«Газайдағыш агрегаттар» пәні Төлеуов Қалдыбай Төлеуұлы педогогикалық жұмыс стажы 35 жылДата11.04.2018
өлшемі444 b.
#67310


«Газайдағыш агрегаттар» пәні

 • Төлеуов Қалдыбай Төлеуұлы педогогикалық жұмыс стажы - 35 жыл

 • Әбдікәрімов Садратдин Әбдікәрімұлы - педогогикалық жұмыс стажы - 30 жыл.

 • «Мұнай және газ кәсіпшілігінің машиналары мен жабдықтар» кафедрасының профессоры мен доценті.

 • Барлығы 3 кредит

 • Курс 3

 • Семестр 5

 • Емтихан тест


Аңдатпа

 • Аңдатпа

 • “Газ айдағыш агрегаттар” пәнінің оқу-әдістемелік кешені, пәнінің оқу-әдістемелік кешенін құрудың әдістемелік нұсқауларына сәйкес, кедиттік жүйе бойынша оқитын студенттер үшін ОЭД дайындаған оқу-әдістемелік нұсқаулары бойынша құрастырылған. Оқу-әдістемелік кешен жұмыстық бағдарламаға сәйкес кіріспеден, пәннің мақсаты мен мәселелерінен, әсерлік үлестірілетін материалдардан тұрады, соондай-ақ дәрістердің тақырыптары мен практикалық сабақтардың тақырыптары, пайданалынатын әдебиеттердің тізімі келтірілген. Сонымен қатар студенттің өзіндік жұмыстарының әдістемелік нұсқаларымен өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар тізімі және емтихандық сұрақтардың тақырыптары келтірілген. Оқу-әдістемелік кешені студенттерге газайдағыш агрегаттар пәні бойынша толық мәлімет береді, сондай-ақ студенттерге керек кезде әртүрлі тақырыптар бойынша өзіндік үйренуінде немесе білімін тереңдетуінде қосымша материалдар мен тапсырмаларды өзіндік орындауда көмек көрсетеді. Жүйелік тәртіппен келтірілген тесттік сұрақтар тізімі студенттерге пән бойынша кез-келген уақытта өздерінің білімдерінің деңгейін тексеріп, соған сәйкес қортынды жасауға мүмкіндік береді.Пәнді оқыту мақсаты

 • Пәнді оқыту мақсаты

 • Пәнді оқұту мақсаты-стуідентерді мұнай және газ кәсіпшілігінде, сондай-ақ могистралдық газ құбылдарының компрессорлық бекеттерінде қолданылатын газайдағыш агрегаттарды (ГАА) қолданумен байланысты тәжірибелік есептердің шешімін дұрыс табуға дайындау болып табылады.

 • Пәнді оқыту міндеттері

 • Пәнді оқыту міндеттеріне студенттерді әртүрлі сұлбадағы (схемадағы) ГАА-дің конструкцияларымен және жұмыс істеу принцептерімен таныстыру, олардың есептеу әдістерін, параметрлерін, жұмыс тәртібін бақылау дағдысын, сондай-ақ ГАА-дің ақауын (диагностика) анықтау әдістерін меңгерту жатады.

 • Пәннің рольі мен мәні

 • Газайдағыш агрегаттар пәні « Мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық машиналары мен жабдықтар» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындауға керекті негізгі пәнедердің бірі болып есептеледі. Ол жоғарғы математика, физика, жылу техникасы, мұнай және газ кәсіпшілігінің технологиялық машиналары мен жабдықтар пәндері бойынша білімдерімен негізделеді және профильдік (мамандық) пәндерімен байланысты.Табиғи газды негізгі тасымалдаушы құбырлар болып есептеледі. Табиғи газды құбыр арқылы тасымалдау үшін компрессорлы станциялар (КС) қолданылады. Газтурбиналы газайдағыш агрегаттар ( ГАА ) ( ортадан тепкіш газайдағыштар (ОТГА)) – КС-дың маңызы және күрделі жабдықтары болып келеді. Осыған орай қарастырылған: КС – дағы ГАА-дың жұмыс тәртіптері және көрсеткіштері; газқұбырларының КС – мен ГАА-дың өзара байланысы; табиғи газдың газайдағыштарының құрылымдарының ерекшеліктері; ГАА-дың сипаттамалары; КС-дың технологиялық схемалары және ГАА қосылу схемалары; ГАА-дың техникалық күйінің диагностикасы және оларды пайдалану.

 • Табиғи газды негізгі тасымалдаушы құбырлар болып есептеледі. Табиғи газды құбыр арқылы тасымалдау үшін компрессорлы станциялар (КС) қолданылады. Газтурбиналы газайдағыш агрегаттар ( ГАА ) ( ортадан тепкіш газайдағыштар (ОТГА)) – КС-дың маңызы және күрделі жабдықтары болып келеді. Осыған орай қарастырылған: КС – дағы ГАА-дың жұмыс тәртіптері және көрсеткіштері; газқұбырларының КС – мен ГАА-дың өзара байланысы; табиғи газдың газайдағыштарының құрылымдарының ерекшеліктері; ГАА-дың сипаттамалары; КС-дың технологиялық схемалары және ГАА қосылу схемалары; ГАА-дың техникалық күйінің диагностикасы және оларды пайдалану.

 • Оқу түрі және әдістері – күндізгілік және аудиториялық; өткізілетін сабақтардың түрлері – дәрістер, практикалық сабақтар, СӨЖ, СОӨЖ, семестрлік тапсырмалар; оқу процесінде интрактивтік тақталар, компьютерлер, плакаттар, схемалар, ОЭК, әдістемелік құралдар қолданылады. Оқып үйренудегі алынатын компоненттілік – мұнай және газ кәсіпшілігінде пайдаланылатын ГАА-тар жөнінде теориялық және практикалық мәлімметтер алу; әртүрлі сұлбадағы ГАА-дың конструкцияларымен және жұмыс істеу принциптерімен танысу; ГАА-ды есептеу және олардың диагностикасын меңгеру; ГАА – дың жұмыс режімдерін және негізгі параметрлерін бақылауды игеру.Студенттер білімін бағалау жүйесі Кредиттік технология арқылы оқытуда Қ.И. Сәтбаев атындағы ҚазҰТУ-тың барлық курстары мен барлық пәндері бойынша студенттердің білімін тексерудің рейтингтік жүйесі қолданылады. Мамандықтың оқу жоспарына енген әрбір пәндер рейтингі 100% балдық шкала бойынша бағаланады. Әрбір пәндер үшін бақылаудың төмендегі түрлері белгіленеді: ағымдық бақылау, аралық бақылау, қорытынды бақылау (1-кесте). Ағымдық бақылау түріне бақылау жұмыстары, семестірлік тапсырмалар, орындалған зертханалық немесе тәжірибелік жұмыстар жатады. Бақылау түрлері бойынша рейтинг балдарын (%) бөлу 1- КестеНегізгі ғылыми әрекеттердің бағыттары:

 • Негізгі ғылыми әрекеттердің бағыттары:

 • Іштен жану қозғалтқыштарының өзгермелі режимдегі жұмыстарын зерттеу, срндай-ақ жылу агрегаттарындағы жұмыс процесстерін және жылу алмасуды анықтау.

 • Дипломдық жобаның тақырыптары «Компрессор станциялары үшін өнімділігі 650 м3/мин, қысымы 3,2 МПа табиғи газдың газтурбиналы жетекті ортадан тепкіш компрессорының жобасын жасау».

 • Пән бойынша студенттердің үлгерімдерінің орташа баллы 4,0 тең.

 • Оқырмандарға талаптар:

 • - компрессорлық бекеттердегі ( КС ) магистралдық газ құбылдарының, энергожетектің (ГТҚ), әртүрлі ГАА-дің энергожетектерінің жұмыс істеу көрсеткіштері мен тәртібін, газ құбырларының өткізу қабілетінің өзгеру ерекшеліктерін, табиғи газды ортадан тепкіш газайдағыштарды, олардың құрылымдары мен сипаттамаларын;

 • - қарапайым ГТҚ-ның принципалдық (қағидалық) жұмыс істеу сұлбасын (схемасын), шығатын газды қажеті қайта өндіруші (пайдаланушы) ГТҚ-ның, сығылғандығы ауаны аралық салқындатушы және ұлғаю кезінде отынның аралық жануындағы ГТҚ-дың негізгі жұмыс істеу принціптері туралы түсініктемелерді;

 • - ГАА-дың құрылымдылық сұлбаларын, сипаттамаларын және олардың жұмыс істеу принціптерін, газ кәсіпшілігінде қолданылатын әр түрлі ортадан тепкіш газайдағыштардың (ОТГА) атқаратын міндеттерін,ұрылымдарын және негізгі көрсеткіштерін;

 • - ГАА-ды пайдалану жағдайындағы техникалық диагностиканың мақсаттарын және әдістерін.

 • Курстың политикасы және процедурасы

 • * Міндетті түрде барлық дәрісханалық сабақтарға, соның ішінде күнтізбелік cабақ кестеге кіргізілген СӨОЖ дәрісханалық сабақтарға қатысу.

 • * Студенттер СӨЖ орындауға берілген семестірлік жүмыстарын офистік СОӨЖ ың уақытында күнтізбелік сабақ кестесіне сәйкес қорғайды;

 • * Аралық бақылаулар ( тестілік немесе сұраулар), күнтізбелік кестеге сәйкес СОӨЖ кезде аудиторияда орындалады.

 • * Үй тапсырмаларын студент өзі СӨЖ шеңберінде орындайды және күнтізбелік графикке сәйкес СОӨЖ кезінде офиста тапсырады;

 • * Студент қандай да бір бақылау түрі кезінде тапсырмаса, онда оны офисте СОӨЖ кезінде, бірақ осы бақылау түрі бойынша логикалық тізбек тәртібімен тапсыруына болады;

 • * Күнтізбелік графикте келтірілген барлық бақылау түрлерін тапсыру реті пәнді оқу тәртібіне және оның модульдік жүйе құрылысына сәйкес болуы керек.Каталог: files -> teacher-presentations
teacher-presentations -> Компьютерлік графика негіздері; Компьютерлік графика негіздері
teacher-presentations -> Есептеу жүйелерінің орталық құрылғысы электрондық есептеу машинасы (эем) немесе компьютер болып саналады
teacher-presentations -> Тар мағынада құрылымдық және генетикалық құрылымдағы
teacher-presentations -> Сақабекова Ш.Қ. Т. Түс теориясы және түсті шығару. Оқу әдістемелік кешен. Алматы: ҚазҰТУ, 2014ж
teacher-presentations -> «Білдекжасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасы
teacher-presentations -> Философии түсінігі
teacher-presentations -> Презентациясы 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
teacher-presentations -> Хіх ғасырдағы-хх ғасырдың басындағы әлеуметтік және әлеуметтік-саяси ілімдер қалыптасуының объективті шарттары мынадай факторлар болды
teacher-presentations -> Өндірісті басқару дегеніміз өндірістік ұжымдарға экономикалық, табиғи, техникалық және басқа заңдарды саналы түрде пайдалануға негізделген мақсатқа лайық ықпал ету болып табылады
teacher-presentations -> Полиграфия өндірісінің технологиясы және машиналары кафедрасы


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет