«физика» пәнiнен тест тапрсырмаларыбет1/10
Дата11.06.2018
өлшемі1.43 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
«ФИЗИКА» пәнiнен тест тапрсырмалары

@@@ Механика

$$$ 1 A

Поезд 36 км/сағ. жылдамдықпен қозғалады. Тоқтан ажыратқаннан соң поезд бірқалыпты кемімелі қозғала отырып 20 секундтан соң тоқтады. Поездің удеуі:

A) а = -0,5 м/с2

B) а = -2 м/с2

C) а = 4 м/с2

D) а = 1 м/с2

E) а = -3 м/с2
$$$ 2 A

Дененің жүрген жолының уақытқа тәуелділігі теңдеуімен берілген, мұндағы А= 2м/с, В=3 м/с2, С=4м/с2. Дененің қозғалыс басталғаннан соң 2 с. кейінгі жүрген жолы:

A)

B)

C)

D)

E)
$$$ 3 A

Сағаттың минуттық тілінің бұрыштық жылдамдығы:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 4 C

Бірқалыпты қозғалыстың теңдеуі:

A)

B)

C)

D)

E)


$$$ 5 B


Дене қозғалмайтын өс бойымен заңымен айналады. уақыт мезетіндегі дененің бұрыштық жылдамдығы:
A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 6 B

Бірқалыпсыз түзусызықты қозғалысқа сәйкес келетін үдеу:

A)

B)

C)

D)

E)

$$$ 7 C

Дене горизонталь лақтырылған. Ауаның кедергісін ескермеген жағдайда қозғалыс жылдамдығының нормаль құраушысы :

A) артады

B) кемиді

C) өзгермейді

D) экстремаль мәнін өтеді

E) 2 есе артады

$$$ 8 C

Нүктенің қозғалыс теңдеуі өрнегімен берілген. уақыт аралығындағы орташа жылдамдығы :

A) 2,5 м/с

B) 3 м/с

C) 1 м/с


D) 1,5 м/с

E) 2,33 м/с

$$$ 9 A

Нүктенің қозғалыс теңдеуі өрнегімен берілген. t=5 c. Уақыт мезетіндегі үдеуі:

A) 10 м/с2

B) 5,4 м/с2

C) 5 м/с2

D) 3 м/с2

E) 1 м/с2

$$$ 10 B


Бекітілген өс бойымен айналатын қатты дененің кез-келген нүктесінің бұрыштық және сызықтық жылдамдықтары векторларының арасындағы бұрыштың шамасы:

A) 0


B) 900

C) 1800

D) 700

E) кез-келген

$$$ 11 A

Автомобиль дөңес көпірдің үстімен 72км/сағ. жылдамдықпен қозғалады. Көпірдің ең жоғарғы нүктесінде оның көпірге түсірген қысымы жазық көпірге түсіргендігінен 2 есе азайды. Көпірдің қисықтық радиусы:

A) 80м

B) 90м
C) 100м


D) 110м
E) 70м

$$$ 12 A

Дененiң жылдамдық векторының бағытымен дәл келетiн денеге тұрақты күш әсер ететiн жағдайы үшiн жылдамдықтың бiрлiк уақытындағы өзгерiс мөлшерi қандай?

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 13 A

Канатқа ілінген дене төмен қарай үдеумен қозғалады. Канаттың керілу күші нольге тең болғанда еркін түсу үдеуі мен үдеудің арасыдағы қатынас:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 14 B

Бірқалыпты қозғалған вагонға қатысты жаңбыр тамшысының траекториясы:

A. түзу

B. параболаC. гипербола

D. қандай да қисық

E. эллипс
$$$ 15 B

Дене экватордан полюске орын ауыстырады. Осы кезде өзгермей қалады:

A. салмақ

B. масса


C. потенциальдық энергия

D. жерге тартылу күші

E. кинетикалық энергия
$$$ 16 B

Материалдық нүктеге мынадай күш әсер етеді . Нүктенің қозғалысы:

А. бірқалыпты

В. үдемелі

С. бірқалыпты кемімелі

D. айнымалы

E. айнымалы бірқалыпты кемімелі
$$$ 17 D

Материалдық нүктенің үдеуі мынадай заңдылықпен өзгереді . Әсер етуші күш :

А. F= const ¹0

В. F¹0


С. F=0

D. F=¦(t)

E. F=1
$$$ 18 A

Шеңбер бойымен қозғалған дененің жылдамдығы екі есе артады. Осы кезде әсер етуші күш:

A. 4 есе артады

B. 2 есе артады

C. өзгермейді

D. 2 есе кемиді

E. 4 есе кемиді
$$$ 19 A

Массасы 0,2кг дене 1м биіктіктен құлайды. Осы дененің импульсінің өзгерісі:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 20 C

Массасы 1 тонна машина үдемелі қозғала отырып 2 сек ішінде S=20м жол жүрді. Машинаның қуаты:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 21 A


Штейнера теоремасы:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 22 E

Ньютонның 2-ші заңы бойынша дененің үдеуі:  1. күш шамасына байланысты емес,

  2. күшке тура пропорционал;

  3. дененің массасына байлансыты емес;

  4. дененің массасына кері пропорционал;

  5. берілген дене үшін тұрақты шама;

A.1,2,3,4,5.

B.2,3,4,5.

C.3,4,5.

D.4,5.


E.2,4.

$$$ 23 A


Қозғалыс мөлшерінің өлшем бірлігі:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 24 B

Жүйенің масса центрінің қозғалыс теңдеуі:

А.

В.

С.

D.

Е.
$$$ 25 A

29,4 Н күштің әсерінен серіппе 1 см-ге сығылады, серіппені 20 см-ге сығуға қажетті жұмыс:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 26 A

Массасы т поезд бірқалыпты кемімелі қозғала отырып уақыт ішінде жылдамдығын -тан 28 км/сағ-қа дейін өзгертті. F тежеу күші:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 27 D

Айнымалы күштің жұмысы:

A.

B.

C. cos

D.

E.
$$$ 28 E

Массасы 5 кг мылтықтан оқ жылдамдықпен ұшып шығады. Мылтықтың тебілу жылдамдығы:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 29 A

Екі шардан тұратын жүйенің соқтығысқанға дейінгі және соқтығысқаннан кейінгі (серпімсіз) импульстарының ара қатынасы:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 30 B

Құлаған дененің толық механикалық энергиясы мен ең төменгі түсу нүктесіндегі кинетикалық энергиясының арасындағы қатынас:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 31C

Қандай да бір бекітілген оське қатысты сыртқы күштер моменті нольге тең. Дененің импульс моменті:

A) артады

B) кемиді

C) өзгеріссіз қалады

D) 2 есе артады

E) 2 есе кемиді
$$$ 32 C

санақ жүйесінде х осі бойымен таралған жарық сигналының жылдамдығы С-ға тең. Осы сигналдың х осі бойымен жылдамдықпен бірқалыпты түзу сызықты қозғалатын санақ жүйесіндегі жыллдамдығы:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 33 B

Стерженнің ұзындығы өзі тыныштықта тұрған санақ жүйесіндегі ұзындығы . Осы стерженнің қозғалатын санақ жүйесіндегі ұзындығы -пен арасындағы қатынас:

A.

B.

C.

D.

E.

$$$ 34 B

Егер тыныштықтағы мезонның өмір уақыты-ға тең болса жер атмосферасында жылдамдықпен қозғалған мезонның өмір сүру уақытын есептейтін формула:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 35 E

Салыстырмалылық теориясындағы масса мен энергия арасындағы қатынас:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 36 B

Бөлшектің релятивистік массасы оның жылдамдығы артқанда мына өрнекпен анықталады

A. .

B. .

C.

D.

E.
$$$ 37 C

массалы дененің релятивистік импульсі:

A.

B.
C.

D.

E.
$$$ 38 B

санақ жүйесіндегі стерженнің ұзындығы . жылдамдықпен қозғалатын санақ жүйесіндегі стерженнің ұзындығы мынаған тең:

A.

B.

C.

D.

E.


$$$ 39 A

Релятивистік динамикадағы релятивистік импульс теңдеуі:

A.

B.

С.

D.

E.
$$$ 40 E

Үдеткіштегі микробөлшектің массасы тыныштық массасынан 2 есе үлкен. Бөлшектің жылдамдығы:

A. v = 0.5c

B. v = 0.65c

С. v = 0.73c

D. v = 0.75c

E. v = 0.86c

$$$ 41 B

Көлденең қималары әртүрлі трубамен сұйық ағады. Сұйықтың қысымы минимальды.:А. 1 қимада

B. 2 қимада

C. 3 қимада

D. барлық қималарда бірдей

E. 4 қимада


$$$ 42 B

Архимед заңы: сұйыққа батырылған денеге кері итеруші күш әсер етеді:

A. дененің салмағына тең.

B. ығыстырылып шығарылған сұйықтың салмағына тең

C. оның тығыздығы мен көлемінің көбейтіндісіне тең.

D. сұйықтың қысымына тең

E. сұйықтың тығыздығы мен салмағының көбейтіндісіне тең.
$$$ 43 C

Сұйықтың ыдыс түбіне түсіретін қысымы:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 44 A

Паскаль заңы бойынша :

A.газдар мен сұйықтар сырттан түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратады

B.сұйыққа батырылған дене өзінің көлеміне тең көлемдегі сұйықты ығыстырады

C.сұйыққа батырылған денеге ығыстырған сұйығының салмағына тең кері итеруші күш әсер етеді.

D. сұйықтың ағыс жылдамдығы трубаның көлденең қимасының ауданына кері пропорционал.

Е. газдар мен сұйықтар сырттан түсірілген қысымды барлық бағытта бірдей таратпайды.
$$$ 45 C

Бернулли теңдеуінің математикалық өрнегі:

A.

B.

C.

D.

Е.
$$$ 46 B

Сұйықтағы шариктің қоғалысына әсер ететін кедергі күш:

А.

В.

С.

D.

Е.
$$$ 47 A

Пуазейля теңдеуінің математикалық өрнегі:

А.

В.

С.

D.

Е. Дұрыс жауап жоқ.
$$$ 48 A

Көлдің 50 м тереңдіктегі қысымы атмосфералық қысымнан үлкен:

А. 5,9 есе

В. 3 есе


C. 4,9 есе

D. 1,5 есе

E) атмосфералық қысымға тең
$$$ 49 B

Суда денеге 1960 Н-ға тең кері итеруші күш әсер етеді.Осы дененің ығыстырып шығарған судың көлемі:

A. 0,1 м3

B. 0,2 м3

C. 0,3 м3

D. 0,4 м3

E. 0
$$$ 50 C

3,14м\с жылдамдықпен 10 л\с бензин трубамен ағады.Трубаның диаметрі:

A. 200 мм

B. 280 мм

C. 3 см

D. 30 см


E. 50 см
$$$ 51 C

Амплитудасы А=0,1м, периоды Т=4с және бастапқы фазасы болатын гармониялық тербелістің теңдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 52 C

Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь жылдамдығы :

A. 7,85 м/с

B. 7,1 м/с

C. 7,85*10-2 м/с

D. 9 м/с


E. 11 м/с
$$$ 53 C

Амплитудасы А=5см, периоды Т=4с болатын тербелуші нүктенің максималь үдеуі:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 54 B

Серіппеге массасы жүк ілінген. күштің әсерінен серіппе -ге ұзарады. Жүктің вертикаль тербелісінің периоды Т:

A. 80 с

B. 0,78 сC. 0,61 с

D. 0,81 с

E. 0,59 с
$$$ 55 A

Дыбыс жиілігі , ауада таралу жылдамдығы с=340 м/с. Негізгі тондағы толқын ұзындығы :

A. 0,78 м

B. 0,55 м

C. 0,88 м

D. 0,9м


E. 0,61м
$$$ 56 C

Болат үшін Юнга модулі . Болаттағы дыбыстың таралу жылдамдығы :

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 57 A

Дыбыс мынадай жиілікпен серіппелі ортада тарайды. Толқын ұзындығы . Толқынның таралу жылдамдығы:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 58 A

Ұзындығы математикалық маятниктің тербеліс периоды Т:

A.

B.

C.

D.

E.
$$$ 59 C

Математикалық маятниктің тербеліс периоды Т0. Оның ұзындығын n есе арттырды. Сол кездегі периоды:

А. nT0.

B. n2T0.

C. .

D. .

Е. .
$$$ 60 C

Серіппелі маятниктің тербеліс периоды Т0. Серіппенің қаттылығын n есе азайтылды. Жүктің тербеліс периоды:

А. nT0.

B. n2T0.

C. .

D. .

Е. .


Каталог: ebook
ebook -> «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> ПӘннің ОҚУ – Әдістемелік кешені «Орта ғасырдағы Азия және Африка тарихы»
ebook -> Как лечить аденому простаты
ebook -> Азақстан республикасының білім және ғЫЛ
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> 123 -беттің сі казақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
ebook -> ПӘндердің ОҚУ-Әдістемелік кешені


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет