Физика нұсқауДата09.06.2018
өлшемі132.45 Kb.
#74618
ФИЗИКАНұсқау: «Сізге берілген бес жауап нұсқасындағы бір дұрыс жауапты таңдауға арналған тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

1. Физикалық векторлық шама

A) қысым

B) энергия

C) жұмыс

D) масса


E) импульс

2. Қозғалыс теңдеуі s = 3t + 2,5t2. Қозғалыс түрі, дененің үдеуі және оның

4 с-тан кейінгі орын ауыстыруы

A) кемімелі; 5 м/с2; 52 м

B) кемімелі; 3 м/с2; 40 м

C) үдемелі; 5 м/с2; 40 м

D) үдемелі; 5 м/с2; 52 м

E) үдемелі; 2,5 м/с2; 52 м


3. Жылдамдығы 20 м/с автомобильдің жолаушысы дөңес көпірдің ең жоғарғы нүктесінде бір сәт салмақсыздық күйде болады. Дөңес көпірдің қисықтық радиусы (g =10 м/c2)

A) 40 м


B) 45 м

C) 10 м


D) 30 м

E) 50 м


4. Суы бар ыдысқа ас тұзы ерітілген. Осыдан кейін ыдыстың түбіне әсер ететін қысым

A) азаяды.

B) басында азаяды, сосын артады.

C) артады.

D) 2 есе азаяды.

E) өзгермейді.5. Егер доп 0,1Н күштің әсерінен 0,2 м/с2 үдеу алса, оның массасы

A) 0,02 кг

B) 0,1 кг

C) 0,3 кг

D) 0,05 кг

E) 0,5 кг6. Кристалл денелердің аморф денелерден негізгі айырмашылықтарының бірі

A) морттығы.

B) тұрақты балқу температурасының болуы.

C) көлемін сақтауы.

D) беріктігі.

E) қаттылығы.7. Қаныққан будың қысымы температураға тәуелді. Температура артқанда, қысым

A) бастапқыда артып, кейін кемиді.

B) кемиді.

C) өзгермейді.

D) бастапқыда кеміп, кейін артады.

E) артады.8. Тепе-теңдік күйінен ауытқулары бірдей болатын және толқын ішінде де бірдей қозғалатын бір-біріне жақын жатқан екі нүктенің ара қашықтығы

A) ауытқу

B) толқынның ұзындығы

C) амплитуда

D) ығысу

E) резонанс9. Магнит өрісіндегі тогы бар өткізгішке әрекет ететін күштің бағыты ... анықталады.

A) оң қол ережесімен

B) бұрғы ережесімен

C) сол қол ережесімен

D) параллелограмм ережесімен

E) Ленц ережесімен10. Даладан бөлмеге кірген адамның көзілдірігінің «булануын» түсіндіретін физикалық құбылыс

A) Кебу

B) Қатаю

C) Конденсация

D) Булану

E) Балқу11. Төмендегі суретте көлбеу жазықтықпен сырғанап келе жатқан дененің тең

уақыт аралықтарындағы бірнеше орындары көрсетілген. Дененің осылай

қозғалуының себебі
A) теңәрекетті күш нольге тең

B) үйкеліс жоқ

C) үйкеліс күші ауырлық күшінен көбірек

D) теңәрекетті күш жоғары бағытталған

E) реакция күші ауырлық күшіне тең


12. Көлемі 10 л, қысымы тұрақты 80 кПа газ ұлғайып, 400 Дж жұмыс жасаған. Газдың соңғы көлемі

A) 12 л.

B) 13 л.

C) 15 л.

D) 14 л.

E) 10,5 л.13. А нүктесіндегі дене D нүктесіне ауысудың үш жолы:

1) АВD, 2) АD, 3) АСD. Осы траекториялардағы ауырлық күшінің жұмысының қатынасы

А

D

CB
A) AACD< AABD> AAD

B) AACD = AABD =AAD

C) AACD>AAD >AABD

D) AACD> AABD> AAD

E) AACD= AAD < AABD


14. Фобос және Деймос атты серіктері бар планета

A) Жер


B) Меркурий

C) Шолпан

D) Юпитер

E) Марс


15. Ағаш, алюминий және болат шарлардың массалары бірдей. Осылардың көлемі ең үлкені, және ең кішісі

құрғақ ағаш = 400; ρ ал = 2700; ρб = 7800)

A) ағаш шардыкі ең кіші, алюминий шардыкі ең үлкен.

B) ағаш шардыкі ең үлкен, болат шардыкі ең кіші.

C) алюминий шардыкі ең үлкен, болат шардыкі ең кіші.

D) алюминий шардыкі ең кіші, болат шардыкі ең үлкен.

E) алюминий шардыкі ең кіші, ағаш шардыкі ең үлкен.


16. Жабық ыдыстардағы газдың массалары өзара тең, температуралары бірдей. Газдың қысымы үлкен болатын ыдыс

A) 2.


B) 3.

C) 4.


D) 1.

E) 5.


17. Болат магнит берілген. Егер оны суретте А және В нүктелері бойынша тең бөлсек, онда В ұштарының магниттік қасиеттері

N

AB S
A) магнит өрісіне ие болмайды

B) бастапқыда магнит өріске ие болмайды,бірақ содан соң біртіндеп магниттеліп, оңтүстік полюс болады

C) бастапқыда магнит өріске ие болмайды,бірақ содан соң біртіндеп магниттеліп, солтүстік полюс болады

D) солтүстік магнит полюсі болады

E) оң магнит полюсі болады


18. Суретте көрсетілгендей екі жазық А1 және А2 айнадан тұратын жүйеге нүктелік көз S жақын орналасқан. Айна жүйесінің беретін кескін саны

А1

А2
A) 3

B) 0


C) 1

D) 4


E) 2

19. Тұрақты магнитті тұйықталған гальванометрге енгізеді. Егер магнитті

катушкадан сондай жылдамдықпен суырып алғанда гальванометрдің

көрсетуі сәйкес келетін сурет


A) 5


B) 3

C) 2


D) 1

E) 420. Екі шамды бір-біріне тәуелсіз қосуға болатын сурет

-

+

1

2

+-

3

+

-

5

-+

4

+

-
A) 4

B) 2


C) 1

D) 3


E) 5


Нұсқау: «Сізге 5 тест тапсырмасы бар бір контекст беріледі. Тест тапсырмалары бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты таңдауға арналған. Таңдаған жауапты жауап парағындағы сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеңіз».

Токтың әсерлері

Электр тогы өткенде өткізген ортада әрқилы әсерлер байқалады. Мысалы металдар арқылы ток өткенде магниттік және жылулық құбылыстар, ал ерітінділерде ыдырау, газдарда сәуле шығару байқалады. Токтың әсерінің салдарынан металдардың кедергісі заңы бойынша өзгереді, ал ерітінділерде заңы бойынша таза зат бөлінеді. Кейбір шамаларды анықтау үшін кестелік мәндерді пайдалану қажет

Кесте №1


Зат

Кедергінің температуралық коэффициенті, α (k-1)

Электрохими ялық эквивалент, k (кг/Кл)

Вольфрам

Мыс

Никель
21. Мыс өндіру кезінде 100 кВт·сағ электр энергиясы жұмсалып, 0,4 В кернеу пайдаланылғанда алынған таза мыстың массасы

A) ≈300 кг

B) ≈500 кг

C) ≈100 кг

D) ≈200 кг

E) ≈400 кг22. 0оС температурада электр шамының вольфрамнан жасалған қылсымының кедергісі 50 Ом. Шамның жанып тұрғанда кедергісі 550 Ом болса, шам қылсымының температурасы

A) ≈2000оС

B) ≈1800оС

C) ≈2400оС

D) ≈3000оС

E) ≈3600оС23. Беттік ауданы 112 см2 металл пластинканы никелмен қаптау үшін тізбектегі ток күші 0,5 А болғанда 5 сағат уақыт қажет болса, никель қабатының қалыңдығы (ρн = 8800 кг/м3)

A) ≈56 мкм

B) ≈30 мкм

C) ≈15 мкм

D) ≈10мкм

E) ≈6 мкм24. Электрқозғалтқыштың орамдары мыстан жасалған. Егер жұмыс барысында электрқозғалтқыштың температурасы 0оС – тан 30оС – қа дейін артатын болса, тұтынатын қуат

A) 20%– ға артады

B) 5%– ға артады

C) 50%– ға кемиді

D) 10%– ға кемиді

E) 1% – ға кемиді25. Берілген заттар арқылы ток өткенде көбірек байқалатын токтың әсерлерін

бір – біріне сәйкестендіріңізЗаттар

Токтың әсері

I. Металдар

1 Химиялық

II. Ерітінділер

2 Магниттік

III. Газдар

3 Жылулық

A) I – 2 мен 3; II– 1; III– 3

B) I – 3; II– 1 мен 3; III– 2

C) I – 1 мен 3; II– 2; III– 1

D) I – 1; II– 2 мен 3; III– 2

E) I – 2; II– 3; III– 1 мен 3


Нұсқау: «Сізге бір немесе бірнеше дұрыс жауабы бар тапсырмалар беріледі. Таңдаған жауапты жауап парағындағы берілген пәнге сәйкес орынға, дөңгелекшені толық бояу арқылы белгілеу қажет».

26. Тежелу кезіндегі автомобильдің жылдамдығы суретте көрсетілген графикке сәйкес өзгереді. Тежелудің алғашқы 4 с ішіндегі кинетикалық энергиясының өзгерісіA) 10 есе кемиді

B) 2,5 есе кемиді

C) 9 есе кемиді

D) 3 есе кемиді

E) 5 есе кемиді

F) 9 есе артады

G) 5 есе артады

H) 3 есе артады


27. Көлемі 0,5 м3 мәрмәр тасын 10 м биіктікке көтерген кезде атқарылатын жұмыс (мәрмәр тасының тығыздығы 2,5 г/см3)

A) 200 Дж

B) 125 кДж

C) 12,5·104 Дж

D) 0,5 кДж

E) 750 Дж

F) 500 Дж

G) 7,5 кДж

H) 0,75 МДж


28. Еденге 50 Па қысым түсіретін, салмағы 200 Н кілемнің ауданы

A) 40 м2

B) 2,5 м2

C) 25000 см2

D) 10000 см2

E) 4 м2

F) 0,25 м2

G) 100 м2

H) 250 м2


29. Шаңғышы таудан А нүктесінен В нүктесіне дейін суретте көрсетілген траекториялардың біреуімен түсуі мүмкін. Төменде келтірілген тұжырымдардың дұрысы

A) ауырлық күшінің жұмысы дененің потенциялдық энергиясының өзгерісіне тең

B) ауырлық күшінің жұмысы 1 траекториямен қозғалғанда нольге тең

C) ауырлық күшінің жұмысы траекторияның пішініне тәуелсіз

D) ауырлық күшінің жұмысы 1 траекториямен қозғалғанда ең үлкен

E) ауырлық күшінің жұмысы дененің кинетикалық энергиясының өзгерісіне тең

F) ауырлық күшінің жұмысы 2 траекториямен қозғалғанда ең үлкен

G) ауырлық күшінің жұмысы барлық траекториямен қозғалғанда бірдей

H) ауырлық күшінің жұмысы 3 траекториямен қозғалғанда ең үлкен


30. Зат құрылысының молекулалы-кинетикалық теориясының негізгі қағидасын құрайтын тұжырымдар

A) әр заттың молекуласы – сол заттың ерекшелігін сипаттайтын ең ұсақ бөлшегі

B) ұсақ бөлшектердің ауа мен сұйықтарда ретсіз әрі үздіксіз қозғалуы броундық қозғалыс деп аталады

C) ХХ ғасырда атомның күрделі бөлшек екені, оның өзінен де кіші бірнеше бөлшектерден, яғни, элементар бөлшектерден тұратыны белгілі болды

D) молекулалар мен атомдар өзара әрекеттеседі

E) молекулалар мен атомдар үздіксіз ретсіз қозғалыста болады

F) әр элементтің атомы – сол заттың химиялық қасиеттерін сипаттайтын ең ұсақ бөлшегі

G) барлық заттар ұсақ бөлшектерден-молекулалар мен атомдардан тұрады

H) кез келген атомның үш түрлі элементар бөлшектер жиынынан құрылуы


31. Ауада бензин иісінің таралуын түсіндіретін құбылыс

A) диффузия

B) атмосфералық қысым

C) балқу


D) кебу

E) зат молекулаларының қозғалысы

F) жел

G) булану

H) броундық қозғалыс


32. Сурет бойынша тізбектің толық кедергісін анықта, егер 3 Ом,

3 Ом болса

R1
R2

A) 60 мОм

B) 3 кОм

C) 0,015 кОм

D) 3 Ом

E) 0,006 кОмF) 3 мОм

G) 6 Ом


H) 1,5 Ом

33. Суретте мектеп зертханалық динамометрі көрсетілген. Динамометр шкаласы ньютонмен градуирленген. Осы динамометрге 200 г жүк ілетін болса, оның серіппесінің ұзаруы

A) 4 см


B) 0,05м

C) 3,5 см

D) 10 см

E) 5 см


F) 3,75 см

G) 2,5 см

H) 0,05 см


34. Сағаттың секундтық тілшесінің ұзындығы 5 см. Секундтық тілшесі сағаттың 12 көрсеткішінен 6 көрсеткішіне жеткенде оның жүрген жолы мен орын ауыстыруы

A) 15,7 см, 10 см

B) м, 10 м

C) 15,7 м, 10 м

D) 157 см, 15,7 см

E) см, 10 см

F) см, 0,1 м

G) см, 10 см

H) 3,14 см, 10 см


35. 2 м/с жылдамдықпен қозғалып келе жатқан массасы 60 т темір жол вагоны массасы 30 т қозғалмай тұрған вагонға тіркеледі. Тіркелгеннен кейінгі вагондардың жылдамдығы (Үйкелісті ескермеңдер)

A) 0,2 м/с

B) 3 м/с

C) 0,33 м/с

D) 0,4 м/с

E) 1,33 м/с

F) 2,3 м/с

G) 3,3 м/с

H) 4 м/с


36. q1 = 6 нКл электр заряды бар су тамшысы басқа q 2 = -3 нКл электр заряды бар су тамшысымен біріккен. Пайда болған тамшының заряды

A) -6нКл


B) 6 нКл

C) 2 Кл


D) 3 Кл

E) -3 нКл

F) -2 нКл

G) 2 нКл


H) 3 нКл

37. Ашық күні вертикаль тік қойылған метрлік сызғыштың көлеңкесінің ұзындығы 50 см, ал ағаш көлеңкесінің ұзындығы 5 м. Ағаштың биіктігі

A) 100 м


B) 0,05 м

C) 25 м


D) 10 м

E) 0,5 м


F) 0,1 м

G) 5 м


H) 50 м

38. Суретте динамометр және оған ілінген жүк көрсетілген. Жүк жасалған текше затының тығыздығы 4 г/см3 болса, текшенің қабырғасы

A) 5 см


B) 0,8 см

C) 0,05 м

D) 0,002 м

E) 5·10-2 м

F) 50 см

G) 1,25 см

H) 20 см


39. Цилиндрде 800 мл керосин бар. Егер керогаздың ПӘК-і 40 % болса, онда керосин толық жанғанда 10 0С-тан қайнағанға дейін қыздыруға болатын судың мөлшері

(qк = 4,6∙107 Дж/кг; ссу = 4200 Дж/кг ∙ 0С; ρсу = 1000 кг/м3 ; ρк = 800 кг/м3 )

A) 310 мл

B) 3,1·10-3 м3

C) 31·10-3 м3

D) 3,1·10-2 м3

E) 0,031 л

F) 310 см3

G) 0,31 л

H) 31 л40. Екі резисторды бір – біріне тізбектей жалғағанда олардың жалпы кедергісі 25 Ом, ал оларды бір – біріне параллель жалғағанда олардың жалпы кедергісі 4 Ом. Демек,

A)

B)

C)

D)

E)

F)

G)H)


ФИЗИКА

ПӘНІНЕН СЫНАҚ АЯҚТАЛДЫ


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет