Әдістемелік ұсыныстары мен нұСҚаулықтарыДата24.04.2018
өлшемі66.04 Kb.
#72119

Әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулардың; әдістемелік ұсыныстардың; әдістемелік нұсқаулардың титул парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Көлік техникасы және логистика кафедрасы
Жол қозғалыс ұйымдастыру және қауіпсіздігі

пәні бойынша


050713– Көлік, көлік техникасы және технологиясы мамандығының студенттеріне арналғанӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ МЕН НҰСҚАУЛЫҚТАРЫ

ПавлодарӘдістемелік ұсыныстар мен нұсқауларды; әдістемелік ұсыныстарды; әдістемелік нұсқауларды бекіту парағы


Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/41БЕКІТЕМІН

ОІ жөніндегі проректор

_________Пфейфер Н.Э.

20__ж. «___»_______

Қ ұрастырушы: аға оқытушы Бейсенова Х.З.
Көлік техникасы және логистика кафедрасы

Жол қозғалыс ұйымдастыру және қауіпсіздігі пәні бойынша

050713 – Көлік, көлік техникасы және технологиясы мамандығының студенттеріне арналған

әдістемелік ұсыныстар мен нұсқаулар

Кафедраның отырысында ұсынылды

20__ж. «___»______________,№__ хаттама
Кафедра меңгерушісі _____________ Ордабаев Е.К._ 20__ж. «____» ________
ММжКФ ОӘК мақұлданды
20__ж. «___»______________, №____ хаттама
ОӘК төрағасы _______________ Ахметов Ж.Е. 20__ж. «____» ________
МАҚҰЛДАНДЫ:
ЖжӘҚБ бастығы _____________ Варакута А.А. 20__ж. «____» ________

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

20__ж. «___»______________ №____ хаттама

Қозғалыс ұйымдастыруының теориялық негіздерімен танысу және жол қозғалысын ұйымдастыруды оңтайландыру мен зерттеу әдістерімен көше бойымен және жолдардан көлік құралдары мен жаяу кісі жүру қозғалысын сипаттайтын параметрлермен қауіпсіздікті қамтамасыз ету.

Кредиттің саны: 2, оқитын курс 3, семестр 5, емтихан.
Теоретикалық курстың мазмұны
1 тақырып. Кіріспе. ҚР дамуына автокөліктің мәні. Елді автомобилизация үрдісі. Автоматтандырудың дамуымен бірге жүретін жағымды және жағымсыз факторлар. Жол қозғалысы туралы жүйелік түсінік. «жүргізуші-автокөлік-жол-қозғалыс ортасы» кешені. Жол қозғалысын ұйымдастыру мен қауіпсіздігі саласындағы халықаралық ынтықмақтастық. Жол қозғалысының конвенциясы және жол белгілері мен сигналдары туралы конвенциялар.[1] [4]

2 тақырып. Қозғалыстың қауіпсіздігіне әсер ететін факторлар мен жағдайлар кешені. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз ету бойынша автокөліктік ұйымдардың міндеттері. Қозғалыстың қауіпсіздігіне байланысты негізгі нормативті актілер. [2] [4]

3 тақырып. Жол-көлік оқиғасы (ЖКО), оның есебі мен талдауы. Жол-көлік оқиғасының анықтамасы, жіктелуі және есебі. Автокөліктік және жол ұйымдарының Жол полициясындағы есеп. ЖКО жайындағы статистикалық мәліметтердің талдауы. Апаттық көрсеткіштер. ЖКО болуына әсер ететін негізгі және бірге жүретін себептер. [2] [3][4]

4 тақырып. Ж.ргізуші және қозғалыс қауіпсіздігі. Қозғалыс қауіпсіздігі мәселесіндегі адамның рөлі. Назар туралы түсінік. Реакциялар және олардың түрлері. Автокөлік жүргізушісінің дайындығының жіктелімді талаптары мен бағдарламалары. [3] [4]

5 тақырып. Көлік құралдары және қозғалыс қауіпсіздігі. Автокөлік «жүргізуші-автокөлік-жол-орта» жүйесінің элементі сияқты. Автокөлік қауіпсіздігінің түрлері. Автокөлік құрылымының түрлері: белсенді, пассивті, апаттан кейінгі, экологиялық. [1] [2]

6 тақырып. Жол шарттары мен қозғалыс қауіпсіздігі. Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жол факторының рөлі. Қозғалыс қауіпсіздігіне жолдың көліктік-пайдаланушылық сапасының әсері. Жол мен көшелер элементтеріне жіктелімдер мен нормативті талаптар. Қауіпсіздік пен апаттық коэффициенті. [2] [6][8]

7 тақырып. Жол қозғалысын ұйымдастырудың негізі. Көліктік ағымдардың негізгі сипаттамалары. Қозғалысты ұйымдастырудағы әдістемелік негіздер. [1] [5]

8 тақырып. Жол қозғалысын ұйымдастырудың техникалық құралдары. Жол қозғалысын ұйымдастыру кезіндегі техникалық құралдарды пайдалану аймағы мен жіктелімі. Жол белгілері мен ескертпелері. Бағдаршамдық реттеулер. [3] [7][8]

9 тақырып. ЖКО сараптамасы. Сараптама туралы түсінік. Есеп жүргізу мен ЖКО механизмін қалыптастыруға арналған бастапқы мәліметтерді таңдау және материалдар талдауы. АКК-дағы ЖКО қызметтік тексеру. [4] [5]

10 тақырып. АКК-ғы ЖКО алдын алу бойынша жұмыстарды ұйымдастыру. Қозғалыс қауіпсіздік қызметі. Қозғалыс қауіпсіздік кабинетін ұйымдастыру. [4] [7]
Тәжірибелік сабақтардың тізімі мен мазмұны

1) 3 тақырып жол-көлік оқиғасының есептеу әдістері мен формасы (№1 тәжірибелік сабақ)

2) 4 тақырып жүргізушінің еңбекке қабілеттілігіне әсер ететін факторлар және еңбек пен дем алу режиміне қойылатын талаптар (№2 тәжірибелік сабақ)

3) 6 тақырып жол учаскелеріндегі қауіпсіздік пен апаттық коэффициенттерінің анықтамасы (№3 тәжірибелік сабақ)

4) 7 тақырып көлік ағымының қарқындылығы мен құрамын анықтау (№4 тәжірибелік сабақ)

5) 7 тақырып хабарлау жылдамдығын анықтау (№5 тәжірибелік сабақ)

6) 7 тақырып көлік құралдарының кідірісін анықтау (№6 тәжірибелік сабақ)

7) 7 тақырып қанығу ағынын анықтау (№7 тәжірибелік сабақ)

8) 8 тақырып бағдаршамдарды реттеудің екі фазалы циклының есебі (№8 тәжірибелік сабақ)
СӨЖ мазмұны

СӨЖ түрлерінің тізімі

СӨЖ түрі

Есептілік формасы

Бақылау түрі

Сағат бойынша көлем

1

Дәрістік сабақтарға дайындық

конспект

Сабаққа қатысу, сұрақтарға жауап беру

15

2

Тәжірибелік сабақтарға дайындық

Сабақ тақырыптары бойынша қысқаша есепті рәсімдеу

Тапсырманы қорғау және талқыға салу

30

3

Аудиториялық сабақтар мазмұнына кірмеген материалдарды меңгеру және үй тапсырмаларын орындау

реферат

Реферат тақырыбы бойынша сөз сөйлеу

12

4

Бақылау шараларына дайындық
РК1, РК2

3


барлығы

60

Өздік жұмыс кезіндегі студенттердің тақырыптарының тізімі

1) Жол қозғалысының қауіпсіздігі мен ұйымдастыру аймағындағы халық аралық ынтымақтастық.

2) қозғалыс қауіпсіздігіне байланысты негізгі нормативтік акттар.

3) Автокөліктік және жол ұйымдарының Жол полициясындағы есеп. ЖКО жайындағы статистикалық мәліметтердің талдауы.

4) Автокөлік жүргізушісінің дайындығының жіктелімді талаптары мен бағдарламалары.

5) Автокөлік «жүргізуші-автокөлік-жол-орта» жүйесінің элементі сияқты.

6) Қозғалыс қауіпсіздігін қамтамасыз етудегі жол факторының рөлі.

7) Қозғалысты ұйымдастырудың әдістемелік негіздері.

8) Жол қозғалысын ұйымдастыру кезіндегі техникалық құралдарды пайдалану аймағы мен жіктелімі. Жол белгілері мен ескертпелері. Бағдаршамдық реттеулер.

9) АКК-дағы ЖКО қызметтік тексеру.

10) Қозғалыс қауіпсіздік қызметі. Қозғалыс қауіпсіздік кабинетін ұйымдастыру.Әдебиеттер тізімі

Негізгі

1 Клинковштейн Г.И., Афанасьев М.Б. Организация дорожного движения – М.: Транспорт, 2001.–248с.


Қосымша

2 Бабков В.Ф. Дорожные условия и безопасность движения. –М.: Транспорт, 1982. – 260с.

3 Кременец Ю.А. Технические средства организации дорожного движения – М.: Транспорт. 1990. – 256с.

4 Коноплянко В.И. Организация и безопасность дорожного движения: учебник для вузов. – М.: Транспорт, 1991. – 183с.

5 Дубровин Е.Н. Городские улицы и дороги – М.: Высшая школа, 1981. – 275с.

6 Васильев А.П. состояние дороги и автомобилей в сложных погодных условиях. – М.: Транспорт, 1976. – 224с.7 Справочник инженера – дорожника /под общей ред. Проф. Г.А. Федотова. – М.: Транспорт, 1989. – 437с.

8 Меркулов Е.А. Городские дороги – М.: Высшая школа, 1973. – 456с.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет