9.5 ккал

B. 8.5 ккал

C. 10 ккал

D. 17.1 ккал

E. 7.5 ккал

131. Тіршілікке тән ең қарапайым деңгей

А. молекулалық - генетикалық

В. мүшелік

С. Ұлпалық

Д. жасушалық

Е. Организмдік
$$$ 132

Бір түрге жататын өзіне ғана тән табиғи орта жағдайында, белгілі бір аймақта таралған даралардың жиынтығы

А. биогеоценоздық деңгей

В. популяциялық - түрлік деңгей

С. организмдік деңгей

Д. биосфералық деңгей

Е. табиғи бірлестік
$$$ 133

Жер шарындағы барлық тірі организмдер мен олардың тіршілік ететін жалпы табиғи орта жағдайларының жиынтығы

А. биогеоценоздық деңгей

В. популяциялық - түрлік деңгей

С. организмдік деңгей

Д. биосфералық деңгей

Е. молекулалық - генетикалық деңгей
$$$ 134

Құрылымдық деңгейі әртүрлі бір табиғи орта жағдайында ғана тіршілік ететін көп түрлі организмдер жиынтығы

А .биогеоценоздық деңгей

В. популяциялық - түрлік деңгей

С. организмдік деңгей

Д. биосфералық деңгей

Е. молекулалық - генетикалық деңгей
$$$ 135

Шығу тегі, құрылысы және атқаратын қызметі біркелкі жасушалар мен жасушааралық заттардың жиынтығы

А. жасушалық деңгей

В. популяциялық - түрлік деңгей

С. организмдік деңгей

Д. Ұлпалық деңгей

Е. молекулалық - генетикалық деңгей
$$$ 136

Шығу тегі, құрылысы және атқаратын қызметі біркелкі ұлпалар жиынтығы

А. мүшелік деңгей

В. түрлік деңгей

С. организмдік деңгей

Д. Ұлпалық деңгей

Е .молекулалық - генетикалық деңгей
$$$ 137

Тірі ағзалардың негізгі элементі болып қай элемент табылмайды

A. Көміртегі

B. Оттегі

C. Сутегі

D. Азот


E. Гелий
$$$ 138

Суда ерімейді

A. Спирт

B. Қант


C. Май қышқылдары

D. Амин қышқылдарыE. Альдегидте
Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет