Әдістемелік ұсыныстардың титул парағыДата15.11.2017
өлшемі208.96 Kb.
#45265

Әдістемелік ұсыныстардың

титул парағы
Нысан

ПМУ ҰС Н 7.18.3/40

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті


Психология және педагогика кафедрасы

«Психотерапия технологиялары» пәні бойынша050503, 5В050300-Психология мамандығының студенттеріне арналған

Пәнді оқыту бойынша


ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРЫ

Павлодар


1 Оқытушылар туралы мәліметтер және байланысу ақпараттары

Психология және педагогика кафедрасының аға оқытушы Жунусова Айгүл Райымбекқызы, А-149 аудиторияда орналасқан. Байланысу телефоны 673677, 673685 (вн.1139).2 Пән туралы мәліметтер

Бүгінгі күндегі психолог мамандарын дайындауда және олардың оқу жоспарына «Спорт психологиясын» енгізу өзекті аспектілердің бірі болып саналады, өйткені дене шынықтыру және дене тәрбилеудегі психиканың ерекшелігін қарастыру өзекті мәселердің бірі болып саналады.3 Пәннің еңбек сыйымдылығы

Семестр

Кредиттар саны

Аудиториялық сабақ түрлері бойынша қарым-қатынас сағаттарының саны

Студенттің өздік жұмысының сағат саны

Бақылау нысаны

барлы-ғы

Дәріс

практи-ка

Зертха-налық

студия-лық

жеке

барлығы

СРСП

6

2

90

15

15

-

-

30

60

30

емт


Бар-лығы
4 Пәннің мақсаты және тапсырмасы

  • Спорт психологиясының зерттелу объектілері жайында білім қалыптастыру;

  • Спорт психологиясындағы психологиялық зандылықтарды ашу;

Міндеттері:

  • білімді меңгеру; негізгі концепциялар бағыттарды психиканың қиын формалары мен мінез-құлық ашу;

  • студерттерде тәжірибелік дағдыны қалыптастыру;

  • белгілі бір бағытқа бағытталған студенттердің емдеу тәжіребесін ұйрету;

  • психологиялық анализде дағдының қалыптасуы, клиент пен пациенттің проблемалардың негізін анықтаға ұйрету.

5 Білімге, икемділікке және машықтарға қойылатын талаптар

Клиентке көмек беріп оның психологиялық проблемасын кең көлемде бағдарлай білу, психологиялық сұранысын қанағаттандыра білу. Клиентпен психологиялық контакт жасай білу, кеңес беру кезінде негізгі қателіктерге талдау жасай білу.6. Пререквизиттер: Жалпы психология, психологиялық кеңес берудің негізі, отбасы психологиясы, медицина психологиясы және мамандану практикумы3.

7 Постреквизиттер: психологияны оқыту әдістемесі, мамандану практикумы 4, психокоррекция және реабилитация негіздері.

8. Пәннің тақырыптық жоспары (к/о бөлімі)Тақырыптардың атауы

Сағат саны

Дәріс

Тәжірибе

СӨЖ

1

2

3

4

5

1

Спорт психологиясына кіріспе.

1

1

5

2

Оқытып-жаттықтыру үрдісіндегі әрекеттердің психологиялық негіздері.

2

2

5

3

Спортта іс-әрекеттің ерекшеліктері.

1

2

5

4

Физикалық сапаның психологиялық сипаттамасы

2

1

5

5

Қозғалмалы әдеттердің психологиялық ерекшеліктері.

1

1

5

6

Спортсменнің физикалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету.

2

1

5

7

Жаттықтырушы тұлғасының психологиялық ерекшелігі.

1

2

5

8

Спортсмен тұлғасының психологиясы.

1

1

5

9

Спорттық топтардың әлеуметтік психологиясы.

1

1

5

10

Спорта психологиялық қарым-қатынас негіздері.

1

1

5

11

Спорттық айқастын эмоциялық мінездемесі.

1

1

5

12

Спортсменді жарысқа психологиялық дайындау.

1

1

5

БАРЛЫҒЫ 90 сағат

15

15

60

9 Пән туралы қысқаша мәлімет

Бұл курс үстінде «Спорт психологиясының» зертелуші объектілерімен танысада, дәлірек айтқанда: спорт іс-әрекеті, спортсмен тұлғасы, жаттықтырушы тұлғасы, спорт топтары және т.с.с.10 Курс компоненттері

Теоретикалық курстың мазмұны

1 тақырып Спорт психологиясына кіріспе. Спорт психологиясының пәні және міндеттері. Спорт психологиясы психологиялық білімдердің қосалқы саласы ретінде. Спорт психологиясының міндеттері. Спорттағы іс-әрекеттің ерекшеліктері. Спорт түрлерінің психологиялық жүйесі.

2 тақырып Оқытып-жаттықтыру үрдісіндегі әрекеттердің психологиялық негіздері. Зейін дамуы және тұрақтылығы. Оқытып- жаттықтыру үрдісіндегі қабылдаудың тиімділігі. Ойлау іс- әрекетінің ерекшеліктері және ес. Дидактикалық қағидалар.

3 Тақырып Спортта іс-әрекеттің ерекшеліктері. Іс-әрекеттің спецификалық ерекшеліктері. Спорт іс-әрекетінің құрылымы. Дайындық іс-әректінің психологиялық ерекшеліктері. Жарыс іс-әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктері. Т.Т.Джангаров бойынша спорт түрлерінің психологиялық жүйелігі. Спорт іс-әрекеттерінің жалпы ұғымдары. Спорт іс-әрекетіндегі ерік жіргердің мәні. Спорт саласында эмоционалдық қобылжудың ерекшеліктері. Спорт іс-әркетінің себептері.

4 Тақырып Физикалық сапаның психологиялық сипаттамасы. Дайындық процестерінің негізгі компоненттері (техникалық, психологиялық және тәрбиелік). Шапшандықтың психологиялық мінездемесі. Күштің психологиялық мінездемесі. Шыдамдықтың психологиялық мінездемесі. Өжеттіліктің психологиялық мінездемесі. Дене құрылымның психологиялық мінездемесі.

5 Тақырып Қозғалмалы әдеттердің психологиялық ерекшеліктері. Қозғалмалы әдеттерді қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктер. (әрекеттің тұтастығы, автоматтық, саналылық) Қоғалмалы әдеттерді қалыптастыру кезеңі (жаттығудың жалпы құрылымымен таныстыру, бекіту және дағдыны жаңрату). Қозғалмалы дағдыны қалыптастыру үрдісінің заңдылығы.

6 Тақырып Спортсменнің физикалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету. Физикалық дайындықтың психологиялық құрылымы (арнайы білім, физикалық сапа, физикалық сапаны тәрбиелеу әдістері). Физикалық дайындықтың психологиялық мәні (ұғымды қалыптастыру және физикалық сапа туралы ұғым, арайы қабылдауды тәрбиелеу және физикалық сапаның мақсатты бағыттық тәрбиелеу). Спортсменнің техникалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету құрылымы. Арнайы білім (қозғалмалы әрекет техникасы туралы ұғым). Арнайы білім мен дағды (қозғалмалы дағды, қозғалмалы біліктілік, қозғалмалы реакция). Спортсменнің техникалық дайындығын қамтамасыз ету барысында психологиялық ерекшеліктер үрдістері (түйсік, қабылдау, зейін және жадының ерекшеліктері).

7 Тақырып Жаттықтырушы тұлғасының психологиялық ерекшелігі. Жаттықтырушының негізгі іс-әрекетфункциялары (басқарушылық, қалыптастырушылық, гностикалық, басқарушылық, тәрбиелік). Жаттықтырушы тұлғасына қойылатын жалпы педагогикалық талаптар. Жаттықтырушы іс-әрекетіне қойылатын арнайы талаптар.

8 Тақырып Спортсмен тұлғасының психологиясы. Спортсмен тұлғасы спорт іс-әрекетінің субъектісі ретінде (спортсмен тұлғасының құрылымы: қабілеті, темперамент, ерек жігер сапасы, эмоциясы, себептері, әлеуметтік бағыттылық). Спортсмен тұлғасын қалыптастыру (қалыптастыру аспектісі: сана-сезім, жаттықтырушының іс-әрекеті,қоғамдық сана). Спортсмен тұлғасының құрылымдық компоненттерін зерттеу әдістемесі (К.К. Платоновтың тұлға картасы, тұлға қауіптігінің деңгейлік бағасы)

9 Тақырып Спорттық топтардың әлеуметтік психологиясы. Спорттық топтардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері. Спорттық топтарда лидерлік (лидерлік стильдер, формалды және формалсыз лидерлер, аутсайдеры).Спорттық ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық жағдай.
10 Тақырып Спорта психологиялық қарым-қатынас негіздері. Спорта қарым-қатынас функцияларының негіздері (танымдық, әлеуметтік бақылау, әлеуметтену т.б.). Спорта қарым-қынас құралы (спорта сөзбен және сөзсіз қарым-қатынас). Қарым-қатынастың спорттық іс-әрекетте сәттілігі. «Тренер-спортсмен» қарым-қатынас жүйесіндегі ерекшелігі. «Спортсмен-спортсмен» қарым-қынас жүйесіндегі ерекшелігі.

11 Тақырып Спорттық айқастын эмоциялық мінездемесі. Спорттық қозу жағдайы. Спортсменнің жігерлену күйі. Спорттық ойындаға эмоциналдық құмарлық. Спорттық қаттылық эмоциясы. Спорттық намыс және спорттық мақтаныш. Жауапкершілік және қарыз сезімі. Спорттық күрестін эмоциясын қалыптастыру.

12 Тақырып Спортсменді жарысқа психологиялық дайындау. Спортсменді жарысқа психологиялық дайындаудың жалпы ұғымы. Жарысқа дайындаудың психологиялық жүйесі (жарыс шарты туралы ақпарат, дайындалған жағдайдың бағасымен өзін-өзі бағалау деңгейі, жарысқа қатысудың мақсаты мен бағасы, жарысқа қатысудың өзектілік мәселесі). Спортсменнің өзінің мүмкіндіктерін іске асырудағы өз-өзіне деген сенімін қалыптастыру. Жарыс алдындағы оптималды эмоционалды қалыпты қалыптастыру.

Тәжірибелік сабақтарының мазмұны

1 тақырып Спорт психологиясына кіріспе.

Жоспар:

1. Спорт психологиясының пәні және міндеттері.

2. Спорт психологиясы психологиялық білімдердің қосалқы саласы ретінде.

3. Спорт психологиясының міндеттері.

4. Спорттағы іс-әрекеттің ерекшеліктері.

5. Спорт түрлерінің психологиялық жүйесі.Практикалық тапсырма: Спорт психология зерттеудің спецификалық әдістерін талдау.

2 тақырып Оқытып-жаттықтыру үрдісіндегі әрекеттердің психологиялық негіздері.

Жоспар:

1. Зейін дамуы және тұрақтылығы.

2. Оқытып-жаттықтыру үрдісіндегі қабылдаудың тиімділігі.

3. Ойлау іс- әрекетінің ерекшеліктері және ес.

4. Дидактикалық қағидалар.

Практикалық тапсырма: Спорт психологиясына сүйене отырып пәнаралық зерттеулерді суреттеп айтыңыз.

3 Тақырып Спортта іс-әрекеттің ерекшеліктері.

Жоспар:

1. Іс-әрекеттің спецификалық ерекшеліктері.2. Спорт іс-әрекетінің құрылымы.

3. Дайындық іс-әрекетінің психологиялық ерекшеліктері.

4. Жарыс іс-әрекеттерінің психологиялық ерекшеліктері.

5. Т.Т.Джангаров бойынша спорт түрлерінің психологиялық жүйелігі.

6. Спорт іс-әрекеттерінің жалпы ұғымдары.

7. Спорт іс-әрекетіндегі ерік жіргердің мәні.

8. Спорт саласында эмоционалдық қобылжудың ерекшеліктері. Спорт іс-әркетінің себептері.

Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша әдебиеттер тізімін жазып келу.

4 Тақырып Физикалық сапаның психологиялық сипаттамасы.

Жоспар:

1. Дайындық процестерінің негізгі компоненттері (техникалық, психологиялық және тәрбиелік).2. Шапшандықтың психологиялық мінездемесі.

3. Күштің психологиялық мінездемесі. Шыдамдықтың психологиялық мінездемесі.

4. Өжеттіліктің психологиялық мінездемесі. Дене құрылымның психологиялық мінездемесі.

Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша әдебиеттер тізімін жазып келу.

5 Тақырып Қозғалмалы әдеттердің психологиялық ерекшеліктері. Жоспар:

1. Қозғалмалы әдеттерді қалыптастырудың психологиялық ерекшеліктері. (әрекеттің тұтастығы, автоматтық, саналылық).

2. Қоғалмалы әдеттерді қалыптастыру кезеңі (жаттығудың жалпы құрылымымен таныстыру, бекіту және дағыдыны жаңрату).

3. Қозғалмалы дағдыны қалыптастыру үрдісінің заңдылығы.

Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.

6 Тақырып Спортсменнің физикалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету.

Жоспар:

1. Физикалық дайындықтың психологиялық құрылымы (арнайы білім, физикалық сапа, физикалық сапаны тәрбиелеу әдістері).2. Физикалық дайындықтың психологиялық мәні (ұғымды қалыптастыру және физикалық сапа туралы ұғым, арайы қабылдауды тәрбиелеу және физикалық сапаның мақсатты бағыттық тәрбиелеу).

3. Спортсменнің техникалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету құрылымы.

4. Арнайы білім (қозғалмалы әрекет техникасы туралы ұғым). Арнайы білім мен дағды (қозғалмалы дағды, қозғалмалы біліктілік, қозғалмалы реакция).

5. Спортсменнің техникалық дайындығын қамтамасыз ету барысында психологиялық ерекшеліктер үрдістері (түйсік, қабылдау, зейін және жадының ерекшеліктері).Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.

7 Тақырып Жаттықтырушы тұлғасының психологиялық ерекшелігі. Жоспар:

1. Жаттықтырушының негізгі іс-әрекетфункциялары (басқарушылық, қалыптастырушылық, гностикалық, басқарушылық, тәрбиелік).

2. Жаттықтырушы тұлғасына қойылатын жалпы педагогикалық талаптар.

3. Жаттықтырушы іс-әрекетіне қойылатын арнайы талаптар.

Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.

8 Тақырып Спортсмен тұлғасының психологиясы.

Жоспар:

1. Спортсмен тұлғасы спорт іс-әрекетінің субъектісі ретінде (спортсмен тұлғасының құрылымы: қабілеті, темперамент, ерек жігер сапасы, эмоциясы, себептері, әлеуметтік бағыттылық).

2. Спортсмен тұлғасын қалыптастыру (қалыптастыру аспектісі: сана-сезім, жаттықтырушының іс-әрекеті,қоғамдық сана).

3. Спортсмен тұлғасының құрылымдық компоненттерін зерттеу әдістемесі (К.К. Платоновтың тұлға картасы, тұлға қауіптігінің деңгейлік бағасы)Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.

9 Тақырып Спорттық топтардың әлеуметтік психологиясы.

Жоспар:

1. Спорттық топтардың әлеуметтік-психологиялық ерекшеліктері.

2. Спорттық топтарда лидерлік (лидерлік стильдер, формалды және формалсыз лидерлер, аутсайдеры).

3. Спорттық ұжымдағы әлеуметтік-психологиялық жағдай.Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.
10 Тақырып Спорта психологиялық қарым-қатынас негіздері.
Жоспар:
1. Спорта қарым-қатынас функцияларының негіздері (танымдық, әлеуметтік бақылау, әлеуметтену т.б.).
2. Спорта қарым-қынас құралы (спорта сөзбен және сөзсіз қарым-қатынас).
3. Қарым-қатынастың спорттық іс-әрекетте сәттілігі.
4. «Тренер-спортсмен» қарым-қатынас жүйесіндегі ерекшелігі. «Спортсмен-спортсмен» қарым-қынас жүйесіндегі ерекшелігі.
Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд, ребус құрастыру.

11 Тақырып Спорттық айқастын эмоциялық мінездемесі.

Жоспар:

1. Спорттық қозу жағдайы. Спортсменнің жігерлену күйі.

2. Спорттық ойындаға эмоциналдық құмарлық.

3. Спорттық қаттылық эмоциясы. Спорттық намыс және спорттық мақтаныш.

4. Жауапкершілік және қарыз сезімі.

5. Спорттық күрестін эмоциясын қалыптастыру.Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша кроссворд құрастырып келу.

12 Тақырып Спортсменді жарысқа психологиялық дайындау.

Жоспар:

1. Спортсменді жарысқа психологиялық дайындаудың жалпы ұғымы.

2. Жарысқа дайындаудың психологиялық жүйесі (жарыс шарты туралы ақпарат, дайындалған жағдайдың бағасымен өзін-өзі бағалау деңгейі, жарысқа қатысудың мақсаты мен бағасы, жарысқа қатысудың өзектілік мәселесі).

3. Спортсменнің өзінің мүмкіндіктерін іске асырудағы өз-өзіне деген сенімін қалыптастыру.

4. Жарыс алдындағы оптималды эмоционалды қалыпты қалыптастыру.

Практикалық тапсырма: Тақырып бойынша әдебиеттер тізімін жазып келу.
СӨЖ мазмұныСӨЖ түрі

Есеп беру формасы

Тексеру түрі

Сағат саны

1

Оқытылатын пән бойынша библиографиялық әдебиет тізімін құру

Конспект-картотека

Дәптер тексеру

15

2

Практикалық сабаққа дайындалу, үй тапсырманы орындау.

Жұмыс дәптері

Сабаққа қатысу

15

3

Аудиторлы сабаққа кірмеген материалды оқу.

Есеп беру

Есеп

20

4

Шетел және отандық әдебиеттің анализ жасап, салыстыру.

Коспект

Доклад

5

5

Бақылау жұмыстарына дайындық
РК1, РК2, коллокиум (тестілеу)

5

БАРЛЫҒЫ

60


Студенттердің дербес оқу тақырыптары.

1 Тақырып Спорт іс-әректінің психологиялық мінездемесі. Спорт іс-әрекеттерінің жалпы ұғымдары. Спорт іс-әрекетіндегі ерік жіргердің мәні. Спорт саласында эмоционалдық қобылжудың ерекшеліктері. Спорт іс-әркетінің себептері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 159-172 бет, [3] 127-139 бет, қосымша әдебиет [2] 84-99 бет2 Тақырып Дайындық процестерінде психологиялық ынта және ынтадан тыс. Жарыстан кейінгі психологиялық күй. Психологиялық ынта және ынтадан тыс ұғымының түсінігі. Психологиялық ынта деңгейі. Психологиялық ынта және ынтадан тыс ұғымдарының кезеңдері (невроздық, көңілдің тұрақсыздығы, ішкі тітіркендіргіш, жағымсыз сезім, стеникалық тұрақтылық, қауыптылық, өзінің күшіне сенімсіздік және т.б.). Жарыс алдындағы психологиялық қалыптың динамикасы. Жарыс алдындағы психологиялық қалыптың түрлері (елеумеушілік, енжарлық, безгек ұстау).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 146-158 бет, [3] 110-127 бет, қосымша әдебиет [2] 69-83 бет3 Тақырып Спортсменнің физикалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету. Физикалық дайындықтың психологиялық құрылымы (арнайы білім, физикалық сапа, физикалық сапаны тәрбиелеу әдістері). Физикалық дайындықтың психологиялық мәні (ұғымды қалыптастыру және физикалық сапа туралы ұғым, арайы қабылдауды тәрбиелеу және физикалық сапаның мақсатты бағыттық тәрбиелеу).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 140-145 бет, [3] 96-109 бет, қосымша әдебиет [2] 31-43 бет4 Тақырып Спортсменнің техникалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету. Спортсменнің техникалық дайындығын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету құрылымы. Арнайы білім (қозғалмалы әрекет техникасы туралы ұғым). Арнайы білім мен дағды (қозғалмалы дағды, қозғалмалы біліктілік, қозғалмалы реакция). Спортсменнің техникалық дайындығын қамтамасыз ету барысында психологиялық ерекшеліктер үрдістері (түйсік, қабылдау, зейін және жадының ерекшеліктері).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 138-144 бет, [3] 55-65 бет, қосымша әдебиет [2] 52-68 бет5 Тақырып Спортсменнің тактикалық дайындықтарын психологиялық тұрғыдан қамтамасыз ету. Тактикалық әрекеттің психологиялық құрылымы (спорттық жағдайды қабылдау, тактикалық есепті шешу жолы, тактикалық есепті психомоторлық тұрғыдан өндеу). Антиципации ұғымы. Спортсменнің тактикалық ұғымы. Спортсменнің тактикалық әрекетін жоспарлауының психологиялық ерекшелігі. Тактикалық ойлауды орындау әдістері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 146-158 бет, [3] 110-127 бет, қосымша әдебиет [2] 69-83 бет6 Тақырып Жаттықтырушы тұлғасының психологиялық ерекшелігі. Жаттықтырушының негізгі іс-әрекетфункциялары (басқарушылық, қалыптастырушылық, гностикалық, басқарушылық, тәрбиелік). Жаттықтырушы тұлғасына қойылатын жалпы педагогикалық талаптар. Жаттықтырушы іс-әрекетіне қойылатын арнайы талаптар.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 172-186 бет, [3] 81-93 бет, қосымша әдебиет [2] 44-52 бет7 Тақырып Спортсмен тұлғасының психологиясы. Спортсмен тұлғасы спорт іс-әрекетінің субъектісі ретінде (спортсмен тұлғасының құрылымы: қабілеті, темперамент, ерек жігер сапасы, эмоциясы, себептері, әлеуметтік бағыттылық). Спортсмен тұлғасын қалыптастыру (қалыптастыру аспектісі: сана-сезім, жаттықтырушының іс-әрекеті,қоғамдық сана). Спортсмен тұлғасының құрылымдық компоненттерін зерттеу әдістемесі (К.К. Платоновтың тұлға картасы, тұлға қауіптігінің деңгейлік бағасы)

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [5] 138-144 бет, [3] 55-65 бет, қосымша әдебиет [2] 52-68 бет8 Тақырып Спорт іс-әрекетінің түркілері. Спорт іс-әрекетінің тура түркілері. Спорт іс-әрекетінің жанамалы түркілері. Спортпен айналысудын алғаш кезеңінің түрткі мотивтері. Таңдамалы спорт түріндегі мамандандыру түрткінің кезеңдері. Спорт шеберлігінің негізгі түрткі кезеңдері. Спортпен айналысуға түрткі болатын даму динамикасының түрткілері.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 151-163 бет, [3] 76-81 бет, қосымша әдебиет [6] 14-26 бет, [7] 22-38 бет9 Тақырып Спорттағы іріктеудің психологиялық негіздері. Спорт құрылымы (А.Ц. Пуни бойынша). Іріктеу мақсаты және қажеттілік.Спорттағы іріктеудің негізгі методологиялық принципі (жүйелілік принципі, ғылыми дәлелділік, кешендік, педагогикалық құндылық және т.б.).

Спортсмендерді іріктеудің психологиялық жүйесі (тұтас белгілерді қалыптастыру, жобалау белгілерін таңдау, іріктеу моделін қалыптастыру, спорттық тәжірибені іріктеу).

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 140-145 бет, [3] 96-109 бет, қосымша әдебиет [2] 31-43 бет

10 Тақырып Жарысқа спортсменді жалпы психологиялық дайындау. Жалпы психологиялық дайындықтын мақсаты. Жарысты сұрыптау. Спортсмендермен жұмыс істеудің идейялық және тәрбиелік жұмыстың психологиялық байланысы. Спорттық мінезді қалыптастыру. Жалпы психологиядағы спортсменді дайындау құрылысындағы тәрбие процесі. Жалпы психологиядағы спортсменді дайындау құрылысындағы өзін-өзі тәрбиелеу процесі. Жалпы психологиядағы спортсменді дайындау құрылысындағы жаттығулар.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 201-218 бет, [3] 81-95 бет, қосымша әдебиет [12] 14-26 бет11 Тақырып Спортсмендерді жарыстарға арнайы психологиялық дайындық. Спортсмендерді жарыстарға арнайы психологиялық дайындықтың негізгі міндеті. (А.Ц. Пуни) бойынша спортсмендерді жарысқа дайындаудың элементтері және олардың мінездемесі. Спортсмендерді жарысқа дайындаудың арнайы психологиялық жүйесі.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 225-235 бет, [3] 55-75 бет, қосымша әдебиет [5] 32-39 бет12 Тақырып Спортта негізгі психологиялық реттеу. В.М. Мельников бойынша психологиялық терреу әдістерін сұрыптау. Гетеро реттеу әдістері (әңгіме, пікір, бұйрық, рационалды сендіру, гетер реттеудің сөзсіз әдістері). Ауто реттеу әдістері (ауто гендік дайындық.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 172-186 бет, [3] 81-93 бет, қосымша әдебиет [2] 44-52 бет


13 Тақырып Спортсменнің психологиялық жағдайы. Жарыс алдындағы күй және олардың психологиялық еркшеліктері. Жарыс барысында күш салудың психологиялық себептері және ерекшеліктері. «Өлі нүкте» және «екінші дем»-нің психологиялық ерекшелік қалпы. Спортсменнің жарыстан кейінгі психологиялық жағдайы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 151-163 бет, [3] 76-81 бет, қосымша әдебиет [6] 14-26 бет, [7] 22-38 бет

14 Тақырып Спортсменді дайындаудағы психологиялық негіздері. Спортсмендерді психологиялық дайындаудың жалпы ұғымы. Спортсменді дайындау жүйесіндегі, жалпы психологиялық дайындықтын орыны мен мәні. Психологиялық дайындықтын мақсаттары мен міндеттері. Психологиялық дайындықтардың түрлері. Сапқа тұру принципінің психологиялық дайындығы.

Ұсынылатын әдебиеттер тізімі: [2] 159-172 бет, [3] 127-139 бет, қосымша әдебиет [2] 84-99 бетҰсынылатын әдебиеттер тізімі

Негізгі әдебиеттер тізімі:


1. Гогунов Е.Н., Мартьянов Б.И. Психология физического воспитания и спорта. – Москва, 2000.

2. Гонюшкин А.Д. Задачи, формы и методы совместной работы психолога и тренера. – Смоленск, 1989.

3. Горбунов Г.Д. Психопедагогика спорта – Москва, 1986.

4. Ильин Е.П. Психология физического воспитания. – Москва, 1987.

5. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учеб. для институтов физ. культуры. – М., 1991.

6. Немов Р.С. Психология: Учеб. для студ. высш. пед. учеб. заведений. В 2 кн. – М., 1994.

7. Психология: Учебник для ИФК / Под ред. В.М. Мельникова. – М., 1987.

Қосымша әдебиеттір тізімі:

8. Аверченко Л.К. и др. Психология и педагогика: Учеб. пособие. – М.; Новосибирск, 1999

9. Зимняя И.А. Педагогическая психология: Учеб. пособие. – Ростов н/Д., 1997.

10. Мерлин В.С. Психология индивидуальности. - М.; Воронеж, 1996.11. Родионов А.В. Влияние психологических факторов на спортивный результат. – М., 1983.
Каталог: arm -> upload -> umk
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының титулдық парағы (syllabus)
umk -> К. Х. Жапаргазинова бейорганиқалық Химия
umk -> Нұсқаулар Нысан пму ұс н 18. 3/40 Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
umk -> Пәні бойынша оқыту бағдарламасының (Syllabus) титулдық парағы
umk -> Зоология” пәні бойынша ОЌу-єдістемелік бағдарлама (sillabus) Алматы 2005
umk -> Рабочая программа по дисциплине Акушерство и искусственное осеменение (полное наименование дисциплины по рабочему учебному плану) для студентов специальности


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет