Директордың оқу жұмысы жөніндегі орынбасарыДата21.01.2018
өлшемі231.7 Kb.
#53612
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

БЕКІТЕМІН

Директордың оқу жұмысы

жөніндегі орынбасары

_____________ С.Ж.Рамазанов


«___»___________20___ж.

Техникалық біріктірілген мамандықтар циклдік комиссиясы
Пәні: «Металлдар технологиясы»
2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша
Аралық емтихан сұрақтары

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында

қаралды
Хаттама № « » 2015 ж.
ЦК меңгерушісі___________________Н.М. Маукулова
Бөлім меңгерушісі_________________Ш.Е. Жабықбаева

Талдықорған 2016 ж.Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ

ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

БЕКІТЕМІН

Директордың оқу жұмысы

жөніндегі орынбасары

_____________ С.Ж.Рамазанов


«___»___________20___ж.
Техникалық біріктірілген мамандықтар циклдік комиссиясы

Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша

Аралық емтихан билеттері

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында

қаралды

Хаттама № « » 2015 ж.

ЦК меңгерушісі___________________Н.М. Маукулова

Бөлім меңгерушісі_________________Ш.Е. Жабықбаева________________________________________________________________________

Металлдар технологиясы пәнінен емтихан сұрақтары


 1. Техникада қолданылатын металдардың жіктелуін жазыңыз

 2. Отқа төзімді материалдарға мысалдар келтіріңіз

 3. Алюмосиликатты отқа төзімді материалдардың жіктелуін жазыңыз

 4. Шойын қорыту өндірісінің шикізаттарына мысалдар келтіріңіз

 5. Рудалардың химиялық және минералдық құрамына қарай жіктелуін жазыңыз

 6. Темір рудасының құндылығы мен түрлерін ашып жазыңыз

 7. Металдардың атомдық-кристалдық құрылымдарының ерекшеліктерін түсіндіріңіз

 8. Браве торларын түсіндіріңіз

 9. Металдардағы аллотропиялық немесе полиморфтық қасиетті түсіндіріңіз

 10. Изотропия мен анизотропия ұғымдарын салыстырыңыз

 11. Конструкциялық материалдарға мысалдар келтіріңіз

 12. Қоспалы болаттарға мысалдар келтіріңіз

 13. Қоспалы болаттардың артықшылығы мен кемшілігін салыстырыңыз

 14. Қоспалы болат түрлерінің топтастырылуын жіктеп жазыңыз

 15. Қоспалану дәрежесіне қарай болаттың жіктелуін жазыңыз

 16. Композитті материалдарға мысалдар келтіріңіз

 17. Композитті материалдардың қолданылуын сипаттап жазыңыз

 18. Композитті материалдардың жіктелуін жазыңыз

 19. Полиматрицалық және полиармирленген композитті материалдарды сипаттап жазыңыз

 20. Геометриялық компоненттері бойынша композитті материалдардың бөлінуін жазыңыз

 21. Металдардың негізгі қасиеттерін сипаттап жазыңыз

 22. Металдардың жалпы механикалық қасиеттерін анықтаудың  түрлерін сипаттап жазыңыз

 23. Статистикалық және динамикалық жүктеу түрлерін салыстырыңыз

 24. Серпімді материалдарға анықтама беріңіз

 25. Шыны және оның құрамын сипаттап жазыңыз

 26. Шыны материалдарын дайындау технологиясын түсіндіріңіз

 27. Қосымша қоспа ретінде шыныға қосылатын тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш, бояғыш және бәсеңдеткіштер жайлы жазыңыз

 28. Шыныны өңдеу технологияларын ашып жазыңыз

 29. Таза металдардың термиялық анализін және терможұптарды градуирлеуді түсіндіріңіз

 30. Терможұптардың қолданылу мақсаты және олардың түрлеріне мысалдар келтіріңіз

 31. Металдардың кристалдану процесін түсіндіріңіз

 32. Болатты өндіру процесін түсіндіріңіз

 33. Болатты өндірудің конвертерлік әдісін түсіндіріңіз

 34. Бессемер үдерісін түсіндіріңіз

 35. Томас үдерісін түсіндіріңіз

 36. Болатты өндіру кезіндегі фосфорсыздану процесін жазыңыз

 37. Болатты өндірудің  мартендік әдісін түсіндіріңіз

 38. Мартен әдісі бойынша болат өндіру технологиясын сипаттап жазыңыз

 39. Мартен пешінің жұмыс істеу қағидасын түсіндіріңіз

 40. Мартен пешінде өтетін химиялық реакцияларды жазыңыз

 41. Қышқылды мартен әдісін түсіндіріңіз

 42. Пассивті және активті процестерді салыстырыңыз

 43. Электр пештерінде болат өндіру әдісін түсіндіріңіз

 44. Электр пештерінде болат өндіру әдісінің артықшылықтарын сипаттап жазыңыз

 45. Электр пештерінде болат өндіру кезінде салынатын қоспалар жайлы жазыңыз

 46. Электр-доғалы пештің сызбасын сызыңыз

 47. Болатты индукциялы пештерде өндіру әдісін түсіндіріңіз

 48. Жоғары жиілікті индукциялы пештің сызбасын сызыңыз

 49. Домна пеші мен Домна процесін түсіндіріңіз

 50. Домна пешінің өнімдерін жазыңыз

 51. Керамикалық материалдардың дайындалу технологиясын түсіндіріңіз

 52. Керамикалық материалдардың қолданысын сипаттап жазыңыз

 53. Мыс және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 54. Магний және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 55. Титан және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 56. Алюминий және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 57. Ұнтақты материалдардың технологиясын жазыңыз

 58. Полимерлі материалдардың технологиясын жазыңыз

 59. Кристалдық құрылымдағы ақауларды түсіндіріңіз

 60. Металдардағы ақаудың түрлерін салыстырыңыз

 61. Металлургия өндірісінің негіздері.

 62. Отын

 63. Отқа төзімді материалдар.

 64. Шойын қорыту өндірісінің  шикізаттары.

 65. Флюстер.

 66. Домна процесінің отыны.

 67. Домна пеші.Домна процесінің  отыны.

 68. Домна процесі.

 69. Домна процесінің өнімдері.Шлак.

 70. Болат өндірісі.

 71. Болат өндірудің конвертерлік  тәсілі.

 72. Бессемер үдерісі.

 73. Конвертердің құрылысы.

 74. Томас үдерісі.

 75. Болат өндірудің мартен  әдісі.

Құрастырған оқытушы: Жанабекова Ж.Ы.

Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі
АРАЛЫҚ ЕМТИХАН

Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ №1

 1. Техникада қолданылатын металдардың жіктелуін жазыңыз

 2. Отқа төзімді материалдарға мысалдар келтіріңіз

 3. Алюмосиликатты отқа төзімді материалдардың жіктелуін жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова


Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 2

 1. Шойын қорыту өндірісінің шикізаттарына мысалдар келтіріңіз

 2. Рудалардың химиялық және минералдық құрамына қарай жіктелуін жазыңыз

 3. Темір рудасының құндылығы мен түрлерін ашып жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 3

 1. Металдардың атомдық-кристалдық құрылымдарының ерекшеліктерін түсіндіріңіз

 2. Браве торларын түсіндіріңіз

 3. Металдардағы аллотропиялық немесе полиморфтық қасиетті түсіндіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 4

 1. Изотропия мен анизотропия ұғымдарын салыстырыңыз

 2. Конструкциялық материалдарға мысалдар келтіріңіз

 3. Қоспалы болаттарға мысалдар келтіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова


Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 5

 1. Қоспалы болаттардың артықшылығы мен кемшілігін салыстырыңыз

 2. Қоспалы болат түрлерінің топтастырылуын жіктеп жазыңыз

 3. Қоспалану дәрежесіне қарай болаттың жіктелуін жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 6

 1. Композитті материалдарға мысалдар келтіріңіз

 2. Композитті материалдардың қолданылуын сипаттап жазыңыз

 3. Композитті материалдардың жіктелуін жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 7

 1. Полиматрицалық және полиармирленген композитті материалдарды сипаттап жазыңыз

 2. Геометриялық компоненттері бойынша композитті материалдардың бөлінуін жазыңыз

 3. Металдардың негізгі қасиеттерін сипаттап жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 8

 1. Металдардың жалпы механикалық қасиеттерін анықтаудың  түрлерін сипаттап жазыңыз

 2. Статистикалық және динамикалық жүктеу түрлерін салыстырыңыз

 3. Серпімді материалдарға анықтама беріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова


Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 9

 1. Шыны және оның құрамын сипаттап жазыңыз

 2. Шыны материалдарын дайындау технологиясын түсіндіріңіз

 3. Қосымша қоспа ретінде шыныға қосылатын тотықтырғыш, тотықсыздандырғыш, бояғыш және бәсеңдеткіштер жайлы жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова

Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 10

 1. Шыныны өңдеу технологияларын ашып жазыңыз

 2. Таза металдардың термиялық анализін және терможұптарды градуирлеуді түсіндіріңіз

 3. Терможұптардың қолданылу мақсаты және олардың түрлеріне мысалдар келтіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 11

 1. Металдардың кристалдану процесін түсіндіріңіз

 2. Болатты өндіру процесін түсіндіріңіз

 3. Болатты өндірудің конвертерлік әдісін түсіндіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 12

 1. Бессемер үдерісін түсіндіріңіз

 2. Томас үдерісін түсіндіріңіз

 3. Болатты өндіру кезіндегі фосфорсыздану процесін жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 13

 1. Болатты өндірудің  мартендік әдісін түсіндіріңіз

 2. Мартен әдісі бойынша болат өндіру технологиясын сипаттап жазыңыз

 3. Мартен пешінің жұмыс істеу қағидасын түсіндіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 14

 1. Мартен пешінде өтетін химиялық реакцияларды жазыңыз

 2. Қышқылды мартен әдісін түсіндіріңіз

 3. Пассивті және активті процестерді салыстырыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова


Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 15

 1. Электр пештерінде болат өндіру әдісін түсіндіріңіз

 2. Электр пештерінде болат өндіру әдісінің артықшылықтарын сипаттап жазыңыз

 3. Электр пештерінде болат өндіру кезінде салынатын қоспалар жайлы жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 16

 1. Электр-доғалы пештің сызбасын сызыңыз

 2. Болатты индукциялы пештерде өндіру әдісін түсіндіріңіз

 3. Жоғары жиілікті индукциялы пештің сызбасын сызыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова


Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 17

 1. Домна пеші мен Домна процесін түсіндіріңіз

 2. Домна пешінің өнімдерін жазыңыз

 3. Керамикалық материалдардың дайындалу технологиясын түсіндіріңіз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжі

АРАЛЫҚ ЕМТИХАНПәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 18

 1. Керамикалық материалдардың қолданысын сипаттап жазыңыз

 2. Мыс және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 3. Магний және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 19

 1. Титан және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 2. Алюминий және оның қорытпаларын сипаттап жазыңыз

 3. Ұнтақты материалдардың технологиясын жазыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 20

 1. Полимерлі материалдардың технологиясын жазыңыз

 2. Кристалдық құрылымдағы ақауларды түсіндіріңіз

 3. Металдардағы ақаудың түрлерін салыстырыңыз

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 21

 1. Металлургия өндірісінің негіздері.

 2. Отын

 3. Отқа төзімді материалдар.

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 22

 1. Шойын қорыту өндірісінің  шикізаттары.

 2. Флюстер.

 3. Домна процесінің отыны.

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 23

 1. Домна пеші.Домна процесінің  отыны.

 2. Домна процесі.

 3. Домна процесінің өнімдері.Шлак.

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____

Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. ЖанабековаҚазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 24

 1. Болат өндірісі.

 2. Болат өндірудің конвертерлік  тәсілі.

 3. Бессемер үдерісі.

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралды

Циклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____
Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова

Қазақстан Республикасы білім және Ғылым министрлігі

ТАЛДЫҚОРҒАН ӨНЕРКӘСІПТІК ИНДУСТРИЯ ЖӘНЕ ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАР колледжіАРАЛЫҚ ЕМТИХАН


Пәні: Металлдар технологиясы

2015-2016 оқу жылына

1201000 – «Автомобиль көлігіне техникалық қызмет көрсету, жөндеу

және пайдалану» мамандығы бойынша


БИЛЕТ № 25

 1. Конвертердің құрылысы.

 2. Томас үдерісі.

 3. Болат өндірудің мартен  әдісі.

«Техникалық біріктірілген мамандықтар» циклдік комиссиясы отырысында қаралдыЦиклдік комиссия отырысында қаралған «____»______2015 ж. Хаттама №____
Құрастырған оқытушы: Ж.Ы. Жанабекова
Каталог: uploads -> doc -> 08d6
doc -> Сабақтың тақырыбы: Бөлу Сабақтың мақсаты: Білімділік: Рационал сандарды бөлу ережесін есептер шығаруда тиімді
doc -> Сыныптан тыс сағат Тақырыбы : «Наурыз тойы» Ұлттық ойындар №3 9-10-11-сынып
doc -> Сабақтың тақырыбы Ішкі, сыртқы және аралас бездер Жалпы мақсаттары
doc -> Сабақ жоспары Мұғалім: Сабыргалиева Гулсім Сәлімқызы Сынып: 8 " а "
doc -> 1. Хлоропластары көп ұлпа a фотосинтездеуші ұлпа
doc -> ДСҰ- ның Саудадағы техникалық кедергілер жөніндегі комитеті 2015 жылдың 1-30 қараша аралығында жарияланған хабарламалар тізімі
08d6 -> Бұл өсімдіктің 100г-ында


Достарыңызбен бөлісу:
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет