Фарғона политехника институти


Динамик турғунликни ҳисоблашнинг содда усулларибет16/20
Дата22.12.2017
өлшемі1.01 Mb.
#50962
түріДиссертация
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20

3.3. Динамик турғунликни ҳисоблашнинг содда усуллари


Физик жараёнлар модели ишга яроқли бўлиши учун уни соддалаштириш зарур, бу соддалаштиришда оригинал реал тизимнинг яққол хусусиятлари йўқолиб кетмаслиги керак. Агар статик турғунлик мезонлари тизимнинг ўзгармас параметрларига жавоб берган бўлса (линия, генераторлар қаршиликларига, тизим схемаларига ва ҳ.к.з.), динамик турғунлик мезонлари эса тизим параметрларини кескин ўзгаришида аниқланади. Катта турткилардан кейин пайдо бўлган ўтиш жараёнларини содда кўринишда таҳлил қилиш учун бир қатор қулайликлар киритиш зарур бўлади. Уларнинг ичидан асосийлари қуйидагилар:

  1. Катта турткидан кейин генератор роторининг тезлиги кичик қийматга (синхрон тезликка нисбатан 12%) ўзгариши муносабати билан айлантирувчи моментни нисбий қийматини қувват билан алмаштириш мумкин, яъни

  2. Тизимда катта турткилар рўй берганда электр қувватни сакраб ўзгаришига йўл қўйилади. ЎЖ да генератор ўзагида пайдо бўладиган қўшимча исрофларни тақрибан статорнинг актив қаршилигини орттириш орқали ҳисобга олинади.

  3. Статор токи апериодик ташкил этувчисининг бурчагини ўзгаришига таъсири турбина қувватини тақрибан 10–15% камайиши орқали ҳисобга олинади.

  4. Носимметрик турткиларда ротор ҳаракатини ўзгариши фақат токнинг тўғри ташкил этувчиларидан ҳосил қилинган момент туфайли содир бўлади деб фараз қилинади.

  5. Генератор ва трансформаторларнинг ўзаклари (пўлат) тўйиниши орқали қаршиликларини ўзгариши эътиборга олинмайди.

  6. ЎЖ ни содда ҳисоблашларда қабул қилинади.

3.1, а расмда келтирилган тизим режимини кескин ўзгариши (I–режимдан II–режимга ўтиш) генератор валидаги электромагнит моментни («а» нуқта) дан («в» нуқта) гача ўзгаришига олиб келади (3.1,б расм).

Турбинани тезлатувчи моменти МТ билан генераторни МII­ тормозловчи моменти орасидаги нобаланс генератор тезлигини ўзгаришига олиб келади. Агар MIIT бўлса генератор ротори тезлиги ортади (),MIIT бўлса камаяди () (3.1,в расм). Ортиқча момент ротор томонидан йиьилган кинетик энергия га мос келувчи момент билан мувозанатлашади.

3.1–расм. Динамик ўтиш ҳарактеристикалари

Генератор роторининг ҳаракати тенламаси (демпферлаш ва созлаш қурилмалари таъсирини ҳисобга олмасдан) қуйидагича ёзилади:

(3.1)

Бу ерда: –генератор роторининг инерцияси ҳарактерловчи коэффициент. Умумий ҳолда момент М тезлик функцияси ҳисобланади ва тизим режими ўзгарганда у ўзгаради:(3.1) ни интеграллаб тезлик ўзгаришини аниқлаш мумкин, ни ҳисобга олиб эса боғлиншни топиш мумкин. ва ни ўзгариш ҳарактерларига кўра тизим кескин турткидан кейин динамик турғун бўладими ёки йўқми фикр юритиш мумкин. Шунинг учун ҳам тақрибий ҳисоблашларда кўпинча майдон усули қўлланилади. Бу усул бурчакни вақт бўйича ўзгариш ҳарактерини аниқламасдан туриб турғунликни баҳолаш имконини беради.

Қабул қилинган қулайликларни эътиборга олиб ротор бурчакдан бурчакка силжигандаги кинетик энергияни топиш мумкин (3.1, б расм).

(3.2)

Ортиқча тезлатувчи момент пайдо бўлганда ротор ҳаракати тезлаша бошлайди (3.1,б расм). Бу тезлашиш «авса» майдон билан ифодаланувчи кинетик энергияга АУ пропорционал бўлади. Ротор бурчакка етиб борганда электр ва механик қувватдан қувватлар тенглашади. Лекин, кинетик энергия АУ таъсирида ротор бурчакни орттириб ҳаракатини давом эттиради. Ротор с нуқтадан d нуқтагача ҳаракатланганда тормозланишни сеза бошлайди, чунки cd кесмада электр қувват механик қувватдан катта РЭЛТ. d нуқтага етганда тезланиш жараёнида ҳосил бўлган АУ энергия тўласича тормозланишга сарф бўлади. Демак, майдон «cdес» тормозланиш майдони, унга мос келган энергия тормозланиш энергияси дейилади (АТОРМ).

Умумий кўринишда майдон қоидаси қуйидагича ифодаланилади:

Динамик турғунлик заъира коэффициенти:Бу ерда: К>1 да турғун ўтиш, К=1 критик ҳолат, K<1 да нотурғун ўтиш бўлади.

Қисқа туташувни ўчиришни чегаравий бурчагини аниқлаш учун 3.2 расмга мурожат қиламиз.

–қувватни нормал режимдаги ҳарактеристикаси

–қувватни авриядан кейинги режимдаги ҳарактеристикаси

–қувватни авария режимидаги (3 фазали қ.т.) ҳарактеристикаси

3.2–расм. 3.2. К нуқтадаги 3 фазали қисқа туташув учун ҳарактеристикаси

3.2–расмдан кўриниб турибди, тезланиш майдони эҳтимоли бор тормозланиш майдонига тенг. Бу шартдан

ни оламиз. Охиргини интеграллаб

Бу ерда:


(3.3)

(3.3) қисқа туташувни ўчиришни чегаравий бурчаги ни ифодаси дейилади.

Ҳаво электр узатиш линияларини эксплуатация қилиш амалиётида АҚУ кенг қўлланилади. Чунки ҳаво линияларидаги аварияларнинг аксарият қисми ўз–ўзидан бартараф бўлувчи ҳисобланади. АҚУ 3,2 ва 1 фазали бўлиши мумкин. 3.3–расмда қ.т. ва ундан кейинги икки занжирли линиядаги АҚУ ларни мисолий ҳарактеристикаларини келтирамиз.

3.3–расм.

3.3–расмдан кўриниб турибди, чунки тезланиш майдони тормозланиш майдонидан кичик, демак тизим турғунлиги сақланади. Агар АҚУ сақланиб қолган қисқа туташув жараёнида ишласа турғунлик бузилади, чунки тезланиш майдони узлуксиз ортиб боради.
Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   20
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет