Әдістемелік нұСҚама модулі Терапиялық стоматология пропедевтикасы. Пән,пәннің коды –Ауыз қуысының биологиясы Мамандық : 051302 «Стоматология»Дата10.01.2017
өлшемі344.03 Kb.
#1570

С.Ж.АСФЕНДИЯРОВ АТЫНДАҒЫ

ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
КАЗАХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ С.Д.АСФЕНДИЯРОВА

ТЕРАПИЯЛЫҚ СТОМАТОЛОГИЯ ПРОПЕДЕВТИКАСЫ МОДУЛІ

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМА


Модулі - Терапиялық стоматология пропедевтикасы .

Пән ,пәннің коды –Ауыз қуысының биологиясы

Мамандық : 051302 «Стоматология»

« АУЫЗ ҚУЫСЫНЫҢ БИОЛОГИЯСЫ»

БОЙЫНША ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРҒА АРНАЛҒАН

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАМАЛАР


Тақырып Рубежді бақылау. Сілекей, ауыз сұйықтығы - құрамы, қасиеттері, қызметтері; ауыз қуысындағы физиологиялық және патологиялық үрдістерінде атқаратың міндеттері. Тісжегітұрақтылығы және тісжегіқабылдағыштық туралы түсінік. Кіреукемен дентинның тісжегіге ұшыраған кезіндегі өзгерістер. Қайта минералдану терапияның теориялық негіздері.


Оқу сағат көлемі – 1 академиялық сағат


Курс: 2

Семестр-4

Алматы, 2012ж

Құрастырушы : м.ғ.к., доцент Баскакова И.В., м.ғ.к. доцент Сагатбаева А.Д.

Аударған : к.м.н.доцент Кунанбаева Т.С.
Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулінің отырысында талқыланды

Хаттама № 1 «__31 » __тамыз__ 2012 ж.

Бекітілді:

Терапиялық стоматология пропедевтикасы модулінің

жетекшісі, м.ғ.д. проф. __________________Баяхметова А.А.1.№12тақырып: «Рубежді бақылау. Сілекей, ауыз сұйықтығы - құрамы, қасиеттері, қызметтері; ауыз қуысындағы физиологиялық және патологиялық үрдістерінде атқаратың міндеттері. Тісжегітұрақтылығы және тісжегіқабылдағыштық туралы түсінік. Кіреукемен дентинның тісжегіге ұшыраған кезіндегі өзгерістер. Қайта минералдану терапияның теориялық негіздері»

2.Мақсаты: 9-11 тақырыптар аралығындағы компетенцияны бағалау.

3.Білімін қалыптастыру:

 • Студенттерді пәннің ендігі (келесі) тақырыптарын ұғу үшін игерген білімдерді қолдануға уйрету.

 • Ситуацияларды шешу үшін өткен білімдерін қолдануға уйрету.

Тақырыптың негізгі сұрақтары:

 1. Сілекей туралы түсінік.

 2. Ауыз сұйықтығы туралы түсінік.

 3. Сілекей бездері. Жүйесі.

 4. Сілекейдің бөлінуін реттеу.

 5. Тәулігіне шығатың сілекейдің мөлшері, ауыз қуысында патологиялық үрдістері пайда болу және дамуы кезіндегі көрсеткіштерінің мығынасы.

 6. Сілекей бөлінуінің жылдамдығына әсер ететің факторлары.

 7. Сілекейдің физико-химиялық сипаттамасы.

 8. Сілекейдің тұтқырлығы, мағынасы.

 9. Сілекейдің РН, қалыпты жағдайдағы мағынасы.

 10. Сілекейдің буферді сыйымдылығы, ауыз қуысында патологиялық процесстер кезіндегі өзгерістер.

 11. Сілекейдің құрамы; органикалық және неорганикалық компоненттері.

 12. Сілекейдің қызметтері.

 13. Сілекейдің минералдану қызметін атқаратың факторлар.

 14. Сілекейдің асқорыту қызметін атқаратың факторлар.

 15. Сілекейдің тазарту қызметін атқаратың факторлар.

 16. Сілекейдің арнайы емес (спецификалық емес) қорғаныс факторлары.

 17. Сілекейдің арнайы (спецификалық) қорғаныс факторлары.

 18. Ауыз сұйықтығының тіс кіреукенің минералдану және қайта минералдану процесстерді реттеу кезіндегі атқаратың рөлі.

 19. Ауыз қуыстағы патологиялық үрдістер пайда болу және дамуы кезінде ауыз сұйықтығының атқаратын рөлі.

 20. Бір тәулікте шығатын сілекейдің мөлшері, ауыз қуысындағы патологиялық үрдістері пайда болу және дамыуы кезінде қандай міндет атқарады.

 21. Сілекейдің тұтқырлығы (вязкость), мағынасы.

 22. Сілекейдің РН, қалыпты жағдайдағы мағынасы.

 23. Буферді сыйымдылығы, ауыз құысындағы патологиялық жағдайларында сілекейдің буферді сыймдылығының өзгеруі.

 24. Ауыз сұйықтығының тіс кіреукенің деминерализация үрдісінде атқаратың рөлі.

 25. Ауыз сұйықтығының тістердің деминерализация үрдісінде атқаратың рөлі.

 26. Ауыз сұйықтығының пародонт тіндерінде патологиялық үрдістердің пайда болу және дамуы кезінде атқаратын рөлі.

 27. Қызылиек сұйықтығы дегеніміз не?

 28. Қызылиек сұйықтығының құрамына не кіреді?

 29. Қызылиек сұйықтығының қандай қасиеттері бар?

 30. Сау, интактілі парадонт кезінде қызылиек сұйықтығының мөлшерін өлшеудің қандай әдістері бар?

 31. Пародонт тіндеріндегі патологиялық үрдістері кезінде қызылиек сұйықтығының мөлшерін өлшеудің қандай әдістері бар?

 32. Пародонт тіндерінің қабынуы кезінде ауыз сұйықтығының сандық мөлшерінің өзгерістері қандай болады?

 33. Пародонт тіндерінің қабынуы кезінде ауыз сұйықтығының сапалық мөлшерінің өзгерістері қандай болады?


5. Білім берудің әдістері: сурау,тапсырмаларды альбомдарға және жұмыс дәптеріне жазу ,коммуникативті дағдыларын тікелей бақылау,кері байланыс.
Оқу түрі : микрокестелердің демонстрациясы, тақырыптық альбом. • Тақырыптың қысқаша хронаметражып/п

Сабақ кезеңдері

Мазмұны

Оқыту тәсілі

Бақылау түрі

(оқытушының қалауы бойынша)

Кезеңге бөлінген уақыт

1.

Кіріспе

Амандасу, тақырыппен танысу,сабақтың мақсаты мен міндеттері, сипаттамасы.

-

-

5 минут

2.

Білім денгейін бақылау

Білім денгейін бақылау, анықтау
2. Өзін өзі дамыту деңгейін қалыптасуын бақылау.

-

1.ауызша сұрау

2.жазбаша сұрау

3.тығыздалған сұрақ

4.Блиц-сұрақ

5.Тесттеу
1.СӨЖ-дің презентациясы және қорғауы.


30 минут

15минут


Үзіліс


10 минут

3.

Негізгі кезең

Коммуникативті дағдыларын қалыптасу деңгейін бақылау.


Түсіндіру.

40 минут

4.

Сапасын тексеру кезеңдері
1.кері байланыс3 минут
2.бағалау (чек-парақ), баллдарын есептеу.3 минут
3.Бағаларымен таныстырып журналға қою.2 минут
4. Келесі үйге берілетін тақырыппен таныстыру.2 минут
Қортынды

 1. нут (2 академиялық сағат 50 минут =100 минут, үзіліс – 10 минут).


6.Әдебиеттері:

Негізгі:

1.Боровский Е.В., Леонтьев В.К. Биология полости рта. - М. «Медицина». – 2001г-301с
 1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2002.- 544 с.

3.Боровский Е.В.. Москва, 2005 « Фантомный курс» - с. 2- 150.

4.Борисенко А.В. Кариес зубов. - Киев «Книга плюс», 2000.- 344с5. Магид Е.А., Мухин Н.А. Атлас по фантомному курсу.- М.Медицина.- 1996

Қосымша:

 1. 1. Боровский Е.В., Макеева И.М., Вагнер В.Д. Терапевтическая стоматология. 3-е изд., перераб и доп.- М., 2002г.- 544с.

 2. Зеленова Е.Г, ЗаславскаяМ.И. и др. Микрофлора полости рта; норма и патология ). Н.Новгород. Издательство НГМА. – 2004г– 157 с.

 3. Зазулевская Л.Я. Практическая пародонтология.Алматы, «Верена»., 2006г-346с


7. Бақылау

7.1 когнитивті құзыреттілігін бағалау :

Сұрақтары

Сұрақтар:

 1. Сілекей туралы түсінік,Сілекей бездерінің биологиялық секреті ретінде.

 2. Ауыз сұйықтығы туралы түсінік, ағзаның биологиялық ортасы ретінде.

 3. Сілекей бездері. Жүйесі.

 4. Сілекей бөліну үрдістерін реттеу.

 5. Бөлінетін сілекейдің тәулік мөлшері, ауыз қуысындағы патологиялық үрдістердің пайда болуында және дамуында атқаратың ролі.

 6. Сілекей бөлінуінің жылдамдығына әсер етеің факторлары.

 7. Сілекейдің физико-химиялық сипаттамасы.

 8. Сілекейдің тұтқырлығы, мағынасы.

 9. Сілекейдің РН, қалыпты жағдайдағы мағынасы.

 10. Сілекейдің буферді сыйымдылығы, ауыз қуыстағы патологиялық үрдістердегі өзгерістері.

 11. Сілекейдің құрамы, органикалық және неорганикалық компоненттері.

 12. Сілекейдің қызметтері.

 13. Сілекейдің минералдану міндетін атқаратын факторлары.

 14. Сілекейдің асқорыту міндетін атқаратын факторлары.

 15. Сілекейдің тазарту міндетін атқаратын факторлары.

 16. Сілекейдің арнайы емес (спецификалық емес) қорғаныс факторлары.

 17. Сілекейдің арнайы (спецификалық) қорғаныс факторлары.

 18. Ауыз сұйықтығының тістердің кіреукесінің минералдану және қайта минералдану (реминералдану) процесстерінде атқаратың рөлі.

 19. Ауыз сұйықтығының ауыз қуыста патологиялық процесстер пайда болу және даму кезінде атқаратын рөлі.

 20. Сілекейдің тәліктік бөлінуі ауыз қуысында патологиялық үрдістіңдамуына әсері?

 21. Сілекейдің тұтқырлығы оның патологиялық жағдайдағы маңызы?

 22. Сілекейдің РН патологиялық жағдайдағы маңызы?

 23. Ауыз қуысындағы патологиялық жағдай кезінде сілекей тұтқырлығының өзгеруі ?

 24. Тіс кіреукесінің деминерализациясы кезіндегі ауыз сұйықтығының ролі?

 25. Пародонт тіндеріндегі патологиялық процестің пайда болуы кезіндегі ауыз сұйықтығының ролі ?


Блиц-сұрауға арналған сұрақтардың тізімі:


 1. Сілекей дегеніміз не?

 2. Ауыз сұйықтығы деген не?

 3. Кіші сілекей бездеріне қандай бездер жатады?

 4. Үлкен сілекей бездеріне қандай бездер жатады?

 5. Қалыпты жағдайда бір тәулікте бөлінетін сілекейдің мөлшері қанша?

 6. Тәуліктің қай уақытында сілекей бөлінудің жылдамдығы азаяды (минимальды)?

 7. Сілекей бөлінуінің жылдамдығына қандай факторлар әсер етеді?

 8. Сілекейдің тұтқырлығы деген не?

 9. Қалыпты жағдайда сілекейдің РН қандай?

 10. Сілекейдің буферды сыйымдылығы деген не?

 11. Сілекейдің неорганикалық компоненттері немен көрсетілген?

 12. Сілекейдің органикалық компоненттері немен көрсетілген?

 13. Сілекейдің міндеттері қандай?

 14. Сілекейдің құрамында ферменттердің қанша тобы бар?

 15. Сілекейдің құрамында қанша ферменттер бар?

 16. Сілекейдің минералдану әрекетін атқару үшін не керек?

 17. Сілекейдің асқорыту міндетін қандай факторлар атқарады?

 18. Сілекейдің тазарту міндетін қандай факторлар атқарады?

 19. Сілекейдің арнайы емес (спецификалық емес) қорғаныс факторларына не жатады?

 20. Сілекейдің арнайы (спецификалық) қорғаныс факторларына не жатады?


Тест түріндегі тапсырмалар:

1 тапсырма

Көлденең кесіндіде кіреуке призмаларының пішіні қандай?


 1. дөңгелек

 2. төртбұрыш

 3. дұрыс емес

 4. доға тәрізді

 5. жұлдыз тәрізді

2 тапсырма

Кіреукенің призмаларының ішінде гидрооксиапатиттың кристаллдары орналасады:

1) кіреуке призмаларының бетінде 700 бұрышпен   1. кіреуке призмаларының бетінде 40-500 бұрышпен

   2. кіреуке призмаларының бағытымен

   3. кіреуке призмаларына перпендикулярлы

3 тапсырма

Жетілген кіреукенің қандай бөлімдерінде ең қатты микроқаттылығы байқалады?

1) Кіреукенің пластинкалары және шоғырлары

2) кіреукенің үстіңгі қабаты

3) кіреукенің үстіңгі қабатының асты (подповерхностный)

4) дентинге жақын орналасқан кіреукенің қабаты

4 тапсырма

Кіреукенің минералды қоспаларының арасында көп:

1) карбонапатиттері

2) хлорапатиттері

3) гидроксиапаттері

4) фторапаттері

5 тапсырма

Кіреукенің екіншілік кутикуласы не болып көрінеді:


 1. ретикулярді тін

 2. борпылдақ (рыхлый) дәнекер тін

 3. қысаң айтылатын (редуцированный) кіреукенің эпителиі

 4. аргирофильды талшықтардан тор

 5. эластикалық талшықтардан өрімі (араласып бірігіп кетуі (сплетение)

6 тапсырма

Кіреуке-дентинді қосылымы немен арқылы іске асырылады?


 1. десмосомалардың

 2. қатыру заттарымен

 3. аргирофильды талшықтарының араласып бірігіп кетуімен

 4. жұқа органикалық қабығымен

7 тапсырма

Кіреуке пластинкалары және кіреуке шоғылары не болып корінеді?


 1. кіреукенің қатты ізбестілген бөлімдері

 2. кіреукенің аз ібестілген бөлімдері

 3. кіреукенің призмаарсындағы заттардың бөлімдері

 4. кіреукенің призмаларының жиналу бөлімдері

8 тапсырма

Кіреукенің міндеттеріне жатады


 1. қорғаныс

 2. қоректендіру

 3. сенсорді

 4. пластикалық

 5. амортизациялау

9 тапсырма

Үлкен азу тістің шайнау бетіндегі кіреукенің орташа қалыңдығы қандай?


 1. 0,1 – 0,4 мм

 2. 0,5 – 1 мм;

 3. 1,1 – 1,4 мм

 4. 1,5 – 1,7 мм

 5. 1,8 – 2 мм

10 тапсырма

Кіреукенің неорганикалық заттарының құрамында кальцийдың орта мөлшері қандай?


 1. 17%

 2. 27%

 3. 37%

 4. 47%

 5. 57%

11 тапсырма

Дентинның неорганикалық заттарына төмендегі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. фосфата кальция

 2. карбоната кальция

 3. фторида кальция

 4. хлорида кальция

12 тапсырма

Дентинде неорганикалық заттардың орташа мөлшері қандай?

1. 97%


2.75%

3.72%


4.68%

5.85%


13 тапсырма

Тіс қуысына жақын орналасқан дентинның бөлігін не деп атайды?

1.предентин

2.интерглобулярлы дентин

3.плащты дентин

4.біріншілік дентин

5.иррегулярлы дентин
14 тапсырма

Гиперцементоздың пайда болу себебі:

1.тісжегі

2.улпаның қабынуы

3.тістерді шамадан артық тиеуі (перегрузка)

4.тіс түбірінің сынуы

5.пародонт ауырулары
15 тапсырма

Клеткалы цементтің орналасатың жері:

1.бифуркацияда

2.түбір ұщы бөлігінде

3.кіреуке-цементті шекарасында

4.кіреуке-дентинді шекарасында

5.дентино-цементті шекарасында

16 тапсырма

Иррегулярлы дентинге жатады:


 1. 1.дентин өзекшілердің ретсіздік орналасуы

 2. тіс дамуы бойы пайда болуы

 3. улпаның физиологиялық қызметі дамуы бойы пайда болуы

 4. тіске көп қысым арқылы пайда болуы

17 тапсырма

Детинның органикалық массасының құрамында бар:


 1. коллаген талшықтары

 2. эластикалық талшықтары

 3. аргирофильды талшықтары

 4. ретикулярлы талшықтары

 5. окситалан талшықтары

18 тапсырма

Қандай тістердің дентин өзекшелерінде нерв ұштарының мөлшер көп болады:


 1. күрек тістерде

 2. сүйір тістерде

 3. кіші азу тістерде

 4. үлкен азу тістерде

19 тапсырма

Одонтобласттардың өсінділері орналасады:


 1. дентин-кіреуке байланысында

 2. дентин талшықтарында

 3. біріншілік дентинде

 4. екіншілік дентинде

 5. тістің кіреукесінде

20 тапсырма


Тіс сауытының маңайында одонтобласттердің тармақтары:

 1. S-тәрізді

 2. зигзагтәрізді

 3. бірсызықты

 4. қисық бағытта

 5. күнгірт және ақшыл сызықтары кезектеседі

21 тапсырма


Дентин өзекшелерінің мөлшері:

1.1мм2 30000-нан 75000-дейін

2.1мм2 45000-нан 75000-дейін


  1. мм2 50000-нан 75000-дейін

4.1мм2 55000-нан 75000-дейін

5.1 мм2 60000-нан 75000-дейін


22 тапсырма
Дентиндің қызметтеріне төменгі аталғандың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:

1. қоректіндіру

2. сенсорлы

3. қорғаныс

4. пластикалық
23. тапсырма

Қызылиектің бос (маргинальды) бөлігін жабатын эпителий:

1.көпқабатты жалпақ мүйізденбейтін


 1. көпқабатты жалпақ мүйізденетін

 2. бірқабатты цилиндр тәрізді

 3. бірқабатты жалпақ

 4. ауыспалы

24 тапсырма

Қызылиектің альвеолярлы (жабысып орналасқан) бөлігін жабатың эпителий: 1. ауыспалы

 2. бірқабатты жалпақ

 3. бірқабатты цилиндр тәрізді

 4. көпқабатты жалпақ мүйізденбейтің

 5. көпқабатты жалпақ мүйізденетің

25 тапсырма


Қызыл иек бекіту (тіркеу) эпителиі тығыз байланысады :

 1. кіреукемен

 2. улпамен

 3. дентинмен

 4. цементпен

 5. альвеола өсіндісімен

26 тапсырма

Ауыз қуысының кілегейлі қабық астының негізі (подслизистая основа) жоқ:


 1. ұрт маңайында

 2. жұмысақ таңдайда

 3. ерін кілегейлі қабығында

 4. тілдің төменгі жағында

 5. тілдің үстіңгі жағында

27 тапсырма

Көпқабатты жалпақ мүйізгектенетің эпителиймен жабылған тілдің кілегейлі қабығының структурасы


 1. жіп тәрізді бүртікшелері

 2. жапырақ тәрізді бүртікшелері

 3. саңырау құлақ тәрізді бүртікшелері

 4. науа тәрізді бүртікшелері

 5. тілдің төменгі жағы

28 тапсырма

Науа тәрізді бүртіктері (желоб) орналасады:


 1. тілдің бүйір беттерінде

 2. тілдің түбімен денесінің шекарасында

 3. тілдің төменгі жағында

 4. тілдің ұшында

 5. тілдің денесінде

29 тапсырма

Жапырақ тәрізді бүртіктері орналасады:


 1. тілдің үстіңгі бетінде

 2. тілдің төменгі бетінде

 3. тілдің бүйір беттерінде

 4. тілдің түбімен денесінің шекарасында

 5. тілдің денесінде

30 тапсырма

Кілегейлі қабығының пластикалық қызметі қалай іске асырылады?


 1. эпителийдың тұрақты түленуінен

 2. микроорганизмдерге және вирустарға өтімділігі жоқ

 3. эпителийдың клеткаларының жоғары бөліну белсенділігі

 4. органикалық және неорганикалық қоспалардың сіңіруінен

 5. әр түрлі рецепторларының көбінен (суықтан, жылыдан, ауыру сезімінен, дәмділігінен, сезімталдығынан).

31 тапсырма

Ауыздың кілегейлі қабығының қорғаныс қызметі төмендегі аталған қасиеттері арқылы жүргізіледі, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. микроорганизмдерге және вирустарға өтімділігі жоқ

 2. иммуноглобулин А сілекейде бар болуына

 3. эпителийдың турақты түленгеннен

 4. әр түрлі рецепторларының көбінен наличия лейкоцитов

32 тапсырма

Қызыл иек сайы орналасады:


 1. түбірдің орталық бөлігінің және қызыл иек жабысқан бөлімінің арасында

 2. түбір ұшы және қызыл иек бос орналасқан бөлімінің арасында

 3. мойын бөлігінің және қызыл иек жабысқан бөлімінің арасында

 4. тіс сауытымен қызыл иек бос орналасқан бөлімінің арасында

 5. тіс түбірімен және альвеола өсіндісінің арасында

33 тапсырма


Жұмсақ таңдайдың кілегейлі қабықтын асты негізінде орналасқан бездері:

 1. май

 2. тері

 3. сілекейлі белокты

 4. сілекейлі қілегейлі

 5. аралас сілекейлі

34 тапсырма


Тілдің құрамында төменгі аталғандардың барлық анатомиялық аймақтар бар, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:

1) денесі

2) мойыны

3) ұшы


4) үсті

5) түбі
35 тапсырма

Қалыпты жағдайдағы микрофлорасының құрамына төмендегі аталғанды түрлерінің барлығы жатады, ТЕК мынадан басқасы:

1) патогенді емес түрлері

2) патогенді түрлері

3) автохтонді түрлері (резидентті)

4) аллохтонді түрлері (транзитті)

5) шартты-патогенді түрлері


36 тапсырма

Қалыпты жағдайда микрофлорасының құрамында болуы мүмкін:

1 ) симбионт-микробтары

2) шартты-патогенді микроорганизмдер

3) облигатты паразиттері

4 ) транзитті микробтар

5) сапрофиттер
37 тапсырма

Ауыз қуысынында микробтардыің ең көп жиналатын жерлері қандай?:

1) микробты тоғы

2) ұрттың кілегейлі қабығы

3) сілекей

4) таңдайдың кілегейлі қабығы

5) қызыл иек наусы
38 тапсырма

Ауыз қуысының сүтқышқылды бактерияларына жатады:

1) энтерококктар

2) лактобациллалар

3) бактероидтар

4) нейссериялар

5) стрептококктар
39 тапсырма

Асқорыту жүйенің микробтары КӨБІРЕК контаминирленген бөлігіі (микробтардың КӨБІРЕК шоғырланған бөлігі):

1) өңеш

2) асқазан3) ауыз қуысы

4) ащы ішек

5) тоқ ішек
40 тапсырма

Ауыз қуысының облигатты анаэробтарына қандай бактериялар жатады?

1) клостридиялар

2) энтерококктар

3) бактероидтар

4) лактобактериялар

5) нейссериялар
41 тапсырма

Ауыз қуысының микрофлораның қалыптасуына әсер етенің факторлары:

1) темекі шегу, арақ ішу

2) РН, құрамы, сілекейдің буферлі сыйымдылық

3) радиация әсер етуі

4) адамның тамақтану сипаты

5) антибиотиктерапиясы
42 тапсырма

Ауыз қуысының турақты микробиоценоздың құрамына кіретін бактерияларға төмендегі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:

1) стрептококктар

2) лактобациллалар

3) эшерихиялар

4) клебсиеллалар

5) псевдомонадтар
43 тапсырма

Резидентті тобының қандай бактериялары көпшілік құрайды? 1. Кокктар

 2. Фузобактериялар

 3. Актиномицеттер

 4. Вейллонеллалар

 5. Спириллалар және вибриондар

44 тапсырма

Тіс тоғасы пайда болуында қандай микроорганизмдер алғашқы роль атқарады?

1) лактобациллалар

2) фузобактериялар

3) лептотрихиялар

4) стафилококктер

5) стрептококктер
45 тапсырма

Тісжегінің бастапқы кезеңі дамуында қандай бактериялар (ауыз қуысының қалыпты жағдайындағы микрофлорасының өкілдері) қатысады?

1) стафилококктар

2) бактероидтар

3) стрептококктар

4) клостридиялар

5) лактобактериялар
46 тапсырма

Оральды стрептококктардың ашудың (брожения) соңғы заттары болуы мүмкін:

1) сүт қышқылы

2) күкіртті сутек (сероводород)

3) аммиак

4) сірке (уксус) қышқылы

5) этанол
47 тапсырма

Ауыз қуысында шіри процесстердің дамуын қандай микроорганизмдер қамтамасыз етеді (іске асырады)?

1) лактобациллалар

2) бактероидтар

3) стафилококктар

4) пептострептококктар

5) фузобактериялар
48 тапсырма
Қандай микроорганизмдердің жедел іріңді ұлпаның қабынуы кезінде үлкен мағынасы бар?

1) стафилококктар

2) бактероидтар

3) вейллонеллалар

4) пептострептококктар

5) в-гемолитиялық стрептококктар

49 тапсырма

Қандай бактериялар Венсан стоматитының қоздырғыштары болады?

1) клостридии

2) энтерококки

3) фузоспирохеты

4) лактобактерии

5) нейссерии
50 тапсырма

Саңырауқұлақтардың кандида түрлерінің тасымалдаушысына қандай факторлар себепті болады?

1) шылым шегу, арақ ішу

2) сілекейдің РН төмен

3) радиацияның әсер етуі

4) сілекейде глюкозаның концентрациясының ұлғаюы

5) тіс протездері
51 тапсырма
Саңырауқұлақтың кандида түрінің патогендігінің негізгі ферменті:

1) аспартил-протеаза

2) липаза

3) фосфолипаза

4) плазмокоагулаза

5) фосфомоноэстераза


52 тапсырма
Төмендегі аталған ауырулардың ішінен қандайын спецификалық қоздырғыштар тудырады?

 1. қызыл иек қабынуы

 2. тісжегі

 3. актиномикоз

 4. пародонтоз

 5. периодонттың қабынуы

53 тапсырма

Ауыз қуысының спецификалық ауруы пайда болу кезінде ненің мағынасы бар:

1) ауыз қуысының барлық микрофлорасы

2) бір микроорганизм - қоздырғыш

3) барлық оральды стрептококктар

4) резидентті микрофлораның өкілдері (представители)

5) тұрақты емес микрофлораның өкілдері


54 тапсырма

Тісті тазалағаннан сон тіс қақтары қанша сағаттан кейін пайда болады: 1. 1 сағат

 2. 1.5 сағат

 3. 2 сағат

 4. 3 сағат

 5. 4 сағат

55 тапсырма

Қандай клеткалар тіс қақтары пайда болуында алғашқы ролді атқарады?


 1. фибробласттер

 2. гистиоциттер

 3. толықша (тучные) клеткалар

 4. эпителиальді

 5. плазмоциттер

56 тапсырма 1. ағатта (бір тәулік бойы) пайда болған тіс қағы қабығының қалыңдығы қандай болады?

  1. мк

  1. мк

3.10 мк

  1. мк

5.4 мк

57 тапсырма

Тістердің бетінде орналасқан беткей құрылымдарға төмендегі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:

1. пелликула

2. кутикула

3. тіс қағы

4.цемент

5.тіс тоғасы


58 тапсырма

Төменгі аталған неорганикалық заттардың қандайы тіс қағының биохимиясына белсенді әсер етеді? 1. кальций

 2. фосфор

 3. калий

 4. мырыш (цинк)

 5. фтор

59 тапсырма

Тіс қақтарының құрамына төменгі аталған көмірқышқылдардың барлығы кіреді, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. гликоген

 2. қышқыл мукополисахаридтер

 3. гликопротеидтер

 4. глюкоза

60 тапсырма

Төменгі аталған тіс қақтарыдың ферменттерінің қайсысы тіс кіреукесінің өткізгіштігіне айқын әсер етеді?


 1. бетаглюконидаза

 2. гиалуронидаза

 3. коллагеназа

 4. амилаза

 5. липаза

61 тапсырма

Төменгі аталған стрептококк штамдарының қайсысы жоғары дәрежелі тісжегі туындатушы болып әсер етеді?

1) Str. intermedius

2) Str. sanguis

3) Str. mitis

4) Str. mutans

5) Str. Salivarius


62 тапсырма

Ең алғашқы пайда болған тіс қағында қандай микроорганизмдер көбінесе кездеседі?  1. анаэробтар

  2. фузобактериялар

  3. кандида

  4. аэробтар

63 тапсырма

Тіс тоғында қандай микроорганизмдер көбінесе кездеседі?


  1. анаэробтар

  2. фузобактериялар

  3. кандида

  4. аэробтар

64 тапсырма

Үлкен сілекей бездеріне жатады:


 1. таңдай

 2. ерін

 3. ұрт

 4. тіл

 5. шықшыт (околоушные)

65 тапсырма

Кіші сілекей бездеріне төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:


 1. ерін

 2. ұрт

 3. тіл

 4. таңдай

 5. төменгі жақсүйек асты

66 тапсырма

Кіші сілекей бездеріне төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:


 1. ерін

 2. ұрт

 3. тіл

 4. таңдай

 5. тіласты

67 тапсырма

Сілекей деген:


 1. транссудат

 2. секреті (сөл)

 3. экссудаті (жылқақ)

 4. сарысу (сыворотка)

 5. тіндің сұйықтығы

68 тапсырма

Қалыпты жағдайда бір тәулікте сілекейдің шығытың максималды мөлшері қандай?


 1. 0,5 литр

 2. 1 литр

 3. 2 литр

 4. 3 литр

 5. 3,5 литр

69 тапсырма

Қалыпты жағдайда бір тәулікте сілекейдің шығытың минималды мөлшері қандай?

1.0,5 литр 1. 1 литр

 2. литр

 3. литр

 4. 3,5 литр

70 тапсырма

Ауыз сұйықтығында төменгі аталған компоненттерінің барлығы бар, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:


 1. лейкоциттер

 2. гистиоциттер

 3. микроорганиздер

 4. тағамдың қалдықтары

 5. түленген эпителий

71 тапсырма

Сілекей бөліну жылдамдығына төменгі аталған факторларының барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. тістемнің түрлері (прикус)

 2. жасы

 3. тамақтың консистенциясы

 4. жалпысоматикалық ауырулары

 5. психо-эмоциональды жағдайы

72 тапсырма

Сілекейдің қызметтеріне төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН басқасы:


 1. минералдану

 2. буферді

 3. қорғаныс

 4. асқорыту

 5. пластикалық

73 тапсырма

Сілекейдің арнайы емес (спецификалық емес) резистенттік факторларына төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫ:


 1. лизоцим

 2. амилаза

 3. табиғи киллерді клеткалар

 4. секреторлық иммуноглобулин А

 5. нейтрофилдер

74 тапсырма

Сілекейдің арнайы (спецификалық) резистенттік факторларына төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. лизоцим

 2. иммуноглобулин А

 3. иммуноглобулин М

 4. иммуноглобулин G

 5. Т-лимфоциттер-киллерлер

75 тапсырма

Сілекейдің бактерияларға қарсы факторларына төменгі аталғандардың барлығы жатады, ТЕК МЫНАДАН БАСҚА:


 1. лизоцим

 2. паротин

 3. мелопероксидаза

 4. лактопероксидада

 5. лактоферрин

76 тапсырма

Сілекейдің гипосекрециясына қандай көрсеткіштер дурыс келеді?

1) 0,003 -0,030 мл/мин

2) 0,03-0,30 мл/мин

3) 0,3 -0,1 мл/мин

4) 0,5- 0,3 мл/мин

5) 0,06 -0,70 мл/мин


77 тапсырма

Сілекейдің гиперсектециясына қандай көрсеткіштер дурыс келеді?

1) 0,061-0,24 мл/мин

2) 0,61-2,40 мл/мин

3) 6,10- 2,4 мл/мин

4) 0,5- 0,3 мл/мин

5) 0,06 -0,70 мл/мин
78 тапсырма

Жоғары дәрежелі тісжегі туындатушы (кариесогенді) жағдай құрылу үшін сілекей бөлінуінің (саливацияның) жылдамдығының көрсеткіштері қандай болу керек?

1) 0,003 -0,030 мл/мин

2) 0,03-0,30 мл/мин

3) 0,3 -0,1 мл/мин

4) 0,5- 0,3 мл/мин

5) 0,06 -0,70 мл/мин
79 тапсырма

7 жастағы оқушының тістері бүтін, саливацияның жылдамдығы 0,42 мл/мин. Бул жағдайды қалай бағалауға болады?

1) қалыпты жағдайда бөлінуі (секрециясы)

2) гипосекрецисы

3) гиперсекрецисы

4) диссаливацисы


80 тапсырма

Ауыз сұйықтығының тісжегітұрақтылық статусында маңызды ролі жатады: Важная роль в статусе кариесрезистентности ротовой жидкости принадлежит:

1) фторда

2) кальцийде

3) магнийде

4) хлорға

5) фосфорға
81 тапсырма

Сілекейдің тұтқырлығының үлғаюы, көбінесе мына ауырулардың дамуына әкеледі:

1) пародонт ауыруларына

2) сынатәрізді ақауға

3) кіреукенің эрозиясына

4) тістің тісжегісіне

5) кіреукенің гипоплазиясына
82 тапсырма

Ауыз сұйықтығының гидроксиаппатит кристаллдарымен аса қанықтануы (перенасыщение) келесі жағдайға әкеледі:

1) сілекейдің минерализациялауына

2) кіреукенің деминерализациялауына

3) кіреукенің реминерализациялауына

4) сілекейдің нейтрализациялауына


83 тапсырма

Ауыз сұйықтығының гидроксиаппатит кристаллдарымен қанықтырылмауы (недонасыщение) келесі жағдайға әкеледі:

1) сілекейдің минерализациялауына

2) кіреукенің деминерализациялауына

3) кіреукенің реминерализациялауына

4) сілекейдің нейтрализациялауына


84 тапсырма

Ауыз сұықтығында фосфаттардың артығы келесі жағдайға әкеледі:

1) сілекейдің минерализациялауына

2) кіреукенің деминерализациялауына

3) кіреукенің реминерализациялауына


 1. сілекейдің нейтрализациялауына

85 тапсырма

Ауыз сұйықтығының РН деңгейі қиын қыстау болып келеді:

1) 4,3-5,5

2) 5,5-6,0

3) 6,5-7,0

4) 6,0-6,2

5) 7,0-7,3


86 тапсырма

Ауыздың кілегейлі қабығының мүйізгектенетін бөліктеріндегі эпителийде қанша қабаты бар? 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

87 тапсырма

Ауыздың кілегейлі қабығының мүйізгектенетін бөліктеріндегі эпителийде қанша қабаты бар?


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

 5. 6

88 тапсырма

Эпителийдың қандай қабатында патологиялық процесстердің көпшілігі дамиды?


 1. базальды

 2. тікенек тәрізді

 3. дәнді (зернистый)

 4. мүйізденетің

 5. беткей (поверхностный)

89 тапсырма

Ауыздың меншілікті кілегей қабаты (собственно слизистая) қанша қабаттан тұрады?


 1. 2

 2. 3

 3. 4

 4. 5

90 тапсырма

Төмендегі аталған анатомиялық құрылымдарда кілегейлі асты қабаты бар, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫНДА:


 1. ұрт маңайында

 2. жұмысақ таңдайында

 3. ерін кілегейінде

 4. ауыз қуысының табанында

 5. тілдің үстінде

91 тапсырма

Төмендегі аталған анатомиялық құрылымдарда эпителийдің мүйізгектенбейтіңі сипаттамалы, ТЕК МЫНАДАН БАСҚАСЫНА:


 1. жіп тәріздес бүртікшелерде

 2. ауыспалы қатпарда

 3. бекіту эпителий (прикрепления)

 4. тілдің төменгі жағы

 5. ауыз қуысының табаны

92 тапсырма

Тілдің науа тәрізді бүртіктері орналасады;


 1. тілдің бүйір беттерінде

 2. тілдің денесімен түбінің шегарасында

 3. тілдің төменгі жағында

 4. тілдің ұшында

93 тапсырмаТілдің жапырақ тәріздес бүртіктері орналасады:

 1. тілдің үстінгі бетінде

 2. тілдің төменгі жағында

 3. тілдің бүйір беттерінде

 4. тілдің денесімен түбінің шегарасында (тела и корня языка)беттің бетіДостарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет