Химия сабағынан сегізінші сыныпқа арналған тестбет1/3
Дата05.06.2018
өлшемі0.56 Mb.
  1   2   3

www.testent.ru


Химия сабағынан сегізінші сыныпқа арналған тест

Атомдарда оң зарядталған ядробар екендігін тапқан ғалым

А) А.Беккерель

B) П.Кюри

C) Э.Резерфорд

D) Н.Пруст

E) Д.Дальтон

Дұрыс жауап: C

Изотоптар

А) О2 және О3

B) 20K және 40Ar

C) 73 Li және 63Li

D) алмаз және графит

E) иілімді және аморфты күкірт

Дұрыс жауап: C

Хлор атомның ең аз тараған табиғи изотопына сәйкес келетін протон, нейтрон, электрон саны

А) 17, 18, 17

B) 17, 19, 17

C) 35, 10, 17

D) 17, 20, 17

E) 17, 35, 17

Дұрыс жауап: D

Атом ядросының протон – нейрондық теориясы бойынша нейтрон саның табуға болатын формула

А) Ar = Z + N

B) N = Ar - Z

C) Z = Ar - N

D) N = Z + Ar

E) Z = Ar + N

Дұрыс жауап: B

Энергетикалық деңгейдегі электрондардың максимал санын анықтайтын формула:

А) N = 2n

B) N = 2 / n2

C) N = 2n / 2

D) N = 2n2

E) N = n /2

Дұрыс жауап: D

Атом ядросының құрамында 33 протон және 42 нейтроны бар химиялық элемент

А) молибден

B) мышьяк

C) рений


D) борий

E) технеций

Дұрыс жауап: B

ж. Рудзитис Г.Е.

Атом радиусы ең ұзын элемент

А) Li


B) Na

C) Mg


D) Al

E) Cs


Дұрыс жауап: E

Атомдық радиусы ең кіші элемент

А) Na

B) K


C) Mg

D) Al


E) S

Дұрыс жауап: E

Электрондық формуласы 1s22s22p63s1 элемент

А) магний

B) цинк

C) натрийD) скандий

E) алюминий

Дұрыс жауап: C

Атом ядросында 11 протон 12 нейтрон бар элемент

А) литий

B) натрий

C) алюминий

D) магний

E) кальций

Дұрыс жауап: B

Хлор атомның энергетикалық деңгейіндегі электрондардың орналасуының сан қатары

А) 2,8,7

B) 2,7

C) 2,8,5


D) 2,8

E) 2,8,2


Дұрыс жауап: А

Күкірт атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы

А) 3s23p4

B) 2s22p4

C) 2s23p6

D) 2s22p6

E) 3s23p3

Дұрыс жауап: А

Электрондық формуласы 1s22s22p4 болатын элемент

А) кремний

B) күкірт

C) көміртегі

D) оттегі

E) фтор


Дұрыс жауап:

Көміртегі атомының электрондық формуласы

А) 1s 22s 22p 6

B) 1s 2 2s 22p 4

C) 1s 22s 22p 3

D) 1s 22s 22p 5

E) 1s 22s 22p 2

Дұрыс жауап: E

Ең активті металл атомының сыртқы электрондық қабатының электрондық формуласы

А) 3s 1


B) 3s 2

C) 3s 23p 1

D) 3s 2 3p 3

E) 3s 23p 2

Дұрыс жауап: А

Атомның электрондың формуласы 1s 22s 22p 63s 23p 3 болатын белгісіз элемнттің жоғарғы оксидінің формуласы

А) B2O3

B) Al2O3


C) N2O5

D) P2O5


E) SO3

Дұрыс жауап: D

Нейтронның заряды

А) 0


B) 0,16*10-19 Кл

C) - 1,6*10-19 Кл

D) 1,6*10-19 Кл

E) 16*10-19 Кл

Дұрыс жауап: А

Радиоактивтік құбылысты ашқан ғалым

А) ағылшын химигі Ф.Садди

B) поляк геохимигі М.Кюри

C) ағылшын физигі Э.Резерфорд

D) америкалық биология Т.Морган

E) француз зертеушісі Беккерель

Дұрыс жауап: E

Хлор элементінің табиғатта кездесетін изотоптары Cl – 35 және Cl – 37. Элементтің салыстырмалы атомдық массасы – 35,5. Табиғаттағы әр изотопының массалық үлесі

А) 85% және 15%

B) 75% және 25%

C) 65% және 35%

D) 55% және 45%

E) 50% және 50%

Дұрыс жауап: B

Табиғатта кездесетін 2010 Ne – 20 изотопының массалық үлесі 90%, 2210 Ne – 22 изотопының массалық үлесі 10%. Неон элементінің салыстырмалы атомдық массасы

А) 20,2

B) 19,5


C) 18,2

D) 17,5


E) 14

Дұрыс жауап: А

{Cложность}= B

Бор изотопы 105B өзіне нейтрон қосып алып, бордың басқа бір тұрақты изотопына айналады. Осы ядролық реакцияның теңдеуі

А) 126C + 11H → 137N

B) 22688Ra + 22286Rn → 42He

C) 105B + 10n → 115B

D) 94Be + 11H → 95B + 10n

E) 147N + 42He → 178O + 11H

Дұрыс жауап: B

Алюминий 2713Al атомдарынά – бөлшектерімен атқылағанда атом массасы 30 болатын кремний изотопы және тағы бір элемент түзіледі. Бұл элемент

А) 11H


B) 42He

C) 73Li


D) 94Be

E) 115B


Дұрыс жауап: А

{Cложность}= B

Магнийге 2412Mg атомдарын ά – бөлшектермен атқылағанда басқа элементтің тұрақсыз изотопы және нейтрон түзіледі. Осы ядролық реакция теңдеуі

А) 147N + 42He → 178O + 11H

B) 2412Mg + 42He → 2714Si + 10n

C) 126C + 11H → 137N

D) 22688Ra + 22286Rn → 42He

E) 2311Na + 11H → 2412Mg

Дұрыс жауап: B

Металл таңбасы

A) S

B) N


C) P

D) Na


E) Si

Дұрыс жауап: D

Амфотерлі элемент таңбасы

A) K


B) Al

C) Cl


D) Ca

E) Br


Дұрыс жауап: B

Оксидтерінің жалпы формуласы R2O болатын элементтер қатары

A) Mg, Cu, Be

B) B, Al, Ca

C) Na, K, Li

D) N, P, As

E) C, Si, Cl

Дұрыс жауап: C

Бейметалл таңбасы

A) Na


B) K

C) S


D) Ca

E) Mg


Дұрыс жауап: C

S – элемент

A) O

B) N


C) P

D) S


E) K

Дұрыс жауап: E

P – элемент

A) Li


B) Mg

C) Sr


D) Si

E) Rb


Дұрыс жауап: D

d – элемент

A) Ca

B) Cl


C) Sc

D) As


E) Be

Дұрыс жауап: C

f – элемент

A) Ti


B) Fe

C) Ni


D) Sm

E) Os


Дұрыс жауап: D

Оксидтерінің жалпы формуласы R2O5 болатын элементтер қатары

A) Mg, Ca, Be

B) N, P, As

C) Na, K, Rb

D) F, Cl, Br

E) S, Se, Te

Дұрыс жауап: B

I топ негізгі топша элементтері

A) Li, Na, K

B) Be, Mg, Ca

C) Be, Al, Ca

D) C, Si, Cl

E) N, P, As

Дұрыс жауап: A

IV топ элементтеріне сәйкес келетін жоғары оксидтің формуласы

A) RO3

B) R2O5


C) RO2

D) R2O7


E) R2O

Дұрыс жауап: C

V топ элементтеріне сәйкес келетін ұшқыш сутекті қосылыстарының формуласы

A) RH4


B) RH3

C) H2R


D) HR

E) HI


Дұрыс жауап: B

Оксиді негіздік қасиет көрсететін элемент

A) Al

B) Na


C) S

D) Cl


E) N

Дұрыс жауап: B

Оксиді қышқылдық қасиет көрсететін элемент

A) K


B) Ca

C) Cl


D) Ba

E) Mg


Дұрыс жауап: C

Бейметалдық қасиетті басым элемент

A) B

B) C


C) N

D) O


E) F

Дұрыс жауап: E

Металдық қасиетті басым элемент

A) Li


B) Na

C) K


D) Rb

E) Cs


Дұрыс жауап: E

Негізгі топша элементі

A) Mg

B) Ti


C) Mn

D) Fe


E) Ni

Дұрыс жауап: A

Қосымша топша элементі

A) Be


B) Mg

C) Fe


D) Ca

E) Sr


Дұрыс жауап: C

III топ қосымша топша элементі

A) B

B) Al


C) Sc

D) Ca


E) Ln

Дұрыс жауап: C

Кальций атомының валенттілік электрондарының саны

A) 1


B) 2

C) 3


D) 4

E) 5


Дұрыс жауап: B

Атомның электрондық құрылысы 1s22s22p63s2 болатын элемент

A) Be

B) Mg


C) Ca

D) Sr


E) Ba

Дұрыс жауап: B

Үшінші топта орналасқан екідайлы элементтің оксидінде 47% оттек бар, бұл элемент

A) B


B) Al

C) Ca


D) Ln

E) Tl


Дұрыс жауап: B

V топта орналасқан элементтің сутекті қосылысындағы сутектің массалық үлесі 3,8%, бұл элемент

A) N

B) P


C) As

D) Sb


E) Bi

Дұрыс жауап: C

II топта орналасқан элементтің оттекті қосылысындағы оттектің массалық үлесі 28,6%, бұл элемент

A) Be


B) Mg

C) Ca


D) Sr

E) Ba


Дұрыс жауап: C

IV топта орналасқан элементтің үшқыш сутекті қосылысындағы массалық үлесі 75%, ал жоғары өттекті қосылысындағы массалық үлесі 27,3%, бұл элемент

A) C

B) Si


C) Cl

D) Sn


E) Pb

Дұрыс жауап: A

Оттегінің латынша аталуы

A) гидрогениум

В) оксигениум

C) гидраргирум

D) силициум

E) феррум

Дұрыс жауап: В

Атмосферада оттек бос күйінде ........... кездеседі (%)

A) 21

В) 25


C) 30

D) 35


E) 40

Дұрыс жауап: A

Оттек жер қыртысында қосылыс түрінде кездеседі (%)

A) 35,14


В) 25,15

C) 49,13


D) 52,05

E) 65,16


Дұрыс жауап: C

Оттек жай зат ретінде ........... кездеседі.

A) адам ағзасында

В) атмосферада

C) жер қыртысында

D) тұздарда

E) негіздерде

Дұрыс жауап: В

Оттек газы

A) түссіз

В) суда жақсы ериді

C) дәмді


D) өткір иісті

E) ауадан жеңіл

Дұрыс жауап: A

Оттек ........... сұйылады

A) – 196 ºС

В) – 200 ºС

C) – 183 ºС

D) – 253 ºС

E) – 151 ºС

Дұрыс жауап: C

Оттек ........... қатады

A) – 163,7 ºС

В) – 170 ºС

C) – 180 ºС

D) – 218 ºС

E) – 200 ºС

Дұрыс жауап: D

Оттекті зерттеген ғалымдар

A) Дж.Пристли және К.Шееле

В) М.В.Ломаносов және А.Лавуазье

C) Р.Бойль және Дж Дальтон

D) Г.Кавендили және А.Лавуазье

E) А.Беккерель және П.Кюри

Дұрыс жауап: A

О2 өнеркәсіпте алынуы.

A) калий хлоратынан

В) калий перманганаты

C) судан


D) сетек пероксидінен

E) ауадан

Дұрыс жауап: E

О2 зертханада алынуы.

A) ауадан

В) калий хлоратынан

C) калий хлоридінен

D) натрий карбонатынан

E) натрий сульфатынан

Дұрыс жауап: E

Озон оттек газынан ауыр

A) 2 есе


В) 2,5 есе

C) 3 есе


D) 1,5 есе

E) 4 есе


Дұрыс жауап: D

Біреуі оттегі болып келетін екі элементтен түзілген күрделі заттар

A) қышқылдар

В) оксидтер

C) орта тұздар

D) қышқыл тұздар

E) барлығы дұрыс

Дұрыс жауап: В

Жарық пен жылу бөле жүретін реакциялар

A) айырылу

В) орынбасу

C) алмасу

D) жану

E) қосылуДұрыс жауап: D

Заттардың оттекпен әрекеттесу реакциясы

A) тотығу

В) айырылуы

C) алмасу

D) орынбасу

E) бейтараптану

Дұрыс жауап: A

Табиғатта О2 түзіледі

A) 2KMnO4 tº K2MnO4 + MnO2+ O2 ↑

В) 2KClO3 tº 2KCl + 3O2 ↑

MnO2


C) 2HgO tº 2Hg + O2 ↑

D) 6CO2 + 6 H2O жарық C6 H 12 O6 + 6O2 ↑

хлорофил

E) 2 H2O2 tº 2 H2O + O2 ↑

MnO2

Дұрыс жауап: DАуа құрамы

A) 90 % - N2, 8 % - O2, 2 % - He, Ne, Ar, Kr, Xe

В) 78 % - N2, 21 % - O2, 1 % - He, Ne, Ar, Kr, Xe

C) 60 % - N2, 35 % - O2, 5 % - He, Ne, Ar, Kr, Xe

D) 50 % - N2, 50 % - O2

E) 70 % - N2, 30 % - O2

Дұрыс жауап: A

Оттектің 1,25 моліндегі молекула саны

A) 6,25 ∙10 24

В) 5,07 ∙10 23

C) 7,5 ∙10 23

D) 8,02 ∙10 24

E) 8,25 ∙10 25

Дұрыс жауап: C

6 моль О2 массасы (г)

A) 152


В) 162

C) 172


D) 182

E) 192


Дұрыс жауап: E

64 г О2 зат мөлшері (моль)

A) 1

В) 2


C) 3

D) 4


E) 5

Дұрыс жауап: В

9,6 кг О2 молекула саны

A) 4,2 ∙10 25

В) 3,5 ∙10 26

C) 2,7 ∙10 23

D) 1,8 ∙10 26

E) 2,6 ∙10 25

Дұрыс жауап: D

3 ∙10 22 молекула саны бар оттектің массасы (г)

A) 1,6

В) 3,2


C) 6,4

D) 12,8


E) 10,5

Дұрыс жауап: D

4,5 моль оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

A) 50,4


В) 60,5

C) 100,8

D) 80,1

E) 90,2


Дұрыс жауап: C

80 г оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

A) 42

В) 56


C) 72

D) 65


E) 32

Дұрыс жауап: В

1 л оттегінің молекула саны

A) 2,5 ∙10 23

В) 2,6 ∙10 24

C) 2,2 ∙10 25

D) 2,7 ∙10 22

E) 2,8 ∙10 23

Дұрыс жауап: D

Оттектің сутегі бойынша тығыздығы

A) 32

В) 16


C) 64

D) 96


E) 24

Дұрыс жауап: В

О2 (қ.ж) тығыздығы (г/л)

A) 1,43


В) 1,56

C) 1,72


D) 1,29

E) 1,9


Дұрыс жауап: A

Глюкоза С6 Н12 О6 құрамындағы элементтердің массалық қатынастары

A) 1 : 16 : 24

В) 2 : 1 : 2

C) 6 : 1 : 8

D) 12 : 3 : 8

E) 10 : 3 : 12

Дұрыс жауап: A

Судағы оттегінің массалық үлесі (%)

A) 77,9


В) 80,9

C) 75,9


D) 88,9

E) 60,9


Дұрыс жауап: D

Калий перманганаты құрамындағы оттектің массалық үлесі (%)

A) 10,7

В) 15,8


C) 20,4

D) 30,6


E) 40,5

Дұрыс жауап: E

Адам күніне 720 л оттегі жұтады.Адамға қажет ауаның көлемі: (көлемдік үлесі оттектің 20 %)

A) 3300


В) 3600

C) 3500


D) 3400

E) 3800


Дұрыс жауап: В

0,2 моль фосфор (V) оксидің алу үшін қажет оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

A) 11,2

В) 22,4


C) 33,6

D) 44,8


E) 67,2

Дұрыс жауап: A

0,3 моль темір (ІІІ) оксидін алу үшін қажет темірдің массасы (г)

A) 20,5


В) 25,7

C) 33,6


D) 35,8

E) 37,2


Дұрыс жауап: C

0,1 моль алюминиймен әрекеттесетін оттегінің (қ.ж) көлемі (л)

A) 1,02

В) 1,45


C) 1,57

D) 1,60


E) 1,68

Дұрыс жауап: E

2,4 кг көміртегі (ІV) оксидін алуға қажет оттегінің массасы (кг)

A) 1,52


В) 1,75

C) 1,65


D) 1,84

E) 1,9


Дұрыс жауап: В

Оттектің массалық үлесі көп заттың формуласы:

A) Fe2O3

В) KClO3


C) SiO2

D) CaCO3


E) H2O2

Дұрыс жауап: В

Термохимиялық теңдеуі мынандай: С + O = СО2+402 кДж реакция нәтижесінде 2412 кДж жылу бөлінсе,жанған көміртегінің массасы (г)

A) 52


В) 62

C) 72


D) 82

E) 92

Дұрыс жауап: C

Темірдің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:

3Fe +2O2 Fe3O4 + 1116 кДж болса,1 кг темір жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

A) 6642,8

В) 3321,4

C) 1660,7

D) 1328,5

E) 1107,1

Дұрыс жауап: A

490 г Бертолле тұзының ыдырауынан түзілген оттегінің зат мөлшері (моль)

A) 1

В) 2


C) 3

D) 6


E) 5

Дұрыс жауап: D

7,75 г фосфор 10 л (қ.ж) оттегімен әрекеттескенде түзілген оксидтің массасы

A) 18,75


В) 17,75

C) 19,75


D) 16,75

E) 15,75


Дұрыс жауап: В

Ауаның салыстырмалы молекулалық массасы 29-ға тең.Қалыпты жағдайдағы бір шаршы метр құрғақ ауаның массасы (кг)

A) 1,05

В) 1,29


C) 2,91

D) 50,1


E) 52,9

Дұрыс жауап: В

Газ күйіндегі аммиакты NH3 катализатор қатысында оттегімен тотықтырғанда азот (ІІ) оксиді және су түзіледі.26,88 л аммиакпен реакцияға түскен оттегінің көлемі (л)

A) 10,6


В) 15,6

C) 20,6


D) 33,6

E) 30,6


Дұрыс жауап: D

Көлемдері 300 л гелий мен 100 л оттегі араластырылды.Түзілген газдар қоспасының сутегі бойынша тығыздығы

A) 4,2

В) 5,5


C) 6,7

D) 7,5


E) 2,4

Дұрыс жауап: В

Эвдиометрде 2мл сутегімен 6 мл оттегінің қоспасына қопарылыс жасалды.Қопарылыстан кейінгі қалған газ және оның көлемі

A) оттегі (4мл)

В) оттегі (2мл)

C) сутегі (1мл)

D) сутегі (3мл)

E) оттегі (5мл)

Дұрыс жауап: E

10 г сутегі 10 г оттегімен әрекеттескенде түзілген судың массасы (г)

A) 1,3

В) 11,3


C) 20,3

D) 50,3


E) 25,3

Дұрыс жауап: В

Оттегі мен озон қоспасының сутегі бойынша тығыздығы – 18.Қоспадағы озонның массалық үлесі (%)

A) 14,33


В) 21,33

C) 33,33


D) 42,33

E) 55,33


Дұрыс жауап: C

Сутегінің латынша аталуы

A) оксигениум

B) гидрогениум

C) гидраргирум

D) силициум

E) аурум

Дұрыс жауап: B

Жер шарында сутегінің массалық үлесі (%)

A) 1


B) 5

C) 10


D) 15

E) 20


Дұрыс жауап: A

Күн жүйесі планеталарының ……….% -ін сутек атомы құрайды

A) 63

B) 75


C) 84

D) 92


E) 50

Дұрыс жауап: D

Сутек газын ашқан ғалым

A) Г.Кавендиш

B) Дж. Прустли

C) М.В.Ломоносов

D) Р.Бойль

E) А.Беккерель

Дұрыс жауап:

Сутек жай зат ретінде…………. кездеседі

A) жер қыртысында

B) адам ағзасында

C) аспан әлемінде

D) тұздарда

E) суда

Дұрыс жауап: CСутек газы

A) түсті


B) түссіз

C) дәмді


D) өткір иісті

E) ауадан ауыр

{Дұрыс жауап: B

Сутек ........... сұйылады

A) – 196 ºС

B) – 200 ºС

C) – 183 ºС

D) – 253 ºС

E) – 151 ºС

Дұрыс жауап: D

Сутек ауадан………. жеңіл

A) 1,5 есе

B) 5,7 есе

C) 14,5 есе

D) 28,1 есе

E) 30,5 есе

Дұрыс жауап: C

Н2 өнеркәсіптік алыну реакциясы

A) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2↑

B) Ca + 2H2O Ca (OH)2 + H2↑

C) Zn + H2 SO4 ZnSO4 + H2↑

D) 2Na + 2H2 O 2NaOH + H2↑

E) 2H2 O2H2 ↑ + O2↑

Дұрыс жауап: E

H2 зертханада алыну реакциясы

A) СН4 + 2H2О СO2 + 4H2↑

B) Zn + 2HCl ZnCl2 + H2↑

C) 2H2 O тұрақты тоқ 2Н2 + О2↑

D) H2 + СuO t H2 O + Сu

E) H2 + Cl2 t 2HCl

{Дұрыс жауап: B

Сутек металдарымен әрекеттескенде түзілетін заттар

A) гидридтер

B) гидраттар

C) гипохлоридтер

D) гидроксидтер

E) кристаллогидраттар

Дұрыс жауап: A

Сутек атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар

A) негіздер

B) қышқыл тұздар

C) тұздар

D) қышқылдар

E) оксидтер

Дұрыс жауап: A

Металл атомдарынан және қышқыл қалдықтарынан тұратын күрделі заттар

A) қышқылдар

B) тұздар

C) негіздік оксидтер

D) негіздер

E) қышқылдық оксидтер

{Дұрыс жауап: B

Сутегімен жоғары температурада әрекеттесетін заттар

A) О2, N2, CuO

B) H2О, O2, Fe2 O3

C) O2, S, H2O

D) H2О, Cl2, WO3

E) HgО, H2O, Fe3 O4

Дұрыс жауап: A

Сутегімен әрекеттеспейтін зат

A) N2,

B) S


C) O2

D) HCl


E) Cl2

Дұрыс жауап: D

Зертханада сутек және оттек газдарын алу үшін қолданылатын реактивтер

A) Cu және HCl, KClO3

B) Zn және HCl, KMnO4

C) H2O2, HCl

D) Na2O, HCl

E) MgO, H2SO4

Дұрыс жауап: B

Судың қатты күйіндегі тығыздығы:

А) 0,62 г/см3

B) 0,72 г/см3

С) 0,82 г/см3

D) 0,52 г/см3

E) 0,92 г/см3

Дұрыс жауап:Е

Қалыпты жағдайда 1 см3 судың массасы:

А) 1 г


B) 4 г

С) 2 г


D) 3 г

E) 6 г


Дұрыс жауап:А

Суда ерімейтін негіз:

А) LiOH

B) NaOH


С) Cu(OH)2

D) Ba(OH)2

E) KOH

Дұрыс жауап:CКүрделі зат:

А) сутегі

B) оттегі

С) су


D) натрий

E) барий


Дұрыс жауап:C

Судың химиялық формуласы:

А) Н2О2

B) Н2О


С) НСl

D) HBr


E) HNO3

Дұрыс жауап:B

Судың 45 г сәйкес келетін зат мөлшері:

А) 5,5 моль

B) 4,5 моль

С) 6,5 моль

D) 2,5 моль

E) 3,5 моль

Дұрыс жауап: D

Судың салыстырмалы молекулалық массасы:

А) 18 г/моль

B) 18 г


С) 18

D) 18 моль

E) 18 моль/г

Дұрыс жауап: С

Судың молярлық массасы:

А) 18 г/моль

B) 18 г

С) 18


D) 18 моль

E) 16 г8моль

Дұрыс жауап: А

+40 С температурада судың тығыздығы:

А) 1 г/мл

B) 2 г/ мл

С) 6 г/ мл

D) 8 г/ мл

E) 4 г/ мл

Дұрыс жауап: А

Металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде түзіледі:

А) оксид және тұз

B) тұз және қышқыл

С) қышқыл және оксид

D) негіз және оксид

E) негіз және қышқыл

Дұрыс жауап: Е

Осы заттың ерітіндісі электртоғын өткізбейді:

А) NaCl

B) KI


С) KOH

D) C12H22O11

E) KCl

Дұрыс жауап: DБерілген заттардың арасында иондық қосылыс:

А) NaCl


B) Н2

С) Са


D) OҒ2

E) Сl2


Дұрыс жауап: А

Электролиттерге жатады:

А) спирт

B) металдар

С) бейметалдар

D) қант


E) тұздардың судағы ерітінділері

Дұрыс жауап: Е

Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы:

А) Р2O5 + H2O→ H3PO4

B) SO3 + H2O→H2SO4

С) SO2 + H2O →H2SO4

D) NaCl+AgNO3 →AgCl↓ +NaNO3

E) SO3 + Na2O → Na2SO4

Дұрыс жауап: D

Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5-ке тең болатын электролит:

А) KCl

B) CaCl2


С) KI

D) NaCl


E) KOH

Дұрыс жауап: D

Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы:

А) Na2O


B) P2O5

С) SO3


D) ҒeO

E) Ag2O


Каталог: ld
ld -> Сабақтың тақырыбы : Баяндауыш
ld -> Таңғажайып алаң ойыны. М.Әділова
ld -> Мақтаның жемісі мақтаның ашылмай қалған немесе шала ашылған қауашағын дейді. Қауашақ ашылады. Қауашақ ішіндегі ұзын талшықтары (түктері) бар өте көп тұқымдар шашылады
ld -> Одонтогенні кісти діляться на кореневі (радикулярні) і коронкові (фолікулярні)
ld -> Одонтогенні пухлини щелеп
ld -> Производство лекарственных препаратов по контрактам: Простанорм г. Томск
ld -> Гбоу впо рниму им. Н. И. Пирогова
ld -> 1. Гомеостаз – дегеніміз не


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет