Әдістемелік ұсыныстардың титул парағы



Дата03.07.2017
өлшемі110.61 Kb.
#21063



Әдістемелік ұсыныстардың

титул парағы








Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40





Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

«Психотерапия технологиялары» пәні бойынша



050503, 5В050300-Психология мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді оқыту бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ

Павлодар


Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып. Психотерапия теориялары. Техникаларды жүргізудің көрсеткіштерімен жалпы факторлары.

Психодинамикалық шешім.мінез-құлықты бағыт. Гуманисттік бағыт. Психотерапевттің стиль элементтері, мінез-құлық стратегиясы.



2 тақырып. Классикалық психоанализ: теория, техникалар.

З.Фрейд. Ж. Шарко. Жеке тұлға құрылымы. Еркін ассоциациялары. Науқас пен психоаналитиктің ортақтасу. Аналитикалық техникалардың тәсілдері. Интерпретация. Гринсон ережесі. Техникалар.



3 тақырып. Адлердің жеке психологиясы:теория, техникалар.

Адлердің болжамдары. Жеке тұлға. Сенім және өмір салты. Психотерапия мақсаттары. Вербальды техникалдар. Баланың бағыттарын зерттейтін техникалар.



4 тақырып. Гельштальт-терапия: теория, техникалар.

Гештальттерапия негіздері. Қорғау функциялары. Невроз және невроздың психотерапия техникалары. Сөйлеу ќұрылымы. Техникалар.



5 тақырып. Когнитивтік психотерапия: теория, техникалар.

А. Бектің психотерапия әдісі. Автоматикалық ойлар мен болжамдар. Когнитивтік психотерапияның кезендері. Бұзулуының моделдері. Техникалар.



6 тақырып. Трансакттық талдау: теория, техникалар.

Трансакттық талдау теолрияның идеялары. Коммуникация ережелері. Психотерапияның сценариялары. Ойындар. Техникалар.



7 тақырып. Психосинтез: теория, техникалар.

Р. Ассаджиоли бойынша жеке тұлға құрылымы. Жеке тұлғаның элементтерің бақылау. Психосинтез кезендері. Техникалар.



8 тақырып. Нейролингвистикалық бағдарлау: теория, техникалар.

НЛБ принциптері. НЛБ өкілдері. әлемнің жеке моделдері. Метамодель. Репрезентативтік жүйелер. Техникалар.



9 тақырып. Психотерапияда ойын пайдалануы.

Балармен және олардын жақын туыстарымен жұмыс жасауда интегративтік шешім. Жүйелік, психодинамикалық, бихевиоралдық болжамдарды дәләлдеу үшін мәлімет жинау. Психотерапевтикалық интервенцияның қалыптарың тандау. Кездесу. Талдау.



10 тақырып. Құм психотерапиясы.

Құм терапияның мүмкуншіліктері. Құм терапияның оқиғаларың байкау. Құм терапияның нәтижесін талдау.



11 тақырып. Арт-психотерапия.

Арт терапияның бағалау кезендері. Отбасылық теориялар және жұмыс стилдері. Суреттеу өнімдердін мазмүны. Мәселелерді шешуге бағытталған техникалар. Сурет мәлімет қайнары ретінде.



12 тақырып. Психотерапиядағы психодраматикалық әдістер.

Жылту техникалары. Роль моделдері. Арнайы моделдер. Күрделі сезімдерді көрсете білу. Отбасылық сәулет.



13 тақырып. Кинетикалық психотерапия.

Кинетикалық психотерапия және коммуникацияның түрлі паттерндер. Ортақтасу паттерндер балаларды психотерапиялық үрдіске қатыстыру. Мысалдар.



14 тақырып. Дамуында кемістіктер бар балалармен жұмыс жасауда ойын психотерапияны пайдалану.

Балалар және ата-аналармен аралас топтарда жұмыс жасау. Әрекет түрлері психотерапияның қүралы ретінде. Интерактивтік отбасылық модель.



15 тақырып. Ата-аналарды НЛБ әдістеріне үйрету.

Дидактикалық сессияляр. НЛБ тәсілдері. НЛБ қолданылатын ойыншықтар.



16 тақырып. Экзистенциалды психотерапия.

Экзистенциалисттердің философиялық негізі. Терапия. Техникалар.



17 тақырып. В. Франклдың логотерапиясы.

Логотерапияның философиясы. Адам табиғаты-тұлға, рухани байлық, еркіндік. Түрткілер. Невроз концепциялары.


Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып. Психотерапия теориялары. Техникаларды жүргізудің көрсеткіштерімен жалпы факторлары.

Медитация. Релаксация. Өзіндік сендіру. Оқиғаларды қайта бағалау. Өз өзін бағалаудың өзгеруы.



2 тақырып. Классикалық психоанализ: теория, техникалар.

Жеке және топтық психотерапиядағы метафораны пайдалану. Ересектерге арналған ертегілер.



3 тақырып. Адлердің жеке психологиясы:теория, техникалар.

Тренинг. Жеке психологиялық көмек.



4 тақырып. Гельштальт-терапия: теория, техникалар.

Мінездің акцентуацияларында отбасылық психотерапия. Мінездің акцентуацияларды диагноздау. Отбасылық көзқарастардың бүзылуы және олардың ата-аналар мен балалардың арасындағы қарым-қатынасында байқалуы.



5 тақырып. Когнитивтік психотерапия: теория, техникалар.

Психологиялық өзіндік регуляция тренингі. Визуализация.



6 тақырып. Трансакттық талдау: теория, техникалар.

Психотерапия шығармашылық арқылы.музыкалық терапия, эстетотерапия. Ландшафтотерапия.



7 тақырып. Психосинтез: теория, техникалар.

Терапия өнер арқылы. АРТ.



8 тақырып. Нейролингвистикалық бағдарлау: теория, техникалар.

Заттар арқылы терапия. Қуыршактерапия. Қағазтерапия.



9 тақырып. Психотерапияда ойын пайдалануы.

Қимыл-қозғалыс терапия. ҚҚТ техникасы. Қарым-қатынас байланыстарымен жұмыс. Агрессиямен жұмыс.



10 тақырып. Қ±м психотерапиясы.

Би терапия. Өмір биі-жүйе.



11 тақырып. Арт-психотерапия.

Арттерапия науқас тұлғаның психикасына әсер ету өнері ретінде. ТТС.



12 тақырып. Психотерапиядағы психодраматикалық әдістер.

Қарсылықтардың интеграциясы.



13 тақырып. Кинетикалық психотерапия.

Мінез-құлықтын кристализациялық паттерндер.



14 тақырып. Дамуында кемістіктер бар балалармен жұмыс жасауда ойын психотерапияны пайдалану.

Ересектерге арналган метафорылык жаттығулар.



15 тақырып. Ата-аналарды НЛБ әдістеріне үйрету.

Сексуалды зорлық көрген балалармен терапия. Іс қағаздар. Жаттығулар.



16 тақырып. Экзистенциалды психотерапия.

Техникалар:еркін ассоциациялар, қарсы шығуды талдау.



17 тақырып. В. Франклдың логотерапиясы.

Техникалар: алғашқы интервью, алғашқы еске сақтауды анықтау, түстерді талдау.


Күндізгі оқу бөлімінің СӨЖ мазмұны



СӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны

1

Оқытылатын пән бойынша библиографиялық әдебиет тізімін құру

Конспект-картотека

Дәптер тексеру

5

2

«Психотерапияның басқа психологияның практикалық салаларымен байланысы» тақырыбы бойынша коспект жазу.

Конспект

Сабаққа қатысу

5

3

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

4

Кесте құру: «Психотерапия негізі интердисциплинария» келесі графаларды толтыру: дисциплина аты, негізгі теория мен концепциясы, терапияның әдісітері мен формалары, негізін қалаушы

Кесте

Қорғау

10

5

Аудиторлы сабаққа кірмеген материалды оқу.

Есеп беру

Реферат

20

6

Шетел және отандық психотерапевт кодексіне анализ жасап, салыстыру.

Коспект

Доклад

10

7

Семестірлік тапсырманы орындау

Реферат

Қорғау

10

8

«Психотерапияның негізгі бағыттары» кесте құру,бағыты,негізгі теория мен концепциялар,терапия әдісімен формалары, негізін қалаушылар.

Кесте

Қорғау

5

9

Әдістердің түрлі классификциясы мен психотерапиялық формаларды салыстыру.

Баяндама

Ауызша жауап

5

10

Бақылау жұмыстарына дайындық




РК1, РК2, коллокиум (тестілеу)

5

БАРЛЫҒЫ

90


Студенттердің дербес оқу тақырыптары

1 Тақырып. Психотерапиялық орта мен психотерапиялық бірлестік. Қазіргі психотерапияның дамуында терапиялық орта түрлі авторлардың ойынша түрлі мазмұнды түсінік. Терминологияны ашу: «терапия ортасы», «емдеу ортасы», «терапевтік орта», «терапевтік бірлестік».

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 225-235 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [5] 32-39 бет



2 Тақырып. Психотерапияда дәрігер мен науқастың қарым-қатынасы. Психоанализде дәрігермен науқастың негізгі қарым-қатынасы. Мінез-құлық психотерапиясында дәрігер мен науқастың қарым-қатынас формасы. Роджерстің психотерапиясындағы дәрігер мен науқастың қарым-қатынасы. Рациональды-эмоциональды психотерапияда дәрігер мен науқастың қарым-қатынас түрлері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 201-218 бет, [3] 81-95 бет, қосымша әдебиет [12] 14-26 бет



3 Тақырып. Психотерапиядағы трасмәдениетті тұрғыдан қарау. Трансмәдениетті психотерапияның даму тарихы. Трансмәдениетті психотерапияның принциптері мен міндетті. «Этнопсихиатрия», «мәдениетті психиатрия», «мәдениетті-келісу», «мәдениетті- хабардар психиатриясы» және «антропологиялық психиатрия» трансмәдениетті салыстыру.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 151-163 бет, [3] 76-81 бет, қосымша әдебиет [6] 14-26 бет, [7] 22-38 бет



4 Тақырып: Психотерапиядағы интегративті тенденциялар. Итегративті психотерапияда эклектикалық моделді қолдану және оңын басқа психотерапия әдісітерімен бірігіуі. Интеграцияға сай ғылыми пәндер -медицинаға, психологияға, әлеуметтік, педагогика, нейрофизиология, философия, психолингвистика және тағы басқалары. Теориялық негіздердің синтезі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 180-189 бет, [3] 69-75 бет, қосымша әдебиет [1] 14-32 бет



5 Тақырып: Альтернативті психотерапия. Альтернативті психотерапия альтернативті медицинаның бір саласы ретінде ұсынылады. Негізгі айырмашылығы болып альтернативті емдеушілердің «дәрігерлік концепциясы», медицина ғылымның негіздірімен сәйкес келмейді. Альтернативті медицина кең спекторлы әдістері және практикалық емшілер; гомеопатия, акупунктура, хиропрактика, іс-әрекет және тағы басқалары.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 172-186 бет, [3] 81-93 бет, қосымша әдебиет [2] 44-52 бет



6 Тақырып Суггестивті психотерапия. Ақпаратты сендіру.Сендірудің негізгі тәсілі: сөз, суггестраттың сөйлеуі. Өзі-өзіне сендіру немесе аутосуггестия процессі сендіру. Аутогенді тренировка. Шульц бойынша аутогенді тренировка. Гипноз және гипнотерапия.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 138-144 бет, [3] 55-65 бет, қосымша әдебиет [2] 52-68 бет



7 Тақырып: Кризисті психотерапия. Кризисті психотерапияның даму тарихы. Кризисті психотерапияның міндеті мен принциптері. Кризистік күй. Индивидуальды кризисті психотерапия. Аксиопсихотерапия. Отбасылық кризисті психотерапиясы. Топтық кризистік психотерапия. Телефонмен кеңес беру.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 140-145 бет, [3] 96-109 бет, қосымша әдебиет [2] 31-43 бет



8 Тақырып: Терминальды психотерапия. Терминальды психотерапияның даму тарихы. Терминальды психотерапияның міндеттері мен принциптері. Терминальды психотерапияның эффектілігі. Терминальды психотерапия- бұл науқастың психотерапиясы (емі жоқ науқасты, қарт адамдарды немесе ажал үстіндегі адамдармен жұмыс жасау).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 146-158 бет, [3] 110-127 бет, қосымша әдебиет [2] 69-83 бет



9 Тақырып: Қысқа мерзімді психотерапия. Қысқа мерзімді позитивті психотерапия. «Психотерапиялық дефект немесе құмарлық», «психотерапияға қашу» ұғымдарың ашу. Қысқа мерзімді позитивті психотерапияның негізгі теориялары. Қысқа мерзімді психодинамикалық психотерапияның фазалары. Эриксонның гипнозы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 159-172 бет, [3] 127-139 бет, қосымша әдебиет [2] 84-99 бет



Ұсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:


 1. Андреас С., Герлинг К., Фолкнер Ч. И др. Миссия НЛП: новейшие американские психотехнологии. М., 2000.

 2. Карвасарский Б.Д. Психотерапия. М-2001.

 3. Кондрашенко В.Т., Донской Д.И. Общая психотерапия. Минск: Наука и техника,

 4. Фримен Д. Техники семейной психотерапии. – СПб.: Питер, 2001. – 384

 5. Фурманов И.А., Фурманова Н.В.Основы групповой психотерапии.

 6. Карвасарский Б.Д. Психотерапивтическая энциклопедия. М-2003


Қосымша әдебиеттер тізімі:

 1. Александров А. А. Бараш Б. А. И др. Личностно-интегрированная психотерапия.

 2. Александров А. А. Современная психотерапия. С - П, 1997г.

 3. Ахола Г., Фурман Б. Кратковременная позитивная психотерапия.

 4. Бараш Б. А., Голынкина Е. А. Исследования механизмов и эффективность психотерапии при нервно – психических заболеваниях.

 5. Берн Э. Введение в психоанализ и психотерапию для непосвященных.

 6. Берн Э. Трансакционный анализ и психикоррекция. С - П, 1992.

 7. Берн Э. Трансакционный анализ и психотераия. СПб., 1992.

 8. Бэндлер Р., Гринвер Дж., Сатир В. Семейная терапия. С - П, 1993

 9. Братусь Б. С. Аномалии личности. М., 1988г.

 10. Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М., 1989г.

 11. Вельвовскийй И. З. Руководство по психотерапии. Ташкент, 1979г.

 12. Вид В. Д., Воловик В. М., Гончаровская Т. В., Днепровская С. В. Методы групповой психотерапии психических больных: метод рекомендации. Л.,1982г.

 13. Воловик В. М. и др. Исследование семьи и семейной терапии. Л., 1978г.

 14. Гройсман А. Л. Коллективная психотерапия. М, 1969г.

 15. Десов Л. Психотерапия малых групп. М, 1979.

 16. Завьялов В. Ю. Музыкальная релаксационная терапия. Новосибирск,1995г.

 17. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков.: М.,1996 г.

 18. Исурина Г. Л. и др. Методы и техники групповой психотерапии. М., 1990г.

 19. Леви Д. А. Семейная психотерапия. История, теория, практика.

 20. Морено Я. Психодрамма: теория и практика М., 1994.

 21. Фрейд. Психология бессознательного. М., 1991г.

Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:




©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет