Е р – е л І н І ң қ о р ғ а н ы ҚАҺарман өткен аптада ПрезидентPdf көрінісі
бет2/4
Дата01.03.2019
өлшемі363.15 Kb.
1   2   3   4

Ефрейтор С.АХМЕТОВ,

5512 əскери бөлімі

Так,  в  славном  городе  Петро-

павловске  войсковой  наряд  воин-

ской  части 6637 в  составе  млад-

шего сержанта Аяна Аманатаева и 

рядовых Жалгасбаева, Абжапарова 

и  Миземетдинова  задержали  двух 

молодых  людей,  предположитель-

но наркоторговцев. Парней замети-

ли за гаражным кооперативом, они 

привлекли внимание военных сво-

им подозрительным поведением.

Позже,  в  ходе  проведения  на-

ружного  досмотра  у  гражданина 

Р. 1994 г.р., жителя Таиншынского 

р-на в кармане куртки был обнару-

жен  сверток  с  веществом  серо-зе-

леного  цвета  со  специфическим 

запахом.

Оба  молодых  человека  переда-

ны сотрудникам полиции для даль-

нейшего разбирательства.

К  сожалению,  большое  коли-

чество  преступлений  совершается 

из-за пристрастия некоторых граж-

дан  к  алкоголю.  Так,  например, 

военнослужащими  был  задержан 

гражданин  Щ. 1978 г.р.,  который 

разгуливал  по  городу  изрядно  вы-

пившим,  в  руках  он  держал  дет-

ский  велосипед.  Принадлежал 

ли  ему  двухколесный  транспорт, 

мужчина  ответить  не  смог  в  силу 

своего состояния. Тогда было при-

нято решение доставить хмельного 

гражданина  в  ближайшее  отде-

ление  полиции  для  установления 

личности задержанного и дальней-

шего разбирательства.

А  сколько  случаев  фиксируют 

правоохранители  по  фактам  кра-

жи сотовых телефонов – просто не 

счесть.  Уже  можно  вести  отдель-

ную статистику по этому виду пре-

ступлений. Вот и нашим молодым 

бойцам,  патрулирующим  улицы 

Петропавловска  не  так  давно  при-

шлось искать «охотника» за чужи-

ми телефонами.

Ориентировка  на  радиостан-

цию  патрульных  о  краже  сотового 

телефона «LG» поступила вечером. 

Согласно ей мужчина европейского 

типа лица, одет в красную майку и 

темные спортивные брюки. Спустя 

некоторое  время  военнослужащи-

ми был замечен мужчина, подходя-

щий под описание. После задержа-

ния, молодой человек был опознан 

потерпевшим,  а  в  кармане  у  него 

был  найден  тот  самый  похищен-

ный телефон. Похитителем оказал-

ся гражданин К. 1980 г.р., житель г. 

Петропавловска.

Дальнейшую судьбу всех задер-

жанных определят следствие и суд.Пресс-служба РгК «Орталық»

НА СТРАЖЕ ПОРЯДКАЖАҚСЫ ЖІГІТ – ЕЛГЕ ҚҰТ 

Бұл  азаматпен  таныстығыма  да  бірер  жыл-

дың жүзі болды. Өзі көп сөзге жоқ, еңбектің қара 

торысы.  Іс  тапсырылса,  оны  аяғына  дейін  жет-

кізуге  тырысатын,  жауаптылықты  жоғары  қоя 

білетін жанның бірі. 

Арагідік  əңгіме-дүкен  құра  қалсаң  сөздің  мəйе-

гін тамызып, аталы ойдың қадірін бір адамдай білер, 

арыдан  да  беріден  де  тербеп,  жаныңа  жайлы  əңгіме 

айта алар шешендігін қайда қоярсың. Кейде түнерген 

кейіп  танытып,  аяғын  қарыс  қадымдап  нық  басып 

бара жататын бұл азаматтың бойында сол батыр Бау-

кеңдерден келе жатқан тектілік пен қайраттың, батыр-

лық  пен  өткірліктің  суалмаған  бір  табы  бар  ма  екен 

деп  ойлайтынмын.  Өйткені,  өңменіңнен  өтер  өткір 

қарасы, кейде батыр жүректілерге тəн аңқылдап күліп 

қояр аңғалақтығын да аңғаратынбыз. Алау жүрек ал-

дамапты.  Менің  іштей  пайымым  қателеспепті.  Тегі 

жақсының  өзі  жақсы.  Жақында  осы  азамат  ерге  тəн 

ерен  ісімен,  жүрегі  түкті  жүректігімен  көзге  түсті. 

Жарадың,  азаматым  демеске  лажың  жоқ.  Бұл  батыр 

білекті  жан – Ұлттық  ұлан  Бас  қолбасшылығының 

мемлекеттік тілді дамыту жөніндегі аға офицері под-

полковник Шапай Сəкенов. 

Оқиға  былай  болған  екен.  Шапай  үстіміздегі 

жылдың 29 қыркүйегінде  отбасылық  шаруаларымен 

жүріп, үйіне қайтып келе жатады. Сағат тілі де түн жа-

рымына тақаған кез. Əсем Астананың отты шамдары 

жымыңдай  жанып,  айналаны  нұрландырып  тұрған-

дай-ақ. Күзгі түннің қоңыр желі бойды шымырлатып, 

денеңді үбіп, қымсына қысқандай. Шапай Асанқайғы 

көшесіндегі өзі тұратын көп қабатты үйдің ауласына 

жеткені сол еді, осында тұрған екі қыз баланың «Аға 

құтқарыңыз, құтқарыңыз, əне жоғары қараңызшы, бір 

адам  балконнан  секіруге  ыңғайланып  жатыр»,  деп 

шырылдап  қоя  бермесі  бар  емес  пе?  Иə,  шынымен 

де көпқабатты үйдің жоғарғы жағында біреу балкон-

ның  жиегінде  ілініп  тұр.  Аяқтарын  да  тыпырлатып, 

ауық-ауық айғайлап қояды. Жігіттің он екінші қабат-

та  асылып  тұрғандығын  лезде  бағдарлаған  Шапай 

көмекке  жүгіре  жөнелді.  Қап,  қырсығын  қарашы. 

Адам өмірі мен ажал арпалысқа түскен осындай сəтте 

лифтіде  істемей  қалмасы  бар  емес  пе.  Азамат  қарап 

тұрсын  ба,  мұндайда  əрбір  минут,  минут  дейміз-ау, 

тіпті,  тықылдаған  секунд  та  маңызды,  уақытты  бос 

жіберуге болмайды. Бойдағы бар күш-жігерін жинап, 

жоғарыға қарай жүгіргенінен өкпесі ентіксе де, Ша-

пай жетті-ау ақыры əлгі адам қаңбақтай ілініп тұрған 

қабатқа.  Келе  сала  жеміне  атылған  жолбарыстай 

атылып,  ол  жігіттің  қолына  жармаса  түседі.  Білекті 

білек қармана қысып, жібермеуге тырысты. Бойдағы 

буырқанған батырлық рухқа талмас қайрат күш осын-

дайда келеді-ау шамасы. Өмір үшін арпалысқа түскен 

Шапай əлгі өлерменді жата-жастана жоғары тартып,  

балконның  жиегіне  шығарып,  құтқарып  алады.  Енді 

бір сəт кешіксе əлгі жігіттің саудасы да бітеді екен, тек 

бір қолымен ғана ұстануға жарағанның əлі де құрып, 

құрдымға  құлдилауға  шақ,  тіпті  бір  сəт  қалыпты. 

Мұндайда Алла көмектесті деген осы шығар. Өзінің 

құтқарушы періштесі болып Шапай келгені екен ғой. 

Сонымен,  ол  бір  адам  өміріне  араша  болды.  Шапай 

азаматтығын  танытып,  ел  сыйлар  ердің  ісін,  ерлігін 

танытты. Қысылтаяң сəтте қорықпай, қате баспай, қа-

рымды қимылдады. Иə, көпке үлгі іс. Көптің көңілі-

нен  шығар  өнегелі  іс.  Қазіргі  таңда  да  «мен  сондай 

істедім,  мен  бүйтіп  едім»  деп  кеуде  кермей,  болған 

жай жайлы «менің орнымда басқа біреу болса, ол да 

осылай  жасар  еді»  деген  кіршіксіз  кішілігін,  адами 

кісілігін  қайда  қоярсыз.  Даңғазаланып,  мақтанған 

да  жоқ. «Адамды  құтқару  керек  болды,  оны  жасау 

Жаратқанның тарапынан маған жүктелген сын сағат 

болған екен, оны жасадым. Өзімде асып-тасқан ерлік 

жасадым  демеймін»  деген  азаматтығын  қайда  қояр-

сың. Жігітке тəн нар мінезділік дегеннің осындай бо-

лары бір анық. 

Айналаны  айғай-шуға  толтырған  оқыс  оқиғаға 

елең еткен жұрт дүре түрегелген екен. Барлығы келіп, 

Шапайдың қолын алып жатты. Артынша келген поли-

ция қызметкерлері де сұрақ-жауап алып, құтқарылған 

азаматтан  мұндай  қадамға  неліктен  барғандығын  да 

сұрады.  Бейбақ  жетім  өскен  жігіт  көрінеді.  Толғауы 

тоқсан  тіршіліктен  баз  кешіп,  өмірін  өз  еркімен  қи-

мақшы  болыпты.  Жоқшылыққа,  өмірде  кездесер  аз-

маз күйсіздікке бойынан қарсы тұрар қайрат таппай, 

құздан құлап өлмекке ұмтылыпты. 

Əрине, қазіргі таңда мұндай оқиғалармен ешкімді 

таң қалдыра алмайсыз. Күн сайын өз өмірлерін өздері 

қиып жатқандардың саны артып отырғаны да жасы-

рын  емес.  Бұл  енді  қоғамымыздың  түйіні  шешілме-

ген, өз басына тоқсан толғауы бар жайт екені ащы да 

болса  шындық.  Дегенмен  де,  мыңнан  бір  жағдайда 

Шапай  сияқты  ерлердің  ажалға  араша  болып,  адам 

өмірлерін құтқарып жатуын елге құт жағдай деп баға-

лауымыз да керек.

Артынша өз-өзіне келген əлгі азамат «Шапай аға, 

маған екінші өмір сыйладыңыз. Мен сізге өмір бойы 

қарыздармын. Екінші қайтара мұндай опасыз қылық 

жасамаймын.  Балконнан  секірсем  де,  артынша  қо-

лыммен ұсталып қалып, барынша жармасып тұрдым. 

Біреудің  келеріне,  құтқаратындығына  шүбəсіз  сен-

дім. Сонда сіз келдіңіз. Өмір қымбат екен. Оны маған 

қайта сыйлаған сіз қымбатсыз», – деп ағат қылығын 

түсінгенсіп, көзін еріксіз жас шая берді. Адам басқа 

түспей, бақытын да бағаламайтын шығар. Əлгі жасқа 

Алла сана берсін, енді осындай қадамға қайта барма-

сын деп тілейік.

Ал, ер биігі – ерлігі. Ұлттық ұландағы көптен бері 

жалғасып  келе  жатқан  ерліктер  дəстүрін  жалғаған 

подполковник Шапай Сəкеновтің бұл батырлық əре-

кеті  баршамыз  үшін  мақтаныш,  нағыз  үлгі.  Айтсақ, 

ерлердің ерлігін айтайық, құрметтесек осындай жігіт-

тердің айбынды ісін құрметтейік. Ер ерлігі бағаланар 

күн де алыс емес шығар. Бүгінде, Шапайдай азамат-

тар  арамызда  қызмет  атқаратындығы,  олармен  бірге 

бізде  бір  иық  тіресіп,  қатарлас  жүргеніміздің  өзі  де 

қуанышқа балар жайт.

Майор Арман ƏУБƏКІРОВ

Шын батыр 

Шын батыр 

сын үстінде танылар

сын үстінде танылар

Есть такая профессия – Родину защищать. И не обязательно от 

внешних врагов, потому как и среди своих преступников хоть отбав-

ляй.  Но,  благо,  доблестные  военнослужащие  Национальной  гвардии 

всегда на чеку, они готовы прийти на выручку в любую минуту по пер-

вому зову нуждающихся в помощи.

Батыстан шығысқа, солтүстіктен оңтүстікке созылып, ұлан байтақ Ұлы даланы 

алып жатқан Қазақ елінің барлық ірі қалаларында ұландық жауынгерлер Отанға қал-

тқысыз қызмет атқаруда. Тіпті дейікші, бір ендігінде  қыстың аяғы сəуірге дейін со-

зылып, қары бес баттам болып, ерімей жатып алса, бұл мезетте шырайлы оңтүстік-

те жер бусанып, жасыл желекке оранып, гүлдей құлпыратынының өзі де еліміздің жер 

көлемінің орасан зор екендігін дəлелдей түседі емес-пе?! 


4

20.10.2015

ÁÎÅÂÀß Ó×ÅÁÀ

Материалы подготовила майор Альфия АХМЕДЖАНОВА, г. Шымкент

Ничто  так  не  возвышает  личность,  как  активная 

жизненная  позиция,  когда  единство  слова  и  дела  стано-

вится  повседневной  нормой  поведения.  Именно  поэтому 

офицер  должен  постоянно  следить  за  своим  поведением 

– анализировать поступки, а каждое действие выполнять 

соизмеряя их с воинским уставом и законами страны. Здесь 

все важно: высокая требовательность к себе и подчинен-

ным, бескомпромиссное выполнение служебных задач, безу-

пречная  дисциплинированность,  вежливое  и  тактичное 

обращение с младшими и старшими по званию, безукори-

зненный внешний вид. Такое поведение офицера помогает 

утверждать  строгий  уставной  порядок,  воспитывает  у 

воинов взыскательность к себе и друг к другу, способствует 

сплоченности воинского коллектива.

С  образом  командира  мы  связываем  самые  благородные 

нравственные  качества – требовательность,  принципиаль-

ность,  отзывчивость,  справедливость.  Авторитет  офицера 

определяется  не  только  властью,  данной  ему  Родиной.  Во 

многом он зиждется на его личных, деловых и человеческих 

качествах.

Важной  и  вместе  с  тем  нелегкой  повседневной  работой 

командира  любого  ранга  является  воспитание  воинов,  фор-

мирование у них духовного облика, присущего вооруженному 

защитнику Отечества. Такие цели преследует проводящаяся в 

наших войсках акция «Национальная гвардия – для настоящих 

мужчин!».

Проявить  личностные  и  профессиональные  качества, 

показать  знания,  умения  и  навыки  руководителя  офицерам 

ротного  звена  воинской  части 6506 позволил  первый  этап 

смотра-конкурса  на  звания  «Лучшего  командира  роты», 

«Лучшего заместителя командира роты по воспитательной и 

социально-правовой  работе», «Лучшего  командира  взвода». 

Участники  конкурса  оценивались  по  следующим  предме-

там:  государственно-правовая  подготовка,  владение  государ-

ственным  языком,  тактика  служебно-боевого  применения, 

общевоинские Уставы Вооруженных сил РК. Кроме того, они 

сдавали зачеты по строевой, огневой и физической подготов-

кам,  организации  войскового  хозяйства  в  роте.  Также  в  ходе 

смотра-конкурса  было  проведено  обсуждение  занятия  «Про-

филактика  конфликтов  между  военнослужащими.  Действие 

военнослужащего по выходу из конфликтной ситуации», про-

веденного заместителем Главнокомандующего Национальной 

гвардии  по  воспитательной  и  социально-правовой  работе – 

полковником Мухометкали Сатовым.

По итогам смотра-конкурса были определены победители 

номинаций. Так, «Лучшим командиром роты» стал командир 

роты  оперативного  назначения  батальона  оперативного  на-

значения на автомобилях капитан Алексей Авдеев, «Лучшим 

заместителем командира роты по воспитательной и социаль-

но-правовой  работе» – заместитель  командира  роты  опера-

тивного назначения по воспитательной и социально-правовой 

работе батальона оперативного назначения лейтенант Жаны-

бек Халмурзаев, а «Лучшим командиром взвода» – командир 

взвода роты оперативного назначения батальона оперативного 

назначения  на  автомобилях  старший  лейтенант  Куанышбек 

Аскаров.

– Смотр-конкурс позволил нам обменяться опытом, поде-

литься знаниями, умениями и навыками, вооружиться новы-

ми. Такие мероприятия важны, ведь наша профессия требует 

постоянного  совершенствования.  Мы  должны  держать  руку 

на пульсе времени, готовыми в любой момент дать отпор его 

негативным вызовам. Смотр-конкурс стал хорошей и доброй 

традицией в наших войсках, – сказал капитан А. Авдеев.

– Полученные знания и навыки за время смотра-конкурса 

я  теперь  могу  применять  в  работе  с  личным  составом.  Буду 

и в дальнейшем повышать свой профессиональный уровень, 

к тому же на это обращает пристальное внимание Главноко-

мандующий  Национальной  гвардией  генерал-лейтенант  Рус-

лан  Жаксылыков.  Дух  состязательности,  присутствовавший 

здесь, позволил нам показать на деле свои лучшие качества, 

способности, дал импульс к покорению дальнейших высот в 

искусстве  овладения  военным  делом, – поделился  мнением 

лейтенант Ж. Халмурзаев.

–  Очень  доволен  тем,  что  получил  возможность  обмена 

опытом с командирами рот, их заместителями. Многое зависит 

от практики, здесь мы смогли воочию увидеть профессиональ-

ный уровень коллег, показать свои возможности. Необходимо 

постоянно развиваться, то есть никогда не останавливаться на 

достигнутом, стремиться к достижению высоких результатов, 

быть  высококлассными  специалистами.  Желаю  всем  воинам 

войск успехов, удачи, мира и благополучия, – высказал свои 

пожелания старший лейтенант К. Аскаров.

Огромную роль в успешном выполнении задач, укрепле-

нии  боевой  готовности,  воинской  дисциплины  в  Националь-

ной гвардии играют хорошо обученные и подготовленные кад-

ры. Президент Нурсултан Назарбаев неоднократно отмечал в 

своих выступлениях, что наша задача – создать для Казахста-

на  эффективную,  современную  государственную  службу,  он 

определил  главные  критерии  отбора  и  продвижения  кадров 

– профессионализм, патриотизм, способность ставить долго-

срочные задачи, умение и воля решать их в новых условиях.

В  решении  ответственных  задач,  возложенных  Главой 

государства  и  Главнокомандующим  Национальной  гвардией 

Рес публики  Казахстан  генерал-лейтенантом  Р.  Жаксылыко-

вым,  важную  роль  играют  офицерские  кадры,  являющиеся 

непосредственными организаторами боевой подготовки и вос-

питательной  работы  в  войсках.  Они – основа,  костяк  нашей 

армии.  Следовательно,  необходимо  четко  ориентироваться  в 

непрерывно  изменяющихся  условиях  жизни  и  деятельности, 

постоянно  совершенствовать  навыки  работы  с  людьми,  си-

стематически обновлять и пополнять военные и специальные 

знания.

Учись, боец – командиром будешь

Учись, боец – командиром будешь

На  базе  воинской  части 6506 

был  проведен  учебно-методиче-

ский  сбор  с  выпускниками  ВВУЗ 

2014 года. Начальник сбора – заме-

ститель  Командующего  региональ-

ным  командованием  «Оңтүстік» 

полковник  М.  Аппазов,  комендант 

– начальник  отделения боевой под-

готовки части майор Г. Кадырбек. С 

участниками сбора были проведены 

лекционные,  инструкторско-мето-

дические,  практические,  показные 

занятия  на  различные  темы,  кото-

рые  проходили  в  учебно-полевом 

центре  «Актас»,  горном  учебном 

центре «Каратау», некоторые были 

организованы на базе воинской ча-

сти 6698, в  отдельной  стрелковой 

роте.


В  рамках  культурно-досуговой 

программы  сбора  были  проведены 

концерт  с  участием  дипломантов 

Южно-Казахстанского 

государ-

ственного  университета  им.  М. 

Ауэзова,  областного  музыкального 

колледжа, 

солистов-музыкантов 

(специалистов)  оркестра  воинской 

части,  познавательная  экскурсия: 

посещение музея ДВД ЮКО, озна-

комление  с  историческими  досто-

примечательностями г. Шымкента.

Данный  сбор  для  его  участни-

ков  стал  и  проверкой  знаний,  уме-

ний  и  навыков.  Офицеры  сдавали 

тестирование  на  знание  основных 

положений  руководящих  докумен-

тов  по  боевой  готовности,  зачеты 

по  физической  подготовке,  выпол-

няли упражнения учебных стрельб 

из  вооружения  БТР-80,  ПМ,  АК, 

СВД,  РПК,  по  требованиям  обще-

воинских уставов. Также участники 

сбора прошли психологическое те-

стирование.

– Дать участникам сбора знания 

«с запасом», развить у них интерес 

к творчеству, к службе, привлечь к 

инициативности  и  самостоятель-

ности – это  основная  цель  нашего 

сбора,  это  должно  стать  и  педаго-

гическим кредо наших командиров, 

офицеров-воспитателей, - отметил 

полковник  М.  Аппазов. – На  прак-

тических занятиях мы старались не 

только правильно оценить целесоо-

бразность того или иного действия 

обучаемого,  но  и  понять  самим,  а 

затем  раскрыть  участникам  силь-

ные  и  слабые  стороны  их  тактиче-

ского  мышления.  Это  очень  важно 

для их последующей работы. Опыт-

ные  офицеры  создавали  такую  об-

становку,  которая  вынуждала  об-

учаемых  отказаться  от  шаблона, 

действовать  творчески,  применяя 

разнообразные  способы  выполне-

ния задач. Готовясь к занятиям, они 

стремились  превратить  каждое  из 

них  в  своеобразную  лабораторию 

опыта,  лабораторию  поиска  и  ис-

следования  наиболее  эффективных 

способов боевых действий, приме-

нения техники и вооружения. А чем 

сложнее,  динамичнее  занятие,  тем 

весомее его вклад в повышение ка-

чества подготовки военных кадров. 

И,  действительно,  военнослу-

жащие получили немало новых зна-

ний, опыта, с усердием выполняли 

поставленные  перед  ними  задачи. 

Своим мнением о сборе поделился 

помощник  начальника  финансовой 

службы  воинской  части 7552 (г. 

Алматы)  лейтенант  Жанайдар  Жа-

купов: 


–  Я  окончил  военный  универ-

ситет  Министерства  обороны  Рос-

сийской  Федерации,  факультет 

«Финансы  и  кредит»  в  Москве.  В 

подобных  сборах  впервые  я  при-

нимал  участие  в  г.  Таразе,  на  базе 

воинской  части 5513. Нам  расска-

зывали  о  задачах,  выполняемых 

Национальной  гвардией,  и  все  это 

мы видели на практике. Нынешние 

сборы  имеют  и  теоретическую,  и 

практическую направленность. На-

пример,  учась  в  столице  России,  я 

не  был  на  полевых  выходах.  Здесь 

же,  в  учебно-полевом  центре  «Ак-

тас»  мы  не  только  закрепили  свои 

знания,  но  и  показали  уровень 

профессиональной 

подготовки. 

Мне,  как  специалисту  финансовой 

службы,  было  очень  интересно  на 

практических  занятиях  увидеть, 

как  выполняются  задачи  нашими 

военнослужащими, 

отдельными 

подразделениями,  Национальной 

гвардией в целом. Сбор прошел на 

высоком  организационном  уровне. 

Я  многому  научился  у  опытных, 

профессиональных  офицеров,  ко-

торые  проводили  с  нами  занятия. 

Это и майор Г. Кадырбек, поделив-

шийся  с  нами  своим  служебным 

опытом,  давший  немало  полезных 

рекомендаций.  Хотел  бы  отметить 

учебную материально-техническую 

базу горного центра «Каратау», за-

нятия,  организованные  в  центре, 

позволившие  нам  ощутить,  как  на 

самом  деле  сложно  выполнить  ту 

или иную нелегкую боевую задачу. 

В общем, я хорошо вооружился на 

сборе.  От  имени  всех  участников 

выражаю  огромную  признатель-

ность  его  организаторам,  руково-

дителям занятий, всем, кто принял 

самое активное участие, кто оказал 

нам такое пристальное внимание и 

заботу. 

Формирование  высоких  мо-

рально-боевых  качеств  у  личного 

состава  идет  в  процессе  ратного 

труда.  Этот  труд,  организованный 

с  соблюдением  требований  уста-

вов,  наставлений,  приказов  коман-

диров  и  начальников,  воспитывает 

воинов,  способствует  развитию  у 

них  политической  зрелости,  дис-

циплинированности, закаляет волю 

и  характер.  Большое  напряжение 

физических и духовных сил в ходе 

боевой  подготовки,  выполнения 

учебно-боевых  задач  формирует 

у  личного  состава  такие  качества, 

как  смелость,  мужество,  настойчи-

вость,  стремление  преодолеть  лю-

бые трудности. Приобретая навыки 

владения оружием и боевой техни-

кой,  воины  проникаются  чувством 

гордости за свою специальность, за 

свою  Родину,  за  принадлежность  к 

Национальной гвардии Республики 

Казахстан.

ГЛАВНОЕ ДЛЯ ВОИНА – 

ЧЕСТНО СЛУЖИТЬ ОТЧИЗНЕ

Суворовское  правило  гласит: 

воюют не числом, а умением. Осо-

бенно  актуально  оно  в  современ-

ных условиях. В классах и на полях 

тактических занятий, в учебных 

центрах  и  полигонах  в  сложных 

условиях  военнослужащие  Наци-

ональной  гвардии  совершенству-

ют  свое  ратное  мастерство, 

овладевают  боевой  техникой, 

оружием,  приемами  и  способами 

активных  и  эффективных  дей-

ствий в общевойсковом бою, зака-

ляя волю, развивая инициативу и 

самостоятельность.
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4


©stom.tilimen.org 2019
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет