Фарғона политехника институтибет1/20
Дата22.12.2017
өлшемі1.01 Mb.
#50962
түріДиссертация
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ

ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ

ВАЗИРЛИГИ

ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИМИРЗАРАХИМОВ ЭЛЬДОР ТУРДИМАМАТОВИЧ
РЕСПУБЛИКА ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИ ТИЗИМИ НАМАНГАН ВИЛОЯТИДАГИ МАВЖУД ҲАВО ТАРМОҚЛАРИНИ ТАҲЛИЛ ҚИЛИШ ВА ИСТЕЪМОЛЧИЛАРНИ ЭЛЕКТР ЭНЕРГИЯ БИЛАН ТАЪМИНЛАШНИ ОПТИМАЛ РЕЖИМЛАРИНИ

ҲИСОБЛАШ

Электр таъминоти” (тармоқлар бўйича) мутахассислиги – 5А310201 бўйича


Магистр даражасини олиш учун


ДИССЕРТАЦИЯ

«Электр энергетикаси» кафедраси Илмий раҳбар,

мудири, доц. Жабборов Т.К. доц. Жабборов Т.К.

____________________ __________________

«__»______ 2013 йил «__»______2013 йил

Тақризчи:

доц. Набиев М.Б.

__________________

ФАРҒОНА–2013

МУНДАРИЖА


ФАРҒОНА ПОЛИТЕХНИКА ИНСТИТУТИ 1

Магистр даражасини олиш учун 1

МУНДАРИЖА 2

МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АННОТАЦИЯСИ 6

КИРИШ 8

1–БОБ. 13ҲАВО ЛИНИЯЛАРИ ТУЗИЛИШИ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТЛАРИ 13

1.1. Умумий тушунчалар 13

1.1.1. Таянчлар 14

1.1.2. Изоляторлар 15

1.1.3. Кабель линияларининг тузилиши ҳакида асосий маълумотлар 16

1.1.4. Кабелларни жойлаштириш 18

1.1.5. Кабелларни маркалаш 18

1.1.6. Белгилашлар тизими ва ҳисоблашлар учун ишлатиладиган асосий ифодалар 18

1.1.7. Электр узатиш йўлларининг алмаштириш схемалари ва ҳисоб параметрлари 20

1.2. Электр тизимларининг схемалари. барқарор ҳолатнинг чизиқли ва эгри чизиқли тенгламалари 24

1.2.1. Электр тизимининг схемалари ва уларнинг элементлари 24

1.3. Электр узатиш йўлларининг ҳолатини юклама токи берилганда ҳисоблаш 26

1.3.1. Электр узатиш йўли ток ва кучланишининг вектор диаграммаси 27

1.4. Узатиш линияларида кучланиш оғишини таҳлили 28

1.4.1. Кучланиш оғишининг келтирадиган зарарларини аниқлаш 31

1.5. “Наманган” вилоятидаги мавжуд ҳаво линияларидаги кучланишни ростлашни таҳлили 33

1.5.1. Кучланишни ростлаш ҳақида умумий маълумотлар 33

1.5.2. “Наманган” вилояти саноат корхоналари тармоқларидаги кучланишни бошқариш воситаларини таҳлили 34

1.5.3. “Наманган” вилояти узатиш линияларидаги ўрнатилган трансформаторларини кучланишини юклама остида бошқаришни таҳлили 36

1.6. “Наманган” вилояти узатиш линияларига бўйлама компенсация қурилмаларни қўллаш усуллари ҳақида умумий маълумотлар 37

1.6.1. Бўйлама компенсацияси 37

1.6.2. Электр қурилмалари қуввати коэффициенти 39

1.6.3. Узатиш линияларидаги истеъмолчилар учун қувват коэффициенти қийматини ошириш усулларини таҳлили 41

1.7. “Наманган” вилояти узатиш линияларидаги вольт қўшувчи трансформаторлар 43

1.7.1. Вольт қўшувчи трансформаторлар ҳақида умумий маълумотлар 43

1.8. “Наманган” вилоятидаги электр тармоқларидаги кучланиш тебраниши тўғрисида умумий маълумотлар 44

1.8.1. Кучланиш тебранишини чегараловчи ускуналар 46

1.9. “Наманган” вилояти электр тармоқларидаги частота ўзгаришининг истеъмолчилар ишларига таъсири тавсифлари маълумотномаси 47

1.9.1. Частота ўзгаришининг электр тармоғи ва истеъмолчилар ишларига таъсири 47

1.9.2. “Наманган” вилояти электр тармоқларида автоматик заҳираларни киритиш қурилмалари қўллаш тадқиқоти 49

1.9.3. “Наманган” вилояти электр тармоқларида частоталарни автоматик юксизлаш қурилмаларини схемали ечимлари 50

1.10. “Наманган” вилояти электр тармоқларида кучланиш ва токлар шаклларининг носинусоидаллиги тадқиқот қилиш натижалари 52

1.10.1. Кучланиш ва токлар шакллари носинусоидаллигининг электр жиҳозлари ишларига таъсири 52

1.10.2. Юқори гармоникаларнинг асосий манбалари 54

II–БОБ. 57

ЭЛЕКТР УЗАТИШ ЙЎЛИ ҲОЛАТЛАРИНИ ЮКЛАМА ҚУВВАТИ БЕРИЛГАНДА ҲИСОБЛАШ 57

2.1. Электр узатиш йўллари ҳолатини юклама қуввати ва кучланиши берилганда ҳисоблаш 57

2.2. Электр узатиш йўллари ҳолатини юклама қуввати ва манба кучланиши берилганда ҳисоблаш. Икки этапли усул. 59

2.3. Электр узатиш йўлида кучланиш пасайиши ва кучланиш исрофи 59

2.4. Кучланиши 35 кВ ва ундан катта бўлган очиқ тақсимловчи электр тармоқларни ҳисоблашдаги рухсат этишлар 60

2.5. Тақсимловчи электр тармоқларда кучланиш исрофининг энг катта қийматини аниқлаш 64

2.6. Электр тармоқларида қувват ва энергия исрофларини камайтириш тадбирлари 67

III–БОБ. 69

“НАМАНГАН” ВИЛОЯТИ ЭЛЕКТР ТАРМОҒИ ТУРҒУНЛИКНИНГ АМАЛИЙ МЕЗОНЛАРИ ВА ҲИСОБЛАШ УСУЛЛАРИ ТАДҚИҚОТИ 69

3.1. Статик турғунликни таҳлил қилишда ўтиш жараёнларини математик ифодалаш таҳлили 69

3.2. Статик турғунликнинг амалий мезонлари 70

3.3. Динамик турғунликни ҳисоблашнинг содда усуллари 76

3.4. Синхрон ва асинхрон двигателларнинг турғунлиги 81

3.5. Критик э.ю.к. ва критик кучланиш. 81

3.6. Реактив қувватни двигателлар турғунлигига таъсири 85

Хулоса 90

Фойдаланилган адабиётлар: 91

ИЛОВАЛАР 95

1–ИЛОВА 95

2 ИЛОВА 100

3 ИЛОВА 105110

МАГИСТРЛИК ДИССЕРТАЦИЯСИ АННОТАЦИЯСИ


Мавзунинг долзарблиги. Наманган вилоятидаги истеъмолчиларга узлуксиз ва сифатли электр энергия етказиб бериш, ҳаво линиялари орқали амалга оширилади. Шунинг учун ҳам Наманган вилоятидаги мавжуд ҳаво тармоқларини таҳлил қилиш ва оптимал режимларини ҳисоблаш долзарб масаладир.

Ишнинг мақсади ва вазифалари. Наманган вилоятидаги истеъмолчиларга узлуксиз электр энергия етказиб бериш асосий мақсади бўлса, вазифалар қуйидагилардир: истеъмолчиларнинг тоифаларини аниқлаш, улардаги электр энергия жиҳозларини тўғри танлаш, қоидали бошқариш, оқилона фойдаланиш ва улар устидан назорат олиб бориш.

Тадқиқот объекти ва предмети. Наманган вилоятининг истеъмолчилари тадқиқот объекти бўлиб, уларга электр энергия етказиб берувчи ҳаво линиялари тадқиқот предметидир.

Тадқиқот услубияти ва услублари. Диссертацияда Наманган вилоятидаги ҳаво линияларни таҳлил қилиш орқали истеъмолчиларга узлуксиз электр энергия етказиб бериш, янги ҳаво линиялари қуриш орқали ҳамда оптимал вариантларни танлаш орқали тадқиқотнинг услубияти яратилди.

Тадқиқот натижаларининг илмий жиҳатдар янгилик даражаси. Наманган вилотига 500 кВ ли ҳаво линияларини қуриш, юқори кучланишли ҳаво линияларида ишончлилик даражасини ошириш, юкламаларни автоматик ўчириш қурилмасига киритилган ҳаво линияларини қайта кўриб чиқиш.

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти ва тадбиқи. Истеъмолчиларга узлуксиз ва сифатли электр энергия етказиб бериш орқали ишлаб чиқарилаётган маҳсулотларнинг сифати ва кўрсаткичларини ошириш, ишлаб чиқарилаётган маҳсулотлар билан ички бозоримизни таъминлаш ҳамда ўз маҳсулотларимизни жаҳон бозорларига олиб чиқиш, бундан ташқари сув насослари билан суғориладиган ерларда ўз вақтида суғориш ишларини олиб бориш ва уларни узлуксизлигини таъминлаш.

Иш тузилиши ва таркиби. .........
Бажарилган ишнинг асосий натижалари:

  1. Ҳаво линиялари таҳлил қилинди;

  2. Наманган вилояти бўйича электр энергия истеъмолчиларининг истеъмоли таҳлил қилинди;

  3. Аварияга қарши ишловчи автоматикаларнинг ҳолати ўрганиб чиқилди;

  4. Қирғизистон Республикасидан охирги 2 йил мабойнида олинган электр энергия миқдори таҳлил қилиниб, ҳаво линияларидан олинган электр энергиянинг миқдори билан янги қурилиши керак бўлган 500 кВ ли ҳаво линияси техник–иқтисодий солиштирилди;

Хулоса ва таклифларнинг қисқача умумлаштирилган ифодаси.

  1. Узлуксиз етказиб бериш мақсадида оптимал вариантлар таклиф қилинди.

  2. Аварияга қарши автоматикаларни истеъмолчиларни тоифаларига асосан киритиш ишлаб чиқилди.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет