Физика пәні бойынша 10-сыныпқа арналған емтихан билеттеріДата22.12.2017
өлшемі52.12 Kb.
Физика пәні бойынша 10-сыныпқа арналған емтихан билеттері.
Билет № 1

1. Молекулалық –кинетикалық теория негіздері.

2. Плазма деген не?

3. 26,5 кПа қысымдағы сутегі молекуласының орташа жылдамдығы 2400 м/с, көлемі 1 м3 сутегі молекуласының санын анықта.


Билет № 2

 1. Мольдік масса. Зат мөлшері. Авогадро саны.

 2. Газдардағы электр тоғы.

 3. Көлемі 0,04 м3 газдың қысымы 200 кПа, ал температурасы 240К . Ондағы зат мөлшері қандай?

Билет № 3 1. Броундық қозғалыс.

 2. Электролиз заңы.

 3. Массасы 10-8 г тозаң түйіршігі 5000 В кернеу түсірілген жазық конденсатор астарларының арасында тепе- теңдікте тұр. Астарлардың ара қашықтығы 5 см. Тозаң түйіршігінің зарядын анықта.

Билет № 4 1. МКТ-дағы идеал газ.

 2. Сұйықтардағы электр тоғы.

 3. Зарядтары 2*10-8 Кл және 3*10-8 Кл болатын бірдей екі шар бір-бірінен 6 см ара қашықтықта тұр. Олардың арасындағы тартылыс күшін анықта.

Билет № 5 1. МКТ-ның негізгі теңдеуі.

 2. Вакуумдегі элекр тоғы. Диод.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар.

Билет № 6 1. Температура. Термометр.

 2. Термисторлар мен фоторезисторлар.

 3. 6,4*10-2 Кл зардяты өрістің бір нүктесінен екінші нүктесіне көшіргенде 9,6 Дж жұмыс істеледі. Осы нүктелердің арасындағы потенциалдар айырымын есепте.

Билет № 7

1. Штерн тәжірибесі.

2. Транзисторлар.

3. Кедергісі 0,5 кОмнан және әрқайсысы 120 В кернеуге есептелген қосылған он шам реостат арқылы кернеуі 220 В желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты қандай?
Билет № 8


 1. Идеал газ күйінің теңдеуі.

 2. Жартылай өткізгіш диод.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар.

Билет № 9 1. Газ заңдары

 2. Жартылай өткізгіштегі электр тогы.

3. Батареяның ЭҚК-і 6В. Тізбектің сыртқы кедергісі 11,5 Ом, ал ішкі кедергісі 0,5 Ом. Тізбектегі ток күшін, батарея қысқыштарындағы кернеуді және батарея ішіндегі кернеуді анықта.
Билет № 10

 1. Қаныққан бу.

 2. Өткізгіштіктің кедергіге тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

3. Өзара параллель қосылған кедергілері 10 Ом, 20 Ом екі өткізгіш кернеуі 100 В электр тогына жалғанған. Электр тогының әр өткізгіште 10 мин жасайтын жұмысы неге тең?
Билет № 11

 1. Кризистік температура.

 2. Әртүрлі ортадағы электр тоғы. Металдағы электр тогы.

 3. ЭҚК-і 2 В, ішкі кедергісі 0,8 Ом ток көзі ұзындығы 2,1 м, ал қима ауданы 0,21мм2 никель сыммен тұйықталған. Тізбектегі ток күшін тап. Батарея қысқыштарындағы кернеу неге тең?

Билет № 12 1. Ауа ылғалдылығы.

 2. Заттың магниттік қасиеттері.

 3. Кедергілері 10 Ом және 23 Ом өзара параллель жалғанған екі өткізгіш керннеуі 100 В болатын электр торабына қосылған. Секунд сайын әр өткізгіште қанша жылу мөлшері бөлінеді?

Билет № 13 1. Кристалл денелер. Аморф денелар.

 2. Лоренц заңы, оны қолдану.

 3. Кедергісі 84 Ом-ға тең реостаттың орамы көлденең қимасының ауданы 1мм2 болатын никель сымнан жасалған. Сымның ұзындығы қандай?

Билет № 14 1. Деформация, оның түрлері.

 2. Ампер заңы, оны қолдану.

 3. Ток күші 1 А болғанда қимасы 1,4 мм2 алюминий өткізгіштегі өрістің кернеулігі қандай?

Билет № 15 1. Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Пластикалық және морттық.

 2. Электр өлшеуіш приборлар.

 3. Әрқайсысы 6 кОм үш реостат арқылы қандай кедергі алуға болады?

Билет № 16 1. Ішкі энергия. Жылу мөлшері.

 2. Магнит индукция векторы. Магнит индукция сызықтары.

 3. ЭҚК-і 12 В-қа тең және ішкі кедергісі 1 Ом ток көзіне кедергісі 5 Ом-ға тең кедергі қосылған. Тізбектегі ток күшін және ток көзінің қысқыштарындағы кернеуді табыңдар

Билет № 17 1. Термодинамика. Термодинамиканың 1-заңы.

 2. Магнит өрісі.

3. Кедергісі 0,5 кОмнан және әрқайсысы 120 В кернеуге есептелген қосылған он шам реостат арқылы кернеуі 220 В желіден қоректенеді. Реостаттағы электр тогының қуаты қандай?
Билет № 18

 1. Термодинамиканың 1-заңын әртүрлі процеске қолдану.

 2. Толық тізбек үшін Ом заңы. ЭҚК.

 3. Массасы 2 кг азот көлемі 2 м3 ыдыста тұр. Азот ыдыс қабырғасына 1,5*105 Н/м2 қысым түсіреді. Ыдыстағы газ молекуласының орташа кинетикалық энергиясын анықта?

Билет № 19 1. Термодинамиканың 2-заңы.

 2. Токтың жұмысы мен қуаты. Джоуль-Ленц заңы.

 3. 56 г азотта неше молекула бар?

Билет № 20 1. Жылу двигательдерінің ПӘК-і. Карно циклі.

 2. Өткізгіштерді тізбектеп, параллель қосу.

 3. Газдың қысымы 0,2 МПа және температурасы 15о С болғандағы көлемі 5 л осындай массасы бар газдың қалыпты жағдайлардағы көлемі неге тең?

Билет № 21

 1. Электродинамика деген не?

 2. Тізбек бөлігі үшін Ом заңы. Кедергі.

 3. Қандай қысымда 1 моль газдың температурасы 77о С болады.

Билет № 22 1. Электр заряды. Зарядтың сақталу заңы.

 2. Электр тогы. Ток күші

 3. Қысымы 150 кПа және температурасы 27о С болғанда 2 м3 газда қанша молекула бар?

Билет № 23 1. Кулон заңы.

 2. Конденсаторлар. Конденсатор энергиясы.

 3. Ішкі энергиясы U=300 Дж тең көлемі V=2 л болса, 1 атомды газдардың қысымы неге тең болады?

Билет № 24 1. Электр өрісі. Электр өрісінің кернеулігі. Суперпозиция принципі

 2. Милликен –Иоффе тәжірибесі.

 3. Сыйымдылығы 10 мкФ конденсаторға 4 мкКл заряд берген. Зарядталған конденсатордың энергиясы қандай?

Билет № 25 1. Электр өрісіндегі өткізгіштер. Диэлектриктер.

 2. Электр сыйымдылық.

 3. Ток күші 10 А болғанда индуктивтілігі 0, 2 мГн контурда қандай магнит ағыны пайда болады?

Каталог: 2010
2010 -> Методические рекомендации для студентов III курса стоматологического факультета к практическим занятиям по патологической анатомии головы и шеи
2010 -> С. Ж. Асфендияров атындағЫ
2010 -> Россер ривс реальность в рекламе
2010 -> Вопросы для подготовки к экзамену по терапевтической стоматологии для студентов III курса факультета стоматологии и медицинских технологий организация стоматологической помощи
2010 -> Вопросы для подготовки
2010 -> Диагностика и лечение хронических паренхиматозных сиаладенитов 14. 00. 21 Стоматология
2010 -> 2010 Крок 3 Стоматология


Достарыңызбен бөлісу:


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет