files/teacher-presentations
  Компьютерлік графика негіздері; Компьютерлік графика негіздері
  Есептеу жүйелерінің орталық құрылғысы электрондық есептеу машинасы (эем) немесе компьютер болып саналады
  Тар мағынада құрылымдық және генетикалық құрылымдағы
  Сақабекова Ш.Қ. Т. Түс теориясы және түсті шығару. Оқу әдістемелік кешен. Алматы: ҚазҰТУ, 2014ж
  «Білдекжасау, материалтану және машинажасау өндірісінің технологиясы» кафедрасы
  Философии түсінігі
  Презентациясы 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
  Хіх ғасырдағы-хх ғасырдың басындағы әлеуметтік және әлеуметтік-саяси ілімдер қалыптасуының объективті шарттары мынадай факторлар болды
  Өндірісті басқару дегеніміз өндірістік ұжымдарға экономикалық, табиғи, техникалық және басқа заңдарды саналы түрде пайдалануға негізделген мақсатқа лайық ықпал ету болып табылады
  Полиграфия өндірісінің технологиясы және машиналары кафедрасы
  техника ғылымдарының кандидаты, –техника ғылымдарының кандидаты
  техника ғылымдарының кандидаты, –техника ғылымдарының кандидаты
  Губкалар тұщы суларда, басым көпшілігі теңіздерде, су түбіндегі түрлі заттарға табаншасымен бекініп, қозғалмай тіршілік ететін жәндіктердің бірі. Олардың 5000-нан астам түрлері белгілі
  Метод каталитического гидрохлорирования ацетилена, в котором ацетилен получался реакцией
  Нанотехнология и ее место в материаловедении. Нанотехнология и ее место в материаловедении
  Қазақ Философиясы
  Металдардың кристалдануы
  Объектілерімен, әдістерімен және бағытымен
  Тең болады. Контурмен байланысқан магнит өрісінің энергиясы: 2)
  Шµгінді т ж. қалыптасу процесі литогенез деп аталады. Шµгінді т ж. қалыптасу процесі литогенез деп аталады
  Қазіргі кезде ұжымның дамуының бірнеше моделі бар, оның әрбіреуі ерекше даму сатысында болады. Ұжым дамуының жетілген концепциясын А. В. Петровский ашқан. Ол топтың үш қабатымен көрінеді. Оның әр қабаты белгілі принципті мінездейді
  Кендердің байытылуын зерттеу, шикізаттарды неғұрлым комплексті пайдалану, тиімді және экономды байыту схемаларын таңдау, фабрикаларда процесті басқару және тағы сол сияқтылар көптеген белгісіздері бар күрделі мәселелер
  Қазба өсімдіктерді зерттейтін
  Адам биологиясын зерттеудегі медицинаның әдістері. Адам биологиясын зерттеудегі медицинаның әдістері
  Литофациалды талдау
  Дәріс Git негізі. Бұтақталу
  Линза деп екі немесе бір жағы сфералық бетпен шектелген мөлдір денені айтады
  Су ресурстарын кешенді пайдалану 5В050800 “Су ресурстары және суды пайдалану” мамандығы үшін
  Гидрогеологиялық зерттеулер мақыжанова асыл теміртайқызы
  Басқаруға әлеуметтану тұрғысынан қарасақ, онда мән-мағынасы жөнінен оның үш компоненттерін бір-бірінен ажырата бөліп көрсетуге болады
  Постпозитивизм
  Тема 1 Философия как мировоззренческая система Мировоззрение, его общественно-исторический характер
  Мәліметтер базасын басқару жүйелері (мббж мббж); Мәліметтер базасын басқару жүйелері (мббж мббж)
  1 Дәріс: Кіріспе. Ақпараттану негіздері Ақпарат және ақпараттану түсінігі
  Полиграфия өндірісінің технологиясы және машиналары кафедрасы
  Жоғары берікті машина жасау материалдары және оларды өңдеудің арнайы әдістері
  Тақырыбы: Бағдарламалық жасақтама
  Әлеуметтануда эмпирикалық зерттеулерді жүргізу мәселесін көтерді
  Пирометаллургия
  Кіріспе Кіріспе
  1. Жұмысшылар және онымен уақыт байланысы (жұмыс орнына жол және т б); Жұмысшылар және онымен уақыт байланысы
  Физикалық құбылыстарды және заңдарды тереңдетілген деңгейде игеру. Физикалық құбылыстарды және заңдарды тереңдетілген деңгейде игеру
  «Ашық кен жұмыстарының технологиясы» пәні, 050707 «Тау-кен ісі» мамандығы
  «Ашық кен жұмыстарының технологиялық кешендері» пәні, 050707 «Тау-кен ісі» мамандығы
  «Гидрогеология и инженерная геология» (часть 2 – инженерная геология)
  Лектор: Нұрмағамбетов Әлқуат
  Главнейшие типы геоморфологических ландшафтов: равнинные,холмистые
  Кафедра Геофизики Старший преподаватель Умирова Гульзада Кубашевна
  Пәнді оқыту сатысы келесідей
  Пәннің көлемі 3 кредит
  К. Турысов атындағы Геологиялық барлау институты Геофизика кафедрасы Аға оқутышы
  Құрамы мен құрылысы (Л: 109-114 б.) (Л: 106-110 б.)
  Al2O3 = 30-60 %, Fe2O3 = 20-40 %, SiO2 = 5-25 қалѓандары < 5 қ±райды. Al2O3 = 30-60 %, Fe2O3 = 20-40 %, SiO2 = 5-25 қалѓандары < 5 қ±райды
  Гидрогеология и инженерная геология (часть 2 – инженерная геология)
  0,4 0,4 Главные минералы
  Магмалық т ж. ішінде 0,4% қ±райды. Б±л топта негізінен интрузивтік т ж. дамыѓан, ал олардыњ эффузивтік ‰йлесі µте сирек кездеседі
  Кен бір немесе бірнеше бағалы минералдар және көптеген тау жыныстары минералдарынан тұрады
  Калитова Л. К., Жүнісов М. С
  Жерасты суларын іздеу және барлау мақыжанова асыл теміртайқызы
  Деп қ±рамында сынықты материалдар басым болатын т ж. айтады деп қ±рамында сынықты материалдар басым болатын т ж. айтады
  Қабат деген параллельдік жазықтармен шектелген біркелкі шөгінді. Қабат деген параллельдік жазықтармен шектелген біркелкі шөгінді
  Көлденен жатыста қабаттастықтар беттері бір біріне параллельді және көлденен бағытта орналасады, құлау бұрыштары 1°аспайды. Шөгінді мен эффузивтік т/ж алғашқы жатыстары
  Ақша қаражаттары бойынша есеп айырысу операцияларын бухгалтерлік есеп тіркелімдерде көрсетуден бастап, қаржылық есептемелерді алуға дейінгі қозғалысын көрсету
  Sql (ағылш. Structured Query Language) —реляциялық дерекқорларын құруға, өзгертуге және басқаруға арналған универсалды компьютер тілі
  1 жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу; 1 жер қойнауын мемлекеттік геологиялық зерттеу
  Пәнді оқып-үйренуге қойылатын міндеттер
  «Газтурбиналы қондырғылар (ГТҚ)» пәні Төлеуов Қалдыбай Төлеуұлы педогогикалық жұмыс стажы 35 жыл
  Оқытушы жайлы мәліметтер: Жанкубаев Бахытбек Аубәкірұлы – экономика ғылымының кандидаты, «Экономикалық кибернетика»
  «Газайдағыш агрегаттар» пәні Төлеуов Қалдыбай Төлеуұлы педогогикалық жұмыс стажы 35 жыл
  1. Кездейсоқ сандарды енгізу
  Инженерлік-техническалық интеллигенцияның қоғамның әлеуметтік құрылымындағы орны мен рөлі
  Металл емес материалдар, олардың Қасиеттері мен машина жасауда қолданылуы курс 2 Семестр 4
  Суды пайдалану негіздері 5В050800 “Су ресурстары және суды пайдалану” мамандығы үшін
  Татаева Жанар Құрмашевна дәрежесі: аға оқытушы; еңбек өтілімі: 10 жыл. Пәннің атауы: «Саладағы экологиялық қауіпсіздік» 5В072400-Мұнай және газ өнеркәсібінің машиналары мен жабдықтар мамандығына арналған Кредит саны: 3
  Цифрлық, уақыт бойынша дискретті өзгереді
  Ә. Ж. Бүркітбаев атындағы «Өнеркәсіптік инженерия» институты «Полиграфия өндірісінің технологиясы мен машиналары» кафедрасы
  Ә. Ж. Бүркітбаев атындағы «Металлургия және полиграфия» институты «Полиграфия өндірісінің технологиясы мен машиналары» кафедрасы
  Виженер шифрлау автоматын тұрақты еске сақтау құрылғыларында синтездеу Алматы 2013 Ақпаратты қорғау әдістерінің келесі түрлері бар
  1. 7 Әдебиеттер тізімі Негізгі әдебиет
  «Ашық кен жұмыстары» кафедрасының доценті, «Ашық кен жұмыстары» кафедрасының доценті
  «Құрылыс тау жыныстары карьерлерінің технологиясы және кешенді механикаландыру» пәні, 050707 «Тау-кен ісі» мамандығы
  Учебный курс «Техническая термодинамика» предназначен для обучения студентов специальности 050709 «Металлургия»
  Физика-математика ғылымдарының кандидаты, доцент
  Презентациясы 5В072000 «Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы»
  Қазіргі уақытта арнайы және қиыстырылған әдіспен келесі кендерді бөлуге болады
  Дәнекерлеу – біріктірілетін метал бөліктерінің арасында атомдар байланысын орнату арқылы олардың біртұтас қосылысын қалыптастыратын процесс
  Бұл тұрақты электр өрістер көмегімен ауданның геоэлектрлік қимасын зерттейтін әдістер тобы
  Ионосферадағы күйінды токтар мен найзағайлардың Жермен әсерлескенде пайда болатын жаратылыс магниттік теллуриялық өріс
  Электр доғасымен дәнекерлеуді балқитын өткізгіштерді пайдаланып, қолмен жүргізу. Электр доғасымен дәнекерлеуді балқитын өткізгіштерді пайдаланып, қолмен жүргізу
  Жарықтыњ қоссынуы анизотропты заттарға тән қасиет. Жарықтыњ қоссынуы анизотропты заттарға тән қасиет
  Объектілерімен, әдістерімен және бағытымен
  1 – дәріс. Кен және минералдар туралы түсініктер оқытушы: Жакатаева Н. К
  техника ғылымдарының кандидаты, –техника ғылымдарының кандидаты
  Коррозияға ұшырау себептері сан алуан. Мұнай орындарын дамыту жерасты құрылғыларын қолдану нәтижесінде және агрессивті күштік ортада, мұндағы күкіртті сутегі, көмірқышқыл газы, органикалық қышқылдар, ерітілген минералды тұзы бар қабатты
  Презентациясы 5В072300 «Техникалық физика»
  Зат – белгілі бір массасы бар болатын бөлшектердің (атом, молекула, электрон және т б.) тұрақты жиыны болып табылады
  Бошкаева Лайля Турсуновна «Түсті металдар металлургиясы» кафедрасының аға оқытушысы
  Кіші өлшемді жүйелер физикасы және наноэлектроника курсы – жоғарғы техникалық мектепті бітірушілердің наноғылым саласында теориялық дайындығына және инженерлік қызметке дайындалуына негіз болады
  Пісіру орны. Пісірушінің аспаптары мен жабдықтары
  Магнитті байытудың физикалық негізі
  Металдардың кристалдануы
  Технологиялық машиналар мен жабдықтар
  Қазақстан республикасы білім жəне ғылым министрлігі
  Общая электронная формула: Общая электронная формула
  Общая электронная формула: Общая электронная формула
  «Газ және газоконденсатты кен орындарын игеру мен пайдалану»
  Міндетті компонент. Міндетті компонент
  Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер; Компьютерлік желілер туралы негізгі мәліметтер
  Курс по выбору; Курс по выбору
  Қара металдар кендерін жуу
  «Мұнайхимиялық кешеннің негізгі көмірсутек шикізаты – ароматты көмірсутектер өндірісі» курсын оқытудың мақсаты
  Бұл мамандық бойынша дәрістер мен практикалық жұмыстар үш бағытта жүреді: Бұл мамандық бойынша дәрістер мен практикалық жұмыстар үш бағытта жүреді
  «Мұнай және газ химиясы» курсын оқытудың мақсаты
  Факультет: Химия Мамандығы: Химик магистр Бітірген жылы
  Хіх ғасырдағы-хх ғасырдың басындағы әлеуметтік және әлеуметтік-саяси ілімдер қалыптасуының объективті шарттары мынадай факторлар болды
  Студенттерге коллоидты химия ғылымының негізгі ұғымдары мен заңдарының көмегімен беттік құбылыстар, олардың, жүру заңдылықтары
  Баймбетов Даулет Абибуллаевич Компьютерлік және программалық инженерия кафедрасының лекторы Git бұл ашық кодты, тармақталған программа
  Электр профильдеуде әртүрлі қондырғыларды пайдалану геоэлектрлік қиманың ерекшеліктерін айқан көрсетуге мүмкіндік береді
  Барлығы – 3 кредит
  Пререквизиттері: баға белгілеу, бағалау теорияның негізі, кәсіпорынының экономикасы, бухгалтерлік есеп және т б
  Ақмалаев Кенжебек Ақмалайұлы техника ғылымдарының докторы, профессор «Құрылыс инженерлер жүйесі» (ҚИЖ) кафедрасы
  Міндетті компонент. Міндетті компонент
  Пайда болатын т ж. метасоматиттер деп атайды. Метасоматоз процесініњ т‰рлері әрт‰рлі белгілер бойынша ж‰йеленеді
  Лекции 30 часов практические занятия 15 часов
  Машина жасау материалдары
  Таңдап алатын курс; Таңдап алатын курс
  Оқытушы жайлы мәліметтер: Дильдебаева Жулдуз Турсуновна – экономика ғылымдарының кандидаты, «Экономикалық кибернетика»
  Слово «психология»
  Пәннің мақсаты мен міндеттері
directory files teacher-presentations  
©stom.tilimen.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет