Гылым тарихы мен философиясы Пэншинин окуө эдiстемелiк кешенеPdf көрінісі
бет1/4
Дата02.04.2019
өлшемі1.04 Mb.
#101641
  1   2   3   4

 

 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі А.Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті 

Философия кафедрасы 

 

 

  

 

 Гылым тарихы мен философиясы 

Пэншинин окуө эдiстемелiк кешене 

 

Бяре мамандығы   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Қостанай ,2017  

 

                                                                                                                                                        Құрастырушы:ф.ғ.д.,профессор Колдыбаев С.А. 

 

  Философия  кафедрасының  отырысында  қарастырылды  және  ұсынылды  25.06. 

2017 № 23 хаттама 

Философия кафедрасының меңгерушісі  ________   проф.Колдыбаев С.А. 

 

  

Гуманитарлық-әлеуметтік факультетінің әдістемелік кеңесімен мақұлданды  

 2017 ж. № хаттама 

Әдістемелік кеңестің төрайымы                           З.Тамагамбетова 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                 

 

    Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 

 

Философия  кафедрасы  

 

ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

                                                       Қостанай, 2017  

 

  

 

«А. Байтұрсынов атындағы  Қостанай  

мемлекеттік  

университеті»  

 

Гуманитарлық-әлеуметтік             факультет

 

 Бекітемін 

 

Оқу  жұмысы  және  тарбие жөніндегі проректоры 

_______________А.Абсадыков 

_____._________2017 ж. 

 


Оқу жұмыс бағдарламасын ф.ғ.д.,профессор Колдыбаев С.А.құрастырған . 

 

     18 . 06. 2017 г.                                                                     С.Колдыбаев  

  

Философия  кафедрасының отырысында қаралған және ұсынылған.            25.06.2017 ,№ 12 хаттама 

 

Кафедра меңгерушісі                   _____________                   С.Колдыбаев   

 

 Гуманитарлық-әлеуметтік  факультеттің  әдістемелік  кеңесінде  мақұлданған 

2017ж.,хаттама №  

Әдістемелік  кеңестің  төрайымы)   _____________    З.Тасмагамбетова 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән туралы мәлімет. Әлеуметтік таным әдіснамасы 

Пән атауы: Әлеуметтік таным әдіснамасы.  

Сабақтың  өткізілу  орны  мен  уақыты:  Сабақ  кестеге  сәйкес  ҚМУ  1  корпусында 

өткізіледі. 

Консультация  уақыты:  кестеге  СЖТӘ  ауд.    және    кафедрадағы  консультациялық   

графикке (СЖТӘ) сәйкес. 

Пән пререквизиті   

Бұл  пәнді  меңгеру  үшін  білім,  дағдылық,  философияның  бастапқы  курсын 

зерттегенде  алған  білім,  сонымен  қатар    негізгі  профильдік  пән 

жаратылыстану-

ғылыми  және  әлеуметтік  -  гуманитарлық  айналымның  негізгі  жағдайларымен 

таныс болу

 Пән постреквизиті  

«Әлеуметтік  таным  әдіснамасы»  курсын  меңгеру  алдағы  уақытта    белгілі  бір 

ғылыми – теориялық пәндерді меңгеруге септігін тигізеді.  Пәннің қысқаша аңықтамасы 

Әлеуметтік  танымның  әдіснамасы  пәні  магистрант  үшін  әдіснамалық  негіз  бен 

заманауи  ғылымның  мәселелерін,  әдіс  теориясын  қолдануға,  оны  арнайы  қағидат 

ретінде, ғылыми  қызмет әдістерін ұғынуға мүмкіндік береді 

Ол  ғылымның  логика  мен  әдіснамасын,  ғылыми  –  зерттеу  жұмыстың  әдіснамалық 

мәдениетің  түсінуге  жол  береді.  Ғылымның  әдіснамасы    кез  келген  ғылыми 

зерттеудің  бастамасы  және  осы  тарапта  болашақ  ғылыми  және  ғылыми  -  

педагогикалық кадр дайындауда маңызы зор.   4  Пәннің мақсаты мен міндеті  

Мақсаты:  Магистранттарға  әлеуметтік  таңым  әдіснамасы  жөнінде  білім  беріп, 

негізгі  мектептерде  ғылыми  білімін  дамыту,  ғылыми  зерттеу  жұмыстарында 

практикалық қасиеттерді баулу.  

 5Пәннің міндеті

 Әлеуметтік  таным  әдіснамасы  толық  немесе  жеке  ғылыми  кешенді  білім  беру, 

толық ғылымның образі жөнінде ойдың қалыптастыру мақсатында. 

  Әлеуметтік таңым әдіснамасы туралы магистранттар білімін жеке арнайы ғылыми 

пән    ретінде  ұлғайту,  яғни  оның  оның  әлеуметтік  мәдениеттің  бір  бөлігі  ретінде, 

қоғамның  әлеуметтік  және  рухани  ғылымның  ұғынуы,    практикалық  ғылыми  – 

зерттеу қызметінің  ғылыми білімнің көзқарасын қалыптастыру 

 Ғылыми қызметтің көп функционалдық және көп факторлық мінезін ашу, әр түрлі 

аспектілер  мен  контекстін  өзінің:  тарихи,  аксиологиялық,  логикалық,  әлеуметтік, 

психологиялық, институциялық зерттеуің талдау. 

 Қоғамдық  сананы  қалыптпстыратын  әлеуметтік  институт  ,  өндіріс  күші,білім  

ретінде әлеуметтік таңым негізінің әдіснамасын ашып көрсету.  

 

 

2. Пәннің мазмұны 

 

Модуль 1 Қоғам, мәдениет, тарих пен адам туралы ғылымдардың пайда болуы  1.1 Философия ғылыми білімнің интегральдық формасы ретінде. СГН феномені және оның 

өркениеттік маңызы. Әлеуметтік ғылымның  

посткеңестік кеңістігіндегі орны  

 

1.2 Әлеуметтік – гуманитарлық таңымның объекті мен пәнінің ерекшелігі. Әлеуметтік  гуманитарлық  таным  субьекті.  ӘГТ  ерекшелігі.    ӘГТ  теориясы.    Табиғат  пен 

қоғам  жөніндегі  ғылым  ұқсастығы  мен  ерекшелігі.  Қоғам  мен  адам  ерекшелігі.  ӘГТ 

субъектісінің ерекшелігі 

  

2-Модуль  Құндылық  табиғаты  және  оның  әлеуметтік  –  гуманитарлық  танымдағы  ролі. 

Өмір қоғам мен мәдениет ғылым сатысы ретінде

  

2.1  Аксиология  ағымында.  Іш  күйінің  ғылымдағы  құны.  Генезис  пен  құндылық  статусы. 

Құндылық  пен  Ақиқат.    Құңдылық  пен  норма.Құндылық  пен  идеал  .  Ценностное  сознание  в 

эпоху  Постмодерн  дәуіріндегі  іш  күйінің  құндылығы.  Өмір  түсінігінің  әлеуметтік  пен  

гуманитарлық  мәні (А. Бергсон, В.Дильтен, философиялық антропология). Болмыстың өлі және 

тірі    зонасы.  Экзистенция,  экзистенциалдар.  Ойын,  махаббат,  үй,  бостандық  ,  қорқыныш  

экзистенциалдық болмыстың  тұлғасы. 2.2 Әлеуметтік және мәдени – тарихи уақыт. Объективтік және субьективтік уақыт. Кеңістік 

пен уақыттың «сырттай» және заманауи санаттарын қайта ойлап ойын өзгерту 

 (М.М. Бахтин). 

3-Модуль  Комуникативтілік  қоғам  мен  мәдениет  туралы  ғылым.  Әлеуметтік  және 

гуманитарлық ғылымдарда шыңайылық мәселесі  

3.1Араласу  және  коммуникация  :  бірлік  пен  араздық.  Қарым  қатынас  жүйесі    Мен-Мен,  Мен-

СЕН, МЕН-БІЗ, МЕН-ОЛАР. ӘГТ іш күйімен манипуляциялау. 

Тиісті ақиқат пен барының ақиқаты. 

 

 

3. Ұсынылатын әдебиеттер тізімі  

 Негізгі:   

1Алиев У.Ж. Общая дисциплина теория науки. Л., 2010 

2  Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

Қосымша :

 3 Краткий философский словарь. М., 2005. 

3   Лебедев Е. А. Социальная философия М., 2005. 

4   Рузавин С. А. Основы философии науки. М., 2006. 

 

 Қосымша Пән бағдарламасы білім алушылар 

 

 

  

 

                                                               Қосымша жұмыс оқу бағдарламасы (Syllabus) 

Білім алушылар үшін тәртіп бағдарламасы 

2017-2018 оқу жылына арналған 

               

1. Негізгі ақпарат 

Факультет 

Заң 

Мамандық 6М020300- Тарих 

Курс  


 1 

Семестр 


Оқу түрі 

Күндізгі 

 

Оқу бағдар. негізгі

 

Тәртіп циклы   КП 

Компонент 

МК 

Кредит саны 2 / K Z / 3 ECTS 

Сағат саны 

90 

Сабақ өткізу орны Корпус 1А ауд. 319 

Бағдарлама жетекшісі 

Колдыбаева С/А 

Оқытушы 


Колдыбаева С.А. 

Кеңес беру уақыты 

(СОӨЖ инд.) 

1-ші апта  

2-ші апта  

3-ші апта 

Жұма 14.00 

Жұма 14.00 

Жұма 14.00 

2 Пререквизиттер мен постреквизиттер 

Пререквизиттер 

Бұл тәртіпті меңгеру үшін білімнің жалпы курсы бойынша, жалпы және отандық тарих, 

тарихнама, байлық және тарихи зерттеу әдістері қажет . Бұл тәртіпті меңгеру үшін білімнің 

жалпы курсы бойынша, жалпы және отандық тарих, тарихнама, байлық және тарихи зерттеу 

әдістері қажет. 

Постреквизиттер 

Курсына  байланысты  кең  ауқымды  әлеуметтік-гуманитарлық  пәндер,  соның  ішінде 

оқытылатын  магистратура  бағдарламасы.  Қазақстан  тарихының  нақты  проблемаларына 

арналған  бірқатар  пәндердің  кәсіби  бағытты  игеруге  олардың  әдістемелік  және  теориялық 

құрал-саймандардың,  негізгі  бағыттары  қазіргі  заманғы  гуманитарлық  ғылыми  зерттеулер 

ерекшелігін игеру пәннің түсінуге ықпал ететін болады. 3 Мақсат және тәртіп тапсырмалары 

Мақсат 


тәртіпаралық  зерттеу  кезінде  адамзат  тарихы  және  түсіну  принципті  шарттылық  интегралдық 

байланыстар  тарихи  ғылым  барлық  ғылымдармен  адам  мен  қоғам  жайлы  магистранттарда 

қалыптастырудың жалпы принциптері туралы. 

Тапсырмалар 

Әлеуметтік таным әдіснамасы толық немесе жеке ғылыми кешенді білім беру, толық ғылымның 

образі жөнінде ойдың қалыптастыру мақсатында 4 Академиялық сағаттарды бөлу 

Барлығы  

Дәр. 

Тәжір.  


Зерт 

БОӨЖ 


БӨЖ 

Бақылау түрі 

_2_кредита, 90 сағат 

25  

20 


40 

Емтихан 


5  Тәртіп  мазмұны  Әлеуметтік  танымның  әдіснамасы  пәні  магистрант  үшін  әдіснамалық  негіз  бен  заманауи 

ғылымның  мәселелерін,  әдіс  теориясын  қолдануға,  оны  арнайы  қағидат  ретінде,  ғылыми    қызмет  әдістерін  ұғынуға 

мүмкіндік береді 

                                                                          6 Курс саясаты 

1 Студент үнемі, жүйелі түрде дайындалу, сабаққа және барлық СӨЖ тапсырмаларын орындауға тиіс. Студент дәрістер 

мен  тәжірибелік  сабақтарға  дайындықпен  келуге  тиіс.  Сабаққа  дайындық  тест  немесе  ауызша  сұраумен  тексерілетін 

болады. 


2  Барлық  бақылау  түрлері  теріс  баға  алған  кезде  бір  рет  қана  қайта  тапсыру  мүмкін.  Бұл  жағдайда  балл  азаяды 

коэффициенті 0,8. Оң бағаны қайта тапсыруға болмайды. 

3 Студент дәлелді себептерсіз сабақтан қалмауы тиіс.Студент дәлелді себеппен сабақ қалдырған жағдайда міндетті түрде 

белгіленген мерзімде қалған күндердің орнын толтыруы тиіс.   

4 Аудиторияға сырт киіммен кіру тыйым салынады! 

5 Студенттер сабақта қауіпсіздік техникасын сақтауға, аландамауға және ұялы телефондарын пайдаланбауы тиіс. 7 Әдебиеттер тізімі 

Негізг             1Алиев У.Ж. Общая дисциплина теория науки. Л., 2010  

Қосымша 


 

1  Лебедев Е. А. Социальная философия М., 2005. 

2   Рузавин С. А. Основы философии науки. М., 2006 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Ұсынылатын әдебиеттер тізімі 

 

Негізгі 

2  Абишев К.А. Философия. Алматы, 2009. 

3  Идея и реальность евразийства. Алматы, 1999. 

4  Алиев У.Ж. Общая дисциплина теория науки. Л., 2010 

5  Вебер М. Избранные произведения. М., 1990. 

6  Бахтин М. К философским основам гуманитарных наук. М.,1996. Қосымша 

7  Гадамер Х.Г. Актуальность прекрасного. М., 1991. 

8  Микешина Л.А. Философия познания. М.,2002. 

9  Таринов П.С. Антология мудрости. 120 философов М., 1997. 

10 Тормасов  Б.А.  Философы  и  философия  жизни,  судьба.  Учение  М.. 

1998. 


11  Мукашев З.А. Опыт дисциплинарной философии. Алматы, 1996. 

12  Краткий философский словарь. М., 2005. 

13  Лебедев Е. А. Социальная философия М., 2005. 

14  Рузавин С. А. Основы философии науки. М., 2006. 

 

 

  

 

  

 

  

                                                                                                  8 Күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

Апта №  


Модуль 

Дәріс тақырыптары 

Сағат 

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптары Са

ғат 


Тақырыптары БОӨЖ ( тер ) 

Са

ғат 

   Модуль 1 Қоғам, 

мәдениет, тарих пен 

адам туралы 

ғылымдардың пайда 

болуы

 

Қоғам,  мәдениет,  тарих пен 

адам 


туралы 

ғылымдардың 

пайда 

болуы 


 

Гуманитарлық  әлеуметтік  циклдің қоғам,  мәдениет,  тарих  пен  адам 

туралы 


ғылымдардың 

пайда 


болуындағы мәселелер 

 

  

Қоғам, мәдениет, тарих 

пен адам туралы 

ғылымдардың пайда 

болуы

  

 Гуманитарлық  әлеуметтік  циклдің 

қоғам,  мәдениет,  тарих  пен  адам 

туралы 

ғылымдардың пайда 

болуындағы мәселелер 

 

 

  

 Гуманитарлық 

– 

әлеуметтік танымның  обьектісі  мен  пәнінің 

мәселелері 

 

 Әлеуметтік 

– 

гуманитарлық таңымның объекті 

мен 


пәнінің 

ерекшелігі. 

Әлеуметтік 

гуманитарлық таным 

субьекті

 Гуманитарлық 

– 

әлеуметтік танымның  обьектісі  мен  пәнінің 

мәселелері 

 

 

Әлеуметтік – 

гуманитарлық  таңымның 

объекті 

мен 


пәнінің 

ерекшелігі. 

Әлеуметтік 

гуманитарлық таным 

субьекті  

 

Гуманитарлық әлеуметтік танымның субъектісі

 

  

 Гуманитарлық әлеуметтік 

танымның субъектісі

 

 2 Модуль 

 Құндылық 

табиғаты және оның 

әлеуметтік – 

Құндылық 

табиғаты 

және  оның  әлеуметтік  – 

гуманитарлық 

Гуманитарлық әлеуметтік танымдағы құндықтың табиғаты 

және олардың рөлі

 

 

Құндылық табиғаты және оның әлеуметтік – 

гуманитарлық гуманитарлық 

танымдағы ролі. Өмір 

қоғам мен мәдениет 

ғылым сатысы ретінде

 

танымдағы  ролі.  Өмір қоғам 

мен 


мәдениет 

ғылым сатысы ретінде. 

 

танымдағы ролі. Өмір қоғам мен мәдениет 

ғылым сатысы ретінде. 

 

 Гуманитарлық әлеуметтік 

танымдағы құндықтың табиғаты 

және олардың рөлі

 

  

 Өмір  –  қоғам  мен  мәдениет 

ғылымының сатысы ретінде 

 

 

10 Уақыт, әлеуметтік  

гуманитарлық танымның 

кеңістігі

 Өмір  –  қоғам  мен  мәдениет 

ғылымының сатысы ретінде 

 

 

Уақыт, әлеуметтік  гуманитарлық танымның 

кеңістігі 

11 


 

 

Әлеуметтік – 

гуманитарлық 

білімнің кеңістік -уақытша  

Параметрі. 

 

 

12  

 

Әлеуметтік – 

гуманитарлық 

білімнің кеңістік -уақытша  

Параметрі. 

 

 

13 3Модуль 

 

Комуникативтілік қоғам 

мен  мәдениет  туралы 

ғылым. Әлеуметтік және 

гуманитарлық 

ғылымдарда 

шыңайылық мәселесі

 

 Комуникативтілік қоғам 

мен мәдениет туралы 

ғылым. Әлеуметтік және 

гуманитарлық 

ғылымдарда шыңайылық 

мәселесі


 

 

Гуманитарлық – 

әлеуметтік 

танымның шынайылығы мәселесі 

 

  

Комуникативтілік қоғам 

мен мәдениет туралы 

ғылым. Әлеуметтік және 

гуманитарлық 

ғылымдарда шыңайылық 

мәселесі 

14  

 

Гуманитарлық – 

әлеуметтік 

танымның шынайылығы мәселесі 

 

  

15 


 

 

Гуманитарлық – 

әлеуметтік 

танымның шынайылығы мәселесі 

 

  

 

 

 

  

 

Барлығы сағат 

 

25 

 

20 

9 Пән бойынша тапсырмаларды орындау және тапсыру кестесі 

 

  

Ба

қыла

у 

түрлері

 

Бақылау түрі Ба

лл

 апталар 10 


11 

12 


13 

14 


15 

АБ 


 

Тәжірибелік жұмыстарды 

орындау, 

100 


  

  

   

 Ауызша сұрау 

100 


 

  

  

  

  

 Реферат 

100 


 

 

  

  

 

  

 

  

 

 ШБ 

Коллоквиум 

100 

 

  

 

  

 

  

  

 

  

Бақылау жұмысы 

100 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 ҚБ 


Ауызша емтихан  

100 


 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

1-ескертпе. Білім алушы жинаған қорытындысы бойынша семестрде кемінде 50% барынша семестрлік рейтинг, емтиханға жіберілуі. Оң бағаны алу үшін 

қажет емтиханда балл кемінде 50% барынша қорытынды рейтинг.

 тақырыптары

 


Каталог: files -> book


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет