Геометриялық оптиканың Қосымша тараулары пәнінің оқу әдістемелік кешенібет3/5
Дата29.12.2016
өлшемі0.83 Mb.
түріПротокол
1   2   3   4   5

Линзаға байланысты формулалар:

- Жұқа линзаның формуласы

- Линзаның оптикалық күшін табу формуласы немесе

мынау формуламен табуға болады.

- Линзаның сызықтық ұлғаюының формуласы

H – Кескін биіктігі, h – нәрсе биіктігі- зат линзадан шексіз қашықтықта жатқан жағдайда (d=шексіздік)

8 дәрісТақырып: Айна

Дәрістің мазмұны: Жазық айна. Сфералық айна. Ойыс айна. Дөңес айна. Айнаның бас оптикалық осі. Айнаның полюсі. Сфералық айнаның формуласы. Жазық айнада кескін тұрғызу. Сфералық айнада кескін тұрғызу.

Айна, о п т и к а л ы қ — беті тегіс, жарық сәулесін шағылдыратын және нәрсенің оптикалық кескінін беретін шыны немесе металл дене.

Айнадан жарық сәулесі түсу және шағылу бұрышының тепе-теңдігін сақтай отырып шағылады. Айна арқылы денелердің оптикалық кескіні алынады және ол кескіндердің орны геометриялық оптика заңдары бойынша анықталады. Ең көп тараған түрі — о п т и к а л ы қ ж а з ы қ айна. Сондай-ақ оптикалық жүйелерде сфералық,параболалық, эллипсоидтық т.б. шағылдырғыш беттері бар д ө ң е с және о й ы с айналар да қолданылады.

Айна бетінің пішіні математикалық жағынан неғұрлым дұрыс болған сайын, олардың сапасы солғұрлым жоғары болып келеді. Айнаның шағылдырғыш бетінің тегіс еместігі (микробұдырлығы) жарық толқыны ұзындығымен салыстырғанда аз болуы керек. Жазық емес айналардың барлығына абберация құбылысы тән. Жазық айна — абберациясыз кескін бере алатын жалғыз оптикалық жүйе. Жазық емес айнадағы дененің орны мен кескіні мына қатынас бойынша анықталады: 1/s + 1/s! = 2/r, мұндағы r — қисықтық радиусы, s — айна төбесінен денеге дейінгі, ал s! — айна төбесінен дене кескініне дейінгі қашықтық. Бұл қатынас айнаның оптикалық осі мен айнаға түскен жарық сәулесі арасындағы бұрыштың шамасы өте аз болған жағдайда ғана орындалады. Айна астрономиялық (айналы телескоптарда), спектрлік, жарықтандырғыш құралдарда (прожекторларда, фарларда т.б.), сондай-ақ ультрадыбыстық аппаратуралар мен күнделікті тұрмыста кеңінен қолданылады.

9 дәріс

Тақырып: Оптикалық жүйелер.

Дәрістің мазмұны: Фотоаппарат. Объектив. Объективтің жарық күші. Салыстырмалы саңылау. Проекциялық фонарь. Эпидиаскоп. Линзаның фокустық қашықтығын анықтау.

Оптикалық жүйелердің аберрациясы. Аберрация көздері. Сфералық аберрация. Кома. Хроматикалық аберрация. Дисторсия. Астигматизм. Көлбеу жарық шоқтарының астигматизмы. Анастигматтар. Оптикалық жүйелердің кемістіктері. Көру приборлары. Көру бұрышы. Бұрыштық ұлғаю. Лупа. Микроскоп. Кеплер трубасы. Телескоп-рефлектор. Телескоп-рефрактор.Галилей трубасы. Оптикалық приборлар. Микроскоптың үлкейтуі. Телескоптың көру бұрышы. Көру трубасы.

Фотоаппарат, фотографиялық аппарат, фотокамера – нәрсенің оптикалық кескінін фотопленканың, фотоматериалдың жарық сезгіш қабатына түсіруге арналған оптикалы-мех. құрылғы.

Телескоп, сыңардүрбі (теле және грекше skopeo – қараймын) – аспан шырақтарын электр-магниттік сәуле арқылы бақылауға арналған астрономиялық құрал. Телескоп гаммалық телескоп, рентген, ультракүлгін, оптикалық, инфрақызыл және радиотелескоп; оптикалық сұлбасы бойынша айналы (рефлектор), линзалы (рефрактор) және айналы-линзалы телескоп болып бөлінеді. Телескоптардың көмегімен фотографиялық, теледидарлық, электронды-оптикалық, т.б. сәуле қабылдағыштарды пайдалану арқылы фотографиялық, спектрлік, т.б. бақылаулар жүргізіледі. Телескоптар пайдалану ретіне қарай: астрофизикалық (жұлдыздарды, планеталарды, тұмандықтарды зерттейтін) телескоп, Күн телескопы, астрометрикалық телескоп, серіктік фотокамералар (Жердің жасанды серіктерін бақылайтын), сондай-ақ метеорларды бақылайтын метеор патрульдері мен кометаларды бақылайтын телескоп, т.б. болып бөлінеді. Телескоптың (оптикалық рефрактордың) көмегімен алғашқы астрономиялық бақылауды Г.Галилей жүргізді.

Лупа ( фр. loupe ,орыс. измерительная лупа ) — көзге нашар көрінетін ұсақ нысандарды (объектілерді) бақылауға арналған оптикалық аспап. Бақыланатын нәрсе ОО1 (1-сурет) Лупаның f фокустық қашықтығынан (FF —фокаль жазықтығы) аз ғана кішірек қашықтыққа орналастырылады. Осының нәтижесінде Лупа нәрсенің тура, үлкейген және жорамал ОО1 кескінін береді. ОО1 кескіннен шыққан сәуленің көзге түсу бұрышы () нәрсенің өзінен шыққан сәуленің түсу бұрышынан ( бұрышы) үлкен болады: Лупаның үлкейту әсері осымен түсіндіріледі. Лупаның үлкейтуі (Г) деп  бұрышының нәрсе Лупасыз ең жақсы көрінетін D=250 мм қашықтықтан көріну бұрышына () қатынасын айтады. Лупаның үлкейтуі оның фокустық қашықтығымен Г=250/f қатынасы арқылы байланысқан; Лупаның құралымына байланысты Г-ның мәні 2-ден 40 — 50-ге дейінгі аралықта жатады. Қарапайым Лупалар жинағыш жазық-дөңес линза болып табылады; әдетте олардың үлкейтуі аз (2 — 3) болады. Орташа үлкейту (4 — 10) кезінде екі және үш линзалы жүйелер қолданылады (2-сурет). Аз және орташа үлкейтетін Лупаларда кескіннің көріну бұрышы () 15 — 20Ә-тан аспайды. Үлкейтуі үлкен Лупаның көріну бұрышы 80 — 100Ә-қа дейін жетеді. Мұндай Лупаның кемшілігі: нәрседен Лупаға дейінгі қашықтықтың тым аз болуынан жарықталынудың қиындайтындығы және бірқатар қолайсыздықтың туындайтындығы. Мұндай кемшілік алыстағы нысанды (Г=2,5), сондай-ақ, жақындағы нысанды (Г=6) бақылауға қолданылатын телелупаларда жойылған. Сонымен қатар, призматикалық линзалармен бинокльдер үйлестіріліп жасалған, аздап қана үлкейтетін бинокулярлық (стереоскоптық) Лупалар да қолданылады.
10 дәріс

Тақырып: Оптикалық приборлардың ажырату күші.

Дәрістің мазмұны: Релей шарты. Телескоптың ажырату күші. Микроскоптың ажырату күші. Сандық апертура. Дифракциялық тордың ажырату мүмкіндіктері.

Оптикалық голография әдісі. Голография принципі. Жазық голограмма. Уақыт пен кеңістіктің когеренттілігі. Голограммалар алу және кескінді қалпына келтіру схемалары. Көлемдік голограммалар. Голографияның қолданылуы. Нүктелік объектінің голограммасы.


11 дәріс

Тақырып: Жарықтың кванттық қасиеті.

Дәрістің мазмұны: Сыртқы фотоэффект. Герц тәжірибелері. Столетов тәжірибесі. Столетов заңдары. Фотонның қасиеттері. Толқын ұзындығы. Фотонның энергиясы және импульсі. Ленард, Иоффе тәжірибелері. Сыртқы фотоэффект. Ішкі фотоэффект. Вентильдік фотоэффект. Фотоэффектінің вольт-амперлік сипаттамасы. Жарықтың электромагниттік теориясының көмегімен фотоэффектіні түсіндіру.

Фотоэффект — заттан электромагниттік сәуленің әсерінен электрондардың шығу құбылысы. Фотоэффектіні 1887 ж. неміс ғалымы Г. Герц ашқан. Жарық фотондарының жұтылуынан электрондар сәулеленетін денеден сыртқа, вакуумға шығатын Фотоэффект сыртқы Фотоэффект деп аталады. Металл емес қатты денеде (шалаөткізгіште, диэлектрикте) Фотоэффект бірқалыпты емес заряд тасымалдаушылардың пайда болуына әкеледі. Бүл жағдайда шалаөткізгіштердің және диэлектриктердің өткізгіштігі өзгереді (өседі) немесе фазааралық шекараларда (мысалы, р-п өткелінде) фотоэлектр қозғаушы күші (фотоЭҚК) пайда болады. Бұл құбылыс ішкі Фотоэффект деп аталады. Фотоэффект негізінде жұмыс істейтін шалаөткізгіш аспаптар (фоторезистор, фотодиод, фототранзистор және т.б) электрондық техникада жиі қолданылады.

12 дәріс

Тақырып: Фотоэффект

Дәрістің мазмұны: Сыртқы фотоэффект үшін Эйнштейн теңдеуі. Жарықтың кванттық қасиетінің тәжірибелік дәлелденуі. Көп фотонды фотоэффект. Иоффе және Добронравов тәжірибелері. Вавилов тәжірибесі. Фотоэффектінің қызыл шекарасы. Шығу жұмысы. Электронның максимал кинетикалық энергиясы. Фотоэффектінің қолданылуы. Фотоэлектронды көбейткіштер.

Классиклық физика жылулық сәуле шығарудың спектрінде байқалатын заңдылықты мүлдем түсіндіре алмады. Оған себеп классиклық физика бойынша қызған дене әр уақытта қысқа толқынды сәуле шығаруға тиіс. Сонымен қатар классиклық физика тұрғысынан түсінік таппаған тағы бір құбылыс – фотоэффект құбылысы. Бұл құбылыс кезінде зат бетіне түскен сәуле, одан электрондар бөліп шығарады; ұшып шыққан электрондардың энергиясы зат бетінде жұтылған сәуленің қарқындылығына байланысты болмай, оның жиілігіне тәуелді болуы түсініксіз болды. Егер түскен сәуленің жиілігі белгілі бір шамадан кем болса, онда жарықтың қарқындылығы қаншалықты артқанымен, электрондар заттан сыртқа қарай ұшып шыға алмайды. Ал классиклық физика тұрғысынан электрондардың энергиясы жарықтың қарқындылығына, яғни затқа түскен сәуле толқынының энергиясына байланысты болуы керек. Жылулық сәуле шығару және фотоэффект құбылыстарын түсіндіру нәтижесінде жаңа теорияның, яғни кванттық механиканың негізі қаланды. Кванттық ұғымдарды (қараңыз Квант) алғаш рет 1900 жылы М. Планк қызған денелердің жылулық сәуле шығаруын толық түсіндіретін еңбектерінде (теориясында) жариялады. Бұл теория бойынша жарық үздіксіз түрде емес (классикалық теория бойынша) белгілі бір үлеспен үздікті (дискретті) кванттар түрінде шығарылады немесе жұтылады. Бұл кванттың энергиясын Планк: =h (1) өрнегімен анықтады, мұндағы h=6,6210-34 Джс – Планк тұрақтысы, –шығарылатын (жұтылатын) жарықтың жиілігі. Планктың осы еңбегін ескере отырып 1905 жылы А. Эйнштейн фотоэффект теориясын ашты. Бұл теориясында Эйнштейн Планк идеясын дамыта отырып, мынадай болжам ұсынды: жарық тек үздікті түрде шығарылып (жұтылып) қана қоймай, ол кеңістікте үздікті кванттар ағыны түрінде тарайды. Үздіктілік(дискреттік) – жарықтың өзіне тән қасиет. Кейіннен кванттар фотондар деп аталды. Жарық фотоны басқа бөлшектермен тұтас бөлшек ретінде әсерлеседі, яғни жарыққа корпускулалық қасиет те тән. Жарықтың корпускулалық қасиетінің екінші бір қырын 1922 жылы америкалық физик А. Комптон (1892–1962) жарықтың бос электрондарда шашырау құбылысында (қараңыз Комптон эффектісі), фотон мен электронның серпімді соқтығысуын зерттейтін тәжірибеде байқады.

13 дәріс

Тақырып: Жарық қысымы.

Дәрістің мазмұны: Жарық қысымының формуласы. Жарық интенсивтігі. Лебедев тәжірибесі. Радиометриялық әдіс. Кванттық теория тұрғысынан жарық қысымын есептеу. Жарық химиялық әсері. Жарықтың шағылу коэффициенті.

Жарық қысымы — жарықтың шағылдыратын және жұтатын денелерге, бөлшектерге, сондай-ақ, жекеленген молекулалар мен атомдарға түсіретін қысымы. Күн маңынан ұшып өткен кезінде құйрықты жұлдыздың (кометаның) құйрығының қисаюына Жарық қысымының әсері болатындығын тұңғыш рет И.Кеплер болжаған (1619). 1873 жылы ағылшын физигі Дж.Максвелл (1831 — 1879) электрмагниттік теорияға сүйене отырып, Жарық қысымының шамасын анықтады. Ал орыс физигі П.Н. Лебедев (1866 — 1912) ең алғаш жарықтың қатты денелерге (1899), кейінірек газдарға (1907 — 1910) түсіретін қысымын өлшеді. Жарық қысымы — болымсыз аз шама. Оның үстіне өлшеу кезінде пайда болатын кейбір құбылыстар да (конвекциялық ағын, радиометриялық күштер) Жарық қысымын өлшеуді қиындатады. Лебедев аспабының негізгі бөлігі — әр түрлі металдар (платина, алюминий, никель) мен слюдадан жасалған диаметрі 5 мм жазық, жеңіл қанатшалар. Қанатшалар жіңішке шыны жіпке ілініп, ауасы сорылған шыны ыдыстың (G) ішіне орналастырылады. Қанатшаларға арнаулы оптикалық жүйенің көмегімен күшті жарық сәулесі түсіріледі. Лебедев пайдаланған аспап қосымша құбылыстардың әсерін мейлінше кемітуге мүмкіндік береді. Жарықтың газдарға түсіретін қысымы қатты денелерге түсіретін қысымынан жүздеген есе аз болғандықтан, бұл тәжірибе алғашқы тәжірибеден қиын болды.

14 дәріс

Тақырып: Люминесценция

Дәрістің мазмұны: Фотллюминесценция Қатты денелердің люминесценциясы. Люминесценция түрлері. Фосфоресценция. Флуоресценция. Стокс заңы. Катодолюминесценция. Рентгенлюминесценция. Радиолюминесцнеция. Хемилюминесценция. Биолюминесценция. Зоналық теория тұрғысынан люминесценция құбылысын түсіндіру. Вавилов заңы. Энергетикалық шығым. Кристаллофосфорлар. Активаторлар. Люминофорлар. Кванттық теория тұрғысынан люминесценцияны түсіндіру. Люминесценцияның қолданылуы. Люминесценттік лампа. Люминесценттік анализ. Фотохимиялық реакциялар. Сенсибилизацияланған фотохимиялық реакциялар. Комптон құбылысының мағынасы және Комптон заңы. Комптон құбылысының теориясы. Комптон құбылысының формуласы. Комптон құбылысының формуласының қорытылуы.

Люминесценция (лат. lumen — жарық, escent — әлсіз) — табиғатта кездесетін кейбір заттардың сыртқы факторлар себебінен сәуле шығару құбылысы. Қысымы азайған заттардан электр тоғы өткеңце немесе кейбір заттарға электрондық сәуле түскенде олардың сәуле шығару құбылысы катодолюминесценция деп аталады. Бұлардың біріншісі "күндізгі жарық" шамдарында пайдаланылса, екіншісі теледидар экранында бейнесигналды жарық сигналына өзгерту үшін пайдаланылады.[1]

Электролюминесценцияны газдардағы разряд кезінде бақылауға болады. Хемилюминесценция заттарда кейбір химиялық реакциялардың жүру барысында, мысалы, тотығу процесі кезінде байқалады. Оның жарықтылығы тәжірибе жүргізіліп отырған температурадағы жылулық жарық шығарудың жарықтылығынан бірнеше ондаған есе көп болуы мүмкін.

Фотолюминесценция көрінетін немесе ультракүлгін электромагниттік сәулеленудің әсерінен байқалады. Оны зерттей отырып, 1852 жылы Д. Стокс люминесценциялық сәулеленудің толқын ұзындығы әрқашан оны тудырған жарық толқынының ұзындығынан артық болатынын тағайындады. Бұл Стокс ережесі деп аталады, оны энергияның сақталу заңы мен кванттық теория тұрғысынан оңай түсіндіруге болады. Түскен жарық квантының энергиясы фотолюминесценциямен қоса басқа да оптикалық емес процестерге (мысалы, ортаны қыздыруға) жұмсалады:

hυ =Е + hυ

Бұдан hυ>hυлюм немесе λ<λлюм, яғни Стокс ережесі шығады. Кейбір жағдайда Стокс ережесі бұзылып, фотолюминесценттік жарықтың толқын ұзындығы оны тудырған жарықтың толқын ұзындығынан аз болады. Мұны антикстік сәулелену дейді. Бұл сәулелену кезінде қоздырушы сәулелену квантының hυ энергиясына люминесценцияланатын зат атомдарының жылулық қозғалыс энергиясы қосылады υлюм>υ болады.

Табиғатта люминесценцияны кейбір жәндіктердің түнде жарқырауы, шіріген ағаштардың, минералдардың жарық шығаруы, солтүстік шұғыла (полюстік шұғыла) құбылыстарында бақылауға болады.

15 дәрісТақырып: Лазерлер

Дәрістің мазмұны: Оптикалық кванттық генераторлар. Ерікті және еріксіз сәуле шығару. Жарықты күшейту және өндіру. Лазер сәулесінің негізгі қасиеттері. Лазер сәулесінің техника және ғылымда пайдаланылуы. Лазердің түрлері. Мазерлер. Сызықты емес оптика негіздері. Сызықты емес оптика ұғымы. Оптикадағы сызықтық емес эффектілер. Сызықтық емес дисперсия. Жарықтың өзіндік фокусталуы. Өзіндік дифракция. Көп фотондық жұтылу және иондалу. Сызықтық емес фотоэффект.

1. Лазер сәулесін беретін аспап. Оның түрлері: газ лазері, жартылай өткізгіш лазері, қатты дене лазері және сұйық зат лазері. Стоматология тәжірибесінде баяу ағынды гелий-неондық лазер қолданылады. Қанжел (пародонт) ауруларын, зақымданған тканьдерді емдеуде, организмнің әр түрлі ауруларға бейімділігін (сенсебилизаңия) кеміту, иммундық қасиеттерін күшейту т. б. клиникалық жұмыстарда жақсы нәтиже беріи келеді. Ауыз қуысында болатын стоматиттерді (ауыздың уылуы) ерін мен тіл жараларын, глоссалгияны (тоқтаусыз ауыратын тіл кеселі), глосситті (тіл кабынуы) лазер сәулесімен емдеудің нәтижесі жақсы. Бұл сәулені сондай-ақ жақ сүйектері сынғанда, бетке пластикалық операциялар жасағанда қолданады.[1]

2. Кванттық генераторлар мен оптикалық диапазондағы күшейткіштер. Лазер атауы ағылшынның "Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation" сөзін қысқартқандағы LASER атауынан шыққан ("индуктивті сәулеленудің комегімен жарықты күшейту"). Лазердің негізгі бөлшектері: белсенді зат, резонатор, козғаушы көз бен жабдықтаушы көз. Лазер жарық толкындары диапозоныңда жұмыс істейді әрі кванттық-механикалық қондырғының бір түрі болып табылады. Оның жұмысы белсенді заттың козғаушы микробөлшектерін квант жарығына индуцивті жіберуге негізделген. Лазер өте жұқа шашырамайтын (шоғырланған), энергиясының тығыздығы жоғары жарық сәулесін алуға мүмкіндік береді. Бұл сәуле байланыс құралы (оның ішінде аса алыс ғарыштық), локация, навигация және талқандайтын қару ретінде де қолданылуы мүмкін. Шетелдік мамандар Лазердің көмегімен әр түрлі соғыс міндеттерін орындауға: мысалы, жер үсті, әуе, су асты, су үсті нысаналарының координаттарын анықтауға, бірнеше корреспондент арасылда көп каналды байланыс орнатуға, қарсыластың тірі күштерінің көзін шағылыстырып, құртуға, басқарылатын ракеталарды жер үсті және әуе нысаналарына бағыттауға болады деп есептейді. Соңғы уақытта АҚШ-та көптеген зерттеулер радиациялық карулар (ракетаға қарсы "өлім сәулесі") ойлап табуға, оптикалық кванттық генераторлар жасауға бағытталған. Инфрақызыл диапазондағы Л. жасалуда: ол 1 млн. градус температураға сәйкес келетін сөулелену туғызуы керек. Мұндай құрал қарсыластың 60-320 KM қашықтықтағы ғарыштық снарядын балқытып (буға айналдырып) жіберуге тиіс. Сондай-ақ жеке кару ретінде қолдану әрекеті де АҚШ-та бақылаушыны соқыр етуге арналған оптикалық кванттық генераторы бар винтовка жасалуда.
Геометриялық оптиканың қосымша тараулары пәні бойынша глоссарийҚазақша атауы

Орысша атауы

Ағылшынша

1

Энергетиқалық жарықтылық

Энергетическая яркость

Energy brightness


2

Жарықтың шағылуы

Отражение света

The Reflection of the light

3

Жарықтың сынуы

Преломление света

The Refraction of the light

4

Жарық интерференциясы

Интерференция света

The Interference of the light

5

Жарық дифракциясы

Дифракция света

Difrakciya light

6

Жарық дисперсиясы

Дисперсия света

The Dispersion of the light

7

Жарықтың поляризациясы

Поляризация света

The Polarization of the light

8

Фотоэлектрік эффект

Фотоэлектрический эффект

The Photoelectric effect


9

Дифракциялық кескін

Дифракционная решетка

Difrakcionnaya lattice


10

Жарық

Свет

The Light

11

Фотон

Фотон

The Photon

12

Байланыс энергиясы

Энергия связи

The Energy relationship(communication)

13

Серия

Серия

The Series

14

Квант

Квант

The Quantum

15

Спектр

Спектр

The Spectrum

16

Сәулелену

Излучение

The Radiation


6. Практикалық сабақтардың жоспарыСабақтың тақырыбы

Сабақтың мазмұны

Апта

Әдебиеттер

1

Фотон энергиясы, жиілігі, толқын ұзындығы.

Фотон. Оның энергиясы, жиілігі, толқын ұзындығы. Фотон энергиясы және импульсі. Столетов заңдары.


1

[13]; [14].

2

Геометриялық оптика заңдары. Әртүрлі орталардың сыну көрсеткіштері.

Жарықтың шағылу және сыну заңдары. Түсу бұрышы. Шағылу бұрышы.

2

[14] 31.1-31.9.

3

Жарық жылдамдығы.

Жарық жылдамдығы. Оның шектілігі.


3

[13]; [14].

4

Жарық жиілігі және толқын ұзындығы.

Жарық жиілігі және толқын ұзындығы. Олардың арасындағы баланыс.

4

[13] 15.56-15.59.

5

Жарықтың сынуы.

Екі ортаның сыну көрсеткіштерінің қатынастары осы ортадағы жарық жылдамдықтарының қатынастарына кері пропорционал екендігін дәлелдеу.


5

[13]; [14].

6

Толық ішкі шағылу құбылысы.

Жинағыш және шашыратқыш линза. Линзаның фокус аралығы және оптикалық күші. Жұқа линзаның формуласы.


6

[13] 15.12-15.16,15.19-15.24.

7

Фотометрия.

Фотометрия. Фотометриялық шамалар. Өлшем бірліктері.

7

[13] 15.59-15.69

8

Фотометрия. Жердің әртүрлі ендіктеріндегі нүктелік жарық көзінен жарықтылықты есептеу.

Фотометрия. Жердің әртүрлі ендіктеріндегі нүктелік жарық көзінен жарықтылықты есептеу.

8

[13] 15.2-15.11.

9

Фотометрия. Фотометриялық шамалар. Жарқырау, жарықтылық және жарықталыну.

Фотометрия. Фотометриялық шамалар. Жарқырау, жарықтылық және жарықталыну.

9

[13] 15.2-15.11.

10

Энергетикалық және жарық шамалары арасындағы байланыс.

Энергетикалық және жарық шамалары арасындағы байланыс.

10

[13] 15.3-15.9.

11

Жарықтың сфералық бетте сынуы. Сфералық бетте кескін тұрғызу.

Жарықтың сфералық бетте сынуы. Сфералық бетте кескін тұрғызу.

11

[13] 15.31-15.36.

12

Сфералық беттің фокусы. Нақты және жалған кескін. Дөңес және ойыс бет.

Сфералық беттің фокусы. Нақты және жалған кескін. Дөңес және ойыс бет.

11

[13]; [14].

13

Линзалар және оптикалық жүйелер.

Линзалар және оптикалық жүйелер.

13

[13] 15.31-15.36.

14

Линзаның түрлері. Жұқа линзаның формуласы.

Линзаның түрлері. Жұқа линзаның формуласы.

14

[13]; [14].

15

Айна. Жарықтың шағылуы.

Жазық айна. Жазық айнада кескін тұрғызу.

15

[14] 26.1-26.9.

16

Геометриялық оптика. Оптикалық жүйелердің үлкейтуі. Линзалар. Лупа. Күрделі оптикалық жүйелер.

Геометриялық оптика. Оптикалық жүйелердің үлкейтуі. Линзалар. Лупа. Күрделі оптикалық жүйелер.

16

[13] 15.37-15.46.

17

Оптикалық приборлар. Микроскоптың үлкейтуі. Телескоптың көру бұрышы.

Оптикалық приборлар. Микроскоптың үлкейтуі. Телескоптың көру бұрышы.

17

[13]; [14].

18

Оптикалық приборлар. Фотоаппараттың фокустық қашықтығын анықтау.

Оптикалық приборлар. Фотоаппараттың фокустық қашықтығын анықтау.

18

[13]; [14].

19

Оптикалық приборлардың ажырату күші.

Оптикалық приборлардың ажырату күші.

19

13] 16.51-16.55.

20

Дифракциялық тордың ажырату күші.

Дифракциялық тордың ажырату күші.

20

[13] 16.56-16.57.

21

Фотонның қасиеттері. Толқын ұзындығы.

Фотонның қасиеттері. Толқын ұзындығы.

21

[13]; [14].

22

Фотон массасы. Столетов заңдары.

Фотон массасы. Столетов заңдары.

22

[13] 19.1-19 .7; 19.11.

23

Фотоэффект. Фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуі

Фотоэффект. Фотоэффекті үшін Эйнштейн теңдеуі

23

[13]; [14].

24

Фотоэффектінің қызыл шекарасы.

Фотоэффектінің қызыл шекарасы.

24

[13]; [14].

25

Жарық қысымы.

Жарық қысымы.

25

[13]; [14].

26

Жеке шығармашылық тапсырмаларды тапсыру.

Жеке шығармашылық тапсырмаларды тапсыру.

26

[13] 6.30-6.35.


27

Комптон құбылысы.

Комптон құбылысы.

27

[13]; [14].

28

«Жарықтың кванттық қасиеті» тақырыбына бақылау жұмысы.

«Жарықтың кванттық қасиеті» тақырыбына бақылау жұмысы.

28
29

Еркін электронда фотонның шашырауы.

Еркін электронда фотонның шашырауы.

29

[13]; [14].

30

Бақылау жұмысын және жеке тапсырманы талдау.

Бақылау жұмысын және жеке тапсырманы талдау.

30Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4   5


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет